You are on page 1of 1

Buhay Ko’y Sayo Iniaalay at Iaasa

Panginoong pinagpala, natatangi sa lahat Salamat dahil sa kabila ng aking pagkakalat Sa kabila ng lahat ng aking kapintasan at kasalanan Ako’y binabalot mo pa rin ng ‘Yong walang kapantay na pagmamahal. Salamat dahil binubuno mo aking isip at kalooban, Ng mga bagay na puno ng kabutihan at aral. Patawad dahil inakala ko noon na ako’y iyong iniwan, Patawad dahil bumitaw ako sa aking pananalig, Patawad dahil akala ko’y ‘yong pinagkaitan Ng biyayang handog mo sa iba kong kapanalig. Sa bawat pagpatak ng ulan at pagdausdos ng bagyo sa ‘king buhay Akala ko’y ako’y Iyong iginigiit na Iyong anak. Patawarin mo ako Ama. Sana makamit at maabot ko ang aking mga panagarap at mithiin. Nawa’y tulungan mo at ipagkaloob mo po ang aking hiling. Sana Panginoon maging buo pa rin tayo, kasama ng aking pamilya, Sana’y maging kaakibat kompo kayo parati sa pagdating ng mga pagsubok at problema. Nawa’y h’wag kayong magsawa sa pagbibigay ng biyaya, Panginoon ko, buhay ko’y Sayo Iniaalay at Inaasa. AMEN.