You are on page 1of 2

Faculteit Techniek

PERSBERICHT Onderwerppostadres Kenmerk Arnhem postbus 2217, 6802 CE Arnhem Persbericht 11 juni 2009
bezoekadres Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem T (026) 3691524 F (026) 3691510 HAN-opleiding Technische I www.han.nl

Stichting Certificaat Ondernemerschap certificeert Bedrijfskunde

Voorzitter Hans van Onzen van de landelijke Stichting Certificaat Ondernemerschap (CO) heeft op 9 juni de voltijd- en deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gecertificeerd. Het is voor het eerst dat deze erkenning aan een opleiding wordt toegekend. Al sinds de hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) bestaat, is Ondernemerschap in het onderwijsprogramma verweven. Het wordt in de hoofdfase aangeboden en bestaat uit de vakken: Ondernemingsplan, Student Company, Marketing, Ondernemersvaardigheden, Strategie en Financieel. Studenten die dit programma met succes hebben afgesloten en willen doorgaan voor het volledige certificaat ondernemerschap, krijgen door de erkenning van de stichting CO voortaan automatisch vrijstelling voor al deze onderdelen. Om het volledige certificaat te verwerven, moeten de studenten alleen nog het landelijke examen Financieel Management afleggen. De voorbereiding op dit laatste examen vindt ook binnen de HAN-opleiding plaats. Technische Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde is een hbo-opleiding van 4 jaar. Een technisch bedrijfskundig ingenieur vervult in organisaties een brugfunctie tussen het technisch en het algemeen management, bijvoorbeeld bij het verbeteren of in gang zetten van (technische) bedrijfsprocessen. In een dergelijke functie moet je behalve technische know-how, ook gedegen kennis van ondernemen, kwaliteitsmanagement en (productie-)logistiek hebben. Met het certificaat Ondernemerschap is een hbo-student optimaal voorbereid om na de opleiding als zelfstandig ondernemer, of in dienst van een bedrijf aan de slag te gaan. Stichting Certificaat Ondernemerschap De Stichting Certificaat Ondernemerschap werd in 2006 opgericht en wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de landelijke organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, Kamer van Koophandel Nederland en het Interstedelijk Studenten Overleg. De doelstelling van de stichting is het stimuleren van ondernemerschap binnen het hoger onderwijs. Een van de belangrijkste activiteiten om dit doel te bereiken, is het uitgeven van het hbo-certificaat ondernemerschap®. De stichting stimuleert het hoger onderwijs in Nederland zich bij het HBO-CO aan te sluiten. Inmiddels hebben 8 hogescholen en 1 universiteit hieraan gevolg gegeven.

FA C U L T E I T

TECHNI EK

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Meta Xionis / woordvoerder HAN, Techniek E Meta.Xionis@han.nl T (026) 369 17 77 of met de opleidingscoördinator van de opleiding Technische Bedrijfskunde De heer J.H. Jansen E jan.jansen@han.nl T (026) 369 12 62 Relevante websites: Stichting Certificaat Ondernemerschap: www.certificaatondernemerschap.nl Opleiding Technische Bedrijfskunde: www.han.nl/techniek

FA C U L T E I T

TECHNI EK