Organele de inmultire ale unei plante cu flori-Proiect didactic

Scopul lectiei: cunoasterea de catre elevi a organelor de inmultire ale unei plante cu flori,consolidarea deprinderilor de a recunoaste,caracteriza floarea,fructul si samanta. Obiective operationale:la sfarsitul lectiei,elevii vor fi capabili: O1-sa explice alcatuirea unei flori O2-sa analizeze observatiile macro si microscopice O3-sa stabileasca functiile florii O4-sa clasifice fructele O5-sa recunoasca structura unei seminte O6-sa deduca importanta organelor de inmultire Tipul lectiei:recapitulare-evaluare Metode si procedee:conversatia euristica,observatia,demonstratia. Mijloace de invatamant:planse,plante naturale,preparate microscopice,colectii de fructe,seminte,lupe. Organizarea lectiei:frontala,pe grupe(3) cu sarcini diferite de lucru si individual. Desfasurarea lectiei: 1. Moment organizatoric 2. Captarea atentiei si enuntarea obiectivelor: Lectia debuteaza prin enuntarea scopului,obiectivelor si a modului de desfasurare a activitatii. 3.Dirijarea invatarii si evaluarea Anterior profesorul a propus elevilor realizarea in grup a 3 referate de informare bibliografica,perioada si modalitatea de evaluare. Gr.I-Tema:Floarea Gr.II-Tema:Fructul Gr.III-Tema:Samanta Se prezinta criteriile de evaluare din fisa de apreciere a referatului. Fiecare grupa isi stabileste un raportor si un reprezentant pentru constituirea grupului de observatori ce vor monitoriza activitatea. Se distribuie fise de monitorizare grupului de observatori. Ex.de parametri urmariti: 1-motivarea alegerii temei 2-continut stiintific 3-incadrare in tema 4-modalitatea de expunere,de prezentare,daca trezeste si mentine interesul

.subiectul 6. Notare: -1 punct din oficiu -primul subiect-3 puncte .Redati printr-un desen partile componente ale florii: 2.pentru expunerea referatului.. Fecundatia este …………………..2 puncte .. Polenizarea este transportul ……………….Fructul este organul care se formeaza din ………………….acorda calificative.Definiti angiospermele…………………………………………………….... Se aplica test de cunostinte pentru fiecare elev.cate 1 punct fiecare .5.. 5.. In final se prezinta calificativul obtinut de fiecare grupa (grupul de observatori si profesorul)..-prezenta de spirit a raportorului 6-incadrarea in timp Fiecare raportor are la dispozitie 10 min. 6. Fisa de evaluare 1..in urma ………………….4 si 5.. Profesorul va corecta testele si in ora urmatoare va motiva nota acordata..3..subiectele 2. 4. Care sunt partile componente ale unei seminte? …………………………………………………………………………………………… …. 3....dintre celula barbateasca si …………………. Profesorul si grupul de observatori monitorizeaza activitatea..de pe stamina pe………………pistilului..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful