Habilitats cognitives

HABILITATS COGNITIVES. MATEMÀTIQUES
Activitats i fitxes de Cicle Mitjà

1

Habilitats cognitives

INDEX
HABILITATS COGNITIVES. MATEMÀTIQUES CICLE MITJÀ ...................3

ELABORAR I INTERPRETAR UN GRÀFIC (II)..................................................... 3 BINGO (II).............................................................................................................. 4 PIZZA .................................................................................................................... 8 BATALLA NAVAL (I) ............................................................................................ 9

2

Habilitats cognitives

HABILITATS COGNITIVES. Matemàtiques

CICLE MITJÀ

ACTIVITAT:

ELABORAR I INTERPRETAR UN GRÀFIC (II)
OBJECTIU: Saber dibuixar un gràfic de barres a partir d'unes dades i arribar a unes conclusions . DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Elaborar una taula de registres sobre els esports preferits . Dibuixar el gràfic amb les dades obtingudes. Interpretar i analitzar els resultats. MATERIAL I RECURSOS: Paper quadriculat , regla , llapis i goma. DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió. AVALUACIÓ: Observar la correcta elaboració del gràfic.

3

Habilitats cognitives

HABILITATS COGNITIVES. Matemàtiques ACTIVITAT:

CICLE MITJÀ

BINGO (II)
OBJECTIU: Resoldre operacions de matemàtiques. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: El mestre dirà la multiplicació i l’alumne haurà de buscar la solució en la seva targeta de bingo. MATERIAL I RECURSOS: Bingo de multiplicacions. Taules de multiplicar. DURADA DE L’ACTIVITAT:´ 1 sessió AVALUACIÓ: Observar la correcta resolució de les operacions

4

Habilitats cognitives

2 9 14

24 45 70 25 36 54 60 80 27 48 56 63 72

4 5

20 12 16

42 50 60 70 30 49 54 81 56 63 72
5

Habilitats cognitives

3 6 7

18 21 32 40 27 49

56

70 81 60 90 64 72

8

20 30 50 63 70 10 24 32 45 80 15 35 54 64 72
6

Habilitats cognitives

2 4 8

15 24 30 42 28 49

50

72 90 63 64 70

3 6

21 30 18 32 36 49

60 80 63 70 81 64 72 90
7

Habilitats cognitives

HABILITATS COGNITIVES. Matemàtiques

CICLE MITJÀ

ACTIVITAT:

PIZZA
OBJECTIU: Identificar les fraccions. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Els alumnes (parelles o petit grup) tenen una pizza (cartolina circular) i el mestre diu les parts de la pizza que han d’agafar. (1/4, ½, ¾, 1/8, 2/8,...) MATERIAL I RECURSOS: Pizza DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar el grau de coneixement de les parts d’una unitat.

8

Habilitats cognitives

HABILITATS COGNITIVES. Matemàtiques ACTIVITAT:

CICLE MITJÀ

BATALLA NAVAL (I)
OBJECTIU: Saber situar-se en unes coordenades. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Per parelles i damunt d’un paper quadriculat situen els vaixells, guanya el company que endevina la situació dels vaixells del contrari. 1 vaixell de 5 quadres, 1 vaixell de 4 quadres, 2 vaixells de 3 quadres, 3 vaixells de 2 quadres, 4 vaixells d’1. MATERIAL I RECURSOS: Paper quadriculat i llapis DURADA DE L’ACTIVITAT:´ 1 sessió AVALUACIÓ: Observar el grau de coneixement de les coordenades.

9

Habilitats cognitives

11

Habilitats cognitives

VAIXELLS:
4 3 2 1 1 bots (un quadre) galiots (dos quadres) portaavions (tres quadres) transatlàntic (quatre quadres) portaavions (cinc quadres)

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful