You are on page 1of 6

site scherm 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 AE 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15

ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ALGEMEEN 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2

datum deeln. bez. tekst ### M26047 1 briefje in status: startdatum Diabetes Mellitus 6/3/2004 M28282 3 De start datum 04-04-2005 van gamma-GT (verhoogd) ligt na de visite datum. ### M27621 16 O: Visite datum 22-FEB-2007 ligt voor geboortedatum 23-JUN-1947 of na sterfte ### M16015 22 kreatinine (verhoogd) staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in h ### M17783 12 Geef een stopdatum of 'aanwezig' voor rash, huiduitslag tgv medicatie. 1/9/2008 M19544 21 lipodystrofie,centrale vetaccumulatie staat genoteerd als aanwezig, maar er is g ### M18096 18 lipodystrofie, perifeer vetverlies staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen r ### M18096 18 neuropathie, niet HIV-gerelateerd staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen ### M33882 5 O: Startdatum (06-02-2008) van AE (5.02) ligt voor de vorige bezoekdatum. 7/8/2008 M14890 20 O: Startdatum (23-05-2007) van AE (20.03) ligt voor de vorige bezoekdatum. ### M35455 2 3: In het vorige bezoek is geen record voor alcohol misbruik. ### M10234 12 wacht op brief Brinkman nav brief Frankrijk: wel of geen infarct ### M10866 26 angina pectoris staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volg ### M15655 18 nierinsufficientie staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het vo ### M15655 18 lipodystrofie,centrale vetaccumulatie staat genoteerd als aanwezig, maar er is g ### M15655 18 hypertensie staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgend ### M35697 3 rash, huiduitslag tgv medicatie staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen re ### M33882 5 O: Stopdatum (07-02-2008) van AE (5.02) ligt voor de vorige bezoekdatum. ### M17978 18 O: Stopdatum (14-07-2007) van AE (18.01) ligt voor de vorige bezoekdatum. ### M17978 18 O: Startdatum (05-07-2007) van AE (18.01) ligt voor de vorige bezoekdatum. ### M16010 21 osteoporose staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen ### M18096 18 misselijkheid, nausea staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in h 1/9/2008 M25653 12 3: In het vorige bezoek is geen record voor overige neurologische afwijkingen, s 1/9/2008 M19544 21 lipodystrofie, perifeer vetverlies staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen r ### M27538 8 De start datum 10-10-2007 van diarree ligt na de visite datum. ### M34714 7 nachtmerries staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen ### M27971 11 hypertensie staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgend ### M32646 9 O: De datum van dit bezoek is eerder dan of gelijk aan van het vorige bezoek ### M27665 11 O: De datum voor co-medicatie is niet dezelfde als voor Algemeen ### M28366 12 O: De datum voor lab is niet dezelfde als voor Algemeen ### M28366 12 O: De datum voor co-medicatie is niet dezelfde als voor Algemeen ### M28366 12 O: De datum voor ARV is niet dezelfde als voor Algemeen ### M17810 18 O: De datum voor co-medicatie is niet dezelfde als voor Algemeen ### M17810 18 O: De datum voor ARV is niet dezelfde als voor Algemeen ### M15802 23 O: De datum voor co-medicatie is niet dezelfde als voor Algemeen 6/4/2008 M27640 17 O: De datum voor lab is niet dezelfde als voor Algemeen 6/4/2008 M19926 17 O: De datum voor lab is niet dezelfde als voor Algemeen ### M32500 11 O: De datum voor lab is niet dezelfde als voor Algemeen 4/8/2008 M27697 10 O: De datum voor CDC is niet dezelfde als voor Algemeen ### M34967 1 O: Geen comedicatie gegevens ingevuld. ### M34967 1 O: Geen CDC gegevens ingevuld. ### M34967 1 O: Geen ARV gegevens ingevuld. ### M34967 1 O: Geen AE gegevens ingevuld. ### M27621 16 O: Visite datum 22-FEB-2007 ligt voor geboortedatum 23-JUN-1947 of na sterfte 3/6/2007 M35828 3 O: De datum van dit bezoek is eerder dan of gelijk aan van het vorige bezoek ### M27621 16 O: Visite datum 22-FEB-2007 ligt voor geboortedatum 23-JUN-1947 of na sterfte 9/6/2007 M14678 16 16.07 is een niet bestaand adverse event. ### M27846 13 O: Stopdatum (14-03-2007) van ARV (3) ligt voor de vorige bezoekdatum. ### M10955 43 null ### M25453 16 briefje in status: gebruikt pat. nog DHEA, Zo nee, wanneer gestopt? ### M27733 11 briefje in status: Is patient na bezoek 13-12-06 wel weer gestart met DHEA?, Zo

15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 ARV2 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 CDC 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED

5/7/2008 M12826 ### M14890 ### M14678 ### M27852 ### M27852 ### M16353 ### M29367 ### M30000 ### M30000 ### M29367 ### M27405 ### M25382 ### M25514 ### M25514 ### M28104 ### M27621 ### M12587 ### M26660 1/9/2007 M28466 ### M27621 6/6/2007 M33980 ### M12587 ### M28658 ### M28370 ### M31306 ### M31306 ### M15391 ### M29719 ### M29719 ### M10827 ### M10827 4/1/2008 M19926 4/1/2008 M19926 ### M35224 ### M35224 ### M35224 ### M35224 ### M27685 ### M29496 ### M15116 ### M18033 6/4/2008 M10955 ### M27713 ### M26063 4/8/2008 M27827 ### M34331 2/6/2008 M12912 ### M29100 1/8/2008 M27405 1/3/2008 M16377 ### M13128 ### M32768

21 Lucie vraagt na bij Brinkman: Raltegravir 2x 400 of 2x 300mg 19 Medicatie DEHYDROEPIANDROSTERONE staat genoteerd als doorlopend in d 17 17.06 is een niet bestaand adverse event. 15 Medicatie TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE staat genoteerd als doorlope 15 Medicatie DIDANOSINE ENTERIC COATED staat genoteerd als doorlopend in 7 Medicatie DEHYDROEPIANDROSTERONE staat genoteerd als doorlopend in d 3 null 18 briefje in status: PNP gewijzigd van Niet-HIV gerelateerd in HIV gerelateerd?? 18 null 3 U hebt NEE ingevuld, maar in het vorige bezoek zijn events als doorlopend aan 20 O: Stopdatum (24-04-2008) van CDC-Event (20.01) ligt voor de vorige bezoekd 27 null 15 In het vorige bezoek is geen record voor AIDS dementia complex / HIV encepha 15 AIDS dementia complex / HIV encephalopathy staat genoteerd als aanwezig, m 21 U hebt NEE ingevuld, maar in het vorige bezoek zijn events als doorlopend aan 16 O: Visite datum 22-FEB-2007 ligt voor geboortedatum 23-JUN-1947 of na sterfte 6 Sildenafil staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende 9 De start datum 10-11-2005 van Sildenafil ligt na de visite datum. 11 Voor Methadon is geen record in het vorige bezoek. 16 O: Visite datum 22-FEB-2007 ligt voor geboortedatum 23-JUN-1947 of na sterfte 2 O: Startdatum (12-04-2007) van Comedicatie (376) ligt voor de vorige bezoekda 15 Naproxen staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende 14 Amitriptyline staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 18 Atorvastatine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volge 6 Promethazine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volge 6 Flurazepam staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 17 briefje in status: gebruikt patient nog cotrimoxazol? 16 Ribavirine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende 16 Peginterferon alfa staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het v 21 Verwijder stopdatum of 'aanwezig' voor Co-Trimoxazol. 21 Co-Trimoxazol staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volg 15 Fluoxetine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende 15 Value of Fluoxetine for Medicatie not found in Abciximab,ABV,ABVD,AC,Acarbo 3 Spironolacton staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volge 3 Furosemide staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 3 Co-Trimoxazol staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volg 3 CHOP staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende be 21 Pentamidine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 10 Lisinopril staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende 14 Olanzapine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgend 19 O: Stopdatum (11-04-2008) van Comedicatie (593) ligt voor de vorige bezoekda 44 null 33 Voor Metformine is geen record in het vorige bezoek. 33 O: Startdatum (22-01-2008) van Comedicatie (264) ligt voor de vorige bezoekda 9 O: Startdatum (08-04-2007) van Comedicatie (814) ligt voor de vorige bezoekda 4 Pentamidine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 10 Valaciclovir staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgend 22 Citalopram staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgend 17 Citalopram staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgend 14 Diazepam staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgende 24 Pravastatine staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 10 null

15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 COMED 15 DEMOG 15 HIVHST 15 HIVHST 15 HIVHST 15 HIVHST 15 INTOXICATION 15 INTOXICATION 15 INTOX2 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM 15 LAB_SHM

### M28658 ### M27788 5/9/2007 M30000 ### M26660 ### M34398 ### M26591 ### M15837 ### M27827 ### M28793 ### M34714 ### M34498 ### M26313 ### M10955 ### M34105 ### M13199 ### M32646 4/2/2007 M35559 ### M35063 ### M34322 5/6/2008 M19926 5/6/2008 M19926 ### M28229 ### M34750 4/1/2008 M16172 ### M32880 ### M31362 3/4/2008 M17817 ### M27388 ### M20311 ### M35329 ### M28272 ### M34118 ### M27970 ### M34815 ### M15358 3/5/2008 M32946 ### M35402 ### M35402 ### M27527 ### M29097 8/9/2007 M14951 ### M34397 ### M20608 ### M34284 ### M35063 3/6/2007 M35828 ### M32663 ### M28521 ### M13199 ### M31662 ### M34127

14 Voor Amitriptyline is geen record in het vorige bezoek. 30 Pantoprazol staat genoteerd als aanwezig, maar er is geen record in het volgen 26 Voor Metronidazol is geen record in het vorige bezoek. 9 De start datum 10-11-2005 van Citalopram ligt na de visite datum. 0 Verwijder de specificatie. 0 datum laatste neg HIV-2 010799 of 200802 overleg monitors 0 O: Datum ( 09-03-1996) eerste positieve HIV-1 test is inaccuraat en ongelijk aan 0 O: Datum ( 19-08-1999) laatste negatieve HIV-1 test is inaccuraat en ongelijk aa 0 O: Datum ( 23-06-2003) laatste negatieve HIV-2 test is inaccuraat en ongelijk aa 0 Value of onbekend for Frequentie not found in DAGELIJKS,WEKELIJKS,MAAN 0 Value of onbekend for Frequentie not found in DAGELIJKS,WEKELIJKS,MAAN 0 null 1 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 3 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 46 O: waarde van CD8P (620) is groter dan 100; 9 Datum 13-05-2008 ligt na de visitedatum. 1 Datum 19-02-2008 ligt na de visitedatum. 1 O: waarde van CD8P (200) is groter dan 100; 13 Geef de cut-off waarde. 17 Datum 22-06-2008 ligt na de visitedatum. 17 Datum 22-05-2008 ligt na de visitedatum. 11 Datum 27-12-2008 ligt na de visitedatum. 5 Vul P of N in voor HBV_DNA. 13 O: waarde van CD8P (330) is groter dan 100; 6 Geef een getal groter dan nul voor CHOLESTEROL_HDL. 8 O: waarde van CD8P (640) is groter dan 100; 11 Vul P of N in voor HBV_DNA. 6 Datum 08-04-2008 ligt na de visitedatum. 13 Datum 10-09-2008 ligt na de visitedatum. 1 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 12 Datum 03-06-2008 ligt na de visitedatum. 4 Datum 27-11-2008 ligt na de visitedatum. 10 Datum 13-05-2008 ligt na de visitedatum. 5 Datum 31-03-2008 ligt na de visitedatum. 11 Datum 27-12-2008 ligt na de visitedatum. 6 Datum 09-06-2008 ligt na de visitedatum. 9 Datum 13-12-2008 ligt na de visitedatum. 9 Datum 13-02-2008 ligt na de visitedatum. 12 Datum 19-09-2008 ligt na de visitedatum. 26 Datum 26-07-2008 ligt na de visitedatum. 6 Datum 16-07-2008 ligt na de visitedatum. 1 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 13 Datum 26-07-2007 ligt na de visitedatum. 1 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 1 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 3 Datum 21-02-2008 ligt na de visitedatum. 1 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 2 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 47 O: waarde van CD8P (630) is groter dan 100; 13 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P 12 O: CD4CD8_RATIO is ingevuld, maar de combinatie (CD4A en CD8A) of (CD4P

kommentaar null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null

status UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null Bianca gaat een code aanmaken 3-4-08 null null null null null null null null null null null null null null null null null null null

UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED CRA REVIEW UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED

null null null null null datum laatste neg HIV-2 010799 of 200802 overleg monitors null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null

UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED CRA REVIEW CRA REVIEW UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED UNREVIEWED