You are on page 1of 31

SULIT

23/1 GEOGRAFI Kertas 1 Julai 2013 1 jam

23/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH GEOGRAFI
Kertas 1 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 31 halaman bercetak.


23/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat sebelah SULIT

SULIT

23/1

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah ini.

Pantai berpasir

- Balai Polis
- Sekolah

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT 1 Sungai Baka mengalir dari arah mana? A B C D Utara Timur Laut Barat Daya Barat Laut

23/1

Apakah faktor utama yang mempengaruhi tanaman di kawasan X? A B C D Jenis tanih Pengaruh lautan Bersaliran buruk Bentuk muka bumi

12

10 29 30

Apakah bentuk muka bumi yang terdapat dalam segi empat grid di atas? A B C D Tebing tinggi Cerun landai Dataran tinggi Cerun bertangga

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 4 Pekan Telok berfungsi sebagai pusat I II pentadbiran perindustrian

23/1

III perkhidmatan IV pengumpulan hasil pertanian A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Bearing Bt. Aji (RG288110) dari Bt. Inas (RG233145) ialah A B C D 32 122 212 302

Kira jarak melalui jalan raya dari Kg. Huma (RG241170) ke Kg. Telok (RG279126). A B C D 5.8 km 7.7 km 13.5 km 27.0 km

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT 7

23/1

Rajah 1 menunjukkan tanaman di kawasan tanah tinggi.

Kubis Kawasan P Bunga Ros

Rajah 1 Apakah kawasan P ? A B C D Banjaran Tahan Banjaran Tama Abu Banjaran Trus Madi Banjaran Titiwangsa

Maklumat berikut adalah ciri kawasan tanah pamah. Beralun dan berbukit-bukau Ditanami getah dan kelapa sawit

Kawasan yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah A B C D Dataran Johor. Delta Rajang. Dataran Selangor. Dataran Kedah-Perlis.

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 9

23/1

Antara berikut tasik manakah yang terbentuk secara semula jadi? I II Tasik Bera Tasik Chini

III Tasik Kenyir IV Tasik Temenggor A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

10 Peta 1 menunjukkan sungai di Malaysia.

I II III

IV

Peta 1: MALAYSIA Kawasan delta terbentuk di sungai yang bertanda A B C D I II III IV

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

23/1

11 Antara berikut cara manakah paling berkesan untuk mengurangkan hakisan di cerun bukit? I II Pembinaan batas Pertanian sejenis

III Pembinaan berteres IV Penanaman tutup bumi A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Jadual 1 di bawah menunjukkan suhu bulanan stesen X. Bulan Suhu C J 25 F 25 M 26 A 26 M 24 J 24 J 23 O 25 S 27 O 28 N 28 D 29

Jadual 1 12 Julat suhu stesen X ialah A B C D 4 C 6 C 23 C 29 C

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

23/1

13 Berdasarkan rajah di bawah, apakah waktu tempatan bagi Bandar Z?

90T

Greenwich (8.00 Pagi)

Bandar Z

A B C D

9.00 pagi 2.00 Pagi 2.00 Petang 9.00 Malam

14 Rajah 2 menunjukkan pergerakan bumi.

Rajah 2 Apakah kesan pergerakan bumi tersebut? I II Pembiasan angin lazim Siang dan malam

III Kejadian empat musim IV Perbezaan ketinggian matahari A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

23/1

15 Rajah 3 menunjukkan kedudukan bumi semasa mengelilingi matahari.

Rajah 3 Apakah kejadian yang dapat dikaitkan dengan bumi pada kedudukan yang bertanda I? I II Matahari tegak di Garisan Jadi Hemisfera selatan mengalami musim panas

III Siang lebih panjang di hemisfera utara IV Kutub utara mengalami 24 jam siang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 16 Peta 2 menunjukkan taburan iklim dunia.

10

23/1

III I II

IV

Peta 2 : DUNIA Antara berikut, kawasan manakah mengalami iklim yang sama dengan Malaysia? A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

17 Maklumat berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tiupan angin di Malaysia. Berasal dari benua Asia Bertiup antara bulan November hingga Mac Apakah jenis angin tersebut? A B C D Sumatera Bayu Laut Monsun Barat Daya Monsun Timur Laut

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

11

23/1

18 Peta 3 menunjukkan kawasan yang mempunyai ciri suhu yang sama.

Peta 3: MALAYSIA Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di kawasan berlorek? A B C D Ketinggian Kedudukan Tiupan angin Tumbuhan semula jadi

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

12

23/1

19 Peta 4 berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk.

Peta 4: DUNIA Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan berlorek? A Pembalakan B Pelancongan C Pertanian D Menangkap ikan

20

Maklumat berikut berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Jarak penglihatan 1 2 km Debu, asap, abu, gas dan pepejal terapung-apung di atmosfera

Apakah yang menyebabkan kejadian di atas? I II Kenderaan bermotor Kegiatan pembalakan

III Pembinaan bangunan konkrit IV Pembakaran kawasan pertanian A I dan II B C I dan IV II dan III

D III dan IV 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

13

23/1

21 Antara berikut manakah merupakan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia? A Daun berduri B C Tumbuh berkelompok Batang berlendair

D Malar hijau

22 Peta 5 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

Peta 5 : SEMENANJUNG MALAYSIA Apakah faktor utama yang mempengaruhi perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan X dan Y? A Tanih B C Iklim Ketinggian

D Bentuk muka bumi

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

14

23/1

23 Kombinasi yang manakah benar tentang jenis tanih dan jenis pokok? Jenis Tanih A B C D Pasir Laterit Gambut Aluvium Jenis Pokok Ru Tapak Kuda Seraya Oak

24 Peta 6 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia?

Peta 6 : MALAYSIA

Tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk membuat arang kayu dan cerucuk diperoleh dari kawasan yang bertanda A I dan II B C I dan IV II dan III

D III dan IV

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT 25

15

23/1

Peta 7 menunjukan lokasi kawasan pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Peta 7 : MALAYSIA Kawasan belorek merupakan lokasi A B C D ladang hutan. penebangan terpilih. rawatan silvikultur. taman negara.

26

Apakah kesan utama penerokaan hutan hujan tropika secara besar-besaran? A B C D Kadar kelembapan meningkat Spesies baru fauna ditemui Kepupusan flora dan fauna Mengekalkan keseimbangan ekosistem

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 27

16

23/1

Faktor manakah yang dikaitkan dengan kepupusan flora dan fauna di Malaysia? I II Pertanian pindah Perkilangan

III Jerebu IV Pembalakan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

28

Peta 8 berkaitan dengan kepadatan penduduk di Semenanjung Malaysia.

Peta 8 : SEMENANJUNG MALAYSIA Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang berlorek? A B C D Kawasan pertanian Kawasan pelancongan Kawasan perindustrian Kawasan perlombongan

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT 29

17 Peta 9 berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia.

23/1

Peta 9 : MALAYSIA Antara berikut, mengapakah kawasan berlorek berpenduduk jarang? I II Kawasan paya Berhutan tebal

III Kawasan tanah tinggi IV Kawasan perlombongan A I dan II B C I dan IV II dan III

D III dan IV

30 Apakah faktor yang mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk di Malaysia? I Migrasi

II Imigrasi III Kadar kematian IV Kadar kelahiran A I dan II B C I dan IV II dan III

D III dan IV [Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 31

18

23/1

Apakah faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kelahiran di Malaysia? A bencana alam B perkahwinan lewat C dasar kependudukan negara D taraf kesihatan meningkat

32

Peta 10 menunjukkan lokasi migrasi penduduk.

Peta 10 : MALAYSIA Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi tersebut? A Dasar kerajaan B Bencana alam C Pendidikan D Darjah ketersampaian

33

Kombinasi manakah yang betul berkaitan dengan ciri-ciri penduduk mengikut negara? Kanada A B C D Kadar kelahiran tinggi Kadar pengangguran rendah Tahap teknologi rendah Pendapatan berkapita rendah India Kadar kelahiran rendah Kadar pengangguran tinggi Tahap teknologi tinggi Pendapatan berkapita tinggi

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

19

23/1

34 Maklumat berikut adalah aktiviti manusia terhadap penerokaan sumber tanih secara terancang. Kawasan paya ditebus guna dan ditanam dengan padi

Kawasan manakah yang sesuai dengan pernyataaan di atas? A B C D Taiping, Perak Paya Besar, Pahang Puchong, Selangor Bayan Lepas, Pulau Pinang

35 Peta 11 menunjukkan beberapa lokasi petempatan dunia.

IV III II

Peta 11 : DUNIA Petempatan awal dunia terletak pada kawasan berlorek yang bertanda A B C D I II III IV

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 36 Rajah 4 menunjukkan pola petempatan.

20

23/1

Laut

Petempatan Pokok Kelapa

Rajah 4

Pola petempatan dalam gambar rajah di atas ialah A B C D berkelompok. berjajar . berpusat. berselerak.

37 Maklumat berikut adalah kawasan rancangan pembangunan wilayah.

KESEDAR KEJORA KETENGAH

Apakah kesan pembukaan kawasan tersebut? A B C D Jumlah penduduk bertambah Zon perdagangan bebas Wujud bandar besar Pembinaan jaringan pengangkutan

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

21

23/1

38 Maklumat di bawah merupakan bandar-bandar di Malaysia. Sintok, Kedah Bangi, Selangor Skudai, Johor

Apakah fungsi bandar-bandar di atas? A B C D Pelancongan Pendidikan Perindustrian Pertanian

39 Maklumat berikut merupakan ciri sebuah bandar. Apakah bandar tersebut? A B C D Tokyo Dhaka Bangkok Kuala Lumpur Bandar berpenduduk padat Kos hidup tinggi Bullet train

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

22

23/1

40 Peta 12 menunjukkan sebuah lokasi petempatan bandar.

Peta 12 : MALAYSIA Mengapakah kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk? I II Bebas daripada bencana alam Banyak peluang pekerjaan

III Peluang pendidikan tinggi IV Kestabilan politik A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

41 Apakah cara mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar raya Kuala Lumpur? A B C D Menaikkan harga petrol Membanyakkan pembinaan jalan raya Memiliki sebuah kereta bagi setiap individu. Memajukan sistem pengangkutan pintar

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

23

23/1

42 Rajah 5 menunjukkan keadaan sesebuah bandar di Malaysia.

Setinggan

Pengangguran

Pencemaran

Kesesakan lalu lintas

Rajah 5 X merujuk kepada A B C D kepentingan pembandaran proses pembandaran kesan pembandaran fungsi perbandaran

43 Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pengangkutan darat pada zaman penjajah di pantai barat Semenanjung Malaysia? A Perindustrian B C D Perlombongan Perniagaan Pertanian

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

24

23/1

44 Maklumat di bawah merujuk kepada sejenis alat perhubungan. Diperkenalkan pada tahun 1876 Memberikan maklumat dengan cepat Talian dibina selari dengan landasan kereta api

Apakah alat perhubungan yang dimaksudkan dalam kenyataan di atas? A B C D Radio Telegraf Telefon Pos

45 Maklumat di bawah berkaitan pengangkutan darat di Malaysia. Lebuh Raya Utara Selatan Lebuh Raya Tun Razak

Apakah kepentingan pembinaan jaringan lebuh raya di atas? A B C D Menggalakkan pelancongan Mengurangkan kesesakan lalu lintas Memendekkan masa Memendekkan jarak

46 Bandar manakah yang menghubungkan jaringan jalan kereta api di antara pantai timur dan pantai barat Semenanjung Malaysia? A B C D Gemas Tumpat Johor Bahru Padang Besar

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

25

23/1

47 Maklumat di bawah merujuk kepada bandar-bandar di Malaysia? Lendu, Melaka Kuantan, Pahang Wilayah Persekutuan Labuan

Apakah kepentingan bandar di atas? A B C D Perindustrian Pelancongan Telekomunikasi Pengangkutan

48 Foto 1 menunjukkan jenis pengangkutan di Malaysia.

Foto 1 Apakah kepentingan perkembangan sistem pengangkutan tersebut? A B C D Menggalakkan eksport hasil hutan Mempercepatkan pergerakan penumpang Merendahkan kos pengangkutan perdagangan Memudahkan pengaliran masuk maklumat

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT

26

23/1

49 Maklumat di bawah menerangkan kaedah kawalan alam sekitar. Memasang catalytic conveter Pengangkutan Light Rapid Transit Menguatkuasakan undang-undang

Kaedah di atas adalah untuk mengatasi masalah A B C D banjir kilat. hakisan tanah. pencemaran udara. kesesakan lalu lintas.

50 Foto 2 menunjukkan produk yang dihasilkan daripada sumber mineral di Malaysia.

Foto 2 Apakah bahan mentah tersebut? A B C D Batu kapur Bauksit Kaolin Bijih timah

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

27

23/1

51 Maklumat berikut adalah contoh alat yang menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui di Malaysia. Memanaskan air di rumah Kalkulator Lampu lalu lintas kereta api

Apakah jenis sumber tenaga tersebut? A B C D Air Biomas Terma Suria

52 Antara berikut kombinasi manakah benar? Mineral I II III IV A B C D Arang batu Bijih timah Emas Kuprum I dan II I dan IV II dan III III dan IV Kawasan pengeluaran Silimpopon Lembah Kinta Kota Tinggi Bau

[Lihat sebelah 23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK SULIT

SULIT 53 Kombinasi manakah yang benar? Negara I II III IV A B C D Jepun China India Perancis I dan II I dan IV II dan III III dan IV

28

23/1

Sumber tenaga Tenaga suria Tenaga biomas Tenaga geoterma Tenaga ombak

54

Peta 14 menunjukkan taburan kawasan sumber mineral di Malaysia.

II

IV

III Peta 14: MALAYSIA

Kawasan manakah berkembang akibat daripada penerokaan sumber petroleum? A I B C II III

D IV

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT 55

29

23/1

Foto 3 menunjukkan sumber hutan di Malaysia.

Foto 3 Apakah kesan daripada penerokaan sumber di atas? A B C D Kemusnahan kawasan tadahan Pasang surut terganggu Aras laut meningkat Habitat fauna musnah

56

Maklumat di bawah menunjukkan kawasan pelancongan di Malaysia.

Taman Bukit Cahaya Shah Alam Program Home Stay di kampung Taman Herba Nasuha, Pagoh

Apakah jenis pelancongan tersebut? A B C D Agropelancongan Ekopelancongan Pelancongan sukan dan rekreasi Pelancongan budaya dan warisan

[Lihat sebelah

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT 57

30

23/1

Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier? A B C D Pertanian Pembalakan Perindustrian Pendidikan

58

Maklumat di bawah merujuk kepada organisasi bukan kerajaan di Malaysia? SAM MNS WWF

Penglibatan organisasi tersebut adalah dalam bidang A B C D perdagangan antara bangsa. industri elektronik. pembangunan wilayah. pengurusan alam sekitar.

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT

SULIT

31

23/1

59 Rajah menunjukkan kesan perubahan cuaca dan iklim akibat kegiatan ekonomi.

Rajah 6 Apakah kesan yang dikaitkan dengan fenomena di atas? A B C D Bronkitis Pneumonia Kanser kulit Penglihatan terganggu

60 Maklumat di bawah berkaitan pertubuhan antarabangsa. Pertubuhan Perdagagngan Dunia (WTO) Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)

Apakah kepentingan pertubuhan tersebut? I II Peningkatan mata wang Kerjasama ekonomi

III Pemindahan teknologi IV Mengawal keselamatan A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV SOALAN TAMAT

23/1 2013 Hak Cipta BPSBPK

SULIT