Viša tehnička škola

Doboj
Vježbe
Prof.Vesna Mišić
Doboj 2003
1
Matematika
Funkcija - definicija
2
f
1 −
f
x y
A
B
Domen (područje definisanosti),
Kodomen (skup vrijednosti ).
y=sinx
y=arcsinx
1
-1
0 π 2π
Definicija :
Funkcija je preslikavanje skupa A u skup B pomoću koga svakom elementu
skupa A pridružujemo tačno jedan element skupa B.
B A f
preslikava
÷ ÷ ÷ → ÷ :

Domen ?
1.
( )
( )
( )
0 : ≠ ·
x
x
x
g D
g
f
y
2.
( ) ( )
0 : ≥ ·
x x
f D f y
3.
( ) ( )
0 : log > ·
x x
f D f y
4.
1 1 : arcsin ≤ ≤ − · x D x y

Inverzne funkcije.
x y f B x f
A B f B A f
→ →
→ →


: :
: :
1
1
x
0
°
30
°
45° 60° 90
°
1
80°
2
70°
360°
si
nx
0
2
1
2
2
2
3
1 0 -1 0
x
0
2
1
2
2
2
3
1 0 -1 0
arcsinx 0
6
π
4
π
3
π
2
π
π
2
3π π 2
3
a
b
c
3
1 4
2 5
Injektivna, ali nije sirjektivna
1
2
Sirjektivna ali nije, injektivna,
0
A
B
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
Bijektivna (injektivna i sirjektivna)
f
y=cosx
0
Funkcija
B A f → :
je :
1. Injektivna (1-1) ako ( ) ( )
b a f f
b a
· ⇒ ·
.
2. Sirjektivna (na) cio skup b ako je ( )
B f
A
·
.
3. Bijektivna (ako je injektivna i sirjektivna).
4. Parna ako je ( ) ( ) x x
f f ·
− za svako x iz A .
5. Neparna ako je ( ) ( ) x x
f f − ·
− za svako x iz A
( ) A x ∈ ∀
, (simetrična u odnosu
na koordinatni početak) .
6. Periodična s periodom ω, ako vrijedi ( ) ( )
( ) A x f f
x x
∈ ∀ ·
+

ω .
7. Rastuća ( ) ( )
( ) A x x f f x x
x x
∈ ∀ < ⇒ <
2 1 2 1
,
2 1
.
8. Opadajuća ( ) ( )
( ) A x x f f x x
x x
∈ ∀ > ⇒ <
2 1 2 1
,
2 1
.
9. Ograničena ( )
( ) ( ) ∞ < ∞ < ∈ ∀ ≤ ≤ M m A x M f m
x
, ,
.
1.
2.
3.
4. Parna

4
y=x
2
y=x
y=x
3
x
1
x
2
a
( )
( )
1
2
x
x
f
f
( )
( )


1
2
x
x
f
f
′ ′
2 1
x x b
5.
6.
7.
Domen.
5
y=sinx
-∞ - 3 1 ∞
x
x-1
x+3
3
1
+

x
x
- - 0 +
- 0 + +
+ - +

( ) ( ) +∞ ∪ − ∞ − ∈ , 1 3 , :
1
x D I
-∞ - 2 2 ∞
x
x-2
x+2
- - 0 +
- 0 + +
+ - +

( ] [ ) +∞ ∪ ∞ ∈ 2, ,-2 - :
2
x D I
x
2
-4
1.
( ) 3 2 ln sin − · x y
2.
4
3
1
ln
2
sin 2
2
− +
+

+ · x
x
x x
y
3.
( )
2
3 4
2
4
ln x x
x
x
y − − +
+

·
4. ( )
2
4 1 sin x x y − + − · π
1.
2
3
0 3 2 : > ⇒ > − x x D
2.
R x
x
∈ ∀ · 0
2
sin 2

1 3
0 1 0 3 0
3
1
> ∧ − ·
> − ∧ · + >
+

x x
x x
x
x
( )( )
2 2
0 2 2
0 4
2 1
2
− · ∧ ·
≥ + −
≥ −
x x
x x
x

( )
2 1
: I I D ∩
6
-∞ - 2 4 ∞
x
x-4
x+2
- - 0 +
- 0 + +
+ - +

( ) ( ) +∞ ∪ ∞ ∈ , 4 ,-2 - :
1
x D I
2
4
+

x
x
-4 -2 1 4
[ ) 2 , 4 : − − ∈ x D
3.
0
2
4
ln 0
2
4
: ≥
+

∧ >
+

x
x
x
x
D
2
0 2
4
0 4
− ·
· +
·
· −
x
x
x
x

0 1
2
4
1
2
4
≥ −
+


+

x
x
x
x

( ) 2 , : 2 :
0 2
0
2
6
0
2
2 4
2
− ∞ − ∈ − <
< +

+


+
− − −
x D x I
x
x
x
x x
0 3 4
2
≥ − − x x 0 4 3
2
≥ + − − x x
( ) 1 , 4 : :
4
1
2
16 9 3
3
2
1
2 , 1
− ∈
− ·
·

+ t
·
x D I
x
x
x

7
-3 -2 1 2
( ) [ ) +∞ ∪ − ∞ − ∈ , 2 3 , : x D
-3 -2 -1 0 1 2
{ ¦ [ ] [ ] 2 , 1 0 , 1 2 : ∪ − ∪ ∈ x D
I
1
I
3
I
2
0
3
x
y
0 2
3 -1
( )
3
3
, 3
3
− ·
− − ·
+∞
y
x x y
I
y=3
y=-3
y=-2x+3
3
3
-3
5
3
5

0
Sirjektivna
4. ( )
2
4 1 sin x x y − + − · π
( )
( )

≤ ∧ ≥
≤ − ≤
≤ − ≤
≥ −
1
2 1
1 1 0
1 0
0 1 sin
I x x
x
x
x
π π
π

( )

≤ ∧ − ≥
− ≤ − ≤ −
− ≤ − ≤ −
1
0 1
1 1 2
: / 1 2
I x x
x
x π π π π
( ) ( )
[ ] 2 , 2
0 2 2
0 4
2
2
− ∈
≥ − +
≥ −
x I
x x
x
( )
2 3
3 1 4
: / 3 1 4
− ≤ ≤ −
− ≤ − ≤ −
− ≤ − ≤ −
x
x
x π π π π
5.
x x y − − · 3

( ) 0 ,
1
∞ − ∈ x I

[ ) 3 , 0
2
∈ x I

0
3
0 3
·
·
· −
x
x
x
( )
3
3
3
·
+ − − ·
− − ·
y
x x y
x x y

( )
3 2
3
+ − ·
− − − ·
x y
x x y
1) Da li je funkcija injektivna?

5 3 + · x y

8
2) Naći nule funkcije
( ) 3 ln
2
− · x y

( ) ( ) +∞ ∪ − ∞ − ∈
> −
, 3 3 , :
0 3 :
2
x D
x D
2
4
1 3 0
1
0 1 ln
0
2 , 1
2
2
0
t ·
·
· − ⇒ ·
·
·
·
x
x
x f
y8. Koja je funkcija parna, a koja je neparna?
1 3
3
+ + · x x y funkcija u tački
x −

( )
( ) ( ) 1 3 1 3
3 3
+ − − · + − ⋅ + − ·

x x x x y
x
nije ni parna ni neparna.
( )
2
x x
x
y

+
·
 
( )
( ) ( )
( ) x
x x x x
x
y y ·
+
·
+
·
− − − −

2 2
   
Funkcija je parna.
9.
4
ln
x
y ·
Inverzna funkcija.
y
y y
x
x x
· · ·  

4
4

4
ln
funkcija siječe osu y u broju 4.
10.
1 1
1
− −
·
x
y
1 0 1 :
1
· · − x x D I

( ) 1 , ∞ − ∈ x
9
2 -2
3 − 3
( ) ( )
( ) ( ) 2 , 3 3 , 2 0
, 2 2 , 0
∪ − − ∈ <
+∞ ∪ − ∞ − ∈ >
x y
x y
y
x
x=0 x=1 x=2
3
1
− · y
x=3
2
1
· y
x=2
0
3
1

4
1
2
1
1
a
( )
a-ε a+ε
(a-ε, a+ε) - epsilon okoline tačke a
ε okoline tačke a
( )
{ ¦ 0 / :
1
1 1
1
R x D
x
y
x
y
∈ ·
− +
·

[ )
( )
2 :
2
1
1 1
1
, 1
2


·
− −
·
+∞ ∈
x D
x
y
x
y
x I
11.
3 :
3
1


· x D
x
y

0 > x
funkcija je pozitivna

0 < x
funkcija je negativna
12.
2 :
2
1


· x D
x
y
0 > x
funkcija je negativna
0 < x
funkcija je pozitivna
0 · x
siječe y – osu u
2
1
· y

Granične vrijednosti - ( limesi )
n
a
n
1
·
- niz
10
0
y
x
1
2
+
·
x
x
y
-1
∞ ·
·

∞ →
n
n
n
n
1
0
1
lim
lim
0

( ) ( ) 0 0
0
0
0 1
1 0
0 1
1 0
lim
≠ ∧ ≠ ∈ ·
⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + +
⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + +


∞ →
k n N k
b
a
n b n b n b
n a n a n a
n
k k
n
k k
n
13.
2
3
6
2
3
7
6
: / 2 3
: / 7 6
2 3
7 6
lim lim lim
· ·
+

·
+

·
+

∞ → ∞ → ∞ →
n
n
n n
n n
n
n
n n n
14.
2
1
2
3
1
1
3
2
1
3
1
3
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
lim lim lim lim
2
·

,
`

.
|

·
]
]
]
]
]
]

,
`

.
|
− ⋅
·
]
]
]
]
]
]
]


,
`

.
|
⋅ ·

,
`

.
|
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
n
n
n
n
n
n
n
n
15.
( )
( )
( )
( )
4
1
1
4
2
:
1
4 2
1
2 1 2
1
2
2 1
2
2
2 1
2 3 2 1
lim lim lim lim lim
·
+
+
·
+
+
·
+
+
·
+
+
·
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +
+ ⋅ ⋅ ⋅ + + +
∞ → ∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
n
n
n
n
n
n
n n
n n
n
n
n
n
n
n
n n n n n

16.
3
4
2 1
5 1
2
5
2 2
1
lim
− ·
+

·
+


x
x
x
17.
( ) ( )
( ) ( )
2
3 2
8 2
3
8
3 2
8 2
6
16 6
lim lim lim
2 2
2
2
2
·
+
+
·
+
+
·
+ −
+ −
·
− +
− +
→ → →
x
x
x x
x x
x x
x x
x x x
18.
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) 2
1
3 2
1 2
1 1
1 2
1 1
1 2
1 1 1
1 1 2
1 1 1
2 1
1 1 1
2 2 2 3 3
1 1 1
1 2 1 3
1
2
1
3
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2 3
1
lim
lim lim lim
lim lim lim
·

+
·
+ + ⋅ +
+
·
·
+ + ⋅ +
− − −
·
+ + ⋅ + ⋅ − −
− − −
·
+ + ⋅ + ⋅ −
− +
·
·
+ + ⋅ + ⋅ −
− − − +
·
+ + ⋅ + ⋅ −
+ + ⋅ − + ⋅
·

,
`

.
|
→ → →
→ → →
x x x
x
x x x
x
x x x x
x x
x x x x
x x
x x x x
x x x
x x x x
x x x
x x
x
x x x
x x x
19.
1
2
+
·
x
x
y 1 − · x - vertikalna asimptota
0 0 · ⇒ · x y
nula funkcije je u nuli
kosa asimptota
1
1
1
1
:
1
lim lim lim lim
2
2
2
2
2
·
+
·
+
·
+
· ·
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
y
k
x x x x
( ) 1
1 1 1
lim lim lim lim
2 2 2
− ·
+

·

,
`

.
|
+
− −
·

,
`

.
|

+
· ⋅ − ·
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x x x
x
x
x
x k y n
x x x x

11
y=1
-2 -1 0 1 2
(0,4)
y
x

20.
1
4
2
2


·
x
x
y
( )
( )
( )
y
x
x
x
x
y
x
·


·
− −
− −
·

1
4
1
4
2
2
2
2
funkcija je parna
2 0 4
2 , 1
2
t · ⇒ · − x x
nule funkcije
1 0 1
2
t · ⇒ · − x x vertikalne asimptote
( )
( )
∞ ·

·
− −
− −
·


∞ ·

·


·


− →

0
3
1 1
4 1
1
4
0
3
1 1
4 1
1
4
2
2
2
2
1
2
2
1
lim
lim
x
x
x
x
x
x
vertikalne asimptote
21.
9
2

·
x
x
y
( )
( ) 9 9
2 2

− ·
− −

·

x
x
x
x
y
x funkcija je neparna

3 : t ≠ x D


0 · x
nula funkcije
12
4
1 0
4 0
0 ·


· ⇒ · y x
1
1
1
4
1
: / 1
: / 4
1
4
2
2
2 2
2 2
2
2
lim lim lim
·


·


·


+∞ → +∞ → +∞ →
x
x
x x
x x
x
x
x x x
0 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
x=-3
x=3
x
y
9
2

·
x
x
y
α
0
M
M
x
A(1,0)
B
OAB OMM
X
 

~
proporcionalnost
stranica
OA
AB
OM
MM
X
X
·
α
α
α
tg AB
AB
· ⇒ ·
1 cos
sin
0
M
M
x
B
A
1
sin
1
sin
1
1 cos 0
1
sin
cos
cos
1
sin
1
2
sin
: /
2
1
2
1
2
sin 1
lim
0
.
·
< <
· ⇒ →
< <
< <

<

<

< <

x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x tgx x x
P P P
x
OAB OAM isj OAM  

0
1
0
9
2
lim lim
· ·

·
∞ → ∞ →
x
x
y
x x
horizontalna asimptota je x – osa

( )
∞ ·

·
− −

·

∞ · ·

·

− → − →
→ →
0
3
9 3
3
9
0
3
9 9
3
9
2
3
2
3
3
2
3
lim lim
lim lim
x x
x x
x
x
x
x
vertikalne asimptote

0
2
;
0
5
·

∞ ·
;
0
;
0
; ;
0
0
neodređeni oblici
22.
( )( )
3
1
1 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
3 3
3 3 2
1
3 3 2 3
3
1
3
1
lim lim lim
− ·
+ +
− ·
+ +
− ·
+ + − −

·


→ → →
x x x x x
x
x
x
x x x
23.
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2 3
4
2 2 3
2 2
16 16 16
2 4 4 4
16 4 4 4 4 4
16 4 4 4 2 4
16 4 4 4 2 4
4 4
2 4
4 4
2 4
3 3 3 3 3
3
3
2
0
3
3
2
3
3
2
3 3
0
3 3
0
lim
lim lim
·

·
+
+ +
·
+ + ⋅ − +

,
`

.
|
+ ⋅ + + + ⋅ − +
·
·

,
`

.
|
+ ⋅ + + + ⋅ + +

,
`

.
|
+ ⋅ + + + ⋅ + +

− +
− +
·
− +
− +

→ →
x x
x x x
x x x
x x x
x
x
x
x
x
x x
24.
1
sin
lim
0
·

x
x
x
Dokaz :
13
( )
( ) β α β α β α
β α β α β α
sin cos cos sin sin
sin cos cos sin sin
− · −
+ · +
-
( ) ( ) β α β α β α cos sin 2 sin sin · − − +
2
sin
2
cos 2 sin sin
y x y x
y x


+
· −
14
2
2
y x
y x
y
x
+
·
+ ·
· −
· +
α
α
β α
β α
2
2
y x
y x
y
x

·
− ·
· −
· +
β
β
β α
β α
(+) (-)
25.
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
a a a a a
a x
a x a x
a x a x
a x
a x a x
a x a x
a x
a x a x a x
a x
a x a x
a x
a x
a x
a x
a x
a x a x
cos sin 4 sin 2 sin 2 cos
2
sin sin sin sin
2
sin
2
cos
sin sin sin sin
2
sin
2
cos 2
sin sin sin sin sin sin
sin sin sin sin sin sin
3 2
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2 4 4
lim
lim
lim
lim lim
⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·

+ ⋅ + ⋅


+
·
·

+ ⋅ + ⋅


+

·
·

+ ⋅ + −
·
·

+ ⋅ −
·

→ →∞ ∞
;
0
0
; ; 0 ; 1
0
Neodređeno

 ·

,
`

.
|
+
∞ →
x
x
x
1
1
lim

( )  · +

x
x
x
1
0
1
lim

71828 , 2 ≈ 

( )
1
1 ln
lim
0
·
+

x
x
x

a
x
a
x
x
ln
1
lim
0
·1
1
lim
0
·


x
x
x


( )
a
x
x
a
x
·
− +

1 1
lim
0

26.
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
: / 1
: / 2
1
2
1
1
2 1
1
1
lim lim
lim lim lim

 · · − ·
+

·
+

·
·

,
`

.
|
+

+ ·

,
`

.
|
+
− +
·

,
`

.
|
+


∞ → ∞ →

++
∞ → ∞ → ∞ →
x
x x
x x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
27. ∞ · · ·

,
`

.
|
+ ·

,
`

.
| +

∞ →

∞ → ∞ →
 
x
x
x x
x
x
x
x x
x
lim lim lim
1
1
1
2

28.
( ) ( )  · + ·

,
`

.
|
⋅ + · +
→ → →
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
1
0
1
0
1
0
1
sin
sin 1 sin 1
lim lim lim
29.
( ) ( )
( )


1
2
1
2 2
2
2
sin
2
sin 2
cos 1 1 cos
1 cos 1 cos
2
1
2
0
2
2
0
2
0
2
0
1 cos
1 cos
1
0
1
0
lim lim lim lim
lim lim
2 2
· · − ·
⋅ ⋅
− · − ·
− −
·

·
· − + ·

→ → → →→ →
x x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x x x
x
x
x
x
x
x
II. način

2
sin 2 1 cos cos 1
2
sin 2
2
cos 1
2
sin
2 2 2
x
x x
x x x
− · − ·

·
15
y=x
y
x
x=0

1
x
x y − ·1
2
sin 2 1
2
sin 2 1
2
1
2
sin 2
2
sin 2
1
2
0
1
2
0
2
2
2
2
lim lim
· ·

,
`

.
|
− + ·

,
`

.
|

→ →
x
x
x
x
x
x
x x
30.
1
1
1
1
1
1
lim lim
·

·

,
`

.
|
− ⋅
∞ → ∞ ←
x
x
x
x
x
x


Odrediti asimptote funkcija :
31.
x
x
y
x
x y
1

1
2

· ⇒ − ·

∞ ·

·

·


→ →
1
1
1
1
1
0 :
2
0
2
0
lim lim
x
x
x
x
x D
x x
vertikalna asimptota je x=0 tj. y – osa.

0
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
2 2 2
2
2
2
2
lim lim
lim lim lim
·

·
− −
·

,
`

.
|


·
·

·

·

·
+ ·
∞ → ∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x x
x
x
x
n
x
x
x
x
x
x
k
n kx y
x x
x x x

x y ·
kosa asimptota
nule funkcije 0 1
2
· − x

1
1
2 , 1
2
t ·
·
x
x

32.
2
2
+

·
x
x
y

2
0 2 :
− ≠
≠ +
x
x D
vertikalna asimptota
2 − · x

2 0 2 · ⇒ · − x x
nula funkcije
16
-∞ -2 2 +∞
x-2
x+2
f
(x)
- - 0 +
- 0 + +
+ - +

y=1
-2 -1 0 1 2
(0,-1)
2
2
+

·
x
x
y

1
2
1
2
1
: / 2
: / 2
lim lim
·
+

·
+

∞ → ∞ →
x
x
x x
x x
x x

1 · y
horizontalna asimptota
Znak
33.
( )
2
1 +
·
x
x
y

1 0 1 : − ≠ ≠ + x x D

( )
∞ · − ·
+ −

·
+ +
·
+ − → − → − →

0
1
1 2 1
1
1 2 1
lim lim lim
1
2
1
2
1 x x x
x x
x
x
x
vertikalna asimptota

0
1
0
1 2
1
1
1 2
2
2
lim lim
· ·
+ +
·
+ +
∞ → ∞ →
x
x
x
x x
x
x x
horizontalna asimptota je
0 · y
x- osa
znak
0 0
0 0
< <
> >
x y
x y

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
3 4 4
2
4
2 2
4
2
1
1
1
1 1
1
1
1
2 2 1 2
1
2 2 1 2
+

·
+
− +
·
+
+ −
·
+
− − + +
·
+
+ ⋅ − + +
· ′
x
x
x
x x
x
x
x
x x x x
x
x x x x
y
( )
( )
4
1
1 1
1
2
1
·
+
· y
funkcija ima maksimum u tački T

,
`

.
|
4
1
, 1
17
nema
funkcije
y
x
2
1
− · y
1 2
-2 -1 0
(-2,-2)
2
2
− + − · x x x y
34. 2
2
− + − · x x x y
( ] [ ) +∞ ∪ − ∞ − ∈ ⇒ ≥ − + , 1 2 , 0 2 :
2
x x x D

( ) ( )
2
1
2 1
1 1
2
1
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2 2
2
2 2
2
lim lim
lim lim lim
− ·
− + +
+ −
·
− + +
+ −
·
·
− + +
+ − −
·
− + +
− + + ⋅ − + −
· − + −
∞ → ∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x x x
x
x x x
x x x
x x x
x x x x x x
x x x
x x
x x x


2
/ 2
0 2 0
2 2
2 2
2
− + ·
− + ·
· − + − ·
x x x
x x x
x x x y

2 · x
nula funkcije
18
-1 0 1 x
y=0
x=-1
4
1
y
( )
2
1 +
·
x
x
y
-∞ -2 2 +∞
1
2
+ x
2 − x
2 + x
y
+ + +
- - 0 +
- 0 + +

+ - +
- -2 0 2 +
-10x
16 8
2 4
+ − x x

+ + - -
+ + + +
+ + - -
35.
4
1
2
2

+
·
x
x
y

( ) ( ) ( ) +∞ ∪ − ∪ − ∞ − ∈ t ≠ ≠ − , 2 2 , 2 2 , 2 0 4 :
2 , 1
2
x x x D
0 1
2
· + x nema nula

( )
( )
∞ · ·

+
·

+
∞ · ·
− −
+ −
·

+
→ →
− → − →
0
5
4 2
1 2
4
1
0
5
4 2
1 2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
lim lim
lim lim
x x
x x
x
x
x
x
vertikalne asimptote
2 2 · ∧ − · x x

1
4
1
1
1
4
1
2
2
2
2
lim lim
·

+
·

+
∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x
horizontalna asimptota
1 · y
Znak

Prvi izvod funkcije

( ) ( )
( ) ( )
16 8
10
4
2 2 8 2
4
1 2 4 2
2 4 2
2
3 3
2
2
2 2
+ −

·

− − −
·

+ ⋅ − − ⋅
· ′
x x
x
x
x x x x
x
x x x x
y
Znak
y′


( )
4
1
4 0
1 0
4
1
0
2
2
0
− ·

+
·

+
· ·
x
x
y x
19
2 ln + x
x ln
y
- 0 + +
- - 0 +
+ - +
-∞ 1 +∞

36.
x
x
y
ln
2 ln +
·

1 0 ln : > ⇒ ≠ x x D

1
1
1
ln
2 ln
lim lim lim
· ·
+
·
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x
y
x x x
Horizontalna asimptota y =1

∞ · ·
+
·
+
·
→ →
0
2
0
2 0
ln
2 ln
lim lim
1 1
x
x
y
x x
Vertikalna asimptota je x=1

1
1
1
ln
2 ln
lim lim lim
0 0 0
· ·
+
·
→ → →
x
x
x
x
y
x x x

2
2
1
2 ln
0 2 ln 0


·
·
− ·
· + ·

x
x
x
x y

Znak funkcije
20
y=1
x= -2 x=2
-2 -1 0 1 2
T
4
1
2
2

+
·
x
x
y
y
x
( ) 3 , 
( ) 1 , 0
y=1
x
 1
3

,
`

.
|
0 ,
1
2

x=1
x
x
y
ln
2 ln +
·
0 1 2
( ) 1 log − · x y
y
x

Naći nule funkcija ?
37.
8
8
3
3
+

·
x
x
y

( ) ( )
2
0 4 2 0 2
0 4 2 2
0 8 :
2
2
3
− ≠
≠ + − ∧ ≠ +
≠ + − +
≠ +
x
x x x
x x x
x D

( ) ( )
2
0 4 2 2
2
·
· + + −
x
x x x
Nula funkcije je
2 · x
38.
2
16 17
2
2 4
+
+ −
·
x
x x
y

( )
4 1
16 1 16
1 0 16 17
0 2 :
4 , 3 2 , 1
2 2
2
1
2
2
2
t · ∧ t ·
· ∧ · ⇒ ·
· · + −
·
∈ ∀ ≠ +
x x
x x t
t t t
t x
R x x D
39.
( ) 1 log − · x y

( ) +∞ ∈ >
> −
, 1 : 1
0 1
x D x
x


( )
1 1
0 1 log
· −
· −
x
x

2 · x
nula funkcije

21
x y ln 1− ·

y
x
0
2
π
3
π
π
2

3

π 2
2
π

3


π −
y
x
40.
2
ln 1
x
x
y

·

( ) +∞ ∈ > , 0 0 : x x D

1 ln
0 ln 1
·
· −
x
x

 · x
nula funkcije
2
ln 1
x
x
y

·

41. 3 − · tgx y

3
0 3
·
· −
tgx
tgx

π
π
k x + ·
3
nula funkcije
42. Izračunati
( )

,
`

.
|
+
x
x
f f
1
, ako je dat izraz ( )
x x f
x
9 log 3 log
3 6
+ ·
?

( )
( )
( )
( )
( ) 12 log 3 6 log 3 6 log 3 6 log 9 log 3
log 9 log 3 log 9 log 3 log
log 9 log 3 log
9
log 3
1
log
3 3 3 3 3 1
3 3 6 3 6 1
3 3 6 1
3 6 1
· − + + · − + + ⋅ · +
− + − + · +
− + − ·
+ ·

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|
x x x x f f
x x x f f
x x f
x x
f
x
x
x
x
x
x
43.
2 ln − − · x y

2
1
2 ln
0 2 ln

·
− ·
· − −
x
x
x
nula funkcije
22
y
1
2
1

x
2 ln − − · x y
y=sinx
1
-1
0 π 2π
x
y

,
`

.
|
∈ > − − ·
2
1
, 0 0 ln 2

x x y

,
`

.
|
+∞ ∈ < − − · ,
1
0 ln 2
2

x x y

44.
x y sin ·

( )
( )¦
( )
1
1
1
1
2
2
3
, 2
2
2
2
, 2
2
2 2 , 2 , 0 sin
2 , 2 0 , 0 sin
... 3 , 2 , 1 , 0 sin 2 sin


,
`

.
|
+ + ∈

,
`

.
|
+ + − ∈
+ + ∈ <
∈ + + ∈ >
t t t · · +
y k k x
y k k x
k k x x
Z k k k x x
k x k x
π
π
π
π
π
π
π
π
π π π π
π π π
π
23
x
0
6
π
4
π
3
π
2
π
π
2
3π π 2
y
0
2
1
2
2
2
3
1 0 -1 0
y=arcsinx
1 -1 0
(0,π)
x
y
y=sinx
y=arcsinx
1
-1
0 π 2π -π -2π
45.
x y arcsin ·


1 1 : ≤ ≤ − x D


24
x
0
2
1
2
2
2
3
1 0 -1 0
arcsin
x
0
6
π
4
π
3
π
2
π
π
2
3π π 2
y=cosx
1
-1
0 π -π -2π
2

2


2
π

2
π

y=arccosx
1 -1 0
2


2
π

2
π
2

46.
x y cos ·
( ) ( )

,
`

.
|
+ + ∈ <

,
`

.
|
+ + − ∈ >
∈ ⋅ + · ·
π
π
π
π
π
π
π
π
π
k k x x
k k x x
Z k k x x
2
2
3
, 2
2
, 0 cos
2
2
, 2
2
, 0 cos
,
2
1 2 , 0 cos
47.
x y arccos ·
48.
x
x
tgx y
cos
sin
· ·

( )
2
1 2 ; 0 cos :
π
⋅ + ≠ ≠ k x x D

( ) Z k k x x tgx ∈ · ⇒ · · 0 sin 0 π
25
( )
( )
1
1
1
1
2 ,
, 0


↑ ∈
↓ ∈
y x
y x
π π
π

49.
x
x
ctgx y
sin
cos
· ·

π k x x D ≠ ⇒ ≠ 0 sin :

( ) ( ) Z k k x x ctgx ∈ ⋅ + · ⇒ · ·
2
1 2 0 cos 0
π
26
y
x
0
2
π π
2
3π π 2
2

2
π

π −
2


y=tgx
2
π
2
π

2

π
π −
2


0
x
y
y
0
2
π π
2

π 2
2
π

π −
y=ctgx
x
y
x
2

π 2
2
π
2
π

π
π −
0
- -3 +
3 2 − x
3 + x
y
- - 0 +
- 0 + +
+ - +
arcctgx y ·

50.
3
3 2
+

·
x
x
y

3 0 3 : − ≠ ≠ + x x D

3 − · x
vertikalna asimptota

2
3
0 3 2 0
·
· − ·
x
x y
Znak funkcije

27
2
3
y=2
x
2
y
x
y
y=shx
x
y
y=shx
0
x
y
y=1
y=-1
y=thx

51.
2
x x
shx y


· ·
 
(sinus hiperbolički x)
R D ·

0 0 · ⇒ · · x shx y
nula funkcije

( ) ( ) x
x x x x
x
y y − ·

− ·

·
− −

2 2
   
funkcija je neparna
52.
2
x x
chx y

+
· ·
 
R D ·
( )
1
0 min
· y

( ) ( ) x
x x x x
x
y y ·
+
− ·
+
·
− −

2 2
   
funkcija je parna

53.
x x
x x
chx
shx
thx y


+

· · ·
 
 

28
0
x
y
y=1
y=-1
y=cthx
0
3
1

4
1
2
1
1
a
( )
a-ε a+ε
(a-ε, a+ε) - epsilon okoline tačke a
ε okoline tačke a

54.
x x
x x
shx
chx
cthx y+
· · ·
 
 

Granične vrijednosti funkcije
Niz
{ ¦
n
a
realnih brojeva ima graničnu vrijednost a ako za proizvoljan
0 > ε

postoji prirodan broj
0
n
takav da je za svaki
0
n n >
ispunjena apsolutna
vrijednost
( ) ε ≤ − n a
n
označavamo sa
a a
n
n
·
∞ →
lim
. Niz koji ima graničnu
vrijednost nazivamo ga konvergetnim, a onaj koji nema vrijednosti nazivamo
divergetnim.

n
a
n
1
·
55.
2
2 5
+

·
n
n
a
n

29

122
2 120
10
1
2
12
10
1
2
10 5 2 5
10
1
5
2
2 5
10
1
5
1 , 0 5
− >
+ < −
<
+

<
+
− − −
< −
+

< −
· < −
n
n
n
n
n n
n
n
a
a
n
n
ε ε


0
0
1
1
1 0
1
1
1 0
lim
b
a
b x b x b x b
a x a x a x a
n n
n n
n n
n n
n
·
+ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + +
+ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + +
∞ →

( ) , 0
1
0
1
1 0
lim
N k
b bx x b
a x a x a
n
k n k n
n
n n
n
∈ ·
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +
+ + +

∞ →

∞ ·
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +
+ ⋅ ⋅ ⋅ + +

+
− + +
∞ →
n
n n
k n
k n k n
x
b x b x b
a x a x a
1
1 0
1
1 0
lim

n m
n
m
a
a
1
·


56.
2
1
8
1
5 4
8
25
1
: / 5 4 8
: / 25
5 4 8
25
3
3
6 5
5
6 3 18
6 6
3 18
6
lim lim lim
· ·
+ −
+
·
+ −
+
·
+ −
+
∞ → ∞ → ∞ →
n n
n
n n n
n n n
n n
n n
x x x
57.
0
1
0
1
1
1 1
1
5
4 3
5
2
lim lim
· ·

+
·

+
∞ → ∞ →
x
x x
x
x x
x x

58.


 
1 1
2
1
2
1 1
lim
· · ·

−∞ →
x
x
59.
∞ · ·

·

·

∞ → ∞ → ∞ →
0
1
1
1
1
: /
: / 1 1
3
3 2
3 3
2
3
lim lim lim
x
x
x x
x x
x
x
x x x
60.
30

( )
( ) ( )
( )
2
2
4
2 2
4
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
lim lim
lim lim
· ·
− + +
·
− + +
+ − + ⋅
·
·
− + +
− + + ⋅ − − + ⋅
· − − +
∞ → ∞ →
∞ → ∞ →
x x
x
x x
x x x
x x
x x x x x
x x x
x x
x x
61.
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4
1
2 2 1
1
1 1 1 1 1
1
4
4
1
4 4
4 4
1
lim lim
·
⋅ ⋅
·
+ ⋅ + ⋅
·
+ ⋅ + ⋅ − ⋅
− ⋅
→ →
x x x
x
x x x x
x x
x x
62.
1
1
3


·
x
x
y ( ) ( )( ) 1 1 1 1
3
3 2 3 3
3
3
+ + − · − · − x x x x x

( )( )
3
1
1 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
3 3 2
1
3 3 2 3
3
1
3
1
lim lim lim
− ·
+ +
− ·
+ +
− ·
+ + −

·


→ → →
x x x x x
x
x
x
x x x
63.
( ) ( )
( ) ( )
3
2
1 1 1
1 1
sin sin 1
sin 1
sin sin 1 sin 1
sin 1 sin 1
sin 1
sin 1
sin 1
cos
2
0
2
2
3
2
2
3
2
2
lim lim lim lim
·
+ +
+
·
·
+ +
+
·
+ + −
+ −
·


·


→ → →
x x
x
x x x
x x
x
x
x
x
x
x x x
π π π
2
sin
2
cos
2 2
cos cos
2
cos
2
sin 1
2 2
2 2
x x x x
x
x x
− ·

,
`

.
|
+ ·
+ ·
( - )
2
sin 2 cos 1
2
sin
2
cos
2
cos
2
sin cos 1
2
2 2 2 2
x
x
x x x x
x
· −
+ − + · −
64.
2
2
sin
2
sin 2
2
sin
cos 1
2
2
0
2
0
lim lim
· ·

→ →
x
x
x
x
x x
65.
1
2
3

·
x
x
y

1
1
0 1 :
2 , 1
2
2
t ≠

≠ −
x
x
x D

( )
( )
∞ ·

·


·
− −

·

− → − →
0
1
1 1
1
1 1
1
1
2
3
1
2
3
1
lim lim
x x
x
x
Funkcija ima vertikalne asimptote

∞ · ·

·

·

→ →
0
1
1 1
1
1 1
1
1
2
3
1
2
3
1
lim lim
x x
x
x

∞ · ·

·

∞ → ∞ →
0
1
1 1
1
1
2
2
3
lim lim
x
x
x
x
x x
nema horizontalne asimptote
31
x
y
1 -1
1
2
3

·
x
x
y
3 − 3
x
y
0
2
3 x
x
y

·

0
1
0
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1
2
2
3 3
2
3
2
3
3
3
2
3
lim lim lim lim
lim lim
· ·

·

+ −
·

,
`

.
|


·

,
`

.
|


·
· ·

·

·
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
∞ → ∞ →
x
x
x
x x x
x
x
x
kx
x
x
n
x x
x
x
x
x
k
x x x x
x x

x y ·
Kosa asimptota funkcije
1
2
3

·
x
x
y .
66.
2
3 x
x
y

·

3
3
0 3 :
2 , 1
2
2
t ≠

≠ −
x
x
x D

( )
∞ ·

·


·
− −

·

− → − →
0
3
3 3
3
3 3
3
3
2
3
2
3
lim lim
x x
x
x

( )
∞ · ·

·

·

→ →
0
3
3 3
3
3 3
3
3
2
3
2
3
lim lim
x x
x
x

Ima vertikalnu asimptotu, a kose asimptote nema.

0
1
0
1
3
1
3
2
2
lim lim
·

·

·

∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x
Horizontalna asimptota je x – osa.


67.
2
2
1
1
x
x
y

+
·
1 1 0 1 :
2 , 1
2 2
t ≠ ≠ ≠ − x x x D
32
-1 1 0
-1
x
y
x= -1 x=1
y= -1
x 0 -3
y -3 0
0 3 -3
y
x
-3
3 − − · x y
1
1
1
1
1
1
1
: / 1
: / 1
2
2
2 2
2 2
lim lim lim
− ·

·

+
·

+
·
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x x
x x
y
x x x
Horizontalna asimptota y=-1.
( )
( )
∞ · ·
− −
+ −
·

+
− → − →
0
2
1 1
1 1
1
1
2
2
1
2
2
1
lim lim
x x
x
x
∞ · ·

+
·

+
→ →
0
2
1 1
1 1
1
1
2
2
1
2
2
1
lim lim
x x
x
x
Vertikalne asimptote x= -1 i x=1.
Nema nula funkcije.


68.
x
x
y

·
3
2


3 0 3 : ≠ ≠ − x x D

∞ · ·

·

→ →
0
9
3 3
3
3
2
3
2
3
lim lim
x x
x
x
Vertikalna asimptota je x=3 .

1
1
1
1
3
1
3
3
lim lim lim
2
2
2
− ·

·

·

·

·
∞ → ∞ → ∞ →
x
x x
x
x
x
x
k
x x x
3
3
3
3
3
3 3
lim lim lim lim
2 2 2 2
− ·

·

− +
·

,
`

.
|
+

·

,
`

.
|


·
∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x x x
x
x
x
kx
x
x
n
x x x x
n kx y + ·

3 − − · x y
Kosa asimptota
Horizontalne asimptote nema.


33
y
x
x=0
ovdje
funkcije
nema
y
x
x=1
1
x ∆
( )
( )
x
f x A ,
x x x ∆ +
( ) y x
f
∆ +
y ∆
( ) x
f
B
y=f
(x)
( ) ( ) x x x
f f y − · ∆
∆ +
- priraštaj argumenta x
- priraštaj funkcije
( )
( ) ( )
x
f f
f
x x x
x
def
x


· ′
∆ +
→ ∆
lim
0
.
69.
1
3

·
x
y


0
1
0 1 :


≠ −
x
D
x
x70.
x
x
y
ln
·

1
0 0 ln :

> ≠
x
x x D

Diferencijalni račun

34
71. ( )
2 + · x f
x

( )
( )
( ) ( )
1
1
2 2
2
lim lim lim
0 0 0
· ′
·


·

− − + ∆ +
·


· ′
+ ∆ + ·
→ ∆ → ∆
∆ +
→ ∆
∆ +
x
x
x
x
x x x
x
f f
f
x x f
x x
x x x
x
x
x x
( ) 1 ·

+ C x
72.
C y ·

( )
( )
C f
C f
x x
x
·
·
∆ +
( )
0
0
lim lim
0 0
·

·


· ′
→ ∆ → ∆
x x
C C
f
x x
x
0 · ′ · y C y
73.
( )
x f
x
·
35
x ∆
( )
( )
x
f x A ,
x x x ∆ +
y ∆
B
t
α
α
k
x
y
tg ·


· α
k – koeficijent
smjera prave
(sekant)
α – ugao između sekante i x- ose
t s
A B
x


→ ∆ 0
( )
( ) ( )
( )
( )
x t
x x x
x
x
f x A k
x
f f
f ,
lim
0
·


·

∆ +
→ ∆

( )
x x f
x x
∆ + ·
∆ +

( )
( )
( ) x x x x x
x
x x x x
x x x
x x x
x x x
x
x x x
f
x
x x
x
2
1
lim
lim lim
0
0 0
·
+ ∆ + ⋅ ∆

·
·
+ ∆ + ⋅ ∆
− ∆ +
·
+ ∆ +
+ ∆ +


− ∆ +
· ′
→ ∆
→ ∆ → ∆
74.
( )
1
2

·
x
x
f
x

( )
( )
( ) 1
2
− ∆ +
∆ +
·
∆ +
x x
x x
f
x x

( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
2
2 2
0
2 2 3 2 2 2 2 3
0
2 2 2
0
2 2
0
1
2
1 1
2
1 1
2 2
1 1
1 1 2
1 1
lim
lim
lim lim


·
− − ∆ + ⋅ ∆
∆ − ∆ + − ⋅ ∆
·
·
− ⋅ − ∆ + ⋅ ∆
+ ∆ − − ∆ − ∆ − − ∆ + ∆ +
·
·

− ⋅ − ∆ +
− ∆ + − − ⋅ ∆ + ∆ ⋅ +
·− ∆ +
∆ +
· ′
→ ∆
→ ∆
→ ∆ → ∆
x
x x
x x x x
x x x x x x
x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x
x x x
x x x x x x x x
x
x
x
x x
x x
f
x
x
x x
x
75.
( ) 2 6 5 2 3
2
+ ·

− + x x x
76.
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1 3
3
1
3
x
x
x
x arctgx x
x
+
+ − ·
+
+ − ·

,
`

.
|
+ −
77. ( )
4 3
4
3
4
7
4 7
14
4
7
8 8 8 x x x x ⋅ · ⋅ ⋅ · ⋅ ·


78.
6 3 6 3 5 2
1 2
1
5
5
1 2
1
5
1 1
x x x x x x
x + + ·

⋅ − + ·

,
`

.
|
− −
79.
24 5
24
5
1
24
19
24
19
24
1 2 16
24
1
12
1
3
2
3 4 2
1
24
19
24
19
24
19
x
x x x x x x x x x x ⋅ · ⋅ · ⋅ ·

,
`

.
|
·

,
`

.
|
·

,
`

.
|
⋅ ⋅ ·

,
`

.
|
⋅ ⋅


+ +
Izvod
( )
( ) ( )
x
f f
f
x x x
x
x


· ′
∆ +
→ ∆
lim
0
80.
( )
3
x f
x
·

( )
( )
3
x x f
x x
∆ + ·
∆ +

( )
( )
( )
2
2 2
0
3 3 2 2 3
0
3 3
0
3
3 3
3 3
lim
lim lim
x
x
x x x x x
x
x x x x x x x
x
x x x
f
x
x x
x
·

∆ + ∆ + ⋅ ∆
·
·

− ∆ + ∆ ⋅ + ∆ +
·

− ∆ +
· ′
→ ∆
→ ∆ → ∆

1


⋅ · ′ ·
n n
x n y x y
( ) ( ) ( ) ( )
3 2 3 3 2 3 3
3
3
3
3
b ab a b a b a b a + + ⋅ − · − · −
36
81.
( )
3
x f
x
·

( )
3
x x f
x x
∆ + ·
∆ +

( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
3 2 3 2 3 2 3 2
0
3 2
3
3
2
0
3 2
3
3
2
0
3 2
3
3
2
0
3 2
3
3
2
3 2
3
3
2
3 3
0
3
1 1 1
lim lim
lim lim
lim
x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x
x x x x x x x
x x x
x x x x x x
x x x x x x
x
x x x
f
x x
x x
x
x
·
+ +
·

,
`

.
|
+ ⋅ ∆ + + ∆ +
·
·

,
`

.
|
+ ⋅ ∆ + + ∆ + ⋅ ∆

·

,
`

.
|
+ ⋅ ∆ + + ∆ + ⋅ ∆
− ∆ +
·
·

,
`

.
|
+ ⋅ ∆ + + ∆ +

,
`

.
|
+ ⋅ ∆ + + ∆ +


− ∆ +
· ′
→ ∆ → ∆
→ ∆ → ∆
→ ∆
82.
( )
x
x
f  ·

( )
x x
x x
f
∆ +
∆ +
· 

( )
1
1
·x
x


( )
( )
x
x x
x
x x x
x
x
x x
f 
   
·

− ⋅
·


· ′

→ ∆
∆ +
→ ∆
1
lim lim
0 0
83. ( )
x f
x
sin ·
( )
( ) x x f
x x
∆ + ·
∆ +
sin

( )
( )
x
x
x
x x x
x
x x x x x x
x
x x x
f
x
x x
x
cos
2
2
cos
2
2
sin
2
2
cos
2
sin
2
cos 2
sin sin
lim
lim lim
0
0 0
· ·∆ +
·
·

− ∆ +

+ ∆ +
·

− ∆ +
· ′
→ ∆
→ ∆ → ∆

2
sin
2
cos 2 sin sin
β α β α
β α


+
· −
( )
x f
x
sin ·
( )
x f
x
cos · ′
Izvodi složenih funkcija
u u n u
n n
′ ⋅ ⋅ ·
−1
( ) u u u ′ ⋅ ·

cos sin ( ) u u u ′ ⋅ − ·

sin cos
( ) u
u u
′ ⋅ ·

 

( )
u
u
tgu
2
cos

·


( )
2
1 u
u
arctgu
+

·

( )
u
u
u
u
u

· ′ ⋅ ·

1
ln
84.
( ) ( ) 1 2
2 2
2 2
− ⋅ ·

+ − + −
x
x x x x
 
85.
( ) 3
cos
1
3
cos
1
3 3 3
2 2
2 3
+ ⋅ − ⋅ ·

+ −
x x
x tg x tgx x tg
86.
( ) ( )
1
1 2
1
2
1
1 ln
− −


·

− −
x x
x x
x x
37
87.
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) x
x ctg
x x
x
x x
x x x x x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 sin 1
2
2 sin 1 2 sin 2
2 cos 2
2 sin 1 2 sin 2
2 sin 2 cos 2 2 cos 2 sin 2 2 cos 2
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin 2 cos 2 0 2 sin 1 2 2 cos
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
2
2 sin 1
2 sin 2 sin 1 2 sin 1 2 sin
2 sin 1
2 sin
2
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
2
1
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
2 sin 1
2 sin
ln
2
2
2
1
1
2
1

·

·
·

⋅ + ⋅ −
·


⋅ − − − ⋅ ⋅
·
·


− − − ⋅

··

,
`

.
|

,
`

.
|

·
·

,
`

.
|

,
`

.
|


·

,
`

.
|

·

,
`

.
|( ) u c u c ′ ⋅ ·

⋅ ( ) v u v u ′ t ′ ·

t ( ) v u v u v u ′ ⋅ + ⋅ ′ ·


2
v
v u v u
v
u ′ − ′
·

,
`

.
|
88.

( ) [ ] ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2 2
2 2 2 2
1 ln
1 1
1 ln
1 1
1
1
1 ln
1 1
1 2
2
1
1 ln
1 1
1
1 ln
1 2
2
1
1
1 ln
2
1 2
1
1 ln 1 ln
1 1 ln 1 1 ln
x x
x x
x
x x
x
x x
x
x
x
x x
x
x x
x x
x
x
x
x x
x
x
x x
x
x
x
x x
x x
x x
x
x
x
x x
x x
x x
x
x
x x x x x x
x x x x x x x x
+ + ·
·
+ +

+ +
+ + + ·
+
− ⋅
+ +
+
+ +
+ + + ·
·
+
− ⋅
+ +
+
+
+ + + ·

,
`

.
|
+

,
`

.
|

+ +
+ + ′
+ + + ·
·

,
`

.
|
+

,
`

.
|

+ +

+ +
+ + + ·
·

,
`

.
|

+

,
`

.
|


+ + + + + ⋅ ′ ·
·

+ −

+ + ⋅ ·

+ − + + ⋅
89.
38
( )
( ) ( )
2 2
2 2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2
2 2
2
2 2 2 2
2 2 2
2
2
2 2
2 2
2
2
2 2 2 2
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
1
1
1
2 2
2
2
1
2
1
1
1
2 2
1
arcsin
2 2
arcsin
2 2
x a
x a
x a
x a
x a
x a
a x x a
a
x a
a
x a
x x a
a
a
x
a x
x
x a
x a
a
x
a
x
a
x x a x a x
a
x a
x a
x
a
x a
x a
x
− ·


·


·

+ − −
·
·

+·
]
]
]
]
]
]
]

,
`

.
|

⋅ +
]
]
]
]

,
`

.
|
⋅ − ⋅

+ − ·
·

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|
+
+

,
`

.
|


− + − ⋅ ′ ·
·

,
`

.
|
+

,
`

.
|
− ⋅ ·

,
`

.
|
+ −
90.
x
x
y

,
`

.
|
+ ·
1
1

x
x
x
x
x
x
y
x
x
x y
y
x
x
x y
y
x
x
x
x y
y
x
x x
x
y
y
x
x
x
y

,
`

.
|
+ ⋅
]
]
]
]
]
]

,
`

.
|
+ ⋅

,
`

.
|
+ · ′

,
`

.
|
+ ⋅

,
`

.
|
+ ·+
+

,
`

.
|
+ ·,
`

.
|
+
+

,
`

.
|
+ ·


,
`

.
|

,
`

.
|
+ +

,
`

.
|
+ ⋅ ′ ·

,
`

.
|
+ ⋅ ·

,
`

.
|
+ ·
1
1
1
1
1 1
1 ln
1
1
1 1
1 ln
1
1
1
1 1
1 ln
1
1
1
1 1
1 ln
1
1 ln
1
1 ln
1
1 ln
1
1 ln ln
2
91. ( )
x
x y sin ·
( ) x x x y sin ln ln ⋅ ⋅ ·
( )
( )
( )
x
x x
x
x
x
x x
y
y
sin
cos
sin ln
sin
sin
sin ln

+ ·

⋅ + ·


( ) ( )
x
x
x
x x
x y sin
sin
cos
sin ln ⋅
]
]
]


+ · ′
Funkcije
39
x n x
B A
B A
n
ln ln
ln ln
⋅ ·
·
·
( )
2
1 − x
4 − x
y
-∞ 1 4 +∞
+ 0 + +
- - 0 +
- 0 - 0 +

( )
( ) ( ) 4 , 1 1 , 0
, 4 0
∪ ∞ − ∈ <
+∞ ∈ >
x y
x y
3
1 − x
y
-∞ 1 3 +∞
+ + +
- - 0 +
- 0 + +
( )
( )
4
0
3 min
1 max
− ·
·
y
y
3 − x
y

+ - +
92. 4 9 6
2 3
− + − · x x x y
1. Oblast definisanosti
R x D ∈ ∀ :
2. Parnost funkcije
( )
( ) ( ) ( ) 4 9 6 4 9 6
2 3 2 3
− − − − · − − + − ⋅ − − ·

x x x x x x y
x
funkcija niti je parna niti je neparna.
3. Periodičnost funkcije
( ) ( )
( ) 0 ≠ ∀ ≠
+
ω
ω x x
y y
funkcija nije periodična
4. Nule funkcije
0 4 9 6
2 3
· − + − x x x

( )
( ) 0
4 4
4 4
5 5 -
4 9 5 -
4 5 1 : 4 9 6
1
2
2
2 3
2 2 3
1


+
− +

+ − · − − + −
·
x
x
x x
x x
x x
x x x x x x
x

4
1
4
5
0 4 5
3
2
3 2
3 2
2
·
·
· ⋅
· +
· + −
x
x
x x
x x
x x

( ) ( ) ( ) y x x x · − ⋅ − ⋅ − 4 1 1
5. Znak funkcije
6. Prvi izvod funkcije
( ) ( ) ( ) 3 1 3 3 4 3 9 12 3
2 2
− ⋅ − ⋅ · + − · + − · ′ x x x x x x y
7. Znak prvog izvoda funkcije

8. Grafik funkcije
40
( )
2
1 − x
2 + x
y
-∞ -2 1 +∞
+ + 0 +
- 0 + +
- 0 + 0 +

93. 2 3
3
+ − · x x y
1. Domen
( ) +∞ ∞ − · · , R D
2. Parnost
( )
( ) ( ) ( ) 2 3 2 3 2 3
3 3 3
− − − · + + − · + − − − ·

x x x x x x y
x
nije ni parna
ni neparna.
3. Periodičnost

( ) ( )
( )
( ) ( ) 2 3 3 3 3 2 3
0
3 2 2 3 3
+ − − + + + · + + ⋅ − + ·
≠ ≠
+
+
ω ω ω ω ω ω
ω
ω
ω
x x x x x x y
y y
x
x x
nije
periodična.
4. Nule
0 2 3
3
· + − x x

1 · x
pogođena nula

( )
( ) 0
2 2
2 2

2 3
2 1 : 2 3
2
2
2 3
2 3
+ −
+ −

+ −

− + · − + −
x
x
x x
x x
x x
x x x x x

1
2
2
1
0 2
3
2
3 2
3 2
2
·
− ·
− · ⋅
− · +
· − +
x
x
x x
x x
x x
( ) ( ) ( ) y x x x · + ⋅ − ⋅ − 2 1 1
5. Znak
41
-4
-3
-2
-1
0
(1,0)
1
2 3 4
x
y
4 9 6
2 3
− + − · x x x y
1 − x
y
-∞ -1 1 +∞
- 0 + +
- - 0 +

( )
( )
0
4
1 min
1 max
·
·

y
y
3 − x
y

+ - +
4
3
2
1
0
(1,0)
-1 -2
x
y
2 3
3
+ − · x x y


6. Prvi izvod

( ) ( ) ( )
1 1 0
1 1 3 1 3 3 3
2 2
− · · · ′
+ ⋅ − ⋅ · − · − · ′
x x y
x x x x y
7. Znak prvog izvoda

8. Grafik
94.
2
4
4
x
x
y

·
1.) Domen 2 0 4
2
t ≠ ≠ − x x
2.) Parnost ( )
( )
( )

,
`

.
|

− ·


·
− −
− ⋅
·

2 2 2
4
4
4
4
4
4
x
x
x
x
x
x
y
x Neparna funkcija
3.) Periodičnost
42
x − 2
y
-∞ -2 0 2 +∞
- - 0 + +
+ + + 0 -
4x
x + 2
- 0 + + +
+ - + -
y=0
x= -2 x=2
-2 -1 0 1 2
2
4
4
x
x
y

·
y
x
( ) ( )
0 ≠ ∀ ≠
+
ω
ω x x
y y
4.) Nule funkcije

0 0 4 0 · ⇒ · · x x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod
( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
x
x
x
x
x x
x
x x x
x
x x x x
y ∀ >

+
·

+ −
·

⋅ + − ⋅
·− − − ⋅

· ′ 0
4
16 4
4
8 4 16
4
4 2 4 4
4
4 4 4 4
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2
Funkcija uvijek raste
( ) D x y ∈ ∀ ↑
7) Asimptote

( )
( )
∞ ·

·
− −
− ⋅
·

− → − →
0
8
2 4
2 4
4
4
2
2
2
2
lim lim
x x
x
x

( )
( )
∞ · ·


·

− → →
0
8
2 4
2 4
4
4
2
2
2
2
lim lim
x x
x
x
vertikalne asimptote su x= -2 i x= 2.

0
1
0
1
4
4
4
4
2
2
lim lim
·

·

·

∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x
horizontalna asimptota je y =0.
Kose asimptote nema.
8) Grafik

43
3
x
( )
2
1 2 + x
y
-∞ -1 0 +∞
- - 0 +
+ 0 + +
- - +
1 + x
y
-∞ -3 -1 0 +∞
+ + 0 + +
- - 0 + +
2
x
3 + x
- 0 + + +
+ - + +
+ + 0 + +
( )
8
27
3 max
− ·

y
y′
95.
( )
2
3
1 2 +
·
x
x
y

1.) Domen ( ) ( ) ( ) +∞ − ∪ − ∞ − ∈ − ≠ ≠ + , 1 1 , 1 0 1 2 :
2
x x x D
2.) Parnost
( )
( )
( ) ( )
2
3
2
3
1 2 1 2 −

·
+ −

·

x
x
x
x
y
x
funkcija nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost ( ) ( )
0 ≠ ∀ ≠
+
ω
ω x x
y y
4.) Nule funkcije
0 0 0
3
· ⇒ · · x x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
4
2 2
4
2 2
4
2 3 4
2
2
3 4 2 3 4
2
2
3 4 2 2
2
2
3 2 2
2
2
2 3 2 2
2
2
3 2 2 3
1 2
3 4
1 4
3 4 2
1 4
6 8 2
1 2
4 4 6 12 6
1 2
4 4 1 2 6
1 2
2 2 2 1 6
1 2
1 2 2 1 2 3
1 2
1 2 1 2
+
+ + ⋅
· ′
+
+ + ⋅
·
+
+ +
·
+
− − + +
· ′
+
+ − + +
·
+
⋅ + ⋅ − +
· ′
+ ⋅

,
`

.
|

+ + ⋅ − + ⋅
·
+ ⋅


+ ⋅ − + ⋅ ⋅

· ′
x
x x x
y
x
x x x
x
x x x
x
x x x x x
y
x
x x x x x
x
x x x x
y
x
x x x x x
x
x x x x
y

( ) ( ) 1 3
3
4 0
0 3 4 0 0
3 2
3 2 1
2 2
+ ⋅ +
· ⋅
− · + ·
· + + ∨ · · ′
x x
x x
x x x
x x x y
7.) Znak prvog izvoda

44
x 2 0
y 0 -1
1 2 x
y
( )
2
3
1 2 + ⋅
·
x
x
y
-1
-2
-3
-4
0 -3 -2 -1

,
`

.
|
− −
8
27
, 3
8.) Asimptote

( )
( )
( )
∞ ·

·
+ − ⋅

·
+ ⋅ − → − →
0
1
1 1 2
1
1 2
2
3
1
2
3
1
lim lim
x x x
x
vertikalna asimptota x= -1.

( )
∞ · ·
+ +
·
+ ⋅ ∞ → ∞ →
0
1
2 4 2
1
1 2
3 2
2
3
lim lim
x x
x
x
x
x x
nema horizontalne asimptote.

( )
( ) ( )
( )
( )
1
1
1
1 2
2
1 2
2 2
2
1
1 2
2
1
2 4
2
1
2 4 2
1 2
2
2
2
2 3 3
2
3
2
2 3
3 2
3
lim lim lim
lim lim lim
− ·

·
+
+ −
·

,
`

.
|
+ ⋅
− − −
·

,
`

.
|

+ ⋅
·
·
+ +
·
+ +
·
+ ⋅
·
∞ → ∞ → ∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
x
x x
x
x x x x
x
x
x
n
x
x
x x x
x
x
x
x
k
x x x
x x x

n kx y + ·

1
2
1
− · x y
kosa asimptota funkcije
( )
2
3
1 2 +
·
x
x
y
.
9.) Grafik

45
x= -1
x
x

y
-∞ 0 +∞
- 0 +
+ +
- +

x − 1
x

y
-∞ 1 +∞
+ 0 -
+ +
+ 0 -

y

( )

1
1 max
· y
y
x
0 1 2

x
x y

⋅ · 
96.
x
x y

⋅ · 
1.) Domen
R x ∈ ∀

( ) +∞ ∞ − , : D
2.) Parnost
( )
( )
( ) x x
x
x x y   ⋅ − · ⋅ − ·
− −

funkcija nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost
Nije periodična
4.) Nule funkcije

0 0 · · x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( )
1 0 1 0
1 1 1
2 2
· · − ⇒ · ′

·
− ⋅
·
⋅ − ⋅
·

,
`

.
|
· ′
x x y
x x x x
y
x x
x
x
x x
x
 


 

7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

( )
0
1 1
lim lim lim
·

· ·


·
∞ ← ∞ → ∞ →
x
x
x
x
x
x
x xhorizontalna asimptota y = 0.
9.) Grafik
46
x
x ln
y
0 1 +∞
- 0 +
+ +
- +

x ln 1−
y
0 +∞
+ 0 -
+ +
+ 0 -

y

( )


1
max
· y
y
x
0 1 2

ovdje funkcija
nema
vrijednosti
x
x
y
ln
·
97.
x
x
y
ln
·
1.) Domen
0 0 : ≠ ∧ > x x D
2.) Parnost
Funkcija u
( ) x −
uopšte nije definisana, nije parna ni neparna.
3.) Periodičnost
Nije periodična.
4.) Nule funkcije

1 0 ln 0 · ⇒ · · x x y

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

 · ⇒ · · − · ′

·
⋅ − ⋅
· ′
x x x y
x
x
x
x x
x
y
1 ln 0 ln 1 0
ln 1
ln 1
1
2 2
7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

0
1
1
1
ln
lim lim lim
· · ·
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x x
horizontalna asimptota je x – osa.
9.) Grafik

47
3 + x
y
-∞ -4 -3 0 +∞
- - 0 - +
- - 0 + +
x
4 + x
- 0 + + +
- + - +
( ) ( )
( ) ( ) 0 , 3 4 , 0
, 0 3 , 4 0
− ∪ − ∞ − ∈ <
+∞ ∪ − − ∈ >
x y
x y
2 + x
( )
2
4 + x
y
-∞ -6 -2 +∞
- - 0 +
+ 0 + +
- 0 + + 6 + x
y

+ - +
( )
( )
1
6
2 min
6 max
− ·
− ·


y
y
98.
4
3
2
+
+
·
x
x x
y
1.) Domen
( ) ( ) +∞ − ∪ − ∞ − ∈ − ≠ ≠ + , 4 4 , 4 0 4 : x x x D
2.) Parnost

( )
( ) ( )

,
`

.
|

+ −
− ·
+ −

·
+ −
− ⋅ + −
·

4
3
4
3
4
3
2 2 2
x
x x
x
x x
x
x x
y
x
nije parna ni neparna.
3.) Periodičnost
( ) ( )
0 ≠ ∀ ≠
+
ω
ω x x
y y
4.) Nule funkcije

( )
3 0
0 3 0 3
2
− · ∧ ·
· + · +
x x
x x x x
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
2
2
2
2 2
2
2
4
12 8
4
3 12 8 3 2
4
3 1 4 3 2
+
+ +
· ′
+
− − + + +
·
+
+ ⋅ − + ⋅ +
· ′
x
x x
y
x
x x x x x
x
x x x x
y
7.) Znak prvog izvoda

6 2
0 12 8 0
2 1
2
− · − ·
· + + · ′
x x
x x y
8.) Asimptote

( ) ( )
∞ · ·

·
+ −
− ⋅ + −
·
+
+
− → − →
0
4
0
12 16
4 4
4 3 4
4
3
2
4
2
4
lim lim
x x
x
x x
vertikalna asimptota x=- 4.

1
1
1
4
1
3
1
4
3
4
3
lim lim lim
2
2
2
· ·
+
+
·
+
+
·
+
+
·
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x x
x x
x
x
x x
k
x x x
48
x 1 0
y 0 -1
x= -4
( ) 9 , 6 − −
( ) 1 , 2 − −
y=x-1
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 x
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
y

1
1
1
4 4
4 3
4
3
lim lim lim
2 2 2
− ·

·
+

·

,
`

.
|
+
− − +
·

,
`

.
|

+
+
·
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x x x x
x
x
x x
n
x x x
1 − · x y
kosa asimptota
9.) Grafik

49
1 − x
x
1

y
-∞ 0 1 +∞
- - 0 +
+ + +
- + + x
+ - +
( )
 ·
1 min
y
y

99. x
x y
1
 ⋅ ·
1.) Domen
0 : ≠ x D
2.) Parnost

( )
( )
x
x
x
x
x y
1
1· ⋅ − ·


3.) Periodičnost
( ) ( )
( ) 0 ≠ ∀ ≠
+
ω
ω x x
y y
nije periodična.
4.) Nule funkcije

0 0 0
1
· · ⋅ ⇒ · x x y
x

nije iz domena i funkcija nema nula.
5.) Znak funkcije

0 za 0
0 za 0
1
1
< < ⋅ ·
> > ⋅ ·
x x y
x x y
x
x


6.) Prvi izvod funkcije

,
`

.
|
− ⋅ · − ·

⋅ ⋅ + ·

,
`

.
|
⋅ ⋅ + ⋅ ·

,
`

.
|
⋅ + ⋅ ′ · ′
x x
x
x
x
x x x y
x
x
x x x x x x x
1
1
1 1
1
1
1
1
2
1 1 1 1 1 1


      
7.) Znak prvog izvoda

( )
 ·
· · ′
1 min
1 0
y
x y
8.) Asimptote

( )
( )
0
1 1
1
1
1
1
0
1
0
2
2
1
0
1
0 0
lim lim lim lim lim
·

· · ·

⋅ − ⋅
· ·

→ →


→ → →
− − − − −
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
y


 

( )
( )
+∞ · · · ·
⋅ −
⋅ − ⋅
· ·
→ → →
+ + + +
  
 
0
1 1
0
2
2
1
0
1
0 0
lim lim lim lim
1
1
1
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
y

vertikalne asimptota x=0.
50
x -1 0
y 0 1
1 2 x
y
-1
-2
-3
0 -3 -2 -1
1

( )  , 1
x
x y
1
 ⋅ ·
x − 3
x

y
-∞ - +∞
+ + 0 -
+ + +
- 0 + +
x + 3
+ - +
( )
( )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1 1
0
1
1
lim lim lim lim lim
lim lim
· · ·
·
⋅ −
⋅ − ⋅
·

,
`

.
|

,
`

.
|

·

·

,
`

.
|
− ⋅ ·

,
`

.
|
− ⋅ ·
· · ·

·


∞ → ∞ → ∞ → ∞ → ∞ →
∞ → ∞ →
  
 

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x n
x
x
k
1 + · x y
kosa asimptota funkcije x
x y
1
 ⋅ ·
.
9.) Grafik

100. ( )
x
x y  ⋅ − ·
2
3
1.) Domen
( ) R x D ∈ ∀ :
.
2.) Parnost

( )
( ) ( ) ( )

,
`

.
|
− · ⋅ − − ·


x
x
x
x x y


1
3 3
2 2
funkcija nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost. Funkcija nije periodična.
4.) Nule funkcije

3 0 3 0
2 , 1
2
t · · − · x x y
5.) Znak funkcije
51
3 + x
x

y
-∞ -3 1 +∞
- 0 + +
+ + +
+ + 0 - x − 1
- + -
( )
( )


2
6
1 max
3
3 min
·

·

y
y
y

-3 -2 - -1
-4
-3
-2
0
1
2 3 4
x
y
5
4
3
2
1
( )  2 , 1

,
`

.
| −

3
6
, 3

5,4
( )
x
x y  ⋅ − ·
2
3

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
1 3
0 3 2 0
3 2 3 2
2 1
2
2 2
· ∧ − ·
· + − − · ′
+ − − ⋅ · ⋅ − + ⋅ − · ′
x x
x x y
x x x x y
x x x
  
7.) Znak prvog izvoda

8.) Grafik

101.
1 ln
2
− · x y
52
1 − x
-∞ - -1 1 +∞
- - + +
- - + +
1 + x
2 − x
- - - 0 +
- 0 + + +
y
+ - - +
-2 - -1 0 1 2
x
y
1 ln
2
− · x y
1.) Domen ( ) ( ) +∞ ∪ − ∞ − ∈ > − , 1 1 , 0 1 :
2
x x D .
2.) Parnost
( )
( )
( ) x x
y x x y · − · − − ·

1 ln 1 ln
2 2
Funkcija je parna.
3.) Periodičnost. Funkcija nije periodična.
4.) Nule funkcije

2 2 1 1 0
2 , 1
2 2
t · · · − · x x x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

1
2
2
1
1
2 2

· ⋅

· ′
x
x
x
x
y
7.) Znak prvog izvoda

↑ > > ′
↓ < < ′
y x y
y x y
, 0 0
, 0 0
8.) Grafik

53
1
2
+ x
( )
2
1 − x
y
0 1 +∞
+ 0 +
+ +
+ 0 +

1 − x
1 + x
y
-∞ -1 1
- - 0 +
- 0 + +
+ + +
( )
2
2
1 + x
+ - +
( )
( )
2
0
1 max
1 min
·
·

y
y
y

102.
1
1 2
2
2
+
+ −
·
x
x x
y
1.) Domen
( ) R x D ∈ ∀ :
.
2.) Parnost
( )
( ) ( )
( ) 1
1 2 1 2
2
2
2
2
+
+ +
·

+ − − −
·

x
x x
x
x x
y
x
nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost.Nije periodična.
4.) Nule funkcije
( ) 1 0 1 0
1
1 2
0
2 , 1
2
2
2
· · − ·
+
+ −
· x x
x
x x
y dvostruka nula.
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 3 2 3
2
2
2 2
1
1 1 2
1
1 2
1
2 2
1
2 4 2 2 2 2 2
1
1 2 2 1 2 2
+
− ⋅ + ⋅
·
+
− ⋅
·
+

· ′
+
− + − − − +
·
+
+ − ⋅ − + ⋅ −
· ′
x
x x
x
x
x
x
y
x
x x x x x x
x
x x x x x
y
7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

1
1
1
1
1
1 2
1
: / 1
: / 1 2
2
2
2 2
2 2
lim lim
· ·
+
+ −
·
+
+ −
∞ → ∞ →
x
x
x
x x
x x x
x x
horizontalna asimptota y=1.
Kose i vertikalne asimptote ova funkcija nema.
54
-3 -2 -1
-4
-3
-2
0 1
2 3 4
x
y
5
4
3
2
1
y=1
( ) 2 , 1 −
( ) 0 , 1
1
1 2
2
2
+
+ −
·
x
x x
y
1 + x
1
2
+ − x x
y
-∞ -1 0 +∞
- 0 + +
+ + +
+ + 0 +
2
x
- + +
9.) Grafik

103.
2
3
1
x
x
y
+
·
1.) Domen
0 : ≠ x D
.
2.) Parnost
( )
( )
( )
2
3
2
3
1 1
x
x
x
x
y
x
+ −
·

+ −
·

nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije

( ) ( )
1
0 1 1 0 1 0
2 3
− ·
· + − + · + ·
x
x x x x y

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
( )( )
3 3 2 3 3 3 3
3 3 3
3
3
4
3
4
4 4
4
3 2 2
4 2 2 2
2 2 0 2 0
2 2 2 2 3 1 2 3
+ ⋅ + − · −
· · · − · ′

·
− ⋅
·
− −
·
+ ⋅ − ⋅
· ′
x x x x
x x x y
x
x
x
x x
x
x x x
x
x x x x
y
55
3
2 − x
y
-∞ 0 +∞
- - 0 +
+ + +
- 0 + +
3
x
y

+ - +
( )
2
4
3
3 2 min
3
≈ · y
1 2 x
y
-1
-2
-3
0 -3 -2 -1
1

,
`

.
|
3
3
4
3
, 2
2
3
1
x
x
y
+
·
y=x
7.) Znak prvog izvoda
8.) Asimptote

0
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 2
3 3
2
3
3
3
3
2
3
lim lim lim
lim lim lim
·

· ·
− +
· −
+
·
· ·
+
·
+
·
+
·
∞ → ∞ → ∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
x x
x x
x
x
x
n
x
x
x
x
x
x
k
x x x
x x x

n kx y + ·

x y ·
kosa asimptota.
Horizontalne asimptote nema.

0
1
1
1
1
1
3
2
3
0
lim lim
·

·
+
·
+
∞ → →
x
x
x
x
x x
vertikalna asimptota je y – osa.
9.) Grafik

56
1 2 − x
( )
2
1 − x
y
-∞ 1 +∞
- 0 + +
+ + 0 +
- + +
x 2
( )
4
1 − x
y
-∞ 0 1 +∞
- 0 + +
+ + 0 +
+ + 0 - x − 1
- + -
( )
1
0 min
− · y
y

104.
( )
2
1
1 2


·
x
x
y

1.) Domen
1 0 1 : ≠ ≠ − x x D
2.) Parnost ( )
( )
( )
( )
( )
2 2
1
1 2
1
1 2
+
+ −
·
− −
− − ⋅
·

x
x
x
x
y
x nije ni parna ni neparna funkcija.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije

2
1
0 1 2 0 · · − ⇒ · x x y

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
D x x y
x
x x
y
x
x x x x x
x
x x x
y
∉ · ∧ · · ′

− ⋅
· ′

− + + − + −
·

− ⋅ − − −
· ′
1 0 0
1
1 2
1
2 4 2 4 2 4 2
1
1 2 1 2 1 2
4
4
2 2
4
2
7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

( ) ( )
+∞ · ·


·


+
→ →
− −
0
1
1 1
1 2
1
1 2
2
1
2
1
lim lim
x x
x
x


( ) ( )
+∞ · ·


·


+
→ →
+ +
0
1
1 1
1 2
1
1 2
2
1
2
1
lim lim
x x
x
x
vertikalna asimptota x = 1.

( )
0
1
0
1 2
1
1 2
1 2
1 2
1
1 2
2
2
2 2
lim lim lim
· ·
+ −

·
+ −

·


∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x
x
x
x
x x x
horizontalna asimptota.
Kose asimptote ova funkcija nema.
57
1 2 x
y
-1
-2
-3
-4
0 -3 -2 -1
( ) 1 , 0 −
2
1
x= 1
( )
2
1
1 2


·
x
x
y
1
2
+ x
( )
2
2 − x
y
-∞ 2 +∞
+ 0 +
+ +
- 0 +
2 − x
- 0 +
9.) Grafik

105.
( )
1
2
2
3
+

·
x
x
y
1.) Domen
( ) +∞ ∞ − ∈ · , : x R D

2.) Parnost
( )
( )
( )
( )
1
2
1
2
2
3
2
3
+
+ −
·
+ −
− −
·

x
x
x
x
y
x
funkcije nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije

2 0 2 0 · · − · x x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( )
( )
( ) [ ]
( )
( ) ( )
( )
2
2
2 2
2
2
2 2 2
2
2
3 2 2
1
3 4 2
1
4 2 3 3 2
1
2 2 1 2 3
+
+ + −
·
+
+ − + −
·
+
− ⋅ − + ⋅ −
· ′
x
x x x
x
x x x x
x
x x x x
y
( ) ( ) ( )
( )
2
2
2
3 2
3 2
3 2 1
2
1
1 3 2
3 1
3
4 2
0 3 4 0 2 - 0
+
+ ⋅ + ⋅ −
· ′
− · − ·
· ⋅
− · + ·
· + + · · ′
x
x x x
y
x x
x x
x x x
x x x y
58
( )
2
2
1 + x
y
-∞ -3 -1 2 +∞
+ + + 0 +
- - + +
( )
2
2 − x
3 + x
- 0 + + +
+ 0 - 0 + 0 +

- - 0 + +
( )
( )
( )
( )
( )
0
2
27
2
3
10
125
10
5
2
3
1 min
3
3 max
·

·

·

·

·


prev
y
y
y
y′
x -1 0 6 1
y -7 -6 0 -5
7.) Znak prvog izvoda
8.) Asimptote

( )
( )
( )
6
1
6
1
1
8 11
6
1
8 11 6
1
8 12 6
1
2
1
1
1
1
1
2
1
: /
: / 2
1
2
2
2
2
2
2
3 2 3
2
3
2
3
3 3
3 3
2
3
lim
lim lim lim
lim lim lim
− ·

·
+
− + −
·
·
+
− + −
·

,
`

.
|
+
− − − + −
·
]
]
]
]


+

·
· ·
+

,
`

.
|

·
+

·
+

·
∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x
x
x x x x x
x
x
x
n
x
x
x x x
x x
x
x
x
k
x
x x x
x x x
6 − · x y
kosa asimptota funkcije
( )
1
2
2
3
+

·
x
x
y .
Funkcija presijeca kosu asimptotu.
( ) ( )
( )
5
1
11
2
0 2 11
0
1
2 11
0
1
6 6 8 12 6
0 6
1
2
6
1
2

1
2
6
2
2
2 3 2 3
2
3
2
3
2
3
≈ ·
· −
·
+

·
+
+ + − − − + −
· − −
+

− ·
+


+

·
− ·
x
x
x
x
x
x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
y
x y

59
( ) 1 , 2 − −
y=x-6
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 x
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-12,5
-13
-13,5
y
( )
1
2
2
3
+

·
x
x
y

,
`

.
|
− −
2
27
, 1

,
`

.
| −

2
25
, 3
( ) 8 , 0 −
( ) 0 , 2
9.) Grafik


106. ( ) ( ) 1 ln 1
2
− ⋅ − · x x y
1.) Domen
( ) +∞ ∈ > > − , 1 1 0 1 : x x x D

2.) Parnost. Nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije
2 1 1 0 · · − · x x y
60
( ) 1 ln − x
( ) 2 1 ln +−x
y
1 2 +∞
- - 0 +
- 0 + +
+ 0 - 0 +
y

4
1
2
1
1 max
2
⋅ ·

,
`

.
|
+


y
0 1
2 3 4
x
y
5
4
3
2
1
( ) 0 , 1

,
`

.
|
+
2 2
4
,
1
1
 
( ) 0 , 2
( ) ( ) 1 ln 1
2
− ⋅ − · x x y
5.) Znak funkcije

( ) D x y ∈ ∀ > 0
6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]
( ) ( )
( )
2
2
2
0
2
1
1
1 2
1 - 1 1
2 1 ln 1
0 2 1 ln 0 1 ln 0
2 1 ln 1 ln
1 ln
1
2
1 1 ln 1


+ ·
+ · ·
· · −
− · − · −
· + − · − · ′
+ − ⋅ − · ′
− ⋅

⋅ − + − ⋅ · ′


x
x x
x x
x x
x x y
x x y
x
x
x x y
7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote

( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
+
→ →
→ → → →
· − ··
·

⋅ −

⋅ −
·


·


· − ⋅ −
+ +
+ + + +
0 1 2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 ln 2
1
1
1 ln
1 ln
1
1
1 ln 1
lim lim
lim lim lim lim
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x x x
Vertikalna asimptota funkcije je x= 1.
9.) Grafik

61
x
y
-2
3 0
y=0
2
3
ln
+

·
x
x
y
107.
2
3
ln
+

·
x
x
y
1.) Domen
3 2 0 2 0
2
3
0 ln > − < < + >
+

> x x x
x
x
x

( ) ( ) +∞ ∪ − ∞ − ∈ , 3 2 , : x D
2.) Parnost. Nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije

5 0 2 3 1
2
3
· + · − ⇒ ·
+

x x
x
x
funkcija nema nula.
5.) Znak funkcije

3 0
2 0
> <
− < >
x za y
x za y
6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) D x y y
x x
y
x x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
y
∈ ∀ ⇒ > ′
+ ⋅ −
· ′
+ ⋅ −
+ − +
·
+
− ⋅ − + ⋅


+
·

,
`

.
|
+


+

·

]
]
]

,
`

.
|
+

· ′
raste 0
2 3
5
2 3
3 2
2
3 1 2 1
3
2
2
3
2
3
1
2
3
ln
2
7.) Asimptote

−∞ · · ·
+

+∞ · ∞ + ·

·
+

→ →
− → − → − →
0 ln
5
0
ln
2
3
ln
ln
0
5
ln
2
3
ln
lim lim
lim lim lim
3 3
2 2 2
x x
x x x
x
x
x
x
Vertikalne asimptote su x= -2 i x=3.

0 1 ln
2
1
3
1
ln
: / 2
: / 3
ln
2
3
ln
lim lim lim
· ·
+

·
+

·
+

∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x x
x x
x
x
x x x
horizontalna asimptota
je y=0 , odnosno x- osa.
8.) Grafik
62
x
2
ln
x
y
0 1 +∞
+ 0 +
+ +
+ 0 +

x ln
2 ln + x
y
0 1 +∞
- - 0 +
- 0 + +
+ - +
y

( )
0 1 ln 1
2
1
4
1
2
1 min
2
1
max
2
· ⋅ ·
≈ ⋅ ·

,
`

.
|
y
y


108. x x y
2
ln ⋅ ·
1.) Domen
( ) +∞ ∈ > , 0 0 : x x D
.
2.) Parnost ( ) x
y
− nije definisano.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije
1 0 ln 0 0
2
· ⇒ · ∉ · ⇒ · x x D x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
8
1 1


2 ln 1
0 2 ln 0 ln 0
2 ln ln ln 2 ln
1
ln 2 ln ln ln
2
2
2 2 2 2
≈ ·
·
− · ·
· + · · ′
+ ⋅ · + · ⋅ ⋅ + ·

⋅ + ⋅ ′ · ′
x
x
x x
x x y
x x x x
x
x x x x x x x y
7.) Znak prvog izvoda

8.) Asimptote
( )
0
2
1
1
2
ln 2
1
1
ln 2
1
ln
ln
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
lim lim lim lim lim lim
· ·

·

·
− ⋅

· · ⋅
→ → →

→ → →
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x x x x x
63
0 1
2 3 4
x
y
5
4
3
2
1
( ) 0 , 1

,
`

.
|
2 2
4
,
1
 
x=0
x x y
2
ln ⋅ ·
x sin
1 sin − x
y
0
+ + 0 -
- 0 - -
- 0 - 0 +
x cos
y
0
+ + 0 - - +
1 sin 2 − x
y′
- 0 + 0 - 0 + -
- 0 + + 0 - -
Ekstremi :
( ) ( ) 2 1 1 1 1
4
1
2
1
2
1
0 1 1
4
1
2
1
4
1
2
1
2
1
2
2
3
max
2
6
5
min
2
max
2
6
min
· + · − − − ·
− · −

,
`

.
|
·
· − ·
− · − · −

,
`

.
|
·

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|
π
π
π
π
y
y
y
y
9.) Grafik

109. x x y sin sin
2
− ·
1.) Domen
( ) +∞ ∞ − ∈ , : x R D
.
2.) Parnost
( )
( ) ( ) ( ) ( ) x x x x x x y
x
sin sin sin sin sin sin
2 2 2
+ · + − · − − − ·


Nije parna ni neparna funkcija.
3.) Periodičnost
( )
( ) ( ) ( ) x x k x k x y
k x
sin sin 2 sin 2 sin
2 2
2
− · + − + ·
+
π π
π
Periodična, sa periodom
π k 2
.
4.) Nule funkcije

( )
π
π
π k x k x
x x x x
x x
2
2

1 sin 0 sin 0 1 sin sin
0 sin sin
2
+ · ·
· ∨ · · − ⋅
· −

5.) Znak funkcije

( ) 1 sin sin − ⋅ · x x y
6.) Prvi izvod funkcije

( )
( ) Z k k x
k x k x
x x y
x x x x x y
∈ + ·
+ · + ·
· − · · ′
− · − ⋅ · ′
2
6
5

2
6
2
2

0 1 sin 2 0 cos 0
1 sin 2 cos cos cos sin 2
3
2 1
π π
π
π
π
π
7.) Znak prvog izvoda
64
0
π
π 2
2

2
π
2
y

,
`

.
|

4
1
,
6

,
`

.
|

4
1
,
6
π

,
`

.
|
0 ,
2
π

,
`

.
|
2 ,
2

2
π

π −
2


π 2 −
x
x x y sin sin
2
− ·
x cos
y
0
+ 0 - - 0 +
1 cos + x
+ 0 - 0 - 0 +
+ + 0 + +


8.) Grafik

110. x x y cos cos
2
+ ·
1.) Domen
( ) +∞ ∞ − ∈ , : x R D
.
2.) Parnost
( )
( ) ( ) ( )
( ) x x
y x x x x y · + · − + − ·

cos cos cos cos
2 2
.
3.) Periodičnost.
( )
( ) ( )
( ) x k x
y x x k x k x y · + · + + + ·
+
cos cos 2 cos 2 cos
2 2
2
π π
π
Funkcija je periodična sa periodom
... 2 , 1 , 0 2 t t · k kπ
4.) Nule funkcije

( )
( )
( ) Z k
k x k x
x x
x x y

+ · ⋅ + ·
− · ·
· + ·

2 ,
2
1 2
1 cos 0 cos
0 1 cos cos
π π
π
5.) Znak funkcije
65
x sin −
y
0
0 - - 0 + +
1 cos 2 + x
- 0 + 0 - 0 +
+ 0 - - 0 +
y′
Ekstremi :
( )
( )
( ) ( ) 2 1 1 1 1
4
1
2
1
2
1
0 1 1
4
1
2
1
4
1
2
1
2
1
2
2 max
2
3
4
min
max
2
3
2
min
· + · − − − ·
− · −

,
`

.
|
·
· − ·
− · − · −

,
`

.
|
·

,
`

.
|

,
`

.
|
π
π
π
π
y
y
y
y
0
π
π 2
2

2
π
( ) 2 , 0
y

,
`

.
|

4
1
,
3

,
`

.
|

4
1
,
3

,
`

.
|
0 ,
2
π
( ) 2 , 2π
2
π

π −
2


x
2

x x y cos cos
2
+ ·

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
( )
π
π
π
π
π
k x
k x
x
x k x
x x
y
x x y
x x x y
2
3
4
2
3
2
2
1
cos
1 2cos
0 1 cos 2 0 sin
0
1 cos 2 sin
1 sin sin cos 2
3
2
1
+ ·
+ ·
− ·
− · ·
· + ·
· ′
+ − · ′
⋅ − + − · ′
7.) Znak prvog izvoda

8.) Grafik

111.
x
x
y
cos 2
sin
+
·
66
x sin
y
0
0 + 0 - 0
x cos 2 +
0 + 0 - 0

+ +
1 cos 2 + x
y
0
+ 0 - 0 +
( )
2
cos 2 x +
+ 0 - 0 +
+ + +
y′
Ekstremi :
5
2
3 4
1
2
3 4
2
1
2
3
2
2
1
3
3
2
3
2
3
2
1
2
2
3
3
4
min
3
2
max


− ·


·


·
· ·

,
`

.
|
− +
·

,
`

.
|

,
`

.
|
π
π
y
y
0
π
π 2
2
π
y
π −
3


x
π 2 −
3

3

3


,
`

.
|
3
3
,
3

,
`

.
|
− 3 4
1
,
3

x
x
y
cos 2
sin
+
·
1.) Domen
( ) R x x x D ∈ ∀ − ≠ ≠ + 2 cos 0 cos 2 :
.
2.) Parnost ( )
( )
( )
( )
( )
x x
y
x
x
x
x
x
x
y − ·
+
− ·
+

·
− +

·

cos 2
sin
cos 2
sin
cos 2
sin
.Neparna funkcija.
3.) Periodičnost. Periodična sa periodom
π k 2
.
4.) Nule funkcije

( ) Z k k x x y ∈ · · · 0 sin 0 π
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
( ) ( ) ( )
π
π
π
π
k x k x
x x y
x
x
x
x x x
x
x x x x
y
2
3
4
2
3
2


2
1
cos 0 1 2cos 0
cos 2
1 cos 2
cos 2
sin cos cos 2
cos 2
sin sin cos 2 cos
2 1
2 2
2 2
2
+ · + ·
− · · + · ′
+
+
·
+
+ +
·
+
+ +
· ′
7.) Znak prvog izvoda

( ) ( ) ( )
( )
( )[ ]
( ) ( )
( )
( )
π π 2 0
1 cos 0 sin 0
cos 2
1 cos sin 2
cos 2
sin 2 cos sin 2
cos 2
sin 2 cos sin 4 cos sin 2 sin 4 cos 2
cos 2
1 cos 2 sin cos 2 2 cos 2 sin 2
3 3 4
4
2
· · ·
· · · ′ ′
+

·
+

·
+
+ + − − +
· ′ ′
+
+ ⋅ + + + −
· ′ ′
x x k x
x x y
x
x x
x
x x x
x
x x x x x x x
y
x
x x x x x
y

Prevojne tačke
8.) Grafik

67
x ln 1−
2
x
y
0 +∞
+ 0 -
+ +
+ 0 -

x ln 2 1−
x
y
0 +∞
+ 0 -
+ +
+ 0 -

y′
( )
2
max


· y
112. ( ) x x y ln 1
2
− ⋅ ·
1.) Domen
( ) +∞ ∈ > , 0 0 : x x D
.
2.) Parnost. Nije ni parna ni neparna funkcija.
3.) Periodičnost. Funkcija nije periodična.
4.) Nule funkcije

 

· ·
·
· ∧ ∉ · ·
1
2

1 ln
0 ln 0 0
x
x
x D x y

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( )
( ) ( )
 

· ·
·
·
· − ∧ ∉ · ⇒ · ′
− ⋅ · − − ⋅ · ′
− − ·

,
`

.
|
− ⋅ + − ⋅ · ′
2
1
2

2
1
ln
1 ln 2
0 ln 2 1 0 0
ln 2 1 1 ln 2 2
ln 1 2
1
ln 1 2
x
x
x
x D x y
x x x x y
x x x
x
x x x y
7.) Znak prvog izvoda

68
0 1
2 3 4
x
y
5
4
3
2
1

,
`

.
|
2
,1

( ) x x y ln 1
2
− ⋅ ·
2 + x
y
-∞ -2 +∞
- 0 +
+ +
- +

8.) Asimptote

( ) 0
2 2
2
1
1
ln 1
ln 1
2
0
3 1
0
3
0
2
0
2
0
lim lim lim lim lim
· ·
⋅ −
·


·

· − ⋅
→ → →
x x x
x
x
x
x
x x
x x x x x

9.) Grafik

113.
2
1
+
·
+
x
y
x

1.) Domen
2 0 2 : − ≠ ≠ + x x D
2.) Parnost
( )
( ) 2 2 2
1 1 1

− ·
− −
·
+ −
·
− − + −

x x x
y
x x x
x
  
nije ni parna ni neparna funkcija.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije. Nema nula.
5.) Znak funkcije

69
( ) [ ]()
1 ln2
2 ln21
1
20 ln211ln2 1
− −·′′
− −·′′

,
`

.
|
−⋅ +−⋅·

−⋅·′′
xy
x y
x
x xx xy
Prevojna tačka


1
2
1
ln
0 1 ln 2
2
1
· ·
− ·
· − −

x
x
x
1 + x
y
-∞ -2 -1 +∞
+ + +
- - 0 +
+ + +
( )
2
2 + x
- + -
( )
1
1
1
1 min
· ·

y
y

1 + x

6.) Prvi izvod funkcije

( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 0 , 0 1 0 1 0
2
1
2
1 2
2
1 2
2
1 1
2
1
2
1
2
1 1 1
> ≠ − · · + · ′
+
+
·
+
− +
·
+
⋅ − + ⋅
·

+

· ′
+ +
+ + + + +
x x
x x x x x
x x y
x
x
x
x
x
x
x
y
 
    
7.) Znak prvog izvoda


( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) [ ]
( )
( )
( )
0
2
2 2
2
2 2 2 2 2 2
1
1 2 2 1 2
3
2 1
4
2 1
4
1 1 1 2
> ′ ′
+
+ + ⋅
·
+
− − + + + + + ⋅ ⋅ +
· ′ ′
+
+ ⋅ + − + + ⋅ ⋅ +
· ′ ′
+ +
+ + +
y
x
x x
x
x x x x x x
y
x
x x x x
y
x x
x x x
 
  

Funkcija ima minimum.
8.) Asimptote

( )
0
1 1
1 2
1
1
.
1
lim lim lim lim
·

· · ·
+
·
+ −
−∞ →
+
−∞ →
+
−∞ → −∞ →
x
x
x
x
P L
x
x x
x
y

 
horizontalna asimptota.

∞ · · ·
+
∞ +
+∞ →
+
+∞ →
1 1 2
1
.
1
lim lim
  
x
x
P L
x
x
x

( )
( )
+∞ ·
+
·
+ ⋅
·
+
·
+
−∞ ·

·
− ⋅
·

·
+
− +
+ − →
− +
− − →
0
1
0
1
0 2
0
1
0
1
0 2
1 1
0 2
1 1
0 2
lim
lim

 

 
x
x
x
x
x
x
70
1 2 x
y
-1
-2
-3
0 -3 -2 -1
1 ( ) 1 , 1 −
x= - 2
2
1
+
·
+
x
y
x

y=0
1
2
+ + x x
( )
3
2 − x
y
-∞ 2 +∞
+ 0 +
+ +
- 0 +
9.) Grafik
114.
( )
1
2
2
3
+ +

·
x x
x
y
1.) Domen
( ) +∞ ∞ − ∈ · , : x R D

2.) Parnost
( )
( )
( )
( )
1
2
1
2
2
3
2
3
+ −
+ −
·
+ − −
− −
·

x x
x
x x
x
y
x
funkcije nije ni parna ni neparna.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije

2 0 2 0 · · − · x x y
5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) [ ]
( )
( ) ( )
( )
2
2
2 2
2
2
2 2 2
2
2
3 2 2
1
5 6 2
1
2 4 2 3 3 3 2
1
2 1 2 1 2 3
+ +
+ + −
· ′
+ +
+ − + − + + −
·
+ +
− ⋅ + − + + ⋅ −
· ′
x x
x x x
y
x x
x x x x x x
x x
x x x x x
y
71
( )
2
2
1 + + x x
y
-∞ -5 -1 2 +∞
+ + + 0 +
- - + +
( )
2
2 − x
5 + x
- 0 + + +
+ 0 - 0 + 0 +

- - 0 + +
( )
( )
( )
( )
0
27
1
3
21
343
2
3
1 min
5 max
·
− ·

·

·


prev
y
y
y
y′
x -1 0 6 1
y -8 -7 -1 -6
( ) ( ) ( )
( )
2
2
2
3 2
3 2
3 2 1
2
1
1 5 2
5 1
5
6 2
0 5 6 0 2 - 0
+
+ ⋅ + ⋅ −
· ′
− · − ·
· ⋅
− · + ·
· + + · · ′
x
x x x
y
x x
x x
x x x
x x x y
7.) Znak prvog izvoda
8.) Asimptote
( )
( )
( )
7
1
7
1 1
1
8 11
7
1
8 11 7
1
8 12 6
1
2
1
1
1
1 1
1
2
1
: /
: / 2
1
2
2
2
2
2
2
2 3 2 3
2
3
2
3
3 2 3
3 3
2
3
lim
lim lim lim
lim lim lim
− ·

·
+ +
− + −
·
·
+ +
− + −
·

,
`

.
|
+ +
− − − − + −
·
]
]
]
]


+ +

·
· ·
+ +

,
`

.
|

·
+ +

·
+ +

·
∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
∞ → ∞ → ∞ →
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x x x x x
x
x x
x
n
x
x
x
x x x x
x x
x
x x
x
k
x
x x x
x x x
7 − · x y
kosa asimptota funkcije
( )
1
2
2
3
+ +

·
x x
x
y .
Funkcija presijeca kosu asimptotu.
( ) ( )
( )
18
1
0 1 18 0
1
1 18
0
1
7 6 6 8 12 6
0 7
1
2
7
1
2

1
2
7
2
2
2 3 2 3
2
3
2
3
2
3
· · − ·
+ +

·
+
+ + + − − + −
⇒ · − −
+ +

− ·
+ +


+ +

·
− ·
x x
x x
x
x
x x x x x x
x
x x
x
x
x x
x
x x
x
y
x y

72

,
`

.
|
−7 ,
18
1
tačka presjeka kose asimptote i funkcije.
( ) 0 , 7
y=x-7
y
( )
1
2
2
3
+ +

·
x x
x
y
( ) 27 , 1 − −

,
`

.
|


21
343
, 5
( ) 8 , 0 −
( ) 0 , 2
-27
-16
-1 0 -5
x
9.) Grafik
115.
1 +
·
x
y
x


1.) Domen
1 0 1 : − ≠ ≠ + x x D
2.) Parnost
( )
( ) 1 1 1 −
− ·
− −
·
+ −
·
− − −

x x x
y
x x x
x
  
nije ni parna ni neparna funkcija.
3.) Periodičnost. Nije periodična.
4.) Nule funkcije. Nema nula.
73
1 + x
x

y
-∞ -1 +∞
- 0 +
+ +
- +

x
y
-∞ -1 0 +∞
+ + +
- - 0 +
+ 0 + +
( )
2
1 + x
- + -
( )
1
1
1
0 min
· · y
x

5.) Znak funkcije

6.) Prvi izvod funkcije

( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
1 0 0 0 0
1 1
1 1
1
1 1
1
2 2 2
· · · · ⋅ · ′
+

·
+
− +
·
+
⋅ − + ⋅
·

+

· ′
y x x x y
x
x
x
x
x
x
x
y
x
x x x x x

    
7.) Znak prvog izvoda


Funkcija ima minimum.
8.) Asimptote

0
1 1
1 1
lim lim lim
.
·

· · · ·
+
·

∞ −
−∞ → −∞ → −∞ →


 
x
x
P L
x
x x
x
y
horizontalna asimptota.

∞ · · ·
+

+∞ → +∞ →
1 1 1
lim lim
.
  
x
x
P L
x
x
x

( )
( )
+∞ ·
+
·
+ ⋅
·
+
·
+
−∞ ·

·
− ⋅
·

·
+

+ − →

− − →
0
1
0
1
0 1
0
1
0
1
0 1
1
0 1
1
0 1
lim
lim

 

 
x
x
x
x
x
x
74
1 2 x
y
-1
-2
-3
0 -3 -2 -1
1
( ) 1 , 0
1 +
·
x
y
x

y=0
x= - 1
9.) Grafik
Integrali

( ) ( )
( ) ( ) x x
x x
f F
C F f
· ′
+ ·

Osnovni tablični integrali

+
+
·
+
C
n
x
dx x
n
n
1
1

+ − · C x xdx cos sin

+ · C x xdx sin cos

+ · C dx
x x
 

+ − · C ctgx
x
dx
2
sin
C tgx
x
dx
+ ·
∫ 2
cos
C
a
a
dx a
x
x
+ ·

ln

+ ·

C x
x
dx
arcsin
1
2

+ ·
+
C arctgx
x
dx
2
1

+ · C x
x
dx
ln
75
116.
( ) C
x x x x
dx x xdx dx x dx x dx x x x x + − − + · − − + · − − +
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
3
2
2 3
2
4
2 2
3 2 3 4
2 3 2 3

117.
( )
( )
( )
∫ ∫ ∫
+ − ⋅ · +

· +
+
· · ·
·
· −
· −
+
C x C
x
C
t
dt t dt t
dt dx
t x
dx x
3
19
3
19
1
3
16
3
16
3 16 3
16
3
19
3
3
19
3
1
3
16
3
3
118.
( )
∫ ∫
+

,
`

.
|
− ⋅ − · + − ⋅ · ·
·
·
· −
·

,
`

.
|
− C
x
C t tdt
dt dx
dt dx
t
x
dx
x
3
2
cos 2 cos 2 sin 2
2
2
1
3
2
3
2
sin
119.
( ) ( )
∫ ∫ ∫
+
− ⋅

· +

,
`

.
|
− ⋅ · · ·
·
·
· −
·


C
x
C
t
dt t
t
dt
dt dx
dt dx
t x
x
dx
2 2
3
3 3
5 2 4
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
5 2
5 2
120.
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
1 1 1
1
1 1
1
1
1
2 2
2 3 4 5
2 2
2 4 3 5 2 2 3 2 2 3 4 5
2 2
2 2 2 2 2 2 4 4
2 2 2 2 2 2 2 4 2
· + + +
· + − +
· − +
· − −
· −
· −
+ + −
− − + − − + − + + + − + + + + +
·
·
+ + −
− + − + + − + + + + − + −
·
·
+ + −
− + + + − + + + + − + −
·
·
+
+
+
+
+

+ + ·
+ + −
·
+ −
·

E D C A
F D C B
E D C
F D C
A
B
x x x x
B A x F D C x E D C x F D C B x E D C A x
x x x x
Fx Fx Ex Ex x Dx Dx x Cx Cx B Bx Ax Ax
x x x x
x x F Ex x x Dx x x Cx x B x Ax
x
F Ex
x
D
x
C
x
B
x
A
x x x x x x x x x
( ) ( )
2
1
-1 2 -
0 2 5 3 1
0
· ⇒ ·
· − − ⇒ − − ·
·
F F
F B B
A
76
( ) ( )
( ) ( )
( )
4
1

4
4
1

0
2
1
2
0 2 4 3
0 0 2
0 2
0
0 6 4
− ·
− · ⇒
·
+ ·
· − − ⇒ +
· · −
· − −
· − − − −
· + ⇒ −
D
C E D
C
C
E F C
E E
E A
E D C A
D-E C
( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) 1 4
4
1 4
2 2 4 4
1 1 1 4
1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1
1 2
1
1 4
1
1 4
1 1
4 2 4 2
2 4 2 3 4 5 2 4 3 5 4
2 2
2 2 2 2 2 2 4
2 2

·

− + + − + − + + + + + −
·
·
+ + −
− + − + ⋅ ⋅ − + + ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ −
·
·
+
+
+


+ −
x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x
x x x x x x x x x
x
x x
x
( )
( ) ( )
( )
C arctgx
x
x
x
C arctgx x x
x
dx
x
x x
x x x
dx
+ +
+

+ ·
· + + + − − +
+ −
− ·

,
`

.
|
+
+
+


+ − ·

∫ ∫
+ −
2
1
1
1
ln
4
1 1
2
1
1 ln
4
1
1 ln
4
1
1 2
1 2
1
1 4
1
1 4
1 1
1
1 2
2 2 4 2
121.

+ ·
+
C arctgx
x
dx
1
2
C
x
arctg C
x
arctg C arctgt
t
dt
dt dx
dt dx
x
t
x
dx
x
dx
x x
dx
+

,
`

.
| +
⋅ · +
+
· + ⋅ ⋅ ·
·
+
·
·
·
+
·
·
]
]
]
]
]
]
]

+

,
`

.
|
+

·
+

,
`

.
|
+
·
+ +
∫ ∫ ∫ ∫
3
1 2
3
2
2
3
2
1
3
3 2
2
3
3
4
1
2
3
3
4
2
3
2
3
1
2
3
2
1
1
2
3
2
1
4
3 4
3
2
1
1
2
2
2 2

122.

+ + x
xdx
1 1
77
( )
( ) ( )
( ) C x x
t t
dt t dt t
dt dx
t x
dx x dx x
x
x x
x
x
x
xdx
+ − + ⋅ · ·
+
· · ·
·
·
· +
· − + · + − − ·
+ −
+ − ⋅
·
+ −
+ −

+ +
+
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
3
2
3
1
2
1
2
1
1
3
2
2
3
1
2
1
1
1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
123.
( ) ( )
( )( )
( ) ( )
( )
x t
t
dt
dt dx
dt dx
t x
x
dx
B
A
A
B A
B A
t
B A B A t
t
Bt B At A
t
t B t A
t
B
t
A
t t t
C
x
x
C
t
t
t t
t
dt
t
dt
t
dt
t t
tdt
x t
tdt dx
tdt dx
t x
t x
x x
dx
− − · − ·

·
− ·
· −
· −
·

·
· ·
·
· +
⋅ · −

+ + −
·

− + +
·
·

− + +
·
+
+

·
+ −
·

+
− +
− −
⋅ · +
+

· + ⋅ − − ⋅ ·
·
,
`

.
|
+
+

− ·

− ·


·
· −
− ·
· −
· −
· −
·
− +
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
2 ln ln
2
2
4
2
4
2
2 2
1
1 2 2
1 2 2
2 / 0
2
2 2
2
2 2
2
2 2
2 2 2 2
1
2
1
1 2
1 2
ln
2
1
2
2
ln
2
1
2 ln
2 2
2
2 ln
2 2
2
2 2 2
1
2 2 2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1 1
2 2
2 2
2 2
2
2
78
124.
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) C x x x x x x x
x x
x
x x x
C
t t t t t t
dt t t t t t t dt
t
t t t t t t t
t
t t
t t
dt t t
t t
dt t t
t t
dt t t
t x
dt t dx
t x
x x
xdx
+ + − + − − − + + − + − + − ·
·
+

+
− + −
+

+

+ −
·
· + − − − − − − ·
· + + + + + − ·
− −
+ + + + + −
·
·


·


·


·


·
− ·
·
· +
·
+ − +
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
3
2
6
5
6 3
4 3
6
4
6
5
6
7
6
8
6
9
4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 3
6 3
2
6 5
3 2
6 5
6 3 6
5 6
6
5
6
3
1
2
3
1
5
6
1 1 1
7
6
1
4
3
1
3
2
2
1 3
5
1 6
1
7
1 6
4
1 3
3
1 2
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
6
6
1
1 1 6
1
1 6
1
1 6 1 6 6 1
1
6
1
1 1
125.
( )( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
4
1
0 0
4
1
0
4
1

2
1
1 2
1 2 4 1
2
1
1 4 2
0 0 2 3 1
4 1
3 0
2 0
1 0
1
1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1
1
1 1
1
1
1
4
2 3
4
2 3 2 3 2 3
2
2 3 2 3 2 3
2
2 2
2 2 2 4
4
· ⇒ · + − ⇒ · + +
− · ⇒ + − ·
− · + + −
− · − · + −
· ⇒ · −
· − −
· − +
· + −
· + +
·

− + + − + + + − + + +
·
·

− + − + − − + + + + +
·
·
+ + −
− + − + − − + + + + +
·
·
+ + −
− + + + + − + − +
·
·
+ + −
+ ·
+ −
+ ·

A A C B A
B B
D C B
D D D
C C
D B A
C B A
D B A
C B A
x
D B A C B A x D B A x C B A x
x
D Dx Cx Cx B Bx Bx Bx A Ax Ax Ax
x x x
D Dx Cx Cx x x x B x x x A
x x x
x x D Cx x x B x x A
x x x x x x
x
79
( ) ( )
( )
. ln
1 2
1
1 4
1
1 4
1
1
1
2
1
1
4
1
1
4
1
1
2 2
const a C a x
a x
dx
x
x x
x
x x
· + t ·
t
+

+


+ ·
+

+


+ ·

( ) ( ) ( )
C arctgx
x
x
x
C arctgx x x x dx
x
x x
dx
x
x
+ −
+

+ ·
· + − + − − + ·

,
`

.
|
+

+


+ ·

∫ ∫
2
1
1
1
ln
4
1
2
1
1 ln
4
1
1 ln
4
1
1 2
1
1 4
1
1 4
1
1
1
2 4
4
126.
( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
3 2 3 2
3
2 3
3
2 2 3 2 3
3
2 2 2 3
3
2 3
3 2 3
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
2 1 1 1 3
1 0 2 3
1 1
1
1 3
0 2 3
0
1
3 2 3
1
2 3 3
1
1 2 1 3 3
1
1 1 1
1 1
1
1
1

++ − ·

+

+

+ ·
· · + + + −
− · · − +
· − ·
· −
· + − +
· − −
· +

− + − + + − − + +
·
·

+ − + + − + − + −
·
·

+ − + + − + − + −
·
·

+ − + − + −
·

+

+

+ ·

+
x x
x x
x
D
x
C
x
B
x
A
D D
C C
B A
A
D C B A
B A C
B A
x x
A D C B A x B A C x B A x
x x
Dx Cx Cx Bx Bx Bx A Ax Ax Ax
x x
Dx Cx Cx x x Bx x x x A
x x
Dx x Cx x Bx x A
x
D
x
C
x
B
x
A
x x
x
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
C
x
x
x
x
C
x
x
x
x
C
x
x
x x
C
x t
t t
dt t
t
dt
dt dx
t x
x
dx
C
x t
t
dt t
t
dt
dt dx
t x
x
dx
x
dx
dx
x
dx
x
dx
x
dx
x x
x
+


+

· +

− −
+

· ++ − + − ·
·
+


· − ·

·
+ −
· · ·
]
]
]

·
· −
·

+

− · − ·
+ −
· · ·
]
]
]

·
· −
·

·
·

++ − ·

+
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
− + −

+ −

2 2 2
2 2
2 1 3
3
3 3
1 2
2
2 2
3 2 3
1 2
3 2 1
ln
1 2
1 1 2 1
ln
1 2
1
1
1
1 ln ln
1 2
1 1
2 1 3
1
1
1
1 1
1 2
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
80
127.
( )
C x x
x
C
x x x x x x
dx x x x dx
x
x
x
x
x
dx
x
x x
dx
x x
x
+ + − − · + + ⋅ −

·
+
+
+ −

+ −
·
·

,
`

.
|
+ ⋅ − ·

,
`

.
|
+ − ·
+ −
·


− + − + −
− −
∫ ∫ ∫ ∫
3
2
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
3
2
1
2
1
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2 2
3
2
4
2
2
3
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
2
2 1 2 1 1
128.
( ) ( ) ( )
C
x
x
x x
C
x x
dx x x
dx
x
x
x
x
dx
x
x x
dx
x
x x
dx
x
x x x
dx
x
x x x
+ + ⋅ ·

− · +
+ −

+
·

,
`

.
|
− ·
·

,
`

.
|
− ·

·

·
⋅ ⋅ −
·

− + − +


∫ ∫ ∫ ∫ ∫
4
4 7
4
1
4
7
1
4
5
1
4
3
4
5
4
3
2
4
3
2
4
11
2
4
3
4
11
2
4
3
2
2
4
1
2
1
2
2
2
4
7
4
4
1
4
7
1
4
5
1
4
3
1 1 1
129.
∫ ∫

,
`

.
|

+ ·

+
dx
x
dx
x
x
1
4
1
1
3
2 2
2
( ) ( )
( ) ( ) ( )
2
2
4 2
0
4
1 1 1
1 1
1 1 1 1
4
1
4
2 2 2 2
− ·
·
·
· +
· −

− + +
·

− + +
·

− + +
·
+
+

·
+ −
·

B
A
A
B A
B A
x
B A B A x
x
B Bx A Ax
x
x B x A
x
B
x
A
x x
x
C
x
x
x C x x x dx
x x
dx
x
x
+
+

+ · + + − − + ·

,
`

.
|
+


+ ·

+
∫ ∫
1
1
ln 2 1 ln 2 1 ln 2
1
2
1
2
1
1
3
2
2
130.
( )( ) ( )( )
C x x x
x
dx
x
dx
dx
x x
x
x x
x
dx
x
x
x
x
dx
x
x x
+ + + + ·
+
+

·
·

,
`

.
|
− +

+
− +
+
·

,
`

.
|


+

+
·

− + +
∫ ∫
∫ ∫ ∫
1 ln arcsin
1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
2
2 2
2 2
2
2 2
2
4
2
4
2
4
2 2
81
131.
( )
( )
( )
∫ ∫
∫ ∫ ∫
+ + + · + · ·
+
+
·
·
+ −
+
·
+
·
+
·
+
·
− − ⋅
·
·
+ + ·

·
+ − · +
− · +
·
+
C x x C t
t
dt
dt
t t
t t
dt
t
t t
t
t
x
dx
dt
t
t
dt
t
t
dx
dt
t
t t t
dx
x x t
t
t
x
x tx t x
x t x
x
dx
1 ln ln
1 2
1 2
2
1 2
2
1
1
2
1
4
2 2
4
1 2 2 2
1
2
1
2 1
/ 1
1
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2 2
2
132.
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )( ) ( )( )
C
x x x
x x x
C t t dt
t t
t t
dt
dt
t t t
t t
dt
t
t t t
t
t
t
t t
dt
t
t
t
t
t
t
t t
dt
t
t t
dx
dt
t
t t
dx
dt
t
t t t
dx
dt
t
t t t
dx
t
t
x
t t x
t xt x
t xt x x x
t x x x
x x x
dx
+
+ − + +
− − + +
⋅ ·
· + + − − ·

,
`

.
|
+


·
·
+ −
·
− + − −
− + −
·

− + −
− + −
·
·

,
`

.
|
+


− + −
·

− + −
·

− + −
·

− + −
·

− + −
·


·
− · −
− · −
+ + · + +
+ · + +
·
+ +

∫ ∫ ∫
∫ ∫
3 3 2
3 3 2
ln
3
1
3 ln
3 2
2
3 ln
3 2
2
3
3 2
1
3
3 2
1
2
3 3
2
3 2 3
3 2 2
1 2
2 2 3
1 2
3
1 2
3 2
2 2
3
2 2
3
1 2
3 2
1 2
3 2 2
2 2
6 4 2
2 2
6 2 4 4
2 2
3 2 2 2 2
2 2
3
3 2 2
3 2 2
2 3 2
/ 3 2
3 2
2
2
2 2
2
2 2 2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2 2
2 2
2
82
( )( )
( )
( )( )
3 2
1

3 2
1
1 3 2
1 3 3
3 / 0
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3 3
1
2
− · ⇒ ·
·
· −
⋅ · +
+ −
− + +
·
+ −
− + +
·
+
+

·

B A
A
B A
B A
t t
B A B A t
t t
B Bt A At
t
B
t
A
t
133.
C
x
C
t
C
t
dt t
t
dt
dt dx
dt dx
t
x
x
dx
+

,
`

.
|

· + ⋅ · +
+ −
⋅ − · − ·

·
− ·
· −
·

,
`

.
|

·

,
`

.
|

− +


∫ ∫ ∫
3
2
3
2
1
3
5
3
5
3 5
3
5
3
5 2
9
3
2
3
1
3
5
3 3
3
3
3
1
3
5
3
5
134.
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
+ · + ·

⋅ ⋅ ·

·
·
·
·
·
·

,
`

.
|

·

,
`

.
|

·

·

,
`

.
|

·

C
x
C t
t
dt
t
dt
dt dx
dt dx
t
x
x
dx
x
dx
x
dx
x
dx
x
dx
3
5
arcsin
5
1
arcsin
5
1
1
5
3
3
1
1
5
3
3
1
5
3
5
3
1
5
3
5
3
1
3
1
5
3
1 3
3
5
1 3
3
5
1 3
5 3
2 2
2
2
2 2
2
2
83
135.
C
x
C
x
C t
t
dt
t
dt
dt dx
dt dx
t
x
x
dx
x
dx
x
dx
x
dx
+ · + · + ·

⋅ ·

⋅ ·
·
·
·
·
·

,
`

.
|

⋅ ·

,
`

.
|
− ⋅
·

,
`

.
|

·

∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
7
11
arcsin
11
1
11
7
arcsin
11
1
arcsin
11
1
1
11
1
1
11
7
7
1
11
7
11
7
1
11
7
11
7
1
7
1
11
7
1 7
7
11
1 7
11 7
2 2
2
2
2
2
2
136.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
C x x
x
C
t t t
C
t t t
dt t t t xdx x x x
x
xdx x x
x
xdx x
x
xdx x
dt xdx
t x
dx
x
x
+ + − − · + + ⋅ −

· +
+
+
+ −
⋅ −
+ −
·
·

,
`

.
|
+ − · ⋅

,
`

.
|
+ ⋅ − ·
+ −
·
·
⋅ −
·

·
·
·
·
− + + − + −
− −
− −

∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
3 7 3
3
5
3
7
3
1
3
5
1
3
4
1
3
2
1
3
8
3
4
3
2
3
8
3
8
4
3
8
2
3
8
3
8
4 2
3
8
2
2
3
8
2
2
3 8
5
sin
7
3
sin 6
sin 5
3
3
7
3
1
2
3
5
1
3
4
1
3
2
2
1
3
8
2 cos sin sin 2 sin
sin
cos sin sin 2 1
sin
cos sin 1
sin
cos cos
cos
sin
sin
cos
137.
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
· · · ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
·
· ⋅ · ·
]
]
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
· ·
·
· + − ·

,
`

.
|
+ −
x t t t x
x
x
t
x
x
x
x x
x
x x
dt
dt
dt dx
dt dx
t x
dx
dt
dt dx
dt dx
t
x
dx dx
dx
dx dx dx
3 3
3 2
3
2
3
2
3 2
5 4
3 3 2
5 4
3 3 2
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2 5
2
5
    
    

 

 
84
C C
dt dt
dt dx
dt dx
t
x
dx
dx dx
x
x
x
x
x x
x
t t
x
x
x
+ ⋅ − −

· + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ·
· − · ⋅ − · − ⋅ ·
]
]
]
]
]
]
]
]
]

− ·
· −
· −
· · ·
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
− −
5 4
3
3 2
5 4
3 3 2
5
4
5
4
5
4
5 4
1
2
5
3
5
2
3 1
4
5
2
3
1
5
2
3
4
5
4
5
4
5
4
5
5
4
5
4
 
   


138.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
∫ ∫ ∫
+

,
`

.
| +
− ·
+
− · − ·

,
`

.
|

− − ·

·

·
− · −
· +
− ·
· −
·
+ −
·
+
·
+
+
C
x
x t
dt t
t
dt
t t
t
x
t
x
t x
xt x
dt x dx
dt dx
x
dt dx
x
x x
t
x
x
dx
x
x
x
3
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
Parcijalna integracija
( )
( )
( )
( )
∫ ∫
∫ ∫ ∫
⋅ · ⋅ − ⋅
⋅ + ⋅ ·


⋅ + ⋅ · ⋅
′ ⋅ + ⋅ ′ ·


dv u du v v u
dv u du v v u d
dv u du v v u d
v u v u v u

∫ ∫
⋅ − ⋅ · ⋅ du v v u dv u
139.
( )
∫ ∫

+ − ⋅ · + − · − ⋅ ·
· · ·
· ·
· ⋅ C x C x dx x
dx v du dx
dv dx u x
dx x
x x x x x
x x
x
x
1


    
 


140.
( )
∫ ∫
+ − ⋅ · + − ⋅ · ⋅ ⋅ − ⋅ ·
· ·
· ·
· C x x C x x x dx
x
x x x
v x du dx
x
dv dx u x
xdx 1 ln ln
1
ln

1
ln
ln
85
141.

xdx
2
sin
I način :
( )
C
x x x
I
x x x I
I x x x I
xdx x x x dx x x x xdx x x
x I
v x du xdx
dv xdx u x
dx x x xdx
+

·
− ·
− + − ·
· − + − · − + − · + − ·
· · ·
· ·
· ·
· ⋅ ⋅ ·
∫ ∫ ∫
∫ ∫
2
cos sin
cos sin 2
cos sin
sin cos sin sin 1 cos sin cos cos sin
sin
cos - cos
sin sin
sin sin sin
2 2 2
2 2
II način :
C x x C x x x t tdt
dt dx
dt dx
t x
xdx
dx x dx
x
xdx
x
x
x x
x x x
x x
+ − · + ⋅ − · · · ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
· ·
·

,
`

.
|
⋅ − ·

·

·
− ·
· −
· +
∫ ∫
∫ ∫ ∫
2 sin
4
1
2
1
2 sin
2
1
2
1
2
1
2 sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
2
1
2
2
2 cos
2 cos
2
1
2
1
2
2 cos 1
sin
2
2 cos 1
sin
2 cos 1 sin 2
2 cos sin cos
1 cos sin
2
2
2
2 2
2 2
142.
C
x
x
C
x
x
x
dx x
x
x
dx
x
x
x
v
x
du dx
x
dv dx
x
u x
x
xdx
+
− −
· +
+ −
+ − ·
· +

· + ⋅ − ·
· − ·
· ·
·
+ −

∫ ∫ ∫
1 ln
1 2
ln
ln 1
ln
1
1

1
1
ln
ln
1 2
2
2
2
2
143.
∫ ∫
·
+
− ⋅ ·
· ·
+
· ·
· dx
x
x
arctgx
x
v
x
du dx
x
dv dx x u arctgx
arctgxdx x
2
3 3
3
2
2
2
1
3
1
3
3

1
1

86
( )
C x
x arctgx x
x
x
t
x
t
dt
x
dt
xdx
dt xdx
t x
x
xdx x
dx
x
x
x dx
x
x
+
]
]
]

+ − ⋅ − ·
+ − · − · − ·
·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
· +
·
+
− ·

,
`

.
|
+
− ·
+

∫ ∫ ∫
1 ln
2
1
2 3
1
3
1 ln
2
1
2
ln
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1 1
2
2 3
2
2 2 2
2
2
2
2 2
3
144.
∫ ∫

+ · + · ·
+
+
·
+
·
+
⋅ ·
·
·
·
·

· · ·
·
+

·

· ⋅

,
`

.
|
− · ⋅ − · ·
·
+
·
+
· · ⋅ ·

,
`

.
|
· ·
C
x
tg C t
t
dt
t
t
t
dt
t
t
x
dt
t
dx
arctgt x
x
arctgt
x
tg t
x
tg
x
tg
x
x
tgx
x
tg
x
tg
x
x
tg
x x
tg
x
x x x
x
x
tg
x
tg
x
x x
x
tg
x
x
tg
x x
tg
x x
x
x
dx
2
ln ln
1
2
1
2
1
2
sin
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
cos
sin
2
1
2
1
2
cos
1
2
1
2
cos
2
1
cos
cos
2
sin
2
cos cos
1
2
2
2
2
cos
2
cos
2
sin
2
2
2
cos
1
2
2
2
cos
2
2
2
cos
2
sin 2 sin
sin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2
2
2
2 2
2
2
87
∫ ∫ ∫
·

,
`

.
|
+

+
·
+
+

+

·
+
·
+
− + +
·
+

+ · +
+
·
·
+

·
·
+
dt
t
t
t
t
t
dt
t
t
t t
t t
t
t
x
t
dt
dx
x
tg t
t
t
x
x
xdx
2
2
2
2
2 2
2
2 2
2 2
2
2
2
2
2
1 1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1 1
1
1
1 cos 1
1
2
2
1
1
cos
cos 1
cos
C
x
tg x
C
x
tg
x
C
x
tg
x
tg arctg C arctgt t arctgt dt
t
arctgt
+ − ·
· + − ⋅ · + −

,
`

.
|
· + + − ·

,
`

.
|
+
− − ·

2
2 2
2
2 2
2
1
1
1
2
146.
·
+

·
+
·
+
⋅ ·
·
·
·
+

·

· ⋅
,
`

.
|
− · ⋅ − ·
+
·
+
· · ⋅ ·
,
`

.
|
·
·
+

2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2
2
2
2 2
2
2
1
1
cos
1
2
sin
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
cos
1
2
1
2
cos
2
1
cos
cos
2
sin
2
cos cos
1
2
2
2
2
cos
2
cos
2
sin
2
2
2
cos
1
2
2
2
cos
2
2
2
cos
2
sin 2 sin
cos 5 3
t
t
x
t
t
x
dt
t
dx
arctgt x
x
arctgt
x
tg t
x
tg
x
tg
x
x
tg
x x
tg
x
x x x
x
x
tg
x
tg
x
x x
x
tg
x
x
tg
x x
tg
x x
x
x
dx
88
145.
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
4
1

4
1
1 4 1 2 2
1 2 2
0
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
1
2
2
2
2
ln
4
1
2
2
ln
4
1
2 ln
4
1
2 ln
4
1
2
2 ln
4
1
4
1
2 4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2 2
4 2
2
2 8
2
5 8 3 3
2
1
1 5 1 3
1
2
1
1
5 3
1
2
2
2 2 2
2
2 2
2
2
2
2
· ·
· · +
· +
· +
+ −
+ + +
·
+ −
+ + +
·
+ −
− + +
·
+
+

·
+ −
+

+
·

+
· + + − − ·
·
]
]
]
]
]

− ·
· −
· −
− − · − ·

·

·

,
`

.
|
+
+

·
+ −
·

·
·

·
− + +
·
+
− ⋅ + +
+
·
+

⋅ +
+
·

∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
B A
A A A
B A
B A
t t
B A B A t
t t
Bt B At A
t t
t B t A
t
B
t
A
t t
C
x
tg
x
tg
t
t
t t
du dt
du dt
u t
t
u
du
t
dt
dt
t
dt
t t t t
dt
t
dt
t
dt
t t
dt
t
t t
t
dt
t
t
t
dt
147.
( )
( )
( ) C
x
arctg C tgx arctg
C
t
arctg arctgu
u
du
u
du
du dt
u
t
t
dt
t
dt
t
dt
t
t
dt
t
t
dt
dx
dt
x
dx
arctgt x
t tgx
x tg
dx x tg
x tg
dx
x
x tg
x
dx
x
x
x x
dx
+

,
`

.
|
· +

,
`

.
|
·
· + · ·
+
⋅ ⋅ ·
+
·
·
·
·
·

,
`

.
|
+
·

,
`

.
|
+ ⋅
·
+
·
+
+
+
·
+
·
·
·
·
·
·
+
+
·
+
·
+
·
+
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
7
3
3 7
7
7
3
3 7
7
7
3
3 7
7
3 7
7
1 3
7
7
1
1
3
7
7
1
3
7
3
7
3
7
1
7
1
7
3
1 7
3 7 3 7
1
1
1
cos
3 3
1
3 7
cos
1
3 7
cos
cos :
cos :
sin 3 cos 7
2 2
2
2
2 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
89
148.
( ) ( )
C
x
x C
t
t
dt t
dt xdx
dt xdx
t x
xdx x xdx x xdx
+ + − · + + − ·
· − − ·
− ·
· −
·
· ⋅ − · ⋅ ·
∫ ∫ ∫ ∫
3
cos cos
3
1
sin
sin
cos
sin cos 1 sin sin sin
3
3
2 2 2 3
149.
[ ]
( )
C
x x x
I
x x x I
I x x x I
xdx x x x dx x x x xdx x x
I xdx
x v du xdx
xdx dv u x
xdx x xdx
+
+ ⋅
·
+ ⋅ ·
− + ⋅ ·
· − + · − + · + ⋅ ·
· · ·
· · −
· ·
· ⋅ ·
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
2
cos sin
cos sin 2
cos sin
cos cos sin cos 1 cos sin sin sin cos
cos
sin sin
cos cos
cos cos cos
2 2 2
2 2
150.
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
C
x x
x t tdt
dt
t
dt
dx
dt dx
t x
dx x
x
t tdt
dt
t
dt
dx
dt dx
t x
xdx
dx x x xdx x
+

,
`

.
|
+

·
·
− · · − ·
,
`

.
|
− ⋅ ·
]
]
]
]
]
]
]


·
· −
· −
· −
·

· · ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
·
·
· − + ·
· − − +
− · −
+ · +
∫ ∫ ∫
∫ ∫
∫ ∫
5
5 cos
11
11 cos
2
1
5 cos
5
1
cos
5
1
sin
5
1
5
sin
5
5
5
5 sin
11
11 cos
cos
11
1
sin
11
1
11
sin
11
11
11
11 sin
5 sin 11 sin
2
1
3 cos 3 sin
cos sin 2 sin sin
sin cos cos sin sin
sin cos cos sin sin
β α β α β α
β α β α β α
β α β α β α
151.
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) [ ] β α β α β α
β α β α β α
β α β α β α
β α β α β α
+ − − ⋅ ·
· + − −
+ · −
− · +


cos cos
2
1
sin sin
sin sin 2 cos cos
sin sin cos cos cos
sin sin cos cos cos
1 5 sin 3 sin dx x x
90
( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ]
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) C x x C x x
x t tdt
dt
t
dt
dx
dt dx
t x
dx x
x t tdt
dt
t
dt
dx
dt dx
t x
dx x
dx x x dx x x x x dx x x
+ − − − − · +
]
]
]

− − − − ·
·
− · · · ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
· −
· −
− − · − · − ·

,
`

.
|
− ⋅ ·
]
]
]
]
]
]
]

− ·
· −
· −
· −
·
· − − − · − + − + − · −
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
1 8 sin
16
1
2 1 sin
4
1
1 8 sin
8
1
2 1 sin
2
1
2
1
1 8 sin
8
1
sin
8
1
cos
8
1
8
cos
8
8
1 8
1 8 cos
2 1 sin
2
1
sin
2
1
cos
2
1
2
cos
2
2
2 1
2 1 cos
1 8 cos 2 1 cos
2
1
1 5 3 cos 1 5 3 cos
2
1
1 5 sin 3 sin
152.
( ) ( )
( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( )( )
( ) ( ) ( )( )
( )( )
( )( )
( ) ( )
( )( )
( )
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
· +

,
`

.
|
+ −
+ + + − − − ·

,
`

.
|
+
+
+

− ·

− ·
·
+
+
+

·
·
·
· − · − +
· · · − − · − −
+ −
+ + − + + − −
·
·
+ −
− − + + − − + + − + +
·
·
+ −
+ − + − + − + +
·
+ −
− + + ⋅ − + ⋅ +
·
·
+
+
+
+

·
+ −
·

·
·

− ·
− ·
· −
·
·

· ·
+ −
C
t
t t dt
t t t t t
dt
t
t t
D
C
A D B A
B A D C A C B A
t t t
D Ct D B A t C B A t
t t t
Dt Dt Dt D Ct Ct Ct Ct Bt Bt At At
t t t
t Dt D Ct Ct t Bt B t At A
t t t
t D Ct t t B t t A
t
D Ct
t
B
t
A
t t t t t
t t
dt
dt xdx
dt xdx
t x
x x
xdx
x x
xdx
x x
dx
1 2
1 ln
2
1
1 ln
2
1 1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
0
0 1 2 0
2
1

2
1
0 2 0
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
sin
sin
cos
cos cos 1
sin
cos sin
sin
cos sin
1 2
2 2 2
2
2
2 3
2
2 3 2 2 3 2 3 2
2
2 2 2
2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
91
C
x cox
x
C
x x
x
C
x
x x + +
+

· + +
+

· + + + − − ·
cos
1
1
cos 1
ln
cos
1
cos 1
cos 1
ln
2
1
cos
1
cos 1 ln
2
1
cos 1 ln
2
1
x n x
x x x
y x y x
y
x
y x
n
ln ln
ln ln ln
2
1
ln ln ln
ln ln ln
2
1
⋅ ·
· ·
⋅ · +
· −

C nx
n
nxdx + ·

sin
1
cos
153.
( ) ( )
C x x x C x x x x
t
dt
t
dt
dx
dt dx
t x
xdx dx
x
x
x
x
dx x x dx
x x
x xdx
+ + + · +

,
`

.
|
⋅ + + ⋅ + ⋅ ·
· · ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
· ·
]
]
]

+
+ + ·
+
·
· + + ·

,
`

.
| +
·
+
· ·
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
4 sin
32
1
2 sin
4
1
8
3
4 sin
4
1
2
1
2
1
2 sin
2
1
2
4
1
sin
2
1
2
cos
2
2
2
2 cos
2
4 cos 1
2 cos 2 1
4
1
2
4 cos 1
2 cos
2 cos 2 cos 2 1
4
1
2
2 cos 1
2
2 cos 1
cos cos
2
2
2
2 4
154.
( )
C
x
C t
t
dt
t
t
t
t
dt
t
t
t
t
dt
t
t
t
x
dt
t
dx
t
x
t
x
x x
dx
+ − ·
+ − ·

− ···

· − · −
− ·
·
·
·

∫ ∫ ∫ ∫

1
arcsin
arcsin
1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
155.
∫ ∫
·
− −


·
− −
·
+ + − + +
·
· +
+

+ +
· + −

·
+ +
·

·
+
· + · · −
·
+ − −
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
7 2 1 1
7 2 1 6 12 1 4 4
1
6 12 1 4 4
1 6
1 4 4

2
1

1 2 1
2
1
2
1 6 2
t
t t
t
t
dt
t
t t
t
t t t t t
t
t
t
t t
x x
t
dt
dx
t
t t
x
x
t
t
t
t
x
t
x
x x x
dx
92
( )
( ) ( )
C
x
x
C
x
x
C
x
C
t
u
du
du dt du
dt
u
t
t
dt
t
dt
t
dt
t
dt
t
dt
t t
dt
t t
dt
t t
dt
t
t t
t
t
dt
+
− ⋅
+
− · +

,
`

.
|
− ⋅
− +
− ·
· +

,
`

.
|
+

− · +

,
`

.
|
+
− ·

⋅ ⋅ − ·
·
]
]
]
]
]
]

· · ·
+
·

,
`

.
|

,
`

.
|
+

⋅ − ·
·

,
`

.
|

,
`

.
|
+

− ·

,
`

.
|
+ −
− ·
+

,
`

.
|
+ −
− ·
]
]
]
]

,
`

.
|
+ ⋅ −
− ·
·

,
`

.
|
+ −
− ·
+ −
− ·
− −
− ·
− −

− ·


∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
2 8
5
arcsin
7
1
2 8
2 7
arcsin
7
1
7
8
7
1
2
1
arcsin
7
1
7
8
7
1
arcsin
7
1
1
7
8
8
7
7
8

7
8

7
8
7
1
7
8
7
1
1
7
8
1
49
8
7
1
1
7
8 7
1
7
7
8
7
1
7
1
7 1
49
1
7
1
7 1
7
2
7 1
7 2 1 7 2 1 7 2 1 1
2
2
2
2 2
2
2
2 2 2
2
156.
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1 1
1 1 1
0 0
0 0 0
1
1
1 1
1
1
1
1
1
10
1
10 10 10
10
5
2 3 4 5
5
5 2 2 3 3 4 4 5
5
5 2 3 4
5
2 3 4
5
5 4 9
9
4 5 10
9
5 20 10 10
9
9
10
5 2
− · ·
− · · − ·
· + · +
· + · + · +
·
·
+
+ + + + + + + + + +
·
·
+
+ + + + + + + + +
·
+
+ + ⋅ + + + +
·
·
+
+
+ + + +
·
+
·
·
+
·
+ ⋅ ⋅
·
+
·
+
·
·
·
·
+ ⋅
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
F A
B C D
F A B A
C B D C E D
E
t t
E E D t D C t C B t B A t F A t
t t
Ft Et Dt Dt Ct Ct Bt Bt At At
t t
F t t E Dt Ct Bt At
t
F
t
E Dt Ct Bt At
t t
t t
dt
t t t t
dt t
t t t
dt t
t t t
dt t
dt t dx
t x
x x x
dx
∫ ∫
·

,
`

.
|
+
− + − + − ·

,
`

.
|
+

+ − + −
·
− − − − −
dt
t
t t t t t dt
t
t
t t t t
1
1
10
1
1 1
10
5 4 3 2 1
5
2 3 4
93
C
x x
x x x
x
C t
t t t t
t
+
]
]
]
]

− + − +
+
·
· + + −
+ −

+ −
+
+ −
+
+ −
− ·
+ − + − + − + −
5 2 10 3
5 10 10
10
1 5 1 4 1 3 1 2
4
1
3
1
2
1 1
1
ln 10
1 ln
1 5
10
1 4
10
1 3
10
1 2
10 ln 10
157.
( )
∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫
+ · · · ·
·

·

·

·
·
·
·
·
·

C
x
t dt
t
tdt
t
tdt
t
tdt
t
tdt
x
t
x
t
tdt dx
t x
x
dx
3
arcsin
cos
cos
sin 1 3
cos
3
sin 1 3
cos
3
sin 3 3
cos 3
3
arcsin
3
sin
cos 3
sin 3
3
2
2 2 2 2
158.
( ) ( )
( )
( )
( )
C
x x x
t t
dt t
dt xdx
t x
xdx x
x tdt
dt
dx
dt dx
t x
xdx
C
x
x x xdx x dx x
xdx x dx
x
dx x x x
dx
x x x
dx x x dx
x
x
xdx x x xdx x x dx x x
+ + − ·
· · ⋅ · ·
]
]
]

·
·
·
· ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
·
+ ⋅ +

,
`

.
|
− · + − ·
· +

· + ·
·

,
`

.
|

+ ·

,
`

.
|
+ ⋅ ·

,
`

.
| +
⋅ ·
· · ·
∫ ∫
∫ ∫
∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
48
2 sin
64
4 sin
16
6
sin
6 3 2
1
2
1
2 cos 2
2 sin
2 cos 2 sin 2
2
1
4 sin
4
1
cos
4
1
4
4
4
4 cos
6
2 sin
8
1
4 sin
4
1
16
1
2 cos 2 sin
8
1
4 cos 1
16
1
2 cos 2 sin
8
1
2
4 cos 1
8
1
2 cos sin 2 sin
8
1
2
2 cos 2 sin
2
2 sin
4
1
2 cos
2
1
2
1
2 sin
4
1
2
2 cos 1
2 sin
4
1
cos cos sin 2
4
1
cos cos sin cos sin
3
3 3 3
2 2
3
2
2 2 2
2
2 2
2 2 2 2 4 2
Određeni integrali
94

( )
2
ξ
f
( )
0 ·

a
a
x
dx f
ako je funkcija neparna.
ako je funkcija parna funkcija.
Integralna suma za funkciju ( ) x
f y ·
na intervalu
[ ] b a,
i podjeli
b x x x a
n
· < ⋅ ⋅ ⋅ < < ·
1 0
tog intervala je
( )

·

n
i
i
x f
1
ξ
.
n i x x x x x
i i i i i i
,..., 3 , 2 , 1 , ,
1 1
· − · ∆ ≤ ≤
− −
ξ
( )
( ) x
b
a
x i
n
i
i
x
P dx f x f
i
· · ∆


· → ∆ 1 0 max
lim
ξ


f
Γ
( ) ∫
b
a
x
dx f
a b
Osobine određenih integrala
Newton-Leibnitz-ova formula
Funkcija ( ) x
f
neprekidna na
[ ] b a,
i ( ) x
ϕ
njena primitivna funkcija tj. ( ) ( ) x x
f · ϕ

tada je ( ) ( ) ( ) ( ) a b
b
a x
b
a
x
dx f ϕ ϕ ϕ − · ·

.
159.
95
8
2
0
2
4
2
2 2
4
0
2
4
0
· − · ·

x
xdx
160.
1
1
1
0
1
1
1
1 1
1
0
1
1
0
+
·
+

+
·
+
·
+ + +

n n n n
x
dx x
n n n
n
161.
( )
4 64 4 4
0 0
3
3
1
1
3
1
1 3 3
1
1 3 3
3
3
0
4
3
0
4
3
3
2
2
2
2 4
2
2 4
π π π π
π
π
arctg arctg arctgx x
arctgx x arctgx
x
dx
x
x dx
x
x x
dx
x
x x
+ ·

,
`

.
|
− +

,
`

.
|
− − + · + ·
· + · + ·

,
`

.
|
+
+ ·
+
+ +
·
+
+ +


∫ ∫ ∫
162.
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
2 ln
3
2
2 ln
4
1
ln
2
1
ln 1 ln
3
1
2 ln
3
1
1
3
1
2
3
1
3
1

3
1
1 3
1 2
0
1 2
2
1 2
2
1 2
2 1
1 2
2
1
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
· − · − ·
·

,
`

.
|
+

·

,
`

.
|
− + + − ·

,
`

.
|

+
+

·
·
− · ·
·
· + −
· +
− +
+ − +
·
·
− +
+ + −
·
− +
+ + −
·

+
+
·
− +
·
− +

∞ +
∞ +
∞ +


x
x
x x dx
x x
A B
B
B A
B A
x x
B A B A x
x x
B Bx A Ax
x x
x B x A
x
B
x
A
x x
x x
dx
163.
5
4
5
4
2 4
+ ·
· ⇒ ·
x y
x y x y

Presjek funkcija f
1
i f
2

( ) ( )
2 1
f f ∩
je rješenje sistema jednačina.
x x
x y
x y
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
2
2
·

,
`

.
|
+
+ ·
·
96

,
`

.
|
− 0 ,
2
1
( ) 3 , 4

P
( )
( )
4
8
32
4
1
8
2
8
15 17
8
225 17
8
64 289 17
0 4 17 4
25 4 8 4
4
25
4 1 2
25
16
4 1
5
4
2
1
2 , 1
2 , 1
2
2
2
2
2
· ·
· ·
t
·
t
·
− t
·
· + −
· + +
⋅ · + +
· +

,
`

.
|
x
x
x
x
x x
x x x
x x x
x x
8
9
24
27
120
135
120
24 3 20 384 768 1280
5
1
40
1
6
1
5
16
5
32
3
32
4
1
5
4
16
1
5
2
8
1
3
4
4
5
4
16
5
2
8
3
4
5
4
5
2
3
4
5
4
2 5
4
2
3
2
5
4
5
4
2
4
4
1
2 3
4
4
1
4
4
1
2
2
3
· · ·
+ + − − −
·
· + + − − − ·

,
`

.
|

,
`

.
|
⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ·
·

,
`

.
|
− − ·

,
`

.
|
− ⋅ − ⋅ ·

,
`

.
|
− − ·

x x x x
x x
dx
x
x P
164.
( )
4 1 3
0 1 1
1
3
1
0 3 2
1 2 2
1 1 2
1
0 1
1 2
2
1
2
1
2
2
2
2
· + ·
· + − ·
+ ·
·
− ·
· − −
+ + ·
+ + ·
+ ·
· − −
+ ·
x
x
y x
y
y
y y
y y
y y
y x
y x
x y

97
( ) 0 , 1
y
2
1
1
x
y
+
·
2
2
x
y ·
0 x
1 · x
1 − · x
y=0
y
2
1
1
x
y
+
·
( ) ( )
( ) ( ) ( )
3
16
3
2
1
1
3
1
2
1
3
2
1 4
2
1
8
3
3 3
3
27
3
1
3
3 3
2
1
0
3
1
2
2 3
1 2
3
1 2
2
1
3
1 2
2
1 1 2 1 2
2
1
1 2 2
4
1
4
1
2
4
1
3
1
0
3
0
2
1
3
4
1
1
0
0
2
1
· + + + − + · − +

,
`

.
|
− −

,
`

.
|
− + − + +

,
`

.
|
− ⋅ ·
· +

,
`

.
|

,
`

.
|
+
+

,
`

.
|
+
+ +

,
`

.
|
+
·
· − − + + + + + + ·


∫ ∫ ∫
x
x x x x
dx x x dx x dx x P
165.
2
2
1
1
2
x
y
x
y
+
·
·
1
2
2
1
1
4
3 1
4
8 1 1
0 1 2
2 1
1
2
4 , 3
2 , 1
2
1
2 , 1
2
2
t ·
∈ − ·
·
− ·
t −
·
+ t −
·
· − +
+
·
·
x
R x
y
y
y
y y
y
y
y x

( )
6
2 3
3
1
2
3
1
1 2
6
1
1
6
1
1
3 2
1
2
1
1
1
1
1
1
3 2
2

· − ·
· − ·

,
`

.
|
+ − − − · ⋅ − ·

,
`

.
|

+
·π π
arctg arctg arctg
x
arctgx dx
x
x
P
166.
Odrediti zapreminu V koja nastaje rotacijom prave
2
1
1
x
y
+
·
oko x – ose.


98
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
4
2
2 4 2
1
4
2
1
1
2 2
1
1
2
1
2 2
1
1
2
1
1 2
2
1
2
1
1 2 1 2
1
1 2
1 2
1
2
1
1 2 2
1
2
1
2
2
1
1

1

1
1
1 2
2
1
2
1
1 2
1
1 1
1
1
1
1
1

1
1
2 2
1
1
2
2 2 2
2
1 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
1
1
2
2
1
1
2
π π π π π
π
π π π
π π
+
· + ·

,
`

.
|
+ ⋅ ·
·

,
`

.
|
+ ·
]
]
]

,
`

.
|

− − −

,
`

.
|

+ ⋅ ·
]
]
]

+
+ ⋅ ·
·
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

+
+
− ·
+
+
+

·
·
+
− · − ·
+ −
⋅ · ·
·
·
· +
·
+
· ·
′ ·
+
·
·
+
⋅ ·
·
·
·
+

+
+ · −
+
+ ·
·
+
⋅ − ·
+
⋅ −
+
·
·
+

+
+
·
+
− +
·

,
`

.
|
+
· ·

+ −
− −

∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫
∫ ∫
arctg arctg arctg
x
x
arctgx
arctgx
x
x
dx
x x
x
x
t
t
t
dt
v
dt
xdx
dt xdx
t x
x
xdx
v du dx
v
x
xdx
u x
x
xdx
x I
I
x
xdx
x
x
x
arctgx arctgx
x
x
arctgx
x
xdx
x arctgx dx
x
x
x
x
dx
x
dx x
dx
x
x
dx
x
x x
dx
x
dx y V
Diferencijalne jednačine
99
Diferencijalne jednačine prvog reda
Oblik jednačine je ( ) ( ) ( ) y x x y x
f y y y f y
, ,
, · ′ · · ′
.
Tipovi diferencijalnih jednačina
1.) Jednačina koja razdvaja promjenljive
( ) ( )
dy F dx f
y x
·
rješenje : ( ) ( )
C dy F dx f
y x
+ ·
∫ ∫
.
2.) Homogena diferencijalna jednačina

,
`

.
|
· ′
x
y
y ϕ
pomoću smjene
z
x
y
·

,
`

.
|

z x y ⋅ ·

z x z y ′ ⋅ + · ′
rješenje jednačine.
3.)Linearna diferencijalna jednačina
( ) ( ) x x
g y f y · + ′
( ) ( ) x x
g f ,
- neprekidne funkcije
rješenje :
( ) ( )
( )
]
]
]

+ ⋅·


C dx g y
x
dx f dx f
x x
 
ako je linearna diferencijalna jednačina data u obliku ( ) ( ) y y
g x f
dy
dx
· ⋅ +
tada je rješenje :
( ) ( )
( )
]
]
]

+ ⋅·


C dy g x
y
dy f dy f
y y
 
.
3.) Bernulijeva diferencijalna jednačina

( ) ( )
( ) 1 0 ≠ ∧ ≠ ⋅ · + ′ n n y g y f y
n
x x
uvodi se smjena
( )
n n
y
y
n z z
y

− · ′ ·

1
1
1

n
z
y
y
n


·

1

( ) ( ) x x
g z f
n
z
· ′ +


1
linearna diferencijalna jednačina

C
y
x
C y x
y
dy
x
dx
y
dy
x
dx
xdy ydx
xdy ydx
·
+ ·
·
·
·
· −
∫ ∫

ln
ln ln
0
167.
( )
( )
( )

·
+
· ⋅ +
· ′ · ′ ⋅ +
x
dx
y
dy y
y
dx
dy
y x
dx
dy
y y y x xy
1
1

100
( )
C x y y
C x y
y
C
x
y
y
dx x dy
y
y
x
dx
y
dy y
+ · +
+ · +
+
+ −
·

,
`

.
|
+
+ −
·

,
`

.
|
+
·
+
+ − +


∫ ∫
∫ ∫
2 ln 2
2 ln
2
1
1
2
1
ln
1
2
1
1 1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
168. 169.
( )
( )
C x x y
C
x
x
y
dx x ydy
dx x dy y
x
dx
dy
y
x
dx
dy
y
x y y
+ − ·
⋅ + − ·
− ·
− · ⋅
− · ⋅
· + ⋅
· + ′ ⋅
∫ ∫

2 2
2 2
2
2
2 2
1
1
1
1
1

( )
( )
( )
C y
C
y
dx
ydy
dx
ydy
dx
dy
y
x
x
x
x
x
x
x x
+ + ·
⋅ + + ⋅ ·
+
·
+
·
· ⋅ + ⋅
∫ ∫ 
1 ln
2 1 ln
2
1
2
1 2
1 2
1 2
2
2
170.
( )
( )
( ) ( ) 1 1
1
1
1
1
1

1
1
:
:
− · ′ + +
+ ⋅
+

· +
+

· ′ +
′ + · ′ · ·
+

· ′
+

· ′
′ ·
+

+ ′ · −
· ′ − ′ −
z z x z z
z
z
z
dx
dz
x z
z
z
z x z
z x z y xz y x
x
y
x
y
x
y
y
x
x
x y
x y
y
y
x y
x y
y x y x y
x y y y x y
101
( )
( )
( )
( )
2 2
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ln
ln ln
ln
2
1
ln
ln 1 ln
2
1
ln 1 ln
2
1
ln 1 ln
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
y x C
x
y
arctg
x
y x
x C
x
y
arctg
x
y x
C x
x
y
arctg
C x
x
y
arctg
x
y
C x
x
y
arctg
x
y
C x arctgz z
x
dx
z
dz z
x
dx
z
dz z
x
dx
z
dz z
z
z
dx
dz
x
z
z
z x
z z x z
z z x z z z x z
+ ⋅ · −
+
+ ⋅ · −
+
+ ⋅ · −
+ ·

,
`

.
|
− + −
+ ·

,
`

.
|

,
`

.
|
+ + −
+ ·

,
`

.
|
+ + −
·
+
+

·
+
+

·
− −
+
+
− −
· ⋅
+
− −
· ′
− · + + ′
− · − ′ ⋅ + + ⋅ ′ +
∫ ∫


2
2
2
1 ln
2
1
ln
2
1
2
1
2
2
1
1
z
z
t
dt
dt
zdz
dt zdz
t z
dz
z
z
+ ·
· ·
]
]
]
]
]
]
]

·
·
· +
·
+
∫ ∫
171.
( )
( )
( )
( )
C y x x
C
y x x
ydy dx x x
ydy dx x x
dx
dy
y x x
y y x x
x
y
y
x
+ · +
⋅ + · +
· +
· + ⋅
· +
′ ⋅ · +
+

·
∫ ∫
2 2 3
2 2 3
2
3 3 2
6
2 2 3
1
1
1
1

102
172. 173.

( )
C x x y y
x
dx
dx dy
y
dy
y
y
dx
x
x
dy
y
y
x
xdx
y
ydy
x
xdx
y
ydy
x
x
dx
y
y
dy
x
dx
y
dy
x
y
dx
dy
xy y y xy x
+ + − · + + −
+
− ·

,
`

.
|
+
+
+
+

+
− +
·
+
− +

+
·
− −
+
·
− −
+
·
− −
+
·
− −
+
− −
·
· + ′ + +
∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫
∫ ∫

1 ln 7 ln 7
1 7
7
7
7
1
1 1
7
7 7
1 7
1 7
1 7
1
1
1
7
1
1
1
7
0 7

174.
z
z
dx
dz
x
z
z z
z x
z
z
z
z x
z
z
z x z
z x z y z
x
y
x
y
x
y
y
x xy
x y x
y
y xy y x
2
1
2
2 1
2
1
2
1

2
1
: / 2
: /
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2 2 2
2 2

·
− +
· ′

+
· ′
+
· ′ +
′ ⋅ + · ′ ·
+
· ′
+
· ′
′ · +

103
2 2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2
1
ln 1 ln
ln ln 1 ln
1
1
1
1
1
1
x C y x y
x C
x
x y y
x C
x
y
x
y
x C
x
y
x
y
C x z z
x
dx
z
dz
x
dx
z
dz
z
dx
xdz
z z x
z z z x z
z x z y z
x
y
x
y
x
y
y
y y x y x
y x y y x
⋅ · + +
⋅ ·
+ +
⋅ · + +
⋅ · + +
+ · + +
·
+
·
+
+ ·
+ · ′
+ + · ′ +
′ + · ′ · + + · ′
+ + · ′
+ · − ′
∫ ∫

2 2
2 2
0
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2
1
ln
0 ln
0 1 ln ln ln
ln 1 ln
1
2
y x C x
x
y x C
x
y x C x
x
y x
C x
x
y
C x
C x z
x
dx
z
zdz
− ⋅ ·
− ⋅
·
·
− ⋅
·


· − + +
+ · − −
·∫ ∫


176.
( )
3
3
3
3
3
1
1
1
1
ln 1 ln
3
3 1 ln
3
1
1 3
3 3
1
1
1
1
3
2
2
2 2
x
x
x
x
x
C y
C y
y C
y
C
y
C
x
y
dx x
y
dy
y x
dx
dy
x y x y
⋅ + ·
⋅ − ·
− · ⋅
·

· −
+ · − −
·

− ·
· + ′104
( ) ( )
[ ]
[ ]
x
x
x
x
x x
x t
x
x x
x x x
x
dx dx
x
x x
x
C
y
C
y
C y
dt
dt
dx
dt dx
t x
dx
C dx y
C dx y
C dx y
g f
y y
 
 

 
  
  


+ ·
+ ·

,
`

.
|
+ ⋅ ·
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

·
·
·
·
·
·
+ ⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ·
]
]
]

+ ⋅·
· ·
· ′ +

2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2


1
2
2
2
2
175.
177.
( ) ( )
( )

,
`

.
|
+ ·
+ ·

,
`

.
|


+

·
· · · + ′

x x
x x
x
dx dx
x
x x
x
C y
dx C y
dx C y
g f y y
2
2
2
1
1
 
 
  
 
pošto je y= 1 , za x=0 imamo
2
1
1 + · C
tj.
2
1
· C
traženo partikularno rješenje je
2
x x
y


·
 
178.
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) [ ]

,
`

.
|
+ − + ⋅ ·
+ + ⋅ ⋅ ·
]
]
]

+ + ⋅·
]
]
]

+ ⋅
∫ ∫
·
+ · ·
+ · + ′


− −C
x x
y
C dx x x y
C dx x x y
C dx g y
x x g f
x x y y
x x x
x
x x
dx dx
x
dx f dx f
x x
x x
4
3
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2
2 2 2
2
2 2
2
2
  

 
 
 

( )
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

− + − − ·
− ⋅ ·

,
`

.
|
− ⋅ ·
·
]
]
]
]
]

· ·
′ · ·
· ·
+ − ·
·
]
]
]
]
]

· ·
′ · ·
· − ·
·
]
]
]
]
]

· ′ ·
′ · ·
·
·
· + · + ·

∫ ∫


∫ ∫ ∫
x x
x x x
x x x
x
x
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x
x x
x dx
x
v du dx
v dx u x
dx x dx x
x x
v du dx
v dx u x
xdx
x
v u xdx
v dx u x
dx x
dx x dx x dx x x y
2 2
2 2 2 2
2 2 2
2
2
2
2 2
2
2 2 2 2
2
2
2
2 2
2
2 2
2 2
2 2 2 2 2
2
1
4 2 2
2
1
2
1
2
2
2
1


2 2
4
1
2 2
2
1


2
2
1
2

2 2
 
  
   

   
179.
( ) ( )
( ) ( )
( )
∫ ∫ ∫


− · − · − ·
]
]
]
]
]

− ·
· −
·
· ·
]
]
]

+ ⋅·
]
]
]

+ ⋅·
· − · · ⋅ − ′
· − ′
· − ′
+ · ′


cos ln ln
sin
sin
cos
cos
sin
cos
cos cos
cos
cos
sin
cos : / cos sin cos
cos sin cos
2
2
t
t
dt
dt xdx
dt xdx
t x
dx
x
x
tgxdx
C xdx y
C dx g y
x g tgx f x y tgx y
x y
x
x
y
x x x y x y
x x y x y
dx tgx dx tgx
x
dx f dx f
x x
x x
 
 
105
( )
2 2
2 1 0
2 2
2 1 0
2 1
2 2
2

0
a b
C C y y
a b
p
C C y
a r a r
a r
y a y
bx
ax ax
bx
b
bx
ax ax
bx

+ ⋅ + ⋅ · + ·

· ·
⋅ + ⋅ ·
· − ·
· −
· − ′ ′ 
 
 

η
η
[ ]
[ ]
[ ]
C
x
x
x
x
y
C x x
x
y
C dx
x
x
y
C xdx
x
y
C xdx x y
C xdx y
x
x x
+ + ·

,
`

.
|
+ + ⋅ ·
]
]
]

+
+
⋅ ·
+ ⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ·


cos 4
2 sin
cos 2
2 sin
4
1
2
1
cos
1
2
2 cos 1
cos
1
cos
cos
1
cos cos
cos
2
cos ln
cos ln cos ln
1

 
180.
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] C x x x x y
C xdx x y
C xdx x x x y
C xdx x y
C xdx x y
C xdx x y
C dx g y
x x g
x
f
x x y
x
y
x x x y y x
x x y
dx
dy
x
dx xdx x ydx xdy
x x
x x
dx
x
dx
x
x
dx f dx f
x x
x x
+ − ⋅ ·
+ ⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ·
+ ⋅ ⋅ ·
]
]
]
]

+ ⋅·
]
]
]

+ ⋅·
· − ·
· · ′
· − ′ ⋅
· −
· −ln
ln
ln
ln
ln
ln
ln ,
2
ln
2
: / ln 2
ln 2
: / ln 2
2
2
2 2 2
2 ln ln
2 ln 2 ln 2
2
2 2
2
2
3
3
3
2 2
 
 
 
 
∫ ∫
− · − ·
· · ′
′ · ·
· x x x dx x x
x v dx
x
u
v dx x u
xdx ln ln

1
ln
ln
181.

106
Konstanta za drugi izvod
2
r
polinom od r ( )
( )
r
p
182.
( ) ( )
( )
( )
x x x
x
x x
b
x x
x
C x C y y
p
p
p p
b
C x C y
r
r r p
y y y
2
2 1 0
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1 0
2 , 1
2
2
1
1 1 2 2 2
2
1
0 1 2 :
2
  

 
 

+ ⋅ ⋅ + ⋅ · + ·
· · ·
· + ⋅ − ·
·
·
⋅ ⋅ + ⋅ ·
·
· + −
· + ′ − ′ ′
η
η

184.
1
1
ln ln 1 ln
1
1
1
− ·
⋅ · +
+ · +
·
+
+
·
+
· ′
Cx y
x C y
C x y
x
dx
y
dy
x
y
dx
dy
x
y
y
107
183.
( )
2 2 1
2
2 4 9 3
0 2 3
2 3
2 1 2 , 1
2
2 2
· · ·
⋅ − t
·
· + −
+ · + ′ − ′ ′
b r r r
r r
x x y y y
x

Kada je b jednako sa jednim
1
r
ili
2
r
tada je
( )
x x
x r x r
x
C C y
C C y
x a a x
2
2 1 0
2 1 0
2
1 0
2 1
 
 

⋅ + ⋅ ·
⋅ + ⋅ ·
⋅ + ⋅ · η
( ) ( )
[ ]
1
1
1 1
1
1
1

1
1 1
1
2
ln ln
1
1
− ·
]
]
]

+ − ⋅ ·
+ ⋅ ·
]
]
]

+ ⋅ ⋅ ⋅ ·
]
]
]

+ ⋅ ⋅ ·
]
]
]
]

+ ⋅·
· − ·
· ⋅ − ′
· − ′Cx y
C
x
x y
C dx x x y
C dx
x x
x y
C dx
x
y
C dx
x
y
x
g
x
f
x
y
x
y
x x
y
y
x x
dx
x x
dx
x x
 
 
Sadržaj
stranica
Funkcija – definicija ................................................................................ 3
Granične vrijednosti – ( limesi) .............................................................. 10
Granične vrijednosti funkcije ................................................................. 29
Diferencijalni račun ................................................................................. 35
Izvod .......................................................................................................... 36
Izvod složenih funkcija ............................................................................ 37
Funkcije .................................................................................................... 40
Integrali .................................................................................................... 75
Parcijalna integracija .............................................................................. 85
Određeni integrali ................................................................................... 95
Newton – Leibnitz-ova formula ............................................................. 95
Diferencijalne jednačine ......................................................................... 100
Sadržaj ..................................................................................................... 108

108

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful