SOALAN TUTORIAL M/S 57 Soalan 2: Membincangkan Buku Panduan Guru di dalam pengajaran dan pembelajaran.

Ciri yang di fokuskan di dalam pengajaran dan pembelajaran dan cirri-ciri murid yang dikehendaki, Ciri_ciri yg difokuskan dlm P&P hasil pembelajaran Masa Pengenalan Cadangan bahan Bantu mengajar Set induksi Dadangan P&P Aktiviti cuba jaya Penutup Penghayatan Kerja lanjutan Nota Guru Bahan Rujukan Ciri_ciri murid yg dikehendaki Murid dpt mengenal,mengecam huruf hijaiy Yah. Menyebut dgn betul bagi setiap huruf hijaiy Yah tunggal mengikut susunan yg betul Dpt menulis setiap lembaran kerja yg diber Ikan Murid dpt menyebut huruf mengikut urutan Secara talaqi dan musyafahah Dapat membanding beza Menyusun atur Merumuskan atau meringkaskan Membuat Generalisasi

Soalan 3 Anda dikehendaki berbincang dalam kumpulan kecil 3-5 org mengenai Rancangan Pengajaran Semester, Mingguan dan harian berdasarkan contoh yg diberi,

Pengajaran Semester Adalah secara Umum Merangkumi 4 bidang utk I semester Objektif secara umum

Pengajaran Mingguan Rancangan mengajar utk 5 hari Lebih lengkap sedikit dari rancangan mengajar semester Tajuknya ringkas begitu juga dgn bidang

Pengajaran Harian Lebih efektif dan tersusun Mempunyai pendekatan satu persatu persediaan mengajar langkah demi langkah Aktiviti P&P yang lengkap dan tersusun Adanya alat Bantu mengajar

Soalan 4 Secara kumpulan bina Rancangan Pengajaran Harian yang Lengkap meliputi setiap bidang Asas Tilawah Al-Quran,Asas ulum Syariah,Akhlak dan jawi PERSADIAAN MENGAJAR HARIAN ASAS TILAWAH AL-QURAN Mata pelajaran: Asuhan Tilawah Al-Quran Kelas : I Kreatif Tarikh : 23.3.2005 Masa :I0.30-II.00 Pagi Bilangan murid: 30 orang Tajuk : Huruf Hijaiyyah Tunggal (Buku Iqra” satu m\s I7-20) Kemahiran : Membaca dgn fasih dan bertajwid PENGETAHUAN SADIA ADA: I) Murid telah belajar buku Iqra” satu m\s I5-I6 sebelumnya, HASIL PEMBELAJARAN:Pada akhir pembelajaran murid dapat: I) Mengecam dan mengenal huruf-huruf hijayyah tunggal II) Menyebut betul huruf hijaiyyah tunggal iaitu . III) Berdisiplin ketika belajar KEMAHIRAN BERFIKIR I) Mengenal dan mengecam huruf II) Banding beza huruf yang sama bentuk

Guru menyuruh murid menyebut huruf-huruf hijaiyyah iaitu Langkah 2(I0 minit) Buku Iqra” I m/s I720 iaitu: Buku Iqra’ Carta . Guru bersoal jawab Kad Bergambar dengan murid-murid berkaitan dgn gambar Cth: Murid-murid ini gambar apa? Guru membuat ulasan dan mengaitkan dgan tajuk pelajaran Guru menayangkan Kad Imbasan huruf hijaiyyah cth: Guru memperkenalkan huruf hijaiyyah dgn kad imbasan cth: Talaqi dan musyafahah sebutan huruf-huruf mengikut urutan secara kelas.PENERAPAN NILAI I) II) Menanamkan raa suka membaca Al-Quran Menyedari penting bacaan Al-Quran bartajwid BAHAN BANTU MENGAJAR I) II) Carta Kad Imbasan Isi Bacaan doa Akt P&P Catatan\alat Langkah\masa Pendahuluan(2 minit) Set Induksi(3 minit) Guru memaparkan beberapa keeping kad bergambar Cth: Lanhkah I(7 minit) Bacaan beberapa kalimah yg mengandungi huruf hijaiyyah dgn betul dan fasih di ambil dari buku m/s I7-20 Cth: Ketua kelas membaca doa diikuti oleh muridmurid. kumpulan& individu.

Guru meminta 3 orang murid membaca semula teks kalimah yang mengandungi huruf hijaiyyah.Pada carta yang di sediakan dengan betul dan fasih.kumpulan dan individu dengan fasih dan lancar sememtara guru memperbetulkan sebutan huruf yang salah. Guru meminta murid-murid membaca teks yang terdiri dari kalimahkalimah yang mengandungi huruf hijaiyyah secara kelas.. Pengayaan/ pemulihan(5 minit) Latih tubi bacaan Buku Iqra” . Guru meminta semua murid membaca buku Iqra” I m/s I7-20 Membaca kalimah yang mengandungi huruf hijaiyyah iaitu: Berdasarkan buku Iqra” I Penutup(3 minit) Bacaan teks buku Iqra” Guru meminta semua murid membaca buku Iqra” m/s I7-20 Guru merumuskan pelajaran dengan meminta muridmurid bernasyid mengenai huruf hijaiyyah tungggal.

KEMAHIRAN BERFIKIR: I) II) III) Dapat melakukan istinjak dengan betul Berjimat cermat Menjaga Kebersihan PENERAPAN NILAI: I) Dapat menjaga kebersihan jasmani dan rohani BAHAN BANTU MENGAJAR: I) II) III) Carta Gambar Kad . Murid dapat menjelaskan alat beristinjak dan cara menggunakannya.2005 Masa :I0.3.00 pagi Bilangan Murid: 30 orang Tajuk : bersuci dan beristinjak Kemahiran : Mempelajari dan memahami cara bersuci dan beristinjak PENGETAHUAN SEDIA ADA: I) II) Murid dapat membezakan antara yang bersih dan kotor Murid mengetahui faedah menjaga kebersihan HASIL PEMBELAJARAN: pada akhir pembelajaran murid dapat: I) II) III) Memberi pengertian bersuci dan beristinjak Murid dapat menjalankan ibadah solat dan ibadah-ibadah lain dengan sempurna.30-II.PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN ULUM SYARIAH Mata pelajaran: Asas Ulum Syariah (Ibadah) Kelas : I Kreatif Tarikh : 24.

” dari iman” Guru bersoal jawab dengan murid tentang kandungan .Langkah/masa Pendahuluan (2 minit) Set induksi (3 minit) Isi Bacaan doa Akt P&P Ketua kelas membaca doa diikuti oleh muridmurid lain Guru memaparkan beberapa keeping gambar i) Air hujan ii) Air telaga Guru meminta 3 orang pelajar menyatakan apa yang mereka faham tentang istinjak/bersuci Guru menerangkan tentang pengertian bersuci dan beristinjak Guru meminta 5 orang memberikan maksud bersuci atau beristinjak menggunakan ayat sendiri. Catatan/alat Gambar air hujan dan air telaga Gambar Langkah I ( 5 minit) Memaparkan carta yang mengandungi pengertian bersuci Carta Langkah 2(8 minit) Memperdengarkan satu sajak kepada murid bertajuk Guru memperdengarkan kepada murid sajak “kebersihan separuh “kebersihan separuh dari iman.

sajak dan menerangkan dengan jelas maksud bersuci Guru meminta 2 orang murid membaca sajak dengan intonasi yang betul Latih tubi dan berdasarkan sajak tersebut. guru mengaitkannya dengan tajuk pelajaran Menyediakan 2 Guru bersoal jawab keping gambar cth: gambar dengan Halaman rumah murid yang kotor Soalan: Bagaimanakah Seorang murid yang keadaan kebersihan comot dan kotor kawasan ini? Bagaimanakah cara untuk membersihkan kekotoran yang ada pada baju dan badan? Guru membuat ulasan terhadap jawapan yang di berikan pada murid dengan mengaitkan cara mengatasi kekotorancth: sentiasa menyapu sampah Mandi selepas bermain dan terkena najis Penggayaan/pemulihan Akibat tidak bersuci Guru bersoal jawab (2 minit) dalam ibadah dan dan menerangkan kehidupan harian kepada murid akibat tidak bersuci dalam: Langkah 3(8 minit) Kad Gambar .

Penutup(2 minit) Mengajukan soalan kepada murid i) ibadah ii) Kehidupan harian Guru mengakhiri P&P dengan mengajukan soalan kepada murid cth: Apakah erti istinjak? Apakah erti bersuci? Murid menjawabnya bersama-sama secara kelas .

a. Menghafaz doa makan dan minum Menyatakan kepentingan dan tujuan beramal dengan adab makan dan minum.2005 Masa : I0.00 pagi Bilangan murid:30 orang Tajuk :Adab makan dan minum Kemahiran :Mempelajari dan memahami cara dan adab makan dan minum PENGETAHUAN SEDIA ADA: I) II) Murid mengetahui serba sadikit cara makan dan minum secara beradab. HASIL PEMBELAJARAN: I) II) III) IV) Menyatakan cara makan dan minum secara beradab Mengamalkan adab makan dan minum. Murid pernah melakukannya di rumah dengan bimbingan ibubapa.w PENERAPAN NILAI : I) Sentiasa mengamalkan dalam kehidupan BAHAN BANTU MENGAJAR: I) II) III) IV) V) Carta Gambar Kad imbasan Filem Slaid OHP .30-II.3. KEMAHIRAN BERFIKIR: I) II) Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan Mengikut sunnah rasulullah s.RANCANGAN MENGAJAR HARIAN AKHLAK Mata pelajaran: Akhlak Islamiah Kelas : I Kreatif Tarikh :25.

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar soalan: Apa yang kamu lihat pada gambar itu? Siapakah yang membaca doa itu? Murid mengikut bacaan guru secara kelas mengenai bacaan selepas dan sebelum makan dan minum. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan Filem video Langkah I(5 minit) Lut sinar melalui OHP berkaitan gambar melalui halaman 56 OHP Langkah 2(8 minit) Lakonan adab sebelum dan selepas makan dan minum Lakonan .Langkah/masa Pendahuluan (2 minit) Set Induksi(3 minit) Isi Bacaan doa Akt P&P Catatan/alat Ketua kelas membaca doa dan diikuti oleh muridmurid Menonton Guru bertanyakan tayangan video kepada murid majlis perkahwinan berdasarkan video Cth: Adakah kamu melihat orang membaca doa sebelum makan di majlis itu? Bagaimanakah cara mereka makan? Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.

semasa dam selepas makan.semasa dan selepas makan. Gambar I Mkan dengan tertib Gambar 2 Makan dengan gelojoh Guru meminta murid menyebut tentang adab-adab makan dan minum yang sepatutnya dilakukan oleh murid dalam gambar I Guru merumuskan tentang kesan bersih dan kotor dalam menjaga adab makan dan minum. Guru bersoal jawab dengan murid akibat tidak beradab ketika makan dan minum dlam kehidupan.Setiap kumpulan melakonkan adab sebelun. Guru menasihati murid supaya mengamalkan adab makan dan minum Langkah3(8 minit) Menyatakan situasi dalam gambar halaman 58 (gambar I & 2) Penggayaan/Pemulihan Akibat tidak (2 minit) beradab ketika makan dan minum Penutup(2 minit) Nasihat . Guru bersoal jawab dengsn murid tentang kesan perlakuan tersebut ketika makan dan minum. Guru meminta murid membuat rumusan tentang adab sebelum.

30-II.serta mengelakkan pembaziran PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN ASAS JAWI Mata pelajaran :Jawi Kelas :I Kreatif Tarikh : 26.2005 Masa :I0.00 PAGI Bilangan murid: 30 orang Tajuk : Kenali huruf jawi Kemahiran :Mempelajari dan mengetahui huruf jawi PENGETAHUAN SEDIA ADA: I) II) Murid telah mengetahhui serba sedikit tentang huruf jawi dan huruf hijaiyyah tunggal kemudian ditambah 6 huruf Penulisan huruf jawi dan huruf hijiyyah yang sama HASIL PEMBELAJARAN: I) II) III) IV) Murid dapat membentuk huruf tertentu dengan cara yang betul Teliti membuet sesuatu pekerjaan Menyebut dan menulis huruf yang tidak sama dengan betul Tekun dan sabar KEMAHIRAN BERFIKIR: I) II) Menyambung dan menulis huruf Dapat membezakan huruf jawi dan huruf Iqra” PENERAPAN NILAI: I) II) Patuh pada peraturan Tekun dan sabar BAHAN BANTU MENGAJAR: I) II) III) Gambar Carta Kad huruf .3.

Langkah/masa Pendahuluan (2 minit) Set Induksi(3 minit) Isi Bacaan doa Kad huruf jawi iaitu Akt P&P Ketua kelas membaca doa dan diikuti oleh muridmurid lain. Guru menunjukkan kad jawi Soalan: Apa beza antara dua huruf ini? Berdasarkan beberapa jawapan. guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran Guru menyediakan dengan gambar yang berkaitan dengan kad-kad huruf Guru meminta 3 orang murid memberi nama benda yang bermula dengan huruf : Sambil memaparkan huruf Guru meminta murud mengasingkan huruf hijaiyyah dan huruf jawi mengikut kumpulan Penjelasan guru mengemai huruf yang sama bentuk Latih tubi Catatan/alat Kad LangkahI(5 Minit) Menyediakan huruf hijaiyyah dan huruf jawi tanpa mengikut urutan menggunakan kad imbasan. Kad huruf Langkah2(8 minit) Mengasingkan huruf hijaiyyah dgn huruf jawi .

Guru menasihati murid supaya bersungguhsungguh mempelajari jawi agar memudahkan mereka membaca Al-Quran dan pendidikan islam serta cermat dan yakin kebolehan diri sendiri ketika membaca. Penerangan guru tentang kumpulan huruf jawi dan huruf hijaiyyah mengguna kad imbasan Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan dan meminta pelajar menyusun kad huruf jawi mengikut urutan yang betul Latih tubi menyebut huruf jawi mengikut urutan yang betul dengan bimbingan dari guru.menyebut huruf yang sama bentuk Murig mencari dan menyebut huruf yang hamper bentuk dengan bimbingan guru. Guru memapaarkan kad huruf jawi dan meminta murid menyebut huruf tersebut dengan betul dan lancar Langkah3(8 minit) Memapaerkan carta huruf jawi dari : Carta dan kad Penggayaan/pemulihan Galakan (2 minit) mempelajari jawi dengan bersungguhsungguh Penutup(2 minit) Latih tubi .

suku kata terbuka.Soalan 5 Jelaskan secara grafik konsep j-QAF JAWI 6 bulan di tahun satu .tertutu p.perkataan mudah BAHASA ARAB -2 waktu (60 waktu) KONSEP JAWI j-QAF KONSEP J-QAF AL-QURAN -Model khatam Alquran dan tasmik -Penggunaan Talaqi dan Musyafahah Tahun 1.Mengenal & menyebut huruf jawi Tunggal. 6 bulan pertama FARDHU AIN Bacaan Perbuatan Ilmu pengetahuan penghayatan .

Suhaimi . Abdullah bin Daud Pengerusi: En Hamidi Setiausaha: Puan Syamsiah binti Ngah Bendahari: Puan Wan Akma binti Nawang Ahli Jawatankuasa: Urusetia: Pendaftaran & penginapan: Puan Wan Zunaini Mkan dan minum: Puan Noraida binti Uma Keselamatan. Penaung:En.kebajikan dan disiplin: En. Rafee bin Manap Penasihat: E. Ahmad Munif Dokumentasi/Penilaian: Puan Asniza Riadah: En.KEM BESTARI SOLAT SOALAN 6: Bincangkan dalam kumpulan bagaimana anda merancang perlaksanaan program J-qaf seperti berikut i) Kem Bestari Solat.

Mohd Zamri Sijil dan hadiah: Cik Nor Faezah KEWANGAN: Sumber: i)Peruntukan kewangan khusus ii)Sumbangan PIBG iii)Sumbangan Swasta dan lain-lain CADANGAN PEMBELANJAAN KEM BESTARI SOLAT: Bilangan Makanan urusetia Makanan Fsilitator Makanan peserta Alatan dan bahan cetakan Hadiah dan cenderamata Pembelanjaan runcit Perkara RM9.00 RM I80.00 RM840. Makhtar Teknik dan pidato: En.00X2 HARIXI5 Orang RM 7.00X2 HarI X 60 Orang RM 3.00 Jumlah keseluruhan RM I749.00 RM I59.00 RM 300.Kem komandan: En Rusli Siaraya: Cik Norazlina Warden: En.00 .00X60 Orang RM 20XI5 Orang Jumlah RM270.

SENARAI ALATAN YANG PERLU DIBAWA OLEH PESERTA KEM BESTARI Pakaian: i)uniform sekolah ii)Pakaian harian iii)Pakaian sukan/riadah iv)Kasut Alatan Solat: i)Pakaian yang Sesuai ii)Songkok(L) iii)Sejadah iv)Telekong Alatan Mandi: i) Tuala ii)Kain Basahan iii)Sabun iv)Berus gigi dan ubat gigi Alatan Tidur i)Bantal ii)Selimut iii)Tikar/alas tidur yang sesuai Keperluan Harian: i)Minyak rambut ii)Sikat iii)Bedak iv)Selipar .

Stu kelas tidak melebihi 6 atau I0 orang Strategi Perlaksanaan I) Memastikan huruf j-Qf di bawah Panitia Pendidikan Islam yang di pengerusikan oleh Guru Besar.v) ubat( jika perlu) 2)KELAS PEMILIHAN JAWI Takrif: Kelas pemulihan jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru kelas pemulihan jawi j-QAF untuk memulihkan pelajar yang keciciran jawi. Jawatankuasa Pelaksana Mesyurat memastikan: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Murid-murid yang keciciran diberi ujian khas atau msklumat daripada guru Yang mengajar Penyediaan tempat bagi kelas pemulihan jawi Penyediaan bahan Bantu mengajar. Murid tahun satu yang tidak dapat tidak dapat melepasi ujian Khas iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau susukata terbuka . Melaksanakan kelas pemulihan jawi mengikut kamahiran dan kaedah P&P Adanya proses pengajaran dan mainan Buat penilaian dan rekod Pencapaian murid setiap kali kelas di jalankan.tertutup dan perkataan-perkataan mudah.menyebut dan menulis huruf tunggal .suku kata terbuka . Agihan tugas 1) Guru Besar 2) Ketua panitia Pendidikan islam 3) Guru kelas pemulihan jawi j-QAF dan guru pendidikan islam menyediakan . Jalankan ujian pengesanan sebelun murid mengikuti kelas jawi sedia ada. Objektif: Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan sekurang-kurangnya dapat mengenal .

LCD.membaca dan menulis huruf dan sukukata yang dipelajari dan perlu direkod dalam boring penilaian Kelas Pemulihan Jawi. Main kad. Nyanyian. Rasa sayang Penilaian Guru melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan contoh mengenal. 5) Menyemak laporan yang di buat oleh guru mata pelajaran dan guru kelas pemulihan jawi j-QAF Agihan kemahiran Murid yang hendak dipulihkan diberi kemahiran seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSR Kaedah Pengajaran dan pembelajaran Geru di cadangkan banyak menggunakan kaedah permainan dan nyanyian semasa melaksanakan program P&P Contoh: Permainan Tintin . .4) keperluan perlaksanaan kelas pemulihan jawi.Keretapi.

Kesan program pemulihan Jawi Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan sekurang-kurangnya mengenal .nyatakan juga masalah-masalah yang anda hadapi serta langkah mengatasi masalah tersebut.suku kata terbuka .suku kata tertutup dan perkataan mudah Murid dapat menyebut huruf jawi tunggal dengan betul Dapat menyebut huruf jawi tunggal dan huruf hijaiyyah Masalah yang dihadapi Murid masih tertukar hruf hijaiyyah dan huruf jawi Murid kurang perdedahan dengan 6 huruf jawi Murid tidak mahu cuba untuk mengaplikasikan huruf tunggal jawi dengan nama benda Murid dapat membentuk huruf.menyebut dan menulis hurufhuruf tunggal .SOALAN 7 Bincangkan kesan program pemulihan jawi yang telah anda rancang .mengenal Masih lagi kurang mahie menulis huruf dan menyebut nama huruf serta menulisnya jawi tunggal dengan betuj dengan menggunakan kaedah yang betul Murid tahu asas huruf jawi adalah dari huruf hijaiyyah tunggal kemidian di tambah 6 huruf jawi Kurang mahir membina suku kata mudah Murid dapat membina sukukata mudah Masih keliri dengan suku kata terbuka dab tertutup .

Bincangkan Bersama rakan anda tentang kepentingan Kem bestari solat dalam melahirkan insan yang bertakwa.ilmu pengetaahuan dan penghayatan Murid dapat mengetahui bilangan solat fardhu Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancer Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna samaada secara bersendirian atau berjemaah Murid dapat berwuduk dengan sempurna .SOALAN 8 Anda telahpun memehami Program kem bestari solat yang di hasratkan oleh kementerian Pelajaran Malaysia . KEPENTINGAN KEM BESTARI SOLAT Murid dapat menunaikan solat dengan sempurna Mahir dari segi bacaan. perbuatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful