O mână de ajutor pentru copii maltrataţi – Recenzie la volumul “Maltratarea copilului.

Intre cunoastere şi intervenţie” al autoarei Mădălina COnstantin publicat la Editura Lumen din Iaşi Iaşi 2009 – Un domeniu de actualitate, studiat şi cercetat de multă vreme, studiile în domeniul maltratării copilului încă au ceva de adăugat. Autoarea Mădălina Constantin, prin volumul ei “Maltratatea copilului, între cunoaştere şi intervenţie”, vine să adugă un plus de informaţie teoretică dar şi practică. Volumul “Maltratarea copilului. Intre cunoastere şi intervenţie”, apărut la Editura Lumen din Iaşi în anul 2004 prezintă o dublă perspectivă asupra “procesului” numit maltratare a şi abuz asupra copilului. Volumul menţionat îmbină teoria şi practica din acest sector social, reliefând în mod pragmatic realitatea socială din peisajul românesc. În prezentarea problematicii abuzului şi maltratării asupra copilului autoarea porneşte simplu, de la conceptele de referinţă din această arie, pentru ca ulterior să se oprească asupra teoriilor de bază care demonstrează numeroase cause dar şi efecte produse pentru ca la sfârşit să pună un accent deosebit asupra faptelor concrete din realitate, oferind un spaţiu important percepţiei populaţiei ieşene cu privire la problematica menţionată. Această problemă socială, specifică nu doar cadrului românesc, ridică numeroase semene de întrebare în rândul specialiştilor şi nu numai. Există cadre legislative specifice, comisii speciale dar şi departamente de specialitate privind acest domeniu şi totuşi mass media “anunţă” tot mai des o societate plină de carenţe grave ce se manifestă în sânul grupului social de bază şi anume familia. Autoarea prezintă fenomenul maltratării copilului apelând la diverse surse de informare de specialitate în vederea oferii unui cadru cât mai amplu şi cât mai complex. Astfel întreg discursul teoretic este susţinut cu putere de multiple exemple de evenimente dar ş de statistice realizate la nivel naţional şi internaţional pentru a accentua cât mai mult importanţa diminuării acestui fenomen. Pentru a se asigura de impactul lucrării asupra cititorului dar şi a specialistului în volumul “Maltratarea copilului. Intre cunoastere şi intervenţie”, apărut la Editura Lumen din Iaşi, autoarea rezervă un spaţiu important pentru prezentarea efectelor asuprra copilului, asupra gradului său de dezvoltare normală ce poate fi afectat de neglijare sau de abuzz, fie din partea familiei fie din partea unor personae necunoscute. Pe parcursul lecturii acestei cărţi am sesizat cu plăcere prezentarea “pas cu pas” a fenomenului menţionat care porneşte de la definiţia maltrătării şi anume “orice formă de acţiune sau de omitere a unei acţiuni care este în detrimentul copilului şi are loc profitându-se de incapacitatea copilului de a se apăra, de a discerne între ceea ce este bine şi cea ce este rău, sau de căuta ajutor şi de a se autoservi”. În ultima partea am regăsit răspunsuri concrete din partea populaţiei ieşene asupra fenomenului care recunosc că au maid at câte o palmă copilului sau care consideră ca

bătaie reprezintă o “practică ce are caracter educativ”. De asemenea părinţii care au răspuns la întrebările cercetării sunt de părere că un copil care a fost abuzat şi maltrata este mai nesigur pe el, prezintă un comportament de însingurare şi de îndepărtare faţă de ceilalţi. Volumul autoarei Mădălina Constantin, “Maltratarea copilului. Intre cunoastere şi intervenţie”, apărut la Editura Lumen, reprezintă un ghid de informare pentru cititori dar mai ales pentru specialiştii din domeniu care zi de zi încearcă să soluţioneze dar mai ales să diminueze ponderea aceastui fenomen negative care afectează tânăra generaţie a societăţii româneşti. Simona Ponea www.edituralumen.ro