You are on page 1of 35

VJEROVANJE I MITOLOGIJA DREVNIH HRVATA

RISI HaRahVATI - AKI vedski simbol


produhovljavanja ovjeka kroz ivot.
Otisak peata iz Anau (oko 4500g. Pr.Kr.)
( Tronacional. Istraivanje 1994.-2000 g.
( Po doseljenju u Mezopotamiju)

VJEROVANJE - INDOVEDSKIH ARIJANACA I HURITA


( Ranoarijci s podruja danas nepostojee rijeke SARASVATI danas IND
oko 3.500 g. pr. Kr.i danas poznati gradovi Harappo i Mohenjo Daro)
Temelji se na trijadnom sustavu i prakranskim rudimentima uz
mjeavinu indovedskog, tibetanskog i sumeranskog svjetonazora
TRODOMNI PANTEON SA 3 REDA TROJSTVA
SIMBOLI : TROBOJNA TIJARA, EZLO - TROZUBAC, DEVETEROKUTNA
ZVONA
Vedsko - arijske spoznaje (Veda= znanje, Aryac= plemeniti) odreuju ih kao davaoce duhov
nih i svetovnih vladara, koji diljem svijeta pronose svijest o Duhu boanskog koda i Vjenog
ivota - o duhovnom jedinstvu ovjeka sa Sveopim Duhom Univerezuma, a HARAHVATI
-HRVATI - potomci VEDA (cca 4500 g. pr.Kr. sa prostora izmeu Kaspijskog i Aralskog
jezera), djeca su boga Brahme i boice Sarasvati, koji se jednim dijelom oko 3400.pr.Kr.sele
na podruje rijeke Sarasvati - (Hakre), danas Ind (Indoaryci), jednim dijelom u Mezopotami
ju (Huriti, Hetiti i Sumeri), jednim dijelom na sjeveroistok - podno Kavkaza, oko jezera
Van i Urmija( danas turska Anato lija.) i Sredozemlja.
Huriti, HuRaVATI -Hrvati su kao boja djecaBrahme i boice Sarasvati, zadobili Boje pos
lanje ovjeanstvu prenjeti iskonsku istinu o nunosti produhovljenja tijekom cijelog ivota,
kako bi kod "Posljednjeg Suda Istine" o ijem uspjenom polaganju nakon tjelesne smrti,
ovisi nastavak duhovnog ivota u svijetloj bojoj vjenosti, ili nitavilu. U tome su ih prema
usmenoj predaji i znanstvenoj spoznaji predvodili sveenici brahmani.
Nie ZEMALJSKO TROJSTVO:

Teub Arrati = gromovnik


Heljdi Ardini = veliki uvar drave
imi Ninuave =

Troglavo sunce ( krilato-jutro, podne i veer )

Niz manjih bogova : Barzan Ewrini (uvarkua), Bibita Rimu


( Izvor ), Nubat Lupatika ( Ljubav) Jarih Hirhib i Lubda
Pisaia ( planinski bogovi ), Surja ( kasnije hinduistiki bog

sunca ), Vayu? Devas ?, Rta?, Svar (bog sunca ), Soma ( bog


mjeec ), Rudra boaski Yoggi - razoritelj svjeta ( nasilja,
strahota,i ruena.) Yama ( kralj smrti 1. umrli ovjek),
Boje moi : Agnji (sveta vatra), Vah ( govor ) i Soma (napitak bersmrtnosti)

Nad njima vlada NEBESKO TROJSTVO


BRAHMA ( puki - Barba Dariki (Stvoritelj svega ivoga svijeta. Sv.
Otac)

SARASVATI ( puki - Nina Savuka ( Boica znanja, glazbe i


umjtnosti Sv. Gospa )
NIKAL PISANI ( Tvorac Univerzuma, sveg duhovnog i materijalnog
svijeta - Sv.Duh )
Najvie je moralno i etiko indovedsko

TROJSTVO VRLINA

:
INDRA bog plemenitosti kralj bogova pravednosti
branitelj .
.
pobjednik nad demonima.
MITRA bog mira i ugovora.
VARUNA - glavni bog - bog asti, obreda i zakonitosti,
kozmikog reda.
Svi ljudi tijekom ivota pridravaju se svjetonazora predoenog simbolom AKTI
RISI (u obliku dananjih glagoljskih slova). Poslije smrti pristupaju Posljednjem Sudu
Istine , kojeg predouje ahovnica sa 12 bijelih i 12 tamnih polja. Ako poloi ispit na
svih12 tamnih polja ulazi na bijelo - Sveto poljje i konano u Vjeni ivot predoen
simbolom u obliku kasnijeg glagoljskog slova I

( Na slici simbol Posljednjeg Suda Istine nalaz sa junog Urala ( 500g.pr.Kr.)


Indovedski arijski simbol sunca i svijetla (kasnije i kod hinduizma bio je svastika ( kri
sa krajevima savinutim pod 90 stupnjeva u smjeru istok zapad, ako gledamo prema
jugu.)

Crte swastike sa keramike iz Samare u Mezopotamiji iz 3000.pr.Kr.

( Rjenik simbola : na Sanskrtu ( prahrvatski jezik ) swastika =


srea).
Svastika je simbol sunca i vjenog vrtloga oko nepominog sredita
vjenog duhovnog kretanja i vjene obnove u skladu sa sveopim Duhom
Univerzuma.
Kod VEDA on je simbol NIKAL PISANI, kasnije u Hinduizmu za VINU, a jo
kasnije u Indiji zamje njuje ga KOTA VREMENA
( Svastiku susreemo na keramici iz grada Samare u Mezopotamiji prije 3ooo
g. pr.Kr., zatim kod prikaza minojske boice Potnia theron (gospodarice ivo tinja) iz oko1.500 g.pr.Kr. Svastiku sa motivom ahovnicesusreemo na
etruanskom reljefnom prikazu 2 latinska vojnika ( oko 600 g. pr.Kr.), a u obliku meandra i na rimskom podnom mozaiku (oko 1.st.pos.Kr., kao i na etrua
- nskoj grobnoj ari (8.st.pr.Kr. - siva keramika ) kraj grada Pule. )
Indovedski arijski - huritski simbol je i beskrajni uzao, - kao temelj
hrvatskog.-pletera , kao i (desno): motiv ahovnice ( prvotno crveno
bijelo crni kvadrati, a potom u antici, pa sve do danas hrvatski crveno bijeli
kvadrati.)

Na proljetni i jesenski ekvinocij (indoarijansko vedsko huritsko sveenstvo Lubura pod


vodstvom vrhovnog sveenika Heldi Lubura i uz pratnju nieg sveenstva predvodilo
je ope narodne procesije du megalitskih oslikanih menhira, prema mjestu s vjenim
ognjem. Te su Svete vatre kod indoarijanaca i Hurita plamtjele na vrhuncima troglavih
planina, a kasnije u Mezopotamiji u kraljevini URARTU ( podno Kavkaza ) na uskim i
spiralnim tornjevima poput zvonika. U kraljevini ISRAEL (danas Libanon) Svete vatre
palile su se na etverou - glastim rtrvenicima ( postoljima oko 1m visine) sa uzdignutim
zubima ( koji su predoavali
rogove bika - simbol boga Baal a (hebrejski = gospodin ) huritrskog boga kie, oluje i
plodnosti.) Na njima bi na svete dane i prve dane godinjih doba prinosili rtve obred- ne
radnje.
Mnoga saznanja o drevnom vedskom vjerovanju, ivotu, bitku moemo
dokuiti iz starih vedski mitova Ramajane i Mahabharate
RAMAJANA
Ramajana tako govori o poimanju takvog svijeta u kojem postoje tri svemira:
Prvi svemir Duhovni svijet iza prekrivaa materijalnog svemira na kojem obitava Svevinja
Boanska Osoba ViNU
Drugi svemir ine Rajski planeti na kojima obitavaju Polubogovi.
Trei svemir ini Fiziki svemir (Zemlja) na kojem obitavaju ljudi i Demoni.
Iznad drugog i treeg svemira nebom vlada SURJA - bog Sunca.
Opisujui ivot stanovnika ovih triju svemira i njihove meusobne odnose, Ramajana opisuje
i njihove sukobe - ratove i razloge tih ratova, u kojima su dati i opisi njihova naoruanja, koji
protumaeni dananjim tehnolokim i znanstvenim saznanjima, otvaraju nevjerojatnu spozna
ju o moguoj astralnoj civilizacijskoj stvarnosti ranog arysko vedskog vremena.
str.141.
"..........U jednoj od prostorija spazi koiju Pupaku, koju je Vivakarna izgradio za uzvienog
Brahmu i koja bi plovila nebom pod upravom vozaeva uma, a sad je lebdjela nad tlom i eka
la Ravanu. Bila je ukraena zlatnim i srebrnim zmijama, te pticama od dragulja koje su meha
niki mahale krilima.
U unutranjosti su bili postavljeni slonovi to iz krasnih punih surli lijevahu mirisnu vodu po
kipu boice sree Lakmi,koja je stajala u jezercu dostojanstveno drei lotos u svakoj od svo
je etri tanahne ruke.
Putnici Pupake sluili bi se zlatnim stubitima, a sama se koija inila kao veliko lebdee br
do.....
"O Rama, vidi li oca kako eka na nebeskoj koiji? Izbavljen tvojom milou, sad prebiva pr
na Indrinom planetu. "
......................Nakon tih rijei, maharada Daaratha pope se na nebesku koiju i vinu u
raj..................
Po zavretku stranog rata, u kojem je nebesnik Rama pobijedio zloglasnog demona Ravanu
i oslobodio svoju suprugu Situ iz njegovog zarobljenitva, ali je i odbacio kao nevjernu, de
ava se slijedee.
Str.223.Molim te zapali, veliku vatru da u nju uem. To je jedini put za onu koju mu
odbaci u javnosti ..Kad vatra poe snano gorjeti, Sitaobie Ramu, stade pred lomau
sklopljenih ruku, poklonise brahmanama i polubogovima pa uputi glasnu molit vu Agniju :
O Boe vatre, budui da moje srce nikad nije iznevjerilo Ramu, molim te , zatiti Me. Nikad
Mu nisam bila nevjerna ni mislima, ni rijeima, ni djelima, a On Me kori da sam okaljana.
Zato boe vatre, koji vidi sve u trima svjetovima, molim Te, budi svjedok Moje istoe.

Sita obie lomau I neustraivo ue meu plamenove sjajei sred vatre krasnim zlatnim
sjajem.
Rama se inio zamiljen, ali se u to pred njim na nebeskim vozilima pojavie polubogovi
voeni uzvienim Brahmom .i rekoe : O Svevina Boanska Osobo, Gospodine
Ramaandra(Rama strani) ,.. Stvoritelj si svemira i gospodar svih polubogova .
.Ti si sam Gospodin Narajana ..i uzrok si svih uzroka. Ti si kozmiki oblik i
potpora svemiru.,a sita je sama Lakimi, Vr hovna Boica sree.Sada je
Vaa misija izvrena, o, Gospodaru, i moe se vratitit u Svoje transcendental no
prebivalite na duhovnom nebu.

Vatra, kao oblije vedskog boga Agnija


Agnija,preuzeto je kasnije kao oblije Jahve-a u Starom Zavjetu -Petoknjiu - Deuteronom
s kojobnovi iz 620.pr.Kr.( Yahva aar jihva Izl.13.21., PZ 4.24., PZ. 9.3.)
A jo kasnije u antici ( Grkoj), kamo su se doselili Hrvati iz Mazopotamije, jo uvijek
se njeguje drevni vedski obiaj dokazivanja vjerodostojnosti svjedoenjem Agnija, kako
je ovjekovjeeno na prikazanoj antikoj vazi (vidi: ahovnica na haljini, Zeusu i dr.)
MAHABHARATA
Sadraj. "Jezgru Mahabharate tvori pria o sukobu oko nasljedstva kraljevstva Kuru-a,
izmeu dviju grana plemena Kuru koje predvode najstariji Duryodham i Yudhithirom
opisan u 18 knji ga.
2.knjiga : Knjiga o sabornici: Poto su se Pandave najprije morali iskazati ratnikim
uspjesima na sve etri strane svijeta, Yudhitira primi sveano kraljevstvo posveenje, no
Pandave uskoro doslovno prokockaju upravo steeno kraljevstvo, pa odlaze u dragovoljno
isposniko progonstvo u umu na 12 godina, odvojeni od ljudi. Trinajstu godinu moraju
provesti meu ljudima, ali neprepoznati, ako ne ele ponoviti progonstvo. (svetonazorskovjerska odredba u sluaju bitnog krenja morala.)
Uzdignutih ruku ja ovo ponavljam viui, ali me nitko ne uje:
Dobrobit i uitak proistjeu iz Pravde. Zato se onda Pravda ne asti? Nitko ne bi smio
odbaciti pravednost ni radi zadovoljstva, ni radi poude, a ni zbog straha. Pravdu ne treba
zaboraviti ak ni radi samoga ivota! Pravda je vjena, a bol su i zadovoljstvo prolazni.
Dua je vjena, a prolazni su uzroci njezina vezivanja s tijelom. .................."
Str.393. Nad sjajnom strijelom, blistavom kao bezdimni oganj,uiteljev sin izgovori
mantru i onda je jarostan posla na sve strane na neprijateljske junake. Iz toga se oruja
prosu s nebesa gusti dad strijela i one, plamene i silovite, nadkrilie Arunu sa svih
strana. Po nebu su bljeskali meteori, vojsku obavi neprobojna tama i inilo se ......da je i
sunce skrenulo sa svoje putanje. Spren toplinom svijet bijae kao u groznici. .........I same

se vode ugrijae, a njihovi se stanovnici uznemirie osjeajui kao da gore.


.........vojnici su padali spaljeni, nalik na drvee izgorjelo u poaru,......a konji i kola,
gospodaru, bili su nalik na vrhove drvea u umskome poaru.......
ili
302 - Odlomak iz "Knjige este":
".........Kadai ta no proe i osvit najavi trei dan bitke, starina Bhima naredi Kuruima da
se opremaju. Svoje ete postavio je u poredak Garuda (veliki orao...), sam je stao na elo.
Drona i Krtavarman bil isu Garudine oi, a Duryodhama i njegove ete titili su
odstupnicu.
Naspram Garude Kurua Yidhithira je nainio bojni red nalik na polumjesec. Na jednom
rogu toga polumjeseca bio je Aruna, ana drugome Bhima.
Bitka je opet zapoela, krv potee potocima, a praina zakloni Sunce. Aruna je silovito
navalji -vao, ali protivnik mu je uspjevao odoljeti, no onda Bhima sa svojim sinom
Ghatotkaom napadne na Duryodhaninu vojsku. Po svemu je izgledalo da je u hrabrosti
sin nadmaivao oca.
U tome okraju Bhimine strijele pogodie Duryodhanu i on bez svijesti pade na dno
svojih kola.
U strahu da e vojska primjetiti oborenoga Duryodhanu, njegov koija pohita da odveze
kolaizvan poduja bitke. Ipak je povlaenje Duryodhaninih kola izazvalo veliku zbrku i
naini pravi pomor meu njima.Vojska Kurua udari u bijeg. ........"

Katrija huritski Marijani i imi Ninuave Matra.(letee sunce: jutro, podne, veer)
Vidi poglavlje : Vedski mitovi str. 1 10

SUMERANSKI - BABILONSKI BOGOVI

Mjerilo iz sumerskog grada UR-a iz vremena 2.600.g.pr.Kr.- kralj Sargon prije Babilonskog carstva.)
Prizor bitke sumerskih koija koje vuku divlji i domai magarci. (ornament kockica)

Prvotni bogovi ( prije pojave ovjeka) : Enlil ( savjetnik bogova, bog vjetrova,oluje ikie
otac bogova - odijelio je nebo od zemlje, stvorio sve korisno za ljude : ralo i motiku, upute
za izgradnju navodnjavanja, izgradnju zgrada, donjevi sve to iz Sarasvati civi- lizacije pri
dolasku u Mezopotamiju.
( pa ipak, 50 Velikih bogova i 7 bogova sudbine strogo su ga kaznili izgonom u podzem
-mlje, kada je obuzet strau u lai svog opunomoenika NUSKA silovao svoju djevojku
boginju NINLIL kerku boginje NUNBAREGUNU iz grada Nipur.)
TIJAMAT ( UMMU KHUBUR ) = Ogromna zmaj - zmija - pramater svemira- kaosa),
APSU (praotac praoceana - kaosa),
MUMU = (poslanik Apsu-a ).Tada su usred APSU a stvoreni Bog LAKHMU i bogi - nja
LAKHAMU.
ENKI = bog zraka i vjetra - sumeranski stvoritelj svijeta.
NINHURSAG ( Ea-ova . Enkijeva brana driica = Gospa Planina - boanstvo Zemlje ( Gradi tlo nad movarama od mulja i izlivenih voda, a njenim sjedinjenjem s Enkijem
nastaje vegetacija.)
Ptica ZU = predstavlja snagu kaosa.
No boji potomci svojom bukom smetali su svojim bojim precima i ovi ih odlue ubiti. Za tu
urotu saznali su mladi bogovi i bili vrlo zabrinuti, ali je mudri mladi EA ( babilonski ranije
sumerski Enki ) nakon dugog razmiljana naao postupak, kojim ubija Aps-a i Mumu-a
voe ubojstva, a potom je mirno poivao u svom utoitu zvanom APSU, u kojem izgradi i
rtvenike.
U sredini svetog Apsu-a, u velianstvenom rtveniku sudbina ivjeli su Lakhmu i Kak hamu.
Tu Lakhmu postane otac rodivi sina AUR-a MARDUK (imao je 4 oka i 4 uha, a iz usta
je rigao vatru, kad bi govorio sin sunca sunce bogova.)
Kada je potom Enlil odluio 3 X unititi ljudski rod, Ea je uvijek dojavio ljudima i spasio ih
tako.
Sve je to silno ljutilo Tijamat,(to sve stvori) zvanu Ummu Khubur i ona odluuje
stvoriti trano oruje od kojeg nikom nije bilo spasa i svaki bi se sledio kada bi ga vi - dio
(11 udovita :Stranu oluju, ljude korpione, vipere ljute znije isl.), a svoga sina KINGU
odredila za apsolutnog zapovijednika i svoga supruga. Svi Anunakiji ( polubo - govi )
moraju ga slaviti.
Kad je EA uo za ratne pripreme Tijamat, posavjetova se sa ocem Anarom i ovaj
naposljetku pozove svog sina Marduka, kao jedinog mogueg junaka - osvetnika, koji
se moe suprostaviti stranoj zmiji Tijamat.

Marduk najposlije ubija Tijamat, razdijelio je na dva dijela : nebo i zemlju . Od njenih oiju
nastali su izvori Eufrata i Tigrisa, a rtvujui Kingu-a (Anannaki vojskovoa Timijat )
napravivi ljudski rod od mjeavine njegove krvi, kosti i ilovae. Time je priznat kao novi
babnilonski glavni bog.
LAKHMU i boginja LAKHAMU = preci mladih bogova Anara i Kinara, i dok su oni
stasali stasom i jainom, iznikoe jo moniji Bog ANAR i KINAR, koji su imali si- na
ANAU-a (kasnije babilonski EA mudrou, razumom i silom ogroman.)
ANAR i KINAR = moni bogovi neba muki i enski princip, iji je sin Ea.
GAGI = poslanik Boga Anara
EA ( sumeranski ENKI ) = Stvoritelj svijeta, zemaljskih slatkih voda, mudrrosti i ma- gije
sa sposobnou proricanja i savjetovanja. Jedan od tri glavna boga Mezopotamije uz
ANAU-a (ANU) = Bog neba i prije ENLILA ( BEL ili Nunamnir) = Bog vjetra. Ea je ivio u
Apsu ( praoceanu ) u kojem je plivala Zemlja. ( Ea je prikazivan kao koza s rib - ljim
repom, ili kao ovjek - riba.)

( EA su Hurirti u svojim mitovima o Ulikumu i Ubeluriju prenjeli Hetitima.)


NINKI = Gospa Zemlja - ena boga EA
NINURTA = sin Enlila
UTU (babilonski AMA) = Bog Sunce.
NANARU(babilonski SIN ili = Bog Mjesec ( no je na njegovoj brizi.) On je otac
AMAA boga Sunca, INANE ( Itar ) = planete Venere i NUSKA = bog vatre.
(Bio je zaet u podzemlju jer je glavni bog Enlil silovao boicu NINLIL i zato bio ka- njen
od svih bogova, te prognan u podzemlje. ( Sin je bio prikazivan kao starac s pla- von
bradom i nazivan : Sjajnim amcem raja. Smatran je neprijateljem zlih, jer je svi- jetlom
razotkrivao njihova zlodjela. Sin je mudar, mjeri vrijeme svojom promjenjivom veliinom i
oblikom (dugotrajne morske i kopnene karavane ju. Arabija,Sumerani- Ur, sjev.Mezop.
grad Haran = karavan) i, jamcem blagostanja stoke, naplavljujui pa - njake i time
osiguravao dovoljno hrane za stoku.
ITAR '( sumerski INANNA)= Boginja, plodnosti ljubavi i rata ( Venera, Danica,
Veernjica - zvijezda)
GIBIL = Bog svijetla i vatre. ( Kanaanski = Molok, perzijski = Atar, vedski i hinduski =
Agnji, Brahma = vrhovni Bog izjednaen s vatrom. )
EREHKIGEL boica podzemlja i kasnije NERGAL = bog masovnog unitenja ratom,
munjom i poastima. Prolaz kroz 7, odnosno 14 dveri, - enidbom stapanje u jedno.
( Psalmi 91, 6 )
TAMUZ - sumerski DUMUZU = bog vegetacije ( Itarin ljubavnik.)

DUGGA = Bog mrtvih


ANSUD = ptica grmljavine ( Posrednik izmeu Enlila i ostalih bogova koja iskoritava povlasticu i prisvaja Enlilovu mo da odreuje sudbinu bogova i ovbjeanstva.)
IGIGI = zajedniki naziv za velike bogove duhove.
ANANNAKI = zajedniki naziv za polubogove.
KINGU (polubog - Anannaki sin Tijamat i vojskovoa njene vojske rtvovan je poslije
pobjede Marduka ( MARUDUKU sada novi vrhovni bog Sumerana) i od njegove krvi i
kosti EA stvori ovjeanstvo na slubu bogovima.)

AUR ILI MARDUK, = glavni asirski, odnosno novi babilonski bog


( Marduk je uivao mnoge titule: kao : Bog nari dimmer anki (koji
bogove sve upravi na pravi pravac.),

Otac Anu ga nazva : Aar Lu Dug ( On e biti svijetlo bogova , junak veliki,
koji kao ogromni bik ili krava zatitnica bogova i zemlja.)
Praotac Enlil proglasi ime njegovo, Gospod zemaljski.
(113) I budui kjudi, koji dolaze na svijet u promeutku vremena klicat e oni bez
zaprjeka : Navijeke e on vladati. i sl.
NABU = babilonski bog govora i pisma ( Mardukov sin .)
TABLICE SUDBINE = moi glavnog boga
IZVORNIK: Encikopedija Mitologija Istoka - Rachel Storin
- ( str. 29 slika u boji :Marduk

- STVARANJE SVIJETA I DRUGE BABILONSKE LEGENDE

Mezopotamski sumeranski mitovi ( oko 5.000 g. pr. Kr,)


Najstariji opis ( oko 1.700 g. pr. Kr.) govori da na Zemlji prvo ive Bogovi i to :
Zemlju i podzemlje nastanjuju poluboanstva ANUNAKE, a na nebu manji
bogovi duhovi - IGIGI. Oni imaju zadau iskopati korita rijeke Eufrat-a i Tigrisa. Njih nadgleda ENLIL ( Vrhovni Bog Anunaka kozmika snaga), no Igigi se
umorie i pobunie.
Enlil se posavjetova sa EA-om (Bog slatkih voda i mudrosti) te stvori novu
ovisnu vrstu obine smrtnike. koji e zamijeniti Igigije i nastaviti zapoeti
posao. Tako su stvoreni boji ljudi od ilovae natopljene krvlju jednog
rtvovanog Igigija.
Ljudi su dobro radili i mnoili se, ali su pravili veliku buku, Anuto je sametalo
Enlilu i Anunakijima.
Bijesni Enlil zato je elio unititi taj buni rod i to 3 puta, ali ne uspjeva !
( Prvi puta alje bolest, 2. puta alje suu, a 3.puta alje potop.) Ljude sva tri
puta spaava EA, upozorivi smrtnika ATRAHASI : ( Prvi puta i 2.puta da budu
tii, a 3. puta rekao mu da izgradi jaku lau, utovari namirnice, svoju imovinu,
obitelj, zanatlije i divlje ivotinje.
Taj motiv potopa javlja se i kod Grka .......,jer Zeus...,a javlja se i kod Biblije.
Sadraj:Epa o Gilgameu:
Gilgame i potraga za vjenim ivotom.
Sedam zlih duhova
Mit o smrti i uskrsnuu Marduka
Legenda o Adapi
Legenda o caru Sargonu
Legenda o Etani.
Mit o svrgavanju vrhovnog boga Enlila
............
Babilonska legenda o stvaranju svijeta.
.............
Sedam tablica o stvaranju svijeta (prijevod s glinenih ploica starog
Babilona.)

Prvi poznati kralj drevnih Sumerana u Gradu dravici UR oko 2.500 g.pr.Kr. kasnije Babilon.
Kralj Gilgame s dva polubog demona sa simbolom glavnog boanstva sunca.

Legenda o caru Sargonu.


Ja sam Sargon, silni car, car Akada,
Majka moja sveenica je bila, za oca svoga nisam znao,
Brat oca moga u gorama ivi,
Moj je grad Acetaranu, na obali Eufrata.
Majka moja sveenica, zanese i rodi me tajno,
I u trstikinu me stavi korpu,
Vrata moja smolom zalijepi,
I rijeci me predade, tiho to tecijae,
I rijeka me izdie i Akki me vodaru donese.
Vodar Akki posini me i odgoji,
Vodar Akki vrtlarom svojim me uini,
Vrtlar kad sam bio, Itar me zavoli,
Tad carem postadoh i etrdeset i etiri godine carstvom
upravljah.
Nad crnoglavima carevah i upravljah njima,
Bronanim sjekirama silne sam ja ume obarao,
Na vrhove sam se penjo i po niim sam gorama ja sam
prolazio,
Tri put sam primorski opsjedo kraj,
I Dilmupom se zavladale ruke moje...............
* Ova le genda (iz oko 3000 g.pr.Kr.) je vrlo slina predanju o roenju Mojsija (Biblija od 620 g.pr. Kr do 1
g.n.ere), kao i Staroegi patskom mitu o postanku OZIRISA, kralja Zapada- Carstva Mrtvih,
brata mu SET-a, njegove sestre IZIDE i sina HORUSA.(iz oko 2.000 g. pr.Kr.)

JEDANAJSTA TABLICA(GLINENA) EPA O GILGAMEU


"Utnapitimu iz urupaka,(grada Uru-a - Babilona)
Pradjedu heroja Gilgamea
Ree bog Ea (bog oceana):O ovjee iz urupaka,
Sagradi dom, napravi lau, ostavi svoje dobro,
Pobrini se za ivot!
U lau uvedi iva bia svake vrste !
Laa mora imati odrene razmjere u duini i irini.
Poslije toga lau pusti u ocean!"
(Dalje, Ea otkriva Utnapitinu zlu namjeru boga zemlje Enlila, koji je odluio potopiti
pljuskkom sve ivo.Utnapitim je ispunio zavjet i sagradio lau 120 lakata dugu i iroku. )
"I pusti unutra svoju obitelj i skot svoj i zatvori vrata za sobom.
U odreeni dan digla se je bura, pljusak je lio iz neba i zemlje, i
gusti je mrakobavio zemlju.
Sami su se bogovi popeli na nebo i zavijali "kao psi,"a boginja Itar
"vikala je kao porodilja."
"est dana i est noi bjesnila je bura, a poplava i vihor pustoili su zemlju!
Jednog dana prestao je potop i vihor, koji su se sudarili kao dvije vojske!
More se je smirilo. Ja pogledah na more i bolni krik ispustih.....
Otvorih prozor od broda:svjetlost mi udari u lice..........
Padoh na koljena, a zatim sjedoh i zaplakah...........
Uskoro se ukaza ispod vode otok.
Na se brod zaustavi na brdu Niir i brdo joj nije dalo da se klima.
Sedmog dana ispustih goluba, golub odleti, ali se brzo vrati, jer nije naao mjesta gdje da
Ispustih gavrana i on pdleti, vidje glib i ne vrati se.........." itd.
* I ova legenda o Utnapitimu i Gilgameu (iz oko 3.000 g.pr.Kr) preuzeta je kasnije u Bibliji - Starom Zavjetu
(koji nastajao od 620 g.pr.Kr do 1g. nove ere.)

Vidi poglavlje : Vedski mitovi str. 10 16.

HURITSKI BOGOIVI prema huritskoj mitologiji


(glavni bog stvoritelj ): Ee, Ea, ili EL (predoavan likom Bika.)
( simbol je no, kojim je odvojio nebo od zemlje )
-

paredra (pratilja) ATHIRAT . ATARTA s mora,


kasnije ARGATIS.

Bogovi neba u slijedu : ALALAU (9 g.), ANAU (9 g.), KUMARBI- izrodio 3


strana boga :
*TEYS-HEBA-TEUB , ili BAAL, ili HADAD, ( Jaha
oblaka) bog oluje,kie i plodnosti
,vegetacije (sin ranijeg HURU DAGANAboga penice )
*TIGRIS
*TAMEI ( vjerni sljedbenik Teuba )
Paredra (pratilja Teuba : KHEB-PAT(poslije ANATDivica),prvotno :
( babilonska )

ITAR , a kasnije huritska

AUKA, ili ATARTA ( ljubavi, osvete,rata)


sin Teuba : ARUNA!
ATUPI , KHALD ( bog rata )
Bogovi na nebu : Bog Sunca : IMEGI, ili APA ,ili CHIVI (troglavi bog
sunca) - sa paredrom AJA ( boica ljeta i jeseni )
Bog mjeseca- gospodar proticanja vremena: UMBU, ili KUUH, JARIH,
SIN,Tatomir
- Paredra : NIKKAL ( ki boice ljeta i jeseni )
- Bog mjesec gospodar proticanja vrjemena ( dugotrajne kopnene i morske karavane
u centrtima: ju. Arabija, sumerani Ur, sjev. Mezopot.- grad Haran (karavan), gdje je
majka kralja Nabonida ( posljednjeg babilonskog kralja556.-539 g.pr.Kr) bila
sveenica boga mje seca u njegovu hramu.. i t d.
NEBO DRE DVA BIKA : HURU (noni crni ) i ERY ( dnevni
bijeli )
Boginja PONTYA THERON (gospodarica zemlje i ivota zvijeri sa svastikom =
sunce)
bog sue : HORON s kratkim nogama i jedinai bez druice paredre.

I Boginja

ATHTAR

Boji sinovi - zore i sumraka :


Boginja magle
Boginja

PIDRY

AHARU I SALIMU

i rose

TALAY

( iz spol. odnosa
boga ELA i 2 smrtnice )
( kerke boga Baal-a)

KATHIRAT zatitnica spolnih odnosa i roenja.

Boginja IKARA i GULA

zatitnica medicine i zdravlja. (sa simbolima: sunce,


mjesec i zvijezda)
Bog smrti : MOT i paredra ( druica ) ATHARATI.
Bog mora : JAM, a hridi u njemu predouju divove UBELURIY ( stariji) i

ULIKUMI
( mlai ) ( paredra ? )
Khotar i Khasis = boanski gradi telji( ive u Menfisu Egipat.), zvani:

Goni i Voza = udotvorne tolja- ge ( za uspostavljanje pravde.)


Yatapan = orao sluga (oruje) bo boginje Anat
Sumuli = majka orlova sluga ( oru- je bogi8nje Anat.
Zefon = Dvoglava planina moi sa hramom KUMIJA, gdje stoluje Teub, auka i
aruma.
Aghatu = ljudski junak s lukom i strije - lom ( poklon boanskih graditelja ) sin kralja
DANELA. Boica Anat mu je
ponudila ljubav i besmrtnost u
zamje - nu za luk, a on je to
odbio, plativi i votom.

( Vidi motiv ahovnice na odjei )

Vidi poglavlje : ! Vedski mitovi str. 16. 18

EP O KUMARBIJU iz ranijeg razdoblja (dosta oteen)


U njemu se pripovijeda o nasljeivanju kraljevskog dostojanstva meu bogovima, s
ALALUA koji je prvi vladao na nebu, na ANUA, koji je svrgnuo s vlasti predhodnika
poto je ovaj vladao devet godina, te na KUMARBIJA, koji je zbacio Anua nakon iduih
devet godina.
U borbi izmeu Kumarbija i Anua potonji je odgrizao muki ud i progutao ga. Na taj je
nain Anu oplodio Kumarbijevo tijelo i prisilio ga stvoriti tri uasno jaka boga: boga oluje
Teuba, rijeku Tigris i Tameua, koji e biti privren bogu oluje i vihora.
Kumarbi, koji je huritski Enlil, to pokazuje i dio mita u kojem se bog, bijesan zbog
zlokobnog raanja na koje ga je Anu prisilio, vratio u svoj sveti grad Nipur, mora se zatim
boriti protiv tog boga oluje Teuba
Od tog mjesta hetitska je ploica jako oteena i nezna se toan sadraj ostatka mita,
premda se moe shvatiti da iskrsavaju razne tekoe kad Teub izie iz Kumarbijeva
tijela, to se dogaa uz pomo Anua i uz posredovanje mudrog Ee (glavni bog), nakon
ega se obavljaju magijski obredi.
Mit se nastavlja pripremama boga oluje, koji se uz Anuovu pomo sprema za borbu protiv
Kumarbija, ali se izgubio dio teksta koji se odnosi na ishod sukoba.
II EP - PJESME O ULIKUMIJU (raniji huritski mitovi )
Po brojnim fragmentima, kojima se nezna pouzdan poredak, a po nekima je dvojbeno i
pripada li samo jednom mitu bog oluje sigurno pobijedi Kumarbija, jer se u tom drugom
mitu pripovijeda o uroti to ju je svrgnuti Kumarbi skovao protiv Teuba., koji je vladao
bogovima.
Pjesma relativno dobro ouvana poetka, zapoinje rijeima aeda (mudraca), koji izraava
svoju elju da slavi bogove, a posebno njihova mudrog oca Kumarbija, kojeg opisuje u
njegovom svetom gradu Urkiu, dok u sebi razmatra planove da Teubu naini protivnika.
Provodei svoje nakane mudrac odlui dobiti pomo mora i sjediniti se s velikom
stijenom, koja bi mu rodila heroja.
Poto je prisustvovao porodu kad je stijena rodila sina i manje boice, ocu na koljena
stave malog junaka, kojemu on odabere ime ULIKUMI, poeljevi mu da dosegne
kraljevstvo nebesko, da osvoji Kumiju, sjedite boga oluje, da raskomada Teuba kao
smrtnika, te pobjedi bogove. Junaka Ulikumija, za koga mit kae da je od diorita (vrlo
tvrdog kamena), povjeri zatim manjim boanstvima IRSIRAMA , koje se brinu o njemu

, a da bogovi ni ne primjete da se rodio, te ga stave na ramena UBELURIJU , divu nalik


Atlantu.
Kasnije Ulikumi postane div koji izranja iz mora; IMEGI (bog sunca) ga primjeti i
obavijesti Teuba da ima suparnika.
Bog oluje sa sljedbenikom Tameuom uprilii okraj s Ulikumijem, kojemu ishod ostaje
nepoznat, no nepovoljno zavrava drugi dvoboj s junakom od diorita u kojem ovome pomae ATUPI huritski bog rata. Posljedice okraja javljaju HEBATI druici (paredri)
boga oluje, koja ostane sama, poto su je izbacili iz njezina hrama u Kumiji, dok se Te ub strmoglavi u dubinu iz koje se izvue kad ga Tameu upozori da zazove mudrog
boga EU kako bi spasio bogove.
EA zaista posjeti Ubelurija i noem, kojim je odijelio nebood zemlje, odvoji junaka od
kamena s njegova boanskog temelja, potaknuvi bogove da napadnu protivnika.
Teub i Tameu se zatim spremaju krenuti u konaan napad na Kumarbijeva sina, koji se
hvalio kako e primiti nebesku kraljevsku ast i unititi Kumiju.
Tekst se tu prekida, ali nesumnjivo je da je Teub nadjaao protivnika, te mogao i dalje
vladati bogovima.

Vrhovni Bog EL u Mezopotamiji

Bog BAAL (sin boga El-a) (bog kie, oluje i rata -Teub)

Ugaritrski mitovi o Bogu El-u,Baal-u, Jamu, Motu i drugim bogovima.


Ugarit je u vrijeme kraljevine HURAVAT (Mitani: cca 1525. 1335.pr.Kr.), a
po sebno poslije prestanaka ratova s Egiptom i doba njihovog saveznitva bio najznaajnija
hu ritska luka i glavni trgovaki izlaz na Mediteran za cijelu Mezopotamiju. Tek s
osvajanjima i razaranima Naroda s mora u 12.st.pr.Kr. slabi vanost Ugarita, a njegovo
kraljevstvo potpu no nestaje oko 1.000.pr.Kr.
Iz ugaritskih glinenih ploica, koje su dosta oteene, te uz neto mate zbog premotenja tih
oteenja saznajemo da je Baal bog kie i plodnosti, popznat i kao Jaha oblaka i Ha
dad bog oluje, koji je sin Dagonov i Athiratin(Atartin). Jo iz 1740.pr.Kr. u gradu Mari
(sredina Eufrata) poznat je kao Hurri Dagan bog vihora i oluje (za vrijeme vladanja ami
Adada i sina mu Jasme Dagana. Kasnije se zove Teub i njegova pratilja Kheb-Pat (auka).
Mit o bogocima Baal-u, Jamu i Mot-u:
.....Boanski majstori Kothar i Khasis grade hram posveen bogu Jamu (bogu mora), a gra
dnju je odobrio El, najvii bog. Iako je El-u reeno da je Jam opasan,, jer se hitro valja preko
zem lje, te je razara. El je potpomogao radove, ali je Jamu reeno da mora poljuljati Baalov ugled i svrgnuti ga s prijestolja.
Druga ploica opisuje planiranje Baal-ovog napada na Jama, uz pomo boga Horona i bogi
nje Athtarat. Jam alje glasnika na sjednicu bogova na Planinu moi i poruuje: Izruite
Baal-a i njegove sluge, ja u posjedovati blago Daganova sina. El je pristao da Baal-a uini
Jamovim robom. Baal se opirao Jamu, ali ga savladaju boginje Athirat i Anat (boginja
osvete)......... Kada je ploica ponovo itljiva, spominje boga Artaru, koji polae pravo na
Baal-ovo prijesto lje i koji prekida radove na Jamovom hramu. ali se da nema kuu kao i

drugi bogovi da ne ma dvorca kao sinovi Svetoga, ali mu boginja apa (boginja sunca)
odgovara, da je niti ne moe imati, budui nema enu kao drugi bogovi. ......
Na krajute ploice, Baal je ponovo u sukobu sa Jam-om i kad je ve gotovo pobijeen, boan
ski majstori Kothar i Khasis mu daju udotvorne toljage: Goni i Voza i one tjeraju Jama
s prijestolja.Goni udari Jama po ramenima, ali se Jam ne srui. Voza meutim udari
Jama po lubanji i Jam se srui, padne na zemlju / Lice mu je drhtalo, tijelo se skvrilo / Baal
povue Jama i popije ga. (Mogue da je pripovjeda nekada, izlaui tu priu na tom mjestu
ispio morsku vodu?! Taj zanimljiv obiaj susreemo i u Bibliji (Izl.-32.20.), kada Mojsije
smrvi kip zlatnog teleta u prah, rasipa prah po vodi i natjera Izraelce da je piju, kao in
unitenja.)
Sasvim na kraju ploice pie:
Jam je zasigurno mrtav; Baal e biti kralj!"
Zatim Baal poeli da ima palau i hram. Kako bi zadobio Elo-ovu privolu, prvo mu pomae
boginja Anat. Ona se ukrasi sa toliko kne, koliko bi bilo dosta za sedam djevo djevojaka,
namirisala se s korijanderom i nacrvenila obraze purpurom. Tako se opremila zbog bitke, iji
opis prizoraslijedi: Glave se kotrljaju poput lopti podno njezinih nogu / Ruke lete poput ska
kavaca iznad nje/ Ratnike ruke poput bijesnih skakavaca...Kada je zavrila s ubijanjem,Anat
se obredno oprala sa nebeskom rrosom i pomazala zemaljskim uljem i kiom Jahaa na ob
lacima. Tog asa je boginju Baal zamolio za pomo radi nagovora boga El-a na dozvolu za
gradnju palae. Anat je pristala, a zasluaj neuspjeha ree: Oborit u ga ravno na zemlju,
poput janjeta / Uinit u da mu sijedom kosom potee krv/ ... Zbog oteenja ploice nezna se
tok, ali neuspjenog posrednitva. Baal se potom obrati boanskim majstorima Kotharu i
Khasisu, koji ive u Menfisu u Egiptu. Oni mu naprave krasan namjetaj obloen srebrom i
zlatom. Vbaal i Anat tada odu do lijepe Athirat (Atarte)- El-ove druice, koja je sjedila
pokraj mora i sanjarila o svom ljubavniku El-u. Kada ugleda bijesnu Anat i Baal-a, Athirat se
prvo uplai, ali razveseli kada joj darivahu namjetaj.Ona obea da e se zauzeti za Baal-a.kod
El-a.
Baal je potom otiao na vrhunce planine Zefon(dananji Jabal-al-Agra), a Athirat odjae na
magarcu sa srebrnom opremom i zlatnom ormom do El-a. El se toliko zanionjome, da joj ne
moe odbiti molbu: Ja sam samo rob koji oekuje Athirat./ Ako je Athirat robinja koja mje
a opeku,/U Ja sam rob koji dri zidarsaku lopaticu./ Neka se sagradi kua za Baal-a.....Dvor
ka kav bi dolikovao Athiratinom sinu. Radovi na palai zapoeli su odmah, iako se Baal u
poet ku nije mogao odluiti da li da na palai sagradi prozore, kako mu kerke Pidry (magla)
i Talay (rosa)ne bi mogle pobjei kroz njih, a i da mu Jam ne bi mogao ui kroz njih....Na
prozorima je Baal znao sajati i vikati svojim gromovitim glasom.
Zatim je Baal-u pripala dunost da pobjedi Mota (boga smrti). Zbog oteenja ploice,
nasluuje sedalje, da je Baal umro za vreijeme velike sue i kako je pokopan. El oplakuje
Baal-a, a Mot mu se ruga i govori da e Baal kad nebo bude gorjelo(oito u vrijeme
velike sue)sii u grlo Mota, bojeg sina. Baal se obraa El-u za pomo, ali ga bogovi
preputaju sudbini. Na tom mjestu ploica jeslomljena i nezna se to je dalje bilo. Moda
je Baal pobbjegao, a Mot je u zamjenu .....ubio njemu sline. Neto dalje ponovno
itljiva ploica izvjetava da oni koji tra e Baal-a govore:Moni Baal je mrtav, Princ,
Gospodar zemlje je preminuo.
Na te vijesti El je upriliio alosni obred za vrijeme kojega jesjedio na zemlji u alobnoj
odjei, posipao glavu prainom i ranjavao se kremenim brijaem: Ranjavao je svoje
ruke, / Izbraz dao svoja prsa poput vrta./ Izrovao je svoja lea poput doline, / Podigao je
glas i viknuo: Ba al je mrtav! Baal je zatim pokopan na planini Zefon, a Athtar je postao
kraljem. No kad je At htar sjeo na veliko Baal-ovo prijestolje, izgledao je smjean; noge
mu nisu dosezale do tla. Njegova je vladavina bila neuspjena, tako da su ljudi morali
vodu uzimati iz baava (vjerojat no zbog sue), ali kako je sua i dalje potrajala, Anat je
izmolila od Mota da pusti Baal-a, a kad Mot na to ni8je pristao Anat je : zgrabila Mota i

raskolila ga mae, / Spalila ga vatrom i samljela mlinskim kamenjem,/ Razbacala ga po


polju i ptice su jele njegovo meso. Kad se El-u priinilo da vidi nebo iz kojega kii ulje
i livade kojima tee med, Baal-u je vraen ivot. Boginja apa( boginja sunca) obea da
e vratiti Baal-a, te ree dsrugim bogovima: Izlijte pjenuavo vino iz bavi,/ Donesite
ukrase za svoju obitelj,/ I ja u potraiti monog Baal-a. Zbog prekida od 40-tak redova,
nije jasno kako je Baal vraen u ivot, niti da li je stvarno bio mrtav. Ponovo se pojavljuje
Mot i ponovo dolazi do sukoba Baal-a i Mot-a. Na kraju boginja ama akae Motu
,dajepeskorisno daljnje opiranje i sve se zavrava priznanjem Baal-u, da je zakoniti kralj.
S Baal-ovom pobjedom, poslije Motove sue, vjerojatno poinju ponovno kie.

Potomci drevnih Veda, Indoaryci i Huriti,selei se s prostora meurjeja Sir-Darje


i Amur-Darje na meurjeje Inda, Eufrata i Tigrisa u Mezopotamiji, te obale Sredo
zemlja Bliskog Istoka i egipatskog Nila, pronosili su svijetom pod svojim simbolima
vedski svjetonazor vitetvo,feudalni drutveni sustav, broano oruje (bojna kola, sa
vinute maeve...),veliko znanje (matematike, medicine, astronomije, ratarstva, jezik) i
vjerovanje u zagrobni ivot i istinske moralne vrijednosti jedinstvenog univerzuma.sa
prakranskim elementima Njihovim kasnijim doseljavanjem u Evropu (Iliri, Kelti,Etru
ani Goti i Hr vati ) utemeljili su na tim naelima dananju indoevropsku civilizaciju, u
kojoj su svi jezici evropskih naroda indoevropskog jezinog korijena !
Rani HINDUIZAM( U Mezopotamiji), BUDIZAM i kasnije
HINDUIZAM
( Rigveda = sveti tekstovi drevnih Veda, koji se usmeno prenose
jo od oko 34. - 21.st. pr Kr. za vrijeme prvog doseljenja Indoarijanaca na
podruje rijeke Ind-a, a prvi Sanskrt zapisi javljaju se tek u
1.tisuljeju pr.Kr. odnosno 585 g.pr.Kr.po drugom doseljenju Hurita
- Indoarijanaca na Ind (poslije njihovog progona iz Mezopotamije u
vrijeme vladanja babilonskog kralja Nabu kodonosora.

Ti huritsko-indoevropski Arijci donjeli su sa sobom svoj jezik i svoje


vjerovanje, izvrivi snaan utjecaj na zateenu vjersku praksu
domorodake dravidske Indije, no nisu je zabranili, jer se ona zadrala
sve do danas (prakticiranje yoge, odricanje i proienja uz vodu i sl.)
Nasuprot njima, Arijci su se okupljali oko ognja i slavili uz vatru svoje
obrede, predajui ognju rtvene darove(zrnje, zaine, maslac,
ivotinje.) Malo je ostalo materijalnih tragova o njima, jer se svedo
njihovbog dolaska prenosilo usmenom predajom jo od 35.tisulea
pr.Kr .i tek po dolasku povratku iz Mezopotamije 585.pr.Kr.( poslije
progona za babilonsog Nabukodonosora) zapoeli sjeanja zapisivasti
Sanskrtom. Tako se najvie saznaje iz zapisanih Rigveda (Pjesme
znanja), koja sadri vie tisue himni posveenih bogovima Indri (sada
bog kie i pobjednik nad silama zla i stvoritelj svijeta iz kaosa), Vinu
(solarno boanstvo, koje je razdvojilo nebo od zemlje,a potom se
uzdiglo na nebo. Glavni bog bio je Varuna (kasnije grki Uran, Anau, pa
Kron i Zeus), koji je upravljao zakonom i obredima, te odravao
kozmiki i ljudski red. Tu je bio i rtveni Agni, boanstvo vjerodostojnosti
i koji je primao poklone za bogove.
O osvajanju Indije govori legenda iz Brahmana tekstova, koji se
nadovezuju na Samhite (zbir ke) Veda (vede = sveto vienje) Ima ih
etiri :Rig -veda("Pjesme znanja"),sadri znanje napisa no u
stihovima, Sama - vede (znanje u glazbi),Jadur-vede (znanje u
obliku rtvenih izreka i Atarva-vede (znanje u izrekama pri aranju)
Skraeni prikaz glasi : "Tada se Videga,nasljednik Maduov, nalazio na
Sarasvatiju. Ovaj (Agni, bog vatre)upravo je gorei krenuo odande
zemljom na istok Plamtio je preko svih rijeka.Ali sa sjevernih planina
(s Himalaje)sputa se Sadanira (rijeka). Preko nje nije preplamtio.
Stoga su prije Brah -mani obiavali da je ne prekoraujuAli sada
istono od nje ive mnogi brahmani. Tada se zacijelo (zemlja) inila
posve neobraenom, posve movarnom, upravo jer je Agni
Vaiavanara nije okusio. Sada je naprotiv ona u velikoj mjeri
obraenaTada ree Videga, nasljednik Maduov : "Gdje da
ostanem?","Istono odavde neka bude tvoja postojbina",odvrati ovaj.
Stoga je ona (Sadanira) jo i sada granica izmeu Kosale i Videbe.
(prijevod prema R.Hauschildu).
"Nakon to su se spustili sa sjeverozapada u dolinu Inda, Indoevropljani
su se proirili na podruje izmeu dviju rijeka, Gangea i Jamune, a zatim
u dananji sjeverni Bihar. Tamo su prema knjizi Povijest svijeta nastale
UPANIADE"("Vrhovno nadanje", jer upani = upanje, ufanje,
nadanje, a ad = vrh.Na pr. El adoj = El vrhovni, VINA = vinji,
svevinji.)
U njima je izraeno shvaanje da je ivot mukotrpan, za razliku od ranih
veda u kojima se ogleda ivotna radost.
Zbog toga je uvedeno uenje o ponovnom raanju, to je temelj svih
daljnjih religija (bu dizma i dainizma) Cilj je, da se ovjek izbavi iz
vjenog kruga raanja putem spoznaje jedinstva due u ovjeku
(Atman) i prasupstance (Brahman)

Zato se postupno najvii bogovi ranog hinduizma iz Mezopotamije


Brahma, Indru,Agnji, El i dr. zamjenjuju Brahman-om
(stvoriteljem),Vinuom (bog ljubavi) i ivom.(bog razaranja, sile).
Uzrok toj promjeni shvaanja vjerojatno lei u loem iskustvu poslije
progona iz Izraela. 722 g.pr. Kr. i drugom progonu 585 g.pr.kr. u
Harauvati (Afganistan).
Iz te
Rigvede takoer se vidi borba izmeu bogova i polubogova demona
(Bolgovi su olienje dobra, a demoni su olienje zla, ustvari razlog za
potrebitost boje sile.) Oni se bore da bi zadobili moi (vatra- Agni,
besmrtni napitak Soma i govor Vah) koje e im osigurati prevlast.
Pobjedili su Bogovi dobivaju moio i nastanjuju se u nebo, dok su
Demoni prognani u podzemni svijet.
Takvo je vjerovanje Aryaca oko 500 g. pr.Kr.po doseljenju u Indiju
gdje osnivaju 16 malih kraljevstava, ili mahadanapada, meu kojima
se kasnije na sjevero-istoku (pod no Himalaje) istie Magadha jezgra budieg Mauryanskog carstva (po povratku Hurita Indoarijanaca),iji je utemelitelj ANDRA (Strani)GUPTA. 320 g.pr
Kr.,dakle poslije prodora Aleksandra Makedonskog u Indiju 327 g.pr.Kr.
Tada pada prvo ozbiljno politiko ujedinjnje Indije utemeljujui
dinastiju Maurya (prema nekima Maryanni ratniko plemstvo iz
Mezopota mije?)
Neto ranije tog zbivanja nedaleko te Magadhe 486 g.pr.Kr rodio se i
BUDA GAUTAMA, koji se odrekao prijestolja i posvetio duhovnosti utemeljivi Budizam . (politiku pokora vanja kroz pravednost, irei
moralna naela pozivajui na mir, a zabranjujui vedsko rtvovanje.)
305 g.pr.Kr, andragupta je porazio nasljednika A.Makedonskog Seleucusa Nikofora, te proirio granice carstva preko rijeke Ind - do
Harauvatia (grki :Arahozije), a na zapad do oceana. Slijede vladari
Samudragupta, Bindurasa i unuk Asoka (271 . 236 g.pr.Kr.) koji su vojno
proirili Mauryansko kraljevstvo na cijelu Indiju osim juga : na zapad
preko Harauvatia do Partije. Nasljeuje ih Car andra Aoka (271.236 g,pr Kr) On je tek 260 g. preao na Budizam, zabranivi dekretom
Vede na Prakrtskom jeziku I uveo novi Sanskrt (time je prestao
ujedinjavati ratom, pa se i nazvao od tada DHARMA (BOJI) AOKA ).
(Prvi budistiki misionari odlaze u Kinu 65 g. pr.Kr (trgovakim
putevima), a kasni Hinduizam sa svojom trodjelnou boanstva :
VINA-BAHMA-IVA sa spjevom GITE, javlja se u 7 stoljeu nove ere,
kada i Muhamed sa Islamom.
VJEROVANJE Z A R A T R U S T R A
Zaratrustrino nauavanje predstavlja revoluciju u podruju
vjerovanja, jer je on u to vjerovanje unio demokratinost, odnosno
ravnopravnost za sve ljude oba spola, bez obzira na na njihovo
bogatstvo ili mo, siromatvo ili nemo. Nauavao je da im u
zagrobnom ivotu bude prema njihovim djelima za ivota.

Njegovo ime je izvedeno od perzijskog Zer Dust, to znai zlatni


gost, to govori da nije Perzijanac, nego doljak. Bio je oenjen i otac
nekoliko djece, a prema navo dima perzijskog pjesnika Firdusija u
njegovom epu Knjiga kraljeva Zaratrustrin otac bio je kralj i zvao se
Aurvat to ga oznaava kao Hurita, a i ivio je na huritskom podruju
jezera Urmia (danas turska Anadolija) oko 1000.pr.Kr.
U tridesetoj godini ivota poeo je nauavati svoje vizije i
poruke, no nije bio prihvaen u svom kraju, jer je njegova pravednost
za sve, ugroavala privilegije vla dajuih. Odselio je iz domovine i tek
nakon 10 godina propovijedanja stekao prvog istinskog sljedbenika u
Vishtaspi kralju malene dravicen na sjeveru Perzije, gdje je
Zaratrustra postao i slubena vjera tog malog kraljevstva.
irei se od tada perzijskim carstvom, a u vrijeme kada je Perzijom
vladao car KIR II Veliki (6.st.pr.Kr.) Zoroastrizam je bio mona
religija.
Njegovo uenje bilo je
sabrano u svetoj knjizi AVESTA, Uenje Zarastrustre AVESTA (Vijesti) je
bilo zabiljeeno u obliku 2 miljuna himni, zapisanih na 12.ooo teleih
koa u raz doblju od 8. 4.st.pr.Kr. Dio toga je Aleksandar Makedonski
unitio spalivi Perzopoilis pri likom svog osvajanaja. U 3.st.pr.Kr.Avesta
je ponovno sabrana, ali su je Arapi u 7.st.po Kr. potpuno unitili, zbog
ega je danas nemogue tono znati sve detalje te vjere.
Temeljni lik zaratrustrizma je Mudri Gospodin AHURA MAZDA
Ahriman stvoritelj svih dobrih stvari, duhovnog i materijalnog svijeta,
Sunca, Zemlje, Mjeseca i zvijezda, ovjeka i svih ivih bia. Bog je
iskljuivo stvoritelj dobroga i prijatelj ljudi i oduvijek ivi na nebu, u
svijetlosti i dobroti. Okruen je sa sedam nebeskih boanskih bia, koja
su isto tako pozitivne moralne vrijednosti: Dobra misa (Vohu Manu),
Pravednost (Aa), Pobonost (Amurtat), Vlast (Katra ),
Cjelovitost, ili zdravlje (Haurvatat), Besmrtnost ( Amurtat) i
Poslunost. Posljedica toga su i 7 bojih djela: stoka, vatra,
zemlja, metal, voda, i biljke, a sedmo djelo je sam ovjek, koji
prisutan prilikom obreda u osobi svee nika.
Ahura Mazda je olienje svakog dobra ! On predstavljarast, obilje i
ivot. Poljodjelstvo, uzgoj stoke, brak i raanje, svetesu dunosti i
termelj suradnje s bogom.
ovjek treba ivjet
tako da se posveti Ahura Mazdi. Avesta nauava idealan moral, tj.
Au - svetost utemeljenu na moralnoj i tjelesnoj krijeposti !
Temeljne postavke Zoroastrizma

Mudri Gospodin Ahura Mazda (kasnije iranizirano Ahriman) stvoritelj je


svih dobrih stvari, duhovnog i materijalnog svijeta, Sunaca, Zemlje,
Mjeseca i zvijezda, ovjeka i svih bia . On je iskljuivodobar stvoritelj i
prijatelj svih ljudi. Od uvijek ivi na nebu, u svijetlosti i dobroti.
Okruen je nebeskom boanskim biima, koja predstavljaju istinske ivotne
vrijedno sti. To su: Vohu-Manu (dobra misao), Aa (pravednost), Armaiti
(Pobonost), Katra (Vlast), Haurva tat (Zdravlje - cjelovitost), i Amurtat
(Besmrtnost). Prema nekima ih ima sedam, a ta je poslunost, a to se
podudara sa sedam bojih djela: stoka, vatra, zemlja, metal, voda,i
biljke, a sedmo boje djelo je sam ovjek, kojeg predstavlja sveenik.
Zlo dolazi od Angra Mainyu (Zlog uha) divljeg i razornog, koji ivi
dolje u tami i neznanju, vlada paklom. On je stvorio demone , koji mu
pomau unititi Boje djelo: Oni su: opake misli, odmetnitvo, anarhija,
nezadovoljstvo, srdba, la,bijeda, zavist, i smrad.
AHURA MAZDA je olienje svega dobroga, a ANGRA MAINYU
olienje zla .
Glavna dunost svakog vjernika je ivjeti ivot pun dobrih misli i djela. Za
vrijeme svog zemaljskog ivota, ovjek ima slobodu podrati sile zla, ili sile
dobra i prema djelima u tom izboru , poslije smrti prolazi kroz prvi sud s
nagradom za nebo ,ili za pakao ( provjeru). U vremenu nakon zemaljske
smrti, pa do drugog suda, ljudi i u nebu i u pak lu prolaze zadnju provjeru
svoje dosljednosti u borbi dobra i zla. Ako su se popravili, po posljednjim
sudom odlaze u nebo !
STVARANJE SVIJETA
Ahura Mazda je najprije stvorio nebeska bia, a zatim svemir prvo u
duhovnom smislu, a poto potom u materijalnom smislu. Imao je oblik
jajeta, u ijem je sreditu lebdjela Zemlja. Stvarajui (pra)ovjeka, stvorio
je i prvotnog (pra)bika- izvor ivotinjskog i biljnog svijeta. Za to vrijeme
Angra Maiynu stvarao demone, kao i zla bia: zmije,korpione i dr. Provalio
je u univerzum i napao ovjeka i bika , prouzrokujui im patnju i smrt. Od

umirueg bika nastale su sve umilne ivotinje, a od umirueg ovjeka


izrasla je biljka od ijeg je lia stvoren prvi ljudski par. Angra Mainyu je
zatim pokuao izai iz univerzuma, ali nije mogao. Posljedica toga je borba
izmeu dobra i zla, koja traje do dana dananjega, jer sve na svijetu ima
svoju suprotnost: istina la, zdravlje bolest, ivot smrt, srea
nesrea, obilje bijeda itd.
VJENA VATRA IVA SLIKA BOGA.
BOG SE TUJE U OBLIKU SVETE VATRE, koja je ivi bezoblini simbol boga. nju su
palili u staro doba na vrhovima planina, jer hramovi nisu bili temelj vjerske tradicije zara
trustrijanaca. Nema ni grupnog tovanja, svatko se svojom molitvom sam obraa Bogu.
Temelj vjerovanja svakog vjernika je ivjeti ivot pun dobrih misli, rijei i djela., te dnevnih
nadahnua nakon njegovih posjeta hramu (prostorija bez ikakvih ukrasa u kojoj samo plamti
istplamena Svete Vatre). U konanici ljudskog ivota postoje dva sauda: PRVI SUD
djeluje u asu smrti, na kojem se duhu ovjeka sudi prema mislima,rijeima i djelima za ivo
ta: dobri e otii u RAJ, gdje e uz Boga ivjeti u savrenstvu, a zli u PAKAO, kojemu je
svrha ispraviti postojee zlo. DRUGI SUD je na Sudnji dan, kada e se okupiti svi mrtvi,
bili u raju ili paklu radi posljednje presude za vjenost . Tko se popravio, ili pokvario mijenja
mjesto za Vjenost.

Posmrtni obred Prema uenju Zaratrtustre, smrt je djelo zlog duha i stoga je mrtvo tije
oneieno, pa bi kod ukopa, kremiranja, ili bacanja u more oneistilo sveto stvaranje
zemlje ,vode vatre,tj. samo stvaranje Mudrog Gospodina Ahura Mazde. Zbog toga se mrtvo
tijelo polae u Tornjeve utnje (humak u obliku krnjeg stoca u sredini sela), gdje e mrtve
poje sti ptice, a kosti e nakon nekoliko mjeseci zakopati u sredinji grob.
Dodatak
U svetim perzijski knjigama Avesta (nakon nabrajanja prvih devet od
ukupno dvadesetdvije pokrajine u perzijskom carstvu - Vendit 1,12)
stavljaju se u usta boga Ahura Mazdi rijei: "Desetu izmeu dobrih
zemalja, stvorio sam Ja, Ahura Mazda (gospod Premudri),
prekrasnu Harahvaiti." Harahwatiya Ili Harahvaiti, bila je jedna od
najbogatijih, najkulturni jih i najljepih perzijskih satrapija, ili saveznih
drava. Grci i Rimljani zvali su je Arachosia, a jezgra joj je bila dananji
juni Afganistan i dananja jugoistona Perzija - kraj bogat rijekama,
jezerima, i kanalima..

DEUTERONOMSKA OBNOVA - PETOKNJIJE - STARI ZAVJET


Zanimljivo je, da se poslije nestanka huritskog (prahrvatskog) kraljevstva HuRaVAT u
Mezopotamiji (1330.pr.Kr.), a potom i druge huritske (prahrvatske) kraljevine ISRA
EL(722.pr.Kr.) na itavom prostoru starovjekovne civilizacije gotovo u isto vrijeme po
inju razvijati nova vjerovanja - religije. U sjevernoj Indiji Budizam oko 6oo.pr,Kr.
(gdje su djelom zavrili prognani Huriti, u Perziji dominira uenje Zorotrustre oko
600.pr.Kr., a na Bliskom Istoku ( u Judeji) 620.pr.Kr.zapoinje vjerska reforma pod
nazivom Deuteronomska reforma( kod idova to je danas Petoknjije - Tora, a
kod krana to se zove Stari Zavjet).
Te godine, kada egipatski faraon Psalmetik (664.-610.pr.Kr.) u elji da vrati egipatsku
mo na tom starom egipatskom prostoru pokree ratni pohod na Bliski Istok i vraa Fi
listeju pod svoj nadzor, Judejski kralj Joia nareuje svom kalebitskom Velikom sve

eniku Hilkiji, da brzo sprovede vjersku reformu DEUTERONOMSKU OBNOVU u


Judeji.(naputajui do sadanja razna vjerovanja u Judeji (u arapske bogove Kemoa,
Moleka sa rtvovanjem -spaljivanjem djece, egipatskog boga Amona sa svetim
psima -homoseksualcima i svetim prostitukama sveenicama, te huritskog boga
Baala-sunca Ta vjerovanja su nasljeena jo iz vremena osvajanja Bet Huru-a od
asirskog kralja Tiglat Pelisara II (937.pr.Kr.- biblijski Salamona, kada sveenici kalebiti
na elu s veli kim sveenkom Sadokom sljedbenici egipatskog boga Amona,
preotimaju upravlja nje egipatskim Bet Huru-om sveenicima levitima sljedbenicima
svrgnutog faraons kog princa Tutmozisa i nepriznatog vjerovanja u egipatskog boga
Atena ).
Zato Hilkije progaava, da je naao do sada izgubljenu Knjigu Postanka
(ustvari zapoetu Kroniku zbivanja, koju je zapoeo pisati jo levitski sveenik
EBJATAR za vrijeme levitskog Velikog sveenika Samuela, koji su upravljali
egipatskim Bet Huru-om oko 1070.pr.Kr. u vrijeme oslabljene moi faraona - poslije
Ramzesa II.oko 1250. pr.Kr. kada svrgnuti faraonski princ Tutmozis, po dogovoru s
faraonom Ramzesom II odvodi huritske potomke nekad zarobljenih Hurita Izraelce,
u ratnoj kampanji farao na Amenofisa II u ustanku 1415. i 1413.pr.Kr.Ramzes II I
svrgnuti princ to izvode radi jaanja granice prema opasnim Hetitima.
Dakle, Deuteronomsku Obnovu Hilkije zapoinje Ebjatarovim poetkom o
Abrahamu i huritskom bogu El-u, El-adaj-u, El- , koji usprkos faraonskoj zabrani
izvodi tada idovske robove iz Egipta ( iako je u stvari to egipatska zemlja sve do
600.pr. Kr. do asirskog osvajanja Egipta ) u Obeanu Zemlju Kanaan,( iako se
ustvari radi o Bet Huru-u Zemlji Hurita- Prahrvata).
Poslije spomenutih asirskih ratnih kampanja ( u kojima je uniten huritski Izrael 722.pr.
Kr.), slijedi 587.pr.Kr.babilonsko osvajanje pod vodstvom kralja Nabukodonosora, koji
osvaja sva asirska podruja u Mezopotamiji, Bliskom Istoku,a time i kraljevstvoJudeju,
te, i sam Egipat. Judejce odvodi u babilonsko ropstvo, ime se prekida zapoeto pisa
nje Deuteronomske obnove.
585.pr.Kr. perzijski kralj Kir II Veliki osvaja babilonsko kraljevstvo sve do Egipta, stva
rajui time 1.svijetsku veliku naprednu federaciju od 24.satrapije (kraljevstva). Sve za
robljenike oslobaa, pa se tako 583.pr.Kr.i Judejci vraaju u Judeju, gdje im Perzija
obnavlja vjerski hram. Tada se nastavlja pisati 620.pr.Kr. zapoeta Deutronoms
ka obnova TORA - Petoknjije Stari Zavjet.
Tako je do Cezara u Rimskom carstvu napisana ifrirana povijest Starog Istoka (da
nas zvana Biblija)u pet glavnih knjiga: Postanak, Ponovljenog zakona, Kraljevi 1 I
2 , Izlazak i Brojevi, iako se kasnije one dopunjuju kroz svo vrijeme sveenike dinas
ije kalebita, koja je bila na vlasti gotovo 8oo g.- od 937.- 170. pr.Kr. Tako 430.pr.Kr.na
staje Levitski zakonik i oko 350.pr.Kr. Ljetopisi 1 i 2 , ime legaliziraju svoju tadanju
I buduu vlast.
170. 164.(poslije A.Velikog) njegov nasljedni vladar Antioh IV Epifana ukida njihovo
sveeniko djelovanje, pa kalebiti ( Sadokovi potomci) odlaze u Egipat, gdje osnivaju
organizaciju SADUCEA (masone). U Judeju se ponovo vraaju u vrijeme Rimskog car
stva za Herodota, raanju kranstva, te boravku Isusa na Zemljii. UAleksandriju stiu
krajem 1.st.pr.Kr 66.po Kr.( u vrijeme 1.idovs kog ustanka), ali uskoro budu protje
rani iz Rimaskog carstva, zbog ega se sele u panjolsku, a kasnije u Englesku.
Osim spomenutih djela napisali su i:
Midrasi (kasniji dopunski judejski komantari razrada dvojbenih mjesta Biblije!
Talmudi (kasnija zbirka judejskog religijskog dogmatskog pouavanja.

Eseni, Farizeji, Saduceji to su pripadnici raznih idovskih sekti.(Eseni su iz 2.st.pr.


Kr. i najbrojniji su. Djeluju kao primitivni komunizam sva dobra dijele se jednako me
u sve pripadnike opine. Osuuju rtvovanje ivotinja, tumae svete knjige I potuju
obred umivanja .

MITRAIZAM povratak starog perzijskog vjerovanja poslije

A. Makedonskog

(O dolasku Hrvata na prostor jugoistone Evrope u sklopu perzijskog - invazijskog rata


514 g.pr.Kr a za vrijeme cara Darija I Velikog svjedoi i kult Mitraizma, koji se kasnije
u doba Rimskog carstva, oko 1.po Kr. pored rimskog mnogobotva uz Kranstvo
poeo naglo iriti rimskim carstvom do 68 g. pod nazivom Mitras.
( dosada naeni sigurni tragovi u Prozoru i Sincu kod Otoca, na Vratniku kod Senja, u
Sisku, Topuskom, Iloku, Petrovaradinu, Surduku, Potocima kod Mostara, Konjicu,
Vratnici kod Lisiia, Milima kod Jajca, Golubiu kod Bihaa i u Solinu.
Mitraizam je kult perzijskog boga Mitre boga vatre,istine i pravde. (rimski Mitras deus Sol invictus),
Taj se kult drao strogom tajnom, a do punog ostvarenja misterija dolazilo se postupno
kroz sedam stupnjeva dostignua u mitrejima. Svi su mitreji (spelaeum) bile male
bogomolje, podi gnute na skrovitom mjestu u predgrau varoi ili mjesta, a imale su
predvorje, s kojega se stu bitem silazilo u podzemnu pilju (umjetni, ili prirodnu).
Tu se nalazila reljef - slika boga Mitrasa i rtvenik, na kojem je sveenik prinosio
ivotinjsku rtvu.
Jedan od najsauvanijih mitreja otkriven je i Konjicu, a opisana je ovako: "Slika
bogoaa duga je ploa s obje strane iskiena reljefima. Prednja strana predstavlja
glavnu sliku "Stvorenje" u peini , koju nadvija luk. Tu Mitras u orijentalnoj nonji
svetog bika ubija prabika; a jedno pseto i zmija skau mu za vratom.
Prvo ivo bie - prabik, mora izgubiti ivot, da iz njegovog tijela nikne korisna flora I
fauma biljke i ivotinje. Njegova dua, koju titi pas, die se na nebesa. Uzalud kua
zao duh sa zmi jom i korpionom sprijeiti to udo.
Na luku sjedi gavran - glasnik boga Sunca, a na krajevima su poprsja Sola (sunca) i
Luna (mjeseca ).
Uz Mitrasa s obje strane u istoj nonji stoje dva djeaka s bakljama, jer sva trojica
sainjavaju trojstvo- trostrukog Mitrasa - sunce na izlazu, zenitu i zalazu.
Perzijski: Mitras ubija svetog bika,jer je njegova krv izvor svih ivotinja i biljaka na
Zemlji.
U Rimskom carstvu, pored tovanja raznih starih i naslijeenih bogova (Neptum, Apo
lon, boica Dijana, koja vue korijen od grke boice Artemide, a ova ak od Pontia
Theron (gospodarice ivotinja iz Knososa na Kreti) i dr., najpopularnije su bile dvije
religije: perzijski Mitraizam I najmlae Kranstvo, koje je na kraju prevladalo i postalo
slubena religija u Rimskom carstvu krajem 4.st.po Kristu. (Milanskim ediktom iston
og rimskog cara Konstantina.

Hrvati u vrijeme dolaska u Evropu oko 1OO. 7OO g.pos.Kr.

U predugom pokuavanju brisanja identiteta Hrvata i hrvatska mitologija kao jedna od


njegovih sastavnica, dugo je bila prikazivana kao dio staroslavenske mitologije, a u stvari ona
je izvorna inaica vjerovanja svih indoevropskih naroda, koji suje donijeli sa sobom , prilikom
drugog i treeg vala doseljenja iz pradomovine - Hrvati iz Harauvatia od 587.pr.Kr. u tadanjoj
Perziji na podruju dananjeg junog Afganistana i Pakistana, izvedane iz ue nja starih Veda
i kasnije proroka ZARATUSTRE
Jo u svojoj pradomovini , ovi su narodi , pa tako i Hrvati , razvili drugi spiralni krug-drugu
razinu spoznaje u razvoju mentalne svijesti ljudskog roda , napustivi animalistiko vjero vanje
(kult ivotinja o kojima su ovisili), preavi na ANIMIZAM (vjerovanje , da sve stvari imaju duu
- pridavanje duevnih svojstva prirodnim pojavama i silama)
Seoba svih indoevropskih naroda odvijala se u tri vala.
Prvi val obuhvaao je: Itale Kelte Ilire i Traane (Grke) Baske ,koji se odselie na jug i
zapad Evrope, odprilike 2.000. do 1.200 g.pr.Kr.
(Na razvalinama Troje i gradova mikenskih, huritske (hrvatske) i egipatske kulture uzdigla se
Antika grka i Etruani , a kasnije rimski imperij sredozemna kultura i najposlije drave
Svetog Rimskog Carstva - evropska kultura)
Drugi val obuhvatio je: Vede,Hurite, Irance, Hetite Sumerane i dr., koji se odselie na jug u
Mezopotamiju oko 2600.do 500 g.pr.Kr.,kada se stapaju u najvee carstvo Perziju (islamizirani u IX i XII st. poslije Kr. sa islamskim osvajanjima.), iji kralj Darije I 514.pr.Kr. koloni zira
jugoistonu Evropu ( od Baltika do Jadrana i od Julijskih alpi do Crnog mora ( Bijela Hrvatska )
Trei val obuhvatio je sve narode koji danas imaju svoje drave u Evropi....,pa tako i Hrvate koji
dooe oko 3.st.posl.Kr. u Bijelu Hrvatsku (zap.Ukraina, ju.Poljska) da bi u 5.do 7.st.
produili na jug u dananju domovinu.U 8 st. bili su ve sazreli za trei stupanj ,(spiralni krug,
spoznajnu razinu) u razvoju mentalne svjesti, prihvaajui kranstvo.
STVARANJE SVIJETA
U poetku nije bilo niega, samo beskrajna mrana praznina i bezoblina maglena
beskonanost,niti tama,niti svjetlost koja se irila unedogled do dubina ,na ijem se dnu nalazila
sura, crna sila tmine PRAMRAK.
Nad svime, vladao je u sreditu,-(jezgra,nalik velikom prajajetu) svemoni duh vjenosti
Praotac tvorac neba, zemlje i svega svijetaPRABOG - Dobribog SVAROG .ili SVA- RUN (
arijski Vede = WARUNA i bog sunca Svar, perzijski Zaruana, grki Uranos, latinski Uranus,
Bugarski Svaro = Praotac svih bogova = vjena svijetlost.- od rijei svarga u Sanskrtu =
nebesko sjajilo.
Simbol boga Svaruna i Svara je ranoarijska svastika = simbol sunca, i svijetla pravednosti i istoe.U Sanskrtu arijski = plemeniti.)
Prooe mnogi vjekovi i pravjekovi,kad li se prolomi i zabljesnu njegov znak.... u mrki bezdan
poput svjetlosne munje, te iz maglenog beskraja razlui svijetlo od tame ,maglu od tvari
,probudivi u njima ivotnu silu zvanu boanskim IBOGOM, koji e voljom Svaro- govom u
asu njegova roenja. pokrenuti ivot.Iz magle i oblaka , prospe se voda, potekoe rijeke i
natopie bezdani,te nastadoe jezera i mora na najdubljim i najguim tminama Pramraka.Od
odsjaja Svarogova u tim vodama rodio se Bog Vodan (bog svih voda),a od njegove sjene koja
je pala u pramrak,rodio se Crnobog Zlebog

,ista suprotnost Svarogova,ali bez stvaralake moi,neprestano zavidei i oponaajui


Praboga u svojoj pakosti i jalu.Kako su u poetku oba boga bila tek bezobline sile,stvorili su
svoje dvojnike,(boanska bia sazdana od tvari)dok je Zlebog stvorio rt-a(ORTA-tamna
divovska krilata spodoba ognjeni zmaj) Svarogov dvojnik bijae VOLOS-(zatitnik ume i
svekolike prirode)
Kud god bi ,u asu Svarogovog roenja, bljesnuo njegov pogled u dubinu pramraka, na
nonom nebu pojavie se zvijezde,a na dnevnom nebu sunce,kako bi sav ivot na zemlji
mogao opstati i ploditi se.
Iz nebeskih visina , privuena zemaljskim silama pali su donji djelovi ljuske prajajeta ,razbili se
u tisuu komada , a od svakog komada pod pogledom iboga , nastao je jedan div ili divka.
Od najsitnijih komadia nastala su malena magina stvorenja,... ovjeuljci patuljci i palii
uvari arobnih tajni obdareni duhovnim moima.
Od gornje ljuske prajajeta ,nastalo je Drvo Svijeta,kronjasti jasen koji je rastui odvojio nebo
od zemlje.U njegovoj kronji nalazi se sveti NAV u kojem stoluje Svarog sa Svaroi- ima.
Korjeni tog drva svijeta podrastaju mrano carstvo Crnoboga, a podno kronje iz tvrde kamene
ili izvire vrelo ive vode-VRUTAK IVOTA,iz kojeg istie Potok radosti i sljeva se u JEZERO
ISTINE u kojem ive labudovi i druge vodene ptice.
Na jezercu se nalaze tri otoka: Otok USPOMENE, Otok SREE, Otok SPOKOJA.
Onaj koji doe na otok uspomene,koji je obrastao gustim maglenim umama,pod utjecajem
udnih sila osjeti mir ,te sjedei uz kakav umski potok razmilja o svom prolom i sadanjem ivotu. U stablima toga otoka prebivaju mnoge due estitih narataja,zbog ega se i Otok
uspomena nalazi u NAV-u.
Otok sree udnovato je mjesto ,jer tko god bi se vratio s njega drugaije bi ga opisaivao.
Govorili bi ,da samo Bog i ovijek velike mudrosti, moe sagledati njegov pravi izgled.
Svi ostali vide na njemu sreu onako kako su je zamiljali kad su bili ivi.
Otok spokoja mjesto je prekrasnih vrtova i sjenovitih lugova,koje posjeuju mudraci i svakojaka
navska bia sita zemaljskih i nebeskih radosti u elji da nau smiraj.
Sve su to mjesta ,koja posjeuju bogovi,vile i junaci, ali i OGNJENI ZMAJ, koji se povremeno
dovue iz carstva Crnoboga, u elji da ivi ugodno,i osjeti asnost ivota, ali uvijek biva sramno
otjeran.
U prostranoj kronji Drva svijeta ivi i DIV-PTICA (ogroman orao) vjerni pomonik i
glasnik Staroga Vida-Svaroga,kao i udotvorna, vlastitim svjetlom obasjana
ALEMPERKA.(sjene nastale letom te nebeske ptice, priaju prie o zbivanjima u
umovima okolnih bia.( one se nalaze na sed - mom nebu,u kronji Stabla svijeta,gdje
su i dvori Praboga- Svjetloboga-SvarogaVIDINSvaro- gov bijeli dvor. (danas
zaostala uzreica---,, ma pusti ga, on ti je na sedmom nebu),
POSTANAK LJUDI NA ZEMLJI
Kada je Svarog zavrio stvaranje svijeta,sie jednom u pratnji svoje ene BOENE VIDE sa
neba na zemlju ,da vide divote zemaljskog stvorenja i uivaju u vlastitom djelu boanske
prirode.
Divei se tako,ipak im se uini,da tu jo neto nedostaje.Zamoreni od dugog puta,odluie
odmoriti se u sjeni stabla. Sjeo Svarog razmiljajui, to uiniti, pa da oivi taj boanski
svijet...,dok je Boena sjela ispod drugog i uskoro usnula.Kad se probudila ,ispriala je
Svarogu,da joj je san doarao bia u prilici Svaroga i nje same, ali u svoj veselosti i mladosti.
Svarog joj odgovori da je i on o toj ideji upravo razmiljao, jer stvorenom svijetu ne vidi svrhe.

Na veselje Boene i na uspomenu na svoj prvi boravak na zemlji pristupi Svarog k onim dvjema
gorostasnim stablima,to su dosad bez svrhe rasla dubovima, te ih izrekom pretvori u ljudske
stvorove .Bijahu njemi ikao bez ivota,sve dok im ne pristupe,prvome Svarog ,a drugome
Boena Vida i udahnu im dah ivota.Potom im naini odjeu ,pretvorivi lie hrasta u ruho za
njega a lie lipe u ruho za nju,nazvavi ih pritom DUBRAVKO i SANJA.
Na mjestu gdje su rasla ta dva stabla,izbiju potom dva izvora bistre vode,sljevajui se
podno livade u jedan tok PRAIZVOR IVOTA.
Tim inom zavreno je stvaranje,pa je tim boanskim nasljednicima preputenod da od
sada upravljaju zemljom,da namnoe potomstvo,koje e samo krojiti svoju sudbinu.

STANOVNICI NAV-a
Svitogorski Bijeli Dvori dobrih bogova(sedmo nebo)
SVJETOLOBOG---Dobribog (Prabog-Vinjibog) stvoritelj :svijetla, tame, zemlje,neba i vode . .
. . . . . ., ili
SVAROG-Stari Vid (Svevid)-stvoritelj:ivotne sile ivota.,njegova ena Boanska Vida Vinja (koleda diva i
njegovi pratioci:divovski psoglavci,Ogar(uti hrt) uvar istonih vrata
Zagar(crni hrt)uvar zap. vrata.
Div Ptica(veliki orao zna govoriti-savjetnik)
Alemperka(ar ptica-ita sve misli,vrlo brbljava)
SVAROII (potomci Svarogovi)
Svanimir- boanstvo svijetlosti i sunca neokaljane istoe
Simbol : dugaak svijetli ma!
nadimci:-blistavi, sjajni,presvijetli. (jaki Vidzatitnik naroda i njegovih
granica - zvan jo Brania, Branimir, Strahimir (jaki Vidstrah i trepet za nepri jatelja u ratu)
Zora - (Svanimirova ena, boica mira i sloge ,zatitnica jutarnjeg rada,divna
svijetlonoa.
Jutrom se die sa svog leaja u Svitavi,/sjajni dvor na istoku Svitogora/
razdvajajui svijetlo i tamu
POTOMCI: Kaja
(boica umrlihblijeda i tuna)
Vesna
(boica proljea i zaljubljenih)
Radogost
(bog ognjita i gostoprimstva odvaan, dareljiv,
bu- an u ratu-prikazivan sa lavljom glavom i
dvosjek lom sjekirom)
Lada
(boica ljeta ,plodnosti ljubavi i ljepote zatitnik
braka)
pratioci: Danica , Budimir (pijetao-/budioc Zore,/orao-potomak Div-ptice.)
PERUN(bog zemaljskog neba,gospodar groma, nepobjedivi ratnik,najstariji potomak
Svarunov.
njegovi nadimci: Dadbog ,Peren ,Porin, Strilbog on je zatitnik doma i ljudi,,Bog reda i
pravde, zatitnik poljodjelaca i brodara,jamac asti i vjere,
osvetnik pravde.
Njegovi simboli su: Ognjen kremen ili strijele, Gromoder-mlatac (od posebne vrste
kovanog eljeza,sjajnog kao zlato i
ezlo.)

STRELKA(perunova ena, ker diva Svitoroga)


Simboli: luk i tobolac s gromovitim strijelama.
Stoluju: strmi dvori Perunovi na elnom dijelu Svitogorskih dvora.
Tragovi: Thursday, Donnerstag,,Perenden(st. hrv.)GROMOVNIKOV DAN.
Potomci: Radoslav, Vladimir, Vieslav ,Zdeslav,Drislav, Miroslav.
VODAN(Vrhovni je Bog voda,jedan od najmonijih.Nastao je od Svarogovog odraza u
Pramoru prilikom stvaranja svijeta.
Simboli: Trozub
VANDA(Vodanova ena, gospodarica voda.)
Pratioci: morske sirene, morski psi(uvari voda), otrovne morske vile s
klijetima uvarice (bisernih koljki.).
VOLOS(Bog prirode, ume ,i ivotinja.Svarogov dvojnik i posjeduje njegovu mo.)
ljudskog je oblija, guste brade ,prekrit lakom dlakom od pete do glave,koju su krasili
veliki rogovi., jedan na elu i iznad svakog uha....
Simboli: Ma zvan Jarost izraen od crne tmine.
VLASTA(Volosova ena)
Potomci: Sirina zatitnik ovaca
Kostrina-zatitnik koza
Turo-zatitnik goveda
(bili su dlakavi i kao otac rogati)
Tragovi: gradi Volosko
GEROVIT(Bog rata ,kuge i ratnih razaranja,srbe i sile.Opak i prijek ali u miru dobroudan kova
sa smislom za alu i u drutvu Lade, njegove ene,keri Svanimira i Zore,njean
paljiv.)
Simboli: opasan je sa sedam maeva, i crnom trakom smrti na elu .U ruci dri
nepobjediv ma jarost i uvijek u pratnji vrana.Jai na crnom konju.
Tragovi: naselje Gerovo u Gorskom Kotaru.
TATOMIR(Bog mjeseca,znan kao vrstan ratnik, i ljubavnik.Nemirne i prevrtljive naravi vjet,
govornik.)
Simboli: Lisica-(lukav kao lisica)
Pratioci: Vukovi
STRIBOR(Bog vjetra,nastao od daha Praboga-Svaroga ,u ratu, tvorac olujnog neba i
oluje
-vrstan ratnik.)
IBOG i IVA(Bogovi darivanja ivota svemu to die i raste na Zemlji. Cjenili su i poticali
radost ivota i zdravlje.Nastali su u asu stvaranja svijeta,kad se Prabog Svarog
pokrenuo u prajajetu iz kojeg je probilo prvotno svijetlo,pokreui ivotnu silu
ivota)
Njima su se utjecale nerodilje,ne bi li izmolile roda i ploda uz pomo rodne
biljkekoja ima tu mo,utjecali su im se meusobno ljudi,elei si musobno,dug
ivot, zdravlje i berietnost.)

SLAVA(Boica bojne smjelosti, asti,slave, i pobijede ovkraj i onkraj groba.)


Simboli: Krilati ila u propinjanju... znak je snage moi,a ma, lovor vjenac ,dubova
gran- ica ,znak su trijumfalne pobjede
U ratu ,hrlei s uzdignutim maem,na elu ratnika ona je Bojana, a pomau joj
Bojanke koje neprijatelju lome koplja i maeve,te odvraaju njihove strijele
Ranjene previjaju ,a poginule junake, na konju odvode u dvore Svaroga u sjajne
dvorane Doma Slave...Tu na onom svijetu doekuje ih Boica Slava pruajui
svakome rog opojne medovine .Pobjednicima se diu okieni stupovi i slavoluci. ili
dveri pobjede
RUJIMIR i RUJANA(Boji par visina i pobjednikih sveanosti, te bunih i raspusnih
sveanosti vijesnik jeseni)
STANOVNICI TRTARA-TAMNE STRANE SVIJETA ZLIH BOGOVA
RNOBOG Zlebog-Crnobog-Troglav (Vladar Trtara ili tamne strane svijeta, podzemnog
svijeta,kuda odlaze sva zla bia.To je vrhovni Bog zla,nema materijalnog oblika, a
nastao je od Svarogove sjene pri stvaranju svijeta. ivi u pratami, od kuda
povreme-no svraa uTemnavu-podzemni otok smrti,na kojem se nalazi mutno
jezero i elini dvori,stanite zlih pomagaa rt-a, Moran-e i drugih.
Pratioci.: Podvala, Kraa, la, Nepravda, Pakost,i Zloba i nad njima vlada
pakleno trojstvo: Mrnja, Zloin, Nesloga
RTKrilati ognjeni zmaj(sav je ut i zelen od silnih podvala,opakosti i jala.To je divovska
spodoba prekrita krljutima iz kojih izbijaju ekinjave dlake ,udnovate
gubice,kojoj
iz ralja izbijaju zastraujui onjaci,a od ela pa du vrata pet ubojitih rogova
stri...Sa apa mu strane kane prijete ,a kad zarikne sva se zemlja strese.Iz
ralja mu i nozdrva suklja plameni oganj rt posjeduje sposobnost mjenjanja
oblika, pa tako ako eli ojaati svoju snagu,odlazi do mutnog jezera, prijetei
ujedljivim otrovom, on je zakleti neprijatelj Svanimira.).Nadere se zmija i drugih
nemani te se pretvori u troglavu adaju ija se glavurina napue kao u goleme
abe napnigue.To ini u borbi sa Svanimirom kada mu eli oteti Zoru.
esto odlazi u lov na due umrlih grijenika, koje besciljno lutaju svetim lugom,
pretvarajui se u demonskog jahaa nacrnom konju,te ih odvodi u Trtarpodzemlje
rt je dvojnik rnoboga koji bijelo pretvara u crno , dobro rui i njae ,ljudi ga
se silno plae.Ono to je za svijet, zlo za njega je najvea krepost.emu svijetu
tolike muke da sagradi neto, kad je sudba ipak njihova da propadnu.! Zar nije
bolje ,da se odmah sve po
MORANA(Baba Jaga ,Baba Ruga, Baba Zima-Boginja smrti ,zime i ljubavne nesree .Ima
sposo- bnost mijenjanja oblika , a najei joj je oblik lijepa i zanosna crnokosa djevojka
izu- zetno bijele puti,s vuijim onjacima i dugim noktima na rukama. Poznata je i kao
vjetica koja napada malu djecu i mladie u snu. Neasna je i zla ,prijetvorna je
ljubavnica rtova.

Pratioci.:None more.
Potomak:Bjesomor(Knez tamne strane Trtara,demonsko bie sa svojstvom
strane morilake smrti i neobuzdana bjesa.
ZLA BIA
VILE LJUTICE(nositeljice mahnitosti bezumlja i beznaa.Stanovnice Temnave pokraj mutnog
jezera Beznaa...)
JAL---(Divovsko zmijoliko udovite.)Trooki vodeni zmaj koji ivi na uu podzemne rijeke
Zaborav u mutno jezero Beznaa i provjerava svakog tko ulazi ili izlazi iz
Temnave.
Pratioci jala su: Jad i Bijes ,dva straila nerazdvojna druga.
JAD(On je utjelovljenje izjedanja,nikad sit(Jade nesiti)...Trsto mu jada...
BJES(Strai ljude a Jad jo navaljuje na ivot ljudi.)Njihovi nepomirljivi neprijatelji su Vidov
letipas Jedogonja i nevidljivi poput sjene Bjesog
Pratioci: Zlosrea, a s njome i zao as, i svi biljezi.Kuda Zlosrea, tuda i
tekoado Zlaboga naopako
UVARI(Aveti, Psoglavci, Vukodlaci, Zli ovuljci, zle vile i sjene nastale u doba Zelenog
sunca
To su uvari Kristalne dvorane sred elinog dvora u Temnavi u kojoj prebiva sam
rt...Zlebog je Zeleno sunce napravio u doba pramraka oponaajui Svaroga u elji
da i sam bude jednako moan stvaraoc svijeta.
Svi oni ive uokolo elinog dvora ,lutajui padinama Lelej gore ,izlazei u za njih
povoljno vrijeme meu ljude zagoravajui im ivot.
S njima su i proklete due ,koje su za ivota prolazei tamnim gudurama i peinama
stali na arobni Vilinski busen beznadno zalutali.,ili ih je crni demonski jaha ulovio
u svetom gaju te prisilno odveo u Temavu.
Najpoznatija avet je aporko uvar glavnih vrata kristalne dvorane,nastao od
Bjesomo-rovog aporka, kojeg je izgubio u borbi s nekim neposlunim zmajem.
U nastupu svoje prijetvornosti i opakosti pokuao je aporko jednom ak ubiti
Bjesomo-ra,zbog ega ga je ovaj za kaznu oslijepio.
Kad mu je najposlije na slinavu molbu Bjesomor vratio vid,dao mu oi jedne od sova
-aporkovih pratilja,pa ovaj vie nije mogao zaspati,ve je svu no vrebao mieve i
druge
sitne ivotinje. Zbog toga ,to nikad ne spava,stavio ga je rt za vjeitog uvara
glavnih vrata Kristalne dvorane. Sjene pak nastankom Zlatnog doba na zemlji
(poslije slavne pobjede Svanimira nad troglavom adajom rtom u osloboenju
Zore iz temnave i njenim povratkom u plat kraljice noi) kada su i u podzemlju od
oslabljenja mnogi poeli pjevati i plesati,zbog ega su Morana, Bjesomor i Ljutice
pobile sve vukodlake zmaja i psoglavce,pobjegoe sjene na zemlju, nauivi ljude
tajni kovanja elika i to kroz san.
U toj situaciji Zlebogu nije preostalo nita drugo ,nego da iz Trtara navrati u Temnavu
radi obnove sila tame i priprema za novi rat protiv Svaroga-Dobriboga

Tako se iz mulja ponovno raa tamni zmaj- rt, i onaj gad Jal,te sva sila opakih
stvorova,ali ovaj puta jo vei i straniji
DIVOVI I DIVE
Pria se,da je neko zaista ivjelo pokoljenje golemih ljudi, pravih gorostasa,koji su se
oima ljudi inili kao polubogovi sa udesnimi zastraujuim sposobnostima.
Jer kako inae protumaiti postojanjeplaninskog sedla akone kao divovska sjedala.kako
shva- titi smisao zelenih panjaka ako nekao divovske leajeve.Kad bi uz rub panjaka
zapazili na - kupinu kamenja znali su da je i to djelo divova koji su zacjelo poupali
drvee te kao metlina- ma poistili livade od kamenja radi udobnog izleavanja i odmora.
Zato nije udo da su im se s jedne strane divili a s druge strane pak zavidjeli, jer su se
prema svemu tome osjeali nemo- ni.
Spajajui svoje neznanje i matovitost,sa nuznou saivljavanja s time ljudi su morali
rijeiti i tajnu njihovog postanka.
Tako su divovi ,bia nastala u doba stvaranja svijeta od donje ljuske Prajajeta Starog
Vida.
Uz rijetke iznimke bijahu oni gadne i opake naravi ljubomorni na mo i udoban ivot
bogova, pakostei im kad god im se pruila prilika.Premda ne ba pretjerano
pametni,posjedovali su silnu mo, jer su i oni na neki nain magina stvorenja .
Divovi bijahu grdosije zastraujueg i divljeg izgleda.Nisu potovali nikakve ljudske ni
boije vrijednosti.ivjeli su raspusno i nasilno,a najvanija im je briga bila udovoljiti
ivotnim stras- tima,utaiti svoje nagone, prederati se i besvjesno opiti uz bezgranino
orgijanje.
Tako bi svaka njihova gozba zavrila svaom i tunjavom.
Tako su oni u pradavno doba vladali u carstvu polusvijeta,a meu njima najmoniji su bili
Ognjan (u junom carstvu,izbacujui iz utrobe zemlje plameni ar, a njegovi srodnici
palili poarne vatre)
Lean( u sjevernom carstvu ledene studeni), dok je Svitogor sa svojim srodnicima bio
od njih vei i jai. Nastambe ovih Svitogorskih divova zamiljahu se na nepristupanim
visinama planina, na koje ljudska noga nije mogla pristupiti
Oni su pravljali jutarnjim vjetrovima,svijetlim zlaanim oblacima ranog praskozorja
oploujui ljudima polja i livade. Zbog njihovogdobrog djelovanja, ,smatrali su ih
dobrim divovima
Svitogorski divovi bijahu najpomirljivi prema boanskim visinama-nisu mrziliBogove kao
ostali divovi,ak tovie krvno su se povezali s njima.Tako je Strelka (divska ker )
zavoljela Peruna, najstarijeg sina Praboga Svaruna,postavi mu ena,(iako je Lean
zahtjevao pravo na nju,bez obzira na njezine osjeaje.
To je i bio povod svae izmeu ova dva diva,a kako su leani mrzili bogove i zavidjeli
im ,..Lean se svirepo osvetio njenom ocu i dok je Svitogor spavao, ubio ga ,zdrobivi
mu glavu.
Iz njegova tjela postade zemlja ,koja se i nadalje koila u visine iz koje je kasnije niknulo
golemo stablo-Drvo Svijeta... Krv koja je pritom potocima istjecala, slila se u Svitogorsko
jezero,dok mu se kosti pretvorie u klisure na kojima je Svarog jo kasnije sagradio Nav
-svijetli grad sa dvorima Svaroia i Perunovia,nazvavi ga za uzdarje Strelki,imenom
njezinog oca SVITOGOR..
Potomci:-Strelka i Krak (zmajomorac, dobri div) ubio je zmaja-veliku neman s grdnom
glavurdinom,iz koje je sjevala iva vatra.(Zmaj bi nou izlazio iz peina i vodenih dubina,

harajui i unitavajui sav ljudski trud, otimajui djecu i djevojke te bio pravim uasom
narodu. Da ublae njegov gnjev ljudi su morali barem jednom godinje rtvovati kojeg
momka ili djevojku....)
Kad je najposlijeKrak u dvoboju ubio zmaja,i imalo i veliko na daleko ga je slavilo sve do
danas, a na mjestu gdje se to zbilo, ljudi su podigli grad po imenu Krakov-(dan.Poljska,a
prije doseljenja u dananju domovinu, Bijela Hrvatska...)
U to vrijeme dvoboja Kraka i stranog zmaja,divova na zemlji vie nije bilo.Gotovo svi
izginue u stranom ratu s Bogovima ,kojeg je zapoeo bahati i nasilni Ledan,elei sa
svojim slubenicima Moranom i Mrazom ne samo pokoriti ostale divove,ve i svijetle
bogove,jer htjede neogranienu vlast.Zakonima duha morala pravde i ljepote
predpostavljao je surove vrijednosti zemnoga blagostanja,uitaka, neposluha i
nepotovanja,te razaranja svega i svakog
Kada je poela pobuna Perun i Strelka vatrenim su strijelama , silnim gromovima i
gromode - rom smrvili Ledjane, a Ledana prisilie na povlaenje na najdalji sjever.Vodan
je morao pusti- ti sve izvore voda, podzemne zdence, mora i rijeke da poplave i ugase
Ognjanovo carstvo i rod divova...
Ostale divove (potomke gorostasa,koje vodan nije mogao potopiti sam Svarun naprosto skameni
i pretvori u brda i to na mjestu gdje ih je zatekao.Meu njima najpoznatiji su Klek,
Orijen ,Snjenik i dr. koji i dan danas stre nebu pod oblake...
Divovski Kornat sa svojom vojskom i danas viri iz mora, gdje je i poginuo od zdruene
vojske Gerovita i Volosa,te morskih vila...,budui ga je lukavi Tatomir u pregovorima
nagovorio da poslijednji boj prihvati tako da divovi zagaze do pojasa u more,kako bi
snage bile izjednaenije a pobjeda slaa.
Ne mogavi tako dovoljno nabrati kamenja,kojim su gaali bogove,bili su lak pljen i meta
strijela i maeva Gerovitovih i Volosovih.
Jedini preivjeli div bio je dobri Krak,kojeg je spasila svijetla boica Kraljica Noi
prekrivi ga u odsudnom trenutku svojim tamnim nonim platom.No taj noni podvig nije
ostao bez posljedica, jer iz tog njihovog dodira,rodilo se novo pokoljenje divova, a
koljenovii njihovi postadoe prijatelji naroda,zemlje ,i Bogova, sve zbog one borbe
Kraka sa zmajem.
Potomci tih koljenovia ,poznati su rod :Lobela, Kluka ,Kosjenca, koji su sa seobom
hrvata doli u dananju domovinu.
Daljnji koljenovii ovog divovskog roda ,vele da su i oni manji njihovi srodnici, po imenu
Rego,Veli Joe i Kraljevi Marko,koji bi ak pomagali narodu u presudnim trenucima
po volji bogova ,jer poslije propasti razdoblja divovske vlasti,na elu sa najdivljijim
Ledjanom i Ognjanom ,poslije predpotopnog doba ,Sveotac Svarog namjenio je Zemlju
ljudima,uredivi novi svijetski red..,u kojem bi nebeski rod Svaroia svake godine
naizmjence navraao ljudima,donosei im darove...
Boica Vesna donosila bi mirisno proljetno ruho,i zaljubljenost, Lada bi donosila ljepotu i
ljetnu opojnost ,Svanimir arko i zdravo sunce , a iva sa ibogom ivotne plodove
svakojake....
Svi zajedno,Svaroii brinu, da boravak zimne Morane ne potraje predugo i preotro ,te
da blaga divka Snjeana sa svojom Snjeguljicom i tjelesnom pratnjom Snjegovia
redovito posjeuje ljude posipajui iste ,bijele snijene pahuljice smirenja...
Od Divki (divovskh djevojaka)-osim onih koje su postale boice, jer su pole za
bogove(Zora ,Strelka ,Perunika,Lada, Koleda),najpoznatije su
MIROHRANA(Diva noi,Svijetla boica noi, Kraljica noi)
Ker je divovskog porijekla i roda plod je svijetlih i tamnih boanskih sila.

Ona je najlijepa meu divama zbog toga ,to je u bezpotednom ratu bogova s
divo-vima,svojim nonim platom prkrila jedinog preivjelog dobrog diva Kraka,
Svarog ju je izdigao do nebeskih visina,da ljudima, koje je stvorio umjesto divova
, nosi na zemlju umor i san, bdijui nad njima u drutvu Tatomira
Simboli-:Tamnomodri plat posipan svjetlucavim sjajem zvijezda i zvijezdica.
Potomstvo:sin po imenu Dan. (veseo, lijep i jasan)
U poslijednjem sutonskom rumenilu dana,kad nastupa Kraljica noi, a Svanimir
gasi svoje sunce,pridruuje joj se Danica(pomonica boice Zore) palei i
pronosei lu,ogrnuta platom None dive,pod nazivom najsjajnija Veernjica ...
Ta najsjajnija lu u zvijezdanom platu,sada kao Danica ukazuje put Zori koja se
budi na glas pjetla Vidomira.Tada je i Kraljica noi najlijepa.
SUDJENICE-ROJENICE-(Sreke ,Roanice, Orisnice, Usude)
To su tri sestre,prave divske ene,koje izlaze nou posve isto odjevene
ususret svakom novoroenom pri porodu. Kad to dre u ruci svijeu i stojei mu
vie glave odreuju ,to e mu se za ivota dogoditi.
Narod kazuje,da dvije od njih unose djetetu u kolijevku dobru sreu,a za treu
kau, da ona njihov sud ograniava,odreujui duinu ivota.(Ta je
namrtena,neumitna i pod- mukla.Ona mu urie Sudnji dan. Sve sudbinske niti u
njhovim su rukama.
Njihov je stan na praizvoru ivota-tamo gdje izbija Stablo Svijeta , pa su i one
zato boanska bia.
VILE PATULJCI I DRUGI NOSITELJI MAGINE MOI
Svarog je stvorio vile kao posrednice izmeu junaka ljudi i bogova , pa su one
poluboanska bia... One nadahnjuju pjesnike u stihu i glazbenom zanosu,ozdravljuju i
ljee ljude-junake, bdiju nad napredkom nekog kraja.
Vila je mlada lijepa djevojka ,bie u svijetlu tanku haljinu obuene,kose su im ruse ili
zlatno dugake ,rasputene niz lea i prsa.U toj kosi vilinska je snaga i mo ,dok bez nje
vila postaje smrtna i gubi mo... Vile ne ine zla , osim onome tko ih uvrijedi,njega
nastrijele u nogu ili ruku ,ili ga unakaze..
UMSKE VILE-one su vjerojatno najstarijeg porijekla kod svih indoevropskih naroda.
Vjerovalo se, da svako stablo uobliuje ivot ili da utjelovljuje duh
ovijeka. Odatle nam i dolaze enmska imena: Dunja, Vinja, Rua,
Ljubica,Smiljka, Bosiljka i sl.
VILE BILJARICE-(Vidarice)-one vidaju rane i lijee-nose zdravlje i ljek.Zato se tragalo
tajno za vilinskimrosnim po izboru cvijeem, ili rosnim po izboru
biljem, jer takovo ima naroitu ljekovitu mo da lijei, vida, plodi i poroa.
Na Ivanjdan pleu vile pri izvorima i vodama, pa tko pod njihovu mo
doe, taj se pomlauje.
VILE OBLAKINJE-slue Bogu Perunu, skupljaju oblake, proizvode vjetar, te uvaju od
tue.

VODENE VILE-one su u srodstvu sa oblakinjama.Uvijek su oko voda, bila to rosa, izvor,


vir, rijeka ili more.
Voda od izvore je Vilinska vodica i ljekovita je, jer je posveena vilinskim duhom,koji je obljee-RUSALKE. Tako narod poznaje i vile Posavke,
Podravke, Podunavke..
VILE PLANINKE-Goranke,su mlae srodnice oblakinja i vodenih vila. Poznate su
Vila Velebita, Vila s Urvine planine.
VILA PRIGORKINJA; ZAGORKINJA i sl.-zatitnice su svoga kraja, jame mu sreu i
uvaju junacima strau. Obino se zadravaju kraj gorskih izvora.
VILE BOJOVNICE- vrlim su junacima posestrime. Kuju maeve i britke sablje, hrlei im u
plemenitom pregnuu u pomo, pomaui im u vitekoj nevolji.na svojim
-bjelcima doletjele bi na bojite, te kao predvodnice sokolile bi junake do
pravog zanosa.
Predvodi ih Boica Slave, koja se u ratna vremena na svom propetom
konju pretvarala u BOJANKU.
PATULJCI-OVULJCI- su mala,tajanstvena bia i magine moi. Oni se kriju u
peinama, zakutcima ili pod zemljom.Ima ih i plavkastih (Trolovi u
vedskoj),
dobroudnih i zloudnih, kopaju i trae blago , ili kuju dragocjeno
oruje ili prave tajanstvene napitke. Jedni su veliine do koljena, ak do
pojasa, a neki nisu vei od pedlja ili malog prsta. To su Malii, meu
kojima je naj-poznatiji Pali. Oni skakuu po granama, zalaze i u kue,
gdje ponekad togod uzmu, no nisu kodljivi.
Patuljcima vladaju kraljevi , kao to je najpoznatiji LAKATBRADE PE DALJ MUA .Oni su nadareni duhovnim moima, koje ih ine nadmonima, uz pomo kakve arone moi. (glogov tapi ili vilasto kopljice)
Ne smije ih se dotai , a jo manje uhvatiti za bradu, jer gube svaku
moLijepog su izgleda i umiljati.
DOBRI PATULJCI veinom su skloni ljudima, te im nastoje u svemu koristiti i pomoi,
iako
vole mlade djevice. No pokua li tko remetiti njihov mir, znadu mu se
ljuto
osvetiti. Nou pleu na umskim livadama ili kraj vode u sjaju mjeseine.
Pravi su mudrijai i lukavci, a kad se vraaju kui koracaju u jednoredu
pjevajui bune koranice
ZLI PATULJCI vrlo su zlobni i podmukli. Prave su nakaze, tetoine i
pakosnici.Njihovo je carstvo onkraj podzemlja. Udovi su im kratki i krivi
nos, velik i mesnat, trup kratak, a glava velika sa bradom veom od
trupa. Oi male, usta velika, a lice staro i naborano. I oni vole krasti malu
djecu i djevojke, ali iz iste zlobe, bez ikakvog povoda.
OSTALA MAGINA BIA I AROLIJE

HAJDI-mala vilinskakrilata stvorenja(nasljeeno od Starih-zateeno


stanovnitvo,starosjedioci)
Stanovnici su gorskih pilja i glasnici sudbine rijene doline.
RECI-magi,sveenici-ljudski posrednici sa Bogovima.Glavni rec zvani Vid boravi u
peinskom proroitu u Vrani, kraj jezera. On je uvar svetih panjeva, iz ijih su
stabala Bogovi napravili prve ljude. (iz duba-hrasta-Dubravko, a iz lipe-Sonju
iliLjubljanu,Libavu.)
Po doseljenju , ostavili su ih kraj jezera, gdje su se zakorjenili, te izrasli Dubovi
istine (kronjasti hrast) i mona lipa - DRVO SNAGE. (cvjetovi lipe kuhani s
maginim travama i gljivama-davali su ga kao ratniki napitak za gubitak straha i
rast snage;od Duba istine ir bi pojeli sveti veprovi, koji su bili povlatena hrana
Velikih reca, kraljeva i uglednika, zbog sticanja magine moi-znanja i
odvanosti)
Zato su te svete lugove uvali ratnici i Veliki reci.
LENJACI MJENE- su magine ljeske iz Svetog luga uz Dub istine i lipu snage. (baci ljenjak
o tlo i pretvori se u oblik koji poeli.)
IR DRVA ISTINE prastarog duba predaka. (pojeda u bezizlaznoj situaciji, zbog bistrenja umapro- nicljivosti.
LATICE TRNOVITE RUE s groba Damilovog prijatelja- ljubavni napitak.
PREOKRENUTA ODJEA(naopako obuena)-odvraa zle sile.
KRUG SOLI OKO DEMONA-spreava ga u kretanju
SVETI OGANJ-neko Sventi ogenj naih drevnih predja i svih arijskih naroda(indoevropskih)
i - vei pod dubokim dojmom prirodnih sila, u kojima se nazrijevala srea ili
zlosrea-volja ili srba Bogova priredio bi se onda kada bi harale poasti,glad ili
ratne nedae. Radi stiavanja bojeg gnjeva, prinaale bi se i pomirbene rtve.(u
poetno vrijeme krvne ljudske, kasnije ivotinjske i majposlije jela i pia )
Sveti oganj palio bi se tako, da bi se trljala dva suha drveta, dok ne bi poele
vr- cati iskre,koje bi upalile vatru. Oko lomae skupljeni narod strpljivo bi ekao i
pjevao hvalospjeve.
Kada bi se plamen razbuktao, nastalo bi kliktanje i sveano pjevanje Himne.
Najposlije bi se preskakivalo Sveti oganj ( uglednici, jaui na konjima)
vjerujui u proienje duha i tijela od svih grijeha, zloa i pakosti. Iz toga
ognja nosila bi se vatra i sve domove, da svojim svetim arom rasplamsa
novi kuni oganj KUNO OGNJITE.
IVANJSKI KRIJES-obiaj paljenja mnogobrojnih krijesova prilikom slavljenja praznika
Ognjenog Krijesa i LADE boice ljubavi i plodnosti,prireivao bi se pri proslavi
etve u doba ravnodnevnice prvog dana ljeta, u Kranstvu Ivanja, kad bi sva
priroda bujala i obilno raala. Pjevale bi se i posebne estitarske pjesme
Kolede, elei uspjenu i plodnu godinu.
Po svuda na brijegovima ,livadama,i panjacima, palile bi se u predveerje
goleme svete vatre, kao znamen davne pobjede Svjetloboga nad silama zla i
tmine.
Ovaj drevni obiaj slavi se u narodima podrijetlom iz drevne Mezopotamijepotomcima indoevropskih Arijaca, gdje su uivali i ovisili o blagodatima etiriju
godinjih doba. Jo i danas nakon par tisua godina po doselijenju iz
pradomovine (naroito na jadranskim otocima, Dinari i dr, te alpskim zemljama
postoji sjeanje na svete vatre godinjih doba: proljee = Jurjevo urev dan,

ljeto = Ivanje Mitrov dan, jesen = Stomorske vatre na Kvarneru, zima = badnje
vatre sve na prvi dan toga doba.)
K R A N S T V O.....................?!
Utjelovljenjem Svevinjeg Stvoritelja Svijeta - Isusa Krista u ljudskom
obliju 90-ih g. pr. Kr. u Galileji zapoinje novo razdoblje u ljudskoj povijesti, u
kojem On uz suradnju 12 odabranih apostola, pouava ljudski rod o ispravnom nainu ljudskog ivljenja uz osobno produhovljenje u skromnosti,
pravednosti, istinoljubivosti, suosjeajnosti ljubavi prema drugima.
Njegovim progonom i politkom osudom od strane rimskih i judejskih vlasti,
muenjem i najposlije Isusovim raspeem, zapoinje razdoblje tajnog irenja kranstva po katakombama, meu njegovim sljedbenicima u narodu,
izbjegavajui tako neprestane progone i ubijanaja Rimljana. U isto vrijeme
mnogi uglednici, pismoznanci prouavaju bit kranstva (traei veze s Brahmanima, ili Starim Zavjetom).
Takvo stanje u Rimskom carstvu traje sve do 313. po Kr. kada Konstantin,
car osvojivi Zapadno rimsko carstvo pod kranskim znakom na titovima,
izdaje u Milanu Milanski Edikt (proglas), kojim obznanjuje da je kranstvo
ravnopravna religija s ostalim vjerama. Time prestaju svi progoni krana u
velikom Rimskom carstvu.
Novi poticaj irenju kranstva daju doseljenja novih naroda na prostore Rim
skog carstva: Goti, Franci i Hrvati, koji u njega unose svoje inaice
kranstva.
Od tada, pa kroz Srednji vijek sve do do danas kroz 2000 godina krans tvo se razvija i opstaje.

Literatura:HRVATSKA NARODNA MITOLOGIJA-Dr Nikola Sui


Zagreb-MCMXLIII
HRVATSKI MOTIVI I LEGENDE-PRIE O BOGOVIMA
Vanja Spirin-Pegazd.d.
Zagreb-1997g.
HRVATSKE PUKE POPIJEVKE IZ ZELINE I OKOLICE Dr.Vinko ganec
Str. .....81. 99..... ( Ivanjske koledarske popijevke.)
U Svetom Ivanu Zelini, 6.prosinca 2.005.godine.
Sastavio i prijepis uredio:Branimir Besak