Ȋnv.

Badiu Claudia

PROIECT INTERDISCIPLINAR DE TIP CONSTRUCTIV

TEMA: Sărbătoarea Crăciunului… pe note muzicale

ARGUMENTUL: Copiii clasei pregătitoare (vȃrsta 6 ani), sunt foarte încȃntaţi de povești, de basme, de orice structură narativă cu fir epic simplu, ușor de urmărit, dar care să ascundă în ţesătura ei detalii care să le solicite atenţia, imaginaţia și creativitatea, detalii care, dacă sunt descifrate cu atenţie vor genera mesajul moralizator, sau ideea din care avem cu toţii ce învăţa. Ȋn același timp elevii manifestă o bucurie exuberantă atunci cȃnd audiază muzică clasică potrivită vȃrstei lor. Bucuria care li se citește în ochi atunci cȃnd sunt lăsaţi să coloreze în timp ce ascultă muzică sau daca li se citesc basme pe un fond muzical, sau dacă sunt încurajaţi să se miște liber pe muzica audiată, nu poate fi comparată cu nimic. La această vȃrstă, muzica potrivită, trezește în copiii un vȃrtej întreg de sentimente, imagini, idei, pe care sunt nerăbdători să le exprime. Ȋn același timp, muzica îi face atenţi, grijulii cu cei din jurul lor. Muzica clasică potrivită pentru vȃrsta lor și bine aleasă reușește să aducă în faţă sentimente pozitive, gȃnduri bune, idei interesante. Atunci cȃnd basmele, lumea imaginarului epic se împletește firesc cu universul armoniilor clasice, rezultatul este unul minunat și se citește atȃt în ochii copiilor, în zȃmbetul lor cȃt și în felul lor de a fi și de a se comporta. DISCIPLINE:       Comunicare în limba romȃnă Muzică și mișcare Matematică și explorarea mediului Educaţie pentru societate Arte vizuale și lucru manual Dezvoltare personală

STRUCTURA PROIECTULUI: Competenţe ale învăţării integrate: CLR:  1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiar, rostit clar și rar;  1.2. Recunoașterea unor detalii dintr-un mesaj scurt rostit clar și rar;  1.4. Identificarea silabelor și a sunetului iniţial și final în cuvinte clar articulate;  1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute;

Ȋnv. Badiu Claudia

2.1. Articularea de enunţuri folosind accentul și intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare;

MM:  3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelȃnd la diverse forme de exprimare; MEM:  1.3. Sesizarea magnitudinii unui numar în concentrul 0-10, folosind poziţionarea pe axa numerelor;  3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;  5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat; ES:  2.1. Recunoașterea unor deprinderi de comportament moral-civic la grupurile de apartenenţă;  3.2.Participarea la acţiunile grupului de apartenenţă, dovedind disponibilitate; AVLM  1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;  2.2. Manifestarea liberă a ideilor și trăirilor personale, apelȃnd la forme simple de exprimare specifice artelor;  2.6. Participarea la activităţi adaptate nivelului de vȃrstă, în care se asociază, elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică; DP  2.1. Recunoașterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite;  2.2. Identificarea și aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea școlară; Cunoștinţe:        Aspecte caracteristice anotimpului iarna; Formare de mulţimi după un criteriu dat; Elemente specifice sărbatorii Crăciunului; Identificarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice Crăciunului; Modalitatea de exprimare prin cuvinte a bucuriei Crăciunului; Felul în care muzica transmite sentimente, idei, imagini, stări; Exprimarea prin desen, mișcare liberă, dans a stărilor/sentimentelor produse de audiţii muzicale;

Capacităţi instrumentale:    Colectarea de date, de informaţii şi impresii, împărtăşirea acestora în grup organizat; Observarea relaţiilor de cauzalitate din mediul înconjurător; Înţelegerea mesajului oral şi a unor fenomene naturale în context global;

Ȋnv. Badiu Claudia

   

Sortarea şi clasificarea pe baza unor criterii date; Dramatizarea unei secvenţe din acţiunile la care au participat; Realizarea unor lucrări prin care să să se asocieze elemente de exprimare plastică; Utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă/colorată, acuarele, plastilină) pentru redarea unor idei, sentimente, stări produse de muzica ascultată;

Atitudini și valori:        Interes pentru operele marelui compozitor de origine rusă P.I. Ceaikovski; Interes pentru operele literare prezentate în cadrul proiectului; Dezvoltarea curiozităţii și a respectului faţă de muzica clasică și faţă de balet, ca formă de exprimare; Grija faţă de propria persoană și faţă de cei din jurul nostru; Cultivarea sensibilităţii; Interes pentru împletirea mai multor domenii artistice (muzică, poveste, dans, pictură); Dezvoltarea curiozităţii faţă de diferite forme ale manifestării artistice;

Planificarea timpului: 1 săptămȃnă; Resurse:  materiale: cărţi cu povești, planșe-suport, CD-player, foi albe de hȃrtie, hȃrtie colorată, culori, carioca, acuarele, papuși pentru deget, videoproiector, video balet, feţe care exprimă emoţii, carton A2, imagini decupate, foarfecă, lipici, CD – muzică clasică – Piotr Ilici Ceaikovski, Spărgătorul de nuci: 1. Uvertura miniaturală, 2. Marș, 3. Dansul Zȃnei Dulciurilor, 4. Dansul dovlecilor, 5. Valsul florilor; Text: Spărgatorul de nuci de E.T.A. Hoffmann;  procedurale:  de comunicare: povestirea, descrierea, conversaţia euristică, brainstormingul;  de explorare directă: observaţia;  de acţiune propriu-zisă: jocul de rol, lucrarea practică, dramatizarea, activitate de creaţie;   forme de organizare: organizare frontală, în perechi, pe grupe, individuală; umane: învăţătoarea, elevii, părinţii, profesoara de balet;

Ȋnv. Badiu Claudia

Întrebări cheie

Ȋntrebarea esenţială: Ce face Crăciunul o sărbătoare atȃt de frumoasă, o sărbătoare a bucuriei și a faptelor bune? Întrebările unităţii: Cum credeţi că se simt personajele din poveștile audiate? Întrebări de conţinut: Care sunt caracteristicile anotimpui iarna? Dar tradiţiile specifice Crăciunului?

Rezumatul proiectului: Obiective:                 să audieze povestea Spărgatorul de Nuci – varianta adaptată; să audieze bucăţi din compoziţia muzicală a operei cu același nume de P.I. Ceaikovski; să vizioneze bucăţi reprezentative din operele de balet care ilustrează povestea; să repovestească firul narativ al celor două povești, răspunzȃnd la întrebări; să identifice elementele false și cele adevarate din scurte propoziţii spuse de învăţătoare referitoare la textul operelor; să formuleze propoziţii, să despartă în silabe cuvinte, să identifice literele în cuvinte pronunţate clar si corect; să sorteze elementele date; să numere mulţimi date de elemente; să identifice caracteristicile anotimpului iarna, și elemente caracteristice Crăciunului; să identifice asemănări și deosebiri între operele lecturate, operele audiate și operele vizionate în cadrul spectacolului de balet; să enumere calităţile și defectele personajelor care apar în povestea citită; să descrie felul în care se simt personajele în cadrul audiţiei; să deseneze/picteze imaginile reprezentative în timpul audiţiei unor bucăti muzicale; să-si aleagă roluri și să interpreteze bucăţi din operele date, fie prin dans fie prin cuvinte; să enumere sentimentele pe care le au atunci cand ascultă o bucată muzicală dată; să realizeze un colaj cu imagini date, lucrȃnd în grupuri, pentru povestea audiată;

Schema orientativă a derulării activităţilor: Etape:     Stabilirea temei, ca urmare a cerinţei elevilor; Stabilirea punctelor esenţiale care vor fi discutate în cadrul proiectului; Discutarea împreună cu elevii a ideilor și a aspectelor care îi interesează; Stabilirea cu ajutorul copiilor a unor reguli care trebuie respectate pentru derularea eficientă a proiectului;  Observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul iarna;

Ȋnv. Badiu Claudia

     

Stabilirea resurselor materiale necesare: fotografii, felicitări, imagini, cărţi, etc.. Derularea proiectului; Amenajarea unui colţ al poveștii Spărgatorul de nuci, în sala de clasă; Realizarea unor desene tematice şi a unor colaje cu tema dată; Realizarea unei expoziţii cu obiectele confecţionate. Realizarea unei întȃlniri părinţi-elevi, avȃnd ca scop prezentarea fotografiilor și a filmuleţelor realizate pe parcursul derulării proiectului;

Inventarul activităţilor: Luni: Ȋntȃlnirea de dimineaţă: “Ce ne aduce Crăciunul, pe lȃngă cadouri?” Religie: Ce înseamnă Crăciunul? CLR: “Spărgătorul de nuci” – versiune adaptata, lectura educatoarei; lectura se face pe fundal muzical “Spărgatorul de nuci” – Ceaikovski; Educaţie fizică: Exerciţii, jocuri de miscare și relaxare; MEM: “Cȃte jucarii sunt? Cȃţi șoricei sunt?” – probleme ilustrate, aplicate pe planșele poveștii “Spărgatorul de nuci”; Marţi: CLR: Spărgătorul de nuci – exerciţii simple de înţelegere a textului, sublinierea detaliilor interesante” MEM: “Sortează cadourile de sub brad” ES: “Cum s-au comportat copiii?” Discuţii pe baza planșelor suport ale poveștii “Spărgătorul de nuci”; AVLM: Audiţie Spărgătorul de nuci de Cheaikovski activitate pe grupe; echipa 1 – elaborează mișcare scenică potrivită pentru povestea citită și pentru linia melodică audiată; echipa 2 realizarea unor desene/picturi, care să reflecte linia melodica și povestea; echipa 3 – selectarea unor imagini care ilustrează secvenţe din poveste și prezentarea lor; Miercuri: Educaţie fizică: Exerciţii de încălzire – Dansul fulgilor de nea – joc de mișcare Limba engleza: Predare – cuvinte care apar în povestea “Spărgătorul de nuci”; CLR – Jocul cuvintelor – formulare de propoziţii, despărţirea în silabe; MM: - Vizionare secvenţă din baletul “Spărgătorul de nuci”; vizionarea este urmată de discuţii, opinii, intrebări; Joi: CLR: “Intrăm în lumea Spărgătorului de nuci” – dramatizarea poveștii; MEM: “Despre iarna din poveste” – discuţii pe baza planșelor suport ale poveștii; DP: “Cum crezi ca se simt copiii?” – discuţii referitoare la fragmente repovestite; TIC: Spărgătorul de nuci – joc pe calculator;

Ȋnv. Badiu Claudia

Vineri: CLR: “Descrie-mi atmosfera din “Spărgătorul de nuci”; MEM: “Cȃte mere aurite? Cȃte migdale zaharisite? Cȃte bomboane poleite?” – sortare; MM: Recunoaște ascultȃnd muzica: “Dansul Zȃnei dulciurilor”, “Dansul fulgilor de nea”, “Clinchetul unei linguriţe de ceai”; joc – “Exprimă ce auzi” – exprimarea stării transmise de bucata melodică audiată; AVLM: “Scena poveștii” – colaj folosind diferite materiale; Rezultate proiectului:     Portofoliul elevului – format din totalitatea lucrărilor realizate; Ȋmbogăţirea culturii muzicale a elevilor; Formarea competențelor de comunicare, de colaborare și lucru în echipă; Album de fotografii cu instantanee din timpul activităţilor;

Finalizarea proiectului: Proiectul se va finaliza printr-o activitate comună părinti-elevi, în cadrul căreia fiecare elev va povesti ce i s-a parut cel mai interesant în cadrul acestei săptămȃni de derulare a proiectului, discuţie urmată de vizualizarea unui filmuleţ înregistrat pe parcursul activităţilor desfășurate și un colaj de fotografii;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful