You are on page 1of 1

Kalayaan Tunay na kalayaa’y sadyang kay hirap abutin, Bayang sinilangan hindi lubusang maangkin, Bayang biktima ng dahas

at pasakit. Kailan pa kaya makakamit? Tayong mulat sa mga pangyayaring naganap, Walang nagawa kundi manahimik at magbingibingihan, Sa mga nangyaring kaguluhan at iringan. Upang di masangkot sa ano mang magaganap. Pagdating ng pusa, nagsisitago ang daga, Sa lunggang kayliit, pinagkakasiya ang sarili. Kung ganito lagi, talagang kalayaa’y di makakamit. Hanggang ganito lang ba ang ating masusungkit? Tandaan, bawat minuto ay mahalaga Kaya’t gamitin sa wastong pagpapahalaga. Sa pagkamit ng kalayaang inaasam, Huli man at magaling ay naihahabol din.