MINIT MESYUARAT KALI KEDUA JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS 2012

Tarikh Hari Masa Tempat : :

: Selasa

03 April 2012

1.35 petang : Bilik Gerakan

Kehadiran

:

1. En. Mohd Rosli Bin Abd Rahman ( GPK HEM ) 2. En. S.P@Tamil Selvan 3. En.Nahafis Bin Amran 4. Pn.Suhaina Bt. Zainal 5. En.Zuraidi Bin Mazlan

Agenda

:

1. Ucapan Aluan Pengerusi 2. Ucapan GPK HEM 3. Mengesahkan Minit Mesyuarat 4. Perkara Berbangkit 5. Aktiviti Disiplin dan Badan pengawas 6. Hal-hal lain 7. Ucapan penangguhan

1. Ucapan Pengerusi ( En.S.P.@Tamil Selvan)

1.1 1.2 1.3

Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJK kerana sudi meluangkan masa untuk hadir mesyuarat pada kali ini. Memaklumkan tujuan mesyuarat ini diadakan untuk membincangkan beberapa aktiviti yang akan dijalankan pada semester kedua 2012. Berharap agar semua AJK dapat memberikan komitmen sepenuhnya terhadap aktiviti yang dirancangkan. Tindakan : Maklum an

2. 2.1 2.2 2.3

Ucapan GPK HEM – En.Mohd Rosli bin Abd Rahman Ucapan aluan dan terima kasih kepada semua AJK Kerana dapat menjalankan mesyuarat mengikut masa yang ditetapkan Berharap agar AJK dapat membincangkan tugas serta program yang dirancangkan dengan berkesan. Berharap agar guru-guru dapat menjalankan tugas seperti yang ditetapkan.

3.

Mengesahkan Minit mesyuarat : : Pn. Suhaina bt. Zainal En. Nahafis B.Amran

3.1 Cadangan 3.2 Sokongan

4. 4.1

Perkara Berbangkit Perkara 6.2 – Pengerusi memaklumkan bahawa kehadiran pelajar pada waktu pagi 7.15 pagi adalah memuaskan.

5. Aktiviti Disiplin dan Pengawas 5.1 Aktiviti – aktiviti yang telah dijalankan adalah seperti berikut:-

5.1.1

Perancangan strategi tahun 2012 telah dihantar

5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9

Mesyuarat jawatankuasa sebanyak 2 kali telah dijalankan Motivasi Perlantikan pengawas Agihan tugasan pengawas Taklimat pengawas 2 kali sebulan Kecerian papan Info Penyedian data disiplin pelajar telah dihantar 1 kali Pemeriksaan mengejut pada perhimpunan hari Isnin,rabu dan Jumaat. Tindakan : Makluman

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Aktiviti – aktiviti yang akan dijalankan adalah seperti berikut:Penyedian cenderahati dari badan pengawas pada hari guru. Pemeriksaan mengejut dalam kelas Ceramah awal remaja Penyedian data disiplin motivasi murid dan ibubapa Sijil perlantikan penagawas pada hari kualiti.

Tindakan : Makluman 6. 6.1 6.2 6.3 Hal-hal lain En.Nahafis memaklumkan pada waktu kelas petang disilin pelajar adalah terkawal. Masalah disiplin yang berlaku adalah ringan sahaja.seperti kuku panjang, Begaduh dan mengejek sahaja. Pengerusi juga memberitahu bahawa setiap hari waktu rehat beliau akan me mantau palajar dari segi disiplin .

7. Ucapan penangguhan 7.1Pengerusi mengucapkan terima kasihkepada AJK yang telah member kerjasama dan pandangan dalam mesyuarat ini.

Mesyuarat ditangguhkan jam 2.00 petang.

Disediakan oleh,

…………………………………………………………………. ( S.P@TAMIL SELVAN ) Setiausaha JK Disiplin Dan pengawas 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful