You are on page 1of 20

SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Perdagangan Dan Keusahawanan 79/1 Julai, 2013 1Jam 30 minit

79/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PILIHAN IV)

1 Jam 30 Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A , B , C dan D . Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

Kertas ini mengandungi 20 halaman bercetak 79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

79/1

Antara berikut, alat pemadam api yang manakah digunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada bahan elektrik dan petrol? I II

III

IV

ABC

BC

A B C D 2

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah definisi teknologi dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu? A B C D Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk Proses penyelesaian masalah yang dapat memperbaiki kefungsian serta rupa bentuk sesuatu produk Penghasilan produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna Pengajian dan pengetahuan dalam usaha mencipta dan menggunakan pelbagai alatan, sumber dan sistem

Apakah langkah pertama dalam proses reka cipta? A B C D Perancangan pembinaan projek Pemilihan reka bentuk Pengenalpastian masalah Pendokumentasian reka cipta

Rajah 1 menunjukkan satu langkah dalam proses reka cipta. X Pemilihan Idea Rajah 1 Antara berikut yang manakah sesuai bagi X dan Y ? A B C D X Perekaan projek Perancangan pembinaan projek Pengenalpastian masalah Pengenalpastian masalah Y Pembinaan projek Pembinaan projek Perekaan projek Perancangan pembinaan projek
SULIT

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

79/1

Rajah 2 menunjukkan urutan proses perekaan projek. Idea terbaik P Rajah 2 Apakah proses P dan Q? A B C D P Lakaran Lukisan kerja Lukisan kerja Lakaran Q Lukisan kerja Lakaran Prototaip Prototaip Q Model awal

Pernyataan di bawah merujuk kepada suatu proses reka cipta. Ali membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran

Apakah proses tersebut? A B C D 7 Pemilihan idea Pembinaan projek Pemilihan rekabentuk Perancangan pembinaan projek

Berikut merupakan alatan tangan yang digunakan dalam proses pembinaan projek reka bentuk. I II

III

IV

Rajah 3 Susun mengikut urutan penggunaan alatan tangan dalam proses itu. A B C D I, II, III, IV I, III, IV, II I, IV, III, II I, III, II, IV

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

79/1

Apakah tujuan utama pendokumentasian dibuat? A B C D Merancang masa pembinaan Menjimatkan kos pembuatan Menjadi bahan bukti penciptaan Memudahkan proses pembinaan projek

Antara berikut yang manakah menerangkan faktor fungsi sesuatu reka bentuk dengan tepat? A B C D Reka bentuk tidak melibatkan proses pembuatan yang rumit Reka bentuk yang dihasilkan mestilah selamat kepada pengguna Reka bentuk yang dihasilkan mestilah boleh dipasarkan Reka bentuk yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah

10

Rajah 3 menunjukkan suatu proses reka bentuk.

Rajah 3 Apakah X? A B C D 11 Gandin kayu Gandin getah Tukul warrington Tukul kuku kambing

Pernyataan berikut menerangkan ciri sejenis bahan dalam reka bentuk. Terdiri dari jenis kalis air dan tidak kalis air Terhasil dari beberapa kepingan vernier yang dilekatkan bersama Digunakan untuk membuat perabot.

Antara bahan berikut yang manakah menepati ciri di atas? A B C D Kayu MDF Papan Lapis Mounting board

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

79/1

12

Rajah 4 menunjukkan sejenis pengikat.

Rajah 4 Apakah nama pengikat di atas? A B C D 13 Paku panel Paku kepala rata Skru kepala bulat Skru kepala benam

Rajah 5 menunjukkan sejenis mesin.

Rajah 5 Apakah fungsi mesin di atas? A B C D 14 Memotong lengkung dan lurus Menebuk lubang secara menegak Meratakan dan melicinkan permukaan kayu Memasang dan menanggalkan skru benam sendiri

Rajah 6 menunjukkan sejenis tanggam.

Rajah 6 Apakah alatan tangan yang digunakan untuk menghasilkan tanggam tersebut? A B C D Gergaji tangan, sesiku L, pahat tepi serong, dan gandin kayu Gergaji tangan , tolok penanda, sesiku L dan pisau penanda Gergaji puting, sesiku L, pahat tepi serong, dan gandin kayu Gergaji puting , tolok penanda, pahat tepi serong dan gandin getah.

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

79/1

15

Rajah 7 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

Rajah 7 A B C D 16 P Teras Bumi Teras Neutral Teras Hidup Teras Bumi Q Teras Hidup Teras Bumi Teras Neutral Teras Neutral R Teras Neutral Teras Hidup Teras Bumi Teras Hidup

Rajah 8 menunjukkan keratan bil elektrik.


KETERANGAN TARIKH AMAUN BIL AKHIR 27-05-13 50.50 BAYARAN AKHIR 03-06-13 50.50 CAGARAN TAMBAHAN TUNGGAKAN 0.00 0.00 JENIS BACAAN N TARIF 013

BAYARAN DITERIMA SETAKAT 05-06-13

NO.JANGKA 6012089
TARIKH BACAAN

MF 1.00

DAHULU 07230
27-05-13

SEMASA 08480

KEGUNAAN

DAHULU:

SEMASA:

26-06-13

JENIS: N

Kategori Tarif Domestik 200 unit pertama 800 unit berikutnya Unit tambahan berikutnya Rajah 8 Berapakah jumlah yang perlu dibayar? A B C D RM 270.90 RM 272.50 RM 319.50 RM 347.50

Kadar (RM/Unit) 0.218 0.258 0.278

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

79/1

17

Rajah 9 menunjukkan bahagian utama motor DC.

Rajah 9 Apakah fungsi bahagian X? A B C D 18 Mengalir dan memutuskan arus dalam angker Membekalkan arus kepada angker Memutarkan angker Menukar arah putaran angker

Rajah 10 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

Rajah 10 Apakah komponen itu? A B C D 19 Suis mikro Suis togel Suis tekan buka Suis tekan tutup

Pernyataan di bawah merujuk kepada fungsi sejenis komponen elektronik. Meninggikan voltan, arus dan kuasa. Sebagai suis kawalan

Apakah komponen itu? A B

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

79/1

20

Antara berikut yang manakah padanan yang betul. Simbol A Membenarkan arus mengalir satu arah sahaja B Menukarkan gelombang elektrik kepada bunyi C Mengawal dan menghadkan arus D Menyimpan dan membuang cas Fungsi

21

Rajah 11 menunjukkan satu litar skematik.

Rajah 11 Apakah komponen yang disambungkan dengan pin set semula masa litar bersepadu? I II III IV A B C D 22 Suis L.E.D Perintang Kapasitor I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara yang berikut, komponen elektronik yang manakah perlu dipasang mengikut kekutuban yang betul di dalam litar? A B

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

79/1

23

Rajah 12 menunjukkan tangki simpanan air di rumah.

Rajah 12 Antara yang berikut paip yang manakah menyalurkan air ke bilik mandi? A C 24 P R B D Q S

Rajah 13 menunjukkan penyambung paip.

Rajah 13 Apakah nama penyambung itu? A B C D 25 Penyuai Soket injap Penyuai soket PT Puting heksagon Soket penjodoh

Rajah 14 menunjukkan jenis-jenis garisan dalam lukisan teknik.

Rajah 14 Apakah X dan Y? A B C D X Garisan tersembunyi Garisan penengah Garisan objek Garisan dimensi Y Garisan dimensi Garisan objek Garisan tersembunyi Garisan penengah

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

10

79/1

26

Rajah 15 ialah lukisan unjuran ortografik bagi sebuah objek. Pelan

Pandangan Hadapan Rajah 15 Manakah antara berikut merupakan bongkah sebenar bagi pandangan tersebut ? A B

27

Rajah 16 menunjukkan sebuah mesin jahit elektronik.

Rajah 16 Apakah nama bahagian yang bertanda X? A B C D Ceper penegang benang Pelaras mata jahitan Tiang benang Tuas angkat

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

11

79/1

28

Rajah 17 menunjukkan artikel jahitan.

Rajah 17 Apakah hiasan dan jahitan yang digunakan pada artikel tersebut? Hiasan A B C D 29 Kun Lapik Kelepet Renda Jahitan Lilit ubi Suji bilang Silang pangkah Insang pari

Antara berikut, yang manakah tujuan merancang menu? A B C D Menyediakan sajian yang seimbang Menyediakan peranggu meja yang menarik Menyediakan sajian yang memakan masa yang lama Membekalkan menu yang berkhasiat untuk seorang individu

30

Antara berikut yang manakah merupakan kutleri? A B

31

Antara berikut, yang manakah benar tentang faktor skema warna dalam keselesaan tempat kediaman? I II III IV A B C D Warna lembut mewujudkan suasana yang sejuk, tenang dan harmoni Warna terang menjadikan siling yang rendah kelihatan lebih tinggi Warna terang mewujudkan suasana yang tenang dan redup Warna gelap menjadikan ruang besar kelihatan lebih kecil I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV
SULIT

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

12

79/1

32

Rajah 18 menunjukkan susun atur ruang dapur.

Rajah 18 Antara berikut apakah bentuk susun atur tersebut? A C 33 L H B D U I

Rajah 19 menunjukkan nisbah penyediaan medium penanaman.

Rajah 19 7 Pasir sungai Bahan organik Tanah loam Tanah loam Nisbah Medium Penanaman 3 2 Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Pasir sungai Bahan organik

A B C D 34

Antara berikut, yang manakah merupakan perniagaan perkhidmatan? I II

III

IV

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

13

79/1

35

Rajah 20 merujuk kepada nama sebuah perniagaan.

Rajah 20 Apakah jenis milikan perniagaan tersebut? A B C D 36 Syarikat sendirian berhad Perkongsian Koperasi Syarikat awam berhad

Maklumat berikut adalah tentang faktor yang mempengaruhi perniagaan. Keadaan politik luar negara akan mengakibatkan ketidakstabilan pertukaran matawang asing

Apakah faktor tersebut? A B C D 37 Keadaan ekonomi Peraturan dan undang-undang Teknologi Pembekal

Rajah 21 menunjukkan situasi seorang bakal peniaga.

Apakah langkah pertama yang perlu saya ambil untuk menubuhkan perniagaan kecil?

Rajah 21 Apakah langkah itu? A B C D Mendapatkan modal Mendaftar perniagaan Membuat perancangan Memohon lesen perniagaan

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

14

79/1

38

Pilih padanan yang benar tentang bantuan perniagaan dan peranannya. I II III IV A B C D Bantuan Perniagaan Promosi Pergudangan Pengangkutan Insurans I dan II I dan IV II dan III III dan IV Peranannya Menyimpan barang di tempat yang sesuai dan selamat Mengumumkan kewujudan barang atau perkhidmatan Menggerakkan barang dari satu tempat ke tempat lain Melindungi perniagaan daripada risiko

39

Rajah 22 merujuk kepada dokumen perniagaan. Sebut harga Borang pesanan Rajah 22 Apakah Y? A B C D Surat tanya Nota serahan Nota debit Katalog Y Invois

40

Maklumat di bawah menerangkan syarat bayaran angkutan. Penjual akan menanggung segala kos pengangkutan

Apakah syarat serahan tersebut? A B C D 41 Angkutan dibayar Angkutan hadapan Percuma ke atas kapal Kos, insurans dan tambang

Antara berikut, yang manakah benar tentang harga akibat daripada perubahan permintaan dan pengeluaran ? A B C D Pengeluaran Meningkat Meningkat Sama Sama Permintaan Turun Turun Meningkat Turun Harga Turun Meningkat Turun Meningkat

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

15

79/1

42

Rajah 23 menunjukkan proses pengeluaran.

Rajah 23 Apakah proses X ? A B C D 43 Input Output Sesakan Transformasi

Rajah 24 merujuk kepada ciri utama seorang usahawan.

Rajah 24 Apakah ciri tersebut? A B C D 44 Kreatif Inovatif Daya usaha berterusan Bijak mengambil peluang

Antara berikut, agensi kerajaan manakah yang menjalankan kajian dan penyelidikan tentang pelbagai tanaman dan ternakan? A B

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

16

79/1

45

Antara berikut, yang manakah benar tentang maksud pemasaran? I II III IV A B C D Mewujudkan pertukaran pemilikan bagi memenuhi keperluan dan kehendak Aktiviti menyalurkan barangan dan perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna Aktiviti menjual barang kepada pengguna dengan tujuan mendapatkan keuntungan Mewujudkan sistem pasaran yang cekap I dan II I dan IV II dan III III dan IV

46

Maklumat berikut berkaitan dengan pemasaran. Mewujudkan sistem pasaran yang cekap Meningkatkan jualan atau permintaan

Antara berikut yang manakah benar tentang maklumat di atas? A B C D 47 Aktiviti pemasaran Masalah pemasaran Fungsi pemasaran Objektif pemasaran

Pernyataan berikut berkaitan dengan hak pengguna. Encik Salman membeli susu cair di Kedai Runcit Ali dan apabila pulang beliau mendapati susu tersebut berbau masam

Apakah hak Encik Salman sebagai pengguna? A B C D 48 Hak membuat pilihan Hak mendapat ganti rugi Hak mendapat keselamatan Hak mendapat maklumat

Antara berikut, manakah merupakan peranan persatuan pengguna? I II III IV A B C D Menerima dan menyiasat aduan Menguatkuasakan undang-undang Menyelaras kepentingan pengguna Memberikan pendidikan kepenggunaan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

17

79/1

49

Antara berikut, yang manakah tepat mengenai simpan kira? A B C D Catatan aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja Catatan semua rekod tentang rekod perniagaan Menyimpan rekod urus niaga dengan betul dan sistematik Menyimpan rekod penerimaan dan pembayaran secara tunai

50

Pernyataan di bawah menunjukkan satu urus niaga Kedai Runcit Ahmad. Ahmad mengambil barang runcit bernilai RM 100 untuk kegunaan keluarga

Manakah catatan bergu yang benar? A B C D 51 Debit Akaun Tunai Akaun Ambilan Akaun Ahmad Akaun Ambilan Kredit Akaun Ahmad Akaun Tunai Akaun Belian Akaun Belian

Jadual 1 berikut menunjukkan butiran urusniaga bagi Syarikat Zaki. Jan 1 5 17 19 30 Baki tunai di tangan Baki tunai di bank Beli perabot dengan cek Jualan tunai dan dibankkan Bayar sewa dengan tunai Jadual 1 Berapakah baki Akaun Bank pada akhir Januari? A B C D RM 500 RM 700 RM 900 RM 1200 RM 760 450 450 500 700

52

Antara berikut, yang manakah akan dikreditkan dalam Akaun Bank sesebuah perniagaan? A B C D Terima faedah bank Bayar gaji dengan cek Masukkan tunai ke bank Penghutang bayar dengan cek

53

Imbangan Duga berikut menunjukkan baki debit dan baki kredit. Catatan manakah yang direkod dengan betul? A B C D Debit Modal Komisen diterima Jualan Tunai Kredit Belian Bank Komisen diberi Modal
SULIT

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

18

79/1

54

Berikut ialah petikan Imbangan Duga Perniagaan Asmida pada 30 Jun 2012. Butiran Modal Perabot Kenderaan Penghutang Overdraf Debit (RM) 60000 28400 35000 Kredit ( RM)

600 4000

Berapakah jumlah Imbangan Duga selepas pembetulan dibuat? A B C D 55 RM 35900 RM 36400 RM 64000 RM 64600

Maklumat berikut diambil daripada Akaun Kedai Jaya. Akaun Perdagangan Kedai Jaya bagi tahun berakhir 30 Jun 2012 RM Stok awal 1200 Jualan Belian 6100 Upah atas belian 250 Stok akhir 1300 Berapakah kos jualan? A B C D RM 6000 RM 6250 RM 7550 RM 8850 RM 9000

56

Maklumat berikut diambil daripada Kedai Suka Hati pada 31 Disember 2012. Butiran Stok awal Stok akhir Jualan Belian Angkutan keluar Gaji Duti atas belian Berapakah untung kasar? A B C D RM 2900 RM 3200 RM 3800 RM 3500 Jumlah (RM) 7500 6000 10000 5000 300 500 300

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

19

79/1

57

Berikut ialah petikan Akaun Untung Rugi Perniagaan Lan Tak Chow. Perniagaan Lan Tak Chow Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2012 RM 500 Untung Kasar 300

Kadar Bayaran X Apakah X? A B C D 58

RM 9000

Alat tulis Alatan pejabat Angkutan masuk Komisen diterima

Berikut ialah petikan Akaun Untung Rugi Perniagaan Suam-Suam Kuku yang mempunyai kesilapan. Perniagaan Suam-Suam Kuku Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2012 RM Insurans 400 Untung kasar Pengiklanan 300 Diskaun diberi Komisen diterima 100 Berapakah untung bersih setelah dibetulkan? A B C D RM 3600 RM 3800 RM 4600 RM 4700

RM 4400 200

59

Berikut ialah petikan Kunci Kira-Kira Syarikat Dyza. Syarikat Dyza Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2012 RM 5000 Modal 10000 X 4000 2000 Pemiutang 21000

Perabot Kenderaan Tunai Bank Apakah X? A Ambilan B Pinjaman C Rugi bersih D Untung bersih

RM 16000 3000

RM

19000 2000 21000

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

20

79/1

60

Maklumat berikut dipetik dari Buku Perniagaan Fatimah. Butiran Modal Kenderaan Untung bersih Stok akhir Bank Ambilan Jumlah ( RM ) 18000 19500 14500 11000 12000 1000

Berapakah ekuiti pemilik bagi Perniagaan Fatimah? A B C D RM32,500 RM31,500 RM21,500 RM20,500

KERTAS SOALAN TAMAT

79/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT