1970.

Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj .Lebowitz.

naglaša- Š Dobro društvo 180 . Louisu Blancu cilj je bio osigurati da svatko ima “moć razviti i primijeniti svoje sposobnosti kako bi uistinu bio slobodan”.01 Svakako. onoga za koje mislimo da svi na njega imaju pravo? Po meni. Članak 62. ustava utvrđuje da je participacija ljudi u “oblikovanju. Slično tome.02 Činjenica da je vizija dobroga društva danas živa može se jasno vidjeti u bolivarskom ustavu Venezuele. za one koje volimo? Koje su odlike dobroga društva. na “razvijanje stvaralačkog potencijala svakog ljudskog bića i puno ostvarenje njegove ili njezine osobnosti u demokratskom društvu” – tema ljudskog razvoja prožima bolivarski ustav. ljudski je razvoj također bio u središtu Marxove perspektive. u deklaraciji članka 20. Ali to nije sve. dobro je društvo ono koje dopušta puni razvoj ljudskog potencijala. stoljeća. on je svoj pogled usmjerio prema društvu u kojem svaka individua može razviti svoj puni potencijal – tj. Isti naglasak na demokratsko. da „“vatko ima pravo na slobodan razvoj svoje (njegove ili njezine) osobnosti” i u usredotočenosti članka 102. participativno i protagonističko društvo prisutan je i u ekonomskoj sferi. Taj se ustav također usredotočuje na pitanje kako ljudi razvijaju svoje sposobnosti i mogućnosti – to jest kako dolazi do sveukupnoga ljudskog razvoja. A Friedrich Engels je ukazao na to da je cilj komunista bio “organizirati društvo na takav način da svaki njegov član može razviti i koristiti sve svoje sposobnosti i moći u potpunoj slobodi. za svoje obitelji. “izgrađivanje potpunog ljudskog sadržaja”. onoga u kojem bismo voljeli živjeti. što je razlog zašto članak 70. provođenju i nadziranju upravljanja javnim poslovima nužan način ostvarenja uključenosti kojim se osigurava potpuni razvoj.) da cilj ljudskoga društva mora biti “osiguravanje sveukupnog ljudskog razvoja”. “puni razvoj ljudske vladavine nad prirodnim snagama”. i individualni i kolektivni”. U svom eksplicitnom priznavanju (u članku 229. To uistinu jest polazište – kao što je bilo za Marxa i druge socijaliste 19. Saint-Simon je takvim društvom smatrao ono koje će svojim pripadnicima omogućiti “najveću moguću priliku za razvoj njihovih sposobnosti”. Nužan način. “razvoj svih ljudskih moći kao takvih svrha je po sebi”. a da time ne narušava temeljne uvjete toga društva”. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj to je dobro društvo? Što mi želimo – za sebe same.Lebowitz.

New York. s obzirom na drugu temu.. Vintage Books. shvaćamo da bez prakse ne možete imati puni razvoj ljudskih sposobnosti. Kao što ćemo vidjeti. Ta dva načela – usredotočenost na ljudski razvoj i praksu te protagonizam kao “nužni način” – tvore ključnu poveznicu potrebnu za naše poimanje. Implicitno je priznanje da se puni razvoj našega stvaralačkog potencijala ne zbiva.. Prosveta. 488. izd. nitko ozbiljno ne može reći da je kapitalizam dobro društvo. 190-92. Build it Now. da je ono što smo sada samo djelić onoga što možemo biti. ono što sada opažamo u sposobnostima ljudskih bića nije sve što je moguće.). Kako se može dogoditi slobodni razvoj radnika kada su prisiljeni prodati svoju sposobnost da proizvode kapitalistima za koje su oni samo sredstvo za stjecanje profita? Radnici nisu samo eksploatirani već su i izobličeni (“osakaćeni” rekao je Marx) – i u procesu proizvođenja viška vrijednosti i neprestanim stvaranjem novih potreba kako bi ostvarili taj višak vrijednosti. i individualni i kolektivni”. 708 (hrv. Izopačena narav kapitalizma najpotpunije se pokazuje u razdobljima ekonomskih kriza. International Publishers. to je teorija koja naglašava procjep između onoga što jest i što bi trebalo biti.03 Te teme u bolivarskom ustavu o punom ljudskom razvoju i o onome što je potrebno za ljudski razvoj impliciraju posebnu teoriju. To je jasno priznanje da ljudski razvoj nije fiksiran i da mi ne znamo njegove granice.05 Posljedica je kombinacija nezaposlenih radnika. sv. Karl Marks. 89-90. solidarnosti. zbog solidarnosti. Umjesto toga. New York. “razvijanje stvaralačkog potencijala svakoga ljudskog bića” naglašava “aktivnu. New York. str. str. 1973. str. Kapitalizam svakako nije usmjeren prema solidarnosti. zajedničkog truda. Upravo zato što su ljudska bića i priroda samo sredstva za postizanje njegova cilja. sv. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010. Osnovi kritike političke ekonomije I-II.04 Ono je zasnovano na konceptu ljudske obitelji gdje su naši odnosi (riječima članka 75. Treće izdanje. Naprotiv. on nije rezultat darova s neba. suradnju u svim oblicima” i zašto cilj članka 102. taj ustav utjelovljuje poznatu teoriju koja ustrajava na tome da je participacija nužna za ljudski razvoj – Marxov koncept “revolucionarne prakse”. Lebowitz. prema potrebama društveno razvijenih ljudi”. Monthly Review Press. U prvom slučaju. neiskorištenih sposobnosti i resursa te ljudi nezadovoljenih potreba. počivaju na privatnim individuama u skladu s njihovim mogućnostima” (članak 135. 05 Karl Marx. 541. Grundrisse. 1981. iz bolivarskog ustava) zasnovani na “jednakosti prava i dužnosti. 72. Prosveta. 30. III. Proizvodnja se 181 Lebowitz. ili skrbljenju. Karl Marx.. 367. bez obzira na ljudske potrebe. 2006. i ono u kojem ljudi skrbe jedni za druge i razumiju da “razvoj ljudskih sposobnosti s jedne strane [ne može biti] zasnovan na ograničavanju razvoja s druge”. društvenoj odgovornosti. 5360. Vintage Books. 323) 03 Za reference na bolivarski ustav vidi: Lebowitz. On izaziva svađu među radnicima i međusobno ih sukobljava kao konkurente kako bi reducirao svaki izazov svojoj vladavini i svojoj materijalnoj koristi. “Podudarnost mijenjanja okolnosti i ljudske djelatnosti ili samopromjene” crvena je nit koja prolazi cijelim Marxovim djelom. Collected Works. 04 Karl Marx i Friedrich Engels. uzajamnog razumijevanja i međusobnog poštivanja”. svjesnu i zajedničku participaciju”. mi sebe mijenjamo putem naše djelatnosti. Beograd 1979. Slično tome. Nesposobnost kapitalista da zarađuju novac uzrok je njihova zaustavljanja proizvodnje. naravno. ne pada s neba. (hrv. str. .. kapitalizam uopće nema veze s ljudskim razvojem. Capital. Drugim riječima. Kad to učinimo. Marxovo shvaćanje istodobne promjene okolnosti i samopromjene znači da smo mi proizvodi svih svojih djelatnosti – proizvodi svojih borba (i svoga neuspjeha da se borimo). tu nije riječ o stvaranju uvjeta za protagonizam na radnim mjestima i u društvu – onaj nužni način kojim ljudi mogu ostvariti “svoj puni razvoj. Logika kapitala stvara društvo u kojem su sve ljudske vrijednosti podvrgnute potrazi za profitom. To je. izd. 1352) va “samoupravljanje. ali da je moguć. New York. Izopačeno društvo Prema navedenim kriterijima. smatrao je. Tada se može vidjeti da stopa profita “odlučuje o proširivanju ili ograničavanju proizvodnje razmjerno proizvodnji prema društvenim potrebama. Build it Now: Socialism for the TwentyFirst Century. dakle. dobro je društvo ono gdje prepoznajemo “obveze koje. društvene odgovornosti i humanitarne pomoći. kapital razara ono što je Marx nazvao prvotnim izvorom bogatstva – ljudska bića i priroda. str. 02 Karl Marx. suupravljanje. Ljudski razvoj. str. ne možete stvoriti ljude koji pripadaju dobrom društvu. Umjesto da izgrađuje društvo kohezije i skrbi. Bez protagonizma koji transformira ljude. Vrlo jednostavno. Dobro je društvo.01 Michael A. proizvodi svih odnosa u kojima proizvodimo i međusobno djelujemo. dobro je društvo (kao što kaže Komunistički manifest) zajednica u kojoj je “slobodan razvitak svakog pojedinca uvjet slobodnog razvitka za sve”. Umjesto da bude zbirka na sebe usmjerenih individua (i skupina). kapital komada društvo. str. Beograd 1979. Kapital I-III. poštivanju. politička tvrdnja – zato što implicira da postoji alternativa. Ta ključna poveznica između ljudskoga razvoja i prakse ostavlja duboke posljedice jer nam dopušta da prepoznamo putove koji ne vode prema dobrom društvu već prema kraju puta.

Grundrisse. Dakle. Kapital ne želi. time. Vintage Books. Bijeda filozofije. Kakav je još dokaz potreban za iracionalnost kapitalizma? Zapravo. s jedne strane kapitalist. kao radnika koji se ponovno moraju pojaviti na tržištu rada da bi prodali svoju radnu snagu kako bi preživjeli). Prema tome. Kapital to ne čini samo tako da radnike koristi jedne protiv drugih (kao što je Marx opisao način na koji kapital iskorištava neprijateljstvo između engleskih i irskih radnika) već i konstantnim reproduciranjem rezervne vojske rada nezaposlenih posredstvom zamjenjivanja radnika strojevima. Uspješnom prodajom tih roba (i.. sustav ne samo proizvodnje već i reprodukcije: “Stoga kapitalistički proces proizvodnje. ostvarenjem viška vrijednosti) kapital može obnoviti sredstva za proizvodnju utrošena u procesu proizvodnje.07 I ta nužnost prodavanja radne snage iznova se reproducira kada se nadnice koje radnici dobivaju potroše na njihove uobičajene potrebe koje se potom konzumiraju. 718. proces reprodukcije. kapitalizam je.”. raspodjela i potrošnja kao odlike kapitalizma međusobno se podržavaju kako bi osigurale njegovu reprodukciju kao organskog sustava. The Poverty of Philosophy. sv. dakle. Ako reprodukcija kapitala zahtijeva reprodukciju radnika kao najamnih radnika (drugim riječima. 08 Marx.06 Karl Marx. To jest. prema tome.. Prema tome. 182 . objasnio je Marx. 07 Karl Marx. On koristi ta prava da eksploatira radnike (tj. već želi ostvariti taj višak vrijednosti u obliku novca prodavanjem tih roba. “svaki ekonomski odnos pretpostavlja drugi u građansko-ekonomskom obliku. Kupovanje radne snage kapitalu daje neposredno pravo da nadgleda i upravlja radnicima u radnom procesu. natrag na tržište rada. International Publishers.”. njegovi uvjeti postojanja? Da bismo razumjeli reprodukciju kapitalizma. isti je slučaj sa svakim organskim sistemom”. Ali njegova sposobnost da nastavlja djelovati kao kapital zahtijeva reprodukciju radnika kao najamnih radnika (tj. proizvodnja roba koja uključuje višak vrijednosti. Capital. str. 724. str. ukratko. i radnika koji su odvojeni od svojih sredstava za proizvodnju te stoga nemaju nikakvu alternativu za održanje nego da prodaju svoju sposobnost za obavljanje rada (radna snaga). I. što osigurava takav proces? Dok kapital konstantno pokušava sniziti nadnice. str. 6. treba poći od polazišta da je on odnos između kapitalista koji su vlasnici sredstava za proizvodnju i koje vodi željom za profitom (viškom vrijednosti). I nadmetanje među radnicima i podjela radničke klase na zaposlenu i nezaposlenu usmjereno je prema snižavanju nadnica. Proizvodnja u uvjetima kapitalističkih odnosa reproducira odnose kapitalističke raspodjele. da iznudi izvo­ đenje viška vrijednosti). Marx. 167 (hrv. da oni nastave prodavati svoju radnu snagu). 1977. održati svoju željenu potrošnju i akumulirati kapital u svrhu ekspanzije. sv. može pokrenuti. Capital. 1976. Karl Marks. 716. taj je sustav toliko duboko izopačen da je nužno postaviti pitanje što kapitalizam i dalje pokreće? Kapitalizam kao organski sustav Što tom sustavu dopušta da se obnavlja? Koje su njegove strukturalne potrebe. moramo o njemu misliti kao o totalnom. u: Marx and Engels. I. To je logička premisa kapitalizma i mora se demonstrirati da je ta pretpostavka (kapitalisti koji posjeduju sredstva za proizvodnju i radnici koji moraju prodavati svoju radnu snagu) i rezultat. izd. promatran kao totalan. 62). ali i vlasnička prava na ono što radnici proizvode. ne samo višak vrijednosti već i proizvodi i reproducira sam odnos kapitala. zbiva se u sferi proizvodnje u uvjetima kapitalističkih proizvodnih odnosa.06 Da bi se kapitalizam shvatio kao organski sustav. i tako je sve što je postavljeno ujedno pretpostavljeno. str. proizvodi ne samo robe. “velika ljepota kapitalističke proizvodnje”: “Ona ne samo da konstantno reproducira najamnog radnika kao najamnog radnika već uvijek proizvodi i relativan višak populacije najamnih radnika razmjerno akumulaciji kapitala. Dakle. U kapitalizmu. Beograd 1977. što osigurava da radnici neće dobiti dovoljne nadnice kako bi se izvukli iz potrebe da prodaju svoju radnu sposobnost kako bi preživjeli? Jedan od načina na koji kapital održava nadnice na niskoj razini jest zavada i odvajanje radnika kako bi se nadmetali jedni s drugima umjesto da se udruže protiv kapitala. sv. povezanom procesu – kao “društveno tijelo u kome svi odnosi istovremeno postoje i oslanjaju se jedan na drugi”. str. to potonje stanje je “apsolutni uvjet kapitalističke proizvodnje”. kapital se reproducira i raste. no to se ne događa. New York. kao što je Marx komentirao. tj. povezan proces. s druge najamni radnik. 278.08 Naravno. radnici pritišću u suprotnom smjeru. ponovno unajmiti najamne radnike. Collected Works. Zašto? Jednostavno zato što nije profitabilna onima koji posjeduju sredstva za proizvodnju. proizvodnja. New York. te oplođene robe. Prosveta. to ne ide baš tako automatski.

Capital. za “poštene” nadnice). bogato plaćenim ulizicama i korisnicima sinekura” francuske države iz sredine devetnaestog stoljeća. 14 Lebowitz. pa ćete lako uvidjeti zašto su radnici prinuđeni neprestano se pojavljivati na tržištu rada. Progress Publishers.09 Marx. koja upravlja radnim ljudima i ugnjetava ih – gorka ironija. Izgubio se važan dio socijalističke vizije – središnja uloga ljudskih bića. da je osigurana društvena ovisnost radnika o kapitalistu. 193-95. kao što je “poštenje” (primjerice. Upravo je zbog toga bitna vizija alternative. proces u kojem nastaju osiromašeni radnici i s potrebom da konzumiraju i sa sredstvima za konzumiranje. Grundrisse. Ako ljudi misle da nema alternative. razvoj koji bi jednoga dana (i nekako) proizveo društvo koje je negiralo nezadovoljene potrebe karakteristične za kapitalizam – društvo koje karakterizira izobilje koje svakome dopušta da troši i potroši u skladu sa svojim potrebama. Međutim. Kapital i dalje vlada proizvodnjom i društvom. 899. slama svaki otpor.12 Shvaćanje da je kapitalizam izopačeno društvo koje izobličuje ljude i da je kapital. Lebowitz. 14950. što je neophodno”. 203. tvrdio je Marx. Mogućnost toga “dobrog društva” uistinu je bila perspektiva s koje je kritizirao kapitalizam. međutim. a da ih sve ne promijenite. oni će uvijek biti ovisni o njemu – bez obzira na to koliko se borili za pojedinačna pitanja. New York. Doista. I.”. po sebi. značajan dio predodžbe izražene “socijalizmom” i “komunizmom” odnosio se na državu koja stoji nad društvom i iznad njega. 12 Michael A. zasnovanu na univerzalnom razvoju individua i na podčinjavanju njihove zajedničke. i najzad. str. 13 Marx. Palgrave Macmillan. Drugo izdanje. Organizacija kapitalističkog procesa proizvodnje. Beyond CAPITAL. Nažalost. str. str. Sablast socijalizma za 21. prevladavajuća koncepcija socijalizma u dvadesetom stoljeću nastojala je istaknuti razvoj proizvodnih snaga. Marxova je namjera bila da radnicima objasni narav kapitala i pomogne im razumjeti nužnost nadilaženja kapitalizma. Kao što ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju. onda će se boriti da učine najviše što mogu u okviru kapitalizma ali neće trošiti svoje vrijeme i energiju pokušavajući postići nemoguće. Kapitala. to je premisa njegove knjige. 1971. kapital nastoji proizvoditi radničku klasu koja mu je potrebna: “Unapređivanje kapitalističke proizvodnje proizvodi radničku klasu koja zbog obrazovanja.15 “Moramo ponovno izmisliti socijalizam” – bila je izjava kojom je Hugo Chavez naelektrizirao aktiviste u Ukratko. . sposobnost kapitala da premješta radnike nije jedina koja osigurava “neophodnu” ovisnost radnika o kapitalistu. 154. jer radnici misle da je kapital nužan. Upravo zbog inherentne tendencije kapitala da proizvede radničku klasu koja će na zahtjeve kapitala gledati kao na “samoočigledne prirodne zakone”. str. također. Započevši s (a) ljudima koji su odvojeni od sredstava za proizvodnju i s potrebama koje moraju ispuniti. uzme li se u obzir Marxov prijezir prema “sveupravljačkoj birokraciji” i “državnim parazitima. 15 Karl Marx. oni su iznova bez sredstava za vlastito održanje pa se moraju ponovno pojaviti pred kapitalom. “First Outline of the Civil War in France” u: Karl Marx i Friedrich Engels. svaki ekonomski odnos pretpostavlja svaki drugi u svom buržoaskom ekonomskom obliku”. tradicije i navike na zahtjeve tog načina proizvodnje gleda kao na samoočigledne prirodne zakone. društvene produktivnosti kao njihove društvene moći”. vidimo da ti ljudi (b) moraju ići na tržište rada kako bi prodali svoju radnu snagu – nadmećući se s drugim ljudima u istoj situaciji. On the Paris Commune. 935.14 Umjesto te usredotočenosti na puni razvoj ljudskoga potencijala. 10 Vidi poglavlje 2 za raspravu o otuđujućoj proizvodnji pod kapitalizmom. to je bilo društvo koje vodi “potreba radnika za razvojem”. Rezultat toga je da su nadnice “ograničene da udovolje kapitalističkoj eksploataciji. 2003. konzumiravši proizvode koje mogu kupiti.09 Dodajte toj činjenici kako potrebe radnika da troši rastu kao posljedica združivanja otuđenja (osiromašenja. sv. “u dovršenom buržoaskom sustavu. Sve dok radnici ne shvate da je kapital rezultat eksploatacije. Beyond CAPITAL. 177. Oni (c) ulaze u kapitalističku proizvodnju. države koja je stiskala “živo građansko društvo kao udav”. Capital. str. a njegove su faze međuovisne – ne možete promijeniti jednu. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010. Beyond CAPITAL: Marx's Political Economy of the Working Class. stoljeće Marx je imao viziju alternative – društvo udruženih proizvođača. 11 Marx. To je podmukli krug. Moskva.13 Socijalizam je za njega bio društvo koje uklanja sve prepreke punom razvoju ljudskih bića. 209. sv. rezultat eksploatacije ipak nije dovoljno. kad se jednom potpuno razvije. “potpunog ispražnjenja”) karakterističnog za kapitalističku proizvodnju i kapitalova konstantnog stvaranja novih potreba dok pokušava prodati robu. I to je ra- 183 Lebowitz. I.11 zlog zašto je Marx napisao Kapital. str. “slobodnu individualnost. Lebowitz. oni iznova moraju proizvoditi za ciljeve kapitala. 158.10 Ovdje jasno možemo zapaziti podmukli krug kapitalizma.

nove žene. Ta je knjiga od tisuću stranica pojačala Chavezovo usmjerenje prema uporabnim. ne možemo pribjeći državnom kapitalizmu koji bi bio istovjetan izopačenju Sovjetskoga Saveza. taj ustav jasno podržavao održavanje kapitalizma – “dobrog kapitalizma”. Njega ne zanimaju nesreće na radu. uključivao je definitivne elemente koji su pokazivali u smjeru dobroga društva. jednakost i održivost – sve su te odlike suprotne logici kapitala (usp. imaju li gdje stanovati. str. Društvena se ekonomija. Posredstvom revolucionarne prakse u našim zajednicama. ali novi tip socijalizma. “To ne može biti ona vrsta socijalizma koju smo vidjeli u Sovjetskom Savezu”. imaju li škole. kao alternativa kapitalizmu nudila se “društvena ekonomija”. Socijalizam moramo ponovno potvrditi kao tezu.18 Chavez je zapravo do 2003. tvrdio je Chavez. 109. New York. “sjajnu knjigu Istvána Mésárosa”.19 Uzbuđen Marxovim argumentom da komunalna ekonomija zahtijeva razmjenu ne stvari već djelatnosti – djelatnosti određenih komunalnim potrebama i komunalnim svrhama – Chavez je u srpnju pozvao na stvaranje “zajedničkoga sustava proizvodnje i potrošnje. što će reći. ni ekspanzija sredstava za proizvodnju ni državno upravljanje ne bi trebali definirati novo socijalističko društvo. Monthly Review Press. Razmotrite logiku koja utemeljuje tu osobitu kombinaciju: (a) društveno vlasništvo sredstava za proizvodnju presudno je zato što je to jedini način da se osigura usmjerenost naše 184 . 18 Lebowitz. a da nije koristio taj termin. ali vidi također # 263). još se nije otvoreno govorilo o socijalizmu. Poslije tih događaja bolivarski je proces značajno skrenuo ulijevo. U njegovoj je srži “ključna poveznica” ljudskoga razvoja i praksa – ona ključna poveznica koja ustraje na tome da se razvoj ljudskih sposobnosti može zbiti smo putem prakse i koja time ukazuje na našu potrebu da se možemo razvijati kroz demokratsku. Jasan je proces kojim su se obrisi te sablasti pojavili u Venezueli. – što pokazuje da venecuelski kapitalisti i njihovi imperijalistički pristaše nisu bili zainteresirani za “dobri kapitalizam”. Alo Presidente transkripti dostupni su na internetu. komplementarnost. Trećeg puta koji je Chavez u tom trenutku želio. imaju li liječnike kad se razbole. nego “društvena ekonomija stvara uglavnom uporabnu vrijednost”. gdje spavaju. 750-51.16 Lebowitz. onaj humanistički. kad se udubio u Beyond Capital (Onkraj kapitala). govorio o socijalizmu. jedu li radnici. Kapital. a ne na nadmetanje”. str.17 Njegovo vjerovanje u mogućnost kapitalističkoga puta ipak je u biti završilo osujećenim državnim udarom iz 2002. Stoga je u svome pro- gramu Alo Presidente 14. # 264. Beyond Capital: Toward a Theory of Transition. Umjesto toga. stoljeće. Chavez objavio da je “logika kapitala izopačena logika”. čime se želi reći. Logiku kapitala nije briga ni za što od toga. svome završnom govoru na Svjetskom društvenom forumu u siječnju 2005. društvene proizvodnje i zadovoljenja društvenih potreba (Alo Presidente. 19 István Mészáros. Njena je svrha “izgradnja novoga muškarca. i kapitalističkom obustavom rada u naftnim i drugim sektorima u zimu 2002. ne brine zbog zapošljavanja djece. također. imaju li. na razmjenske vrijednosti. ne zabrinjava ga glad radnika. na radu. mi sami sebe proizvodimo naspram osiromašenih i osakaćenih ljudskih bića koja proizvodi kapitalizam. mirovinu. 757-60. a ne strojeve ili državu”. Build it Now. našim radnim mjestima i u svim našim društvenim institucijama. Kao što smo vidjeli. 9092. na radniku i radnikovoj obitelji. ona je izopačena. tvrdio je. pravednost. produbilo se Chavezovo predstavljanje socijalističke alternative. 108109. Chavez je tvrdio da “društvena ekonomija zasniva svoju logiku na ljudskom biću. Build it Now. bolivarski ustav iz 1999. recipročnost. novoga društva”. Build it Now. Istovremeno je. projekt i put. Nakon njegova reizbora u prosincu 2006. rujna 2003. “već će se on pojaviti dok budemo razvijali nove sustave koji se nadograđuju na suradnju. U siječnju 2007. u Porto Alegreu u Brazilu. To je sablast koja progoni kapitalizam – sablast socijalizma za 21. kapitalizam mora biti nadiđen. suradnja.16 Ukratko. “Ne.” Nasuprot tomu. koji ispred svega stavlja ljudska bića. 20 Lebowitz.20 To bi bio način da se gradi solidarnost. 17 Lebowitz. participativnu i protagonističku aktivnost u svim vidovima svojih života. 100101. kada ostare. neishranjenost njihove djece. umjesto toga ljudska se bića moraju naći u njegovom središtu. 1994. uveo je koncept “elementarnog trokuta socijalizma” – kombinaciju društvenog vlasništva. Ipak. Alo Presidente # 229). Želimo li ikad privesti kraju siromaštvo većine svijeta. na ljudskom biću”. naglasio je./2003. novoga sustava”. str. a njegove ideje o socijalizmu počele su sve više poprimati jasan oblik 2005. a ne razmjenskim vrijednostima Mészárosovim tumačenjem kritike iz Marxovih Grundrissea robne razmjene u novom društvu. ipak. ona je dijabolična. “Međutim. o potrebi “ponovnog otkrivanja socijalizma” bio je samo početak. str. str. Chavezov proglas početkom 2005. Build it Now. ne usredotočuje na ekonomsku dobit.

185 Lebowitz. . Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010.

21 Michael A. svoje mitologije. tema je ove knjige. bio pozadinski koncept koji je u konačnici doveo do “elementarnog trokuta socijalizma”: društveno vlasništvo. obuhvaća nekoliko poglavlja o konceptu socijalističkoga prijelaza i o konkretnim mjerama za izgradnju novoga društva. i (c) proizvodnja zajedničkih potreba i svrha inherentna je solidarnom društvu koje prepoznaje da je slobodni razvoj svakoga uvjet slobodnog razvoja svih. sablast barbarizma. on još nije ostvaren. sastoji se od poglavlja o “bogatstvu ljudi”. 833-34. izostajanje uspjeha (ili truda) da se nadomjeste svi dijelovi “totalnosti postojećih reproduktivnih odnosa” značila je neuspjeh da se ide “onkraj kapitala”. o “proizvodnji ljudi” i o “solidarnom društvu”. The Socialist Alternative: Real Human Development (Socijalistička alternativa: Pravi ljudski razvoj) podijeljena je na dva dijela. onaj koji ljudi prepoznaju kao svoj (naspram blijede imitacije nekoga drugog). rezultat prošloga društvenog rada. stoljeća) i osvojila umove masa u Venezueli i drugdje. prema njemu. pogrešna. str. tog odnosa kruženja “koji su svi međusobno isprepleteni i jedan drugoga uzajamno pojačavaju” te time pojačavaju “izopačenu dijalektiku nepopravljivo štetnog sustava kapitala”. Ukratko.21 Još jednom. također. To je. 845. Ima jedna stara uzrečica koja kaže da ako ne znate kamo želite ići. s njenom “naobraženom klasom” postavljenom iznad radnika (“koja apsorbira inteligenciju masa i okreće ih protiv njih sa- 186 . Ključno je jamstvo da naše društveno nasljeđe. Neuspjeh socijalističkih eksperimenata iz 20.23 Tu je. 23 Mészáros. društvene proizvodnje prema slobodnom razvoju svih. Nadovezujući se na Marxa. I. sposobnost naše proizvodne djelatnosti da razvije naš potencijal pomoću radničkog upravljanja i upravljanja zajednicom – naspram one “sustavne i hijerarhijske podjele rada” karakteristične za kapitalističku proizvodnju. društvena proizvodnja. Socijalizam za ovo stoljeće treba se izgraditi – što je zadatak od posebne važnosti s obzirom da nas proganja druga sablast. “Izgradnja socijalističkoga trokuta”. Monthly Review. Mészáros je naglasio potrebu da se preustroje svi dijelovi organskoga sustava kapitalizma. svaka će vas cesta odvesti tamo. Ako ne znate kamo želite poći. shvaćamo da najpouzdanije nastavljamo dalje kada biramo svoj put. travanj 2007.22 Prema tome. zbili su se zbog neuspjeha da se ide onkraj “podmuklog kruga odnosa kapitala”. Mészáros zagovara nužnost razumijevanja kapitalizma kao organskoga sustava. 22 Mészáros. koja polazi od zbiljskoga društvenog nadzora sredstava za proizvodnju”. stoljeće pojavila (s mnogo više materijalnog sadržaja nego što su Marx i Engels opisali sredinom 19. Budući da govorimo o procesu ljudskoga razvoja. str. Ta je uzrečica. zajedničke. Lebowitz. Postoji razlog za takvu podjelu i ono što slijedi. Obećavajući put. specifične kombinacije proizvodnja-raspodjela-potrošnja. 823. onakvim u kakvom bismo voljeli živjeti i za koje mislimo da na njega svatko ima pravo. Build it Now. Beyond Capital. (b) društvena proizvodnja koju organiziraju radnici gradi nove odnose suradnje među proizvođačima i uvjet je punog razvoja proizvođača. različite suodnose političkih snaga (narodnih i međunarodnih) i različite povijesne aktere koji su nas prvi usmjerili na taj put i postaje jasno da bismo “bili cjepidlačarske budale kad bismo ustrajali na tome da postoji samo jedan način da se započne socijalna revolucija”. nijedna vas cesta neće odvesti tamo. 68. pripada svima umjesto samo ograničenoj skupini. međuovisni – tri strane “elementarnog socijalističkog trokuta”. tradicije (uključujući religiozne i urođene). 24 Lebowitz. u kojem svi ti elementi istodobno supostoje i podupiru jedan drugoga. str. društvene potrebe. Socijalistička alternativa zahtijeva “radikalnu rekonstituciju dijalektike proizvodnja-raspodjela-potrošnja. stoljeća. koji koncept socijalističkoga trokuta otvara. “Socijalistički trokut”. trebamo shvatiti da će se proces njegove izgradnje svugdje razlikovati: Svako društvo ima svoje jedinstvene karakteristike – svoje jedinstvene povijesti. Beyond Capital. Solidarno društvo Vratimo se konceptu dobrog društva – društva koje smatramo dobrim. kao što sam tvrdio u “Socijalizam ne pada s neba” (“Socialism Does Not Drop from the Sky”). dakle. Uvodni dio. 67. Premda se sablast socijalizma za 21. Svi su ti dijelovi povezani. Drugi dio.24 Međutim mi ipak trebamo znati kamo želimo ići. Dodajte tome različite razine ekonomskoga razvoja. “New Wings for Socialism”. Chavezov teoretski korak može se pratiti unatrag do Mészárosove knjige Beyond Capital. a ne o apstraktnim receptima. ipak. svoje junake koji su se borili za bolji svijet i posebne sposobnosti koje su ljudi razvili tijekom procesa borbe.

kako s tvoje tako i s moje strane. 28 Marx. “pojavljuje se kao vanjski okvir individuuma. “Comments on James Mill”. Collected Works. u tom društvenom odnosu proizvođača robe. str. mi svoju proizvodnu djelatnost ne gledamo kao izraz nas samih i kao radost. “ona bi se prepoznala i smatrala molbom. “Comments on Mill”. str. nego naprotiv na odvajanju čovjeka od čovjeka”. 227. Adam Smith. odvojeni i izolirani. kada se odnosimo kao vlasnici. “Time se želi reći. Mi se borimo jedni protiv drugih zato što smo. pak. Jedina veza koja ih ujedinjuje jest prirodna nužnost. odvojeni sebičnjaci. (hrv. 228. i budući sebičnost svakog od nas teži doseći bolji dio toga od drugog. s vaše strane. Wealth of Nations. U tom procesu razmjenjivanja naših proizvoda. str. onakvo u kojem usredotočenost nije na “vezi čovjeka s čovjekom. Collected Works. mi “uzajamno robujemo predmetu”. I. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010.. 30 Marx. International Publishers. International Publishers. a koji bi se doimao da omogućuje dostojanstvo jest “otuđeni jezik materijalnih vrijednosti” i racionalno je za nas kao individue proizvoditi razmjenske vrijednosti. već o njihovim probitcima. I. str. unatoč “svestranoj međusobnoj zavisnosti proizvođača”. Međutim. I nema očiglednog bijega izvan tog odnosa. Zagreb 2005. Da bih osigurao ono što mi je potrebno. Vaše potrebe čine vas ovisnim o meni: “Ni blizu tome da budu sredstva koja bi vama dala moć nad mojom proizvodnjom. 225. Ukratko. Zašto se to događa? Kao što je Smith primijetio.30 Marx se nikad nije udaljio od tog gledišta o razmjenskom odnosu. Ako bih vam rekao da imam potrebu. ukratko. 225-26. koristoljublje je bitno zato što je on tvrdio da nitko ne može očekivati pomoć od drugih koja bi se zasnivala samo na dobročinstvu. str. ja moram proizvesti za vas. 3. “Comments on James Mill”.26 To je način na koji politička ekonomija promatra društvo. naravno. 52). Zapravo. da je zajednica ljudskih bića u svojoj srži odnos odvojenih vlasnika imovine. Međutim. bitne”. u: Marx and Engels. ona su umjesto toga sredstva koja meni daju moć nad vama. Bogatstvo naroda. moja je djelatnost prisilna. potreba i privatni interes. zapazio je Marx. a ne za tebe. moje potrebe daju mi moć nada mnom. izd. 14 (hrv. sv. već njihovoj sebičnosti. str. Ono započinje. izd. Masmedia. degradacije”. vaša me potreba ne pobuđuje da vam pomognem kao drugom ljudskom biću. “Prilog jevrejskom pitanju”. . već od njihova čuvanja vlastitog interesa. To je način na koji zadovoljavamo svoje potrebe: “Mi ne očekujemo ručak od dobrohotnosti mesara. godine. naša proizvodnja nije proizvodnja čovjeka za čovjeka kao čovjeka. od naše djelatnosti i od naših proizvoda. zapravo. čuvanje njihova vlasništva i njihove egoistične ličnosti”. razmjena se zbiva kada je to u našem individualnom interesu. ne posredstvom one unutarnje. proizvodna djelatnost u koju svrhu? Je li to važno u društvu koje želimo? Posebno. 7576) 27 Karl Marx. Jedini jezik kojim bismo mogli razgovarati u tom odnosu.27 U našem odnosu vlasnika imovine implicitna je mogućnost razmjenjivanja naše imovine.. Istovremeno. I..25 Koristoljublje vlasnika Kakvo je to društvo? Za Marxa. uvida ili okretnosti”. 3. Ona je “mučenje”. ona nije društvena proizvodnja”. “smatrala bi se drskošću ili ludošću te bi se kao takva odbacila”. vaša potreba daje mi moć nad vama. Takvo društvo. 29 Marx. Mi se ne obraćamo njihovoj čovječnosti.29 Kakva se vrsta ljudi proizvodi u tom odnosu koji započinje “odvajanjem čovjeka od čovjeka”? Vrlo jasno. tj. U Grundrisse je napisao da su ti proizvođači u razmjeni. 1975. 26 Karl Marx. New York. Mi se borimo jedan protiv drugoga.”. ljudi koji ostaju otuđeni jedni od drugih. a ne za mene”. koje je mjesto koristoljublja u našoj djelatnosti? Za Adama Smitha. mi nužno težimo prevariti jedan drugoga”. mi sklapamo ugovor jedni s drugima: “Daj mi ono što ja želim pa ćeš dobiti ono što ti želiš”“. Zagreb 1989.28 Što se događa. 1975. Prema tome. 162-64. Drugim riječima. suprotno tome. sv. i ne govorimo im nikada o svojim potrebama. ja ne proizvodim za tebe kao drugo ljudsko biće. s premisom da smo mi odvojeni. u Karl Marx – Friedrich Engels. zaklinjanjem i zato poniženjem. “budući je naša proizvodnja sebična. 217. Rani radovi. komentirao je Marx 1843. Naprotiv. pivara ili pekara. postoji “potpuno izoliranje njihovih privatnih interesa”. baš kao što si ti proizveo za sebe. str. mih na nižim mjestima u hijerarhiji”). U skladu s time postoji “povezanost među proizvođačima koji su 187 Lebowitz. te slijedom toga izražena s osjećajem stida. on iznosi – ono “kreće od odnosa čovjeka prema čovjeku nalik onom vlasnika imovine prema vlasniku imovine”.25 Adam Smith. onda bih ja želio pomoći ako vi imate potrebu. Vjerojatnije je da će pojedinac dobiti što želi od drugih “ako zainteresira njihovu sebičnost u svoju korist i pokaže im da je u njihovu vlastitom interesu da učine ono što on od njih želi”. u: Marx and Engels. “ja sam proizveo za sebe. snage. jad i nevolja.”. mi smo imovina naših proizvoda. Naprijed. “prisilna djelatnost i takva koja mi je nametnuta jedino posredstvom izvanjske nehotične potrebe. a “pobjednik je onaj koji ima više energije. kada se jedni prema drugima doista odnosimo kao ljudska bića? Ako je naš odnos da smo dio ljudske obitelji. New York.. “Comments on James Mill”. str. kao ograničenje njihove prvobitne samostalnosti. “On the Jewish Question”.

On the Paris Commune . 1. u tom su pogledu one bile veliki napredak. novac je ovdje “povezanost s društvom”. str. Osnovi kritike političke ekonomije I-II. moralnom. Capital. (hrv. (hrv. Združivanjem radnika na novoj osnovi i ukidanjem opreke između kapitala i rada. neće biti uklonjen sve dok ona ne postane proizvodnja slobodno udruženih ljudi i dok ne bude pod njihovim svjesnim i planiranim nadzorom. 6263. Moskva. sv. Mi imamo neodoljivu potrebu. I ta se manjkavost otkriva kontinuiranim postojanjem odnosa razmjene: “prema tome pojedini proizvođač dobiva nazad od društva – poslije odbitaka – točno onoliko koliko mu daje”. ta je zadružna proizvodnja ostala izolirani sustav “zasnovan na individualnim i antagonističkim interesima” u kojem su udruženi radnici “postali svoji kapitalisti”. u: Marx i Engels.. Ali ne na osnovi tržišta i koristoljublja. U “uzajamnoj i svestranoj zavisnosti međusobno ravnodušnih individua”. 37 Marx. nezavisna. 346. od kapitalista i veleposjednika do samih proizvođača. Umjesto da se “zasnivaju na individualnim i antagonističkim interesima”. stoljeća. bez datuma. ta veza “međusobno ravnodušne individue”. sv. 8889. str.31 Marx. 215. The Different Questions”. 63) 33 Marx. ona je. 173. str. u ekonomskom.33 Usredotočenost na zadruge kao na odgovor za radnike bila je “patvorina i varka”. kurziv dodan. Taj je odnos razmjena između vlasnika i onoga koji 188 . Mi svoje proizvode i svoje djelatnosti moramo transformirati u novac koji nam daje “društvenu moć” nad djelatnostima drugih. izd. Progress Publishers. za Marxa ne može biti oštriji. Zadruge su reproducirale “sve manjkavosti postojećega sustava”. Moskva. Grundrisse: 156-58.. dobiva nazad u drugom obliku”.36 Za Marxa taj harmonični sustav udruženog rada nije bio u skladu s tržišnim odnosima i koristoljubljem: “Veo s lica društvenog životnog procesa.34 No postojao je jedan drugi ključni element Marxove kritike zadruga. str. koristeći sredstva za proizvodnju kako bi “vrednovali svoj rad”.”. One nisu nadišle težnju za profitom i nadmetanjem.32 nog rada. a privatni napori individualnih radnika “nikad ne bi transformirali kapitalističko društvo”: “Da bi se društvena proizvodnja pretvorila u jedan veliki i harmoničan sustav slobodnog i kooperativ- Koristoljublje u socijalizmu Marx je bio vrlo jasan u svojoj Kritici Gotskog programa opisujući socijalizam dok nastaje iz kapitalističkoga društva kako “u svakom pogledu. zapravo. Karl Marks.35 U tom bi slučaju udruženi proizvođači utrošili “mnoge različite oblike radne snage potpuno samosvjesni sebe kao jedine društvene radne snage”. 171-72. Foreign Language Publishing House. str. razvoj tog harmoničnog sustava udruženog rada zahtijevao je da same zadruge surađuju: “ujedinjena zadružna društva trebala bi regulirati državnu proizvodnju u skladu sa zajedničkim planom. To nije razmjena roba (“proizvođači ne razmjenjuju svoje proizvode”). Tržište je veza između nas kao uzajamno indiferentnih individua i ono je moć nad nama. Međutim taj je novi oblik nastajao “unutar starog oblika”. nosi na sebi tragove starog društva iz čije utrobe izlazi”. Grundrisse: 158. to jest onog u kojem se naša djelatnost zasniva na premisi zajednice. odnosno. str. Capital. izd. 171. 34 Karl Marx. tj. 1864-66.31 Kontrast između tog odnosa ljudi koji se jedni prema drugima odnose kao odvojeni vlasnici imovine i onoga u kojem je naša djelatnost “proizvod udruženja”. str. procesa materijalne proizvodnje. 571. vodi nas i daje nam poticaj. sv. uzajamno ravnodušni”.37 Koristoljublje u zadrugama I to je kontekst u kojem treba razumjeti Marxovu kritiku zadružnih tvornica koje su se pojavile sredinom 19. “stvarnu potrebu” proizvedenu u tom sustavu – novac. stavljajući je time pod svoj nadzor”. to je bilo zato što su bile “patuljastog oblika”. već razmjena nečijeg rada s društvom: “istu količinu rada koju je dao društvu u jednom obliku. 1. 35 Karl Marx. u: Minutes of the General Council of the First International. ta veza dominira nama i podređuje nas. “prvi primjeri nastajanja novog oblika”. promjene općih uvjeta društva koje se nikad neće ostvariti osim transferom organiziranih društvenih snaga. kao neka stvar”. duhovnom. Te zadružne tvornice. 1971. A “njihova uzajamna povezanost izgleda njima samima tuđa. “Instruction to the Delegates of the Provisional General Council. Capital. 76. Beyond Capital. nezavisno od njih”. kao što smo vidjeli u prošlom poglavlju.”. Djelomice. Za socijalizam u nastajanju bila je karakteristična posebna “manjkavost” – “neizbježna” manjkavost. 36 Marx. str. The Civil War in France. Presudno je bilo zadružno društvo zasnovano na zajedničkom vlasništvu sredstava za proizvodnju. “Daj mi ono što ja želim pa ćeš dobit ono što ti želiš”. moć nad njima. povezanost ljudi postoji kao odnos “izvan individua. Lebowitz. državnom moći.. pokazale su da radnici ne trebaju kapitaliste. Naš vlastiti društveni proizvod. Mi moramo funkcionirati na tržištu. Zadruge su trebali nadići “manjkavosti postojećeg sustava”. potrebne su opće društvene promjene.) 32 Marx. III.

Ipak. 42 Marx. “pogreška” Gotskog programa bilo je isticanje “takozvane raspodjele”. ti nećeš dobiti ono što ti želiš. Havana. navedeno djelo. “La acumulacion originaria de relaciones comunistas”. ‘svakom u skladu s njegovim sposobnostima’ mora promijeniti. dok je masa samo vlasnik ličnog uvjeta proizvodnje.”. kao čovjeka”. Zapravo. Odnosi raspodjele su. implicira svoju suprotnost: ne dobijem li ja ekvivalent. 43 Marx i Engels. str. 40 Marx. u: Marx Ahora: Revista Internacional. izd. Proizvodni odnos koji utemeljuje taj specifični odnos raspodjele uključuje proizvodnju radne snage od strane privatnih vlasnika. U takvom društvenom odnosu jedino je važno koliko je rada doprinijela individua. u: Glavni radovi Marxa i Engelsa. 189 Lebowitz. rada. Socialism in the World. Ljudi se razlikuju mnogo više nego “individualnim obdarenostima” na što je on ukazao. 41 Marx. naprotiv. Beograd. 537-38. The German Ideology. 1095). str. Naprijed. … samo kao radnike. kako se to može prihvatiti kao pravedan odnos u socijalističkom društvu? To je u potpunosti jednostrana perspektiva! Individue koje nisu jednake smatra se. Svaki teži maksimalno uvećati prihod za danu količinu rada (ili minimizirati rad za dani prihod). Critique of Gotha Programme. prema tome. i u njima ne gledamo ništa drugo. Critique of the Gotha Programme. na kraju krajeva. samo “druga strana” odnosa proizvodnje. on je nadaleko podcijenio nejednakost koja nastaje kao posljedica egocentrične aktivnosti koja se manifestirala u društvenom odnosu razmjene. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. interesi društva ne vode djelatnost proizvođača. primijetio je Marx. navedeno djelo. Marx je bio vrlo kritičan prema nejednakosti koja proistječe iz te “manjkavosti”. Pa koja je posljedica te manjkavosti privatnog vlasništva radne snage i koristoljublja? Nejednakost. nejednaku radnu sposobnost kao prirodne privilegije”.43 Kao što možemo vidjeti.42 Za razliku od velikog dijela njegovih sljedbenika. 1096-1097). “Contradictions in the ‘Lower Phase’ of Communist Society”. “Daj mi ono što ja želim pa ćeš dobit ono što ti želiš”. Njemačka je ideologija tvrdila da se “pogrešna postavka. Kao odvojeni vlasnici radne snage. 2001.”. Stoga.38 Marx. baš kao politička ekonomija koju je Marx kritizirao u svojim najranijim spisima. Ovdje vidimo nastavljanje “buržoaskog prava” – traženja individualnih proizvođača prema proizvodnji društva nisu određena njihovom pripadnošću društvu. u: Karl Marx – Friedrich Engels. izd.41 Ukratko. 1987. to više što se u svom uskom smislu odnosi na uživanje.. izd. upravo zato što razlike u sposobnosti ne impliciraju razlike u potrebama. posjeduje uporabne vrijednosti koje on želi. str. kao što je rečeno u prvom poglavlju. 23-25 (hrv. Rani radovi. Zagreb 1989. Marx. 39 Vidi raspravu u: Michael A. Critique of the Gotha Programme. ne udjeljuje povlastice u vezi s imovinom i uživanjem”. to je bila perspektiva koju je Marx oduvijek odbacivao. drugim riječima. . 59. svaki pojedini proizvođač (skupina proizvođača) zahtijeva quid pro quo za troškove svoje (njihove) djelatnosti. I ukoliko ta sredstva posjeduju sebični proizvođači (što je često slučaj u zajedničkom vlasništvu i s radnom upravom). radne snage. drugačiji oblik djelatnosti.. str. već su. koncepcija raspodjele u skladu s njegovim doprinosom na proizvođača gleda “samo kao radnika …Ona ga ne promatra u njegovu slobodnu vremenu. zasnovana na postojećim okolnostima. Marx. 241 (hrv. koji je zapravo proizvodni odnos koji dovodi do tog posebnog pravila raspodjele? (Zašto se to pitanje nije postavilo unatoč svemu onome na što je izraz “buržoasko pravo” podsjećao?). Lebowitz. “Kritika gotskog programa”.40 Prema tome. str. 11. 23-24 (hrv. u postavku ‘svakome u skladu s njegovim potrebama'. apstrahiramo sve ostalo”.. na primjer. kao što je Marx istaknuo. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010. “Tu vlada isti princip kao pri razmjeni robnih ekvivalenata: jednaka količina rada u jednom obliku razmjenjuje se za jednaku količinu rada u drugom obliku”. radna snaga ovdje ostaje privatno vlasništvo: “Kapitalistički način proizvodnje … zasniva se na tome što se materijalni uvjeti proizvodnje nalaze u rukama neradnika u obliku vlasništva na kapital i vlasništva na zemlju. “Ekonomsko-filozofski rukopisi iz 1844. i proizvođači posjeduju različita sredstva za proizvodnju. Međutim. utoliko će posljedica tog razlikovnog pristupa posebnim sredstvima za proizvodnju pokazivati tendenciju da neki vlasnici radne snage mogu osigurati dobrobit iz koje su neki drugi pripadnici društva isključeni – to jest da bi pravilo raspodjele postalo “svakome u skladu s njegovim doprinosom i prema sredstvima za proizvodnju koje posjeduje”. Lebowitz. razmjena ekvivalenata. radne snage”. 10951096). str. Sjetite se.39 Usprkos zajedničkom vlasništvu sredstava za proizvodnju. i Michael A.38 Ta je “manjkavost” bila manjkavost u odnosu raspodjele – odnosu koji se često opisivao kao raspodjela u skladu s radom (ili doprinosom). br. str. str. na kraju krajeva. str. Ukoliko se proizvođači odnose jedni prema drugima kao “vlasnik ličnog uvjeta proizvodnje. 23-24. “proporcionalna radu koji oni daju”. u danom slučaju. br. Marx je istaknuo da je razmjena ekvivalenata koji proizvođača ovlašćuju da prima “istu količinu rada koju je dao društv” koje “priznaje prešutno nejednaku individualnu obdarenost i. (Marx. njih se ne može smatrati “neovisnim načinom proizvodnje”. “s jedne određene strane. zajedničko vlasništvo su “materijalni uvjeti proizvodnje”. samo djelomični prolaz onkraj “uskog buržoaskog pravnog horizonta”. 202).. ne opravdava nejednakost. međutim.

Build it Now. Ne iznenađuje. stoga. Jugoslavija se sve više približavala ekonomiji kojom vlada tržište. između grada i sela i između republika. str. Država – zapravo. naučili su daleko manje nego što su predvidjeli Tito i drugi čelnici. Tvrdilo se da je nastavljanje sitničavog tutorstva i ograničenje autonomije poduzeća proizvođače ostavilo u odnosu najamnog rada. ta se solidarnost nije proširila na radnike u različitim. ogroman broj ljudi jest mnogo toga naučio o svojim poduzećima – osobito zato što je postojalo načelo rotacije po radničkim vijećima i na razini poduzeća i na razini radnog pogona. U svakom je poduzeću cilj bio maksimalno uvećati dohodak po članu pojedinog poduzeća. u samom procesu upravljanja. proširiti sposobnosti radnika. bio da “će. između industrija. Ta su vijeća. Njegov je odgovor. s druge strane. naginjali su rutinskim prijedlozima koji su dolazili od uprave. Međutim. Zato je rezultat bio da je ostala distinkcija između mišljenja i činjenja.46 Vidimo da je ključno pitanje čemu radničko upravljanje? Ako je cilj radničkog upravljanja suradnja među specifičnom skupinom proizvođača radi maksimalnog uvećanja njihovog dohotka po radniku. proizvođači koji prodaju tražena ulaganja. str. maršal Tito istaknuo je da je mnoge ljude brinulo kako “radnici neće uspjeti ovladati složenim tehnikama upravljanja tvornicama i drugim poduzećima”. nejednakost – nejednakost između tvrtke u jednoj industriji. Oni će se upoznati ne samo s radnim procesom već i sa svim problemima svojih poduzeća. 45 Tito. Budući da su se direktori kao i radnici okoristili uspjehom poduzeća. Ne iznenađuje. Prema tome. počela uvoditi radničko upravljanje u državnu industriju. “Factories to the Workers”. 6. 4. Što se dogodilo? Jedan od glavnih problema bio je što nije postojao trajni napor da se radnike na radnome mjestu izobrazi kako da vode svoja poduzeća. Na temelju zahtjeva samoupravnih poduzeća za većom moći donošenja odluka. dakle. Zašto radnici nisu bili stvarni samoupravljači? Vrlo važan dio tog problema jest kontekst u kojem su postojala samoupravna poduzeća: ona su funkcionirala na tržištu i vodila ih je jedna stvar – koristoljublje. oni koji će vas oporezivati. postojala je solidarnost među članovima individualnih poduzeća. Međutim. I njegov je komentar bio da je to bila stvarna opasnost zato što je to suparništvo moglo “uvesti čimbenike koji iskrivljuju ono što bi socijalistički duh po svoj prilici trebao biti”. 46 Carlos Tablada. tko je onda Drugi? Druge skupine radnika koji konkuriraju. država je poprilično smanjila oporezivanje i ulaganja. svi radnici steći potrebno iskustvo. ipak. odbacivši sovjetski model Jugoslavija je 1950. Che Guevara: Economics and Politics in the Transition to Socialism. da se tvrdilo kako je oporezivanje bilo eksploatacija koju je izvodila staljinistička država. Nadalje. Prema tome. Koristoljublje i jugoslavensko samoupravljanje Jugoslavensko iskustvo je zanimljivo zato što taj slučaj industrije u državnom vlasništvu i zakonski ovjerenog radničkog upravljanja demonstrira učinke reproduciranja “svih manjkavosti postojećeg sustava”.44 Lebowitz. ekstremno otuđenje karakteristično za sovjetska radna mjesta neće se dogoditi. Radnici će samo kroz praksu moći učiti”. Kao što smo primijetili. a na Jugoslaviju se gledalo kao na veliku priču o uspjehu jer se industrijalizirala i uvela modernu tehnologiju. poglavlje. svi drugi. Sydney.44 Bio je to pravi eksperiment. Jugoslavenski se radnici jesu poistovjetili sa svojim poduzećima. što je nezaposlenost bila 190 . konkurentskim poduzećima (ili na društvo općenito). dakle.45 Svakako. Kao što je Che Guevara primijetio 1959. 1989. u skladu s teoretskom logikom da će ta poduzeća s radničkim vijećima kao svojim zakonitim rukovodećim tijelima. u neprestanom procesu rada i upravljanja. Dakle. potrošila gomilu vremena na rasprave o stvarima za koje se nisu osjećali sposobnima da o njima prosuđuju – kao što je bila poštenost relativnih dohodaka unutar poduzeća. članovi društva koji su vaše tržište ili koji iznose zahtjeve na vaša sredstva za proizvodnju ili na rezultate vašega rada. 12-13. radnička vijeća nisu smatrala da imaju ovlasti donositi te odluke – u usporedbi s direktorima i tehničkim stručnjacima. Bi li radničko upravljanje industrija u državnom vlasništvu uspjelo? Prilikom uvođenja Zakona o radničkom samoupravljanju. 111-12. S tim preusmjeravanjem na tržište rasla je. bilo je prihvaćeno da svi oni imaju zajednički interes u zarađivanju novca. A pojavila se i jedna druga vrsta nejednakosti: ta su samoupravna poduzeća koristila sredstva koja Država više nije oporezivala (podupirući širi razvoj) radi intenzivnih ulaganja u postrojenja koja su mogla stvarati više dohotka bez primanja novih članova u njihov kolektiv. Pathfinder. svaka je tvrtka bila “upletena u nasilnu borbu sa svojim suparnicima zbog cijena i kvalitete”. Iako su imali moć da odluče o kritičkim pitanjima kao što su ulaganja. marketing i proizvodnja. zato što mogu donositi vlastite odluke o proizvodnji i ulaganju..

“[Premda] društveno vlasništvo … može biti pravno ustanovljeno”. Koristoljublje kao zaraza u socijalizmu Čak u slučaju državnoga vlasništva nad sredstvima za proizvodnju i institucije radničkih vijeća čija je svrha radničko upravljanje. Bismo li time trebali biti iznenađeni? Individualni i antagonistički interesi. . maksimalno uvećanje materijalnog koristoljublja – kako to može biti dio novoga socijalističkog društva? Upravo je to Che istaknuo u svome djelu Man and Socialism in Cuba (Čovjek i socijalizam u Kubi): “Pusti snovi da se socijalizam može ostvariti uz pomoć bezličnih instrumenata koje nam je ostavio kapitalizam (roba kao ekonomska ćelija. Ukratko. Inc. Politička ekonomija socijalizma. Jugoslavenski slučaj pokazuje da postojanje radničkih vijeća – čak i sa zakonskom snagom donošenja svih odluka – nije isto što i radničko upravljanje. vodeći jugoslavenski ekonomist. 191 Lebowitz. primijetio je Branko Horvat. N. 48 Branko Horvat. kada se nečija radna snaga promatra kao vlasništvo kojemu treba ekvivalent.) mogu odvesti u slijepu ulicu. Marx Ahora. Ta posljednja nejednakost otkrila je važan problem u stvarnom smislu društvenog vlasništva. težnja za profitom. Studies in the Development of Socialism (u pripremi). postojalo je vlasništvo skupine. pa su stoga otišli u zemlje zapadne Europe kao “gastarbajteri”. a usredotočenost na koristoljublje radnika u pojedinim poduzećima nije isto što i usredotočenost na interes radničke klase kao cjeline. “El Pueblo y la propiedad en la construccion del communismo”.47 S obzirom na koristoljublje koje je prevladavalo djelatnošću samoupravnih poduzeća. uvelike istaknuto koristoljublje potkopava razvoj socijalizma kao organskog sustava. Che Guevara: Economics and Politics in the Transition to Socialism. to čini netko drugi.. oni su znali da su ovisni o stručnjacima. br. Radnici nisu znali te stvari. Premda su ta poduzeća zakonski bila vlasništvo države i smatralo ih se društvenim vlasništvom. itd. kada su različito posjedovanje ili različiti razvoj sposobnosti (od kojih nijedno ne implicira antagonizam po sebi) združeni s koristoljubljem i egocentričnosti kako bi stvorili vjerovanje u želju i želju za povlaštenim pravom. Poduzeća u državnom vlasništvu ima- la su radnička vijeća – ali podjela između mišljenja i činjenja i dalje je postojala.. te mjere nisu dovodile u pitanje novi proizvodni odnos koji su osnažili tržišni odnosi – skupno vlasništvo tih poduzeća. Jugoslavensko iskustvo pokazuje da. postojao je različiti pristup sredstvima za proizvodnju. neuspjeh da se preokrene postojeći obrazac odražavao je ukorijenjenu moć odnosa skupnog vlasništva – odnosa koji je samo na površini bio radničko upravljanje. individualni materijalni interes kao uporište. Ako nije bilo radničkog upravljanja. nadmetanje. Lebowitz. Umjesto društvenoga vlasništva. Ako nema radnika koji razvijaju svoje sposobnosti. to je “slijepa ulica” upravo zato što reproducira “sve manjkavosti postojećeg sustava”. razumjeli su se u polaganje sredstava poduzeća u banke i u uspostavljanje veza s drugim poduzećima. Y. I tamo završite nakon što ste prevalili velike udaljenosti s mnogim križanjima. udružujući ih. direktori i tehnički stručnjaci razumjeli su se u ulaganja. str. u povlaštenim granama održava stupanj privatizacije društvenog vlasništva”. “ta razlika u dohodcima..49 To je bezizlazan put. svi pripadnici društva nisu imali jednak pristup i nisu dobivali jednake koristi od tih zajednički posjedovanih sredstava za proizvodnju. E. str. izd. nejednakost koja iz toga proistječe (i s time povezana ljubomora i antagonizmi) usmjerena je protiv razvoja i produbljenja solidarnosti u društvu i protiv usredotočenosti na potrebe ljudi u društvu. Sharpe. Upravo su se direktori i tehnički stručnjaci u tim poduzećima razumjeli u marketing i prodavanje roba. netko je drugi upravljao. Armonk. Zagreb 1984.47 Vidi raspravu o općem problemu različitog pristupa sredstvima za proizvodnju u: Michael A. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010.48 Premda su uvedene nove mjere i ustavne promjene kako bi se osnažili radnici u borbi protiv onoga što se opisivalo kao “tehnobirokracija” koja vlada proširenom reprodukcijom. Na kraju su se direktori pojavili kao kapitalisti ostavljajući radnike kao najamne radnike. Na kraju. 199). Branko Horvat. kada je maksimalno uvećanje dohotka cilj. 92 visoka jer ljudi koji su dolazili sa sela nisu mogli pronaći posao. 16. Globus. 2003 (Havana). rezultat će biti potkopavanje radničkog upravljanja i osiguravanje da radnici ne razvijaju svoj potencijal. 49 Tablada. M. pa postaje teško otkriti gdje ste zapravo pogrešno skrenuli. 1982.. The Political Economy of Socialism. dok nezaposleni očito nisu imali pristup nikakvim sredstvima za proizvodnju. Nadalje. onda je to tendencija prema dezintegraciji zajedničkoga vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. str. Neki su radnici imali pristup mnogo boljim sredstvima za proizvodnju od drugih. ili relativna veličina neradnog dohotka. Zapravo. oslanjanje na stručnjake koji obećavaju odvesti radnike do tog cilja može biti logično. 238 (hrv. Jugoslavensko je iskustvo potpunije razvijeno u: Lebowitz. i tako dalje. Egocentričnost okužuje sve strane socijalističkog trokuta.”. sve veće nejednakosti bile su proizvod monopola – mogućnosti da se druge isključi iz posebnih sredstava za proizvodnju.

“proizvodi kao svoju stalnu zbiljnost čovjeka u tom cjelokupnom bogatstvu njegova bića. str. Grundrisse. djelatnost i užitak koji se ospoljavaju i potvrđuju neposredno u zbiljskom društvu s drugim ljudima“. Da bi se izgradilo novo društvo. Marx. tj. Marx je odredio “društveno biće”. izd. 158. 55 Marx. 172 (hrv. 227-28. doista “prvobitna nužda života”. 282). 277). nakon što se razvije. 57 Marx. izd. daje li mi to moć nad vama? Ili. zajedničkim ciljevima”. Marx je jasno iznio da je premisa proizvođenja kao društvenih bića i time proizvođenja nas samih kao bogatih ljudskih bića zajednica – udruženje proizvođača unutar društva. ako ja svjesno proizvodim za vašu potrebu. istodobno s novim materijalnim temeljima. svoju ljudsku prirodu. Primjerice. navedeno djelo. 292. Marx. 255. Koja je alternativa? Ako imate potrebu. Marx. solidarno je društvo pretpostavka za proizvodnu djelatnost svjesno poduzetu zbog potreba drugih. Prema tome. “Zajednički karakter”. U tom slučaju. odsutnost zajednice – i to se reproducira. 298 (hrv. onda to potpada pod kategoriju nastranog ponašanja (primjerice.55 No. mi ne zadovoljavamo samo potrebe drugih već proizvodimo i sebe same kao bogata ljudska bića. str. I. str.52 “U svojoj individualnoj djelatnosti”. u tom je slučaju potpuno drugačiji. iznio je. str. str. koja je “proizvod udruženja”. mi ne proizvodimo samo sebe – nego proizvodimo i svoj odnos. 274. naspram toga se druge gleda kao na “zapreku” nečijoj slobodi. 53 Marx. str. “Comments on James Mill”.56 U Grundrisse. izd. 171-72 (hrv. Međutim. “Pretpostavimo da smo proizvodnju izveli kao ljudska bića”. postoje “zajednički djelatnost i zajednički užitak. samoga sebe ponižava do sredstva”.50 Naspram “odvajanju čovjeka od čovjeka” on je naglašavao “vezu čovjeka s čovjekom”. komentirao je Marx.. “društveni karakter” naše djelatnosti pretpostavljen je. Rad pojedinca je od samog početka postavljen kao društveni rad”. a time i uživanje života”. str. proizvodeći kao članovi ljudske obitelji. Grundrisse. bogatog i duboko sveosjetilnog čovjeka”. Moj rad je u tom odnosu “slobodna manifestacija života.50 Marx.. “On the Jewish Question”. Naspram “međusobno ravnodušnih individua” koji su premisa razmjenskog odnosa. opći”. i stoga postoji razmjena ne razmjenske vrijednosti nego “djelatnosti koje bi bile određene zajedničkim potrebama. 56 Marx and Engels. navedeno djelo.53 Ovdje je izrazito očigledno da je za taj odnos karakterističan zajednički proizvod – proizvodeći izravno i svjesno za druge. Ako se započne od komunalnog karaktera naše djelatnosti. 58 Marx. “On the Jewish Question”. ako stječem korist time što vidim (i. str. 51 Marx. znam da zadovoljavam vašu potrebu i da time dobivam”. The German Ideology. i proizvod naše djelatnosti je “od samog početka … proizvod zajednički. nužno je. U tom novom društvu. 296. ta je djelatnost. ako učinim) da ste sretni i nekorist zato što vidim da su drugi nesretni (povrijeđeni. njihovo otuđenje. slijedi društvena proizvodnja koja je “neposredno društvena”.54 Komunalno društvo. “altruizam” i “ljubav”) u kapitalističkom društvu i u skladu s time se marginalizira. 154 (hrv. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. 76). njihov atomizam – riječju. Za razliku od toga. zapravo.. kao vlasnici proizvoda svoga rada. Njegova je premisa njihovo odvajanje. a on u njihovim teoretskim konstrukcijama igra vrlo malu ulogu. što je potrebno za to? To ovisi “živimo li u okolnostima koje dopuštaju sveobuhvatnu djelatnost i time puni razvoj svih naših mogućnosti”.57 Ukratko.. izgraditi nova socijalistička ljudska bića. 52 “Ako si ti sretan. ovdje je “osnova proizvodnje pretpostavljena zajednička proizvodnja. izd. stimulira li me to da vam pomognem? Prvo je slučaj koji je Marx istraživao kada se dvoje ljudi sukobljavaju kao odvojeni vlasnici. 54 Marx. drugi slučaj polazi od premise našeg udruživanja.51 Alternativa “egoističnom čovjeku…izdvojena od svojih bližnjih i zajednice” za Marxa je uvijek bilo društveno socijalno biće. “izravno bih potvrdio i ostvario svoju pravu prirodu. 302 (hrv.. kao što komunisti priželjkuju”. a to je jedino moguće kada je “svijet koji stimulira stvarni razvoj sposobnosti individue pod nadzorom samih individua. Ta tema ostvarenja ljudskog potencijala samo pomoću proizvođenja unutar zajednice i za druge u zajednici prožima Marxove rane spise.. Marx. svoju vezu kao članovi ljudskoga društva. kakva se vrsta ljudi izgrađuje tamo gdje je koristoljublje prevladavajuće načelo? Koji su zajednički proizvodi toga procesa? Proizvođenje za potrebe drugih Marxovo odbacivanje ljudi koji se jedni prema drugima odnose kao odvojeni sebičnjaci uvijek se zasnivalo na alternativi – individuama koje razvijaju svoje kvalitete unutar ljudskoga društva. koliko je on u svom najindividualnijem postojanju istovremeno i društveno biće”. str. izd. naše svjesne veze. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. str. glasio bi slučaj međuovisnih funkcija korisnosti prema neoklasičnim ekonomistima. u kojemu druge ljude smatra sredstvom. str. Naspram postojanja osobe unutar “građanskog društva u kojemu djeluje kao privatan čovjek. 172). str. zajedništvo. slijedi raspodjela proizvoda: razmjena naših djelatnosti “uključivala bi od samog početka učešće pojedinca u zajedničkom svijetu 192 . svoju komunalnu prirodu”. 73).58 Ako se počne od tog pretpostavljenog komunalnog društva. na taj način. 75). gladuju). 162-63 (hrv. str. kao što je Che znao. i ja sam sretan”. str. izd. “proizvod udruženja”. Rezultat te proizvodne djelatnosti. Ovdje je “čovjekova potreba postala ljudska potreba” u mjeri u kojoj je “drugi čovjek kao čovjek postao potrebom. da se poslužim terminom koji Marx koristi kasnije. znam da je moj rad vrijedan. navedeno djelo. navedeno djelo. alternativa je bila gledanje drugih ljudi kao “ostvarenja svoje slobode”.

73). zadovoljavanja potreba individua”. u kojem “univerzalno razvijanje individue čiji su društveni odnosi kao njihovi vlastiti. kao što je već rečeno. 817.63 I. str. 108. Monthly Review. Pogledate li obje strane tog “načela”. i “umjesto podjele rada … postojala bi organizacija rada”. kao što je Mészáros istaknuo. uzima svoj danak na tijelu. 158. 158. 60 Marx. primijetio je Mészáros. I ta je točka doista bitna. znači “na temelju punog razvoja stvaralačkih potencijalnosti 193 Lebowitz. str. postojala je tendencija usredotočenja samo na drugu polovicu “socijalističkog načela reguliranja”: “prva se polovica obično. bio “historijski nov karakter komunalnog sustava” – “njegovo praktično usmjerenje prema razmjeni djelatnosti. tj. upravo je tumačenje Mészárosove analize utjecalo i navelo Huga Chaveza da 2005. prije ili kasnije. 74). zasnovanu na univerzalnom razvoju individua i na podčinjavanju njihove zajedničke. 172 (hrv..61 Kao što je Mészáros istaknuo u svome djelu Onkraj kapitala (Beyond Capital). Shvaćanje te točke daje posebno značenje konceptu “od svakoga u skladu s njegovom sposobnošću” – prva polovica onog što Mészáros naziva “orijentirajuće načelo socijalističkog računovodstva”.66 Što se događa ako svjesno i kontinuirano ne izgrađujete tu premisu. komunalni sustav proizvodnje i potrošnje – to je ono što stvaramo. proizvoda”. 63. “nema izgleda da se druga polovica shvati ozbiljno”. i to je preduvjet za “udovoljavanje potrebama druge polovice. 758-59.. Grundrisse. Druga je zaraza koja. str. Međutim. zaboravlja”. 66 Marx. Grundrisse. ne mogu se izvesti nedvosmislenije nego što su ovdje” u Grundrisse. zajednički odnosi podvrgnuti također njihovoj vlastitoj zajedničkoj kontroli”. Marx je predvidio “slobodnu individualnost.60 Ondje gdje postoji “slobodna razmjena individua udruženih na osnovu zajedničkog prisvajanja i kontroliranja sredstava proizvodnje” nalazi se osnova za razvoj bogatih ljudskih bića. u tom ljudskom društvu. proglasi: “Arhimedova točka. “crte razgraničenja između komunalnog sustava s jedne strane i sustava kojima dominira podjela rada i odgovarajući odnosi vrijednosti s druge. str. Jedna je isprazna nada da će se ljudi jednog dana promijeniti (budu li proizvodne snage dovoljno razvijene). 171 (hrv. str. gdje se udruženi proizvođači svjesno uključuju u proizvodnu djelatnost za potrebe zajednice. str. 61 Marx. Grundrisse. 158-59 (hrv. Build it Now. To je. To je točka s koje se pokreće svijet.. 63 Mészáros. ne ignoriraju samo svjesni protivnici socijalizma bitno značenje “od svakoga u skladu s njegovim mogućnostima”. Proizvodnja u skladu s njihovim mogućnostima. mi znamo da to izgrađujemo. . Taj simultani proces mijenjanja okolnosti i samopromjena ovdje stvara bogata ljudska bića kao zajednički proizvod proizvodne djelatnosti. str.64 društvenih individua”. str. 63).59 Marx.”. a ne samo proizvoda”. 751. Grundrisse. 64 Lebowitz. 65 Mészáros. str. str. izd. vjerojatno ćete zanemariti njegovu premisu – solidarno društvo. 66). U tom društvenom odnosu. izd. Beyond Capital. Beyond Capital.59 Započevši s komunalnim. novi sustav … Podsjetimo se da je Arhimed rekao: ‘Dajte mi uzročnu svezu i pokrenut ću svijet’.62 Upravo je na temelju navedene Marxove rasprave Mészáros izveo ono što je nazvao “Arhimedovom točkom” – “narav razmjene u komunalnom sustavu proizvodnje i potrošnje”. izd. S engleskoga preveo Snježan Hasnaš iz knjige The Socialist Alternative: Real Human Development. Tu. 62 Mészáros. solidarno društvo? Preostaju vam dvije stvari. Bez te prve polovice. Moramo stvoriti komunalni sustav proizvodnje i potrošnje. 162 (hrv. izd. postoji kontinuirani proces razvoja sposobnosti proizvođača. str. društvene produktivnosti kao njihove društvene moći”. Michael Socijalistička alternativa ∞ pravi ljudski razvoj UP&UNDERGROUND Proljeće 2010. taj je izraz preuzet iz divne knjige Istvana Mészárosa.. 2010. Beyond Capital.65 Ipak. i očigledno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful