You are on page 1of 1

Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang berbahagia Datin Siti

Hanifah binti Mardasa, pengarah IPGKBM, pensyarah kanan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah cemerlang dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi yang amat mulia ini, tajuk pidato yang akan saya sampaikan ialah “Masalah Buli Di Sekolah”. Buli bermaksud perbuatan mengasari orang yang lemah dengan tujuan untuk menunjuknunjukkan kekuatan sehingga menjadikan mangsa buli itu menghormati dan tunduk kepada pembuli. Perbuatan buli boleh menyebabkan mangsa buli ketakutan dan kesakitan serta menghadapi masalah dari segi nilai diri, psikologi, akademik dan perhubungannya dengan orang lain. Kulawarga dewan penggerak wawasan, Lontaran idea pertama, masalah buli di sekolah bertitik tolak daripada perasaan dendam dan iri hati dalam diri pembuli kepada orang yang dibuli. Contohnya, dalam kes seorang Ketua Pengawas Sekolah Menengah

Kebangsaan Yaacob Latif di Taman Maluri Cheras yang ditumbuk dan diugut di hadapan guru disiplin selepas dia menyerahkan telefon bimbit yang

mengandungi gambar lucah milik pelajar berkenaan. Terdapat juga kes pelajar yang cemerlang dalam akademik menjadi sasaran buli kerana berkelakuan sombong dan tidak mahu berkongsi maklumat dengan pelajar lain. Fenomena buli yang biasa berlaku ialah pelajar kaya disuruh membayar “wang kantin” kepada pembuli. Jika tidak berbuat demikian maka dia akan ditumbuk. Semua ini wajar diberikan perhatian yang serius oleh kita agar masalah buli di sekolah dapat ditangani sehingga ke akar umbi.