BAB 1 : Kemunculan tamadun awal manusia.

Senaraikan 4 tahap utama dalam zaman pra sejarah a)Paleolitik b)Mesolitik c)Neolitik d)Logam 2.Apakah yang anda faham dengan system Barter? Sistem pertukaran barang 3. Nyatakan perbezaan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat Pandangan Islam –Tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan rohniah Pandangan Barat – Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah 4. Senaraikan 4 ciri tamadun i) petempatan kekal ii) system pemerintahan iii) Agama dan kepercayaan. iv)Kehidupan berorganisasi. v)Bahasa dan system tulisan vi Pengkhususan kerja 5. Nyatakan tamadun awal yang terbentuk di lembah sungai? i)Tamadun Masir Purba ii) Tamadun Mesotamia iii) tamadun Indus iv) Tamadun Hwang Ho 6. Nyatakan sumbangan tamadun berikut? Sumbangan Mesopotamia – Kod undang-undang Hammurabi Sumbangan Mesir Purba –Sebi bina pyramid Pendidikan penggunaan kertas daripada pokok papyrus. Sumbangan Indus - Eksploitasi sumber alam dan manusia. Perancangan Bandar Sumbangan Hwang Ho - Pertanian dan saliran System tulisan.

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN Sub-tajuk : Aspek-aspek peningkatan tamadun 1. Senaraikan aspek peningkatan tamadun i Politik ii Ekonomi iii Sosial 2. Nyatakan peningkatan empat tamadun dunia i. Tamadun Yunani ii. Tamadun Rom iii. Tamadun India iv. Tamadun China 3. Terangkan aspek peningkatan tamadun manusia. Politik Ekonomi Membentuk kerajaan dangan Kemajuan dalam pertanian sistem pemerintahan dan perdagangan perkilangan oentadbiran yang teratur. kewangan, pengkhusuan kerja.

Sosial Agama dan kepercayaan, bahasa dan tulisan, kehidupan berorganisasi, petempatan kekal, senibina, sains dan teknologi.

4. Huraikan ciri-ciri negara kota tamadun Yunani • berkembang di semenanjung Greece • bermula di negara kota atau polis • terdapat banyak negara kota seperti Athens, Sparta, Corins • setiap polis ada acropolis • Acropolis menempatkan bangunan kerajaan dan pusat keagamaan • Terdapat Agora sebagai tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi • Kawasan pertanian terdapat di sekeliling luar kota • Di dalam kota terdapat pasar, kubu, kuil dan istana • Setiap negara kota ada corak pemerintahan dan undang-undang sendiri 5. Lengkapkan jadual perbandingan di bawah antara sukan Olimpik Yunani dan sukan Olimpik moden. Olimpik Yunani Aspek Olimpik Moden Di Olympia Setiap 4 tahun Memperingati tuhan Zeus Negara kota Yunani Terhad spt gusti lembing dan lempar cakera Perseorangan Peperangan dihentikan Dikalungkan daun zaiton Lokasi Masa Tujuan Penyertaan Acara Peserta Perang Bandar-bandar besar dunia spt Sydney Setiap empat tahun Semangat kesukanan dan komersil Negara-negara seluruh dunia Pelbagai acara spt balapan, renang dan gelanggang Berpasukan spt hoki Peperangan tetap diteruskan

Pingat emas, perak dan gangsa Hadiah Perempuan ditegah menonton Penonton Semua lapisan masyarakat Peserta lelaki Peserta lelaki dan perempuan Wakil Sub tajuk : Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia 1. Nyatakan maksud Kepercayaan: Pegangan kepercayaan kepada satu-satu tuhan atau dewa. Agama: Aspek-aspek kepercayaan dalam sesuatu agama. Ajaran: Pegangan agama atau ajaran yang dianuti oleh seseorang. 2. Senaraikan empat kebenaran mulia dalam agama Buddha Dukka, Samudeya, Nirodha, Marga

3

Nyatakan lapan jalan dalam agama buddha

• • • • • • • •

Kepercayaan yang betul Tujuan yang betul Pertuturan yang baik Perbuatan yang baik Hidup yang baik Usaha yang baik Fikiran yang baik Renungan yang baik

4. Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Bagi penganut Kristian, agama ini dikatakan telah diasaskan oleh Jesus Christ yang berasal dari Jerusalem . Tarikh 25 Disember dianggap sebagai tarikh lahir Jesus dan diraikan setiap tahun oleh penganut agama Kristian sebagai hari Natal. Old Testament dan New Testament merupakan dua kitab suci dalam agama Kristian dan dikenali sebagai Bible.Majoriti penduduk Eropah sebelum kedatangan agama Kristian merupakan pagan .

BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Kerajaan Agraria
Lengkapkan ciri-ciri utama Kerajaan Agraria Ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, dan pemungutan hasil hutan. Kerajaan terbentuk dikawasan pertanian yang subur seperti Lembah Sungai, contohnya Kerajaan Dvaravati di Sungai Menam, Angkor (Kemboja) Terdapat juga Kerajaan Agraria yang terbentuk di kawasan pedalaman seperti kawasan berbukit dan di lereng gunung berapi seperti Kerajaan Taruma di Indonesia. Tanaman utamanya padi, disamping tanaman lain seperti pisang, keledek, jagung dan sayur -sayuran Sarang burung didapati dari gua-gua untuk tujuan perdagangan. Masyarakat Agraria juga menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Pelbagai rempah dihasilkan seperti cengkih , lada hitam , kapur barus disamping gading gajah dan damar. Perkembangan kerajaan Agraria bergantung kepada sistem pengairan yang baik. Malahan ada juga yang berusaha mendapatkan kulit kura-kura. Selain itu , kegiatan menternak binatang seperti lembu, kerbau, kambing dan ayam turut diusahakan. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. Bahasa melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua Franca. Menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti India dan China Berfungsi sebagai pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan pelabuhan entreport. Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum seperti orang tempatan, orang laut dan pedagang luar. Terletak berhampiran persisiran pantai, lembah sungai dan kepulaun.contohnya kerajaan Srivijaya (Sungai Musai), Kerajaan Kedah Tua (Sungai Muda dan Sungai Merbok) Kerajaan di Pulau Tioman. Ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan keluatan serta berfungsi sebagai pelabuhan.

Kerajaan Angkor
Pemerintah atau raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan atau terusan untuk kemajuan pertanian. Sistem pengairan yang baik Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian atau keperluan harian. Sumber proten dan iklim panas lembab sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. Sistem pengangkutan atau perhubungan sungai yang baik dan teratur. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. Sistem kawalan banjir yang sistematik Sumber dari tasik ini dapat menampung keperluan penanaman padi bagi menyediakan bekalan beras yang mencukupi untuk penduduk Angkor dan seterusnya mengembangkan peranan Kerajaan Angkor. Membekalkan sumber makanan atau proten (ikan kepada penduduk )

Kerajaan Srivijaya Lengkapkan maklumat usaha-usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Srivijaya untuk menjadikuasa maritim utama di Asia Tenggara.
Menyediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh palbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. Fungsi orang Laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagangan serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan. Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi. Penguasan terhadap negeri-negeri ini membolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan di Selat Sunda. Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan orang laut. Menyediakan kemudahan untuk pedagang yang singgah seperti tempat membaiki Kapal ,tempat menyimpan barangan, tempat tinggal, tempat berniaga serta makanan dan bekalan air. Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah ( penyelia perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya.

Pengaruh agama Hindu Buddha dalam Kerajaan Awal
1.sistem beraja diperkenalkan 2.Raja berkuasa mutlak 3.Raja merupakan bayangan Tuhan 4.Wujud pelbagai adapt istiadat seperti pertabalan raja. 5.Raja mendirikan kompleks kota yang melambangkan alam semesta (order kosmos)

6. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan.

Pengaruh agama Hindu Buddha dalam Kerajaan Awal.
Lengkapkan maklumat tentang cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India, aspek-aspek yang diambil dari India oleh seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza, walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama.Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan, agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad ke lima masihi ialah Buddha tetapi di Dieng ( Indonesia), agama yang dianuti ialah agama Hindu. Ramai sejarawan bersetuju dan menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan buktibukti arkeologi, jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara, seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. Dibawa oleh golongan ksyatria, atau tentera dan disebarkan oleh golongan penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu, Buddha

CANDI BOROBUDUR LEMBAH BUJANG
1. 2. 3. Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Candi agama Hinddu ini trerdahagi kepada 2 bahagian utama isutu Vimana dan Mandapa. Candi pengarung Buddha pula memiliki pelan jenis Cruciform..

LEMBAH BUJANG CANDI BOROBUDUR
1. Mewakili agama Buddha Mahayana. 2. Terbahagi kepada 3 tingkat 3. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung Stupa dan patung Buddha. 4. Tingkat pertama terdapat ukiran menceritakan kehidupan Guatama Buddha. 5. 3 Tingkat ini melambangkan 3 tahap kehidupan iaitu Sila, Samadhi dan Panna.seperti terdapat dalam ajaran Buddha.

ANGKOR WAT
1. Dibina untuk agama Hindu 2. Melambangkan order kosmos 3. Mempunyai ketinggian 213 meterdan keluasan kawasannya 208 hektar. 4. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian teng yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres 4 tingkat. 5. Setiap sudut mempunyai menara 6.Dibahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada bati laterit dan batu pasir dengan ukuran 850 meter dan 100 meter panjang. 7. Terdapat ukiran yang mengambarkan epik Ramayana dan Mahabharata

Bab 4 Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah

Masyarakat Arab Jahiliah 1. Apakah maksud Jahiliah ? Jahil dan tidak mengetahui / tidak mempunyai ilmu pengetahuan 2. Bilakah berlakunya Zaman Jahiliah ? a) Selepas runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah b) 300 – 610 M 3. Mengapakah zaman Jahiliah dianggap sebagai Zaman Kegelapan ? a) tidak menyembah Allah Yang Maha Esa b)Menyembah berhala c)Mempercayai animisme d) Kucar-kacir kerana tiada nabi/ rasul dan kitab suci Ciri-Ciri Masyarakat Arab Jahiliah 1. Sebutkan 2 golongan dalam masyarakat Arab Jahiliah : a) Masyarakat Badwi b ) Masyarakat Hadari Senaraikan ciri –ciri masyarakat Arab Jahiliah. Bidang Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah Sosial a) Tidak bermoral seperti berjudi, berzina dan minum arak b) Kedudukan wanita rendah c) Menanam bayi perempuan hidup-hidup d) Seseorang lelaki boleh berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus Ekonomi a) riba dan penindasan b) Mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata c) Kegiatan merompak dan merampas barangan d) Eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin Agama I. Terdapat 4 bentuk kepercayaan agama a) Agama Wathani ( menyembah berhala) b) Animisme ( memuji alam seperti pokok) c) Samawi ( Kristian dan Yahudi) d) Kepercayaan ( Menilik nasib, sihir dan mempercayai roh mati menjadi burung) II. Catatan al-Quran, sebilangan kecil menganut Agama Hanif Senaraikan 6 cara / syarat menjadi syeikh a) disukai oleh ahli kabilah b) dilantik atas persetujuan ramai c) berfikiran matang d) gagah e) berani f) pandai berpidato

Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum Dilantik menjadi Rasul
Bilakah Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan ? 20April Tahun 570M, pada malam Islam bersamaan 12 Rabiulawal pada Tahun Gajah. Mengapakah tahun Nabi Muhammad s.a.w. disebut Tahun Gajah ? Berlakunya serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dari Habsyah terhadap kota Makkah Maksud Muhammad bermaksud terpuji. Siapakah yang memelihara dan menyusu Nabi Muhammad s.a.w ? Halimatus Sa’dirah Apakah pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ? a) menggembala kambing b) berniaga Siapakah nama pendeta yang telah meramalkan kerasulan Nabi ? Pendata Nasrani bernama Buhaira 7. Apakah sikap baginda yang membuatkan Khadijah memberikan modal yang besar? a) kemuliaan budi pekerti b)sifat amanah c) kebolehan menjalankan perniagaan Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. Nabi mempunyai 4 sifat terpuji yang utama iaitu: a) Siddiq ( berkata benar ) b) amanah ( dipercayai ) c) tabliq ( menyampaikan ) d) fatanah ( bijaksana) 2. Mengapakah baginda digelar al-Amin?

kerana perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai dan tidak pernah berbohong 3. Ceritakan peristiwa yang berlaku terhadap Nabi Muhammad s.a.w ikut urutan umur baginda: Umur Peristiwa 25 tahun kahwin dengan Khadijah 35 tahun meletakkan semula Hajar Aswud ( batu hitam ) 40 tahun terima wahyu Nabi Muhammad s.a.w memiliki sifat-sifat terpuji, berikan contoh-contoh sifat-sifat yang terpuji. Sifat Contoh-contoh Kepimpinan letak semula Hajar Aswad ( batu hitam ) Pengasih dan memasak, menampal pakaian yang koyak, melayan anak, membersih rumah timbang rasa Penyayang orang tua dan kanak-kanak Pemaaf Pembukaan semula kota Makkah, orang Arab Quraisy diampun dan dibebaskan Kebijaksanaan Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w 1.Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan apakah kandungannya? surah al-Alaq: ayat 1-5 memerintah umat Islam supaya membaca 2.Mengapakah amalam membaca dikatakan sangat penting dalam Islam ? (ms108) a) melalui pembacaan seseorang akan mendapat ilmu / menambahkan ilmu b)menggalakkan kajian terhadap sesuatu perkara c) mencapai kejayaan yang cemerlang 3. Apakah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan apakah kandungannya ? surah al-Muddasir, ayat 1-7 pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Rasulullah / pesuruh Allah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Penyebaran Islam di Makkah 2 cara penyebaran Islam di Makkah ( ms 108-109) a) b) - secara rahsia - secara terbuka - 3 tahun - 10 tahun - keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat - kepada Contoh-contoh:i) keluarga Abdul Muttalib ii) orang ramai • Khadijah binti Khuwailid Cara menyebar:• Ali bin Abu Talib • Majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib • Zaid bin Harithah • Abu Bakar al-Siddiq • Uthman bin Affan 2.Siapakah orang yang paling kuat menentang penyebaran Islam ? ( ms109) Abu Lahab ( bapa saudara baginda ) Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam 1.Mengapakah pada mulanya, orang Arab Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam? penyebaran hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s.a.w Penerimaan Terhadap Islam 1.Pada peringkat awal, mengapakah kebanyakan golongan bawahan seperti hamba yang tertarik kepada ajaran Islam ? • Ajaran Islam memberikan layanan yang sama kepada semua manusia • diseksa dengan kejam

2.Antara mereka yang telah diseksa secara kejam seperti (ms110) Nama Cara Diseksa Bilal bin Rabbah Dijerut lehernya dengan tali oleh tuannya Yassir Sumaiyah - dijemur di padang pasir - mati syahid Zunainah Mata menjadi buta Memujuk dengan Diseksa sehingga menjadi gila guna akal 3.Mengapakah Islam telah dapat diterima oleh orang ramai (ms110) • Kemurniaan ajarannya • kebijaksanaan baginda • berdakwah secara lemah-lembut • tidak memaksa • memujuk dengan guna akal Penentangan Terhadap Islam (ms 111- 112) Cara menentang: a) dicemuh b) diganggu semasa beribadat c) benda-benda yang kotor telah diletakkan di tengkuk baginda d) membunuh baginda Sebab-Sebab menentang: Sosiala) perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam ( menyembah patung berhala dan animisme) b) ajaran menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia c) menolak konsep persaudaraan Islam d) amalan dan akhlak yang keji ( mencuri dan menindas) Politika) mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Ekonomia)menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala Cara-cara penentangana) mengejek ajaran Islam melalui puisi b) pelbagai tohmahan c) tuduhan d) memujuk tinggalkan dakwah Islamiah dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta e) pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w dan keluarga baginda Nabi Muhammad s.a.w Menyelesaikan Masalah 1.Apabila tentangan bertambah hebat serta Abu talib dan isteri baginda meninggal dunia. Nabi Muhammad s.a.w teleh menggunakan beberapa cara untuk elakkan daripada tentangan seperti a) orang Islam berhijrah ke Habsyah b) merancang ke Taif ( kurang berkesan) c) hijrah ke Madinah selepas terima perintah Allah

Bab 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Subtajuk : Perjanjian Aqabah Pertama & Perjanjian Aqabah Kedua Lengkapkan isi-isi Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Aqabah Kedua Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul dan mereka juga berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w dan tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri,meminum arak dan membunuh bayi perempuan -suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad -suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah -secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah serta menyatakan kesediaan mempertahankan Islam.

Subtajuk : Hijrah 1.Apakah maksud ‘hijrah’ dalam konteks Islam? a. merupakan usaha untuk memperkukuhkan Islam b. Strategi baru menyebarkan Islam c. Merupakan perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. 2. Mengapakah hijrah berlaku dari Kota Makkah ke Madinah ? i) perintah Allah melalui wahyu ii) penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam iii) merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam iv) pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah Sebab & Tujuan Hijrah ( SKEMA JAWAPAN ) Lengkapkan rentetan peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah Perjanjian Aqabah 1 -Nabi Muhammad s.a.w memeterai Perjanjian Aqabah Pertama dengan orang Madinah Perjanjian Aqabah I I Nabi Muhammed (s.a.w) Memeterai Perjanjian Aqabag II Dengan Org Madinah. Tentangan orang Quraisy Nabi Muhamad s.a.w mendapat tahu tentang pakatan untuk membunuhnya daripada wahyu Bersembunyi di Gua Thur NABI MUHAMMAD S.A.W DAN ABU BAKAR AL SIDDIQ BERSEMBUNYI DI GUA THUR SELAMA 3 MALAM Perintah Hijrah NABI MUHAMMAD S.A.W KE RUMAH ABU BAKAR SIDDIQ DAN BERITAHU BELIAU TENTANG WAHYU ALLAH MEMERINTAH BAGINDA SUPAYA BERHIJRAH Singgah di Quba NABI MUHAMMAD SAW DAN ABU BAKAR SAMPAI KE QUBA DAN MENDIRIKAN MASJID QUBA

Tiba di Madinah NABI MUHAMMAD SAW MENDIRIKAN MASJID AL NABAWI, MEMPERSAUDARA KAN GOLONGAN MUHAJIRIN DAN ANSAR SERTA MEMBENTUK PIAGAM MADINAH

Subtajuk : Kepentingan Hijrah Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan : Apakah kepentingan hijrah kepada perkembangan Islam dan kehidupan masyarakat seluruh dunia? 1. Mendamaikan suku ARAB di Madinah yang sering bersengketa khususnya suku Aus dan Khazraj, melalui semangat PERSAUDARAAN sesama Islam. 2 Menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang ISLAM MAKKAH dengan orang ISLAM MADINAH .Orang Islam Mekah berhijrah ke Madinah diberi gelaran MUHAJIRIN, manakala orang Islam Madinah yang memberi bantuan kepada Muhajirin dipanggil ANSAR. 3.Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai SUKU, BUDAYA & AGAMA. 4. Di Madinah, Nabi Muhammad telah membina sebuah masjid lagi iaitu MASJID AL- NABAWI selepas masjid pertama iaitu MASJID QUBA’ dibina dalam sejarah perkembangan Islam. 5. TAKWIM Islam telah digunakan sempena hijrah. 6. Nabi Muhammad telah menukarkan nama YATHRIB kepada Madinah Al-Munawwarah. 7. Hijrah juga menunjukkan bahawa sikap kaum TOLERANSI dan TOLONG MENOLONG boleh melahirkan masyarakat cemerlang. 8.Hijrah berjaya dengan SOKONGAN dan PENGORBANAN sahabat-sahabat Nabi Muhammad sendiri, contohnya ABU BAKAR AL SIDDIQ sanggup bergadai nyawa dan harta semata-mata untuk melindungi nabi semasa berhijrah. 9.WANITA berperanan penting selain sebagai suri rumah untuk menggerakkan kemajuan sesebuah Negara. 10.Hijrah menunjukkan KETABAHAN HATI dan Nabi Muhammad. Baginda KEBESARAN JIWA sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi perjuangan Islam. Subtajuk : Piagam Madinah Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan piagam Madinah. ASPEK KANDUNGAN 1. Politik 1 Nabi Muhamad sebagai pemimpin 2. Agama 2 Masyarakat bebas memilih agama 3.Sosial 3 Hidup sebagai satu ummah 4.Perundingan 4 Undang-undang Islam diguna pakai 5.Ekonomi 5 Penipuan dan ribu dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan 6.Pertahanan 6 Semua masyarakat mempertahankan agama 7.Kedudukan Yahudi 7 Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka patuh kepada pemerintahan Madinah Subtajuk : Pembukaan Semula Kota Makkah Soalan : Mengapakah Kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? a. Bilangan tentera Islam begitu ramai 10,000 orang. b. Tentera Islam dibahagikan kepada 4 pasukan : Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubair bin Al-Awwam b. Tentera Islam membuat kepungan dengan masuk ke Makkah mengikut 4 arah, iaitu: Utara, selatan, barat dan barat daya. Subtajuk : Pembukaan Semula Kota Makkah Soalan : Senaraikan kepentingan-kepentingan pembukaaan Kota Makkah. 1.Pertambahan penganut Islam. 2.Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah 3. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam 4. Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam 5. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap 6. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab

BAB 6 (SOALAN) KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN
KONSEP KHALIFAH DAN CARA-CARA PEMILIHAN KHALIFAH Lengkapkan tugasan berikut dengan maklumat yang bersesuaian. 1a. Apakah erti khalifah? Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. …..tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w dan juga tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam. b. Nyatakan sifat-sifat yang perlu ada pada calon khalifah. • lelaki yang merdeka • beragama Islam • memiliki pengetahun tentang Islam • mematuhi perintah Allah • sanggup melaksanakan hokum Allalh • bersifat adil • mempunyai akhlak yang baik • mempunai tubuh yang sihat dan sempurna • berfikiran cerdas • warak • pandai mentadbir kerajan c. Lengkapkapkan jadual di bawah. Cara Pemilihan Khalifah Khalifah Yang Dipilih Kaedah Perundingan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Kaedah Usulan dan Cadangan Khalifah Umar bin al-Khattab Kaedah Pemilihan daripada beberapa calon Khalifah Uthman bin Affan Kaedah Pencalonan Sekelompok Masyarakat Khalifah Ali bin Abu Taliib Sila rujuk buku teks m/s 143 “…..jika aku berlaku adil dalam urusanku,sokonglah aku. Akan tetapi jika aku bersalah, betulkanlah aku kembali. Kejujuran ialah amanat, kedustan ula suatu khianat.. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan rasul-Nya. Akan tetapi kalau melanggar perintah-Nya, jangan ikut aku lagi.”

2a. Siapakah khalifah yang mengutarakan ucapan di atas? Khalifah Abu Bakar al-Siddiq b. Bagaimanakah beliau dipilih sebagai khalifah? c. Berikan sumbangan beliau. - menyatupdukan umat Islam yang berpecah belah selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w dan membentuk masyarkat Islam yang kuat. - mengatasi masalah orang Islam yang murtad dengan mengembalikan mereka kepada Islam dan menghukum golongan yang ingkar - menangani masalah penyelewengan dan penyalahtafsiran ajaran al-Quran - mempertahnkan Madinah daripada ancaman luar , iaitu Parsi (di sebelah timur)dan kerajaan Rom Timur (Byzantine) di sebelah barat. Menghantar penglima perang Khalid bin al-Walid menentang tentera Parsi di Iraq , dan Usamah bin Zaid Ghassan Kedua-dua ekspedisi berjaya mengalahkan musuh Islam. - berusaha melicinkan pentadbiran negra dengn membahagikan Semenanjung Tanah Arab kepada sepuluh wilayah – Makkah, Taif, Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadramaut dan Nijran dengan melantik seorang ketua atau amir untuk Mentadbir wilayah ini. - memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera melalui hasil rampasan perang - memperkenalkan undang-undang tanah - mengumpulkan tulisan al-Quran dengan menyalin semula tulisan-tulisan tersebut daripada tulisan pada batu, kulit binatang dan kulit kayu. d. Sebagai pengiktirafan kepada kejayaan dan sumbangan khalifah di atas, apakah gelaran yang diberi kepada beliau? Penyelamat umat Islam e. Pada pendapat anda, apakah nilai murni yang selalu ditunjukkan oleh beliau? Jujur, ikhlas, setia kepada Nabi Muhammad

3a. Nyatakan cara-cara tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain. Cara Tamadun Islam Bertembung Dengan: • perdagangan dan perniagaan • hubungan diplomatik • penaklukan dan ketenteraan • kebudayaan • intelektual b. Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? • tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia • berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain • tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya • ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya, misalnya ilmu perubatan Sains dan Matematik

BAB 7 TINGKATAN 4
SOALAN1: TEORI KEDATANGAN ISLAM DI ASIA TENGGARA a) Lengkapkan Jadual di bawah. Teori Tanah Arab China India Dikemukan John Crawford 1.Emanuel Gadinho Eradia Snouck Hurgronje 2. S.Q. Fatimi Cara 1. Perdagangan 1.Perdagangan 1. Perdagangan Bukti 1.Persamaan bahan penulisan 1. Pedagang China 1. Hubungan antara pedagang dan kesusasteraan Asia berdagang di Asia Tenggara. India dengan Asia Asia Tenggarasama dengan Tanah 2. Penemuan batu bersurat Tenggara telah lama wujud. Arab di Terengganu di Kuala 2. Hubungan yang rapat antara 2.Perkataan Arab yang Sungai Tersat di Kuala India dengan Tenggara dari segi terdapat dalam tulisan Jawi. Berang. budaya. 3.Pengislaman Raja-raja di 3.Persamaan seni bina pada 3. Persamaan batu mamar pada Asia Tenggara oleh Sheikh masjid-masjid Nusatara batu nisan dan batu bersurat dari semenanjung Tanah Arab sama dengan China. yang didapati di Pasai dan Gujerat.

PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA
Berikan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam a) Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perniagaan. b) Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. c) Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang d) berkahwin dengan gadis tempatan Nyatakan dua jenis perkahwinan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perkahwinan siasiah di kalangan kerabat diraja. Perkahwinan biasa antara pedagang Islam dengan ulama Islam. Apakah peranan Raja dan golongan Bangsawan dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara? Masyarakat Asia Tenggara sangat mentaati golongan pemerintah menyebabkan pengislaman mereka dituruti oleh rakyat. Nyatakan kerajaan-kerajaan Islam Di Asia Tenggara berperanan dalam menyebarkan agama Islam. Samudera-Pasai, Perlak, Acheh, Melaka, Patani dan Brunei Berikan sumbangan pusat-pusat kebudayaan berikut. Samutera -Banyak kitab Arab diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu. Pasai -Cerdik pandai dan ulama di Samudera–Pasai menjadi pakar rujuk kepada ulama di luar. Melaka Beberapa buah buku kesusasteraan dipengaruhi oleh gaya tulisan Arab. Acheh – Banyak karya puisi dihasilkan oleh penulis tempatan telah menarik pembaca untuk menghayati Islam. -Ulama Islam menghasilkan karya berkenaan Islam. Johor- Riau Banyak hasil kesusasteraan ditulis. Berikan dua pendakwah yang terawal berdakwah di Asia Tenggara. Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad Apakah yang menyebabkan agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Asia Tenggara? Keistimewaan Islam itu sendiri.

PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA

Pemerintahan dan pentadbiran

Bahasa dan kesusasteraan Budaya dan cara hidup

Ekonomi Kesenlan Sistem pendidikan

Instituti kesultanan Sultan ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi pemungut rakat Islam agama rasmi Undang-undang syariah Semangat jihad Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam Bahasa Melayu seperti sultan Bahasa Melayu menjadi bahasa Lingua-franca. Cara hidup Islam diasmilasikan dalam budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlah Islam Zakat, Baitulmal, rajin bekerja, mencari rezeki halal, melarang perbuatan mengemis, melarang riba dan penupuan, berjimat cermat Seni khat, seni bina dan seni ukur. Bangunan masjid, kubah dan mimbar. Pendidikan Formal—istana, pondok, madrasah dan surau Pusat-pusat pendidikan Islam yang terawal adalah Samudera-Pasai, Melaka, Acheh dan Riau.

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH

ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT PENGARUH ISLAM TERHADAP POLITIK
Pemerintahan Pusat (Sultan) Pemerintahan Daerah (Pembesar Baerah) Pemerintahan Kampung (Penghulu) Terdapat tiga lapisan asas dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu. Lengkapkan jadual di atas. 2. Berikan maksud bagi perkataan-perkataan di bawah. a. Daulat -Seseorang raja atau Sultan itu mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja yang melanggar arahannya (derhaka akan menerima akibat (tulah) b. Daulah – berasal daripada bahasa Arab yang bermakna kuasa atau kerajaan c. Diat – Hukuman yang berbentuk denda atau ganti rugi berupa harta. Hukuman ini dikenakan kepada pembunuh yang membunuh tanpa sengaja. 3. Nyatakan maksud “Khalifatul Mukminin” seperti yang tercatat di belakang kupang emas semasa pemerintahanSultan Zainal Abidin Shah II di Terengganu. Maksud “Khalifatul Mukminin” ialah pemimpin orang mukmin. PERUNDANGAN 4. Lengkapkan rajah di bawah ini berdasarkan pemilihan ketua mengikut Adat Perpatih. Anak BuahBuapakLembagaUndangYamtuan atau yang di pertuan Besar. PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP SOSIOBUDAYA 5. Tuliskan jenis cerita berdasarkan tajuk-tajuk cerita berikut. Bawang putih bawang merah Cerita Dongeng Batu belah batu bertangkup Pak Kaduk, Lembai Malang, Pak Pandir, Pak Cerita Jenaka Belalang, Si Luncai 6. PENDIDIKAN a. Siapakah nama sebenar Tuk Ku Pulau Manis? Syaikh Abdul Malik Bin Abdullah. b. Di manakah beliau dilahirkan? Kampung Pauh, Terengganu. c. Pada tahun berapakah beliau dilahirkan? Tahun 1650-an 7. KESENIAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang sesuai. Tarian dabus terkenal di Perak. Ia memaparkan pengaruh Arab yang sangat ketara.Tarian dabus mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Ali. Tarian ini ditarikan oleh 22 orang. Nazam ialah kesenian yang terkenal di Terengganu, Pahang danMelaka. Nazam berbentuk syair. Ia mengisahkan riwayat Nabi Muhammad s.a.w, para Nabi Allah dan para sahabat. 8. PENCUKAIAN Lengkapkan jadual berikut dengan peratus cukai yang betul. Kategori Peratus (%) Pedagang Arab, India, Ceylon, Siam dan Pegu 6 Jepun dan China 5 Kepulauan Melayu 3 9. MATAWANG Lengkapkan teka silangkata berikut. Melintang 1. Nama mata wang yang digunakan di Johor ialah Katun. 2. Mata wang timah yang digunakan di Melaka berbentuk bulat 3.Pedagang Cina, Arab dan India menggunakan mata wang emas. 4.Selain mata wang Pasai dan Cambay mata wang Hormuz juga digunakan di Melaka. Ke bawah 1. Pedagang Eropah menggunakan wang perak untuk urusan perdagangan. 2.Mata wang kijang digunakan di negeri Kelantan.

BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH

Tajuk Besar: Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah Tajuk Kecil : Zaman Gelap dan Ciri-cirinya. ARAHAN: Berdasarkan Buku Teks m.s. 215 & 216, jelaskan ciri-ciri utama Zaman Gelap

CIRI-CIRI ZAMAN GELAP
Pusat Pemerintahan Lemah 1. Tidak terdapat pentadbiran yang berkesan. 2. Kuasa pusat mentadbir juga musnah 3. Muncul golongan Baron (tuan tanah) 4. Petani mencari perlindungan dan terpaksa membayar cukai 5. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada raja dan dikehendaki memberi khidmat dan membayar cukai kapada raja. Kegiatan Ekonomi Terhad 1. Kegiatan ekonomi tidak meluas sebab diganggu oleh orang gasar dan dikuasai oleh orang Islam 2. Tumpu kepada kegiatan pertanian 3. Perniagaan dijalankan secara tukar barang 4. Penggunaan matawang terhad. Kelembapan Perkembangan Ilmu Pengetahuan 1. Kemerosotan dalam bidang pengetahuan dan Banyak mencedok ilmu dari ilmu Islam untuk meningkatkan pencapaian masyarakat mereka. Sifat Gereja Mengongkong 1. Gereja Katolik merupakan institusi yang berkuasa dan memiliki tanah yang banyak . 2. Memberi fokus kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu akhirat. Tajuk Kecil : Zaman Renaissance ARAHAN : Berdasarkan Buku Teks m.s. 217 hingga m.s. 219, lengkapkan soalan struktur di bawah. 1. Berikan maksud Renaissance. Renisciment bermaksud kelahiran semula iaitu menghargai semula ilmu yang terhasil dalam TamadunYunani dan Rom. 2. Nyatakan tempat bermulanya Zaman Renaissance. Bermula di Itali dan berkembang ke Eropah Barat . 3. Jelaskan 3 perkembangan budaya yang berlaku pada Zaman Renaissance. a. Aktiviti Perdagangan membawa kepada kemunculan perdagang kaya yang kemudiannya menjadi patron atau penaung kepada para pelukis, ahli muzik, sainstis dan penulis. b. Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendiakiawan c. Semangat dan amalan individualisme muncul apabila pelukis dan pengukir ingin dikenali sebagai individu. Mereka juga mahir dalam ilmu pengetahuan. 4. Huraikan kesan politik, ekonomi dan social selepas Zaman Renaissance. a. Muncul monarki baru / kekuasaaan monarki diperkukuhkan dengan amalan pembayaran cukai kepada kerajaan pusat./ kuasa raja bertambah dan kuasa gereja serta bangsawan berkurangan. b. Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus sebaliknya perdagangan meluas. c. Berlaku perubahan pemikiran , mereka lebih berani menzahirkan emosi melalui muzik, lukisan, ukiran dan membentuk budaya keyakinan diri/ menekankan pendidikan , pemikiran logic, sainstifik , falsafah dan metafizik. Tajuk Kecil: Kesan-kesan Zaman Reformation Kesan-kesan Zaman Reformation AGAMA 1. Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. 2. Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab sahaja. KUASA GOLONGAN GEREJA 1. Kuasa gereja telah dicabar secara terbuka. 2. Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki berkurang disebabkan monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan paus di Rom. JANGKA PANJANG 1.& Timbul sikap teoleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian , iaitu dari segi mempergiatkan pendidikan dan menyebarkan kefahaman mereka.

BAB 10
Subtajuk: Ekonomi tradisional

1 Senaraikan kegiatan ekonomi tradisional masyarakat Melayu (ms 244) a) bercucuk tanam b) perlombongan c) menangkap ikan d) menternak binatang e) perlombongan 2 Nyatakan ciri-ciri ekonomi tradisional (ms 244-245) a) berkonsep sara diri b) guna peralatan/teknologi yang rendah/mudah c) tenaga buruh terhad d) pasaran terhad e) modal yang kecil f) pengeluaran dalam skala yang kecil 3 Jelaskan tentang teknologi mudah yang digunakan oleh masyarakat Melayu a) penanaman padi- guna tajak, cangkul, tugal dan tenggala b) sistem pengairan- air sungai, air hujan c) penangkapan ikan- tali kail, bubu, jala 4 Kemukan empat punca meluasnya kemiskinan orang Melayu dalam ekonomi tradisional. a) teknologi rendah b) pengeluaran terhad c) jumlah buruh terhad d) pasaran terhad Subtajuk: Ekonomi dagangan 1 Nyatakan maksud ekonomi dagangan kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran pengeluaran dalam skala yang besar, tenaga buruh yang banyak, modal yang besar, teknologi yang tinggi dan pemasaran yang lebih luas 2 Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangan perusahaan getah Ubi kayu, gambir, tebu, tembakau, lada hitam dan kopi. 3 Apakah faktor-faktor perkembangan perusahaan getah a) revolusi perindustrian b) peranan H.N. Ridley c) sistem torehan ibidem d) kemasukan modal asing e) peranan syarikat perwakilan f) dasar British g) kemudahan infrastruktur h) kemasukan pekerja asing

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful