HAZIRLAYAN: İNŞ.MÜH.

UĞRAŞ SEVGEN

Sürüsünün uçmasına ve kendisini  takip etmesine rehberlik eden şey,  yaban ördeğinin çığlığı değil,  onun uçuşudur. Çin Atasözü

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

2

Liderlik; İnsanları belli bir yolu takip  etmeleri konusunda etkileme  faaliyeti olarak tanımlanabilir. 

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

3

İnsanlar belirli bir durumda sadece  daha nitelikli ve ya daha bilgili  olduğuna inandıkları kişilere  isteyerek itaat edeceklerdir.

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

4

Liderlik/Yöneticilik işlerin  yürütülmesi değil, insanların  sevk ve idaresi sanatıdır.

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

5

İnsanlar ancak umutları,  düşünceleri doğrultusunda sevk  ve idare edilebilirler. M.K.ATATÜRK

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

6

Bazı Kilit Liderlik Fonksiyonları
PLANLAMA BAŞLATMA DENETLEME DESTEKLEME BİLGİLENDİRME DEĞERLENDİRME
İnş.Müh.Uğraş SEVGEN 7

*Çözümleyici (analytic) düşünme becerisi:  Çözümleme, ilişkileri anlama, karşılaştırma,  yargılama,tersini bulma, değerlendirme,  *Yaratıcı ( creative) düşünme becerisi:  Genelleme, icat, yaratma, imgeleme, farklı ilişkileri  algılama, olabilirleri sezinleme, soyutlama  *Evirgen ( practice) düşünme becerisi:  Kavramları gündelik yaşama uygulamak,  gerçekleştirmek, sonuçlandırabilmek, var etmek. 

*Matematiksel Düşünce Yapısı ve Gelişimi , Bayram SEVGEN

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN 8

*Matemetiksel Düşünce Yapısı
Olayın sunumu  Olayın algılanması  Olayın irdelenmesi  Çözüm yöntemlerinin belirlenmesi  Olayın çözümlenmesi  Çözümün irdelenmesi ve sonucun belirlenmesi 

*Matematiksel Düşünce Yapısı ve Gelişimi, Bayram SEVGEN

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

9

*Liderliğin Basamakları
Takım On ile yirmi kişiden oluşan, yerine getirmesi gereken, açıkça birlenmiş görevleri olan bir takımın lideri. Operasyonel Kurumun ana bölümlerinden birinin lideri ve birden fazla takım lideri bu kişinin kontrolü altında. Liderlerin lideri olma durumu. Stratejik Tüm kurumun lideri, bir kişinin şahsi yönetimi altında bir çok operasyonel liderin varlığı.
*Etkili Stratejik Liderlik, John ADAIR İnş.Müh.Uğraş SEVGEN 10

Taktiksel Tasarım Yönetimi Stratejik •Departmanlar arası tasarım stratejilerinin  kordinasyonu sağlamak •Kalite politikalarını tanımlamak •Tasarım süreçlerini innovasyon süreçlerine adapte  etmek Operasyonel Tasarım Yönetimi Stratejik •Vizyonu stratejiye dönüştürmek •Tasarımın marka içindeki rolünü tanımlamak •Stratejileri tasarım özetine dönüştürmek •Ürün kalitesi ve tüketici/kullanıcı deneyimleri     doğrultusunda karar almak Stratejik Tasarım Yönetimi Strateji •Tasarım hedeflerini içeren iş stratejilerini tanımlamak •Şirket stratejilerine bağlı olarak tasarım stratejilerini  tanımlamak •Tasarım projesini yönetmek •Tasarım standartlarını oluşturmak

Planlama

Planlama 

Planlama

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

11

Liderlik görevi, insanlığa bir büyüklük bahşetmek değil, onu ortaya çıkarmaktır. Çünkü büyüklük zaten orda durmaktır. JOHN BUCHAN

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

12

Bazı nisanlar, yaşamları boyunca her iki yeteneklerini de, yani yöneticilik ve liderlik, daha iyi geliştirir, ellerinden geleni yaparlar. Sonuçta bunlardan bazıları müthiş yönetici ve sevimli yönetici olurlar. Bazıları da sevimli yönetici, müthiş lider haline gelirler Prof. John Kotter

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

13

YENİLİKÇİ OLUN!

Geçmişinizi anlayarak liderlik  davranışınızı pekiştirin. Yaşamınız  boyunca hangi davranış kalıplarını  izlediğinizi tanıyın; değişiklik  yapma konusunda yeterince cesur  olun.
İnş.Müh.Uğraş SEVGEN 15

İşleri değiştirmek liderliğin esaslarındandır.  Herkesten önce değiştirmek yenilikçi lideliktir. Ordway TEAD Yenilik yapma, hizmet etme ve neticeleri üretme  kabileyetinizi geliştimeden kendinize karşı  samimi olmanız mümkün değildir. Dag HAMMARSKJÖLD

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

16

BAŞARILI LİDERLİĞİN TEMELİ

EMPATİ
İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

Empati kendi sorumluluğunu geliştirmenin  ve başkalarınınkini desteklemenin hayati  bileşenidir. Empati geliştirmek için başkalarının sizden  daha önemli olduğunu düşünmelisiniz. Liderlik becerileri geliştirmek için empati  kurma sürecinde bilişsel, duygusal ve  sevecen empatinin birleştirilmesi gerekir.
İnş.Müh.Uğraş SEVGEN 18

Empati sözel olmayan ipuçlarını okumayı  gerektir. Etkin dinleme empati geliştirmek ve liderlik  uygulamak için zorunludur. Empati bireylere, ekiplere ve örgütlere  gösterilebilir.

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

19

Şimdi bizim sevk ve idare edeceğimiz insanların umutları, düşünceleri, ruhlarında saklı özellikleri nedir? Komuta ettiğimiz insanların umutlarını kişiliklerimizde toplayarak ve şekillendirerek onların kalplerini, güvenlerini kazanacak ve onlara manevi güçleri aşılayacak araçları belirleyeceğiz. M.K.ATATÜRK

İnş.Müh.Uğraş SEVGEN

20

TEŞEKKÜRLER...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful