ŽENE I PODUZETNIŠTVO

BIZNIS PLAN

PRIRUČNIK

Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini

ŽENE I PODUZETNIŠTVO
BIZNIS PLAN

PRIRUČNIK

Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini

Projekat: Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini Priručnik Žene i poduzetništvo - biznis plan Izdavač: CARE International Hasana Kaimije 11, 71000 Sarajevo Tel.:  +387 (33) 536 790 Fax:  +387 (33) 536 791 Web: www.carenwb.org E mail: care@carenwb.org Autorski tim za izradu priručnika: CARE International Štampa: Dizajn studio TRIPTIH Tiraž: 350 Godina izdanja: 2013

Ovaj je Priručnik pripremljen zahvaljujući pomoći OAK fondacije, Austrijske razvojne kooperacije i CARE Norveška. Stanovišta iznijeta u ovom Priručniku predstavljaju mišljenja izdavača a ne nužno i stanovišta OAK fondacije, Austrijske razvojne kooperacije i CARE Norveška.
with funding from

Sadržaj
PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 USPJETI JE LAKO - EVO KAKO! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I POGLAVLJE IDEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Istraživanje tržišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 SWOT analiza za preduzetništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 II POGLAVLJE BIZNIS (POSLOVNI) PLAN . . . . . . . . . . 26 Izrada biznis plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sažetak biznis plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Nastup na tržištu i plan prodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Proizvod/usluga i opis procesa izrade . . . . . . . . . . . . . . 32 Proizvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Cijena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Distribucija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Promocija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

6

Zadovoljstvo kupaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ekonomska isplativost biznis ideje . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Finansijsko planiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bilans uspjeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Plan novčanih tokova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Procjena rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 III POGLAVLJE REGISTRACIJA MALOG BIZNISA . . . . . . . 46 Registracija biznisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 IV POGLAVLJE USPJEŠNE PODUZETNICE . . . . . . . . . . 51 Primjeri uspješnih poslovnih ideja žena iz Bosne i Hercegovine i okruženja . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 PROMOCIJA I MARKETING! . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

PRILOZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 CARE International NWB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 CARE International Balkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

PREDGOVOR
Ovaj priručnik je nastao u sklopu trogodišnjeg projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini” koji je finansiran od strane OAK Fondacije, Austrijske razvojne kooperacije (ADC) i CARE Norveška. Cilj ovog projekta je da ekonomskim osnaživanjem žena doprinese smanjenju siromaštva u Bosni i Hercegovini (BiH) posvećujući posebnu pažnju razvoju ženskog preduzetništva. Namjena ovog priručnika je da jednostavnim savjetima, koji su lako primjenjivi i korisni ohrabri žene da započnu vlastiti biznis. Još uvijek mnoge žene smatraju da nisu dovoljno sposobne da budu uspješne preduzetnice, te da nemaju dovoljno dobru ideju ili

7

8

im jednostavno nedostaje vjere u sebe i potrebno samopouzdanje, te često misle da je to nešto daleko i nedostižno, a nisu ni svjesne da preduzetništvo lako može postati dio njihove svakodnevnice. Zato je cilj ovog priručnika da podstakne ideju o pokretanju vlastitog biznisa i pruži praktične savjete kako se to može uraditi. U današnjem vremenu gotovo svaki resurs može biti iskorišten i pretvoren u dobru ideju za biznis. Ako imate zemlju zašto ne pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju, možda upravo u gradu u kojem živite nedostaje cvijeće, organski proizvedeno povrće, ukrasni predmeti od drveta isl. Jedina razlika između Vas i “uspješnih” je što su oni smogli hrabrosti da pokušaju! Ovaj priručnik je fokusiran na izradu biznis plana i uključuje teme: kako definisati poslovnu ideju, kako pokrenuti, voditi i razvijati poslovnu aktivnost, kako obezbijediti sredstva za pokretanje posla, kako plasirati proizvode i usluge na tržištu, te kako registrovati poslovnu djelatnost. Prilikom izrade ovog priručnika prvenstveno smo se koristili materijalima iz vodiča za preduzetnike izdatim od strane CARE-a u projektu “Sredstva
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

brzog djelovanja” (eng. Quick Impact Facility – QIF), sredstvima brzog djelovanja Evropske unije i CARE International: Od ideje do biznisa, 1998. Smatramo da će ovaj priručnik naći praktičnu primjenu pri razradi svake poslovne ideje, ali svakako ne može pružiti sve potrebne informacije za svaku poslovnu djelatnost. Stoga Vas upućujemo i da se povežete i posavjetujete kako sa odjeljenjem za privredu u Vašoj općini tako i sa svim akterima koji se bave razvojem poduzetništva uključujući i organizaciju CARE International i njene partnerske organizacije na terenu. Pročitajte ovaj priručnik, razmislite i pitajte sebe, da li Vi možete nešto proizvesti ili ponuditi neku uslugu, i time započeti vlastitu poslovnu djelatnost.. Nadam se da će Vam ovaj priručnik pomoći da postanete uspješna preduzetnica. Želim Vam mnogo uspjeha.
Direktorica CARE International

9

Sumka Bučan

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

10

UVOD
Prema podacima iz Europske komisije žene u poduzetništvu su manje zastupljene1, dok, prema nekim informacijama nerijetko imaju znatno bolje poslovne rezultate. Kao glavne prepreke za smanjenje broja nezaposlenih žena su nedostatak znanja i preduzetničkih vještina, otežan pristup informacijama i finansiranju, kao i otežan pristup tehničkim i poslovnim mrežama. U Bosni i Hercegovini se broj siromašnih osoba povećava iz godine u godinu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH iz decembra
1 Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship- Final Report, 2008 http:// ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument. cfm?doc_id=3815

2012. godine broj registrovanih nezaposlenih2 u BiH iznosio je 550.255 od čega su 277.175 žene ili 50,4% radno aktivne populacije.3 Namjera ovog priručnika je da kroz četiri tematska poglavlja pomogne ženama da prepoznaju najbolju poslovnu ideju, razviju je i da dođu do zaposlenja kroz realizaciju svog malog biznisa. Prvo poglavlje je posvećeno nastanku i karakteristikama preduzetništva. Preduzetništvo danas ima rastući trend i predmet je proučavanja mnogih teoretičara koji tvrde da se osobe ne rađaju kao preduzetnici nego se stvaraju kroz svakodnevno učenje, razvijanje novih vještina i velikom željom za uspjehom, tako da ovo poglavlje prati logički slijed razvoja jedne preduzetničke ideje, uključujući SWOT analizu koja je jedna od alatki koja se koristi za donošenje važnih odluka. U drugom poglavlju su predstavljeni i opisani osnovni elementi za izradu biznis plana, procjena opravdanosti ulaganja, te uputstva za izradu finansijskih izvještaja.

11

2 3

Nezaposlenom osobom se smatra svaka osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete i prijavljena je u nekom od zavoda za zapošljavanje. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, decembar 2012,. http://www.bhas.ba/saopstenja/2013/NEZ_2012M12_001_01_Bos.pdf

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

12

Treće poglavlje je fokusirano na moguće opcije registracije malog biznisa i pregled najznačajnijih troškova, kao i pravnih formi koje je potrebno popuniti da bi se djelatnosti malog biznisa mogla registrovati. Četvrto poglavlje priručnika govori o uspješnim preduzetnicama iz Bosne i Hercegovine i okruženja, koje su uspjele u svom preduzetničkom poduhvatu i čiji put do uspjeha može biti vrijedno iskustvo i motivacioni faktor.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

USPJETI JE LAKO – EVO KAKO!
O pokretanju vlastitog biznisa se puno govori posljednjih godina. Kroz različite projekte pokušavaju se podržati oni pojedinci i pojedinke koji su voljni pokrenuti vlastiti biznis. Jedan od takvih projekata je i CARE-ov projekat ”Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini” (posebno u ruralnim područjima). Većina nas kada razmišlja o biznisu može sebi postaviti nekoliko logičnih pitanja:

• Da li to znači da ću morati otvoriti veliku firmu, imati skupe kancelarije, puno zaposlenih? • Da li to znači da moram imati veliko tržiše za svoje proizvode? • Da li to znači da ću morati puno zaraditi kako bih mogla platiti sve poreze? Sve ovo je svakako potrebno, vaš budući biznis treba da raste i da se razvija i da jednog dana imate veliku firmu, puno uposlenika, veliko tržište, ali ne SADA. Sada trebate imati motivaciju!

13

14

Za pokretanje vašeg biznisa SADA nije potrebno da imate puno ljudi, veliku firmu, ogromno tržište, SADA vam je potrebna samo dobra ideja. Osvrnite se oko sebe i postavite sebi jedno prosto pitanje: ”Šta je to što ja imam ili bih mogla proizvesti što je nekome drugome potrebno”!? Onog momenta kada ste postavili ovo pitanje vaš biznis je već počeo. Pokretanje biznisa često izgleda kao komplikovan proces, u stvarnosti to samo znači da se dovoljno informišemo i da smo spremni odvojiti vrijeme i trud da se naša ideja koju imamo realizuje, zato razmislite o nekoliko stvari:

Već imate potrebne kapacitete i potencijale
Vi možda već imate potrebne kapacitete a da to ni ne znate. Imate zemlju na kojoj možete uzgajati povrće i voće a vašem okruženju je upravo to potrebno. Neka nam kao primjer posluži priča mladih ljudi koji su u Fojnici okupili male kooperante i proizvođače, istražili tržište i shvatili da u velikim gradovima (Sarajevo, Zenica, Banja Luka), postoji veliki interes za organski proizvedenu hranu, odlučili uložiti minimalna početna sredstva u opremu za pakovanje proizvoda, a danas su uspješno malo preduzeće koje na adrese zainteresovanih kupaca dostavlja
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

tjesteninu, džemove, povrće i voće uzgojeno i proizvedeno po principima organske proizvodnje. Možda već sutra i vi možete pokrenuti mali posao izrade odjevnih predmeta, pletenja, krojenja i šivenja, jer na primjer dva ili tri člana vaše porodice to već rade za vašu porodičnu upotrebu. Sve što vam je potrebno je da se povežete sa vašim “tržištem” (u vašem gradu, putem poslovnih sajmova, na radionicama i skupovimaima nevladinih organizacija). Možda već imate potrebne kapacitete za uzgoj peradi, stoke a za neke kapacitete vam nisu ni potrebna velika sredstva (sadnice i plastenici), sve što je potrebno je da se informišete i raspitate ko finansijski podržava ovakve aktivnosti, možda projekat neke nevladine organizacije ili ambasade ili Zavoda za zapošljavanje, a možda postoje i namjenski krediti sa niskom kamatnom stopom za ovu vrstu djelatnosti. Dakle počnite da saznajete, da se raspitujete, da tražite informaciju i savjet. Svaki veliki biznis je počeo sa malim koracima jednog ili dvoje entuzijasta.

15

Ideja
Kreativnu osobu od prosječne osobe razlikuje samo ideja. Razmišljanjem se stvara ideja, a razmišljanje ne košta ništa. Kako se dolazi do novih ideja? Prije svega asocijacijom, adaptacijom,
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

16

modifikacijom, uvećanjem ili smanjivanjem, zamjenom ili preuređenjem te oblikovanjem ili transformacijom. Metode traženja ideja su razradili su mnogi autori. Razlikujemo aktivan pristup, odnosno stvaranje ideja, te pasivan pristup, odnosno prikupljanje i preuzimanje ideja. Do ideje možemo doći i kroz razmatranje izvještaja, anketa, javnih poziva za finansiranje, ili jednostavno kroz posmatranje svijeta oko nas. Poslovna ideja i ne mora biti nova da bi uspjela. Već poznatu ideju možete prilagoditi određenim okolnostima ili će vas ona potaknuti na nešto drugo. Isto tako, ne odbacujte olako “luckaste” ideje. Jedan od najprodavanijih artikala, spajalice za papir, nastao je dok se njen izumitelj igrao komadom žice. I to dok je čekao autobus! Zvuči banalno, zar ne?! Ideju možete dobiti tokom posjeta sajmovima i smotrama inovatora, šetajući prodavaonicama ili osluškujući što se sve uvozi za potrebe industrije. Dio tih proizvoda sigurno se može jeftinije i kvalitetnije proizvoditi upravo u vašoj budućoj firmi. Šta god da je vaš motiv neka pokretanje biznisa bude VAŠA odluka. Postavite sebi jedan ili dva pozitivna cilja koji će vas voditi kroz sve one poteškoće i trenutke kada sumnjate u sebe.
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

I

POGLAVLJE

17

IDEJA
Prvo poglavlje je posvećeno nastanku i karakteristikama dobre poslovne ideje, te prati logički slijed razvoja jedne preduzetničke ideje, uključujući SWOT analizu, koja je jedna od alatki koja se najčešće koristi za donošenje važnih odluka.

18

IDEJA
Kako prepoznati pravu priliku i kako doći do dobre poslovne ideje? Svako preduzetništvo počinje sa idejom koja je uvijek u bliskoj vezi sa prepoznavanjem neke poslovne prilike, te identificiranje proizvoda ili usluge koje ljudi trebaju i koje su spremni kupovati. Postavlja se pitanje kako prepoznati poslovnu priliku na tržištu i kako doći do dobre kreativne ideje koja će dovesti do uspješnog biznisa? Pronalazak i definisanje prave ideje je prvi korak i od velike je važnosti da se procjeni potencijal te ideje na tržištu.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

U svakom slučaju poslovna ideja može biti nešto potpuno novo, bilo da je proizvod ili usluga koji su novina na tržištu ili se može modifikovati postojeći proizvod ili usluga, koji će biti kvalitetniji, jeftiniji za kojima postoji velika potražnja na tržištu. U svemu ovome treba imati na umu da će jedinu ispravnu i konačnu ocjenu o tome da li je poslovna ideja dobra, dati tržište, jer nema svrhe proizvoditi odlične proizvode ili pak pružati odlične usluge ukoliko ih niko ne želi kupiti ili koristiti. Iz tog razloga je potrebno provesti istraživanje tržišta.

19

Istraživanje tržišta
Za svaku osobu koja želi ili se bavi preduzetništvom tržište je ključ biznisa. Iz tog razloga prije izlaska na tržište potrebno je istražiti potencijalno tržište da bi se dobila jasna predstava o tome ko su kupci i šta je to što oni preferiraju. Isto tako potrebno je dobro poznavanje konkurencije, jer ukoliko ne poznajemo konkurenciju rizikujemo da biznis ne uspije na tržištu.

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

20

Tako da je posebno važno da znamo: 1. Ko su glavni konkurenti? 2. Zbog čega kupci kupuju njihove proizvode? 3. Šta su njihove snage a šta slabosti? Postavlja se pitanje kako doći do željenih informacija i odgovora na postavljena pitanja. Najskuplje rješenje, je da angažujemo specijalizovanu agenciju koja se bavi istraživanjem tržišta. Međutim, svaka osoba može samostalno uraditi istraživanje tržišta, tako da istraživanje tržišta ne mora biti skupo i često čak i ne košta ništa. Da biste proveli istraživanje tržišta trebate poduzeti sljedeće korake: • ustanoviti šta vas zanima; • odlučiti kako želite prikupiti informacije; • prikupiti te analizirati informacije (npr. da li, i na koji način, poslovna ideja rješava problem kupaca?) • postupati u skladu s ishodom te analize. U ovom priručniku ćemo uzeti primjer gospođe X koja je prije rata bila frizerka i ponovo želi otvoriti frizerski salon. Bez obzira što vašoj djelatnosti možda odgovara sasvim drugačija vrsta istraživanja, primjer koji slijedi može vam dati određene ideje.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Primjer I.1:
Gospođa X je sprovela istraživanje tržišta koje izgleda ovako: Želi znati: - koliko ljudi bi koristilo usluge njenog salona; - koliko bi ljudi bili spremni platiti za njene usluge. Informacije će prikupiti na sljedeći način, mada će joj u početku možda biti neprijatno da sva ova pitanja postavlja ljudima koje možda ne poznaje - ali na kraju će uraditi što je namjeravala: - zaustaviće nekoliko ljudi na ulici i upitati ih kojeg frizera sada posjećuju, da li bi im bilo drago ako bi se u njihovom susjedstvu otvorio firizerski salon, koliko bi bili spremni platiti za tu uslugu i koje bi ih od sličnih usluga još zanimale (npr. manikir ili tretman lica); - pogledaće kakvi su frizerski saloni u susjedstvu; - koliko mušterija imaju; - kakve su im cijene; - posjetit će opštinu i raspitati se koliko ljudi živi u njenom susjedstvu; - posjetit će Privrednu komoru i vidjeti koliko u njenom gradu ima frizerskih salona i da li se preduzećima u osnivanju daje ikakva pomoć; - posjetit će Biro za zapošljavanje i vidjeti da li u evidenciji biroa ima kvalificiranih frizera ( u slučaju da ne može sama obavljati sav posao)
‘Od ideje do biznisa’, 1998.4
4 Prilikom izrade ovog priručnika koristili smo se vodičem izdatim od strane QIF-a (sredstvima brzog djelovanja Evropske unije i CARE International: Od ideje do biznisa, 1998)

21

22

Svakako, kao izvor informacija tu dobro mogu poslužiti i informacije međunarodnih organizacija i institucija, ministarstava, agencije za statistiku i specijalizovanih agencija, berzi, banaka, privrednih komora, vanjsko-trgovinske komore, i dr.

Primjer I.2
Da bi gospođa X željela da otvori firmu koja se bavi izradom sofisticiranijih proizvoda, odnosno drugačijih usluga nego što su frizure, provela bi istraživanje na internetu, te bi otišla do univerziteta i Privredne komore da nađe studije i druge informacije o tim proizvodima. Također bi se raspitala o ispunjavanju preduslova za taj konkretni proizvod i o potencijalnim tržištima za izvoz. To joj sada ne treba, pošto se kod nje radi samo o frizerskom salonu. Umjesto toga, ona čita modne časopise da bi se informirala o najnovijim trendovima. Analiziraće podatke i doći do zaključka da u njenom gradu nema dovoljno mušterija za još jedan frizerski salon. Konkurencija je već vrlo velika i ne bi puno pomoglo ni ako bi ponudila dodatne usluge. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

SWOT analiza za preduzetništvo
Jedan od najrasprostranjenijih alata za analizu je tzv. SWOT matrica. SWOT matrica (Strength –snaga; Weakness – slabost; Opportunity – prilika; Threat – prijetnja) je grafički prikaz pitanja koja treba postavili u sklopu samoanalize. Tu je potrebno navesti: • Vlastite interne snage (strengths) – npr. kreativnost, specifična vještina, kvalifikacije, ambicija, resursi itd. koji mogu biti iskorišteni za postizanje poslovnog cilja; • Vlastite slabosti (weakness) – npr. manjak samopozdanja, nedostatak resursa ili određenih vještina itd. jer veoma je važno spoznati vlastite slabosti, te raditi na tome da se te slabosti vremenom pretvore u snagu; • Prilike (opportunities) – su vanjski faktori koji mogu biti od koristi za uspješan biznis – potražnja za određenim proizvodom i uslugom, subvencije koje pruža lokalna vlast itd.; • Prijetnje (threats) – svi vanjski faktori koji su potencijalna prepreka za uspješan biznis, npr. konkurencija, slaba platežna moć stanovništva itd..

23

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

24

Primjer I.3
Informacije su korisne, a nije je ništa koštalo da ih prikupi. Gospođa X ih neće ignorisati i neće otvoriti frizerski salon. Umjesto toga, ona će se odlučiti za drugu djelatnost ali tek nakon što provede novo istraživanje tržižta. I dalje će redovno provoditi istraživanja, pošto treba znati da li su joj proizvodi i dalje traženi i da li konkurencija nudi slične proizvode ili usluge po nižim cijenama. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Zato je izuzetno bitno za preduzetništvo da se uradi samoanaliza i da se analizira vanjsko okruženje u potrazi za prilikama, kako bi se po potrebi moglo korigovati da bi se maksimizirale mogućnosti za uspjeh. Ono što je potrebno istražiti su sredstva koje obezbjeđuju opštine, kantonalna i entitetska ministarstva, službe za zapošljavanje, nevladine organizacije i drugi kao podršku osnivanju preduzećima (za mlade, za žene, za demobilisane borce, za ugrožene grupe, za starije, itd.). Sredstva možete obezbjediti iz kredita, mikrokredita i usluga najma (leasing).

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Pošto ste već prepoznale priliku i izvršile analizu vaše ideje, potrebno je razmisliti o neophodnim resursima za sprovedbu vaše ideje u dobar biznis. Kao jedan od polazišta su inicijalna finansijska sredstva koje ćete tražiti bilo od neke banke ili od finansijske institucije, no bez obzira kome da se obratite od vas će se zahtijevati detaljan biznis plan.

25

26

II

POGLAVLJE

BIZNIS (POSLOVNI) PLAN
U drugom poglavlju su predstavljeni i opisani osnovni elementi za izradu biznis plana, procjena opravdanosti ulaganja, te uputstva za izradu finansijskih izvještaja.

Izrada biznis plana
Šta je to biznis (poslovni) plan i koja je njegova svrha? Biznis (poslovni) plan je pisani dokument kojim se opisuju budućnost vašeg biznisa – tačnije to je tekstualni opis onoga što planirate uraditi i kako to planirate uraditi. Pravljenje biznis plana možda izgleda mnogo teže nego što u stvari jeste, ali se ni u kojem slučaju ne smije podcijeniti, jer zahtjeva dosta truda za istraživanje i prikupljanje informacija. Poslovni plan za mali biznis nije ništa drugo nego nekoliko stranica na kojima ćete napisati šta želite raditi i kako to želite izvesti u periodu od najmanje tri godine postojanja vašeg biznisa. Zbog toga bi bilo dobro da same pišete svoj biznis plan, jer čete na taj način proći kroz proces razrade vaše poslovne ideje. Biznis plan: • plan vam omogućuje da razmislite o svim mogućnostima koje imate i koracima koje poduzimate; • plan vam omogućuje da se usredsredite na ključna pitanja. Prilikom provedbe plana manja je vjerovatnoća da vas
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

27

28

odvuku u stranu svakodnevni problemi i brige, a veća da se koncentrirate na one stvari koje, na kraju krajeva, čine posao unosnim; • plan vam daje pravac koji slijedite sa periodičnim provjerama i pokazateljima koji će vam reći da li se vaš posao razvija po planu; • kada budete radili plan razmišljaćete o potencijalnim problemima i rješavat ćete ih prije nego se oni i pojave; • planom utvrđujete koje su vam vrijednosti i time osiguravate korištenje svojih kapaciteta u potpunosti; • sa biznis planom veća je vjerovatnoća da ćete od bankara i investitora obezbijediti novac koji vam je potreban.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Kada završite pisanje, vaš plan bi trebao dati odgovore na sljedeća pitanja:
• šta ćete raditi; • zašto; • za koga; • gdje; • kada; • kako; • kojim sredstvima (npr. koliko vam je novca potrebno u narednom periodu); • koja sredstva će vam biti potrebna i gdje ćete ih nabaviti; • da li su vam potrebni radnici i koliko, šta će raditi i koje kvalifikacije će imati; • kako ćete plasirati i prodavati proizvode ili usluge; • koliko će vas koštati proizvodnja ili pružanje usluga; • po kojim cijenama ćete prodavati proizvode ili usluge; • ko su vam konkurenti, šta proizvode i kako prodaju svoje proizvode; • koje prednosti ćete imati u odnosu na konkurenciju (npr. vaši troškovi, cijene, način distribucije, imidž); • koliko ćete proizvoda morati prodati prije nego počnete ostvarivati profit i koliko vremena će vam trebati; • kakvu zaradu i rezultate očekujete; • kakve promjene očekujete u vašem “sektoru” (velikom ili malom) u bliskoj budućnosti; • kakve probleme očekujete i kako ih planirate rješavati.

29

30

Sažetak biznis plana
U svakom slučaju forma biznis plana prati određene metodološke cjeline koje sadrže: • Informacije o podnosiocu poslovnog plana – u ovom dijelu se prezentuju osnovne informacije koje dokazuju osposobljenost i kapacitet podnosioca poslovnog plana da realizuje zamišljenu poslovnu ideju; • Informacije o proizvodu/usluzi - u ovom dijelu poslovnog plana govori se o samom proizvodu ili usluzi, karakteristikama kao i o tehničko-tehnološkom postupku izrade proizvoda/usluge; • Informacije o tržištu - u ovom dijelu analiziraju se potencijalni kupci, dobavljači i konkurencija. Takođe, u ovom dijelu poslovnog plana definiše se plan nastupa na tržištu, određuju se načini prodaje i pristupa ciljnim kupcima.

Važno:

biznis plan je nemoguće kvalitetno uraditi bez provedenog istraživanja tržišta! Drugim riječima treba imati na umu da bez provedenog istraživanja tržišta sve informacije koje se navode u biznis planu nemaju nikakvu vrijednost jer nisu utemeljene na stvarnim informacijama sa tržišta.

• Informacije o rezultatima i očekivanim efektima – u ovom dijelu predviđa se finansijsko poslovanje kroz izradu osnovnih finansijskih izvještaja (novčani tok, bilans stanja i bilans uspjeha) te navode drugi finansijski pokazatelji i procjene opravdanosti ulaganja i sl. Na kraju, uvodni dio završava SWOT analizom koja je objašnjena u prethodnom poglavlju. Ukoliko imate odgovore na sva ova pitanja - vaš poslovni plan je spreman! Za detaljniju razradu gore navedenih cjelina biznis plana koristite RADNE LISTOVE koji se nalaze u prilogu ovog priručnika.

31

Nastup na tržištu i plan prodaje
Imajući u vidu da za mnoge pisanje biznis plana ponekad djeluje veoma komplikovano i obeshrabrujuće, na narednim stranicama urađen je osvrt na svaki od navedenih elemenata sa detaljnim opisima i primjerima, a sve kako bi se ženama sa preduzetničkim ambicijama pomoglo da razumiju logiku poslovnog planiranja i olakša postupak pisanja i izrade biznis plana.

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

32

Proizvod/usluga i opis procesa izrade
Nakon uvodnog dijela za izradu biznis plana potrebno je dati više informacija o samom postupku nastanka proizvoda ili usluga, te karakteristike proizvoda ili usluge (funkcionalnost, kvalitet, izgled, veličinu, pakovanje, način isporuke itd.), te način formiranja cijene i prodajnu cijenu na tržištu. Za nastup na ciljnom tržištu, na raspolaganju postoje četiri alata5. To su: Proizvod (eng. Product) Kvalitet komponenti i materijala, stil, osobine, opcije, brend, pakovanje, veličina, servis i garancija Cijena (eng. Price) Percepcija kvaliteta, navedena cijena, količina, popusti, kreditni uslovi i period plaćanja

5

Ova četiti osnovna alata poznata su često i pod nazivom 4P koji potiče iz engleskog jezika, a njihova kombinacija se naziva marketing miks (kombinacija četiri elementa radi maksimalnog zadovoljavanja potreba klijenata).

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Distribucija (eng. Placement) Posrednik, vrsta posrednika, koliko, veličina distributivnog kanala, geografska pokrivenost, zalihe i transport Promocija (eng. Promotion) Medijske alternative, poruka, budžet, uloga direktne prodaje, promotivne cijene, medijski interes

33

Proizvod
Pod proizvodom podrazumijevamo robu i usluge koje se nude na tržištu. Bitno je zapamtiti da se kupci odlučuju da kupe proizvod ili uslugu koji pored izgleda i funkcije moraju imati i odgovarajuću cijenu i moraju biti dostupni.

Cijena
Pod cijenom se podrazumjeva novčani iznos koji kupac plaća za proizvod ili uslugu. Određivanje cijene je često komplikovan proces jer mnogi smatraju da proizvod mora biti najjeftiniji. U svakom slućaju prilikom određivanja cijene mora se uvijek imati na umu profitabilnosti proizvoda i iznos koje je tržište spremno platiti za taj proizvod ili uslugu, a ne smije se ni zanemariti postojeća konkurencija.

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

Primjer II.1
34 Gospođa X je osnovala svoj prvi frizerski salon u gradu u kojem šišanje uvijek košta 5 KM. Ona je to poštovala. Gospođa X je ispravno ocijenila da niko neće doći u njen frizerski salon ako bude naplaćivala više od 5 KM. Ali nije željela ni naplaćivati manje pošto se plašila da će izazvati konflikt oko cijena sa drugim salonima. Ukoliko bi naplaćivala samo 4 KM svi bi promijenili cijene. Dobit bi opala i neki frizerski saloni bi bankrotirali. Gospođa X shvata da se ona ne nadmeće na osnovu cijene - cijena je ista svuda - već na osnovu kvaliteta usluga koje pruža. Stoga je obezbijedila da frizure budu dobre i da njen salon izgleda privlačno. Ima najnovije časopise, svoje klijente poslužuje kafom a osoblje je izuzetno ljubazno. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Distribucija
Pod distribucijom se podrazumjevaju način kako će se proizvod ili usluga dostaviti kupcima. Distribucija može biti direktna ili putem posrednika, a može biti i kombinacija ova dva načina. Bez obzira za koji se način distribucije odluči mora se odrediti koliki dio tržišta će se pokriti, uzimajući u obzir i postojeću konkurenciju.
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Primjer II.2
Gospođa X otvara frizerski salon u selu. To će biti prvi i jedini frizerski salon u tom mjestu. Stanovnici sela su relativno siromašni i nagovijestili su, kada je istraživala tržište, da će koristiti usluge frizerskog salona samo ukoliko budu jeftine. Ona zna da konkuriše na osnovu cijena (ali ne drugim frizerskim salonima već majkama koje same šišaju članove porodice) te stoga naplaćuje samo 3 KM za šišanje. Kako je cijena najvažniji kriterij za potrošače, njen frizerski salon u selu ne izgleda tako lijepo kao onaj u gradu - oprema i dekoracija su relativno jeftini. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Ili

Primjer II.3
Gospođa X otvara radnju u malom gradu, gdje već postoji nekoliko frizerskih salona. Svi oni naplaćuju 2,5 KM za šišanje. Ona zna da neće moći ostvariti dobit uz tako niske cijene i odlučuje da se usredotoći na posebnu grupu korisnika usluga: djevojke koje se spremaju za vjenčanja. Sklapanje braka je jedinstveno iskustvo u životu i gospođa X će osigurati da njene usluge postanu dijelom tog iskustva. Ona pretpostavlja da konkuriše sličnim uslugama u velikom gradu i nudi najbolji mogući proizvod: za puna četiri sata djevojka dobija svu moguću njegu na luksuznom mjestu. Kako je kvalitet tog iskustva osnovni kriterij a ne cijena kozmetičkog tretmana, gospođa X će osigurati da ostvari dobru zaradu - ali i da zauzvrat pruži najkvalitetniju uslugu. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

36

Promocija
Promocija služi za upoznavanje kupaca sa prizvodima ili uslugama koje nudite koje mogu koristiti. Tako da promocija mora sadržavati jasnu poruku osobama na ciljnom tržištu. Koristit ćemo se primjerom gospođe X, koja će pri ponovnom otvaranju svog prijeratnog frizerskog salona koristiti:

Primjer II.4
• Odnose s javnošću - prije rata gospođa X je bila poznata frizerka. Kada je ponovo otvorila salon pozvala je lokalne medije s pravom pretpostavljajući da će im biti drago da objave vijest s naslovom: ‘G ospođa X ponovo otvara frizerski salon!’

• Oglašavanje - osim besplatnog izvještavanja na radiju, gospođa X je objavila i nekoliko reklama na dvije lokalne radio stanice. • Promotivna prodaja - šišanje u drugim salonima u gradu košta 5 KM, i gospođa X nudi druge popuste: njene mušterije imaju kartice na koje se stavlja pečat kad dođu na friziranje. Nakon što skupe pet pečata, mušterije dobijaju besplatan šampon. • Direktni marketing – gospođa X je poslala obavijest nekim od većih preduzeća u tom kraju, obavještavajući ih da je ’gospođa X ponovo otvorila frizerski salon’, i ’zadovoljstvo joj je da ponovo bude na usluzi!’ ‘Od ideje do biznisa’, 1998

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Metode koje je gospođa X koristila nisu je koštale ništa. Naravno da to nije uvijek praksa. U većini slučajeva treba da se predvidi iznos koji će biti namijenjen za promotivne aktivnosti. Poslije toga provjerite da li vam te aktivnosti povećavaju prodaju.

37

Primjer II.5
Gospođa X je pitala mušterije kako su pronašli njen salon. Kada je primjetila da skoro niko nije došao ponukan reklamama na radiju, odustala je od njih jer očigledno nisu postizale svoj cilj. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Što god radili, ne smatrajte marketing luksuzom ili troškom koji treba ukinuti na prvi znak pada prodaje. Marketing je investicija za budućnost vašeg biznisa. Bez obzira kako bio dobar vaš proizvod ili usluga ili lokacija na kojoj se nalazite, morate imati pažljivo napravljen plan marketinga. Pad prodaje, dobiti i gubitak tržišta marketinški su problemi, tako da ukoliko želite povećati prodaju i dobit, povećajte udio na tržištu i unaprijedite svoj marketing. Ipak, ukoliko to ne znate sami učiniti, potražite stručnjake.
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

38

Zadovoljstvo kupaca
Zadovoljni kupci su važni, jer će se uvijek vratiti. To je od odlučujućeg značaja budući da većina poslova najveći dio svojih proizvoda ili usluga prodaje stalnim klijentima.

Primjer II.6
U frizerskom salonu gospođe X, jedna pomoćnica je bila neljubazna prema mušteriji. Ta mušterija više nikad nije došla. Sa šest šišanja godišnje po 5 KM gospođa X je izgubila 30 KM u predstojećoj sezoni zbog jedne neljubazne primjedbe. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Treba imati na umu mogućnost da će nezadovoljni klijenti reći drugim klijentima (ali nije vjerovatno da će reći vama) i time ih potaći da izbjegavaju vaše proizvode ili usluge. Izvinjenjem i besplatnim šišanjem taj bi se gubitak izbjegao, a moglo se očekivati da će ta mušterija taj pozitivan gest prenijeti ostalim mušterijama, tako da i oni mogu postati vaše nove mušterije.

Ekonomska isplativost biznis ideje
Nakon što ste provele istraživanje tržišta i definisale cijene i količine proizvoda ili usluga potrebno je da izradite proračun kako biste utvrdile da li postoji ekonomska isplativost vaše biznis ideje. Da biste to utvrdile potrebno je uraditi troškovnik koji će obuhvatiti sve troškove kao što su troškovi nabavke potrebnih sirovina i materijala za izradu proizvoda, troškovi angažovanog osoblja i opreme, troškovi promocije i distribucije proizvoda na tržište. U listu troškova mogu se ubrojati troškovi: sirovina i materijala, korištenja opreme, troškove pripreme, dizajna, pakovanja, distribucije proizvoda, plate ili naknade za angažovano osoblje i troškovi računovodstvene agencije, zakupa poslovnog prostora, kancelarijski materijala, rate i kamata za kredit, amortizacija, te tekući troškovi (struje, vode, telefona, interneta, goriva, grijanja, čišćenja i održavanja itd) i troškovi medijskog oglašavanja. Pri izradi planova za ne smijete zanemariti niti jedan od sljedećih navedenih troškova:
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

39

Primjer II.7
Komponente troškova frizerskog salona gospođe X: 1. Troškovi materijala - gel, brijači, šamponi, itd. odnosno sva sredstva koja koristi gospođa X da bi “proizvela svoj proizvod”; 2. Troškovi zemljišta – gospođa X je vlasnica prostora u kojem se nalazi frizerski saloni, ali s obzirom da bi svoj salon mogla izdati nekom drugom po cijeni od 500 KM mjesečno, ovih 500 KM mjesečno računa se kao trošak; 3. Troškovi opreme - stolice, fenovi za kosu, ogledala. Stolice koje je gospođa X kupila 2001. godine po cijeni od 1.000 KM po stolici će trajati deset godina. To znači da svaka stolica košta 100 KM godišnje; 4. Troškovi rada - mjesećna neto plaća i doprinosi i porezi pomoćnice gospođe X (u Republici Srpskoj se razlikuju procenti za doprinose u odnosu na Federaciju BiH, kao i u Kantonima); 5. Troškovi usluga – gospođa X na posao dolazi autobusom; angažovala je računovodstvenu firmu da vodi njene poslovne knjige; svojoj klijenteli nudi kafu koju naručuje iz kafea u susjedstvu; 6. Porezi - angažovana računovodstvena firma koja gospođa X vodi poslovne knjige će je informisati o poreskoj politici, te vršiti obračun poreza i doprinosa u skladu sa zakonskom regulativom;. 7. Plaćanje kamata – Gospođa X je uzela kredit od banke u iznosu od 10.000 KM i plaća 10% kamate na neotplaćeni iznos kredita. Kamata koju plaća predstavlja trošak. Sam kredit nije trošak (s obzirom da je trošak ono na što je potrošila taj novac - na primjer stolice). ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Primjer II.8
Troškovi predstavljaju određene izdatke koji nastaju kako bi izradili proizvod/uslugu, plasirali ga na tržištu i ostvarili profit.
Primjer troškova po jedinici proizvoda ili pružene usluge 41

Gospođa X želi utvrditi koliko je košta šišanje, kozmetički tretmani, friziranje i manikiranje. To joj pomaže da napravi cjenovnik koji joj istovremeno ukazuje da li su neke usluge profitabilnije nego druge. Međutim, ovo je vrlo teško utvrditi. U slučaju šampona to je jednostavno, dva puta više klijenata zahtijeva dva puta više šampona. Šampon u vrijednosti od 100 KM potrošen na 1000 klijenata pokazuje da je trošak šampona po klijentu 0.1 KM. Ali kako će gospođa X podijeliti 500 KM najamnine ili troškove transporta na sve svoje klijente? Ne može jednostavno podijeliti ovih 500 KM rente na svojih 250 klijenata koje je imala u toku jednog mjeseca, s obzirom da je klijentima pružala različite vrste usluga od šišanja koje košta 5 KM do kompletnog tretmana za djevojku koja se sprema za vjenčanje koji košta 75 KM. Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan. Potrebna je kreativnost i pomoć računovođe s obzirom da neki od ovih troškova mogu uticati na plaćanje poreza. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

Primjer II.9
42

Za početak izrade prve serije proizvoda, nabavku opreme, vozila, sirovina, nemojte zaboraviti uvrstiti i izdatke za registraciju, promociju i td. predstavljaju investiciju, odnosno početno ulaganje u biznis. Obavezno imati na umu da investicije i troškovi nisu isto. Drugim riječima, postoji razlika između troškova i rashoda. Prema tome, troškovi su novčani ili vrijednosni izraz svih troškova koji su će nastati od početka proizvodnje do isporuke krajnjem potrošaču.

Zbog popusta koji ima, g-đa X vrši nabavku odjednom (šampon, brijači itd.). Troškovi nastali na osnovu kupovine ovih proizvoda su ravnomjerno raspoređeni tokom cijele godine, ali s obzirom da ih gospođa X plaća kada su šamponi i brijači potrošeni, rashodi nastaju odjednom i iz tog razloga se može desiti da gospođa X jedno vrijeme nema raspoložive gotovine. Vjerovatno ćete izgubiti određenu sumu novca usljed neočekivanih situacija kao što je proljevanje šampona ili se reklama u novinama može pokazati potpuno beskorisnom a neki klijenti mogu odbiti da plate zato što su nezadovoljni frizurom. Kada planirate proizvodnju vodite računa o ovim neizbježnim gubicima. Međutim, ovi gubici će biti sve manji kako budete sticali iskustvo. Ne zaboravite uzeti u obzir sve troškove. Marketing, čišćenje, putovanje, osiguranje, održavanje opreme - sve to košta. Čak i ako ste zaista uzeli u obzir sve moguće troškove, razočarat ćete se. Uvijek postoje dodatni troškovi. U planiranje svog budžeta dodajte liniju za “nepredviđene troškove. ‘Od ideje do biznisa’, 1998

Na kraju priručnika se nalaze radni listovi koji se odnose na troškove i ulaganja potrebna za početak rada.

43

Finansijsko planiranje
Vaš biznis mora imati dovoljno novca za pokrivanje tekućih obaveza (računi za komunalne usluge i energente, sirovine, plate, itd.). Vaša obaveza je vođenje poslovnih knjiga, što možete povjeriti i računovodstvenom servisu. Na kraju godine iskazujete rezultate poslovanja kroz godišnje izvještaje. Finansijsko planiranje se odnosi na projekciju finansijskih izvještaja koji odslikavaju očekivani finansijski rezultat, ali i služe kao sredstvo kontrole tzv. bilans uspjeha i bilans stanja.

Bilans uspjeha
Odgovor na pitanje da li je biznis profitabilan ili ne dobićemo ako od ukupnih prihoda oduzmemo sve troškove (fiksne i varijabilne), tako da rezultat koji dobijemo pokazuje da li smo u dobitku ili u gubitku tj. da li biznis donosi zaradu. Bilans uspjeha u okviru biznis plana se popunjava zbog toga da bi se dokazalo da li je ulaganje opravdano i da bi eventualno motivisali ulagače da finansijski podrže investiciju u naš biznis.
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

44

Ukoliko je rezultat negativan potrebno je napraviti novu kalkulaciju troškova i pokušati ih smanjiti što je moguće više. Ukoliko i poslije korekcije troškova rezultat pokazuje da smo na gubitku onda je bolje korigovati biznis ideju ili je čak potpuno promijeniti. U slučaju da je rezultat profitabilnosti pozitivan, to je znak da je biznis uspješan i da donosi zaradu. U svakoj državi, pa i u BiH, za svaki biznis potrebno je ispuniti određenu formu finansijskog izvještaja koji se zove bilans uspjeha.

Plan novčanih tokova
Ukoliko je pokazatelj profitabilnosti pozitivan potrebno je uraditi plan novčanih tokova (eng. cash flow - naziv koji se ustalio i u našoj zemlji). Plan novčanih tokova je plan u kojem se predviđaju mjesečni prilivi i odlivi novca, te periodi kada će se pojavljivati troškovi (najčešće za period od 12 mjeseci), a sve u svrhu kako bi se na vrijeme osigurao novac potreban za njihovo pokrivanje i na taj način osigurala likvidnost tj. sposobnost da redovno plaćate svoje obaveze.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Procjena rizika
Radeći na biznis planu obično se nastoje identifikovati i potencijalni rizici koji mogu nepovoljno uticati na izvršenje planiranih aktivnosti. Dio tih rizika poput, izmjene poreske politike, nije pod vašom kontrolom i ne može ih se otkloniti, ali se može djelovati da bi se prilagodilo poslovanje novonastaloj situaciji i na taj način svelo negativno djelovanje na najmanju moguću mjeru. S druge strane, postoje i neki rizici koji su većim dijelom, pod našom kontrolom. Prema tome, u ovom dijelu biznis plana očekuje se da budu navedeni mogući rizici za biznis kojim se namjeravate baviti i mogući negativni efekti, te konkretne mjere kojima će se smanjiti ili u potpunosti neutralisati rizik u slučaju da on nastane.

45

III

POGLAVLJE

REGISTRACIJA MALOG BIZNISA
Treće poglavlje je fokusirano na osnovne korake u procesu registracije i postojeće pravne formi za registraciju budućeg malog biznisa.

Registracija biznisa
Testirale ste ideju kroz prethodna dva poglavlja i radne listove biznis plana, istražile ste tržište i dokazale opravdanost ulaganja u željeni poslovni poduhvat. Sljedeći korak koji biste trebale uraditi je registracija vašeg biznisa koja će vam omogućiti da legalno prodajete svoje proizvode ili usluge. Od toga na šta se vaš biznis u suštini svodi (proizvodnja, trgovina ili usluge) zavisi i vrsta registracije tog biznisa. Namjera ovog poglavlja je da vam pruži informacije koje će vam pomoći da se odlučite da izaberete formu registracije koja će najbolje odgovarati vašem biznisu, tako da ćemo vas u daljem tekstu upoznati sa pravnim formama za mali biznis u BiH.6

47

6

Postoje ukupno pet osnovnih pravnih formi: Preduzetnička djelatnost/Obrt, Ortačko društvo (o.d.) / Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.o), Komanditno društvo (k.d.), Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i Akcionarsko društvo (d.d.) / Dioničko društvo (d.d.) (otvoreno ili zatvoreno) (d.d.). Zakonski okvir i procedura registracije u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, se razlikuju od jedne opštine do druge i za svaku vrstu djelatnosti utvrđena zasebna procedura registracije.

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

48

1. Kućna radinost - poslovi koji se mogu obavljati u sopstvenoj kući ili stanu. To je djelatnost na izradi, doradi, te uslugama gdje preovlađuje ručni rad. Njome se može baviti svako bez ograničenja, ali pod uslovom da se prijavi nadležnoj upravi prihoda. Više zainteresovanih može osnovati zadrugu, preko koje se mogu nabavljati sirovine i materijali. Kao na primjer slijedeće poslovne aktivnosti: njegovanje starih i bolesnih, izradu igračaka od tekstila i slično. Registruje se u općini. 2. Poljoprivredna djelatnost - može se obavljati samostalno ili u okviru zadruge (npr: farma koka nosilja, farma i tov junadi i sl.). Registruje se u općini. 3. Zanatska djelatnost (samostalno ili u obliku zadruge) podrazumijeva obavljanje neke od zanatskih djelatnosti kao npr. vodoinstalaterska, tokarska, tradicionalni zanati i slično. Može se obavljati samostalno ili u obliku zadruge. Registruje se u općini. 4. Dopunska djelatnost - mogu je obavljati lica koja se uz redovni radni odnos žele baviti još nekom djelatnosti. Za obavljanje ove djelatnosti ne treba imati poslovni prostor. Primjeri ove djelatnosti su vodoinstalater, električar, njegovanje starih i iznemoglih, kućne dostave, razni zanatski radovi i sl. Registruje se u općini.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

5. Samostalna privredna djelatnost - podrazumjeva različite vrste poslovanja kao što su trgovinske radnje, razne vrste uslužnih djelatnosti, prevoznička djelatnost i slično. Registruje se u općini. 6. Zadruga - dobrovoljna organizacija zadrugara u kojoj svaki član sudjeluje neposredno i ravnopravno. Zadruge se mogu organizirati za različita područja djelatnosti - stambena, poljoprivredna, zanatska, studentska i sl. Registruje se na sudu. 7. Privredno preduzeće - postoje različite vrste preduzeća koje se mogu registrirati, ali se trenutno najčešće osniva d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću). Registruje se na sudu i u općini. Morate imati na umu da registracijom djelatnosti postajete obaveznica plaćanja poreza i drugih doprinosa, koje su definisane zakonima. Dakle, prije pokretanja biznisa nužno je da se veoma dobro informišete o obavezama koje preuzimate registracijom. Sve neophodne informacije o registraciji i obavezama koje preuzimate možete dobiti u općinama i sudovima, od pravnika – advokata, računovođa, kao i u poreskim ispostavama, zavodima zdravstvenog i penzionog osiguranja u vašem mjestu, u privrednim komorama kao i od drugih preduzetnika i preduzetnica. Svoj biznis registrujete kao fizičko ili pravno lice. Fizička lica se registruju u općini, a pravna u sudu (općinski ili kantonalni).
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

49

50

Službenici u općinskim službama za privredu će vas posavjetovati kako se registrovati u općini i šta vam je potrebno. U svakom slučaju ćete morati prikupiti sljedeće dokumente: zahtjev, potvrdu o poslovnoj sposobnosti, potvrdu o nepostojanju zabrane za obavljanje djelatnosti, upotrebna dozvola za poslovni prostor (ili ugovor o zakupu), dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, potvrda o nepostojanju poreske obaveze, za prevozničke djelatnosti, kopija vozačke i saobraćajne djelatnosti i dokaz o zaposlenju (ako se registruje dopunska djelatnost). Kompletirana dokumentacija, sa taksama, se predaje u općinu. Registracija u sudu je donekle složenija pa se veoma često angažuju pravnici – advokati, mada i vi sami možete prikupiti dokumentaciju. Potrebna dokumentacija: zahtjevi, odluka o osnivanju, statut, potvrda o položenom depozitu, kopija diplome direktora, kopija lične karte, izjava da nemate obaveze prema bankama i uvjerenje o nepostojanju poreskih obaveza. Takođe se plaćaju takse, kao i oglašavanje u Službenom listu. Položeni depozit služi samo kao dokaz vaše poslovne sposobnosti i ovim depozitom možete raspolagati (kupovina sirovina, opreme, itd.). Također, pored navedenog morate imati otvoren bankovni račun, i morate izraditi pečat. Nakon registracije kada dobijete identifikacioni broj i poreski broj, izvršićete registraciju zaposlenih i možete početi sa realizacijom vaše ideje u biznis.
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

IV

POGLAVLJE

51

USPJEŠNE PODUZETNICE
Četvrto poglavlje priručnika govori o uspješnim preduzetnicama iz BiH i iz okruženja, koje su uspjele u svom preduzetničkom poduhvatu i čiji put do uspjeha može biti vrijedno iskustvo i motivacioni faktor za sve one koji tek počinju.

52

U narednom tekstu vam donosimo pregled nekoliko zanimljivih preduzetničkih ideja i poduhvata žena koje su ostvarile uspjeh. U potrazi za pozitivnim primjerima koji bi žene mogli motivisati i dati im dovoljno hrabrosti ali i želje i ideja za pokretanje vlastitog biznisa, pretražili smo internet, postojeće izdate publikacije, aktuelne portale i objavljene vijesti pojedinih medija. Broj objavljenih priča je pokazao nekoliko stvari. Sa jedne stane smo sretni da su pojedine priče koje ćete pročitati u ovom poglavlju zapisane tako da vama mogu poslužiti kao inspiracija, a sa druge strane shvatili smo da je potrebno više povezivanja žena koje su se odlučile za pokretanja biznisa, više promocije, više pozitivnih i objavljenih priča kako bismo ambijent u kojem živimo učinili inspirativnijim za svaku ženu koja se nađe pred dilemom: “Da li pokrenuti vlastiti biznis”?

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Primjeri uspješnih poslovnih ideja žena iz Bosne i Hercegovine i okruženja
proizvodnja jufki
Nirvana Ademović iz Gradačca započela je svoj 2003. godine ‘težak, ali ipak lijep’ put proizvodnje jufki. ‘U to vrijeme, ništa slično nije postojalo u Gradačcu. Nije imala potrebno profesionalno predznanje, ali je imala jaku volju. Započela je sa proizvodnjom pečenih i sušenih jufki i kora od crnog i bijelog pšeničnog brašna. Prva tri mjeseca Nirvana je radila isključivo na izgradnji kvaliteta proizvoda i proizvodnog procesa, apsolutno bez prodaje. I apsolutno sama, bez ičije dodatne pomoći. U tom periodu je i registrovala SZR ‘Nirvana’ i počela je da radi na
EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

53

54

pronalasku tržišta, predstavljanju proizvoda i zadržavanju stečenih kupaca. Ali, na tome se nije zaustavila. Dvije godine nakon pokretanja biznisa, na tržište je plasirala kore od crnog brašna sa mekinjama, koje se inače proizvode od integralnog brašna. ‘Danas se mnogo više vodi računa o zdravlju, ja sam samo pratila trendove. Trenutno mi u cijelom procesu proizvodnje pomaže još jedna zaposlenica, ali ostvare li se moji planovi za budućnost, biće nas i više’.7 Nirvanini proizvodi danas su prisutni u skoro svim tržnim centrima na području općine Gradačac, ali i u marketima u drugim opštinama.

proizvodnja ruža
Višnja Mihajlović iz Kalesije svom bližem okruženju poznata je po ružama! Naime, Višnja se već nekoliko godina bavi proizvodnjom i prodajom ruža. Ruže su joj, kaže, najdraža djelatnost, ali to, svakako nije sve. Naime, Višnja posjeduje
7 MKF MI-BOSPO. http://www.mi-bospo.org/index.php/bs/ promocija-biznisa-clanica-mreze/157-nirvana-ademovi-gradaac-proizvodnja-jufki

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

registrovano poljoprivredno gazdinstvo, na 20 dunuma ima preko 600 sadnica šljive, te ima 35 košnica pčela, ali samo za ruže ona navodi primjer uspješnog biznisa: ‘Za jednu prodanu ružu, možete kupiti dva hljeba!’ I u 56-oj godini, Višnja Mihajlović sve radi sama, tek po potrebi ‘uskoče’ članovi porodice, a kod velikih poslova angažuje i druge radnike. Po ružama su je poznavali i u Srbiji, kada je, kako kaže u ‘dobra vremena’ ruže prodavala jednoj firmi kod Šapca. Upravo od njih je i dobila ideju za kalemljenje ruža, i danas svu svoju energiju usmjerava u ovaj ‘mirisni posao’8.

55

proizvodnja torti i kolača
Amela Samardžić je najpoznatija slastičarka za djecu Tuzle, ali i šire u Kantonu Tuzla. Rođendanske želje ove djece Amela ispunjava različitim
8 MKF MI-BOSPO. http://www.mi-bospo.org/index.php/bs/ promocija-biznisa-clanica-mreze/157-nirvana-ademovi-gradaac-proizvodnja-jufki

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

56

popularnim tortama sa poznatim likovima, od Bratz girls, Winxica, Ben 10, Dore, Kitty, Popaya, Snjeguljice i brojnih drugih likova iz poznatih crtića. Uz to, Amela kreira i do savršenstva radi torte - imitacije lijekova, muzičkih instrumenata, igračaka, svih oblika koji vam padaju na pamet! A kako je sve počelo? Sada već davne 2000. godine, Amela je za rođendan svoga sina poželjela napraviti tortu, koja će osim svojim kvalitetom, njegovim drugarima i njihovim roditeljima biti interesantna i izgledom. I uspjela je! Oduševljenje prisutnih rezultiralo je narudžbama za izradu posebnih torti za njihove mališane, a Amela je u narednim godinama vrijedno crtala, slikala, oblikovala torte, veće i manje, nikako ne potisnuvši njihov kvalitet “I danas mi najveće zadovoljstvo predstavlja izraz lica i oduševljenje koje moji mali klijenti iskazuju kada vide svoju rodjendansku tortu”, kaže Amela. Međutim, vremenom su počele stizati narudžbe i za svadbene torte, umjetnička djela kojima Amela daje prvi pečat zajedništvu bračnih parova. Sve do 2005. godine, Amela je sama, u svojoj kućnoj kuhinji pripremala ove čarolije, a jedina reklama bile su joj preporuke prijatelja, poznanika i njihovih prijatelja. Uz veliku podršku supruga, koji je vjerovao u njen uspjeh, čak i kada je sama osjećala bojazan, 2005. godine, Amela registruje posao i otvara obrtničku radnju ‘Dolce Vita’ i zapošljava još dvije žene. Danas se u slatkoj radionici ‘Dolce Vita’ dnevno napravi 10-15 kolača i torti, a oni ne ostaju samo u Tuzli,
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

nego uveseljavaju one kojima su namjenjene i na području cijeloga Tuzlanskog Kantona, pa čak i dalje. “Ameline torte”, a tako ih još i danas svi poznaju, putovale su čak i u Hrvatsku, Srbiju, Holandiju. 9

57

dječiji vrtić
Nagorka Govedarica je samohrana majka, po profesiji pedagoginja – vaspitačica. Prije početka rata u BiH Nagorka je 15 godina radila kao vaspitačica u državnom vrtiću. Nakon završetka rata Nagorka je odlučila da krene sa vlastitim vrtićem kojeg je otvorila u prizemlju porodične kuće. Danas Nagorka vodi brigu o 30-oro djece kojima pruža osnovno pedagoško obrazovanje i kaže da je uspjela obezbijediti u svojoj ponudi hranu i dvorište za igru za ‘svoju’ djecu, te je svojim ulaganjem i radom zadobila veliko povjerenje među roditeljima u lokalnoj sredini10.

9

MKF MI-BOSPO. http://www.mi-bospo.org/index.php/bs/ promocija-biznisa-clanica-mreze/157-nirvana-ademovi-gradaac-proizvodnja-jufki 10 MKF Mikra, http://www.mikra.ba/case-study.html

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

58

proizvodnje stolnih lampi i lustera
Blaženka Jurčić - Vivian je u Smiljanskom polju u Gospiću, u prilično zanemarenom kraju Hrvatske, prije pet godina pokrenula proizvodnju lustera i stolnih lampi, a u samo pola desetljeća izvoz se toliko povećao da sada opskrbljuje trgovine u 15-ak zemalja i zapošljava 17 lokalnih ljudi. Blaženka, je prije pet godina odlučila riskirati i pokrenuti biznis u rodnom Gospiću. I sada zna da nije pogriješila. Iz tvornice u Smiljanskom polju dnevno proizvede tridesetak rukom rađenih lustera, od malih stolnih lampi do ogromnih lustera, i više od 90 posto od proizvedene robe se izvozi. Takođe, lampe se prodaju i u dvije trgovine u Zagrebu i po narudžbi. Cijeli ovaj poslovni uspjeh Blaženka je postigla uz minimalna, gotovo nikakva ulaganja u marketing. Štoviše, velik im se dio kupaca sam javlja, dok ostali dio promocije obavlja trgovački putnik, a konkretne reklame zasad nisu morali koristiti11.

11 http://www.jutarnji.hr/blazenka-jurcic-vivian--pokrenula-sam-posao-s-lampama-u-srcu-like-danas-ih-prodajemo-u-15-ak-zemalja-europe/1023808/

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

proizvodnja sapuna
Marina Kovačević-Perović i Nadja Ružička nedavno su pokrenule online trgovinu ‘Sapunomaniju’ u kojoj po prvi puta u Hrvatskoj na jednom mjestu se mogu kupiti svi potrebni sastojci za izradu home-made sapuna, tako da svako na vrlo jednostavan način može napraviti svoj sapun. Ideja o proizvodnji rodila se iz nekih njihovih zajedničkih interesa, želje da rade skupa i želje da (konačno) rade nešto što vole. Rad sa sapunskim bazama vrlo je jednostavan, a proces izrade je vrlo kratak – priprema i izrada traje oko pola sata a sapuni se ohlade i stvrdnu za sat vremena. Sve što je potrebno je sapunska baza i dodaci (koje dodajete po želji), daska za rezanje, nož, mikrovalna pećnica (ili običan štednjak ili dvije posude u kojima će se baza rastopiti na pari) i kalup. I, naravno, dobra volja. (Žena.hr, http://zena.hr/clanak/ostalo/sapunomanija_-_biznis_ izrastao_iz_igre/5141)

59

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

60

proizvodnja meda
Suada Tatarević od 2002. godine proizvodi, zajedno sa mužem, med i matičnu mliječ. Oni su povratnici u Barevo i od 2000. godine su razmišljali šta proizvoditi i kako. Počeli su sa dvije košnice, a sada ih imaju 60. Sve su finansirali iz svojih izvora. Puno su učili u hodu i sada imaju razvijenu proizvodnju i prodaju. Učili su od drugih proizvođača, čitali su puno, i koristili su internet. Proizvode prodaju u Jajcu i Sarajevu. Imaju stalne kupce, ali stalno traže i nove. Planiraju širiti proizvodnju i početi prodaju u trgovinama.”12

12 Friedrich-Ebert-Stiftung.Unapređenje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo, Sarajevo, 2009.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

trgovina na malo
Emira Slobodinski od 1999. godine vodi trgovinu na malo “Tonex” u Jajcu. Trgovinu je pokrenula, jer je njena porodica imali dobru lokaciju za ovakav objekat – nalazi se pored škole i crkve. Sredstva za početak biznisa je posudila od rođaka, a asortiman trgovine je standardan za ovaj tip objekta. Ima stalne dobavljače i dobre odnose sa njima i to joj puno znači u poslu. Ona nastoji biti što ljubaznija sa kupcima, jer se onda oni stalno vraćaju. Sada ima dvoje zaposlenih i planira uskoro pokrenuti i fast-food13.

61

13 Ibid

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

62

PROMOCIJA I MARKETING!

Često i najbolje ideje propadaju zato što smo u našem biznisu propustili jedan od najvažnijih koraka – promociju! Iznenadili biste se koliko biznismena jednostavno misli da je za dobru promociju potrebam samo kvalitetan proizvod i da će se promocija dešavati sama po sebi. Naravno da je prvi uslov za bilo kakav uspjeh kvalitet proizvoda, ali to nije sve! Zato u vašem poslovnom planiranju odvojte vremena da razmislite o 5 jednostavnih koraka koji će sigurno doprinijeti i vašoj promociji:
ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

1. DEFINISANJE KUPACA – ONIH KOJI KUPUJU I ONIH KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA NAŠE PROIZVODE
Da bi naš marketing bio dobar moramo strateški definisati ko su naši kupci i koje su naše ciljne grupe. Definisanje kupaca će vam omogućiti da realno planirate u koje vrste proizvoda želite ulagati više. Na primjer, vi proizvodite mlijeko i mliječne proizvode i došli ste do saznanja da vaši kupci više kupuju vaš kajmak – dakle potražnja za ovim proizvodoom raste – to onda znači da dodatno trebate ulagati u proizvodnju baš ovog artikla. Raspitajte se o navikama vaših potencijalnih kupaca i pokušajte saznati koji bi to proizvod od onoga što vi proizvodite bio potreban i poželjan i dobro se prodavao. Razmislite ko su zapravo ti vaši potrošači ili kupci, ako kažete na primjer djeca, onda se zapitajte a koliko to djece zapravo ima na vašem tržištu, kakve su njihove navike, da li će i zašto oni, odnosno njihovi roditelji / staratelji kupovati vaš proizvod.

63

2. DEFINISANJE PROIZVODA
Procjenjivanje vaših kupaca će vas voditi i do saznanja o tome šta je to što biste VI mogli ponuditi. Uz korištenje ovog ispitivanja tržišta, pokušajte razviti invoativni pristup. Možda ne trebate mijenjati proizvod, možda samo njegovo pakovanje ili način

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

64

isporuke i vaš proizvod će se bolje prodavati. Nikada ne smijete zaboraviti - svaki proizvod koji se dobro prodaje ispunjava OČEKIVANJE kupca!

3. DEFINISANJE VRSTE I NAČINE KOMUNIKACIJE SA KUPCIMA
To doslovno znači odgovoriti na pitanje na koji način svoje kupce informišemo o svom proizvodu (tekstovima na pakovanju proizvoda, informativnim letcima, direktnom komunikacijom, prodajnim sajmovima, skupovima nevladinih organizacija...)

4. POVEZIVANJE - PARTNERSTVO - INICIJATIVE PRILIKE ZA PROMOCIJU
Svaka prilika treba biti iskorištena za promociju vašeg proizvoda/usluge. Povežite se sa nevladinim organizacijama, često prave tzv. sajmove poduzetništva, to je za vas prilika da promovišete vaš proizvod, obratite se velikim kompanijama koje bi mogle na primjer vaše prehrambene proizvode iskoristiti za neke svečane ručkove, ili ambasadama, neka u sklopu svojih svečanosti vama daju priliku da promovišete vaše proizvode. Povežite se sa onim organizacijama ili pojedincima koji već imaju dobar marketing. Sve, ali baš sve može biti marketing

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

prilika i vi možete organizovati sajam domaćih proizvoda u svojoj sredini, pozvati medije i na taj način promovisati svoje proizvode.

65

5. UVOĐENJE PROMJENA
Istraživanje tržišta i traženje novih prilika je ključno za vaš uspjeh. Često će vam upravo ova istraživanja, bilo da ih radite tako što ćete jednostavno vaše kupce pitati šta misle o vašim proizvodima i da li bi željeli kupiti nešto novo, navesti da razmišljate o promjenema. Na primjer ove godine prodajete jogurt, povezali ste se sa nekim ko proizvodi borovnice, zašto ne biste već sledeće godine voćni jogrt imali kao dio svoje ili zajedničke ponude.

66

PRILOZI
RADNI LIST BIZNIS PLANA - 1
SAŽETAK BIZNIS PLANA Osnovni podaci o podnosiocu poslovnog plana Ime i prezime Adresa Telefon/fax/email Kontakt osoba NAZIV I KRATAK OPIS POSLOVNE IDEJE:

UKUPNA ULAGANJA POTREBNA ZA POČETAK RADA (iznosi i namjena)

OČEKIVANI EFEKTI ULAGANJA:

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 2
MOTIV ZA POKRETANJE BIZNISA

67

OPIS POSLOVNE IDEJE (objasnite način na koji ste došli do poslovne ideje, opišite proizvod/uslugu koju namjeravate izraditi, koje su to potrebe kupaca koje nastojite zadovoljiti izradom proizvoda/usluge?, koja je vaša ciljna grupa kupaca?, po čemu se razlikujete od ostalih i šta je novo što nudite na tržištu?...)

KVALIFIKACIJE (navedite najvažnije kvalifikacije koje posjedujete za započinjanje biznisa)

PREPORUKE (navedite kontakt podatke za minimalno 3 osobe koje podržavaju vašu namjeru da započnete posao - pisma preporuke dostavite u prilogu) Ime i prezime Funkcija, organizacija/ institucija Kontakt telefon ili e-mail

SWOT ANALIZA Vlastite snage Prilike u okruženju Vlastite slabosti Prijetnje u okruženju

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

68

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 3
Osnovne karakteristike proizvoda/usluge (funkcije, kvalitet, izgled, veličina, itd.)

Opis postupka izrade proizvoda/usluge (faze i vrijeme trajanja procesa izrade)

Cijena proizvoda/usluge (prodajna cijena proizvoda/usluge i način njenog formiranja)

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 4
OPIS TRŽIŠTA Kratko opišite tržište na kojem planirate nastupati (veličina, lokacija, trendovi, zasićenost)

69

Navedite postojeću konkurenciju i njihov procijenjeni tržišni udio

Posebno izdvojite one konkurente koji vam predstavljaju najveću prijetnju u naredne 2 godine i identifikujte njihove najveće snage

Ukoliko imate saznanja, navedite nove konkurente koje očekujete i prijetnju koju vam oni mogu predstavljati na tržištu

Postoje li drugi/novi proizvodi koji predstavljaju zamjenu za vaš proizvod i mogu ga tako učiniti suvišnim

Navedite vaše prednosti u odnosu na konkurenciju?

Opišite način na koji se planirate predstaviti tržištu (plan promocije)

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

70

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 5
Varijabilni troškovi poslovanja (troškovi koji se pojavljuju povremeno: sirovine, materijal, prevoz robe, plate itd) PROIZVOD “A” KM 1. Maloprodajna cijena proizvoda/usluge 2. VARIJABILNI TROŠKOVI (po jedinici proizvoda) 2.1. Troškovi distribucije i prodaje 2.2. Troškovi sirovina/materijala 2.3. Troškovi ambalaže 2.4. Ostali varijabilni troškovi proizvodnje 3. UKUPNI VARIJABILNI TROŠKOVI PO JEDINICI PROIZVODA 4. PRODAJNA CIJENA - UKUPNI VARIJABILNI TROŠKOVA PO JEDINICI PROIZVODA (1.-2.) MJESEČNO PROIZVEDENIH KOMADA/JEDINICA VARIJABILNI TROŠKOVI PO KOMADU/JEDINICI PROIZVOD “B” KM PROIZVOD “C” KM

PROIZVOD/USLUGA PROIZVOD “A” PROIZVOD “B” PROIZVOD “C” UKUPNO

UKUPNO

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 6
Fiksni troškovi poslovanja (troškovi koji su stalni:iznajmljivanje prostora, kamate na kredit itd) Troškovi (za mjesec/izabrani period poslovanja) Fiksne plate zaposlenih Najam /renta Komunalni troškovi Električna energija Kamata na zajmove Amortizacija Ostali fiksni troškovi: - usluge knjigovodstva - telefon/internet - održavanje i čišćenje - ostali fiksni troškovi (navesti redom sve fiksne troškove...) UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI KM Komentari

71

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

72

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 7
UKUPNA ULAGANJA POTREBNA ZA POČETAK RADA VRSTA ULAGANJA VLASTITA SREDSTVA (KM) DRUGI IZVORI (KM)

UKUPAN IZNOS INVESTICIJE

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 8
BILANS USPJEHA ZA PRVIH 12 MJESECI POSLOVANJA OPERATIVNI PRIHODI Prihodi od prodaje KM OPERATIVNI TROŠKOVI 1.VARIJABILNI TROŠKOVI KM

73

2. FIKSNI TROŠKOVI

Ostali prihodi:

UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI

UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI

OPERATIVNI DOBITAK / GUBITAK (ukupni operativni prihodi minus ukupni operativni troškovi) FINANSIJSKI PRIHODI Prihodi od kamata Ostali finansijski prihodi FINANSIJSKI DOBITAK / GUBITAK (finansijski prihodi minus finansijski rashodi) DOBIT / GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (operativni dobitak/gubitak +/- finansijski dobitak/gubitak) POREZ NA DOBIT DOBITAK / GUBITAK za period od 12 mjeseci FINANSIJSKI RASHODI Troškovi kamata Ostali finansijski troškovi

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

74

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 9
PLANIRANI NOVČANI TOKOVI Mjeseci Novac na početku razdoblja Prilivi od prodaje proizvoda i usluga Ostali prilivi Odlivi po osnovu varijabilnih troškova Odlivi po osnovu fiksnih troškova (bez amortizacije) Novčani tok iz operativnih aktivnost Finansijski prilivi Kamate na zajam Otplata zajma Porez na dobit Ukupno stanje na kraju razdoblja + + = + = I II III IV V

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

RADNI LIST BIZNIS PLANA - 9
VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

75

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

76

RADNI LIST BIZNIS PLANA – 10
PROCJENA RIZIKA - Kritični faktori Što je kritično za pokretanje vašeg biznisa? 1 Objašnjenje rizika i način za prevazilaženje

2

3

4

5

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Literatura
• Prilikom izrade ovog priručnika koristili smo se vodičem izdatim od strane CARE QIF-a (sredstvima brzog djelovanja Evropske unije i CARE International: Od ideje do biznisa, 1998) • Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, decembar 2012 • Friedrich-Ebert-Stiftung. Unapređenje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo, Sarajevo, 2009 • MKF MI-BOSPO • MKF Mikra • www.jutarnji.hr • www.zena.hr

77

78

CARE International NWB
Vizija: mi težimo ka svijetu nade, tolerancije i socijalne pravde, gdje je siromaštvo iskorjenjeno, a ljudi žive dostojanstveno i u sigurnom okruženju. Misija: naša misija je da služimo pojedincima i porodicama u najsiromašnijim zajednicama u svijetu. Crpeći snagu iz naše globalne različitosti, resursa i iskustva, mi promovišemo inovativna rješenja i zagovaramo globalnu odgovornost. Mi omogućujemo trajne promjene kroz: jačanje kapaciteta za samopomoć, pružanje ekonomskih mogućnosti, dostava humanitarne pomoći u kriznim područjima, uticaj na donošenje odluka na svim nivoima, borbu protiv svih oblika diskriminacije, vođeni aspiracijama lokalnih zajednica, mi iznosimo našu misiju sa izvrsnošću i obzirnošću, jer ljudi s kojima radimo ne zaslužuju ništa manje. CARE je na području sjeverozapadnog Balkana od 1993. godine aktivan u programima vezanim za: povratak izbjeglica i raseljenih osoba, lokalni ekonomski razvoj i promocija dobre uprave, jačanje civilnog društva, borba protiv trgovine ljudima, manjinska i ljudska prava.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

Donatori: Evropska Unija, USAID, Vlada Kraljevine Holandije, Vlada Kraljevine Norveške, Austrijska razvojna kooperacija, DFID, OAK Fondacija, MOTT Fondacija, Howard G. Buffet Fondacija, Mađarska ambasada i CARE International.

79

CARE International Balkan
Inicijalni razlog početka rada CARE organizacije na Balkanu je rat koji je uzrokovao razaranja, pomjeranje i raseljavanje stanovništva, traumatizaciju i netrepeljivostna osnovu etničke pripadnosti. U prvim godinama rada, CARE se fokusirao na dostavu humanitarne pomoći. Današnji cilj CARE na Balkanu je osiguravanje da su socijalna, ekonomska i politička prava osjetljivih i marginaliziranih grupa priznata i da se ispunjavanju, čime doprinosi održivom miru u regiji. CARE pomoviše socijalnu i ekonomsku inkluziju osjetljivih manjina i drugih marginaliziranih grupa kroz podupiranje jačanja kapaciteta i unaprijeđenjem mogućnosti za navedene grupe da bi im omogućili integraciju u društvo i pristup njihovim pravima. CARE se također pokušava baviti i ukloniti strukturalne barijere koje održavaju ljude u stanju osjetljivosti i siromaštva.

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

80

CARE Program ravnopravnosti polova teži promoviranju vrijednosti i praksi ravnopravnosti spolova, različitosti i nenasilja jačanjem kapaciteta sudionika u sferi ljudskih prava i socijalne pravde na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kreirajući mogućnosti za inovativnost, učešće, učenje, saradnju i zagovaranje. Žene i djevojke osjetiljive na nasilje, diskriminaciju i siromaštvo će biti osnažene da ostvare bolje životne mogućnosti i socijalnu pravdu kroz angažman CARE-a i doprinos u jačanju održivosti ključnih regionalnih, nacionalnih i/ili lokalnih organizacija civilnog društva i mreža pomovišući ravnopravnost polova i različitosti, i to u kontekstu socijalne inkluzije i nenasilja.

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

81

EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

82

Bilješke

83

84

Bilješke

85

86

Bilješke

87

88

Bilješke

89

90

Bilješke

91

2013

2014

94

ŽENE I PODUZETNIŠTVO BIZNIS PLAN

CARE International Hasana Kaimije 11 | 71000 Sarajevo Tel.:  +387 (33) 536 790 | Fax:  +387 (33) 536 791 www.carenwb.org | care@carenwb.org