You are on page 1of 5

1. Rajah 1 menunjukkan saiz kulapuk bertambah.

Permulaan eksperimen Rajah 1

Selepas tiga hari

Pemerhatian di atas menunjukkan bahawa mikroorganisma [Aras : Pengetahuan, Mudah] A Bergerak B Bernafas C Membiak D Bertumbuh

2. Rajah 2 menunjukkan seekor nyamuk yang boleh merebakkan penyakit.

Rajah 2

Penyakit yang disebarkan oleh nyamuk di atas ialah [Aras : Pengetahuan, Mudah] A Batuk B Denggi C Campak D Selsema

1

C Menyembunyikan telurnya di dalam lubang dan mengambusnya dengan pasir. Sederhana] A Membawa telurnya di dalam mulut sehingga menetas. Rajah 3 menunjukkan seekor kangaru. D Menyerang musuh-musuhnya apabila anak penyu berada dalam keadaan bahaya. Mudah] A Menyerang musuhnya B Menyimpan anaknya di dalam mulut C Membawa anaknya di dalam kantung D Memberikan makanan kepada anaknya 4. Bagaimanakah penyu menghalang spesiesnya daripada pupus? [Aras: Pengetahuan. B Memastikan anaknya berada di dalam rahim sehingga ia menetas.3. 2 . Rajah 3 Bagaimanakah haiwan ini melindungi anaknya? [Aras: Pengetahuan.

5. II. kering. ringan dan bulu yang halus. IV.Sukar] A I dan II B II dan III C I dan III D I dan IV 6. Maklumat di bawah menunjukkan sifat tumbuhan Y. Antara berikut. P Q R S Q Rajah 4 R S Cara penyebaran Air Angin Haiwan Mekanisme letupan [Aras : Pengetahuan. yang manakah boleh disebarkan dengan cara yang sama seperti tumbuhan Y? [Aras: Pengetahuan. P Buah I. Sederhana] A Lalang B Biji getah C Biji mangga D Biji buah berangan 3 . III. Tumbuhan Y mempunyai biji yang kecil. Rajah 4 menunjukkan empat jenis buah-buahan.

Kombinasi haiwan dan makanan yang manakah adalah betul? [Aras : Pengetahuan. Sukar] X makan Y 9. Apakah yang dijangkakan berlaku pada haiwan R selepas 10 tahun jika situasi ini berterusan? [Aras : Pengetahuan. Haiwan R mati akibat kekurangan makanan dan peratus pembiakan haiwan W juga menurun. Sumber utama makanan haiwan R berkurang secara perlahan-lahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. W makan X Y makan Z Berdasarkan maklumat di atas. rantai makanan yang manakah adalah betul? [Aras : Pengetahuan. Maklumat berikut menunjukkan hubungan antara empat ekor haiwan.7. Petikan di bawah menunjukkan situasi yang dihadapi oleh haiwan R. Sukar] A WXYZ B XWZY C YZXW D ZYXW 8. Sederhana] Haiwan A B C D Ular Burung Rusa Arnab Makanan haiwan Kobis Padi Belalang Siput 4 .

Rajah 5 menunjukkan satu komponen elektrik 5 .10.