REFLEKSI Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (EDU 3105) yang telah dipelajari pada semester 4 telah memberi

pendedahan baru kepada saya di mana saya tidak pernah mendalami sesetengah bidang yang terdapat dalam subjek ini pada sebelumnya. Oleh itu, saya berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpul maklumat dengan membuat rujukan buku dan mengakses internet. Segala maklumat yang saya perolehi membantu saya dalam menambah dan meningkatkan pengetahuan dalam topik-topik yang kurang difahami. Dalam membuat rujukan berkaitan dengan topik yang kurang difahami, saya bersyukur kerana buku rujukan mudah diperolehi di perpustakaan walaupun kebanyakkannya adalah buku rujukan yang berbahasa Inggeris. Hal ini juga membolehkan saya meningkatkan penguasaan saya dalam menguasai bahasa kedua tersebut di mana saya perlu merujuk kamus untuk mencari makna bagi perkataanperkataan yang tidak difahami. Selain itu, saya juga dapat mengetahui cara yang betul dan berkesan untuk menggunakan sesuatu bahan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang dikendalikan. Saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan media-media yang terdapat dalam pengajaran. Sebelum ini, saya mengetahui hanya segelintir media cetak dan media bukan cetak. Setelah mempelajari topik tersebut, saya telah mengetahui bahawa terdapat lagi pecahan dalam setiap media yang telah dinyatakan di samping turut dapat mengetahui fungsi dan kegunaan media-media yang digunakan dalam proses p&p. Saya juga mendapat pendedahan berkaitan Model ASURE dan Model ADDIE yang boleh diaplikasikan semasa menggunakan bahan teknologi dalam proses p&p yang dikendalikan kelak. Melalui topik Asas Fotografi, saya berasa sangat bertuah dan ia merupakan salah satu topik yang paling menarik bagi saya. Hal ini kerana, topik tersebut telah memberi pendedahan yang mendalam kepada saya berkaitan dengan kamera yang menjadi idaman setiap orang termasuklah saya, iaitu Kamera Satu Lensa Refleks. Saya dapat mengetahui bahagian yang terdapat pada kamera tersebut serta fungsifungsinya. Di samping saya dapat gunakan pengetahuan ini dalam penyediaan p&p yang menarik, saya juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Teknik-

Walaupun saya pernah mempelajari dan menggunakan kaedah hyperlink semasa menghasilkan PowerPoint sebelum ini. dengan adanya tutorial dan pembentangan. saya dapat menambah pengetahuan dan maklumat terutamanya yang berkaitan dengan penggunaan ICT dalam pendidikan. dengan tugasan ini saya mempelajari cara untuk membuat hyperlink ke Microsoft Word dan program lain yang terdapat di dalam komputer yang mana saya tidak pernah melakukannya sebelum ini. Melalui portfolio yang dikehendaki. pelajar berpeluang untuk menunjukkan kreativiti dan idea-idea bernas mereka dalam sesuatu bidang. Walaupun saya dan rakan sekumpulan tidak pernah menghasilkannya sebelum ini. Sesuatu gambar yang diambil dengan unik akan kelihatan lebih menaik berbanding gambar yang diambil seperti biasa. Hasil yang ditunjukkan oleh setiap kumpulan adalah berbeza mengikut kreativiti masing-masing walaupun melakukan tugasan yang sama. Seterusnya. Dengan adanya tugasan amali yang mewajibkan setiap pelajar melaksanakannya. saya berpeluang untuk menggunakan kemahiran yang betul semasa memberi penerangan berdasarkan persembahan PowerPoint di samping dapat meningkatkan keyakinan diri. Rujukan yang dibuat daripada buku-buku dan internet sedikit sebanyak telah membantu saya untuk memahami dengan lebih mendalam berkaitan bidang tersebut. Selain itu. pelajar juga diwajibkan menyediakan portfolio untuk subjek ini. kami dapat mencuba sesuatu yang baru di mana penghasilan persembahan PowerPoint berbentuk interaktif yang dapat membantu dalam melaksanakan proses p&p yang menarik dan berkesan di samping memudahkan pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan guru. Kumpulan saya telah bersetuju untuk memilih Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai tugasan amali yang mengkehendaki kami menghasilkan CD Interaktif bagi satu proses pengajaran.teknik pengambaran yang didedahkan juga membolehkan saya mempelajari cara yang betul untuk mengambil gambar yang sesuai mengikut keadaan. dengan adanya peluang ini. Dengan adanya amali ini. Maklumat dan pengetahuan berkaitan topik yang dilakukan juga dapat ditingkatkan dan dapat mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan topik-topik yang telah diterangkan oleh pensyarah-pensyarah semasa kuliah dijalankan. saya juga .

Penerbitan Video Pendidikan dan Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam P&P. antaranya ialah Asas Fotografi. Bahan Audio.dapat menambah pemahaman berkaitan dengan sesuatu tajuk yang sukar difahami apabila membuat nota ringkas serta rujukan tambahan bagi setiap tajuk. saya berusaha keras untuk memahaminya dengan lebih mendalam agar sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam penyediaan untuk peperiksaan yang bakal tiba beberapa minggu lagi. Walaupun kebanyakkannya terdiri daripada rujukan berbahasa Inggeris. Setelah mempelajari sebanyak dua belas topik yang terdapat dalam subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Saya berharap. . saya telah mengenal pasti beberapa topik yang agak sukar saya fahami yang memerlukan saya memberi tumpuan yang lebih untuk peperiksaan yang bakal tiba. Topik-topik tersebut merupakan topik yang berada di bahagian akhir. dengan ilmu pengetahuan yang diperolehi dan dipelajari berkaitan subjek ini dapat membantu saya dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan untuk mencapai objektif p&p yang dirancang dengan mudah dan berkesan pada masa akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful