ANG CELLPHONE

Marvin A. Marcelino

Buti pa ang cellphone napapansin kung fully charged ang power, Pero ang spirituality icha-charge lang kung kailangan. Buti pa ang cellphone, ang messages binabasa agad at uulitin pa Pero ang Bibliya bihira at kung buklatin man ay sandal lang Buti pa ang cellphone, sa tao panay ang tawag sa kaibigan Pero ang ang Diyos, pinagaantay ng iyong pansin o pagpupuri. Buti pa ang cellphone may palaging nakalaan na pera sa load, Pero pagdating ng offering bag, mga barya na lang ang ibibigay. Buti pa ang cellphone proud na idinisplay o ipagmayabang, Pero ang pagkakristiyano ay ikinukubli. Buti pa ang cellphone, magara ang housing case nito, Pero ang simbahan ng Diyos ay di man lang maayusan. Buti pa ang cellphone, dapat malawak and coverage ng signal, Pero ang missionary work is either unattended o out of reach. Buti pa ang cellphone, ang daming bling bling at accessories, Pero ang bahay ng Diyos di man lang maayusan. Buti pa ang cellphone, laging binabantayan, at sine-secure Pero hindi ang tungkol sa pagdating ni Jesu Kristo. Buti pa ang cellphone, may mga favorite music na ringtone, Pero sa mga awit sa church hymnal wala ni isa. Buti pa ang cellphone, hindi makakapasok sa langit, Pero ang tao ay puwede kung gugustuhin niya. Pero sa cellphone, sigurado walang kaligtasan, Buti pa kay Jesu Kristo may buhay na walang hanggan
Copyright 2007 Marvin Marcelino Prepared for Life Ministries prepares people for Life

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful