You are on page 1of 27

SULIT Sejarah Kertas 1 Julai 1 jam

21/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH
Kertas 1 1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disedialan. 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 27 halaman bercetak 21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21 / 1

Apakah sumber pertama yang perlu dirujuk untuk menghasilkan kajian tempatan berikut? A B C D Jurnal Majalah Ensiklopedia Catatan harian Peristiwa bersejarah di tempat tinggal anda Kebudayaan masyarakat setempat

Jadual berikut menunjukkan perbandingan ciri-ciri masyarakat Zaman Neolitik dengan Zaman Logam. Zaman Zaman Neolitik Zaman Logam Peralatan X dibuat daripada A kayu B C D batu tulang gangsa Kegiatan Bercucuk tanam Berdagang Bercucuk tanam Berdagang Peralatan digunakan X Peralatan besi

Senarai berikut menunjukkan kawasan wilayah taklukan Srivijaya. Selat Melaka Selat Sunda Laut Jawa

Apakah kesan penguasaan kawasan wilayah tersebut? A B C D Menguasai pengeluaran emas Meningkatkan cukai barangan Memajukan kegiatan pertanian Mengawal laluan perdagangan

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21 / 1

Maklumat berikut menunjukkan kerajaan yang mengancam Melaka pada kurun ke-15. Siam Majapahit

Bagaimanakah Parameswara menghadapi ancaman tersebut? A B C D 5 Menubuhkan tentera laut Membina kubu pertahanan Mengupah askar Jawa Meminta naungan China

Senarai berikut menunjukkan tokoh pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak Tun Mutahir Tun Perpatih Puteh

Apakah ciri persamaan tokoh tersebut? A B C D 6 Bendahara Laksamana Temenggung Penghulu Bendahari

Jadual berikut berkaitan Sistem Cukai Berkeutamaan di Melaka. Pedagang Tempatan (tinggal tetap di Melaka) Barat (Arab dan India) China dan Jepun Kadar Cukai dikenakan 3% 6% Tidak dikenakan cukai, tetapi memberi hadiah

Mengapakah kadar cukai tersebut berbeza? A B C D Mengikut jenis barang dagangan Mengikut mata wang digunakan Berdasarkan laluan perlayaran Berdasarkan tempat asal pedagang

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21 / 1

Rajah berikut menerangkan tindakan Tun Perak semasa menghadapi serangan Siam. Mengunakan perahu kecil Tindakan Tun Perak Mengikat jamung di pokok bakau Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan tindakan tersebut? I II Kebijaksanaan strategi kepemimpinan yang cekap

III Kekuatan kubu pertahanan IV Kelengkapan alatan perang A B C D 8 I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Peta berikut menunjukkan perpindahan pedagang dari Melaka ke pelabuhan lain pada awal kurun ke -16 Patani Acheh Melaka Brunei

Bantam

Mengapakah perpindahan tersebut berlaku? A B C D Barang dagangan berkurangan Sistem perundangan lemah Kadar cukai meningkat Prasarana pelabuhan terhad
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

21 / 1

Rajah berikut menunjukkan kegemilangan kerajaan Johor pada kurun ke-17. Pusat perdagangan antarabangsa

Kegemilangan Kerajaan Johor

Pusat pengajian agama Islam

X Apakah X? A B C D 10 Pusat pengumpulan barang Pusat persuratan Pusat ketenteraan Pusat pertanian

Maklumat berikut menunjukkan lokasi peperangan yang melibatkan Belanda di Johor. Riau Teluk Ketapang

Apakah kejayaan peperangan di lokasi tersebut? A B C D 11 Menguasai Melaka Menghapuskan lanun Mengusir orang Bugis Mengawal perdagangan

Garis masa berikut menerangkan ancaman kuasa asing terhadap negeri Perak. 1819 1651 1575 Siam menguasai Perak Belanda mengepung Perak Acheh menawan Perak

Mengapakah kuasa tersebut berminat menguasai Perak? A B C D Keperluan tenaga buruh Kesuburan tanah pertanian Kekayaan hasil bumi Kedudukan pelabuhan strategik
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

21 / 1

12

Pernyataan berikut menerangkan bentuk hubungan yang terjalin antara Kelantan dengan Siam. Pada tahun 1818, Kelantan menghantar bunga emas kepada Siam. Penghantaran bunga emas dibuat setiap tiga tahun sekali. Mengapakah pemerintah Kelantan bertindak sedemikian? A B C D Mengelakkan ancaman jiran Meningkatkan hubungan luar Mengukuhkan pertahanan negeri Menggalakkan aktiviti perdagangan

13

Dialog berikut mungkin berkaitan dengan amalan masyarakat Melayu tradisional. Ketua Kampung : Kumpulkan semua penduduk. Kita akan ke istana esok untuk membina istana baru sultan. Penduduk : Baik datuk, kami semua akan patuhi arahan. Apakah amalan tersebut? A B C D Sistem cukai Sistem serah Sistem barter Sistem kerah

14

Senrai berikut berkaitan kepercayaan masyarakat di kawasan pedalaman Sarawak. Dilarang hidup menetap Tidak boleh menebang pokok besar Berpindah apabila berlaku kematian

Kumpulan etnik manakah mengamalkan kepercayaan tersebut? A B C D Iban Penan Melanau Kedayan

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21 / 1

15

Senarai berikut berkaitan dengan pendidikan masyarakat pedalaman Sabah? Mendaki bukit Memanjat pokok Memburu binatang

Mengapakah masyarakat tersebut mementingkan pendidikan sedemikian? A B C D Memberi asas kemahiran Melahirkan semangat juang Membentuk kekuatan fizikal Mewarisi cara hidup keluarga

16

Mengapakah Sultan Kedah menghubungi syarikat-syarikat berikut pada kurun ke 18? Firma Jourdain Sullivan and de Souza Syarikat Hindia Timur Inggeris A B C D Menarik pelaburan asing Menghapus ancaman lanun Mengekal kedaulatan negeri Menjalin hubungan perdagangan

17

Monolog berikut mungkin berlaku di Singapura pada tahun 1819. Raffles : Nampaknya perjanjian yang saya tandatangan dengan Temenggung Abdul Rahman tidak membolehkan saya berkuasa penuh di Singapura. Saya mesti berbuat sesuatu. Apakah tindakan Raffles seterusnya? A B C D Melancarkan perang Menabalkan sultan baru Membina kubu pertahanan Membuka petempatan baru

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21 / 1

18

Peta berikut menunjukkan petempatan British yang disatukan di bawah satu pentadbiran pada tahun 1826.

Pulau Pinang

Bendera Negeri-Negeri Selat Melaka

Singapura Mengapakah British menyatukan petempatan tersebut? A B C D 19 Mengukuhkan pertahanan Mengukuhkan kuasa pembesar Menyeragamkan pentadbiran Memajukan sistem perhubungan

Maklumat berikut adalah sebahagian syarat Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak Sultan menerima seorang Residen British

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A B C D

British menguasai pentadbiran negeri Kuasa pembesar tempatan bertambah Sistem pewarisan takhta diperkukuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dibentuk

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21 / 1

20

Rajah berikut menerangkan perbalahan pembesar yang membawa kepada campur tangan British di Sungai Ujong Dato Kelana Syed Abdul Rahman Perbalahan Pembesar Sungai Ujong Dato Bandar Kulop Tunggal Apakah faktor perbalahan tersebut? A B C D Pertikaian sempadan daerah Perebutan hak mengutip cukai Penguasaan kawasan pertanian Percanggahan undang-undang adat

21

Peta berikut menunjukkan negeri Melayu yang terlibat dalam pembentukan Persekutuan 1896 atau Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

Perak

Pahang Selangor Negeri Sembilan

Apakah kesan pembentukan persekutuan tersebut? A B C D Kuasa pemerintah tempatan merosot Krisis kewangan negeri meruncing Kemasukan buruh luar disekat Kemajuan ekonomi terbantut
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

10

21 / 1

22

Jadual di bawah menunjukkan pemerintah negeri-negeri Melayu. Tokoh Sultan Zainal Abidin III Sultan Abu Bakar Negeri Terengganu Johor

Bagaimanakah mereka berusaha mengekalkan kedaulatan negeri? A B C D 23 Mempelopori amalan demokrasi Menggubal perlembagaan negeri Memantapkan pendidikan rakyat Menjalin hubungan diplomatik

Rajah berikut menerangkan sumbangan Sultan Abu Bakar kepada negeri Johor. Menjamin keamanan Sumbangan Sultan Abu Bakar Memodenkan pentadbiran X Apakah X? A B C D Mengisytiharkan perlembagaan negeri Memindahkan pusat pentadbiran Membuka pelabuhan antarabangsa Memperkenalkan tanaman dagangan

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

11

21 / 1

24

Peta berikut menunjukkan lokasi peristiwa yang berlaku di Sarawak.


1883-Pembunuhan peniaga di lembangan Sungai Trusan 1861-Kekacauan di Sungai Rajang

1853-Penentangan di Saribas dan Batang Lupar

Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? A B C D 25 Kubu pertahanan didirikan James Brooke meluaskan wilayah Jawatan pembesar tempatan dilucutkan Pangeran Indera Mahkota menjadi wakil pemerintah

Jadual berikut menunjukkan bilangan sekolah di Sarawak semasa pentadbiran keluarga Brooke. Jenis Sekolah Sekolah Katolik Sekolah Melayu Sekolah Cina Sekolah Dayak Bilangan Sekolah 1930 1938 15 27 24 91 1 33 144 1

Mengapakah Brooke tidak menambah bilangan Sekolah Dayak? A B C D Mengalami masalah kewangan Menghadapi kekurangan guru Mengekalkan cara hidup tradisional Menumpukan pembangunan ketenteraan

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

12

21 / 1

26

Rajah berikut menerangkan syarat pemberian piagam kepada Syarikat Borneo Utara British (SBUB). Perlantikan pegawai SBUB perlu persetujuan Kerajaan British Syarat Pemberian Piagam kepada SBUB SBUB mesti menerima nasihat kerajaan British Mengapakah British mengenakan syarat sedemikian? A B C D Mengukuhkan pengaruh Menjamin kedaulatan negeri Menamatkan pemberontakan Memelihara kebajikan penduduk

27

Senarai berikut adalah jawatan dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) yang disandang oleh penduduk tempatan. Ketua Kampung Ketua Anak Negeri Timbalan Penolong Pegawai Daerah

Mengapakah SBUB melantik penduduk tempatan memegang jawatan tersebut? A B C D Mengawal pendidikan peringkat rendah Mengawal sumber hasil negeri Mengatasi masalah kewangan Memupuk perpaduan kaum

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

13

21 / 1

28

Graf berikut menunjukkan harga getah di Tanah Melayu pada tahun 1930an.

Harga getah dalam sen sepaun

19.31

9.96 7.01

10.23

1930

1931

1932

1933

Bagaimanakah harga tersebut dapat ditingkatkan pada tahun 1933? A B C D Kadar cukai diturunkan Tenaga buruh ditambah Teknik torehan dimodenkan Kuota pengeluaran ditetapkan

29

Carta berikut menunjukkan penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah dan pelombong Cina di Tanah Melayu pada tahun 1937.

Pelombong Cina (32%)

Pelombong Eropah (68%)

Mengapakah pelombong Eropah berjaya mengatasi pelombong Cina dalam pengeluaran tersebut? A Buruh ramai B C D Cukai rendah Teknologi moden Dividen tinggi

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

14

21 / 1

30

Petikan berikut menggambarkan dasar British terhadap pendidikan orang Melayu. Awak boleh mengajar orang-orang Melayu awak itu supaya mereka tinggal terus di sawah-sawah padi dan supaya mereka tidak hilang kemahiran dan kesenian dalam kerka-kerja menangkap ikan dan kerja-kerja hutan Arthur Kenion, Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan Mengapakah British melaksanakan dasar sedemikian? A B C D Mermantapkan jati diri Menambah pengeluaran Meningkatkan taraf hidup Mengukuhkan kedudukan

31

Jadual berikut merujuk kebangkitan rakyat tempatan menentang penjajah. Negeri Kelantan Terengganu Sabah Kebangkitan rakyat Penentangan Tok Janggut Pemberontakan Tani Kebangkitan Rundum

Apakah yang mendorong kebangkitan tersebut? A B C D 32 Cukai membebankan Gelaran pembesar dilucut Adat perhambaan dihentikan Kuasa memungut cukai ditamatkan

Rajah berikut menunjukkan sebab kebangkitan pemimpin tempatan menentang penjajah. Hilang hak memungut cukai Gelaran pembesar dilucut X Apakah X? A B C D Adat resam dicabuli Balai polis didirikan Buruh paksa diamalkan Kampung halaman dibakar
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

Penentangan Dato Bahaman

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

15

21 / 1

33

Jadual berikut menunjukkan kejayaan pejuang tempatan menentang penjajah. Tokoh Dol Said Rentap Dato Bahaman Kejayaan Menewaskan angkatan perang yang diketuai Kapten Wyllie di Naning Berjaya membunuh Allan Lee di Nanga Skrang Mengalahkan tentera British diketuai Hugh Clifford di Lubuk Terua

Apakah iktibar daripada kejayaan tersebut? A B C D Berani menanggung risiko Bertoleransi dalam perjuangan Bijaksana dalam menyusun strategi Bekerjasama menegakkan undang-undang

34

Peta berikut menunjukkan gerakan di luar negara yang berlaku pada awal kurun ke-20.

Apakah kesan gerakan tersebut ke atas Tanah Melayu? A B C D Kemunculan semangat nasionalisme Perpaduan penduduk berbilang kaum Penubuhan pelbagai parti politik Kehadiran kaum imigran

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

16

21 / 1

35

Tokoh berikut adalah pemimpin Kesatuan Melayu Muda.

Ibrahim Haji Yaakob

Mustapha Hussain

Ahmad Boestamam

Apakah matlamat perjuangan mereka? A B C D Memupuk kesetiaan kepada raja Menamatkan pemerintahan penjajah Mempelopori gerakan pemulihan agama Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum

36

Gambar berikut menunjukkan kenderaan yang digunakan oleh tentera Jepun semasa menyerang Tanah Melayu.

Mengapakah tentera Jepun menggunakan kenderaan tersebut? A B C D Melaksanakan strategi perang gerila Mengelakkan taktik bumi hangus Mempercepatkan kemaraan Menjimatkan perbelanjaan
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

17

21 / 1

37

Peta berikut menunjukkan negeri Melayu yang diserahkan oleh Jepun kepada Thailand semasa Perang Dunia Kedua. Perlis

Thailand Kedah Kelantan Terenganu

Mengapakah Jepun menyerahkan negeri tersebut kepada Thailand? A B C D 38 Memperoleh senjata Mendapat maklumat sulit Memperoleh bekalan makanan Mendapat kemudahan laluan tentera

Rajah berikut berkaitan institusi latihan yang ditubuhkan semasa pentadbiran Jepun. Ditubuhkan di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang Koa Kunrenjo 75 peratus pelatih orang Melayu Lulusan mendapat jawatan dalam tinggi dalam pentadbiran Mengapakah Jepun menubuhkan institusi tersebut? A B C D Menghargai jasa pembesar Memenuhi desakan penduduk Mengiktiraf pemimpin tempatan Mengatasi masalah kekurangan pegawai
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

18

21 / 1

39

Senarai berikut adalah tujuan British melakukan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Mewujudkan pentadbiran yang seragam Mengurangkan kuasa politik orang Melayu Menjamin penguasaan ekonomi berterusan

Bagaimanakan British berusaha mencapai tujuan tersebut? A B C D 40 Melaksanakan Sistem Ahli Menubuhkan Malayan Union Membentuk Persekutuan Malaysia Memperkenalkan Pentadbiran Tentera British

Gambar berikut menunjukkan tuntutan orang Melayu semasa demonstrasi membantah pentadbiran Malayan Union pada tahun 1946.

Apakah yang dituntut orang Melayu dalam demostrasi tersebut? I II III IV A B C D Keistimewaan dipertahan Kuasa sultan dikembalikan Taraf hidup dinaikkan Kekayaan ekonomi diagih sama rata I dan II I dan IV II dan III III dan IV
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

19

21 / 1

41

Rajah berikut menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu yang dianggap sebagai kemenangan kepada orang Melayu. 1946 Malayan Union 1948 Persekutuan Tanah Melayu

Mengapakah perubahan tersebut merupakan kemenangan orang Melayu? A B C D 42 Jus soli diperkenalkan Status qou dikembalikan Pentadbiran diseragamkan Gabenor menjadi ketua kerajaan

Senarai berikut adalah keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Membakar kilang Menyerang balai polis Merosakkan landasan kereta api

Mengapakah PKM bertindak sedemikian? A B C D 43 Menyekat kemaraan musuh Menentang pendudukan Jepun Melumpuhkan ekonomi negara Menumbangkan Malayan Union

Akhbar berikut memaparkan musuh negara pada zaman darurat.

Bagimanakah kerajaan berusaha menangkap musuh tersebut? A B C D Melaksanakan Rancangan Briggs Menubuhkan Special Constable Membentuk Home Guard Menawarkan hadiah wang
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

20

21 / 1

44

Peta berikut menunjukkan taburan kampung baru di Tanah Melayu pada tahun 1950-an

Petunjuk: Kampung Baru

Mengapakah wujud banyak kampung baru tersebut? A B C D 45 Pengisytiharan kawasan hitam Pertambahan golongan imigran Penempatan semula setinggan Penghijrahan masyarakat luar bandar

Rajah berikut menunjukkan kesan Zaman Darurat di Tanah Melayu. Malayan Chinese Association (MCA) ditubuhkan Kesan Zaman Darurat Ekonomi terjesas X Syarat kerakyatan dilonggarkan

Apakah X? A B C D Petempatan setinggan bertambah Pertahanan negara semakin lemah Pendidikan vernakular berkembang Kemerdekaan tanah air disegerakan

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

21

21 / 1

46

Rajah berikut menerangkan sistem pendidikan di negara kita sebelum merdeka. Sekolah Melayu Sekolah Vernakular Sekolah Cina Sekolah Tamil Apakah kesan pelaksanaan sistem pendidikan tersebut? A B C D Perbelanjaan mengurus meningkat Penghijrahan penduduk ke bandar Petempatan baru bertambah Perpaduan rakyat terjejas

47

Jadual berikut beriakiatn Sistem Ahli pada tahun 1951. Ahli Dato Onn Jaafar Dato E.E.C Thuraisingam Dr. Lee Tiang Keng Portfolio Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri Ahli Pelajaran Ahli Kesihatan

Apakah faedah daripada pelaksanaan sistem tersebut? A B C D 48 Menjimatkan perbelanjaan Memperkuat asas demokrasi Memupuk pengalaman mentadbir Menyeragamkan sistem pentadbiran

Rajah berikut menunjukkan langkah membentuk kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri. Pemimpin tempatan mengetuai jabatan kerajaan X Sistem kabinet bayangan Di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British Apakah X? A B C D Sistem Ahli Suruhanjaya Reid Majlis Perundangan Persekutuan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

22

21 / 1

49

Garis masa berikut menunjukkan kejayaan Parti Perikatan dalam pilihan raya Tahun 1952 1954 1955 Kejayaan Parti Perikatan Pakatan UMNO-MCA memenangi Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur Perikatan UMNO-MCA memenangi Pilihan Raya Negeri Pertikatan UMNO, MCA dan MIC memenangi Pilihan Majlis Perundangan Persekutuan

Apakah iktibar daripada kejayaan tersebut? A B C D 50 Berani menanggung risiko Bersyukur dengan kekayaan negara Berolak ansur dalam perkongsian kuasa Bersatu mempertahankan warisan bangsa

Jadual berikut menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Parti Parti Perikatan Parti Islam Se-Malaya Kerusi ditandingi 52 11 Kerusi dimenangi 51 1

Mengapakah Parti Perikatan memperoleh kemenangan besar dalam pilihan raya tersebut? I Memperjuangkan kemerdekaan negara II III IV A B C D Menjamin pendidikan tinggi Menanamkan semangat kenegerian Mengamalkan dasar perkongsian kuasa I dan II I dan IV II dan III III dan IV

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

23

21 / 1

51

Tokoh-tokoh berikut telah bertolak ke London pada tahun 1956. Wakil Perikatan Tunku Abdul Rahman Tun Dr. Ismail Tun H.S Lee Tun Abdul Razak Hussein Wakil raja-raja Melayu Dato, Panglima Bukit Gantang Dato, Nik Ahmad Kamil Dato, Mohd Seth Abdul Aziz Othman

Mengapakah mereka bertolak ke London? A B C D 52 Membincangkan hal pilihan raya Mendesak pembentukan suruhanjaya Merundingkan kemerdekaan negara Mencadangkan pindaan perlembagaan

Rajah berikut berkaitan dengan kronologi kemerdekaan negara kita. Januari 1956 Rombongan Merdeka Apakah X? A B C D Pembentukan Parti Perikatan Pembentukan Suruhanjaya Reid Penubuhan Jawatankuasa Esekutif Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan Mac 1956 X 31 Ogos 1957 Permasyhuran Kemerdekaan

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

24

21 / 1

53

Akhbar berikut memaparkan peristiwa bersejarah pada 31 Ogos 1957.

Apakah kesan daripada peristiwa yang dipaparkan akhbar tersebut? I II III IV A B C D 54 Pelaburan Barat diambilalih kerajaan Pangkalan tentera British ditutup Pembentukan negara demokrasi berparlimen Pemulangan kuasa politik kepada pemerintah tempatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah berikut menunjukkan faktor penyerahan Sarawak oleh pentadbiran Brooke kepada kerajaan British. Ketiadaan waris Faktor Penyerahan Sarawak kepada British

Desakan kerajaan British X

Apakah X? A B C D Menghadapi masalah kewangan Membendung pengaruh komunis Menjamin keselamatan negeri Menyeragamkan pentadbiran
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

25

21 / 1

55

Jadual berikut menerangkan tokoh wanita yang aktif dalam politik di negara kita pada tahun 1940-an. Tanah Melayu Datin Mariah Puteh Zahara Abdullah Halimahton Bt. Abd. Majid Sarawak Lily Eberwein Dayang Fauziah Syarifah Hajah Sipah Tuanku Othman

Apakah persamaan peranan mereka? A B C D 56 Mempertahankan kedaulatan negeri Menyokong penubuhan Malaysia Menentang dakyah komunis Memperjuangkan kebajikan kaum ibu

Petikan berikut adalah sebahagian kandungan Pekeliling No.9 yang memberi amaran kepada golongan antipenyerahan Sarawak. .... pegawai kerajaan yang melibat diri dengan sebarang kegiatan yang membangkit masalah Cession atau melakukan sebarang kelakuan yang sengaja tidak taat setia kepada kerajaan akan menyebabkan dirinya dibuang kerja serta merta. - Perkara (e) Pekeliling No. 9/1946 Apakah kesan pengeluaran pekeliling tersebut? A B C D Pejabat kerajaan ditutup Rukun Tiga Belas dibubar Perlantikan Gabenor dipulau Kakitangan kerajaan meletak jawatan

57

Jadual di bawah menerangkan pendirian parti-parti politik di Sarawak terhadap cadangan pembentukan Malaysia. Parti Politik Sarawak Parti Negara Sarawak (PANAS) Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) Pendirian Awal Menentang Menentang Akhir Menyokong Menyokong

Apakah faktor yang mendorong parti tersebut mengubah pendirian pada peringkat akhir? A B C D Persetujuan negara Brunei Tuntutan Fillipina ke atas Sabah Kegagalan konfrontasi Indonesia Pembebasan dari penjajahan British
[Lihat Halaman Sebelah SULIT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

26

21 / 1

58

Carta berikut menerangkan rumusan laporan tinjauan ke atas penduduk Sarawak dan Sabah berkaitan pembentukan Malaysia.

Pihak manakah yang mengeluarkan laporan tersebut? A B C D MAPHILINDO Suruhanjaya Cobbold Jawatankuasa Antara Kerajaan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia

59

Jadual berikut menerangkan usaha kerajaan Malaysia untuk mewujudkan perdamaian. Tarikh Feb 1964 Jun 1964 Persidangan Persidangan di Bangkok, Thailand Persidangan di Tokyo, Jepun

Apakah peristiwa yang membawa kepada persidangan tersebut? A B C D Pencerobohan tentera Indonesia Keganasan Parti Komunis Malaya Pemberontakan Parti Rakyat Brunei Tuntutan Filipina ke atas Sabah

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT

27

21 / 1

60

Jadual berikut menerangkan tindakan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1960-an. Tahun 1961 1965 Tindakan Tunku Abdul Rahman Mencadangkan Singapura dicantumkan dengan Persekutuan Tanah Melayu Mengumumkan Singapura dipisahkan daripada Persekutuan Malaysia

Mengapakah Tunku bertindak sedemikian? A B C D Mengatasi krisis ekonomi Menjamin kestabilan negara Mematuhi desakan antarabangsa Menamatkan pertikaian sempadan

KERTAS SOALAN TAMAT

21/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah SULIT