Augustus 2013

                                                                                           

   

ZZP Barometer © 2013

Pagina 2 van 31

Augustus 2013

Inhoudsopgave       Voorwoord  ”Telefonie  &  internet”……………………………………………………………………………….  4       Managementsamenvatting…………………………………………………………………………………………..  5       Themarapport  “Telefonie  &  internet”         Marktaandeel  telecomproviders  en  smartphonefabrikanten……………………………………….  6     Privé  versus  zakelijk  gebruik  telefonie-­‐  en  internetdiensten………………………………………..  13     Zakelijk  gebruik  van  telefonie-­‐  en  internetdiensten…………………………………………..…........  18     Marktleiders  aan  het  woord…………………………………………………………………………………………   22     -­‐  John  van  Vianen,  CEO  van  KPN  Zakelijk   -­‐  Brian  Stout,  directeur  B2B  van  T-­‐Mobile  Nederland   -­‐  Rob  Shuter,  CEO  van  Vodafone  Nederland       Verantwoording……………………………………………………………………………………………………………   30                                          

ZZP Barometer © 2013

Pagina 3 van 31

Augustus 2013

Voorwoord  “Telefonie  &  internet”     Beste  lezer,     Met   gepaste   trots   presenteren   wij   jou   hierbij   het     maandelijkse   rapport   van   de   ZZP   Barometer  –  het  structureel  zzp-­‐onderzoek  –  met  als  thema  “Telefonie  &  internet”.  Dit   kwartaal   is   het   onderzoek   afgenomen   onder   1.732   zelfstandig   professionals,   freelancers   en   eenmanszaken   in   Nederland.   ZZP   Barometer   is   een   initiatief   van   Victor   Mundi   en   heeft  met  zijn  mede-­‐initiatiefnemers  BNR  Nieuwsradio,  Freelance.nl,  ikwordzzper.nl,  IT-­‐ Staffing,    MarktEffect,  NUzakelijk,  YACHT,  Vliegtickets.nl,  ZiPconomy  en  ZZP  Nederland   als  doel  het  onafhankelijk   en   structureel   onderzoeken   van   de   zzp’er   en   het   inzichtelijk   maken  van  markt-­‐  en  benchmarkinformatie  over/voor  de  zzp’er.     Telefonie  &  internet     Dit   keer   staat   de   ZZP   Barometer   in   het   teken   van   Telefonie   &   internet   van   (z)zp’ers,   freelancers   en   eenmanszaken   in   Nederland.   Favoriete   merken   en   providers,   maar   ook   de   grootte   van   het   budget   en   het   gebruik   van   telefonie-­‐   en   internetdiensten   komt   ter   sprake.   Lees   verder   voor   enkele   opzienbarende   resultaten   die   jou   meer   inzicht   verschaffen   in   de   wijze   waarop   (mede)zzp’ers   en   ondernemers   in   Nederland   denken   over   het   onderzochte   thema   “Telefonie   &   internet”.   Bovendien   vind   je   in   deze   ZZP   Barometer   een   spraakmakend   interviews   met   enkele   zakelijke   marktleiders   op   het   gebied  van  het  telefonie  en  internet:  John  van  Vianen  van  KPN  Zakelijk,  Brian  Stout  van   T-­‐Mobile  en  Rob  Shuter  van  Vodafone  Nederland.     Ben   jij   zzp’er   en   heb   je   (nog)   niet   deelgenomen   aan   het   onderzoek?   Ga   dan   naar   www.zzpbarometer.nl   en   voeg   je   bij   het   zzp-­‐panel.   Ben   je   wel   aangesloten   bij   de   ZZP   Barometer   en   heb   je   deelgenomen   aan   ons   onderzoek:   hartelijk   dank   daarvoor!   Suggesties   voor   nieuwe,   actuele   thema’s   zijn   ook   welkom   en   door   te   geven   via   panel@zzpbarometer.nl.  Nieuwe  partners  en/of  sponsoren  zijn  bovendien  altijd  welkom   en   kunnen   op   eenzelfde   wijze   contact   opnemen.   Veel   plezier   bij   het   lezen   van   het   ZZP   Barometer-­‐rapport!     Ondernemende  groet,     ZZP  Barometer   Jeroen  Sakkers   Initiatiefnemer     Jeroen  Sakkers  (1987)  is  samen  met  Robbie  Sakkers  (1989)  oprichter  van   Victor   Mundi:   het   digitale   kantoor   bestaande   uit   marketing-­‐,   sales-­‐,   administratie-­‐   en   officetools   waarmee   ondernemers   100%   in   de   cloud   kunnen   werken.   Daarnaast   is   hij   initiatiefnemer   van   de   ZZP   Barometer   en   de  Freelancer  of  the  Year  Awards  (FOTY  Awards).  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 4 van 31

Augustus 2013

Managementsamenvatting  
 

Klantcontact  via  WhatsApp  en  SMS     De  zzp’er  belt  zakelijk  voornamelijk  met  zijn  mobiele  telefoon  (81,8%),  meer  dan  privé   (54,9%).   De   vaste   telefoon   is   voor   de   zzp’er   dus   grotendeels   verleden   tijd.   Voor   de   meerderheid   van   de   zzp’ers   (73,8%)   is   er   geen   verschil   tussen   privé   en   zakelijk   gebruik   van   telefonie-­‐   en   internetdiensten:   zij   combineren   hun   abonnement.   Een   kleine   minderheid   (25,5%)   heeft   aparte   abonnementen   of   gebruik   privé   en   zakelijk   aparte   telefoons  (22,8%).     Opvallend   is   dat   naast   e-­‐mail   de   aloude   communicatiemiddelen   telefoon   en   SMS   nog   het   meest   gebruikt   worden   in   de   communicatie   richting   opdrachtgevers   en   zakelijke   relaties.  De  volgende  van  meest  tot  minst  populair:  e-­‐mail  (85%),  telefoon  (67,9%),  SMS   (37,2%)   en   WhatsApp   (31,2%).   WhatsApp   is   als   relatieve   nieuwkomer   prominent   aanwezig,  en  zal  in  het  komend  jaar  naar  alle  waarschijnlijkheid  SMS  voorbijstreven.  
 

Zzp’er  trouw  aan  smartphone  en  provider     Vodafone   (30,3%),   KPN   (29,5%),   T-­‐Mobile   (23,0%)   en   Telfort   (10,9%)   verdelen   het   grootste   gedeelte   van   de   zzp-­‐markt.   Zzp’ers   zijn   relatief   tevreden   met   hun   huidige   telecom-­‐  en/of  internetprovider,  want  slechts  een  kwart  van  hen  (24,0%)  is  van  plan  in   het  komende  jaar  over  te  stappen  naar  een  andere  provider.  Bijna  de  helft  van  de  zzp’ers   (46,8%)  is  wel  van  plan  het  komend  jaar  te  besparen  op  mobiele  telefoonkosten.  Zzp’ers   zijn  gemiddeld  minder  dan  €100,00  per  maand  kwijt  voor  het  gebruik  van  hun  mobiele   telefoon(s).     Apple  (36,1%)  en  Samsung  (26,1%)  zijn  de  meest  gebruikte  smartphones,  17%  van  de   zzp’ers   heeft   geen   smartphone.   Het   is   waarschijnlijk   dat   Apple   zijn   voorsprong   het   komend  jaar  verder  zal  uitbouwen,  aangezien  de  koploper  veruit  het  populairste  merk  is   (45,2%).   Voor   Samsung   (28%)   is   er   minder   groeipotentie   aanwezig   in   de   zzp-­‐markt.   HTC  (7,4%)  zal  waarschijnlijk  groeien  ten  koste  van  Blackberry  (4,7%)  en  Nokia  (6,4%).  
 

Marktleiders  aan  het  woord     Tenslotte   hebben   wij   enkele   marktleiders   en   pioniers   op   het   gebied   van   telefonie   en   internet   in   Nederland   bereid   gevonden   hun   verhaal   te   vertellen   over   het   ontstaan,   de   sterke   punten,   de   missie   en   de   doelstelling(en)   van   hun   bedrijven.   Ook   zijn   zij   bereid   tips   te   geven   waarmee   zzp,’ers,   freelancers   en   andere   eenpitters   (nog)   beter   en   effectiever  gebruik  kunnen  maken  van  hun  telefonie  en  internet.  John  van  Vianen  doet   zijn  woord  als  CEO  van  KPN  Zakelijk,  Rob  Shuter  geeft  antwoord  als  CEO  van  Vodafone   Nederland   en   Brian   Stout,   directeur   B2B   van   T-­‐Mobile   Nederland,   is   tevens   geïnterviewd.   “Op   KPN&Co   nodigen   wij   zzp’ers   uit   hun   praktijkervaringen   te   delen,”   aldus  John  van  Vianen  (CEO  van  KPN  Zakelijk).    

ZZP Barometer © 2013

Pagina 5 van 31

Augustus 2013

Themarapport  “Telefonie  &  internet”  
 

Marktaandeel  telecomproviders  en  smartphonefabrikanten    

  Vodafone:     KPN:       T-­‐Mobile:     Telfort:     Tele2:       Simyo:       Hi:       Hollandsnieuwe:   Ben:       Overig:    

  30,3%   29,5%   23,0%   10,9%      3,1%      2,9%      2,1%      2,1%      1,8%      5,7%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 6 van 31

Augustus 2013

  Minder  dan  €50,00  per  maand:   €50,00  tot  €100,00  per  maand:   €100,00  tot  €250,00  per  maand:   Meer  dan  €250,00  per  maand:   Ik  heb  geen  idee:                                        

            56,7%   32,0%      9,6%      0,8%      1,0%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 7 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                          

     6,8%   17,2%   15,0%   48,3%   12,7%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 8 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                          

  22,6%   24,2%   17,7%   26,5%      9,0%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 9 van 31

Augustus 2013

 

  36,1%      4,7%      7,4%      6,4%   26,1%   17,0%  

Apple:       Blackberry:     HTC:       Nokia:       Samsung:     Geen  smartphone:      

ZZP Barometer © 2013

Pagina 10 van 31

Augustus 2013

  Apple:       Blackberry:     HTC:       Nokia:       Samsung:     Geen  voorkeur:      

  45,2%      4,3%      8,1%      4,8%   28,0%      7,2%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 11 van 31

Augustus 2013

  Android:     Apple  iOS:     BlackBerry:     Symbian  OS:     Windows  Phone:   Geen  voorkeur:                                  

  32,9%   32,9%      2,3%      0,6%      4,3%   26,9%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 12 van 31

Augustus 2013

Privé  versus  zakelijk  gebruik  telefonie-­‐  en  internetdiensten:    

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                  

  60,0%   21,8%      8,6%      7,2%      2,3%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 13 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                      

  29,4%   25,5%   24,0%   18,5%      2,5%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 14 van 31

Augustus 2013

 

  21,2%      4,3%      3,5%   68,0%      2,9%  

Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:          

ZZP Barometer © 2013

Pagina 15 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:      

  16,2%      6,6%      4,7%   69,2%      3,3%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 16 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                      

  63,9%      9,9%      4,9%   17,2%      4,1%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 17 van 31

Augustus 2013

Zakelijk  gebruik  van  telefonie-­‐  en  internetdiensten:    

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                          

  24,4%   43,5%   19,3%   11,3%      1,6%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 18 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                        

  42,7%   42,3%      8,0%      5,7%      1,4%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 19 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                          

     9,9%   27,3%   19,7%   41,5%      1,6%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 20 van 31

Augustus 2013

  Volledig  eens:     Gedeeltelijk  eens:     Gedeeltelijk  oneens:     Volledig  oneens:     Geen  mening:                                          

     8,0%   23,2%   13,5%   51,5%      3,9%  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 21 van 31

Augustus 2013

Marktleiders  aan  het  woord:    

    Wat  zijn  de  belangrijkste  activiteiten  van  KPN  Zakelijk,  wat  zijn  de  doelstellingen  en  wat  is   jouw  rol  hierbinnen?     Het   leveren   van   oplossingen   aan   de   zakelijke   klant   op   het   gebied   van   (geïntegreerde)   telecom-­‐  en  IT-­‐diensten  om  zodoende  klanten  te  ontzorgen  en  verder  te  brengen.  Mijn   doelstellingen  liggen  op  het  gecombineerde  vlak  van  het  leveren  van  een  solide  markt  en   financiële   positie   met   de   ambitie   om   de   beste   zakelijke   dienstverlener   in   Nederland   te   worden.   Mijn   rol   daarin   is   te   vergelijken   met   een   kapitein   op   een   schip:   om   in   deze   turbulente  tijden  met  enorme  veranderingen  in  de  markt  het  schip  op  koers  te  houden   en   te   navigeren   naar   de   “eindbestemming”,   waarbij   het   leuke   is   dat   de   veranderingen   steeds  sneller  gaan.     Hoe   speelt   KPN   Zakelijk   in   op   de   specifieke   behoeften   van   de   groeiende   groep   zzp’ers   –   hebben  jullie  speciale  aanbiedingen  of  kortingen  voor  deze  doelgroep?     We  hebben  twee  merken  in  de  zakelijke  markt  gericht  op  de  zzp’er:  Telfort  Zakelijk  als   voordeelspeler   en   KPN   Zakelijk   als   toegevoegde   waarde-­‐speler.   Beide   merken   hebben   specifieke  proposities  ontwikkeld,  passend  bij  de  behoefte  van  een  zzp’er.  Voor  het  merk   KPN   Zakelijk   hebben   we   bijvoorbeeld   de   volgende   proposities:   (1)   het   Alles-­‐in-­‐één   Zakelijk   Pakket:   internet,   telefonie   en   interactieve   TV   in   één   pakket   voor   werk   en   privé;   (2)  het  Ondernemer  Totaal  Pakket:  vast  bellen  en  internet  plus  mobiel  bellen  en  internet   voor   één   vast   bedrag   per   maand,   ook   inclusief   interactieve   TV.   Onze   strategie   is   niet   specifiek   gericht   op   het   geven   van   speciale   kortingen,   Telfort   Zakelijk   biedt   sterke   proposities   op   een   voordelig   prijsniveau   en   KPN   Zakelijk   biedt   proposities   aan   met   zakelijke  meerwaarde-­‐elementen  op  een  iets  hoger  prijs-­‐  en  serviceniveau.  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 22 van 31

Augustus 2013

  Wat  zijn  de  drie  populairste  producten  of  diensten  die  de  zzp’er  bij  KPN  Zakelijk  afneemt?     1.   Populaire   smartphones   inclusief   een   Zakelijk   Mobiel-­‐abonnement   met   onbeperkt   bellen  en  sms’en  voor  een  vast  bedrag  per  maand;   2.  Het  Alles-­‐in-­‐één  Zakelijk  Pakket;   3.  IT-­‐diensten  uit  de  cloud,  zoals  Back-­‐up  Online  en  het  Internet  Veiligheidspakket.     Wat  zijn  voor  KPN  Zakelijk  de  belangrijkste  kanalen  en  technieken  om  de  zzp’er  als  klant   te   vinden   en   aan   zich   te   binden?   En   heeft   hier   een   verschuiving   in   plaatsgevonden   sinds   jouw  aantreden  als  CEO?     Ten   eerste   en   toenemende   focus   op   het   online   kanaal   en   parallel   daaraan   de   goede   distributie  “footprint”  met  eigen  XL-­‐winkels  om  onze  zzp-­‐klanten  op  een  zo  persoonlijk   mogelijke   manier   van   dienst   te   kunnen   zijn.   Daarnaast   de   KPN&Co-­‐blog:   op   deze   blog   vertellen   wij   de   verhalen   van   ondernemers   die   een   nieuwe   technologie   in   de   praktijk   proberen.   Zo   hebben   25   ondernemers   (waaronder   6   zzp’ers)   de   afgelopen   twee   maanden  4G  in  de  praktijk  getest.  Ook  werken  wij  samen  met  het  Platform  Zelfstandige   Ondernemers   (PZO),   de   niet-­‐commerciële   belangenbehartiger   van   de   zelfstandig   ondernemer  in  Nederland.  En  tenslotte  ondersteunen  wij  het  ECHTZZP-­‐platform,  waar   zzp’ers  elkaar  vinden,  praktische  tips  geven  en  met  elkaar  benchmarken.     Wat  zie  je  als  jouw  belangrijkste  wapenfeit  sinds  het  aantreden  als  CEO  bij  KPN  Zakelijk  in   januari  2011?     Mijn  belangrijkste  wapenfeit  is  dat  ik  ervoor  heb  gezorgd  dat  het  “schip”  weer  op  koers   is  gebracht  met  een  duidelijke  richting  naar  de  toekomst,  een  solide  financiële  basis  en   een   organisatie   die   toegewijd   is   om   de   beste   dienstverlener   te   worden   en   de   gezamenlijke  doelen  te  realiseren.     Hoe  speelt  KPN  Zakelijk  nu  en  in  de  toekomst  in  op  de  trend  van  Het  Nieuwe  Werken:  het   steeds  meer  mobiel,  locatie-­‐onafhankelijk  en  op  flexibele  tijden  werken?     Laptop,  smartphone  en  tablet  maken  samen  het  kantoor  van  veel  zzp’ers.  Onze  nieuwe   mobiele   propositie   bevat   daarom   veel   meerwaarde   elementen   die   mobiel   werken   makkelijker   maken:   onbeperkt   bellen   en   daarmee   onbeperkt   zakendoen,   een   gratis   groep-­‐SIM  voor  tablet  en/of  laptop  (waarmee  men  de  MBs  van  een  mobiel  abonnement   deelt)   en   4G.   Daarnaast   is   KPN   preferred   supplier   van   Microsoft   voor   Office365:   het   pakket  waarmee  je  overal  en  op  ieder  device  kunt  werken.     Werkt   KPN   Zakelijk   als   organisatie   zelf   met   freelancers,   interimmers,   zzp’ers   en/of   eenpitters,  en  zo  ja,  op  welk(e)  gebied(en)?     Jazeker,  voor  verschillende  activiteiten.  Voor  de  organisatie  van  bepaalde  evenementen   maken   we   gebruik   van   “eenpitters”   met   een   bepaalde   expertise.   Via   het   platform   KPN&Co   nodigen   we   zzp’ers   uit   om   hun   praktijkervaringen   op   het   gebied   van   zakelijk  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 23 van 31

Augustus 2013

tabletgebruik,  4G  en  binnenkort  clouddiensten  te  volgen,  maar  ook  om  hun  diensten  aan   te   kunnen   bieden.   Daarnaast   zijn   sommige   van   onze   eigen   collega’s   ook   zzp’ers,   dit   varieert   van   databasemarketeers   tot   productmanagers,   ketenmanagers,   projectmanagers  en  nog  veel  meer.     Wat   zijn   volgens   jou   de   belangrijkste   cloudapplicaties   waar   de   zzp’er   zeker   gebruik   van   zou  moeten  maken?     Dit  varieert  per  type  zzp’ers  –  ben  je  veel  onderweg  of  juist  niet,  ben  je  een  denker  of  een   doener  –  en  in  sommige  branches  zijn  er  ook  belangrijke,  branche-­‐specifieke  apps.  Denk   aan   uitvaartondernemers,   taxateurs   en   aannemers.   KPN   Zakelijk   heeft   een   blog   voor   zzp’ers   en   kaart   dit   soort   onderwerpen   hier   ook   aan.   Onder   andere   met   een   artikel   over   de   top-­‐10   populairste   apps   voor   verschillende   ecosystemen   als   Android,   iOS   en   Windows  Phone.     Facts:   -­‐   Zowel   in   het   SoHo-­‐   als   SME-­‐segment   is   KPN   Zakelijk   (in   combinatie   met   Telfort   Zakelijk)  de  nummer  één  aanbieder  voor  telecom-­‐  en  IT-­‐diensten   -­‐  KPN  Zakelijk  heeft  rond  de  5.000  werknemers.     Meer  info?  Ga  naar  http://www.kpn.com/zakelijk                              

ZZP Barometer © 2013

Pagina 24 van 31

Augustus 2013

    Wat   zijn   de   belangrijkste   activiteiten   van   T-­‐Mobile   op   B2B-­‐gebied,   wat   zijn   de   doelstellingen  en  wat  is  jouw  rol  hierbinnen?     Het  is  onze  ambitie  om  de  meest  relevante  speler  op  het  gebied  van  mobiele  telefonie  te   worden   op   de   zakelijke   markt.   Ik   mijn   functie   als   B2B   directeur   ben   ik   overall   verantwoordelijk  voor  al  onze  activiteiten  op  de  zakelijke  markt,  inclusief  wholesale.   Hoe   speelt   T-­‐Mobile   in   op   de   specifieke   behoeften   van   de   groeiende   groep   zzp’ers   –   hebben   jullie  speciale  aanbiedingen  of  kortingen  voor  deze  doelgroep?   T-­‐Mobile   richt   zich   naast   de   consumentenmarkt   ook   op   de   zakelijke   klanten.   Wij   maken   daarbij   onderscheid   tussen   zelfstandige   ondernemers,   het   MKB   en   de   grootzakelijke   markt.  Bij  elk  van  die  groepen  zakelijke  klanten  zijn  de  behoeften  verschillend.  Wat  ze   gemeen  hebben  is  dat  T-­‐Mobile  hen  probleemloze  mobiele  internetdiensten  wil  leveren   die   hen   echt   verder   helpen.   Voor   zelfstandige   ondernemers   hebben   we   Stel   Samen   Zakelijk,   waar   klanten   een   persoonlijk   abonnement   kunnen   samenstellen   dat   precies   aansluit  bij  hun  behoefte.   Welk(e)  dienst  of  product  is  onder  zzp’ers  bij  T-­‐Mobile  het  populairst?     Het  populairste  product  is  Stel  Samen  Zakelijk.  Hiermee  betalen  zzp’ers  alleen  voor  wat   ze   echt   nodig   hebben.   Bovendien   hebben   ze   met   dit   abonnement   nooit   onverwachte   kosten  voor  mobiel  internet  –  in  Nederland  en  in  het  buitenland.  Belangrijk  is  ook  om  te   vermelden  dat  –  alleen  bij  T-­‐Mobile  -­‐  klanten  straks  zonder  extra  kosten  toegang  krijgen   tot  het  nieuwe  4G-­‐netwerk.  Ook  de  Flex  Bedrijfsbundel  Web  is  erg  populair.  Dat  is  een   kant-­‐en-­‐klaar  abonnement  waar  al  het  verbruik  uit  één  bundel  gaat.  Dit  abonnement  is   vooral  geschikt  voor  zzp-­‐ers  die  een  sterk  wisselend  mobiel  verbruik  hebben.  

ZZP Barometer © 2013

Pagina 25 van 31

Augustus 2013

  Wat   zijn   voor   T-­‐Mobile   de   belangrijkste   kanalen   en   technieken   om   de   zzp’er   als   klant   te   vinden   en   aan   zich   te   binden?   En   heeft   hier   een   verschuiving   in   plaatsgevonden   sinds   jouw   aantreden  als  B2B-­‐directeur?     Onze   ruim   honderd   T-­‐Mobile   Shops,   winkels   zoals   MediaMarkt   en   natuurlijk   onze   website   zijn   hierbij   de   belangrijkste   kanalen.   De   belangrijkste   manier   om   klanten   te   binden  is  met  een  ijzersterk  aanbod.  Stel  Samen  Zakelijk  is  een  product  waar  ik  erg  trots   op  ben,  omdat  de  klanten  daarmee  heel  eenvoudig  het  meest  persoonlijke  abonnement   samenstellen.   Dat   is   wat   mij   betreft   de   beste   vorm   van   klantenbinding.   Daarnaast   hebben   we   onze   webcare   zakelijk   uitgebreid,   zowel   in   mensen   als   in   openingsuren.   Persoonlijk  geloof  ik  dat  er  bij  zzp’ers  veel  behoefte  is  om  juist  ook  buiten  kantoortijden   contact  te  kunnen  hebben  met  hun  telecomoperator.   Wat   zie   je   als   jouw   belangrijkste   wapenfeit   sinds   het   aantreden   als   B2B-­‐directeur   bij   T-­‐ Mobile  in  januari  van  dit  jaar?     Zoals  ik  al  aangaf  ben  ik  ook  verantwoordelijk  voor  de  wholesale-­‐activiteiten.  T-­‐Mobile   heeft   onlangs   een   deal   gesloten   met   Tele2   waarbij   de   wholesale-­‐overeenkomst   weer   met   5   jaar   is   verlengd.   Het   onderstreept   het   grote   vertrouwen   van   Tele2   in   T-­‐Mobile   als   betrouwbare   partner   met   een   hoogwaardig   netwerk.   De   financiële   middelen   die   vrijkomen  door  deze  overeenkomst,  kunnen  wij  direct  weer  inzetten  om  ons  ook  op  de   zakelijke  markt  te  kunnen  onderscheiden  van  de  concurrentie.  Wat  daarnaast  erg  goed   aanslaat,   zijn   de   grote   internetbundels   die   we   leveren   bij   onze   diensten.   Hierdoor   kunnen  ondernemers  onbezorgd  profiteren  van  mobiele  telecommunicatie  ongeacht  het   apparaat  waarmee  ze  werken.    Hoe   speelt   T-­‐Mobile   nu   en   in   de   toekomst   in   op   de   trend   van   Het   Nieuwe   Werken:   het   steeds  meer  mobiel,  locatie-­‐onafhankelijk  en  op  flexibele  tijden  werken?     Wij   geloven   dat   mobiel   internet   de   manier   waarop   mensen   met   de   wereld   communiceren   en   hun   leven   inrichten   fundamenteel   verandert.   T-­‐Mobile   wil   de   voordelen   van   mobiel   internet   voor   iedereen,   iedere   organisatie   en   elk   bedrijf   toegankelijk   maken.   Met   onze   mobiele   oplossingen,   denk   bijvoorbeeld   vast-­‐mobiel   integratie,   maken   we   ondernemen   makkelijker   en   leuker.   Of   je   nu   op   kantoor   bent   of   niet.  Je  bent  altijd  bereikbaar  op  één  en  hetzelfde  nummer.    Werkt   T-­‐Mobile   als   organisatie   zelf   met   freelancers,   interimmers,   zzp’ers   en/of   eenpitters,   en  zo  ja,  op  welk(e)  gebied(en)?     Er  zijn  ruim  3300  mensen  werkzaam  voor  T-­‐Mobile.  Daarnaast  wordt,  bijvoorbeeld  voor   projecten,   samengewerkt   met   vele   tijdelijke   medewerkers   waaronder   ook   veel   zzp’ers   en  freelancers.      

ZZP Barometer © 2013

Pagina 26 van 31

Augustus 2013

Wat   zijn   volgens   jou   de   belangrijkste   cloudapplicaties   waar   de   zzp’er   zeker   gebruik   van   zou  moeten  maken?     1.  Cloudgebaseerde  productiviteitsapps  zoals  Office  365  of  Google  Apps  for  Business   2.  CRM-­‐applicaties,  zoals  Salesforce   3.  Projectmanagement-­‐applicaties,  zoals  Basecamp   4.  Apps  waarmee  je  bestanden  kunt  delen  en  kunt  samenwerken,  zoals  Box  en  Dropbox   5.  Kennismanagementapplicaties,  zoals  Evernote     Facts:   -­‐  T-­‐Mobile  Nederland  bestaat  sinds  2003   -­‐  T-­‐Mobile  Nederland  heeft  ongeveer  3.500  medewerkers,  waarvan  50%  in  vaste  dienst.   -­‐  Omzet  2012:  €1.664  miljoen   -­‐  Omzet  2011:  €1.747  miljoen   -­‐  Omzet  2010:  €1.767  miljoen     Meer  info?  Ga  naar  http://www.t-­‐mobile.nl/zakelijk                                                              

ZZP Barometer © 2013

Pagina 27 van 31

Augustus 2013

    Wat   zijn   de   belangrijkste   activiteiten   van   Vodafone   op   zakelijk   gebied,   wat   zijn   de   doelstellingen  en  wat  is  jouw  rol  hierbinnen?     Wij  leveren  totaaloplossingen  op  communicatiegebied:  vast,  mobiel  en  IT-­‐diensten.  Ons   doel  is  om  het  heel  gemakkelijk  te  maken  voor  de  klant  om  “always  easiest”  te  zijn.  We   willen   klanten   simpele   oplossingen   bieden   die   een   hoop   rompslomp   wegnemen   en   efficiënt(er)   werken   mogelijk   maken.   Ik   ben   als   Chief   Executive   Officer   sinds   januari   2012  eindverantwoordelijk  voor  Vodafone  in  Nederland.     Hoe   speelt   Vodafone   in   op   de   specifieke   behoeften   van   de   groeiende   groep   zzp’ers   (bijna   1.000.000   inmiddels)   –   hebben   jullie   special   aanbiedingen   of   kortingen   voor   deze   doelgroep?     We   hebben   een   flink   aantal   specifieke   diensten   die   zijn   toegespitst   op   de   zzp’er.   Een   paar   voorbeelden   hiervan   zijn   (1)   Vodafone   Secure   Device   Management,   waarbij   gevoelige   zakelijke   informative   op   afstand   beheerd   of   gewist   kan   worden;   (2)   Vast   op   Mobiel,   waarbij   je   een   vast   nummer   toegewezen   krijgt   aan   je   mobile;   en   (3)   Signaalplus,   waarmee  je  een  heel  goede  mobiele  dekking  hebt  binnen  je  kantoor.     Wat  zijn  de  drie  populairste  producten  of  diensten  die  de  zzp’er  bij  Vodafone  afneemt?     1.  RED  Alles-­‐in-­‐één  abonnement:  zorgeloos  gebruik  binnen  Europa;   2.  Mobiel  internet:  mobiel  werken  op  tablets  en  laptops;   3.  Rest-­‐van-­‐de-­‐wereld  (lees:  buiten  Europa)  roaming:  een  kostenbesparende  dagbundel   die  je  alleen  betaalt  als  je  je  toestel  gebruikt  en  die  dan  automatisch  wordt  geactiveerd.    

ZZP Barometer © 2013

Pagina 28 van 31

Augustus 2013

Wat  zijn  voor  Vodafone  de  belangrijkste  kanalen  en  technieken  om  de  zzp’er  als  klant  te   vinden   en   aan   zich   te   binden?   En   heeft   hier   een   verschuiving   in   plaatsgevonden   sinds   jouw   aantreden  als  Chief  Executive  Officer  bij  Vodafone  Nederland?     Zakelijke   klanten   hebben   andere   behoeften   en   dienen   dus   ook   anders   benaderd   te   worden.  In  onze  Vodafone-­‐winkels  werken  we  daarom  met  Zakelijke  Specialisten:  vaste   aanspreekpunten  die  gespecialiseerd  zijn  in  de  telecombehoeften  van  deze  doelgroep.  In   de   indirecte   kanalen   hebben   we  een   netwerk   van   geaccrediteerde   Business   Partners   die   ons   volledige   portfolio   aan   diensten   kunnen   leveren.   Wellicht   dat   we   in   de   toekomst   onze  aanwezigheid  in  de  winkelstraat  nog  gaan  uitbreiden  met  speciale  zakelijke  winkel,   zogenaamde  “Business  Stores”.     Wat  zie  je  als  jouw  belangrijkste  wapenfeit  sinds  het  aantreden  als  Chief  Executive  Officer   bij  Vodafone  Nederland  in  januari  2012?     Als   je   dit   aan   een   willekeurige   klant   zou   vragen,   dan   hoop   ik   dat   het   antwoord   is   dat   het   eenvoudiger   is   geworden   om   zaken   bij   Vodafone   te   regelen.   Optimaal   gebruik   kunnen   maken   van   alle   mogelijkheden   die   innovatieve   mobiele   technologie   biedt,   om   de   concurrentie  voor  te  blijven;  daar  draait  het  voor  mij  om.     Hoe   speelt   Vodafone   in   Nederland   nu   en   in   de   toekomst   in   op   de   trend   van   Het   Nieuwe   Werken:  het  steeds  meer  mobile,  locatie-­‐onafhankelijk  en  op  flexibele  tijden  werken?     Vodafone  is  een  pionier  op  het  gebied  van  mobiel  werken,  omdat  we  zelf  jaren  geleden   al   onze   eigen   kantoren   volgens   dit   concept   volledig   hebben   heringericht.   Onze   eigen   kennis   en   ervaringen   kunnen   we   daardoor   vertalen   naar   nieuwe   diensten   voor   onze   klanten   om   mobiel   werken   te   ondersteunen.   Denk   bijvoorbeeld   aan   clouddiensten,   integratie  van  mobiel  en  vast,  mobiel  internet,  databack-­‐ups  en  managed  applicaties.     Werkt   Vodafone   in   Nederland   als   organisatie   zelf   met   freelancers,   interimmers,   zzp’ers   en/of  eenpitters,  en  zo  ja,  op  welk(e)  gebied(en)?     Jazeker,   op   elk   gebied   waar   we   zelf   onvoldoende   menskracht   hebben,   schieten   zzp’ers   ons   te   hulp   op   een   manier   die   volledig   past   binnen   onze   eigen   flexibele   werkwijze.   Daarnaast   steunt   Vodafone   ook   het   project   Startup   Bootcamp,   met   als   doel   een   groep   jonge  bedrijven  te  helpen  in  hun  opstartfase.  Deze  starters  hebben  kantoorruimte  in  ons   hoofdkantoor  in  Amsterdam.     Wat   is   volgens   jou   de   top-­‐5   van   belangrijkste   cloudapplicaties   waar   de   zzp’er   zeker   gebruik  van  zou  moeten  maken?     1.  Vodafone  Cloud:  voor  opslag  in  de  cloud;   2.  Vodafone  Contacten  Backup;   3.  Office  365.     Meer  info?  Ga  naar  http://business.vodafone.nl/zakelijk/    

ZZP Barometer © 2013

Pagina 29 van 31

Augustus 2013

Verantwoording     De  vragenlijst  die  heeft  geleid  tot  de  in  dit  rapport  getoonde  resultaten  is  uitgezet  door   gerenommeerd   marktonderzoeksbureau   MarktEffect   uit   Eindhoven.   De   onderzoeks-­‐ gegevens  zijn  na  de  verzamelperiode  door  de  redactie  van  de  ZZP  Barometer  verzameld,   geanalyseerd  en  gevisualiseerd.     Het  zzp-­‐panel  van  de  ZZP  Barometer  is  inmiddels  uitgegroeid  tot  1.732  zzp’ers  die  actief   zijn   in   15   verschillende   branches   en   sectoren,   waarbij   de   branches   zakelijke   dienstverlening   (32,5%),   ICT   &   internet   (27,6%)   en   communicatie,   marketing   en   PR   (5,7%)   het   best   vertegenwoordigd   zijn.   Het   panel   is   opgebouwd   uit   59,2%   mannelijke   respondenten   en   40,8%   vrouwelijke   respondenten.   Van   het   panel   is   78,3%   hoogopgeleid  (HBO  of  WO).  Het  panel  is  –  in  vergelijking  met  de  definitie  van  zzp’ers  die   het   CBS   hanteert   –   relatief   breed   in   het   segment   van   hoogopgeleide,   zelfstandige   ondernemers.  De  meeste  panelleden  zijn  geboren  in  de  jaren  ’50  (25,3%),  ’60  (37,1%)   en   ’70   (20,9%).   Het   grootste   gedeelte   van   het   zzp-­‐panel   is   meer   dan   5   jaar   actief   als   freelancer,   zelfstandig   ondernemer   of   zzp’er   (74%),   daarna   volgt   2   tot   5   jaar   in   die   hoedanigheid   actief   (19%)   en   minder   dan   2   jaar   actief   (7%).   Het   merendeel   van   het   panel   noemt   zichzelf   het   liefst   “zelfstandige”   (28,9%)   of   “ondernemer”   (23,9%),   gevolgd   door  “zzp’er”  (14,3%),  “freelancer”  (13,9%),  “interimmer”  (9,9%)  en  zp’er  (3,8%).     Het  is  de  bedoeling  dat  het  zzp-­‐panel  de  komende  jaren  uitgroeit  tot  een  panel  met  meer   dan   10.000   zzp’ers   die   actief   zijn   in   Nederland.   Zzp’ers   en   potentiële   partners   kunnen   zich   aanmelden   via   de   website   van   ZZP   Barometer   op   www.zzpbarometer.nl.   Indien   u   vragen   heeft   over   de   ZZP   Barometer,   kunt   u   contact   met   ons   opnemen   per   e-­‐mail   via   panel@zzpbarometer.nl  of  telefonisch  met  Jeroen  Sakkers  via  (+31)29  967  53  03.    

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 30 van 31

Augustus 2013

 

 

             

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 31 van 31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful