CURS 2 IZOLAREA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI AERIAN

După natura sa (mai precis, după modul de propagare), zgomotul dintr-o clădire poate fi : • zgomot aerian - care ia naştere şi se propagă prin aer; • zgomot structural (produs de vibraţia unui corp, transmisă direct unei părţi solide, prin care se propagă), care, la randul sau, poate fi: - de impact - emis de un element de construcţii pus în vibraţii prin şoc direct; - din instalaţii - propagat prin structura clădirii. Izolarea acustică este ansamblul măsurilor luate pentru reducerea transmisiei energiei de la sursa ce o produce la locurile care trebuie protejate. Pentru o izolare eficientă, trebuie avut în vedere tot traseul

- Pentru izolarea la sursă, se pot lua măsuri de - selecţionare a surselor; - carcasare a lor; - Pentru izolarea pe căile de propagare, se crează obstacole - totale; - parţiale; - Pentru izolarea la receptor, se recomanda, de exemplu, imbunatatirea izolarii fonice a elementelor de fatada.

nivel de zgomot în camera de emisie [dB] L2 . în funcţie de frecvenţe . care se obţine prin compararea curbei R cu o „curbă de referinţă” Notă: Fiecare din indicii de mai sus se poate măsura şi ” în situ” şi se vor nota cu ’ dupa simbolul indicelui.aria peretelui de măsurat [m2] A . R = L1 .Rw Este exprimat printr-o singură valoare.R(f) : Un perete ce separă două încăperi este caracterizat prin indicele de atenuare acustică R(f) exprimat în dB.aria echivalentă de absorbţie acustica din camera de recepţie [m2UA] • Indice de izolare la zgomotul aerian . .nivel de zgomot în camera de recepţie [dB] S .L2+10lg S A [dB] (1) L1 .Parametri caracteristici pentru izolarea la zgomotul aerian • Indice de atenuare acustică.

.

cu cât are masa superficială mai mare. Conform acestei legi. se cere ca. în situ. din cauza transmisiilor pe căi colaterale. R’ ( izolarea acustică dată de un element de construcţii ) este uneori mai mică decât valoarea lui R w.. . pentru îndeplinirea cerinţei de izolare fonică să se utilizeze elemente care să îndeplinească relaţia : Rw Є [ R’. izolarea la zgomot aerian este dată de legea masei. alcătuite din materiale tradiţionale. un element este cu atât mai bun izolator fonic..w.w + 5.IMPORTANT : Având în vedere faptul că.7] Pentru elementele de construcţii omogene (într-un singur strat). R’.

6 lg m + 2 R = 36.Izolarea corespunzatoare unui element constructiv simplu omogen: a = 10 lg ( f .5 lg m – 41. m ) Legea masei ( pentru elemente omogene.5 Distante pentru peretii dubli: − Ambii – usori: d ≥ ( 1/m1 + 1/m2 ) − Numai unul usor . masive ): (NU pentru gips – carton!!) Izolarea elementelor verticale: m ≤ 150 kg/mp m >150 kg/mp R = 16. celalalt cu m >150 kg/mp: d ≥ 100/m .

• În cazul în care plăcile sunt montate pe un singur profil metalic şi vata minerală umple tot spaţiul dintre plăci. Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1/4 cărămidă Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1/2 cărămidă Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1 cărămidă Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1 1/2 cărămidă Zid de blocuri b.Exemple de elemente despărţitoare (pereţi) ce îndeplinesc condiţia de izolare la zgomot aerian Tabel 1 Elemente omogene Nr. Perete(planşeu) beton armat 12 cm.c. . Perete(planşeu) beton armat 14 cm.grosimea şi densitatea straturilor din vată minerală. crt. cu grosimea ≥ 20 cm Uşă lemn masiv 14 mm Uşă (celulară) Rw 2 49 51 52 53 55 41 46 51 56 46 28 18-22 O alternativă modernă – la elementele tradiţionale o constituie structurile multistrat din elemente uşoare. În cazul acestor structuri. sunt importante: .sistemul de susţinere.grosimea plăcilor de gips-carton. Perete (planşeu) beton armat 16 cm. Perete (planşeu) beton armat 20 cm. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Element 1 Perete(planşeu) beton armat 10 cm. densitatea acesteia trebuie să fie ρ ≥ 50 kg/m3 pentru ca ea să contribuie implicit şi la creşterea indicelui de izolare.a. . . de tipul plăcilor din gips-carton.

polistirenul expandat se comportă asemănător cu vata minerală.calitatea tâmplăriei.calitatea geamului.• În cazul în care plăcile sunt montate pe profile metalice independente densitatea vatei minerale poate fi ρ ≤ 50kg/m3. Faţade Izolarea unei încăperi împotriva zgomotului provenit din exterior depinde. În cazul părţii opace. R 'w = 5 5 R 'w = 6 0 V a tã m in e r a lã c u ρ 5 0 k g /m ³ 16 8 1 16 8 1 Indicii de izolare Rw pentru o fereastră depind de : . din punct de vedere al izolării acustice. . deşi din punct de vedere termic. al doilea material este net superior. . trebuie subliniat faptul că. cu grosimea ≥1 mm. Geamurile dintr-o singură foaie de sticlă sunt. insuficiente din punct de vedere al izolării termice dar şi al izolării fonice. ea îndeplinind în această situaţie numai rol de fonoabsorbţie. . de cele mai multe ori. de cea a ferestrei. pe de o parte. iar pe de altă parte. Ferestrele cu geam de tip termopan au caracteristici termo-fonoizolatoare ridicate. de calitatea părţii opace din faţadă (perete). Acestea pot fi îmbunătăţite fie prin introducerea unui gaz inert în spaţiul dintre foile de geam #) . fie prin realizarea fiecărei foi din două sticle separate printr-o folie de răşină acrilică.etanşeitatea îmbinărilor.

10 44 R -10 . Element Rw Structura .8 55 R -12 -10 R’w 32 36 37 39 43 Exemple de elemente despărţitoare (pereţi) ce îndeplinesc condiţia de izolare la zgomot aerian Nr.3dB .#) se pot obţine în plus 2 . crt. Compoziţia geamului 4–6-4 4-6-8 4 – 6 .

.placă gips-carton cu grosimea 12.c. 46 3 a) Placă din beton armat cu grosimea ≥ 15 cm 51 b) Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1 cărămidă 51 .0 1 1 a)Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1/4 cărămidă 2 41 3 b) Structură multistrat: .5 mm. cu grosimea ≥ 20 cm 46 d) Structură multistrat: . *Plăcile de vată se vor monta pe profile metalice independente.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5cm*.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5 cm*.placă gips-carton cu grosimea 12. .5 mm.5 mm.placă gips-carton cu grosimea 12.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm şi densitate minimă de 50 kg/mc. .5 mm.placă gips-carton cu grosimea 12. 2 a) Placă din beton armat cu grosimea ≥ 7 cm 41 46 b) Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1/2 cărămidă 46 c) Zid de blocuri b. .spaţiu de aer minim 1 cm. . .a.

.5 cm c2 – fâşie din b.c) Structuri multistrat c1 – fâşie b. 51 56 56 56 .5 mm. – 7. .a.5 cm . . – 12.fâşie din b.cărămidă 1/4 cu tencuială de 2 cm c) Structură multistrat: .a.c.2 plăci gips-carton cu grosimea 12.5 cm c3 – fâşie din b.5 mm.2 plăci gips-carton cu grosimea 12.2 plăci gips-carton cu grosimea 12. 4 a) Zid de cărămidă cu grosimea ≥ 1 1/2 cărămidă b) Structură multistrat: .beton armat . – 10 cm 51 51 51 d) Structură multistrat: .c. – 7.5 cm .placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5 cm*.fâşie din b. – 10 cm .spaţiu de aer minim 6 cm .a.a.spaţiu de aer minim 10 cm .14 cm .placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 4 cm .spaţiu de aer minim 1 cm .placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5 cm*.5 mm.c.c.c.fâşie din b.a.a. – 12.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 7 cm . .c. .spaţiu de aer minim 6 cm .placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5 cm şi densitate minimă de 50 kg/mc.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 4 cm .spaţiu de aer minim 1 cm.

5 mm.2 plăci gips-carton cu grosimea 12. .2 plăci gips-carton cu grosimea 12.5 mm.5 mm. . 61 7 a) Structură multistrat: .placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm*.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm*. . .. *Plăcile de vată se vor monta pe profile metalice independente.5 mm.5 mm. .placă gips-carton cu grosimea 12.2 plăci gips-carton cu grosimea 12. . *Plăcile de vată se vor monta pe profile metalice independente.5 mm.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5 cm. . . *Plăcile de vată se vor monta pe profile metalice independente. .placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 5 cm.2 plăci gips-carton cu grosimea 12.spaţiu de aer minim 1 cm.5 mm.2 plăci gips-carton cu grosimea 12. montată în interiorul unui profil de 75 mm. .2 plăci gips-carton cu grosimea 12.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm*.5 mm. montată în interiorul unui profil de 75 mm.placă vată minerală sau de sticlă cu grosimea 10 cm*. *Plăcile de vată se vor monta pe profile metalice independente 59 6 a) Structură multistrat: .spaţiu de aer minim 1 cm. . . 65 .2 plăci gips-carton cu grosimea 12. 5 a) Structură multistrat: .

.

R1.din grafic se determina valoarea lui R.se afla valoarile R1 si R0 din cataloage sau normative si se calculeaza R0 .suprafata elementului de constructie ( inclusiv usi si ferestre ) si S 1 – suprafata usii sau . . S0 .Indicele de atenuare R al unui element de constructii compus ( parte opaca + parte vitrata ) se poate determina cu ajutorul unei abace. astfel: . .se determina raportul S0/S1 intre ferestrei.

ing. Mariana Cristina STAN Bucuresti iulie 2005 .STUDIU PRIVIND IZOLAREA ACUSTICA A FATADELOR HOTELULUI „NOVOTEL” BUCURESTI Conf. dr.

pentru indeplinirea cerintelor de protectie impotriva zgomotului precizate in caietul de sarcini ACCOR. Directiva Europeana pentru produse de constructii ( 89/ 106/ CEE ) prevede: „ O cladire trebuie conceputa si realizata in asa fel incat zgomotul perceput de ocupantii sai sa fie mentinut la un nivel care sa nu le puna in pericol sanatatea si sa le permita sa doarma. Date generale Prezentul studiu se refera la masurile de izolare fonica ce trebuie luate la alegerea elementelor de fatada ale cladirii hotelului „NOVOTEL” din Calea Victoriei Bucuresti. in mod preponderent din traficul existent pe cele trei artere ce marginesc cladirea: • Ion Campineanu. . Aspectele urmarite in realizarea prezentului studiu vizeaza protectia impotriva zgomotului aerian provenit din exteriorul cladirii.STUDIU PRIVIND IZOLAREA ACUSTICA A FATADELOR HOTELULUI „NOVOTEL” BUCURESTI 1. • Matei Millo. • Calea Victoriei. sa se odihneasca si sa lucreze in conditii satisfacatoare” .

2. Valori ale nivelului de zgomot lungimea (profondeu r) d a camerei* 4 4 Punct de masurare Calea Victoriei Ion Campinean u (1) Ion Campinean u (2) Matei Millo Perioad a zi noapte zi noapte zi noapte L1 65 66 73 63 71 61 L2 35 30 35 30 35 30 L1 – L2 30 36 38 33 36 31 RG* 35 37 4 35 zi 65 35 30 4 35 noapte 66 30 36 • conform fig.4.pag. 1994 / 1 / Fata de cele prezentate in tabelele 1 si 2 se poate constata ca necesitatile de izolare maxime pentru fatade sunt: Tabel 3 Punct de masurare Calea Victoriei Ion Campineanu (1) Ion Campineanu (2) Matei Millo RG final 35 37 35 35 .199 din „ L’acoustique du batiment par l’exemple” – Mathias Meisser. In cele ce urmeaza sunt prezentate sinteze ale acestor rezultate. Prezentarea sintezelor nivelelor de zgomot Valorile nivelurilor de zgomot sunt rezultate din masurarile efectuate de INCERC Bucuresti.

3.raportul dintre suprafata peretelui exterior al unei camere. CALEA VICTORIEI stra compozitie t 1 panou izolator acustic 2 aer 3 vata minerala 4 2 placi gips-carton ρ grosime (cm) masa superficiala 5 15 1000 3 4.la o scadere a indicelui R’ wp wp = 47 dB (A) graficului se calculeaza indicele de izolare in situ al cu 12 dB (A) (provenita din 47 – 35 = 12) corespunde o diferenta intre indicele peretelui plin si cel al ferestrei R’w – R’w f de 17 dB(A) .indicele global al peretelui (parte opaca + geam)trebuie sa fie R’w= 35 dB(A) : . rezulta ca indicele R’ w f al ferestrei este: 47 – 17 = 30 dB (A).5 42 0. un geam termoizolator cu grosimi: 4– 12–6 mm.675 25 Indicele de izolare al partii opace a peretelui a fost calculat: R’ Cu ajutorul ferestrei R’w f.13 mp) este : S1 + S2 / S2 = 3. Analiza elementelor de fatada I.21 mp) si suprafata ferestrei (S2 = 3. inclusiv suprafata ferestrei (S1 + S2 = 10.5 2. . de exemplu.pentru a satisface conditia R’w f = 30 dB (A) se poate alege.26: . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful