Licitaţie publică Nr. 26 Autoritatea contractantă Adresa Agenția de Dezvoltare Regională Centru or. Ialoveni, str.

Alexandru cel Bun, 33 268 27235

Telefon/fax Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de GOLOVCO SERGIU achiziţie Obiectul achiziţiei Furgoane Cod CPV: 34136000-9

Locul eliberării or. Ialoveni, str. Alexandru documentelor/caietului de cel Bun, 33, et. 4, biroul 419 sarcini Locul desfăşurării procedurii or. Ialoveni, str. Alexandru de achiziţie publică cel Bun, 33, et. 4, biroul 419 Rechizitele contului de garantare a ofertei și de de garantare a contractului: Cont de decontare 225151462 BC’Moldindconbank’S.A. Banca fil.Ialoveni Termenul de depunere a 30.08.2013 14:00 ofertelor Termenul de desfăşurare a 30.08.2013 14:00 procedurii de achiziţie publică

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful