TENSES(Zamanlar

)

POSITIVE ( Olumlu )
Sub + V1
I swim swim swims swim swim yüzerim I You He / She / It We They

NEGATIVE ( Olumsuz )
Sub + did/does not + V1
do do does do do not swim yüzmem do do does do do I

QUESTION ( Soru )
Do/Does + Sub + V1
You He / She / It We They swim Yüzer miyim ?

Example Clause

Simple Present (Geniş Zaman)

You He / She / It We They

I study English everyday.(Hergün İngilizce çalışırım.) You study English every night.(Sen her gece İngilizce çalışırsın.) She likes apples. (O elmaları sever.)

1 - SIMPLE

Sub + V2
I I You swam yüzdüm He / She / It We They did

Sub + did not + V1
I You not swim yüzmedim did

Did + Sub + V1
I studied English in England last year. (Geçen yıl İngilterede İngilizce çalıştım.)

Simple Past (Geçmiş Zaman)

You He / She / It We They

He / She / It We They

swim

Yüzdüm mü ?

Sub + will + V1
I I You will swim yüzeceğim He / She / It We They will

Sub + will not + V1
shall shall / will not swim yüzmeyeceğim will shall will I

Shall/Will + Sub + V1
You He / She / It We They swim Yüzecek miyim ? I am going to watch the film tonight. ( Bu gece filmi izleyeceğim.) I will help you study English. (Senin ingilizce çalışmana yardımcı olacağım.)

Simple Future (Gelecek Zaman)

You He / She / It We They

Sub + am/is/are + Ving
I am are is are are swiming yüzüyorum I You He / She / It We They

Sub + am/is/are not + Ving
am are is are are not swiming yüzmüyorum am are is are are I

am/is/are + Sub + Ving
swim swim swim swim swim Yüzmüyor muyum ? I am studying English now. (Şimdi İngilizce çalışıyorum.) You He / She / It We They

Present Continuous (Şimdiki Zaman)

You He / She / It We They

2 - CONTINUOUS

Sub + was/were + Ving
I was were was were were swiming yüzüyordum I You He / She / It We They

Sub + was/were not + Ving
was were was were were not swiming yüzmüyordum was were was were were I

was/were + Sub + Ving
You He / She / It We They swiming yüzüyor muydum ? I was studying English when you called yesterday. (Dün sen telefon edince ben İngilizce çalışıyordum.)

Past Continuous (Şimdiki Zamanın Hikayesi)

You He / She / It We They

Sub + will + be Ving
I I will be swiming You yüzüyor olacağım He / She / It We They will

Sub + will not + be Ving
shall not be swiming will yüzüyor olmayacağım will shall will

Shall/Will + Sub + be Ving
I You He / She / It We They be swiming Yüzüyor olacak mıyım ? I will be studying English when you arrive tonight. (Bu gece sen varınca ben İngilizce çalışıyor olacağım.)

Future Continuous (Şimdiki Zamanın Geleceği!!! )

You He / She / It We They

Sub + have/has + V3
Present Perfect (*Belirsiz Geçmiş Zaman *Yakın Geçmiş Z.)
I You He / She / It We They have have has have have swum 1-yüzdüm 2-yüzmüş bulunuyorum I You He / She / It We They

Sub + have/has not + V3
have have has have have not swum 1-yüzmedim 2-yüzmüş bulunmuyorum have have has have have I

have/has + Sub + V3
You He / She / It We They swum I have studied English in several different countries. (Birkaç farklı ülkede İngilizce çalıştım.)

*Yüzmüş bulundun mu ? *Yüzdün mü ?

3 - PERFECT

Sub + had + V3
Past Perfect (*Geçmişten önce geçmiş *Mişli Geçmiş zamanın hikayesi)
I You He / She / It We They had swum *Yüzdüm / Yüzmüştüm * Ali gelemeden önce yüzdüm/yüzmüştüm ( before Ali came ) I You He / She / It We They had

Sub + had not + V3
*Yüzmedim / Yüzmemiştim * Ali gelemeden önce yüzmedim/yüzmemişti m ( before Ali came ) I You had

had + Sub + V3
*Yüzdün mü / Yüzmüş müydün ? * Ali gelemeden önce yüzdün mü ? / yüzmüşmüydün ? ( before Ali came ) I had studied a little English before I moved to the U.S. (A.B.D'ye taşınmadan önce biraz İngilizce çalışmıştım.)

not

swum

He / She / It We They

swum

Sub + will + have V3
Future Perfecet ( Mişli Geçmiş Zamanın Geleceği !!! )
I You He / She / It We They will have swum Yüzmüş olacağım I You He / She / It We They will

Sub + will not + have V3
shall not have swum Yüzmüş olmayacağım will will shall will

Shall/Will + Sub + have V3
I You He / She / It We They have swum Yüzmüş olacak mıyım ? I will have studied every tense by the time I finish this course. (Bu kursu bitirinceye kadar tüm zamanları çalışmış olacağım.)

Sub + have/has + been Ving
I have have has have have been swiming Yüzmekteyim / Yüzüyorum I You He / She / It We They

Sub + have/has not + been Ving
have have has have have not been swiming Yüzmekte değilim / Yüzümüyorum have have has have have I

have/has + Sub + V3
You He / She / It We They I have been studying English for five years. (Beş yıldır İngilizce çalışmaktayım.)

4 - PERFECT CONTINUOUS

Present Perfect Cuontinuous

You He / She / It We They

been swiming

Yüzmekte miyim ? / Yüzüyor muyum ?

Sub + had + been Ving
I I had been swiming Yüzmekteydim / Yüzüyordum You He / She / It We They

Sub + had not + been Ving
I had not been swiming Yüzmekte değildim / Yüzümüyordum

had + Sub + been Ving
You had He / She / It We They I had been studying English for five years before I moved to the U.S. A.B.D'ye taşınmadan önce beş yıldır İngilizce çalışmaktaydım.

Past Perfect Cuontinuous

You He / She / It We They

been swiming

Yüzmekte miydim ? / Yüzüyor muydum ?

Sub + will + have been Ving
I

Sub + will not + have been Ving
I You He / She / It We They will not have been swiming Az kullanılır !!! shall will will shall will

Shall/Will + Sub + have been Ving
I You He / She / It We They have been swiming Az kullanılır !!!

Future Perfecet Cuontinuous

You He / She / It We They will

*Yüzmüş olacağım/Yüzeceği m have been *Gelecek Mayıs'a swiming kadar yüzmüş olacağım/yüzeceğim ( for 3 years by next May )

I will have been studying English for over two hours by the time you arrive. (Sen varıncaya kadar ben iki saatin üzerinde İngilizce çalışmakta olacağım.

http://ingilizce.sitemynet.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful