You are on page 1of 4

~ί:ε••!TE1\!

A Αρι:;ωγ nArO Υ
ΓιΞΝΙΚΟ ΠΡΩϊ'Ο..χΨλΙ\Ο
.\ρι Q. n ρωτ. __ ._~6'__"'
16"-,,2,__~

2CIfj/.Z:; Ι J
-!L ι L- Ο .

ΗμερΟIΗ]νία

ΣΥΝΤΟΝIΣΤιΚΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ

Τμημa

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

~\" .ί.\),.;".

'(1..

_

Αθήνα, 26.8.2013

ΑΡ 7fvr.

It-

Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα,

Η Συντονιστική

Επιτροπή

των Δικηγορικών

Συλλόγων

Ελλάδος,

εκτιμώντας ότι η υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των -αποτυχημένων,
ακόμη και κατά την ομολογία του ίδιου του ΔΝΤ- Μνημονίων
η έκτοτε διαρκής λήψη αντιαναπτυξιακών
οδηγούν

στην

ολοκληρωτική

εξαθλίωση

του

διερεύνηση

όσων

σοβαρότατων

συνόλου,

καταγγέλλονται

αξιόποινων

και κοινωνικώς ανάλγητων

καταστροφή

κοινωνικού

της Χώρας

ζητά

σχετικά

πράξεων

και, ακολούθως,

από

την

και

στην

πλήρη

ουσιαστική

και

πλήρη

με την ενδεχόμενη
την

Ελληνική

διαπραγματευτικής

αντίστασης

που είχε παγίως υιοθετηθεί προηγουμένως,

διάπραξη

Στατιστική

(ΕΛΣΤΑΤ). Πράξεων που αφορούν σκόπιμη και μεθοδευμένη,
έλλειψης οιασδήποτε

μέτρων

Αρχή

κυρίως λόγω

με βάση την πρακτική

διόγκωση του αναθεωρημένου

ελλείμματος του 2009 σε 15,4%.

Κατόπιν
Αθηνών

η

(29

Γρηγόρης

σχετικής

μηνυτήριας

Σεπτεμβρίου

Πεπόνης

αναφοράς

2011), οι τότε Οικονομικοί

και Σπύρος

Μουζακίτης

και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος,
ύποπτων

για τη διάπραξη

αυτονόητων
πρότυπα-

διαχρονικών

του Δικηγορικού

Εισαγγελείς

επιχειρημάτων

με

κ.κ.

πρότειναν την ποινική δίωξη,

των επικεφαλής

σειράς αδικημάτων

Συλλόγου

-ιδίως
βάση

της ΕΛ.ΣΤΑΤ,

ως

λόγω μη προβολής
τα

διεθνή

λογιστικά

τα οποία είχαν ως αντικείμενο και την τεχνητή διόγκωση του ύψους

του δημοσιονομικού

ελλείμματος αλλά και τις εντεύθεν βαρύτατες επιπτώσεις

σε βάρος του Ελληνικού Λαού.

Στο

μεσοδιάστημα,

ωστόσο,

οι

προαναφερόμενοι

Εισαγγελικοί

Λειτουργοί έφτασαν στο σημείο να υποβάλουν ως και την παραίτησή
αφήνοντας

αιχμές

για παρεμβάσεις

στο έργο τους.

τους,

Ενώ, σύμφωνα

με

πρόσφατο

δημοσίευμα

της εφημερίδας

σελ. 6, «Αποκάλυψη-βόμβα:

«Το Παρόν»

(18-8-2013,

φ. 1085,

Η Ζωή Γεωργαντά, πρώην μέλος του ΔΣ της

ΕΛΣΤΑΤ καταγγέλλει: Μου ζήτησε η Ανακρίτρια να συναντηθούμε σπίτι της!»),
η πολιτικώς ενάγουσα και πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, Καθηγήτρια
Ζωή Γεωργαντά,

την 5η Ειδική Ανακρίτρια

καταγγέλλει

Αθηνών, κα Έλενα Πεδιαδίτη,

Επίσης

αξιοποίηση

δε

της

καταλογίζει

σημαντικότατων

του Πρωτοδικείου

η οποία χειρίστηκε την υπόθεση αυτή, μεταξύ

άλλων ότι «της ζήτησε και συναντήθηκαν
χώρο».

κα

εκτός του γραφείου της, σε άλλον

ότι

διέπραξε

ανεξήγητη

επιλεκτική

καταθέσεων βασικών μαρτύρων, όπως Π.χ. της

κατάθεσης του προκατόχου του κ. Γεωργίου Εμ. Κοντοπυράκη, αναφορικά με
τον τρόπο
παθητικά

κατά τον οποίο
και αντίθετα

ελλείμματος.

η σημερινή

ΕΛΣΤΑΤ

αποδέχθηκε,

με την πάγια εθνική πρακτική,

τη διόγκωση

του

Η ως άνω καταγγελία της κας Ζωής Γεωργαντά αποκτά πολύ

μεγαλύτερες

διαστάσεις,

ανενδοιάστως

πως ο κ. Γεωργίου όχι μόνο δεν αντιστάθηκε

απαιτήσεις

εντελώς

όταν

από

την

όλη

δικογραφία

προκύπτει
στις άνωθεν

για διόγκωση του ελλείμματος, αλλά με δική του πρωτοβουλία

-

γνωστή τοις πάσι- φρόντισε ν' απαλλαγεί απ' όλα τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ, τα
οποία είχαν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Μετά
συγχαρούμε

και
την

ανταποκρίθηκε

αυτές

Εισαγγελία

τις

καταγγελίες,

του

Αρείου

δεν
Πάγου

μπορούμε
για

το

παρά

να

γεγονός

ότι

αμέσως και, κατ' αρχήν θετικά, στη σχετική αίτηση-αναγγελία

του Δικηγορικού
Προϊσταμένους

από

Συλλόγου Αθηνών, διαβιβάζοντας
της Εισαγγελίας

των Δικαστηρίων,

προκειμένου

το έγγραφό του

Εφετών και του Συμβουλίου
να προβούν

στους

Επιθεώρησης

σ' όλες τις νόμιμες ενέργειες

σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών της κας Γεωργαντά στο σύνολό
τους και την αναζήτηση

τυχόν πειθαρχικών

ευθυνών της ως άνω ειδικής

Ανακρίτριας για τον τρόπο που περαίωσε την κύρια ανάκριση.

Και μάλιστα με

την εντελώς ασυνήθιστη σε τόσο σοβαρές υποθέσεις διαδικασία των τυπικών
κλήσεων.

Επιπλέον η κα Γεωργαντά επανήλθε, με νεότερη συνέντευξή της, στο
περιοδικό «Επίκαιρα», όπου και σχετικό ρεπορτάζ (22-8-2013, τ. 201, σελ. 813), στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «στην κατ' ιδίαν συνάντησή της
2

με την Ειδική Ανακρίτρια

Ελένη Πεδιαδίτη στο σπίτι της τελευταίας

ήταν ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο παρουσίασε
[... ] Ο άγνωστος,

που μιλούσε

σπαστά

Ελληνοαμερικανός,

θέλησε να μάθει λεπτομέρειες

παρόν

ως φίλο της η δικαστικός.

ελληνικά

και αυτοσυστήθηκε

ως

για τη σταδιοδρομία

της

κας Γεωργαντά, για την παραμονή της στις ΗΠΑ, τις επιστημονικές

έρευνές

της και γενικά το background της. Στις ερωτήσεις της κας Γεωργαντά για την
ταυτότητά του ... της είπε πως ζει στην Αστόρια, ενώ στην ερώτησή της για
την επαγγελματική

ενασχόλησή του απάντησε λακωνικά "σύμβουλος")} (σελ.

12)!

Όλ' αυτά, λαμβάνοντας
συνέντευξη,

και

δημοσιότητας,
εξαρχής

τις λοιπές
για άνωθεν

αποσκοπούσαν

ελλείμματος

υπόψη όσα καταγγέλλονται
πληροφορίες

που

έχουν

και έξωθεν παρεμβάσεις

στην

τεχνητή

στην ανωτέρω

δει

το

φως

της

στην ΕΛΣΤΑΤ,

διόγκωση

του

του 2009, είναι αδιανόητο να παραμείνουν

που

αναθεωρημένου

χωρίς ενδελεχή και

τεκμηριωμένη δικαστική έρευνα.

Με δεδομένη
διακρίβωση

τη σημασία

των συνθηκών,

της εν λόγω

υπόθεσης

ως προς

τη

υπό τις οποίες η Πατρίδα μας και ο Ελληνικός

Λαός οδηγήθηκαν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, καθώς και
των

σκοπών,

συγκεκριμένες,
Δικηγορικοί

με

βάση

τους

άκρως επικίνδυνες,

οποίους

εξακολουθούν

να

λαμβάνονται

αποφάσεις για το κοινωνικό σύνολο, οι

Σύλλογοι της Χώρας, ανταποκρινόμενοι

στον κατά το Σύνταγμα

και το νόμο θεσμικό τους ρόλο να μεριμνούν για την προάσπιση του εθνικού
συμφέροντος

και

των

συνταγματικώς

Δικαιωμάτων

του Ανθρώπου

συνεχίσουν

να

συνδράμοντας

και

διεθνώς

κατοχυρωμένων

(άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων),

παρακολουθούν

στενά

όλες

τις

σχετικές

θα

εξελίξεις,

το έργο της Δικαιοσύνης, με κάθε θεσμικώς προβλεπόμενο

και

επιβεβλημένο τρόπο.

Αν όσα καταγγέλλει η κα Ζωή Γεωργαντά έχουν την παραμικρή
και υπήρξε πράγματι τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος,
της έκτασης
αυτουργοί

και υπό τις συγκεκριμένες

των αντίστοιχων

εγκλημάτων

συνθήκες,

βάση

και μάλιστα αυτής

οι φυσικοί

και ηθικοί

καθώς και όσοι εμπλέκονται

καθ'
3

οποιονδήποτε τρόπο στη μετέπειτα συγκάλυψή τους, είτε πρόκειται για
πολιτικά πρόσωπα είτε, πολλώ δε μάλλον, για δικαστικούς λειτουργούς,
πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Η δε δικαστική έρευνα πρέπει να

ολοκληρωθεί με τρόπο που οδηγεί στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας.

Ο Ελληνικός Λαός έχει το απαράγραπτο δικαίωμα να μάθει και να
υπερασπισθεί την αλήθεια. Και, όπως είναι αυτονόητο και όπως ήδη εκτέθηκε,
η

Συντονιστική

Επιτροπή

των

Δικηγορικών

Συλλόγων

Ελλάδας

θα

παρακολουθήσει, εκ καθήκοντος, μέχρι τέλους την έκβαση αυτής της
υπόθεσης.

.-.-,<ο "'/ C:::--( •.-,ι \

;;

'i:;"-.
~/

ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

~r-l~'
. \j-

.,

'"

';.'
.-.1, \

..:) \

~\

rιANN~~t.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

.•..~

.".1

'')1, ..------'
',:";-' (';'01~t.

':''/

..••••••••••
Ι.-'ι'

-----

4