You are on page 1of 16

pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.
IssN: 2080-3664 NAkAD: 10 000 EGZ.

portal regionalny

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,

GazetaInformator.pl
Pierwszy portal w regionie

28 sIERPNIA 2013

rok VIII, nr 16 (144)

BEZPATNY DWUTYGODNIK

Wadza stracia cierpliwo. Kupcy strac targowisko


wiadomoci s. 3

XXI Memoria za nami. Jak bawili si raciborzanie?


wiadomoci s. 4

PLUSY BIZNESU
DLA

Miejski Zarzd Budynkw, czyli dziura bez dna


s. 7 region - gospodarka

racibrz gospodarka komunalna

Kada rewolucja wymaga ofiar... mieciowa rwnie.


Od 1 lipca w caej Polsce obowizuj nowe zasady odbioru odpadw. O mieciowej rewolucji gono byo od pocztku roku, jednake wszystkie doniesienia na ten temat pozostaway w sferze domysw. Po dwch miesicach wiemy ju, jak z wdroeniem nowych przepisw poradzi sobie Racibrz. Wszystkiemu winne upay Wadze Raciborza nie wierzyy w mieszkacw. Nikt nie podejrzewa, e deklarujcy segregacj rzeczywicie bd to robi. - Wiedzielimy, e przybdzie odpadw segregowanych. W lipcu wszystko byo dobrze, ale w sierpniu zeps si jeden z wozw do podnoszenia dzwonw. Poza tym byo te bardzo gorco, co przeoyo si na wiksz ni zwykle ilo odpadw plastikowych. Dzikuj mieszkacom za to, e segreguj. Przepraszam za te niedogodnoci, ale te prosz aby dokadnie przeczytali otrzymane instrukcje... Zgniatajmy plastiki, kartonw nie upychajmy na si do dzwon z makulatur, bo zapeni si byskawicznie. Pozostawmy je zoone obok - suby przyjad i zabior je - mwi na spotkaniu z mieszkacami Raciborza w D.K. Strzecha prezydent Mirosaw Lenk.
R E K L A M A Fot. Robert Myliwy

wojciech oneczko

Chocia siedziba firmy Dragados znajduje si w Brzeziu, to mieszkacy nie maj si czego obawia. Ciki sprzt przez cay czas bdzie trzymany na terenie budowy. siedziba firmy nie tylko przyciga wzrok przechodniw, ale take bezrobotnych, ktrzy przy budowie zbiornika chcieliby znale prac. Od kilku miesicy wiadomo, ktra firma zajmie si budow zbiornika Racibrz Dolny. Najkorzystniejsz ofert okazaa si oferta hiszpaskiego Dragadosa, ktra opiewa na kwot 939 mln z. Firma rozpocza ju pierwsze prace. W Brzeziu wybudowano take siedzib firmy. W tym pitrowym budynku zapada bd najwaniejsze decyzje w sprawie zbiornika. Szacuje si, e w tutejszych biurach pracowa bdzie okoo 90 inynierw oraz pracownikw biurowych. Wiadomo o tym, e Dragados zadomowi si w Raciborzu szybko rozesza si po miecie. Siedzib firmy zaczy odwiedza osoby bezrobotne. Czy maj one szans na zatrudnienie przy budowie zbiornika? - My korzystamy tylko i wycznie z usug podwykonawcw. Na pewno nie bdziemy przyjmowa miejscowych na teren budowy. Jeli bdziemy prowadzi jakkolwiek rekrutacj to tylko na stanowiska biurowe. Jednak kiedy budowalimy autostrad a1 to wiele mieszkacw tamtych miejscowoci znalazo prac wanie u podwykonawcw, wic szanse na zatrudnienie s - dowiedzielimy si w siedzibie firmy Dragados w Raciborzu. Zbiornik Racibrz Dolny jest kluczowym obiektem dla ochrony przeciwpowodziowej Odry i naley do najwikszych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Jego budowa sfinansowana zostanie ze rodkw Banku Rozwoju Rady europy, Banku wiatowego, Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze rodkw Programu dla Odry. Na wykonanie zadania firma Dragados ma dokadnie 48 miesicy.
p

Wielu mieszkacw Raciborza zaczyna powtpiewa w sens segregacji odpadw. segregacja czy sabota? Jednake sprawy odbioru odpadw nie przestaj bulwersowa mieszkacw. Wci napywaj do nas sygnay o przepenionych kontenerach i wrzucaniu odpadw segregowanych, pozostawionych zgodnie z zaleceniami prezydenta obok kontenerw, do jednego kosza. - Dajcie spokj, eby takie rzeczy robi. to normalny sabota, nie adna segregacja! zoci si mieszkaniec osiedla przy ul. Pracy, ktry sygnalizowa nam podobny problem. - Po co w takim razie zmusza si mieszkacw do segregowania, skoro i tak to wszystko trafi pniej na wysypisko jako odpady bez segregacji? - pyta mieszkaniec, dodajc, i skoro firma zajmujca si wywzk nie nada, to moe powinna zajmowa si tym na dwie zmiany - zauwaaj mieszkacy. Prezydent M. Lenk i wiceprezydent Wojciech Krzyek zapewniaj, e takie sytuacje nale do incydentalnych, a proces wdraania nowych przepisw podlega monitoringowi i nieustannym poprawkom. Kryzys prawie zaegnany Wadze Raciborza twierdz, e kryzys by przejciowy, a najgorsze jest ju za nami. Upay si skoczyy - do mieci bdzie trafiao mniej plastikowych pojemnikw, a czci zamienne do podnoszcego i oprniajcego dzwony pojazdu z wysignikiem zostay ju sprowadzone z Woch. Podobno na odcinek walki z odpadami zostay rzucone wszystkie moce przerobowe, jakimi dysponuje odbierajca je firma. aby jednak nie dopuci do powtrki z rozrywki, miasto planuje zakup okoo 40 dalszych pojemnikw-dzwonw na odpady segregowane. Niewykluczone, e bd one wikszej pojemnoci. Zostan one postawione w miejscach, gdzie dotychczas najbardziej ich brakowao. Wprowadzenie regulacji dot. odbioru odpadw to najwaniejszy egzamin dla wadz miasta. Wydaje si, e cierpliwo mieszkacw Raciborza dochodzi do kresu... Jeli kryzys nie zostanie zaegnany, mieszkacy na dugie lata strac wiar w sens segregacji odpadw, co byoby najbardziej dugofalowym i negatywnym skutkiem bdw popenionych w pierwszych miesicach rewolucji. Czy uda si tego unikn?

S E RW I S NOTEBOOKW
rog Klasztornej i Ogrodowej rodowej
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18

Fot. Paulina Krupiska

M. Lenk o mieciach: dzikuj, przepraszam i prosz

DRaGaDOS ZaDOMOWi Si W RaCiBORZU - BRZeZiU

racibrz komunikacja

Wiadomoci
- 25 proc., a roboty wykroczyy ju poza pmetek przewidzianego na nie czasu. Zagroone dofinansowanie? Remont ulic Warszawskiej i Wileskiej odbywa si w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych. Koszt przedsiwzicia to 980 tys. z. Partnerem miasta w realizacji zadania jest powiat raciborski. Dziki rzdowemu wsparciu dla inwestycji Racibrz moe liczy na zwrot przynajmniej poowy poniesionych na realizacj zadania nakadw finansowych. Jest tylko jeden warunek - remont musi zakoczy si i zosta rozliczony jeszcze w tym roku. - Prace musz zosta zakoczone w tym roku, gdy tylko w ten sposb mona bdzie otrzyma wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych - podkrela prezydent M. Lenk. Wiceprezydent Wojciech Krzyek uspokaja i twierdzi, e Skanska wykonuje prace zgodnie z harmonogramem robt.

28 sierpnia 2013, nr 16 (144)

<< GazetaInformator.pl

Budet obywatelski od 2015 roku


Prezydent Mirosaw Lenk potwierdza sw przychylno wobec budetu obywatelskiego, a wic takiego, w ktrego tworzeniu partycypowaliby mieszkacy. Nie ma jednak szans, by stao si to ju w przyszym roku, poniewa gwne zaoenia przyszorocznego budetu s ju z grubsza znane. Prawdopodobnie w 2015 roku do podziau bdzie jedna kwota na cae miasto, a nie dla kadej z dzielnic (tak jak ma to miejsce w Pocku).

Remont Wileskiej i Warszawskiej potrwa duej?


Mieszkacw i radnych martwi niky stopie zaawansowania robt remontowych w centrum miasta.
wojciech oneczko

Uciliwy dla kierowcw remont ulic Warszawskiej i Wileskiej zdaje si nie mie koca. Coraz czciej syszy si gosy, e Skanska nie zdy zakoczy prac w terminie. - Wykonawca zszed z placu budowy ze sprztem i nie wykonuje adnych robt. Ten termin [termin ukoczenia inwestycji - przyp. red.] jest mocno zagroony. Od 7 maja zrobiono dwa chodniki i tyle. Co jeli nie zd? Czy miasto bdzie to egzekwowa? - martwi si radny Marian Gawliczek. Zgodnie z harmonogramem? - My musimy to egzekwowa - odpowiada prezydent Mirosaw Lenk. Przypomnijmy, prace przy remoncie ulic Warszawskiej i Wileskiej powinny zakoczy si 31 padziernika br. Zdaniem radnego Gawliczka, ktrego nie przekonuj zapewnienia W. Krzyeka, stan zaawansowania kopotliwych dla mieszkacw Raciborza prac remontowych wynosi 20

Fot. Wojciech oneczko

komentarze do artykuu

~Z Wileskiej Ta jest jak si bierze firmy z innych miast. A pan Gawliczek niech si martwi o swoje Brzezie, bo ju za duo cign tam pienidzy z budztu miasta. A gdzie s inne dzielnice? ~aga Szkoda, e w Raciborzu wszytsko si opxnia, psuje, leci na eb na szyj. Takie fajne miasto, a jak si wejdzie na portal albo poczyta sie gazety, to sie okazuje, e sypie si i wali. czy tu nic nie moze byc zrobione porzdnie? ~lux Jak mona tak zmienia oznakowanie, jadc przed poudniem jest zakaz skrtu w prawo a po poudniu ju tego zakazu nie ma. Ustawiaj znaki jak im si podoba. ~... jak sie jedzie od ogrodowa od opawskiej, to nie ma dodatkowego oznakowania - normalne rodno, jak sie jedzie z drugiej strony, to jest znak, ze skrzyzowanie jest rownorzedne... kosmos... ~:P policjanci tam kosz niele ju od duszego czasu, chyba po artykule w nowinach o tym, ze kierowcy lamia tam prawo:P ~kierowca kierowcy nie ami prawa. To firma budowlana, ktra bez uzasadnienia postawia tam te znaki amie prawo. Kto w sposb nieuzasadniony blokuje ruch drogowy....

W przetargu na przebudow ulic Warszawskiej i Wileskiej zwyciy budowlany gigant - Skanska S.A. Spka w wycigu o zlecenie pokonaa m. in. konsorcjum Przedsibiorstwa Robt Drogowych w Raciborzu - Bruki Trawiski.

109 tys. komentarzy na raciborz.com.pl Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl

powiat wodzisawski - sport

Niespodziewane odejcie prezesa Odry Wodzisaw


Grzegorz Gostyski funkcj prezesa Odry Wodzisaw peni od 1,5 roku. Stao si to podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania czonkw Stowarzyszenia LKS Start Galmet Bogdanowice, w wyniku ktrego doszo do poczenia LKS Start Galmet Bogdanowice z KP Odra 1922 Wodzisaw lski. Wielu fanw piki nonej uwaa, e nie byoby dzisiejszej Odry bez Gostyskiego. Do czsto na forach internetowych jego dziaania byy take krytykowane. Szokiem dla jednych i drugich okazaa si wic wiadomo, e prezes poda si do dymisji. Jak mwi Grzegorz Gostyski, z zamiarem odejcia z klubu nosi si ju od duszego czasu, a szal goryczy przelaa ostatnia przegrana w meczu z Poloni Gubczyce. Prezesa zaniepokoia postawa druyny. - W sposb jaki zesp przegra i zareagowa na swoj porak skoni mnie do przemyle. Moe kto, kto przejmie druyn po mnie bdzie umia poprowadzi ich dalej - mwi Gostyski. Wedug prezesa zesp mia moliwo wygrania tego meczu, jednak kilku zawodnikom zabrako po prostu koncentracji. Czonkowie Rady Nadzorczej nie s zdziwieni t decyzj. Na chwil obecn nie maj take kandydata, ktry mgby zastpi prezesa Gostyskiego. W cigu kilku najbliszych dni ma si odby nadzwyczajne Zgromadzenie Udziaowcw, ktrego zadaniem bzie wanie wybr nowego prezesa.
p
fot. odra.wodzislaw.pl

komentarz na gorco
Krzysztof Ga - czonek Rady Nadzorczej Odry Wodzisaw Decyzj prezesa Gostyskiego trudno nazwa nag, bo od duszego czasu sygnalizowa, e ze wzgldu na swoj sytuacj rodzinn chciaby przekaza funkcj prezesa innej osobie. Mielimy nadziej, e jeszcze przez jaki czas prezes pocignie ten wzek i wiem e on te mia taki zamiar. Niestety - jak sam przyzna, duy wpyw na przypieszenie decyzji o rezygnacji miaa postawa druyny w ostatnim meczu przeciwko Polonii Gubczyce. Jego zdaniem do wygrania tego meczu nie zabrako druynie umiejtnoci - o co nie miaby pretensji. Zabrako koncentracji i zaangaowania co najmniej kilku zawodnikw - a z tym trudno si pogodzi. Prezes przey to bardzo mocno. Swoj drog, dziaania dotychczasowego prezesa byy przez niektre osoby bardzo krytycznie oceniane na rnego rodzaju forach, a przy okazji podawano gotowe recepty na lepsze funkcjonowanie klubu - moe wic znajdzie si kto z zewntrz, kto ma pomys i chciaby przej paeczk? Mwi to jak najbardziej powanie! Jeli kto uwaa e potrafi dobrze poprowadzi ten klub, to jestemy gotowi do rozmw.

Po przegranej Odry Wodzisaw z Poloni Gubczyce prezes Gostyski poda si do dymisji. Kilka dni po ogoszeniu swojej decyzji zesp przegra kolejny mecz, tym razem z Grnikiem II Zabrze.

Znalaze si w centrum wydarze?


Masz zdjcia lub informacje?

Zadzwo lub napisz!

redakcja@raciborz.com.pl
Wydawca: Redakcja: tel. 32 414 90 30, 519 188 998 Redaktor naczelny: Ireneusz Burek Redaktor prowadzcy: Wojciech oneczko Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Marta Rajchel, Bartosz Kozina Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska, Janusz Nowak, Adrian Behr 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12, tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22, www.raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

502 21 31 22

Dzia marketingu: Barbara Frydryk: 509 381 263 barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl Marzena Ruczaj: 533 362 362 marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl Patrycja Primus: 797 593 747 patrycja.primus@raciborskiemedia.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa graficznych i reklam zastrzeone. Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o. Sosnowiec Nakad: 10 000 egz.

Historyczne konkursy z Domem Ksiki!


Szczegy na portalach i FB. Na odpowiedzi czekamy do 3 wrzenia

Polub nasz profil FB, odpowiedz na proste pytanie i wygraj wartociowe albumy!

Znajdziesz nas na facebooku! facebook.com/raciborzcompl facebook.com/gazetainformator

GazetaInformator.pl

Grafika i skad: Bartomiej Mielnik

GazetaInformator.pl >>

28 sierpnia 2013, nr 16 (144) wodzisaw lski gospodarka

Wodzisaw lski - remonty

Kryta pywalnia z fisk saun


Fot. wodzislaw-slaski.pl

Kupcy strac targowisko


Radni nie chc przeduy terminu zabudowy targowiska.
Kiedy w 2008 roku pojawi si inwestor, ktry na wodzisawskim Manhattanie chcia wybudowa nowoczesn hal targow, kupcy nie zgodzili si na to. Powoano Wsplnot Kupieck na Rzecz Przedsibiorczoci. Kupcy postanowili sami zaj si budow hali. Prezydent zgodzi si na ich propozycj. Budowa hali miaa zakoczy si 30 wrzenia 2012 roku. Z uwagi na to, i obiekt nie powsta w umwionym terminie, urzd zmuszony by wypowiedzie wsplnocie umow. Z uwagi na determinacj kupcw, ich wielkie zaangaowanie postanowiono drugi raz da Wsplnocie szans. W grudniu 2012 roku zostaa podpisana kolejna umowa. Tym razem, kupcy zadeklarowali realizacj duo mniejszego projektu. Chcieli teren targowiska zabudowa pawilonami handlowymi w terminie 6 miesicy - mwi Barbara Chrobok, rzecznik Urzdu Miasta. Podpisano now umow dzierawy. Teren targowiska mia zosta przekazany we wadanie kupcw do 2025 racibrz - samorzd
paulina krupiska

Wiadomoci  region
w skrcie
Zacign poyczk na remont
Powiat wodzisawski otrzyma dofinansowanie (7,4 tys z) oraz zacignie poyczk (227 tys z) z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizacj budynku Powiatowego Urzdu Pracy. Spata poyczki bdzie odbywaa si po zakoczeniu inwestycji, czyli w latach 2015 - 2024.

Fot. Archiwum GazetaInformator.pl

Wybrali nowego dyrektora


Od wrzenia Zespoem Szkolno - Przedszkolnym w Owsiszczach zarzdza bdzie nowa dyrektorka. Funkcj t obejmie Agnieszka Sedlaczek i bdzie j penia a do 31 sierpnia 2018 roku. Na stanowisku dyrektora zastpia ona Brygid Hanzlik.

Wadze miasta nie dadz trzeciej szansy kupcom. roku, ale dopiero po spenieniu kilku warunkw. W cigu dziewiciu miesicy kupcy mieli postawi 15 pawilonw handlowych, stworzy zadaszone cigi komunikacyjne, a take wybudowa parking. Wiadomo ju, e inwestycja nie zakoczy si w przyjtym umow terminie. Wsplnota nie ma nawet jeszcze pozwolenia na budow, dlatego zwrcia si z prob o kolejne przeduenie terminu. Wniosek trafi do Komisji Strategii Rozwoju Miasta i Prawa, Porzdku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji. Radni po zapoznaniu si ze stanem obecnym wyrazili dwie opinie negatywne. Oznacza to, e kolejnego terminu dla kupcw nie bdzie. Kupcy przyznaj, e ich sytuacja jest beznadziejna, ale nie zamierzaj odstpi od projektu. Ju zoyli nowy wniosek wraz z projektem, aby uzyska pozwolenie na budow. Zapowiedzieli take, e wystpi jeszcze raz do radnych o zmian terminu ukoczenia planowanej inwestycji.

Zakoczy si remont krytej pywalni w Wodzisawiu. Basen, dziaajcy przy MOKSiR w Wodzisawiu lskim przeszed gruntowny remont. W lipcu rozpocz si remont krytej pywalni MOSiR Centrum na Osiedlu 1 Maja w Wodzisawiu lskim. Planowo mia si zakoczy na pocztku sierpnia, jednak wykonawca nie zdy na czas i pywalni oddano do uytku dopiero 19 sierpnia. - Ze wzgldu na przeduon przerw techniczn wszyscy posiadacze karnetw, ktrzy nie zd do koca sierpnia wykorzysta w caoci swoich wejciwek bd mogli we wrzeniu zrealizowa karnety do koca Wygld basenu nieco si zmieni - informuje kierownictwo pywalni. Jakie zmiany przynis ze sob remont? Przede wszystkim pojawia si tam zbudowana od podstaw sauna fiska. W saunie zamontowano narone lampy oraz goniki, z ktrych pynie relaksacyjna muzyka. Klimatu dodaj take panele solne, ktre stopniowo uwalniaj mikroelementy. Oczywicie nieco zmieni si take wygld samego basenu. Ceny pozostaj bez zmian. Pywalnia czynna bdzie od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 do 21.00, a w soboty i niedziele od godziny 13.00 do 21.00.
p

Rozbuduj i zmodernizuj szko


W Urzdzie Gminy w Kornowacu trwaj poszukiwania firmy, ktra wykona projekt rozbudowy oraz modernizacji Szkoy Podstawowej w Kobyli. Tu po tym, jak projekt zostanie opracowany ogoszony zostanie przetarg na prace budowlane. Jeli wszystko pjdzie zgodnie z planem modernizacja bdzie moga rozpocz si ju w przyszym roku.

Wolontariusze bez poczstunku


W budecie Raciborza brakuje 2. tys. z dla wolontariuszy.
Raz w roku, 17 grudnia, wolontariusze - ludzie, ktrzy na co dzie powicaj si dla dobra drugiego czowieka, maj swoje wito. Z tej okazji wadze miasta organizuj gal, w czasie ktrej nagradzaj tych najbardziej zasuonych. Radna Krystyna Klimaszewska chciaaby, aby wadze miasta znalazy dodatkowe rodki finansowe na poczstunek dla wolontariuszy. - Gdyby moga si Pani zastanowi, czy mona byoby przeznaczy jeszcze 2 tys. z na poczstunek dla tych osb... - zwrcia si do wiceprezydent Ludmiy Nowackiej radna Klimaszewska. - W symulacjach finansowych ciko bdzie znale jakie rodki na poczstunek. Tak to na t chwil wyglda ndza - Samorzd
Fot. Wojciech oneczko

Info-kiosk na cianie MOKSiR-u


Na cianie MOKSiR-u w Radlinie pojawi si Info-Kiosk lskiego Systemu Informacji Turystycznej. Pozwala przeglda informacje dotyczce atrakcji turystycznych regionu, ciekawych imprez czy bazy hotelowej w caym wojewdztwie. Dziki wbudowanej kamerze mona rwnie zrobi zdjcie i wysa je na miejscu mailem. Gadet wyposaony jest w dotykowy ekran i dostp do internetu.

lubomia - gospodarka

W Lubomi planuj remonty drg


Wiele gminnych drg ju wkrtce przejdzie gruntowny remont. Ponad milion zotych zapaci gmina Lubomia za remonty swoich drg. Rozstrzygnito ju przetarg i wyoniono firm, ktra si tym zajmie, wic prace rusz lada dzie. Wyremontowanych ma zosta naprawd sporo drg. Wrd nich znajduj si fragmenty ulicy Myskiej, Wodzisawskiej, Bocznej Waowej oraz Bukowskiej w Syryni, ulicy Nepomucena oraz Mickiewicza w Lubomi, Bordynowskiej w Grabwce.

Wadze Lubomii wydadz

1 mln z

na remonty drg w gminie.


Zmodernizowany zostanie take cznik ulicy Korfantego i Tartakowej w Lubomi. Oprcz remontu nawierzchni na kadej z tych ulic wykonane zostan wjazdy do posesji, a pobocza zostan utwardzone.
p

Pijani obsugiwali karuzel


Dwie osoby odpowiedzialne za obsug karuzeli na doynkach gminy Godw w Krostoszowicach byy pijane. Zatrzymana przez policj kobieta miaa 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, za mczyzna mia 1,3 promila. Na stanowisku pracy pomaga im take 40latek, ktry poszukiwany by przez policj, gdy ma odby kar w zakadzie karnym.

Radna Klimaszewska upomina si o skromny poczstunek dla wolontariuszy w dniu ich wita. odpowiedziaa L. Nowacka i dodaa - Moe RCK wygeneruje co ze swoich rodkw na skromny poczstunek, a moe nie uda si zrealizowa wszystkich zaplanowanych w ramach gali zada i bdzie moliwo przesunicia rodkw ju wydzielonych wanie na ten cel.
et

wodzisaw lski - inwestycje

Wicej pienidzy na Park Rozrywki


Trzech wykonawcw zamierza dokoczy Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisawiu lskim. - Do przetargu zgosio si konsorcjum firm z azisk, z Raciborza oraz przedsibiorstwo z Gliwic. Oferty s bardzo zrnicowane cenowo - mwi Barbara Chrobok, rzecznik Urzdu Miasta. Najtasza oferta opiewa na okoo 15 mln zotych, z tego wzgldu prezydent miasta na najbliszej sesji Rady Miejskiej bdzie musia przygotowa wniosek o zwikszenie rodkw przeznaczonych na wybudowanie Rodzinnego Parku Rozrywki.
et

Brak zainteresowania nieruchomociami


Fiaskiem zakoczya si prba sprzeday kilku cennych nieruchomoci przez gmin Krzanowice. Wszystkie nieruchomoci przeznaczone s pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn. Zorganizowano przetarg, ale nikt si nie zgosi. Gdyby gmina sprzedaa dziaki to wzbogaciaby si o prawie 200 tys z.

Dyrektor biblioteki nie pacia skadek ZUS


Kontrola PIP wykazaa nieprawidowoci. Sprawa moe znale swj fina w sdzie. Kilka tygodni temu do gminnej biblioteki w Ndzy zawitali inspektorzy z Pastwowej Inspekcji Pracy. Mieli oni sprawdzi midzy innymi czy dyrektorka biblioteki przyznawaa, zgodnie z prawem, 3 proc. premii rocznej swoim pracownikom. W tym przypadku nie wykryto adnych nieprawidowoci. Okazao si jednak, e w latach 2001 - 2007 dyrektorka nie odprowadzaa skadek do ZUS od umw zlece. - Na chwil obecn dotary do nas informacje, e nieprawidowoci dotyczyy jednej umowy o dzieo - tumaczy wjt gminy Ndza, Anna Iskaa. Wjt nie wyklucza jednak, e moe by ich wicej. Teraz gmina, jako organ prowadzcy bibliotek, bdzie musia uregulowa nalenoci. Wjt jeszcze nie wie jak rozwie t spraw. - W budecie biblioteki zostawaa wiksza ilo pienidzy do dyspozycji. Kto to bdzie musia zapaci. Albo zrobimy to my, jako gmina, albo skierujemy spraw na drog sdow i dyrektorka biblioteki bdzie to spacaa. Jest to przecie jednostka, ktra dysponuje budetem i jest za niego odpowiedzialna. Jeszcze nie wiem co z tym zrobimy. Kontrola nadal trwa - informuje A. Iskaa.
p

Koszt budowy Rodzinnego Parku Rozrywki moe sign

Remonty drg rolnych


W Zawadzie Ksicej oraz w Ciechowicach niedugo rusz remonty drg rolnych. Gmina Ndza pozyskaa na ten cel dofinansowanie z wojewdztwa lskiego. Remonty kosztowa bd 140 tys. z, z czego 59 % tej kwoty pokryje wojewdztwo.

15 mln z!

26 sierpnia w Urzdzia Miasta Wodzisawia lskiego nastpio otwarcie kopert z ofertami przetargowymi na budow Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza.

racibrz rozrywka

4 Wiadomoci

28 sierpnia 2013, nr 16 (144) <<

GazetaInformator.pl

Najwiksza impreza plenerowa w Raciborzu za nami


impreza udaa si, cho nie obyo si bez kontrowersji.
wojciech oneczko

patronat medialny:

R E K L A M A

Wystp zespou Lady Pank przycign na stadion OSiR tumy widzw, ktrych dawno nie widziano na OSiR. Fani zespou twierdz, e by to jeden z lepszych koncertw zespou w ostatnim czasie, cho wielu internautw w komentarzach nie zostawia na wokalicie zespou Janu Panasewiczu suchej nitki. Czytaj komentarze na forum.raciborz.com.pl
Fot. Wojciech oneczko

Koncert raciborskiej grupy Projekt X przycign pod scen zarwno wiernych fanw zespou, jak i nowych suchaczy.

Fot. Janusz Nowak

Zakoczy si XXi Memoria im. m. kpt. a. Kaczyny i dh. a. Malinowskiego. impreza obfitowaa w liczne atrakcje. Gazetainformator.pl oraz Raciborski Portal internetowy raciborz. com.pl jako patroni medialni tego wielkiego wydarzenia zrelacjonoway wszystkie imprezy towarzyszce memoriaowi. - Cieszymy si, e wszystkie imprezy cieszyy si tak du popularnoci. to dla nas budujce i motywujce. Koncerty te si uday o czym wiadczy bardzo duafrekwencja - mwi dyrektor Memoriau Stanisaw Borowik i dodaje, e by moe za rok uda si zorganizowa kolejny memoria.

- Brooklyn Cup o Puchar Dyrektora tVP S.a. Katowice, - Suskie Show, - Starvin Marvin, - wrczenie nagrd Brooklyn Cup i oficjalne otwarcie XXi Memoriau, - Oddzia Zamknity i Klaudia Stabik, - uroczysta Msza w. w intencji straakw i NSZZ Solidarno Ziemii Raciborskiej, - XV Rodzinny Rajd Rowerowy, - pokaz zapaniczy MKZ Unia Racibrz, - Magiczna podr do Krainy Zabawy, - Projekt X .pl - Grawitacja na: al.com e j - zabawa ze straakami i c r ela mo - Lady Pank eor .pl, me d i w i sztuczne ognie or to i format o f acz etaIn Zobpl, Gaz
. om rz.c o b i rac

Turniej streetballa Brooklyn Cup urasta do rangi duego wydarzenia sportowego. W tegorocznej edycji zawodw udzia wzio a trzydzieci druyn.

Fot. Wojciech oneczko

XXi memoria

GazetaInformator.pl

28 sierpnia 2013, nr 16 (144)

Artur Noga pobi wieloletni rekord Polski


16 lat - tyle trzeba byo czeka na popraw rekordu kraju w biegu na 110 metrw przez potki, nalecego od 1997roku do Artura Kohutka. Dokona tego wychowanek raciborskiej SMS Artur racibrz sylwetki Noga, poprawiajc rekord o... 0,01 sekundy. Artur Noga pobi rekord podczas Memoriau im. Kamili Skolimowskiej. Dystans 110 m przez potki przebieg w czasie 13,26 s.

Sylwetki
lickiej w Kolonii. Razem z on s nadal jego czonkami honorowymi i utrzymuj z tymi organizacjami stae kontakty. Kiedy powstao Stowarzyszenie Partnerstwa Miast Kolonia Katowice, Jzef Sadowski zosta jego przewodniczcym. By inicjatorem i organizatorem wielu imprez i akcji charytatywnych na rzecz pomocy Polakom po 1981 roku a szczeglnie powodzianom w 1997 roku. Jak wspomina, wwczas midzy innymi dla zalanej Szkoy Podstawowej Nr 1 na Ostrogu udao si przekaza 20 tys. marek. Jzef Sadowski po zmianach spoeczno politycznych chcia wrci do kraju. Napisa wwczas do prezydenta Kwaniewskiego podanie o prac w komisji ustawodawczej z wykorzystaniem swojego bagau dowiadcze spoeczno politycznych. Ale proba ta pozostaa bez odpowiedzi.

Niezomny od modzieczych lat


Jzef Sadowski - kresowiak, prawnik, tumacz, opozycjonista. Na pierwszym miejscu stawia dobro Ojczyny.
mak

Jak wielu w 1946 roku, kilkuletni Jzef Sadowski wraz z rodzicami przyjecha z Kresw wschodnich na ziemi raciborsk. Jego ojciec jako wojskowy znalaz zatrudnienie w placwkach WOP w Krzanowicach, a nastpnie w Samborowicach, gdzie z rodzin zamieszka na stae. Jzef Sadowski ksztaci si w raciborskim Liceum Oglnoksztaccym. Ju wtedy interesoway go stosunki spoeczno - polityczne w Polsce i na wiecie. Studiowa etnografi i prawo na Uniwersytecie Jagieloskim w Krakowie. W ramach midzyuczelnianej wymiany zagranicznej w 1968 roku pojecha do Francji. Tam udao mu si odwiedzi Instytut Paryski, a przy okazji std przemyci do Polski wydawnictwa Jerzego Giedroyca, ukazujce prawd o sytuacji spoeczno - politycznej i gospodarczej ustroju komunistycznego w Polsce i Europie. Potem, jak wspomina, jego ojciec cz z nich przewozi rwnie na teren Czechosowacji. To byy pocztki dziaalnoci opozycyjnej Jzefa Sadowskiego. Po ukoczeniu studiw pogorzyce - sylwetki

Zawsze wierny ideaom Bg, honor, Ojczyzna, Jzef Sadowski lata swego ycia powici na krzewienie tradycyjnych patriotycznych wartoci i pomoc Polakom w kraju i zagranic. pracowa w charakterze tumacza. Dobra znajomo obydwu jzykw zapewnia mu prac w Wydziale Socjalnym magistratu w Dortmundzie, szczeglnie w obsudze i pomocy przyjedajcych tam Polakw. W tym zawodzie peni take przez pewien czas obowizki tumacza przysigego w sdach na terenie Nadrenii i Westfalii. Zdarzao mu si take by tumaczem polskich delegacji politykw czy przedstawicieli Solidarnoci, w tym Donalda Tuska. Oprcz pracy zawodowej powica wiele czasu na dziaalno spoeczn dla Polakw w ojczynie i na uchodctwie. By wspzaoycielem i czonkiem zarzdu Kongresu Polonii w Niemczech, ktry powsta w 1991 roku. Prezesowa Towarzystwu Sok. Z jego inicjatywy powstao te w Niemczech Chrzecijaskie Stowarzyszenie Krzewienia Kultury, Tradycji i Jzyka Polskiego przy Polskiej Misji Kato-

Ks. Henryk Olszara gorzyck per


Gminy Gorzyce we wszystkich dziedzinach ycia spoecznego, kulturalnego i gospodarczego. Od 2009 roku kapitua przyznaje jeden tytu honorowy. Do tej pory wrczonych tytuy honorowe Gorzycka Pera otrzymali: ks. praat Gerard Nowiski z Turzy lskiej, Augustyn Stabla i Bolesaw Cnota z Czyowic, Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Paczek z Turzy lskiej, Olga Rumpel z Gorzyc, Jzef Zbieszczyk z Czyowic oraz Tadeusz Skatua z Bluszczowa, ksidz Ginter Lenert z Gorzyc, Zesp piewaczy Olzanki, Damian Klimanek z Bluszczowa oraz prof. Antoni Motyczka z Czyowic. Decyzj kapituy tytularnej, tegoroczny tytu honorowy Gorzycka Pera przyznany zostanie ks. dr Henrykowi Olszarowi. Ksidz Henryk pochodzi z Gorzyc. Od 2001 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu lskiego w Katowicach. Jest rwnie diecezjalnym duszpasterzem bibliotekarzy, czonkiem Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sugi Boej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann SMI, oraz autorem ksiki pt. Duchowiestwo katolickie diecezji lskiej w Drugiej Rzeczypospolitej, a take redaktorem ksiki pt. Grny lsk na przeomie wiekw. Nadzieje i niepokoje. wiadkowie wiary. Uroczysta gala zwizana z wrczeniem tytuu, odbdzie si 18 padziernika w sali Domu Pomocy Spoecznej im. Jana Pawa II w Gorzycach.
p
Fot. Arch. GazetaInformator.pl

Od 2006 roku przyznawana jest nagroda Gorzycka Pera. W tym roku otrzyma j ks. Henryk Olszara. Tytu Gorzycka Pera przyznawany jest za wybitne osignicia i zasugi dla
R E K L A M A

Fot. Wojciech oneczko

<<

zosta na uczelni i podj prac asystenta w Instytucie Prawa i Administracji - Zakad Prawa Pastwowego. wiadomy sytuacji politycznej w Polsce, dostrzega zakamanie wadz i rozpoczynajcy si kryzys gospodarczy. Jak twierdzi - byo to sprzeczne z jego prawicowymi i chrzecijaskimi pogldami, z czym si nie ukrywa. Na zebraniu rady wydziau uniwersytetu, odwanie zaprotestowa przeciwko zapisom konstytucyjnym o sojuszu z ZSRR. Cigle te odmawia wstpienia do PZPR. Dlatego sta si dla wadz uczelni pracownikiem nielojalnym i kopotliwym. Ze wzgldu na wiatopogld prorektor nie przeduy z nim umowy o prac na nastpny rok. W 1973 roku jego ona wyjechaa do swoich rodzicw w Niemczech. Jzef Sadowski doczy do niej za kilka miesicy. Jak si pniej okazao pozostali tam przez 35 lat , nie zapominajc jak wielu o swojej ojczynie - Polsce. Pastwo Sadowscy mieszkali kolejno w Dortmundzie, Bremen, Achen, Luksemburgu a najduej w Kolonii. Na miejscu Jzef Sadowski studiowa w j. niemieckim prawo, a jednoczenie

Pastwo Sadowscy zoyli te wniosek w kancelarii sejmu o przyjcie do pracy w kraju. Co warunkowao powrt do Polski. Te marzenia speniy si dopiero po przejciu na emerytur w 2008 roku. Wrcili i zamieszkali w rodzinnym domu w Samborowicach. Teraz gdy Jzef Sadowski ma wicej wolnego czasu, niemal kad chwil powica na dziaalno dla dobra Polski i Polakw w myl hasa Bg, honor i ojczyzna. Efektem jest zaoone wsplnie z Jzefem Kastelikiem przed czterema laty Stowarzyszenie Dobro Ojczyzny ktre na ziemi raciborskiej prowadzi bardzo szerok i aktywn dziaalno. W tych poczynaniach dzielnie wspieraj ich maonki, twierdzc, i naley szerzy prawd, sprawiedliwo, patriotyzm zgodnie z zasadami chrzecijaskimi.

LYSKI - PLAC PRZY UG - 30 SIERPNIA

Zapowiedzi
istnieje moliwo dokupienia za 1 z pyty jednej z gwiazd imprezy - Budki Suflera. Zakupi bdzie mona ich ostatni album live Cie wielkiej gry. Od dawna znany jest skad zespow, ktry wystpi podczas festi-

<< GazetaInformator.pl Turniej piki nonej o puchar starosty wodzisawskiego


28 sierpnia 2013, nr 16 (144)

W sobot, 14 wrzenia na boisku Powiatowego Modzieowego Orodka Sportu w Wodzisawiu lskim przy ulicy Pszowskiej 92 odbdzie si Turniej Piki Nonej o Puchar Starosty. W ubiegych

latach w turnieju udzia braki midzy innymi straacy, nauczyciele, kolejarze, dziennikarze, piekarze i prawnicy.

11. edycja festiwalu Magia Rocka odbdzie si 30 sierpnia. Bilety na imprez s ju w sprzeday. W przedsprzeday za bilet motocyklowy zapacimy 15 z, a za bilet normalny 25 z. Do pierwszych 1400 biletw

walu. Na pocztek, jak zwykle zaprezentuj si finalici Piecowiska 2013. Bd to grupy Alyson Vane, Ajva oraz Rise Up. Pniej przyjdzie czas na gwiazdy. W tym roku dla publicznoci w Lyskach zagraj Kontrust, Va-

der, Riverside i Budka Suflera (Cie wielkiej gry). W tym roku po raz pierwszy na Magii Rocka zagra zesp z zagranicy. Mowa o grupie Kontrust, ktra po to, aby zagra na festiwalu przyjedzie a z Austrii. racibrz - zamek - 31 sierpnia

RYDUTOWY - ULICA BEMA - 31 sierpnia

XXI dni Rydutw


W weekend, 31 sierpnia 1 wrzenia na terenach rekreacyjnych przy ulicy Bema w Rydutowach obd si XXI Dni Rydutw. Pierwszego dnia zabawa rozpocznie si o godz. 16.00. Bdzie program dla dzieci, wystp zespou Pod nutk oraz pokaz mody mskiej w wykonaniu salonu odziey z Raciborza. O godz. 18.30 rozpoczn si koncerty zespow muzycznych. Jako pierwszy zaprezentuje si zesp Znaky. O godz. 19.15 zagra Underground, a o godz. 20.30 Patrycja Markowska. Drugiego dnia w godzinach od 16.15 do 19.45 trwa bdzie prezentacja amatorskich zespow muzycznych. Zagraj Ex Tomek, Grawitacja, Walfad, Monly, Baribal, Micros, Pold, Nostalgic, Yellowlipc. Na zakoczenie, o godz. 21.00 wystpi Marika z zespoem Spokoarmia.

Doynki powiatowe na Zamku


Tegoroczne doynki powiatu raciborskiego odbd si na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Uroczysto rozpocznie si przejciem korowodu doynkowego z terenu OSiR na dziedziniec zamkowy. Formowanie korowodu rozpocznie si o godz. 11.30. Na godz. 12.00 zaplanowano msz w. Uroczysta inauguracja doynek odbdzie si o godz. 13.30. O godz. 14.30 rozpoczn si koncert. Pierwsza zaprezentuje si Orkiestra Plania. O godz. 15.45 dla publicznoci wystpi zesp Mira, a o godz. 16.45 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej rdo. Gwiazd imprezy bdzie zesp Appassionante.
Fot. Paulina Krupiska

olza - pole campingowe europa - 7 wrzenia

Piknik Sportowy z Agat Perenc


7 wrzenia o godz. 16.00 na Polu Campingowym Europa w Olzie rozpocznie si Piknik Sportowy. Gociem honorowym imprezy bdzie wielokrotna medalistka pucharw Europy i wiata w judo Agata Perenc. Wrd atrakcji imprezy zaplanowano rwnie program dla dzieci Wesokowo, mecz pikarki, w ktrym zmierz si reprezentacje Polski i lskiego Partnerstwa Gospodarczego, wystpy szkoy taca Eksplozja oraz zespou Szlagier Maszyna. Imprez poprowadzi Robert Krzyaniak z Radia 90. Bdzie to ju pita edycja imprezy, ktra z roku na rok cieszy si coraz wiksz popularnoci. patronat medialny:

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA 31 sierpnia - kompleks sportowy - Godw W sobot, 31 sierpnia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Godowie odbdzie si koncert, podczas ktrego wystpi szereg zespow takich jak Tata Sawek, Godzina Policyjna, Pro Creation, Projekt X, Drenkrom, Nietypowy Stan czy KSU. Impreza rozpocznie si o godz. 13.00 koncertem grupy Digitus Medius, a zakoczy o 21.00 koncertem KSU. W rol konferansjera wcieli si Robert Krzyaniak. 31 sierpnia - RCK - Racibrz 31 sierpnia - 1 wrzenia w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 odbd si IV Mistrzostwa Raciborza w Scrabble. Organizatorem imprezy jest Polska Federacja Scrabble. W sobot rozgrywki potrwaj od godziny 12.00 do 20.00, a w niedziel od 9.30 do 14.30. 31 sierpnia - ulica Reymonta - Goyny W niedziel o godz. 12.30 w Goynach odbd si doynki gminy Radlin. Uroczysto rozpocznie si msz w. o godz. 12.30. Korowd doynkowy wyruszy z ulicy Korfantego o godz. 14.00. Wystpy artystyczne odbywa si bd przy ulicy Reymonta od godziny 15.30. 1 wrzenia - Park Roth - Racibrz W niedziel, 1 wrzenia o godz. 16.00 w muszli koncertowej
R E K L A M A

Parku im. Miasta Roth w Raciborzu odbdzie si koncert orkiestry Plania z udziaem solistki Agnieszki Porwo. Wstp wolny. 1 wrzenia - ruiny paacu - ubowice W niedziel, 1 wrzenia o godz. 19.00 przy ruinach paacu w ubowicach odbdzie si inscenizacja teratralna Eichendorff - podr sentymentalna. Powrt do ruin. Wstp wolny. 4 wrzenia - RCK - Racibrz W rod, 4 wrzenia o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Wspczesnej Raciborskiego Centrum Kultury odbdzie si finisa wystawy powarsztatowej Smak lata. Wstp wolny. 4 wrzenia - koci WNMP - Racibrz W rod, 4 wrzenia o godz. 18.45 w kociele WNMP przy ulicy Mickiewicza w Raciborzu odbdzie si pierwszy koncert w ramach XXXVI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Wystpi Zesp Muzyki Dawnej Cantica Sacra oraz Stanisaw Pielczyk. 6 wrzenia - WCK - Wodzisaw lski 6 wrzenia rozpocznie si dwudniowy festiwal Balans Foto. O godz. 15.00 rozpoczn si warsztaty z fotografii makro. Pnij bd rozmowy o fotografii, spotkania z koami fotograficznymi i fotografami oraz koncerty. Drugiego dnia festiwal rozpocznie si o tej samej godzinie i zakoczy o 22.00. 6 wrzenia - RCK - Rydutowy

W pitek, 6 wrzenia o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si koncert japoskiego zespou Trio Veil. 7 wrzenia - Rynek - Racibrz W sobot, 7 wrzenia o godz. 11.00 na raciborskim Rynku odbdzie si Narodowe Czytanie - Czytanie Fredry. 7 wrzenia - GCK - Ndza W sobot, 7 wrzenia o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Ndzy odbd si warsztaty gotowania z Weronik Piaseck pn. Zdrowie na talerzu. Wstp wolny. 8 wrzenia - boisko - Bolesaw W niedziel, 8 wrzenia odbd si doynki gminy Krzyanowice. Gospodarzem doynek bdzie Bolesaw. 7 wrzenia o godz. 19.00 dla publicznoci wystpi Joanna Bartel, a pniej odbdzie si zabawa taneczna. W niedziel, 8 wrzenia o godz. 14.00 ulicami rodkow i Gwn przemaszeruje korowd doynkowy. Zabawa rozpocznie si o godz. 16.00. Na scenie zobaczymy midzy innymi Mirka Jdrowskiego, zesp taneczny Umiech oraz przedszkolaki. Gwiazd imprezy, ktra wystpi o godz. 20.00 bdzie zesp zy. 11 wrzenia - RCI - Racibrz W rod, 11 wrzenia o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Informacji przy ul. Dugiej 2 odbdzie si wernisa wystawy batiku Bernadety Dugosz - Wodarczyk. Wstp wolny.

Fot. Materiay prasowe

Magia Rocka po raz 11. w Lyskach

Dodatek tematyczny 16/2013


racibrz

PLUSY BIZNESU
DLA
gospodarka komunalna powiednio niskich dochodw (ok. 1,3 tys. z na osob w rodzinie) nie jest zbyt niska, ale te nie stanowi jedynego kryterium przy przyznawaniu lokalu (innymi jest metra na osob w dotychczasowym miejscu pobytu, a take brak prawa wasnoci do innych lokali). Na bieco czynsz paci 65 proc. lokatorw MZB. Zapis choroby Kopoty Miejskiego Zarzdu Budynkw pogbiy si wraz z rezygnacj z zarzdzania wsplnotami, w ktrym MZB posiada udziay - wadze Raciborza dostosoway si do zalece ustawowych i zarzdzanie wsplnotami trafio na wolny rynek. Z tego powodu przychody MZB zmniejszyy si o ok. 2 mln z rocznie. innym problemem, na ktry zwraca uwag radny Dawid Wacawczyk, jest wyzbycie si (sprzeda) lokali uytkowych, ktre do tej pory przynosiy MZB znaczne przychody. - Dlaczego nie obniy wymaga na mieszkania komunalne, tak aby mogli je otrzyma - skoro nie ma kolejek - rwnie ludzie ze stabiln sytuacj finansow, ktrzy nie zalegaliby z czynszem? proponuje dodatkowo radny. Zdaniem wiceprezydent L. Nowackiej wymagania finansowe nie s wcale wyrubowane i pole dostpu do lokali komunalnych jest szerokie. innym problemem MZB jest spadek dochodw z tytuu wynajmu lokali. - Sprzedalimy lokale uytkowe, teraz brakuje przychodw z ich najmu. Raz si zarobio, a teraz trzeba paci... szkoda - kwituje polityk gospodarowania miejskim zasobem budynkw radny Dawid Wacawczyk. Prezydent Mirosaw Lenk wyjania, e czasy prosperity, kiedy nawet pooone na uboczu lokale MZB byy wynajmowane, bezpowrotnie miny. leczenie? Gmina Racibrz bdzie dya do zwikszenia liczy lokali o charakterze socjalnym (obecnie gmina posiada 460 takich lokali, w 2018 roku zamierza posiada ich 529), a take pozyskiwania rodkw zewntrznych, gwnie z Regionalnego Programu
Fot. Wojciech oneczko

Gazeta - informator 28 sierpnia 2013 nr 16 (144)

Miejski Zarzd Budynkw, czyli dziura bez dna


Czy moliwe jest dochodowe gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym?
wojciech oneczko

Gdyby Miejski Zarzd Budynkw chcia doprowadzi posiadane przez siebie zasoby do wspczesnych standardw, musiaby wyda na remonty 30 mln z. tych pienidzy nie ma i nie zanosi si na to, aby miay si pojawi. MZB boryka si z nisk cigalnoci czynszw, a program remontowy na najblisze lata de facto uzaleniony jest od rodkw zewntrznych. diagnoza Stan zasobw MZB nie przedstawia si obiecujco. Wikszo z nich powstaa w latach 1931-1961. Zupenie niewiele jest tych, ktre powstay po roku 1980. Problemy MZB maj charakter systemowy - aby otrzyma lokal socjalny, naley wykaza si niskimi dochodami, jednake te niskie dochody sprawiaj, e lokatorzy socjalni maj problemy z uiszczeniem opaty czynszowej. Podobnie rzecz ma si z lokalami komunalnymi, cho w tym wypadku granica odR E K L A M A

Operacyjnego Wojewdztwa lskiego raz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie niezbdnych prac remontowych.

Potrzeby remontowe w MZB sigaj 30 mln z.


nieliczne pozytywy Jedyn jasn stron posiadania duego zasobu lokali socjalnych jest brak kar, ktre miasto musiaoby paci wacicielom nieruchomoci, z ktrych lokatorzy - na mocy wyroku sdu - byliby przeznaczeni do eksmisji i skierowania do lokalu socjalnego. Jeli gmina nie posiada lokalu socjalnego dla takiej osoby, wwczas zobowizana jest paci kar - ten problem w Raciborzu nie wystpuje. Nie naley rwnie zapomina o aspekcie spoecznym zagadnienia, na co zwraca uwag wiceprezydent L. Nowacka. Wydaje si, e to jedyne pozytyw aktualnego stanu rzeczy.

Wiceprezydent Ludmia Nowacka uwaa, e w gospodarowaniu miejskim zasobem lokali i budynkw nie naley opiera si wycznie na przesankach ekonomicznych, ale rwnie spoecznych - socjalnych.

serwis notebookw obsuga informatyczna rm oprogramowanie dla rm materiay eksploatacyjne kasy skalne, wagi, metkownice

Nie odkadaj przeprogramowania swojej kasy fiskalnej


Od 1 padziernika nowe przepisy dotyczce nazw towarw i usug na paragonie fiskalnym.
Sposb jednoznacznego identyfikowania towarw i usug jest cile zwizany z asortymentem towarw i usug, jakie podatnik oferuje. Jeeli na przykad podatnik dokonuje sprzeday 5 odmian jabek i wszystkie s w jednakowej cenie, podatnik moe, co do zasady, zaprogramowa w kasie nazw np. jabka. Jeeli jednak podatnik sprzedaje np. pomidory i pomidory na gazce, przy czym oba towary maj rn cen za kilogram, powinien, co do zasady, oddzielnie je identyfikowa - gosi wyjanienie rozporzdzenia. Program Minikasa powsta w odpowiedzi na powstae w ten sposb zapotrzebowanie rynkowe. Minikasa - uproszczona wersja programu Small Business - jest przeznaczona do prostego programowania towarw w kasie fiskalnej.

nie zwlekaj!

NOTEBOOKW KAS FISKALNYCH

S E RW I S

ikasa Program min etto tylko 120z n


moliwo: - prowadzenia magazynu - programowania kasy fiskalnej

Minikasa

rog Klasztornej i Ogrodowej

SOFT-ib 47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 www.softib.pl biuro@softib.pl tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27

Promocja: pakiet komputer + czytnik kodw + minikasa

tylko 999 z netto

racibrz handel

PLUSY BIZNESU
DLA

28 sierpnia 2013, nr 16 (144) << racibrz - rafako

GazetaInformator.pl

Skorzystaj z bezpatnych bada.


W dniach 6 - 7 wrzenia w Osteobusie - mobilnym centrum bada zostan przeprowadzone bezpatne badania w kierunku osteoporozy. Badania zostan przeprowadzone w godzinach od 9 do 16 w pitek i sobot 67 wrzenia. Celem bada jest pomiar gstoci koci, a tym samym, sprawdzenie czy dana osoba nie ma skonnoci do osteoporozy. Samo badanie jest cakowicie bezbolesne i trwa dosownie kilka minut - mwi Bogdan Jasiewicz - przedstawiciel Galerii Myskiej. Osoba badana otrzymuje wydruk wraz z informacj o stanie zdrowia. Badania przeprowadzone s przez specjalistw z firmy Multi Diagnostica, ktrzy chtnie udziel porad i przeprowadz konsultacje. Zapisy od 26 sierpnia prowadzone s w Galerii Myskiej w punkcie obsugi klienta obok saloniku prasowego w godzinach od 9 do 18. Zapisa si mona na konkretny dzie oraz godzin, co usprawnia przeprowadzanie bada. Ilo miejsc jest ograniczona. - Na terenie Galerii Myskiej, w przeszoci prowadzilimy ju badania kardiologiczne - dodaje Jasiewicz. Badania te cieszyy si duym powodzeniem, co utwierdzio nas w przekonaniu, e warto organizowa takie przedsiwzicia, bo dla raciborzan sprawy zdrowia s wane. Tym razem zapraszamy na badania koci. Akcj przygoR E K L A M A

Osteobus w Galerii Myskiej RAFAKO: Opole nielegalne?


Ekolodzy nie daj o sobie zapomnie.
Prawnicy ekologicznej organizacji ClientEarth nie daj o sobie zapomnie. Po przegranych w Polsce bataliach sdowych ws. rozbudowy Elektrowni Opole poskaryli si w Brukseli. Ich protest podchwycili europarlamentarzyci, ktrzy zakwestionowaniu legalnoci zadania inwestycyjnego polegajcego na budowie dwch blokw energetycznych Elektrowni Opole. Wystosowali oni w tej sprawie interpelacj do unijnej komisarz ds. polityki klimatycznej Connie Hedegaard. Zdaniem interpelujcych, plan rozbudowy elektrowni stoi w sprzecznoci z unijn polityk klimatyczn. Komisarz ma obowizek udzielenia pisemnej odpowiedzi na interpelacj. ProFot. Gabriel Tendera pl.wikipedia.org

Rozpoczcie budowy blokw energetycznych w Elektrowni Opole ponownie stano pod znakiem zapytania. test europarlamentarzystw mona wiza ze skarg, ktr 13 maja Komisji Europejskiej przedoya organizacja ClientEarth - ta sama, ktra tak dugo wstrzymywaa wydanie decyzji rodowiskowej dla inwestycji.
et

wodzisaw lski - biznes

Kierunek przedsibiorczo
Pienidze na start z wasnym biznesem.
towalimy wsplnie z Aptek Pod R z ul. Mickiewicza. Badania w kierunku osteoporozy wskazane s dla osb w wieku 40+, osobom prowadzcym siedzcy tryb ycia, pijcym duo kawy i coli czy te palcym papierosy. Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu l. ogasi nabr do projektu Kierunek przedsibiorczo dla osb bezrobotnych zainteresowanych podjciem dziaalnoci gospodarczej. W ramach projektu 38 osb moe otrzyma nawet do 21 tys. z na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Ponadto oferowane s szkolenia i doradztwo z zakresu przedsibiorczoci. Osoby zainteresowane udziaem w projekcie zobowizane s do zoenia wypenionego formularza rekrutacyjnego wraz z zacznikami.

Wodzisawski PUP dysponuje

Artyku sponsorowany 47-400 Racibrz ul. Mickiewicza 12 www.galeria-mlynska.pl

798 tys. z

na wsparcie dla nowych firm.


Rekrutacja do projektu prowadzona bdzie w dniach od

9 do 26 wrzenia 2013 r. Formularze rejestracyjne wraz z zacznikami oraz szczegowe informacje dostpne s na stronie internetowej kierunek-przedsiebiorczosc.pl. Projekt ten realizowany jest przez Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach w partnerstwie z powiatowymi urzdami pracy woj. lskiego, w tym z Powiatowym Urzdem Pracy w Wodzisawiu l.
et

Piecztki Wizytwki Ulotki Plakaty Katalogi Kalendarze Gadety reklamowe Szyldy Kasetony Banery Standy Rollupy

Poligrafia i Reklama

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

GazetaInformator.pl >>
racibrz handel

28 sierpnia 2013, nr 16 (144) region zdrowie

PLUSY BIZNESU 9
DLA

Biologicznie odpowiednia karma dla psa


W trosce o zdrowie czworonoga warto zakupi prawdziwie misn karm.
W przeciwiestwie do czowieka, pies jest typowym misoerc - jego organizm z natury przystosowany jest do czerpania energii z biaka i tuszczu pochodzenia zwierzcego. Natomiast wglowodany zwykle obecne w produktach zboowych (pszenica, kukurydza, ry) - nie s prawidowo trawione w organizmie psa, co czsto odbija si na zdrowiu naszego czworonoga. Niestety wikszo karm komercyjnych skada si gwnie z rnego rodzaju zb, ktre jako do tani wypeniacz skutecznie obniaj koszty wyywienia psa. - Jedn z nielicznych karm o bardzo wysokiej zawartoci misa (80 proc. wieego misa uytego do produkcji), a jednoczenie zerowym poziomie wglowodanw pochodzenia rolinnego (0 proc. zb) jest kanadyjska karma ORiJeN, w szczeglnoci ORiJeN ReGiONaL ReD, ktrej gwnym skadnikiem jest pi rodzajw czerwonego misa - informuje wacicielka sklepu iRBiS, Marzena Schweigstill. tylko teraz znajd Pastwo, w ofercie sklepu zoologicznego iRBiS w RaciboR E K L A M A Fot. www.irbis-sklep.pl

Jak bardzo jest Nam potrzebny wysiek zyczny?


FitOlka studio tness w Wodzisawiu lskim zaprasza.
Ju w staroytnoci ludzie wiedzieli o tym, e w zdrowym ciele, zdrowy duch. te sowa obowizuj do dzi, a znakomitym tego przykadem s instruktorzy w FitOlka studio fitness w Wodzisawiu lskim. Jak sami mwi, regularnie podejmowany wysiek fizyczny daje nam wiele plusw, m.in.: - zwalcza zmczenie i podnosi poziom energii, - spala nadmiar tuszczu, - rozbudowuje minie, ktre z kolei spalaj wicej kalorii, - poprawia zdolnoci poznawcze oraz zmniejsza zagroenie chorobami alzheimera (nawet o poow!) i cukrzycy, - agodzi stres i pomaga spokojnie spa. Czy to nie wystarczajce powody by zadba o siebie? te i wiele innych korzyci oferuj trenerzy: Ola i tomek z niedawno otwartego i cieszcego si pozytywn opini wrd swoich podopiecznych studia w Wodzisawiu lskim.

Kanadyjska karma ORIJEN posiada bardzo wysok, sigajac 80 proc. zawarto misa, co kademu psu wyjdzie na zdrowie.

rzu t wyjtkow karm w promocyjnej cenie 32 z/kg. Nie kady jednak moe pozwoli sobie na ywienie psa tylko tak, wysokiej jakoci, karm. W takim przypadku dobrym pomysem jest uzupenianie podstawowego posiku psa chocia czci karmy ORiJeN ReGiONaL ReD. Co to nam daje? Przykadowo: ju 50g karmy ORiJeN (koszt: 1,60z) wymieszane z 200g karmy komercyjnej podnosi procentow zawarto misa z 4 proc. do a 20 proc. taki posiek daje psu wicej poytecznych dla niego skadnikw, co odbija si korzystnie na wygldzie i zdrowiu naszego pupila. - Mona powiedzie, e to taki schabowy na talerzu naszego czworonoga - mwi z umiechem pani Marzena.

Na zdjciu widzimy zmagania Pa podczas zaj.

artyku sponsorowany sklep zoologiczny irbis 47-400 racibrz ul. orska 1a czynne: pon - pt 9-18 sobota 9-13 www.irbis-sklep.pl

artyku sponsorowany

serwis notebookw obsuga informatyczna rm oprogramowanie dla rm materiay eksploatacyjne kasy skalne, wagi, metkownice

KA S F I S KA L N 3 MIESICE

KUPUJC

GRATIS!
rog Klasztornej i Ogrodowej
Zapytaj o promocj w dodatku plusydlabiZnesu biuro@raciborskiemedia.pl
SOFT-ib 47-400 Racibrz ul. Klasztorna 12 tel. 32 415 98 18

REKL AMY

region gospodarka

10 PLUSY BIZNESU
DLA

28 sierpnia 2013, nr 16 (144) <<

GazetaInformator.pl

Kana Odra - Dunaj: fantastyka, czy niewykorzystana szansa?


Kontrowersyjne spotkanie w Urzdzie Miasta wywoao liczne komentarze.
wojciech oneczko

Spotkanie z in. Stanisawem Staniszewskim i Gabriel tomik (penomocnik ds. Odry prezydenta Kdzierzyna-Kola), do ktrego doszo 2 sierpnia w Urzdzie Miasta Racibrz, na nowo wywoaodo tablicy publicznej debaty w Raciborzu temat gospodarczego wykorzystania Odry. Po artykule Wadze Raciborza odwracaj si do Odry plecami (Gazetainformator.pl nr 143) swj gos w tej sprawie postanowili zabra radny Robert Myliwy, a po powrocie z urlopu rwnie Prezydent Miasta Racibrz Mirosaw Lenk oraz Starosta Powiatu Raciborskiego adam Hajduk. Przedstawiamy najciekawsze fragmenty ich wypowiedzi.
Wicej na portalu

komentarz na gorco
mirosaw lenk - Prezydent Miasta Racibrz. Polska nie ma jasnego stanowiska jak problem drg wodnych powinien by rozwizany. Najpierw pastwo polskie musi uzna pewne fakty, podpisa si pod umow na temat szlakw wodnych, ktr podRobert myliwy - czonek Rady Miasta Racibrz. Pod koniec 2009 r. umwiem si na spotkanie z Pawem Mach - kpt. eglugi wielkiej i rdldowej. efektem zawarcia tej znajomoci by udzia wraz ze Stanisawem Staniszewskim z RZGW w Gliwicach oraz kpt Mariuszem Przybylskim - dyrektorem Urzdu eglugi rdldowej w Kdzierzyadam hajduk - Starosta Powiatu Raciborskiego. O kanale Odra - Dunaj pierwsze informacje dotary do mnie jeszcze w czasie kiedy chodziem do szkoy redniej. Blisko 20 lat temu zaczem pracowa w samorzdzie Raciborza i wwczas zetknem si z tym tematem ponownie. W Planach zagospodarowania byy zapisay otaczajce nas kraje europy. O zaniedbanie transportu rzecznego w Polsce trudno obwinia jeden rzd. Wszystkie rzdy, zaczynajc od gabinetu tuska i idc do tyu a po Buzka , Milera, Kaczyskiego i Pawlaka - nikt tego dokumentu nie podpisa. Jako szef euroregionu jak nie-Kolu w zorganizowanej przeze mnie i NaM akademii Spoeczno - Gospodarczej w PWSZ w Raciborzu powiconej Kanaowi Odra-Dunajaba. Kilka tygodni wczeniej w budynku starostwa powiatowego w Raciborzu odbyo si spotkanie w sprawie kanau OD. Konwencja spotkania bya otwarta, std obecno moja i kilkorga znajomych na sali.Pan starosta adam pisy dotyczce kanau Odra Dunaj i zbiornika Racibrz. te dwie inwestycje zawsze wystpoway razem, bo kana Odra - Dunaj nie moe funkcjonowa bez zbiornika Racibrz, ale zbiornika mokrego, dziki ktremu mona byoby regulowa poziom wody na Odrze. Zbiornik Racibrz Dolny bdzie przez najblisze kilkadziesit lat - do czasu i przedstawiciel Raciborza bd wspiera oddolne inicjatywy nagonienia kwestii budowy kanau Odra-Dunaj, czyli krtko mwic bd pisa do krajowego zarzdu gospodarki wodnej, do premiera w tej kwestii, eby to przynajmniej wyjani. Musimy pamita, e to s potne pienidze... Hajduk witajc si z przedstawicielami mediw podszed do naszej koleanki Magorzaty, leniwie machn rk i powiedzia: nawet za pidziesit lat nam go nie wybuduj. Nie zraony dotychczasowymi dowiadczeniami zainicjowaem wraz z Piotrem Dominiakiem spotkanie kpt. P. Machy z posem Markiem Krzka z Rybnika. Owocem spotkania bya interpelacja wyczerpania znajdujcych si w jego obszarze zasobw wiru - zbiornikiem suchym. Dopiero kiedy te zoa zostan wyczerpane zbiornik bdzie mg by zalany i de facto wwczas bdzie mona zacz myle o budowie kanau Odra - Dunaj. Dla Raciborza kana byby potn atrakcj turystyczn, ale przy takiej inwestycji trzeba przepro8 mld euro! Dla porwnania zbiornik Racibrz to jest ok. 0,9 mld z - patrzc tylko na koszty. Mwienie, e te pienidze s, gdzie le i mona je pozyska to te nie do koca jest prawda. Kana Odra - Dunaj jest tak potnym przedsiwziciem, e w ludziach brakuje wiary. temat jest bardzo trudny. poselska w sprawie przystpienia Polski do aGN oraz budowy kanau OD. Odpowied waciwego ministra ju w 2010 roku nie pozostawiaa zudze: Polski nie sta na ratyfikacj ukadu. Jak wida powyej, bez rzeczywistego zaangaowania wadz samorzdowych, a nie tylko lobbingu entuzjastw, wadze centralne temat nadal bd traktoway po macoszemu. wadzi badanie zapotrzebowania na ni - nikt nie wyoy ogromnych pienidzy, jeli nie bdzie pewnoci, e inwestycja jest potrzebna. Wiemy natomiast, e w Polsce transport rzeczny upada. Dopki nie zmieni si podejcie rzdu do tego zagadnienia te konstruktywne plany co do Kanau Odra - Dunaj s trudne do sprecyzowania.

raciborz.com.pl.

Sprostowanie

W artykule Wadze Raciborza odwracaj si od Odry plecami wkrad si bd. W czci tekstu Unijna zo napisalimy, e to Komisja europejska zadecydowaa o przesuniciu unijnego dofinansowania z budowy zbiornika Racibrz Dolny na Wrocawski Wze Wodny. U rde tej decyzji (zgody) nie ley unijna zo, ale zabiegi rzdu RP, ktry o to przesunicie si stara.
R E K L A M A

www.bodzio.pl
RABAT

Sypialnia Bodziosystem

-20%

3 326,NOWO

kolor: cappuccino (wysoki poysk)

443,-

554,15

Fotel ALKA

Naronik ALKA Kuchnia Ola

1 652,1 526,RABAT

3-dniowy termin realizacji zamwie


BODZIOSYSTEM
1836,-

RABAT

-20%

ko tapicerowane

1 476,kolor: ekoskra karo brz

-10%

1555,-

1 400,-

kolor: bordo

kolor: bordo

Racibrz ul. Markowicka 1A kom. 661 949 561 Racibrz ul. Opawska 49 kom. 661-949-360 Wodzisaw lski ul. Marklowicka 38 tel. (32) 453-20-09

Zapraszamy do salonw meblowych:

GazetaInformator.pl

28 sierpnia 2013, nr 16 (144)

Szybki wzrost nadwykona szpitala


Ronie liczba zabiegw i usug wykonywanych ponad zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt. Najwiksza ilo nadwykona to oba oddziay wewntrzne. W pierwszym proczu 2013 roku na I. oddziale wewntrznym nadwykonapowiat raciborski zdrowie nia signy wartoci 333 tys. z, a na II. - 845 tys. z. Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik obawia si, e jeli rosnca tendencja nadwykona utrzyma si do koca roku, lecznica moe mie problemy z pynnoci finansow.

Zdrowie

11

Radosne macierzystwo w powiecie raciborskim


Wadze powiatu przyjmuj program bezpatnych bada dla kobiet w ciy.
Na najbliszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego radni zdecyduj o przyjciu bd odrzuceniu Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2016 pn. Po radosne macierzystwo. - Okres ciy, porodu i poogu niesie ze sob zagroenia, ktre mog niekorzystnie wpywa na zdrowie ciarnej i jej dziecka, a w pniejszym okresie take na funkcjonowanie ich rodziny. Celem wyeliminowania niektrych z tych zagroe Powiat Raciborski umoliwia swoim mieszkankom, oczekujcym narodzin dziecka, wykonanie bezpatnych bada na oznaczenie antygenu TOXO+CMV w klasie IgM i IgG (toksoplazmozy i cyR E K L A M A Fot. Pawe Strzelczyk

wojciech oneczko

<<

tomegalii) - czytamy w uzasadnieniu do przyjcia uchway o programie. Wczesne wykrycie antygenw TOXO i CMV pozwala na podjcie leczenia ciarnej kobiety oraz przedsiwzicia dziaa zapobiegajcych zainfekowaniu podu, co w konsekwencji moe uchroni noworodka przed chorobami i bardzo prawdopodobn niepenosprawnoci. Projekt zyska pozytywn opini Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, dlatego jego przyjcie wydaje si przesdzone. Z bada bd mogy skorzysta kobiety ciarne zamieszkujce na terenie powiatu raciborskiego po uzyskaniu skierowania od lekarza ginekologa. Wraz z dowodem osobistym i skierowaniem bd mo-

Program bezpatnych bada moe obj swoim zasigiem

od 375 do 900

mieszkanek powiatu raciborskiego rocznie.

gy zgosi si do Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejenowego im. dr. Jzefa Rostka w Raciborzu. Z bada bd mogy skorzysta rwnie kobiety ciarne przyjte na Oddzia Ginekologiczno - Pooniczy Szpitala Rejonowego im. dr. Jzefa Rostka w Raciborzu, ktre wczeniej nie miay wykonywanych bada.

Bezpatne badania dla kobiet ciarnych bd przeprowadzane w raciborskim szpitalu rejonowym.

Proz o yciu w Oborze - Dorota Frczek


Wstrzsajca historia rozegraa si pod dachem restauracji Lena.
marta rajchel

racibrz ksiki

Publicystyka
rumpowanymi sdami sprawiy, e to pikne miejsce zaczo podupada. Dziki autorce mamy okazj pozna histori, jaka zapisaa si w Oborze od roku 2006. Czytajc, mona odnie wraenie, e ksika oscyluje midzy kryminaem, powieci obyczajow i swego rodzaju poradnikiem pozytywnego mylenia. Zamysem autorki byo podniesienie na duchu ludzi znajdujcych si na yciowym zakrcie: Piszc t ksik miaam na celu podnie na duchu i doda otuchy wszystkim tym ludziom, ktrzy zmczeni yciem nie widz nad sob soca. By moe po lekturze powieci zobacz, e nie taki diabe straszny, jak go maluj. Tak jest w istocie. Dorota Frczek znalaza si w sytuacji, z ktrej niejedna osoba nie potrafiaby si podnie. Ona za cigle pozytywnie patrzy na otaczajcy wiat i cieszy si z tego co ma. Bynajmniej jednak nie stoi w miejscu, rozwija si, doksztaca (wszystko po to, eby mc odzyska syna i

12

<< GazetaInformator.pl Kunia Raciborska: Pami o poarze wci ywa


28 sierpnia 2013, nr 16 (144) Straacy z Polski i Czech, lenicy, wadze samorzdowe i przedstawiciele parlamentu w poniedziakowe przedpoudnie, 26 sierpnia na terenie dawnego poarzyska upamitnili ofiary tragicznego poaru lasw sprzed 21 lat. Uroczystoci upamitniajce dramat z 1992 r. odbyy si w miejscu, gdzie ponad dwie dekady temu mier ponieli dwaj straacy: m. kpt. Andrzej Kaczyna oraz dh Andrzej Malinowski.

Zwiedzajcy len okolic, Arboretum Bramy Morawskiej, Mini-Zoo i odwiedzajcy znan od lat restauracj nie mogli wiedzie, e pod jej dachem rozegryway si burzliwe losy rodziny. Wstrzsajca historia rodem z amerykaskiego filmu miaa miejsce w malowniczo pooonej restauracji Lena w Raciborzu - Oborze. Niedawno na rynku wydawniczym ukazaa si ksika raciborzanki Doroty Frczek ycie w Oborze opisujca te wydarzenia. Dorota - doktor teologii, katechetka w jednym z raciborskich licew, matka czwrki dzieci postanawia zmieni swoje ycie i angauje si w prowadzenie restauracji. Nie ma w tej kwestii adnego dowiadczenia, a jednak dziki cikiej pracy, wytrwaoci i sile udaje jej si stworzy klimatyczne miejsce, w ktrym ttnio ycie towarzyskie. Niestety zawirowania rodzinne, w ktre rzuci bohaterk jej wasny m, zmagania z mafi i skoR E K L A M A

zdoby nowe rdo dochodu, nowe moliwoci i szanse). Po lekturze kilku pierwszych stron da si odczu, e bohaterka jest niezwykle siln, odwan i charyzmatyczn kobiet, ktra zna swoj warto. Ma te niezwykle dobre serce, co zostaje niejednokrotnie wykorzystane przez pracownikw restauracji. Kocha swoje dzieci i walczy o nie, kto wie moe jeszcze do dzi Zawsze trzeba mie nadziej na lepsze jutro, cigle

trzeba wierzy, e niezalenie od tego, na jakim dnie si znajdujemy - moemy, a nawet powinnimy wsta, otrzepa kolana i i dalej Ksika nie ma zakoczenia i nie dowiadujemy si niestety jak potoczyy si losy samej bohaterki, jaki restauracji Lena. Zapytalimy jednak o to sam autork Dorot Frczek, ktra powiedziaa nam zarwno o samej ksice, jaki i planach na przyszo.
Fot. Paulina Krupiska

Chc by szczliwa, dlatego musz pozosta czowiekiem, bo tylko czowiek ma tak zdolno, e moe by szczliwym. Skd pomys na ksik, czy tak jak pani pisze byo to antidotum na problemy Osobicie lubi czyta ksiki opowiadajce prawdziwe historie i taka te napisaam. Na podstawie wasnych przey chciaam przemyci troch filozofii i rnych refleksji mogcych pomc czytelnikowi w zmaganiu si z problemami. Ksika nie ma szczliwego happy end...

Po lekturze ksiki miem przypuszcza, e moga si pani ba reakcji byego ma na niepochlebne opinie (...) ...jedn z moich dewiz yciowych jest to, e strach nie moe rzdzi moim yciem. Z tego co mi wiadomo byy m wypisuje obraliwe komentarze pod rnymi artykuami skierowanymi zwaszcza przeciwko mnie i crce. Podszywa si przy tym pod moich uczniw, albo ssiadw (...)

raciborz.com.pl, GazetaInformator.pl,

Cay wywiad z Dorot Frczek czytaj na:

Obecnie Restauracja Lena w Oborze bardziej przypomina plac budowy ni ttnicy yciem lokal.

- Wydawca: Novae Res, 2013 - ISBN: 978-83-7722-827-2

i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!

UZDROWICIEL z FILIPIN REYNALDO JUN LITAWEN

REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi osigniciami. Wieloletni czonek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji krgosupa, miadycy, paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.

Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest: Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty. Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO wchon si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.

Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e zawdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.

Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wobec ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa, ale rwnie umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym przychodz znane od lat metody stosowane przez filipiskiego uzdrowiciela. Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela stosowane s przez Filipiczykw, zwanych take wybracami dobrych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s uzdrowiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych rodkw znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycznym wzmocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu systemu odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerw, znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo Litawen, ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn wiedz przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipiczyk podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom szukajcym pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci. Jego metody opieraj si gwnie na intensywnej koncentracji, przez co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok jego rk. - Chocia medycyna akademicka poczynia wielkie postpy, to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s niezbadane. Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje rce podczas zabiegw zachowuj si jak bieguny elektryczne. Powoduj kontrolowany przepyw energii przez organizm pacjenta podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si w stan religijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdrawiajca sia. Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponadludzkich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - zawsze moe

osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel dziaa na cay organizm. Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pacjenta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosuje rwnie zabiegi refleksologiczne, ktre immunologicznie oddziaywaj na schorowane i wycieczone chorob ciao. Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, moe si do niego zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si na wizyt. Kady pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w zalenoci od tego, jak wiele czasu trzeba jej powici.

Zapisy i informacje od poniedziaku do soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

REYNALDO JUN LITAWEN


Zapisy i informacje

693 788 894, 784 608

979

12 11 10 9 13

wrzesie wrzesie wrzesie wrzesie wrzesie

PRZYJMUJEMY:

RACIBRZ, Kdzierzyn Kole Sosnowiec Dbrowa Grnicza Katowice Cieszyn

GazetaInformator.pl >>
lubomia religia

28 sierpnia 2013, nr 16 (144)

Publicystyka 13

Kaplica z Ligoty dostaa drugie ycie


Ponad stuletnia kaplica zostaa odtworzona w Grabwce.
Ligota Tworkowska wkrtce zniknie z mapy Polski. Od 2007 roku w zwizku z budow zbiornika Racibrz Dolny jest w likwidacji. Caa wie ma by czci polderu. Wadze i mieszkacy ratuj j od zapomnienia. Wybudowali wasnymi siami Jednym z miejsc, ktre miao ogromne znaczenie dla mieszkacw Ligoty bya Kaplica pw. Matki Boskiej Czstochowskiej. Wybudowana zostaa ona przez mieszkacw wsi w 1990 roku. Budowa trwaa zaledwie dwa miesice, a jej sfinansowaniem zajli si sami mieszkacy. Ziemi pod Kaplic podarowa rolnik Urban Gawenda, a powicenie kaplicy odbyo si dwa lata pniej. Pocztkowo w kaplicy modlono si w kad niedziel i wita po poudniu, odprawiano Drog Krzyow, naboestwa majowe oraz raniec. Mieszkacy dugo walczyli o to, aby w ich Kaplicy odprawiana bya take msza w. Udao si to 30 listopada 1958
Fot. Paulina Krupiska

paulina krupiska

roku. Wwczas o godz. 11.00 w kaplicy odbya si pierwsza msza, ktr odprawi ks. wikary Stanisaw Knopa z Lubomi. Ostatnia msza wita 26 sierpnia 2012 roku w kaplicy w Ligocie Tworkowskiej odby si ostatni odpust. Mimo tego, e wwczas we wsi pozostao ju tylko okoo 20 mieszkacw to o kaplicy przybyo znacznie wicej osb. Msz w. odprawi ks. Janusz Rudzki z Nieboczw. Po uroczystoci wszyscy uczestnicy mszy spotkali si na kawie oraz koaczu. Bya to okazja do tego, aby porozmawia z dawnymi ssiadami. Niegdy wie t zamieszkiwao bowiem 170 osb. Bardzo wzruszajcym momentem, ktry take przycign do kaplicy tumy, bya ostatnia msza wita. Odprawiona zostaa 21 kwietnia 2013 roku. Od tamtego czasu kaplica jest stopniowo wyburzana. Obecnie jest to ju ruina, ogrodzona tam. Ocali od zapomnienia Kiedy ostatni mieszkacy Ligoty Tworkowskiej przygo-

towywali si do opuszczenia swoich domw wadze podjy decyzj o przeniesieniu kaplicy do Grabwki. - Za pienidze otrzymane z odszkodowania od RZGW postanowilimy odtworzy kaplic w Grabwce, gdy to wanie w tamte okolice przeprowadzia si najwiksza ilo mieszkacw Ligoty - tumaczy sekretarz gminy Lubomia, Leszek Bizo. Nowa kaplica bdzie wygldaa podobnie do tej z Ligoty, jednak bdzie znacznie wiksza, a jej ozdob bdzie ponad dwumetrowy witra umieszczony w cianie bocznej. Kaplica w Grabwce bdzie zajmowaa ponad 76 m2. - Do budowy uywamy cegie ze starej kaplicy. Na szczycie wiey zamontowana zostaa take ta sama figurka - mwi kierownik budowy kaplicy. Oprcz tego do nowej kaplicy przeniesione zostanie wyposaenie kaplicy z Ligoty - figurki oraz otarz. Nowe elementy - drzwi, awki oraz witrae - tworzone bd na wzr starych, tak by mieszkacy Ligoty, czuli si tam jak u siebie. Budowa kaplicy kosztowaa bdzie niespena milion zotych.
Fot. Paulina Krupiska

Ponad stuletnia kaplica w Ligocie Tworkowskiej, podobnie jak caa wie, wkrtce zniknie z powierzchni ziemi. Obecnie juz nie mona wej na jej teren.

Nowa kaplica w Grabwce budowana jest na wzr kaplicy, ktra przez wiele lat suya mieszkacom Ligoty Tworkowskiej. Ma zosta oddana do uytku we wrzeniu 2013 roku.
R E K L A M A

14

28 sierpnia 2013, nr 16 (144)

Ogoszenia
mienniki okrelane jako te taszej jakoci. Wykonywane s z dobrych materiaw i najczciej posiadaj odpowiednie certyfikaty w peni dopuszczajce je do eksploatacji. Ostatnia grup s najniszej jakoci zamienniki, czsto do zudzenia przypominajce oryginay. Podrbki nie posiadaj adnych certyfikatw jakoci a ich uywanie grozi awari i stwarza niebezpieczestwo na drodze. Reklamacja wadliwego elementu musi by rozpatrzona pozytywnie. Niestety producent nie zwrci w takim przypadku kosztw montau takiej czci... Najlepiej paci za cz i za wymian w jednym miejscu - otrzymujemy wtedy gwarancj na ca usug bez wzgldu czy zawinia sama cz czy montujcy j mechanik. Podczas wyboru czci zamiennych dobrze jest korzysta z dowiadczenia mechanikw. Wiedz oni ktre zamienniki si sprawdzaj, a take kiedy warto zdecydowa si na zakup czci oryginalnej.

<< GazetaInformator.pl

Zamie ogoszenie drobne tel. 509 381 263, 32 414 90 30 biuro@raciborskiemedia.pl


weterynaria Przychodnia Weterynaryjna centrovet Monika Fita & Barbara Koodziej-Sordyl Racibrz, ul. Mysowicka 16/9 Tel. 693 155 008, 795 729 389 Przyjmujemy: pon.- pt.: 9:00-20:00 sob.: 9:00-14:00 www.centrovet.pl Warsztat naprawa ROWERW, MOTOROWERW WZKOW TOWAROWYCH z wieloletni tradycj od 1946r. WARSZTAT LUSARSKO MECHANICZNY Adam Majnusz TEL. 32 415-18-80 ul. Mariaska 1 47-400 Racibrz rne
www.tyija365.pl, Biuro matrymonialne w Raciborzu. By moe jedno kliknicie wystarczy, aby pozna swojego partnera. Sprbuj! Tel. 32-414-07-77, 500-776-920
MECHANIKA OPONY ALUFELGI FELGI Felgi stalowe - duy wybr Serwis Ogumienia Demonta i monta opon Run Flat. Gacka Rajmund ul. Mariaska 25 Racibrz Tel. 504-476-839

Motorady

ZDROWIE
Poradnia Ortopedyczna przy Centrum Zdrowia ul. Ocicka 51a w Raciborzu. Czynna w poniedziaki w godzinach: 16-18. Rejestracja telefoniczna: 781-289-867 Akupunktura, leczenie zespow blowych krgosupa, zmian zwyrodnieniowych kolan, nietrzymanie moczu, ylaki odbytu. Rejestracja: Racibrz ul. Ocicka 51a, Rudnik ul. Soneczna 38a, Tel: 781-289-867

Jakie czci zamienne wybra?

wojciech gawliczek

Jako czci zamiennych ma duy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem. Na szczcie, coraz wicej kierowcw zdaje sobie z tego spraw i dba o to, aby w swoich autach montowa czci oryginalne lub wysokiej jakoci czci zamienne renomowanych producentw. Do powszechne jest negatywne przekonanie o jakoci zamiennikw, co niekoniecznie jest prawd. Zamienniki sklasyfikowane s wedle kategorii. Pierwsz z nich jest grupa czci premium. S to te same czci co tzw. oryginay, produkowane s najczciej na tych samych liniach montaowych a zasadnicz rnic pomidzy nimi jest to, e nie s oznakowane konkretn mark samochodow. Nastpn grup czci s za-

Firma CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o.o. 44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2 sprzeda samochody uywane: Suzuki Jimmy: 2008r. 25 000z, Star 266 z HDS 1991r. 40 000z Tel. kontaktowy: 694 472 672

ZOMOWANIE wszelkich POJAZDW holowanie gratis, Ul. Rudzka 66, 47-400 Racibrz, www.hamaro.pl, hamaro@onet.pl TEL. 32-415-19-91, 691-960-146

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

28 sierpnia 2013, nr 16 (144)


FINANSE
Wakacyjna obnika cen KREDYTW KONSOLIDACYJNYCH!!! Spa swoje wszystkie kredyty i we dodatkow gotwk! Tel. 882 19 34 34, 882 19 33 33 Kredyt ODDUENIOWY na spat zadue windykacyjnych, komorniczych, czynszowych! Tel. 882 19 34 34, 882 19 33 33 Chwilwki, poyczki bez BIK-u do 25 tysicy, do 3000 z na owiadczenie! tel. 882 19 34 34, 882 19 33 33 Kredyt dla ROLNIKW DO 200 000 z - uproszczona procedura Kredyt na DZIAALNO do 50000 z bez BIK i zawiadcze Tel : 533253653

USUGI
Malowanie wntrz oraz elewacji, tapetowanie, nakadanie gadzi, stawianie pyt gipsowokartonowych, monta okien, drzwi oraz paneli. Wykoczenie wntrz. Kontakt: 606-505-169

praca
Firma STALMAR Konstrukcja stalowa zatrudni w zawodzie lusarz-spawacz. Warunki: dobra znajomo rysunku technicznego konstrukcji stalowych, uprawnienia spawalnicze metoda MAG, podstawowa znajomo j. niemieckiego. Informacja po godz. 19:00 pod nr tel. 48 796644578, 49 1776145673.

Ogoszenia 15
PRACA DODATKOWA
lub praca na stae Poszukiwane osoby do promocji sklepu internetowego; - marketing - reklama - sprzeda Elastyczne godziny pracy, Moliwo rozwoju osobistego Zajazd Malibu w Raciborzu poszukuje pracownikw do kuchni oraz kelnerw/kelnerek z dowiadczeniem. Tel. 32 417-25-14, 602-259-603 www.zajazdmalibu.pl

NIERUCHOMOCI

Sprzedam akcesoria do Peugeot 405: komplet k letnich (185 x 65 x 14) + zapasowe, akumulator (74 AH/680 A) na gwarancji, oryginalne kopaki, gumowe dywaniki, znaczek na mask, 692-198-544.

AML JOB SERVICE


poszukuje do pracy: - lusarzy, - spawaczy, - elektrykw, - malarzy, tapeciarzy, - wiele innych. Wymagana znajomo jzyka niemieckiego AML JOB SERVICE 47-400 Racibrz, Pl. Wolnoci 11/11a Tel. 882-013-950 e-mail: biuro@amljobservice.pl

Agencja pracy

Wynajem, sprzeda hali przemysowej 2200 m2 oraz obiektw warsztatowych, magazynowych, garaowych, biurowych. Ocicka 163 Racibrz tel. 602106181 Janusz Tomczyk.
Wynajm mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia , azienka. Mieszkanie czciowo umeblowane. Racibrz, ul. Chodkiewicza Tel. 503 401 379, 510 644 984.

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI-BMV-VOLVO

aby umwi spotkanie

Zadzwo 512 333 512

FRYZJERSTWO Joanna Swoboda-Matysek 47-400 Racibrz, ul. Opawska 82A/1B Tel. 32 4179201 Kom. 507061632

amortyzatory, oyska, ukady: hamulcowe, kierownicze, napdowe Ul. Klasztorna 9 47-400 Racibrz tel. 32 419 06 027

szybko, tanio solidnie Usugi w zakresie mechaniki pojazdowej


tel. 32 415 18 86
47-400 Racibrz ul. Mariaska 1

MECHANIKA POJAZDOWA

PRANIE DYWANW ORAZ TAPICERKI MEBLOWEJ Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!!! Tel: 32 763 40 43, 504 412 875, Racibrz ul. Ogrodowa 46 Obok Byej Hurtowni Stolarskiej GERBUD www.green-clean.pl GWARANTOWANY EFEKT!

Biuro: ul. Wojska Polskiego 9b/1 47-400 Racibrz Czynne: pon-pt: 14.00-17.00 sobota: kontakt telefoniczny tel. 722 045 950 32 458 03 29 biuro@nieruchomoscienergochem.pl www.nieruchomoscienergochem.pl

pomoc drogowa
Holowanie samochodw w kraju i z zagranicy oraz przewz wzkw widowych i maszyn rolniczych Krystian Karcz, 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 9 tel.kom. 0601 516 085; tel/fax 032 415 32 23 www.karcz.ppsi.pl

IFHBLDFTPSJB!PQM

16 Reklama

28 sierpnia 2013, nr 16 (144) <<

GazetaInformator.pl

www.el-bis.pl biuro@el-bis.pl

Promocje trwaj od 05.08.2013 do 15.09.2013 Szczegy promocji w regulaminie dostpnym u sprzedawcy


Koniecznie sprawd aktualne promocje na stronie

www.ufoto.pl

You might also like