SULIT

Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Julai 2013 1 ½ jam

76/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak
1

SULIT 1 Rajah 1 menunjukkan amalan 4 M di bengkel Kemahiran Hidup Amalan 4 M

76/1

Membersih

Menyusun Atur RAJAH 1

Menilai

X

Apakah X ? A Mendisiplin B Menepati masa C Menyelenggara D Membaik pulih 2 Apakah langkah terakhir dalam proses mereka cipta ? A Pengujian B Pengubahsuaian C Pendokumentasian D Membuat kemasan Berikut adalah maklumat tentang faktor pemilihan idea reka cipta.   Boleh menyelesaikan masalah Dapat memenuhi keperluan pengguna

3

Apakah faktor itu ? A B C D 4 Mesra alam Cara pembuatan Keupayaan kendiri Kepentingan produk

Susun mengikut urutan proses pengenalpastian masalah dalam reka cipta, I Menganalisis maklumat II Mengenalpasti masalah III Mengumpul maklumat dan data IV Menyenarai pelbagai idea penyelesaian masalah A B C D I, II,IV, III II, III, I,IV III, IV, II, I IV, I, II, III

2

SULIT 5 Antara berikut yang manakah definisi reka bentuk ?

76/1

A Pengajian dan pengetahuan dalam usaha mencipta pelbagai alat, sumber dan sistem B Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak C Proses penyelesaian masalah yang dapat memperbaiki kefungsian serta rupa bentuk sesuatu produk D Penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna 6 Antara berikut yang manakah sesuai digunakan untuk menanda kepingan logam sebelum digerudi?

A

B

C

D

7

Jadual 1 menunjukkan kos membuat 100 unit kotak alat tulis. Kos Kos bahan Kos upah Kos overhed Jumlah(RM) RM 980.00 RM 220.00 RM 40.00 JADUAL 1 Hitung kos untuk membuat seunit projek itu? A B C D RM 10.20 RM 11.60 RM 12.00 RM 12.40

3

SULIT 8 Rajah 2 menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai.

76/1

RAJAH 2 Apakah X ? A B C D 9 Bindu Takal Tuas pemasuk Ragum gerudi

Berus syelek yang telah digunakan perlu dicuci dengan sejenis bahan pelarut. Apakah bahan pelarut itu? A Air B Thinner C Turpentin D Spirit metil

10

Produk reka bentuk yang dihasilkan mestilah selamat untuk digunakan. Apakah yang di maksudkan dengan ‘selamat digunakan’ ? A B C D Produk yang dihasilkan mestilah dapat menyakinkan pengguna Produk yang dihasilkan tidak berbahaya dan mengakibatkan pencemaran Produk yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak dan keperluan pengguna Produk yang dihasilkan mestilah tepat, menarik serta mempunyai saiz yang sesuai

4

SULIT 11 Antara berikut yang manakah tanggam lekap ?

76/1

A

B

C 12 Berikut adalah maklumat tentang satu bahan.   Apakah bahan itu? A B C D 13 Perspek Aluminium Keluli lembut Polyvinylchloride

D

Senang dibentuk dan dipateri Mudah berkarat

Rajah 3 menunjukkan sejenis alat tangan

RAJAH 3 Apakah fungsi alat itu ? A Merapatkan dua keping logam B Menyambung dua keping logam C Mencantum kekal dua keping logam D Mengikat sementara dua keping logam

5

SULIT 14 Rajah 4 menunjukkan bahagian dalam plag 3 pin 13 Ampere.

76/1

X

RAJAH 4 Apakah fungsi X ? A Menjadi tamatan teras besi B Mengalirkan arus berlebihan ke bumi C Melindungi litar dan perkakas elektrik D Menjadi tamatan teras hijau berjalur kuning 15 Berikut adalah maklumat penggunaan tenaga elektrik dan kadarnya.   Jumlah penggunaan tenaga elektrik = 165 kWj Kadar seunit = 30 sen

Hitung kos penggunaan tenaga elektrik itu A RM 4.95 B RM 49.50 C RM 495.00 D RM 4950.00 16 Rajah 5 menunjukkan satu komponen elektronik.

RAJAH 5

Apakah unit bagi nilai komponen itu ? A Volt B Ohm C Farad D Ampere

6

SULIT 17 Antara yang berikut komponen yang manakah berkutub ?

76/1

P A B C D 18 P Q R P dan Q dan R dan S dan S

Q

R

S

Berikut adalah maklumat tentang satu komponen elektronik.  Tergolong dalam komponen aktif  Bertindak sebagai suis dan membesar arus dalam litar Apakah komponen itu ? A Perintang B Transistor C Kapasitor D Diod pemancar cahaya

19

Rajah 6 menunjukkan satu litar bersepadu NE 555.

P Q R S

W X Y Z

RAJAH 6 Antara berikut pin yang manakah disambungkan kepada punca bekalan ? A B C D Pin P dan W Pin Q dan X Pin R dan Y Pin S dan Z

7

SULIT 20 Antara berikut penyambungan diod pemancar cahaya yang manakah betul ?

76/1

+ +
9V

+ _ _ +
9V

_ _

A
+ +
9V 9V

B
+ _ _ +
9V

_ _

C

D

21

Rajah 7 menunjukkan penyambungan paip pada tangki simpanan air di rumah.

RAJAH 7 Bahagian yang manakah berfungsi menyalurkan air keluar dari tangki semasa kerja pembersihan dilakukan ? A P B Q C R D S

8

SULIT 22

76/1

Antara berikut yang manakah digunakan untuk menyambung dua batang paip BG yang sama saiz tanpa memusingkan batang paip itu?

A

B

C 23 Rajah 8 menunjukkan sebuah bongkah.

D

RAJAH 8 Pilih pelan dan pandangan hadapan yang betul bagi bongkah itu .

A

B

C

D

9

SULIT 24 Rajah 9 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu objek.

76/1

P

RAJAH 9 Apakah garisan P ? A B C D 25 Garisan objek Garisan binaan Garisan penengah Garisan tersembunyi

Rajah 10 menunjukkan sebuah mesin jahit P Q R
X

S

S

RAJAH 10

Susun mengikut urutan yang betul langkah memasang benang atas mesin jahit itu bermula dengan bahagian X. A B C D R, P, S R, Q, S P, R, S P, Q, S

10

SULIT 26 Berikut adalah sebahagian punca kesilapan memesin menggunakan mesin jahit.   Jarum tumpul Tegangan benang mesin ketat

76/1

Apakah ciri jahitan yang akan terhasil? A Benang bawah berkedut B Mata jahitan melangkau C Mata jahitan longgar D Kelim berkedut 27 Antara berikut yang manakah etika semasa makan? I Ambil sajian dengan cermat II Sentiasa meletakkan siku di atas meja III Tiup makanan supaya cepat sejuk dan mudah dimakan IV Tidak bercakap semasa mulut penuh dengan makanan A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV Rajah 11 menunjukkan alatan yang digunakan di dapur.

28

RAJAH 11 Kegunaan alatan itu adalah untuk A memasak B menghidang C persediaan memasak D membuat kek dan biskut 29 Diana mengecat dinding bilik tidurnya dengan warna lembut. Apakah kesan daripada tindakan beliau terhadap suasana biliknya? A Sejuk dan tenang B Tenang dan ceria C Ceria dan harmoni D Harmoni dan redup

11

SULIT 30 Berikut adalah aktiviti yang dijalankan di tempat kediaman?    Membaca surat khabar Menonton televisyen Melayan tetamu

76/1

Apakah ruang yang sesuai untuk aktiviti itu? A Ruang kerja B Ruang sosial C Ruang makan D Ruang persendirian

31

Mengapakah pasir sungai digunakan sebagai sebahagian daripada medium penanaman ? I Memperbaiki saliran. II Mempunyai pengudaraan yang baik. III Mengandungi nutrien yang mencukupi. IV Tidak menghalang perkembangan akar. A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah tujuan merumput tanaman hiasan? A Mengelakkan tanaman menjadi kering dan layu. B Membantu mengekalkan kelembapan medium. C Menambahkan lagi nutrien yang terdapat dalam medium. D Mengelakkan persaingan untuk mendapatkan nutrien dan air. Rajah 12 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan satu bongkah.

32

33

Pelan

Pandangan hadapan

RAJAH 12

12

SULIT Antara berikut yang manakah bongkah bagi pandangan itu ?

76/1

A

B

C

D

34

Rajah 13 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sebuah objek.
X X

RAJAH 13 Antara berikut, manakah lukisan keratan penuh yang betul mengikut garis satah pemotongan X – X ?

A

B

C

D

13

SULIT 35

76/1

Rajah 13 menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sebuah bongkah.

Pandangan hadapan RAJAH 13 Pilih bongkah yang betul bagi pandangan itu.

Pandangan sisi

A

B

C 36

D

Rajah 14 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sebuah objek yang dipotong pada garisan PQ.

Q

P

RAJAH 14

14

SULIT Antara berikut yang manakah hamparan objek itu ?

76/1

A

B

C 37 Rajah 15 menunjukkan sejenis sambungan litar elektrik

D

RAJAH 15 Antara berikut yang manakah benar tentang litar itu? A Nilai arus yang merentasi setiap beban adalah sama B Nilai voltan yang merentasi setiap beban adalah sama C Nilai arus yang merentasi setiap beban semakin bertambah D Nilai rintangan yang merentasi setiap beban semakin berkurangan 38 Rajah 16 menunjukkan satu aktiviti dalam penggunaan meter pelbagai

RAJAH 16
15

SULIT Apakah aktiviti itu?. A Mengkur nilai arus B Mengukur nilai kuasa C Mengukur nilai voltan D Mengukur nilai rintangan 39 Berikut adalah maklumat tentang sejenis litar   Nilai voltan merentasi setiap beban adalah sama Arus mengalir lebih daripada satu laluan

76/1

Apakah litar itu? A Litar siri B Litar selari C Litar pintas D Litar siri-selari 40 Rajah 17 menunjukkan satu sambungan litar elektrik M1 M3 M2

RAJAH 17 Apakah yang akan terjadi sekiranya mentol M1 terbakar Mentol M2 A B C D Menyala Menyala Tidak menyala Tidak menyala Mentol M3 Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

16

SULIT 41 Rajah 18 menunjukkan satu litar elektronik.

76/1

S

P

Q

R

RAJAH 18 Antara yang berikut komponen yang manakah perlu dipasang mengikut kekutuban yang betul ? A P dan Q B P dan S C Q dan R D R dan S 42 Berikut adalah maklumat sejenis komponen.
 

Berfungsi sebagai suis kawalan pada litar berarus tinggi Kendaliannya dikawal oleh aruhan magnet

Apakah komponen itu ?

A 43

B

C

D

Antara yang berikut yang manakah simbol diod kuasa ?

A A B

C
17

D

SULIT 44 Rajah 19 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.

76/1

2 6 7 5

8 NE 555

4 3 1

RAJAH 19 Apakah output litar itu ? A Haba B Bunyi C Cahaya D Gerakan 45 Susun mengikut urutan yang betul langkah memasang komponen projek elektronik. I Pasang komponen berpandukan lukisan skematik II Pateri kaki dan tamatan komponen III Bentukkan kaki komponen IV Potong kaki komponen yang berlebihan A I, II, III, IV B III, I, II, IV C I, III, IV, II D III, IV, I, II Antara yang berikut padanan komponen dan simbol yang manakah betul ? Komponen A Simbol

46

B

C

D

18

SULIT 47 Rajah 20 menunjukkan satu lukisan skematik.

76/1

S c b e

+ 9V

-

RAJAH 20 Mengapakah LED dan buzer tidak berfungsi apabila suis S ditutup ? A B C D 48 Kaki LDR dipasang terbalik Transistor yang digunakan jenis NPN Diod dipasang tidak mengikut kekutuban Punca bekalan elektrik menggunakan bateri 9V

Maklumat di bawah menerangkan tentang sejenis komponen elektronik.   Apabila arus mengalir melalui gegelung teras besi akan menjadi elektromagnet dan menarik plat sesentuh Plat sesentuh pula akan memutuskan atau mengalirkan arus elektrik di dalam litar

Antara berikut yang manakah komponen itu ? A B C D Geganti Litar bersepadu Pembesar suara Perintang boleh laras

19

SULIT 49 Rajah 21 menunjukkan satu lukisan skematik projek elektronik.
NO CO 4 3 8 7 + 6 2 1 _ NC

76/1

NE555

+

-

RAJAH 21 Antara yang berikut yang manakah lukisan bergambar yang betul bagi projek itu ? A B

+

+

+

+

+ +

+

C

D

-

+

+

+

+

+

+ +

-

-

-

20

SULIT 50

76/1

Antara peralatan yang berikut yang manakah menunjukkan mekanisme pergerakan enjin? A Basikal B Kipas meja C Mesin basuh D Mesin pemotong rumput Rajah 22 menunjukan sejenis mesin.

51

X

RAJAH 22 Apakah fungsi X ? A Memutarkan bindu B Mengurangkan geseran C Menguatkan pemegang alat D Memusingkan bahagian hulu 52 Rajah 23 menunjukkan sistem takal mesin gerudi lantai Y

RAJAH 23 Apakah nama bahagian Y? A Aci motor B Tali sawat C Takal dipacu D Takal pemacu

21

SULIT 53 Rajah 24 di atas menunjukkan sejenis gear.

76/1

RAJAH 24 Apakah fungsi gear itu?. A Memindahkan tenaga antara aci yang selari. B Memindahkan gerakan putaran kepada gerakan lurus dan sebaliknya. C Memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain yang bersudut 90º. D Mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. 54 Rajah 25 menunjukkan satu komponen bahagian dalam enjin.

RAJAH 25 Apakah nama komponen itu ? A Tapet B Omboh C Aci engkol D Rod penghubung 55 Rajah 26 menunjukkan keratan rentas sebuah karburetor.

W

X

Z

Y

RAJAH 26
22

SULIT Antara berikut yang manakah injap pendikit ? A W B X C Y D Z 56 Rajah 27 menunjukkan sebuah enjin satu silinder empat lejang P Q

76/1

R

S

RAJAH 27 Apakah bahagian yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan petrol pada kadar yang betul? A B C D 57 P Q R S

Antara berikut yang manakah menunjukkan lejang mampatan bagi enjin satu silinder empat lejang ?

A

B

C
23

D

SULIT 58 Antara berikut yang manakah perniagaan runcit besar-besaran ? A B C D 59 Pasaraya Bagus Kedai Kasut Abu Restoran Selamat Pengedar Perabot Jati

76/1

Apakah matlamat penubuhan persatuan pengguna ? I II III IV A B C D Menerima dan membuat aduan. Memberi pendidikan dan latihan. Membuat ujian, kajian dan penyelidikan. Mengambil tindakan undang-undang terhadap peniaga yang curang. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

60

Antara berikut yang manakah bentuk perniagaan dalam bidang perkhidmatan? A B C D Zahid mengusahakan ladang kelapa sawit bapanya. Osman adalah seorang pengusaha kilang yang berjaya. Rahim seorang mekanik kereta yang berjaya di bandarnya Ismail adalah seorang kontraktor membuat bangunan yang terbaik

KERTAS SOALAN TAMAT

24