You are on page 1of 2

SULIT

79/1 79/1

Kemahiran Hidup Bersepadu: Perdagangan Dan Keusahawanan 79/1 Julai, 2013 1Jam 30 minit

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

SKEMA JAWAPAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


PILIHAN PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN Kertas 1

79/1

SULIT

SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) SKEMA JAWAPAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C C A D B C D B C D A C D C D A D A C A B D B A B D A C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B A C B D A C D B A A D B C A C B B C D A B D C B B A A D B

79/1

ANALISIS JAWAPAN A 15 B 15 C 15 D 15