Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL
Activitats i fitxes de Cicle Inicial

1

Educació emocional

INDEX

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Expressió de sentiments. CICLE INICIAL____ 3
EXPLICO EL QUÈ EM PASSA_________________________________________ 3
EXPLICO EL QUÈ EM PASSA... _____________________________________________ 5

TRIA EL SENTIMENT ________________________________________________ 6
TRIA EL SENTIMENT______________________________________________________ 7 TRIA EL SENTIMENT______________________________________________________ 8

COMPARTEIXO ELS SENTIMENTS. ___________________________________ 10
TRIA EL SENTIMENT_____________________________________________________ 11 TRIA EL SENTIMENT_____________________________________________________ 12

TEATRE DE LES EMOCIONS ________________________________________ 13
TEATRE DE LES EMOCIONS ______________________________________________ 15

EDUCACIÓ EMOCIONAL CICLE INICIAL ________________________ 16
COM EM PORTO ___________________________________________________ 16
COM EM PORTO:________________________________________________________ 17 COM EM PORTO:________________________________________________________ 18

DE QUI ÉS CADA OBJECTE _________________________________________ 20 EL MIRALL _______________________________________________________ 21 JO SÓC __________________________________________________________ 22
JO SÓC MOLT IMPORTANT PERQUÈ: ______________________________________ 23

TRIEM ___________________________________________________________ 24 ALLÒ QUÈ MÉS M’AGRADA DE MI ___________________________________ 25
ALLÒ QUE MÉS M’AGRADA DE MI _________________________________________ 26

ESTIC PENSANT EN ALGÚ __________________________________________ 28 LA MEVA IMATGE _________________________________________________ 29 CARNET D’IDENTITAT ______________________________________________ 31
CARNET D’ IDENTITAT ___________________________________________________ 32

EL QUÈ MILLOR SÉ FER ... __________________________________________ 33 ELS MEUS SENTIMENTS ____________________________________________ 34
ÉS BONIC COMPARTIR AMB ELS ALTRES . . .COM ENS SENTIM. _______________ 35 ELS MEUS SENTIMENTS _________________________________________________ 37

CREC QUE SÓC...__________________________________________________ 45
COM CREUS QUE ETS __________________________________________________ 46 CREC QUE SÓC… PER QUÈ? ____________________________________________ 47

DIARI DE L’ESCOLA________________________________________________ 49
EL CONTE COM A RECURS _______________________________________________ 50

2

Educació emocional EDUCACIÓ EMOCIONAL. Expressió de sentiments. CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

EXPLICO EL QUÈ EM PASSA
OBJECTIU: Treballar l'expressió dels sentiments dels alumnes. Compartir els sentiments dels altres. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT. - L'alumne explicarà després d'observar el dibuix com se sent i després d'un diàleg col·lectiu i motivat pel mestre passarem a fer la fitxa individual (dibuixarse quan està content). - Es pot utilitzar junt amb el giravolt o amb cares de diferents expressions del què li passa. MATERIAL I RECURSOS: Fitxes DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar la participació i l’expressió dels sentiments per part dels alumnes.

3

Educació emocional

EXPLICO EL QUÈ EM PASSA...
Avui m’he llevat una mica trist, quan he arribat al col·legi he explicat el què em passava als meus amics i ara em trobo millor.

5

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Expressió de sentiments.

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

TRIA EL SENTIMENT
OBJECTIU: Reconèixer per l'expressió de la cara els sentiments. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT. Expressar amb el seu propi cos diferents sentiments. Interpretar la fitxa. Variant: Es pot proposar als alumnes que un cop identificada l’emoció/sentiment n’indiquin les possibles causes. MATERIAL I RECURSOS: Fitxes DURADA DE L’ACTIVITAT: ½ sessió AVALUACIÓ: Observar la relació expressió- emoció

6

Educació emocional

TRIA EL SENTIMENT
Dibuixa

AQUEST/A SÓC JO QUAN ESTIC …………………
7

Educació emocional

TRIA EL SENTIMENT

TRIST ALEGRE NERVIOSA ALEGRE

ENUTJADA ALEGRE ALEGRE TRIST

8

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Expressió de sentiments.

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

COMPARTEIXO ELS SENTIMENTS.
OBJECTIU: Compartir els sentiments. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT. Els alumnes han d'explicar als companys situacions, moments en què es troben alegres, tristos, ... i escriure-ho. MATERIAL I RECURSOS: Fitxes DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar el que han explicat i el raonament que n'han fet..

10

Educació emocional

TRIA EL SENTIMENT

Comparteixo els estats d’ànim. Explica als teus companys, situacions en les quals et trobes…

Alegre

Trist

11

Educació emocional

TRIA EL SENTIMENT

POR

SORPRÈS

12

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL. Expressió de sentiments.

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

TEATRE DE LES EMOCIONS
OBJECTIU: Representar i identificar emocions. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT. Juguem a ser actor, representant una emoció, en petit grup. La resta intentarà esbrinar quina emoció representen. S’especificaran les emocions acordades per CI (ALEGRIA, TRISTRESA, POR, ENUIG, VERGONYA I SORPRESA) MATERIAL I RECURSOS: DURADA DE L’ACTIVITAT: ½ sessió AVALUACIÓ: Observar els recursos utilitzats a l’hora de representar una emoció.

13

Educació emocional

TEATRE DE LES EMOCIONS

15

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

COM EM PORTO
OBJECTIU: Reflexionar sobre l’actitud del nen a casa i a l’escola. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Primerament es pot parlar de les diferents maneres de col·laborar en les tasques de casa (recollir les joguines, parar taula, escombrar, anar a comprar...). Es pot fer una llista de les tasques que som capaços de fer. En una altra sessió es pot parlar de l’actitud a l’escola ( escoltar la mestra, ajudar els companys, endreçar i tenir cura del material, estar en silenci quan cal, respectar les normes dels jocs, ....) Es pot promoure el seguiment dels compromisos al llarg de les properes setmanes. Deixar una llista de tasques per col·laborar a casa i fer el propòsit de millora. MATERIAL I RECURSOS: Fitxa “Com em porto”. Fitxa de treball “Jo a classe” DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar la participació en l’activitat.

16

Educació emocional

COM EM PORTO:
Jo a casa:

Ajudo en les tasques

Endreço les meves joguines

i també……………………………………

17

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

DE QUI ÉS CADA OBJECTE
OBJECTIU: Afavorir les relacions positives en el grup. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Tots els nens i nenes seuen en rotllana, ja sigui a terra o en una cadira. Una persona del grup surt a fora de la classe. Aleshores tothom deixa algun objecte seu (diadema, ulleres, bata, sabata, al centre de la rotllana i n’agafa un altre que no sigui seu i se’l posa. Un cop feta tota aquesta part, es fa entrar el nen que s’estava esperant a fora, el qual haurà de descobrir els intercanvis que s’han produït. MATERIAL I RECURSOS: DURADA DE L’ACTIVITAT: ½ sessió AVALUACIÓ: Observar la participació dels alumnes

20

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

EL MIRALL
OBJECTIU: Fer que cada nen/-a s’identifiqui i parli d’ell mateix. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT a) Dins una capsa bonica el mestre hi enganxarà un mirall. Mostrarà la capsa tancada als nens asseguts en rotllana. Ex: “Ara jo passaré aquesta capsa a cada nen i veureu la cara de la persona més important del món. Sobretot, no podeu dir res a ningú, ni el nom. És un secret.” b) Cada nen ha de parlar d’ell mateix. Ex: ”Us ensenyaré la cara d’una persona i me n’heu de dir coses: com és, quines coses li agraden, a què li agrada jugar, amb qui, ....” MATERIAL I RECURSOS: Capsa i mirall DURADA DE L’ACTIVITAT: Una sessió AVALUACIÓ: Observació de capacitat de descriure’s ell mateix.

21

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

JO SÓC
OBJECTIU: Reforçar l’autoconcepte . DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Primerament es treballa el significat d’algunes qualitats en relació a la manera de ser. Es dibuixen ells mateixos i a sota el dibuix escriuen: “Jo sóc...” i apunten tres qualitats. La mestra ensenya cada dibuix, on no hi haurà el nom de l’autor, i llegeix en veu alta el text escrit. Els companys han d’endevinar de qui es tracta. Aquest treball es posa en un lloc visible de la classe i es convida a mirar-lo. Quan sigui necessari la mestra ajudarà als alumnes en el seu autoconeixement VARIANT: Es podria fer un llibret amb els diferents apartats: qui sóc jo, com sóc, qui té cura de mi, quan sigui gran vull ser, em sento orgullós/-a de...., els bons records, els mals records, el que més desitjo en aquest món, el que més em fa feliç, la meva amic/ga, els meus germans, els jocs que més m’agraden, els meus contes preferits, el programa de TV que més m’agrada. FITXA COMPLEMENTÀRIA: “Jo sóc molt important perquè:” Encerclar els dibuixos en els quals es senten més identificats. Hi haurà un espai en blanc per afegir una qualitat o preferència diferent. MATERIAL I RECURSOS: Fulls de colors pàl·lids. Fitxa de treball “Jo sóc molt important perquè:” DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar la participació dels alumnes.

22

Educació emocional

JO SÓC MOLT IMPORTANT PERQUÈ:
M’agrada jugar Sóc amable Sóc simpàtic/a ……………………

23

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

TRIEM
OBJECTIU: Pensar i decidir per un mateix el que es prefereix Experimentar el fet de tenir decisions pròpies sense dependre dels altres. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Cadascú haurà de triar una possibilitat de les diverses que cada vegada es plantegen. Es demanarà als alumnes que responguin immediatament, sense mirar el que fan els altres. Es pot començar amb distincions senzilles fins arribar a les més compromeses. Les respostes, les han de donar físicament, desplaçant-se per l’espai on es faci l’activitat. Exemples: 1. Als que els agrada més la primavera, que es posin en aquest cantó de la sala. Els qui prefereixen l’estiu, en aquest altre cantó. Als qui els agrada més la tardor, en aquest i els qui prefereixen l’hivern, en aquest altre. 2. Als qui els agrada més el dinar, que vinguin a aquest racó. Als qui els agrada més el sopar, en aquest altre i als qui els agraden els dos àpats, que es col·loquin al mig. 3. Als qui els agrada jugar sols, que vinguin cap aquí; als qui els agrada més jugar acompanyats, allà i als qui els agraden totes dues coses, al mig. 4. Als qui els agrada més llegir que escriure, que vagin cap a la finestra. Als qui els agrada més escriure que llegir, que es posin al costat de la porta. Als qui els agrada tant llegir com escriure, que es posin al mig. 5. Els qui prefereixen la platja a la muntanya,,,,. Els qui prefereixen la muntanya a la platja..., als qui els agradin tots els dos llocs.... 6. Jugar amb l’ordinador o mirar la televisió. 7. Dibuixar o pintar. 8. El futbol o el bàsquet. 9. El fred o la calor. MATERIAL I RECURSOS: Cap DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar la participació i les preferències dels alumnes.

24

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

ALLÒ QUÈ MÉS M’AGRADA DE MI
OBJECTIU: Conèixer els trets personals d’un mateix. Reflexionar sobre la pròpia imatge. Saber reconèixer algunes qualitats positives d’un mateix. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Omplir una fitxa d’alguns trets físics o qualitats personals. Cada alumne explica què li agrada més d’ell mateix (de la seva cara, dels seus ulls, del seu somriure, les seves mans,...). MATERIAL I RECURSOS: Fitxa de treball. DURADA DE L’ACTIVITAT: Una sessió. AVALUACIÓ: Observar la participació dels alumnes

25

Educació emocional

ALLÒ QUE MÉS M’AGRADA DE MI
• Pinta el què més m’agrada de mi.

La meva cara I també m’agrada de mi ....

Els meus ulls

El meu somriure

• Escriu , dibuixa i pinta més “coses bones teves”.

………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

26

Educació emocional

M’agrada aprendre

M’agrada compartir

M’agrada dibuixar

TOTES AQUESTES COSES FAN QUE EM SENTI IMPORTANT I ESPECIAL.
• Escriu i dibuixa una qualitat teva

27

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

ESTIC PENSANT EN ALGÚ
OBJECTIU: Crear vincles Augmentar l’autoimatge positiva. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Es tracta d’endevinar algú de la classe (inclòs el mestre) a partir de pistes sobre aquesta persona basant-se en preferències personals i conductes positives. Per exemple: “Estic pensant en algú a qui agrada molt jugar amb ninotets i els sap compartir amb els companys. Qui és?” Successivament es van donant pistes de tots els membres del grup. MATERIAL I RECURSOS: DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 sessió AVALUACIÓ: Observar la participació dels alumnes

28

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

LA MEVA IMATGE
OBJECTIU: Promoure l’autoconeixement Identificar algunes de les nostres qualitats i compartir-les. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Completar la fitxa personal amb els trets físics i algunes de les nostres qualitats. Podem fer una AMPLIACIÓ completant la fitxa personal d’un company. Quan es consideri necessari la mestra ajudarà als alumnes en el seu autoconeixement. MATERIAL I RECURSOS: Fitxa personal Fitxa d’un company DURADA DE L’ACTIVITAT: 1 Sessió AVALUACIÓ: Observar la capacitat de cada alumne per reconèixer les pròpies qualitats.

29

Educació emocional

JO SÓC

JO SÓC
30

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

CARNET D’IDENTITAT
OBJECTIU: - Potenciar l’autoestima fomentant els trets positius de cadascú. - Aprendre a observar i verbalitzar les qualitats dels companys. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Gran grup i individual. Els nens porten una foto seva de carnet a la classe. La mestra té tants cartronets com alumnes. A cada cartronet li enganxa una foto i en fa un mural. Els nens en rotllana, diuen una qualitat del company del costat. La mestra també. La mestra escriu les qualitats (un parell la primera sessió) de cada nen en el seu cartronet (ros, simpàtic, col·laborador,...). Els nens poden anar afegint, a nivell individual, qualificatius dels companys. Poc a poc el carnet es va omplint. La mestra observarà els carnets amb pocs qualificatius i n’afegirà. Variant: L’activitat es pot fer un dia puntual, per l’aniversari, elogiant les qualitats MATERIAL I RECURSOS: fotos dels alumnes, cartolina. DURADA DE L’ACTIVITAT: Al llarg del curs. AVALUACIÓ: Anàlisi de com tenim el nostre carnet al cap d’uns dies. La mestra ha d’observar quins carnets estan més buits o no mostren canvis. Llegir en petit grup els qualificatius dels carnets.

31

Educació emocional

CARNET D’ IDENTITAT

CARNET D’ IDENTITAT

Nom:

Foto

El/la tutor/a diu: 1 2 3 4 5

Els companys diuen: 1 2 3 4 5

Els pares diuen: 1 2 3 4 5

32

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

EL QUÈ MILLOR SÉ FER ...
OBJECTIU: Fomentar en l’alumne una visió realista i positiva d’ell mateix i de les seves possibilitats Adonar-nos d’allò que sabem fer. Aprendre a observar i escoltar als altres. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Dir coses que sabem fer. Amb petit grup explicar el què cadascú sap fer i les dificultats que li comporta. Exemple: - Practico algun esport: gimnàstica, futbol, natació,... - Sé fer coses: construccions, poesies, dibuixar, trencaclosques, modelar,... - En sé molt de: plantes, animals, ... - Tinc facilitat per: les llengües, per la música, pel dibuix,... Es pot escriure a la pissarra durant la posada en comú AMPLIACIÓ: Dir alguna cosa que sap fer algun company/a. Es pot anar repetint al llarg de tota la Primària. MATERIAL I RECURSOS: Si es vol es pot fer un mural a la classe amb fotografies dels nens del què saben fer. DURADA DE L’ACTIVITAT: Dues o tres sessions segons nombre d’alumnes. AVALUACIÓ: Observar la participacio dels alumnes

33

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

ELS MEUS SENTIMENTS
OBJECTIU: Interpretar expressions facials de tristesa i alegria. Afavorir l’empatia. Compartir sentiments experimentats en situacions diverses. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Es dóna a cada nen/a un fitxa amb 6 cares que cal completar dibuixant expressions diferents: trist/content. La mestra els demana que reflexionin com es sentirien davant d’aquestes situacions i dibuixin l’expressió corresponent. Exemple: La meva amiga Maria està cantant una cançó molt maca. En Josep no podrà venir d’excursió perquè no es troba bé. En Pau no dibuixa gaire bé, però s’esforça molt. En Carles no deixa la pilota als seus amics. Avui és l’aniversari de la Júlia. Els seu pares li han regalat llaminadures i les comparteix amb els seus companys d’escola. Es pot fer una variant de l’activitat “El dau dels sentiments”. Es tracta d’un cub on a cada cara hi ha paraules com: feliç, trist, enutjat Segons la paraula que surti a cada tirada, el nen/a haurà d’explicar una situació en que hagi experimentat l’emoció donada. FITXA COMPLEMENTÀRIA: “És bonic compartir amb els altres com ens sentim”. Parlar sobre les expressions de la cara i relacionar-les amb els sentiments. Posada en comú de com podem compartir els sentiments i estar al costat dels altres. MATERIAL I RECURSOS: Fitxa amb les cares dibuixades. “Dau dels sentiments” Fitxa “És bonic compartir amb els altres com ens sentim” DURADA DE L’ACTIVITAT: Dues sessions. AVALUACIÓ: Observar la participació dels alumnes.

34

Educació emocional

. . ÉS BONIC COMPARTIR AMB ELS ALTRES . . .COM ENS SENTIM.
• Compartir Alegria Tristesa Enuig

Sorpresa

Vergonya

Por

35

Educació emocional

• Uneix amb fletxes les expressions de la cara amb el seu significat

enuig

tristesa

alegria

por

36

Educació emocional

ELS MEUS SENTIMENTS

LA MEVA AMIGA CANTA UNA CANÇÓ MOLT BONICA.

EN MARC NO PODRÀ VENIR D’EXCURSIÓ PERQUÉ NO ES TROBA BÉ.

EN PAU NO SAP DIBUIXAR GAIRE BÉ, PERÒ S’ESFORÇA MOLT.

EN CARLES NO DEIXA LA SEVA PILOTA ALS AMICS.

AVUI ÉS L’ANIVERSARI DE LA JÚLIA, ELS PARES LI HAN REGALAT GLOBUS I ELLA ELS COMPARTEIX AMB ELS NENS I NENES DE LA CLASSE.

37

Educació emocional

Em sento: ……………………………………

……………………………………

……………………………………

Quan

……………………………………

……………………………………

……………………………………

38

Educació emocional

• Com et sents en aquestes situacions? Escriu-ho. trist/a

alegre

enutjat/da

por

vergonya

Em sento:

…………………………………. ………………………………

………………………………….

39

Educació emocional

Pinta les coses que et fan ...

SENTIR-TE FELIÇ

SENTIR-TE TRIST/A

40

Educació emocional

Pinta les coses que et fan ...

SENTIR POR

41

Educació emocional

42

Educació emocional

Sorpresa

Tristesa

Enuig

Alegria

Cansament

Por

43

Educació emocional

• Completa: jo m’alegro quan Jo em poso trist/a quan

Jo em diverteixo quan

Escriu i dibuixa una història en la qual tu t’hagis sentit molt feliç.

44

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CICLE INICIAL

ACTIVITAT:

CREC QUE SÓC...
OBJECTIU: Pensar quina de les qualitats descrites a la fitxa es posseeix. Contrastar-ho amb els companys/es. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Assenyalar amb una creu com creus que ets (alegre, net/a, ordenat/ada, feliç, xerraire, divertit/da, rabiüt/da,...). Es podria fer un mural amb tot d’expressions o fotografies de revistes de les diferents qualitats que s’hagin treballat. MATERIAL I RECURSOS: Fitxa de “ Com creus que ets”. Revistes i fotografies per fer el mural. DURADA DE L’ACTIVITAT: Dues sessions AVALUACIÓ: Observar la participació dels alumnes.

45

Educació emocional

Encercla com creus que ets: sincer/a Net/a Ordenat/ordenada

Bon amic/ga

Xerraire/a

Divertit/ divertida

46

Educació emocional

CREC QUE SÓC… PER QUÈ?
Ordenat/ada
………………………………………………………………………………………………………………..

Desordenat/ada………………………………………………………………………………… ………………………………… Xerraire/a……………………………………………………………………………………… ……………………………………. Callat/ada……………………………………………………………………………………… ……………………………………… I també sóc …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Què diu algun amic o amiga de tu? Diu que………………………………………………………………………..

47

Educació emocional

• Uneix cada paraula amb el seu significat.

Si ajudo que els meu amics no s’enfadin, discuteixin, sóc... SINCER/A

Si dic sempre la veritat, sóc...

ENDREÇAT/ADA

Si ajudo en les tasques de casa, sóc...

BON /A AMIC/AMIGA

Si deixo les coses al seu lloc, sóc...

COL·LABORADOR/A

48

Educació emocional

EDUCACIÓ EMOCIONAL ACTIVITAT:

CICLE INICIAL

DIARI DE L’ESCOLA
OBJECTIU: - Promoure l’autoestima. - Aprendre a observar i verbalitzar aprenentatges personals aconseguits. - Prendre consciència dels aprenentatges realitzats i de les possibilitats de millora de tots. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT (gran grup) : Els nens porten una llibreta amb folis blancs, a l’inici de curs. Sempre que el nen ho demana o la mestra ho valora interessant, s’anota a la llibreta algun aprenentatge o experiència que el nen/a té interès a recordar quan sigui gran. Els textos poden ser escrits pel propi nen, o amb ajuda de la mestra. També hi pot haver comentaris, felicitacions, observacions dels mestres,.... Els nens poden fer dibuixos o enganxar imatges. A finals de curs o d’etapa el nen/a fa una tapa per la llibreta i se l’emporta a casa. La mestra observarà els diaris amb pocs qualificatius i n’afegirà. De tant en tant, potser a finals de cada trimestre, poden llegir-se algunes anotacions de cadascú, si el nen/a ho desitja. MATERIAL I RECURSOS: Llibreta per cada nen, fotos. DURADA DE L’ACTIVITAT: Tot el curs. AVALUACIÓ: Observar el grau de participació dels alumnes

49

Educació emocional

EL CONTE COM A RECURS
El conte ajuda els infants a connectar el món de la fantasia amb el seu món i els ajuda a objectivar els seus propis problemes. Així mateix, el conte afavoreix el coneixement d’un mateix a través dels altres. La bibliografia infantil que toca tems d’autoestima és extensa. Aquí es proposen alguns títols:

50