KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN
PENGESANAN MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN

ARAHAN

1. Instrumen ini mengandungi 11 halaman 2. Instrumen ini disertakan bersama MANUAL 3. Sila baca Manual tersebut sebelum menggunakan instrumen ini

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS JUN 2011 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 1

Jantina : Lelaki Perempuan 3. Etnik : Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 4. Tarikh Lahir : Tahun persekolahan semasa : Tahun 1 2 3 4 5 6 Nama Kelas 6. 1.BAHAGIAN A : MAKLUMAT MURID Arahan : Tandakan √ pada petak yang berkaitan atau tulis pada petak yang disediakan. No. Adakah murid ini pempunyai masalah fizikal ? Ya Tidak Jika ‘Ya’ Nyatakan : 5. 7. 8. KP/Sijil Lahir : Murid pernah mengikuti program : Prasekolah/Tadika BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 2 . Nama : 2.

Kedatangan ke sekolah : Baik ( > 90% ) Memuaskan ( 70 – 89% ) Sederhana ( 50 – 69% ) Lemah ( 0 – 49% ) 11 . Pendapatan ibubapa/penjaga sebulan : > RM5000 RM4000 – RM5000 RM3000 – RM4000 RM2000 – RM3000 RM1000 – RM2000 < RM1000 13 .9. Keputusan Ujian Akhir Tahun : Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kemahiran Hidup Pendidikan Islam/Moral Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pendidikan Muzik A B C D E 12 . Sejarah Kesihatan Murid : Asma Masalah Jantung Leukemia BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 3 . 14 .. Pendidikan tertinggi ibubapa/penjaga : Sekolah Rendah Sekolah Menengah Universiti Lain-lain : Nyatakan : ………………………………. Kategori LINUS Tegar : Literasi Numerasi 10 .

15 . Lokasi sekolah Bandar Luar bandar 21 . Kod sekolah : 17 . Gred sekolah : A B SKM Nama Penilai BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 4 . Negeri : 19 . Daerah : 18 . Nama sekolah : 16 . Jenis sekolah SK SJK(C) SJK(T) 20 .

5. 4 5 6 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 5 . Mata kanan 6/9 atau lebih. 3 Murid boleh bertindak balas terhadap bunyi. ii. Murid boleh mengajuk bunyi yang didengar. 1 2 3 JUMLAH SKOR ELEMEN 2 : Tanda-Tanda Masalah Penglihatan YA TIDAK SKOR 4. Murid boleh menunjuk arah bunyi yang didengar. Murid merapatkan buku ke muka ketika membaca. Mata kiri 6/9 atau lebih.Tarikh : Tandatangan Penilai : BAHAGIAN B : SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai. Bacaan Ujian Snellen E: i. ELEMEN 1 : Tanda-Tanda Masalah Pendengaran YA TIDAK SKOR 1. 2.

Murid keliru dengan konsep arah: i. Murid boleh mengimbangi diri apabila berjalan di atas garisan lurus. 9 10 11 12 13 14 15 16 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 6 . Kanan atau kiri. 10.JUMLAH SKOR ELEMEN 3: Tahap Penguasaan Kemahiran Asas Perkembangan Individu YA TIDAK SKOR 6. 7 Murid mempunyai masalah dalam bertutur. 12. 11. 9. 13. 14. 7 8 8. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan dalam bahasa yang difahami. Murid mengalami masalah tingkahlaku. Murid perlu bantuan ketika makan. 15. Murid boleh menyambung titik-titik. Murid menghadapi masalah menggunting kertas. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. Murid boleh bercerita berpandukan gambar.

Murid boleh mengikut arahan mudah. 23. 27. Atas atau bawah. Murid boleh menyambut bola besar dalam jarak satu meter. Kebolehan lisan dalam bahasa yang difahami murid setanding dengan rakan 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 7 . Murid sering gopoh semasa bertindak. 17. Murid boleh mewarna dalam ruang yang disediakan Murid boleh berinteraksi dengan rakanrakan mengenai perkara-perkara semasa. Murid tidak mempunyai hubungan mata (eye contact) ketika berkomunikasi. 19.ii. 18. Depan atau belakang. 20. 17 18 YA TIDAK SKOR 16. 26. Murid cemerkap (clumsy) dalam pergerakan. 25. iii. 24. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid menghadapi masalah dengan konsep turutan. 22. Murid mempunyai masalah rendah diri. Murid boleh menamakan objek. 21.

36 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 8 . Murid sukar mengeja perkataan mudah. 28. Murid kerap melakukan kesalahan: i. Menyusun abjad dalam perkataan. 32 33 31. 31 JUMLAH SKOR Elemen 4: Tahap penguasaan mengeja. Menggabung suku kata secara terbalik. ii. 30. 34 35 32. Mengeja YA TIDAK SKOR 29. Murid boleh memakai kasut dengan betul. membaca dan menulis A. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata.sebaya. Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal.

Menambah perkataan pada bacaannya. menggantikan perkataan. (Jika “TIDAK” terus ke soalan 36) Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya. Murid boleh membaca.B. Membaca YA TIDAK SKOR 33. 35. 37 38 39 40 41 42 C. menggugurkan perkataan. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah: i. iv. iii. Menulis BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 9 . 34. melangkau baris. ii.

46 47 JUMLAH SKOR ELEMEN 5 : Tahap Penguasaan Nombor YA TIDAK SKOR 40 41. Murid tidak boleh membezakan konsep banyak dan sedikit. Murid tidak boleh membezakan saiz. 42. Murid tidak boleh membilang dalam lingkungan 10 secara lisan. ii. 43. 44. Perkataan. Abjad-abjad tertentu. Murid sukar menyalin maklumat dari papan tulis.YA TIDAK SKOR 36. 43 44 Murid menulis lambat berbanding dengan 45 rakan sebaya. 48 49 50 51 52 JUMLAH SKOR BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 10 . Murid menulis secara terbalik: i. 38. Murid tidak mengenal angka 0 hingga 9. Tulisan murid sukar dibaca. Murid tidak boleh menulis angka 0 hingga 9. 37. 39.

Lampiran 1 PEMARKAHAN BAHAGIAN B Lengkapkan skor mengikut Elemen dan buat rumusan di bahagian catatan. ELEMEN 4 : Tahap penguasaan mengeja. HURAIAN ELEMEN 1 : Tanda-tanda Masalah Pendengaran Ada masalah pendengaran sekiranya jumlah skor ialah 1 hingga 3. murid perlu dirujuk kepada Audiologis @ Klinik Kesihatan untuk pemeriksaan lanjut. murid perlu dirujuk kepada Klinik Kesihatan untuk pemeriksaan lanjut. Berkemungkinan ada masalah penglihatan Jika ditanda ‘√ ‘ pada catatan. ELEMEN 5 : Tahap penguasaan nombor Berkemungkinan mempunyai ciri murid berkeperluan khas sekiranya jumlah skor lebih daripada 2.4 dan 5 ditanda ‘ √ ‘. SKOR CATATAN (√ @ X) Berkemungkinan ada masalah pendengaran Jika ditanda ‘√ ‘ pada catatan. ELEMEN 2 : Tanda-tanda Masalah Penglihatan Ada masalah pendengaran sekiranya jumlah skor ialah 1 hinggi 3. Berkemungkinan mempunyai ciri murid berkeperluan khas sekiranya jumlah skor lebih daripada 21. BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 11 . murid perlu dirujuk kepada Pengamal Perubatan untuk pemeriksaan lanjut. membaca dan menulis Berkemungkinan mempunyai ciri murid berkeperluan khas sekiranya jumlah skor lebih daripada 5. ELEMEN 3 : Tahap penguasaan kemahiran asas perkembangan individu. Berkemungkinan mempunyai ciri berkeperluan khas Berkemungkinan mempunyai ciri berkeperluan khas Berkemungkinan mempunyai ciri berkeperluan khas Jika semua /@ ketiga-tiga elemen 3.

Tandatangan Penilai : Nama : Tarikh : Disahkan oleh: …………………………….RUMUSAN (Diisi oleh Penilai) Murid berkemungkinan: i) ii) tidak mempunyai ciri berkeperluan khas mempunyai ciri berkeperluan khas.... (GURU BESAR ) Cop sekolah : BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 12 .

22. 10. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid boleh bercerita berpandukan gambar. 19. Murid menghadapi masalah menggunting kertas. 14. Murid keliru dengan konsep arah. Mata kanan 6/9 atau lebih Murid mempunyai masalah dalam bertutur. 11. 13. 20. Murid perlu bantuan ketika makan. 15. Murid cemerkap (clumsy) dalam pergerakan. 23. Murid boleh menyambut bola besar dalam jarak satu meter. 12. i. ITEM Murid boleh bertindak balas terhadap bunyi Murid boleh mengajuk bunyi yang didengar Murid boleh menunjuk arah bunyi yang didengar Murid merapatkan buku ke muka ketika membaca Bacaan Ujian Snellen E i.PENGSKORAN SKOR MENGIKUT ITEM BIL 1. 9. 2. Murid tidak mempunyai hubungan mata (eye contact) ketika berkomunikasi. Murid boleh menyambung titik-titik. Murid mengalami masalah tingkahlaku. Kanan atau kiri ii. 4. Atas atau bawah iii. 21. 5. 7. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat Murid boleh mengimbangi diri apabila berjalan di atas garisan lurus. SKOR YA TIDAK 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 16. Depan atau belakang Murid menghadapi masalah dengan konsep turutan. 3. Murid sering gopoh semasa bertindak. BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 13 . 17. 8. 24. Mata kiri 6/9 atau lebih ii. 6. 18. Murid boleh mewarna dalam ruang yang disediakan Murid boleh berinteraksi dengan rakan-rakan mengenai perkara-perkara semasa Murid mempunyai masalah rendah diri. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan dalam bahasa yang difahami.

Murid tidak mengenal angka 0 hingga 9. Murid boleh memakai kasut dengan betul Murid sukar mengeja perkataan mudah. 38. 41. i. Menyusun abjad dalam perkataan ii. 27. Murid tidak boleh membilang dalam lingkungan 10 secara lisan. Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 37. 39 40. Murid kerap melakukan kesalahan. Murid boleh menamakan objek Kebolehan lisan dalam bahasa yang difahami murid setanding dengan rakan sebaya. 35. 42.25. Murid tidak boleh menulis angka 0 hingga 9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2011 ms 14 . 32. melangkau baris iv. i. i. 33. menggantikan perkataan Murid sukar menyalin maklumat dari papan tulis. 29. 28. ii. Menggabung suku kata secara terbalik Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. perkataan Murid tidak boleh membezakan konsep banyak dan sedikit Murid tidak boleh membezakan saiz. 36. menambah perkataan pada bacaannya iii. Tulisan murid sukar dibaca Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya Murid menulis secara terbalik. 26. Murid boleh membaca Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. 30. 43 44 Murid boleh mengikut arahan mudah. 34. abjad-abjad tertentu ii. menggugurkan perkataan. 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful