Topik 3: Teori-teori pendidikan seni Oleh: Hassan Mohd Ghazali Fakulti Seni dan Muzik

Seni sebagai mimesis (Teori seni Plato)
Plato merupakan sorang ahli falsafah Yunani yang hidup tahun 428-348 SM, merupakan seorang penyair yang sangat produktif. Telah menghasilkan banyak cerita dan puisi dalam bentuk dialog. Kebanyakan persoalan-persoalan dalam bukunya adalah dalam bentuk dialog. Persoalan seni yang dikemukakan oleh Plato di bincangkan dalam bukunya bertajuk Republik X. Dalam buku tersebut adalah dialog antara Socretes dan Glancon. Dalam dialog tersebut Plato dengan tegasnya menyatakan bahawa seni adalah suatu ‘mimesis’. Beliau menggunakan perkataan mimesis yang bermaksud imitasi atau peniruan. Dialog yang dibincangkan dalam buku Republik X itu jelas merujuk kepada karya catan, lukisan dan arca. Plato menjelaskan bahawa pelukis atau ahli catan ialah seorang yang meniru benda yang dihasilkan oleh orang lain. Menurut Lok (1997) dalam bukunya Falsafah barat klasik Plato dan Aristotle, menyatakan bahawa konsep mimesis yang diutarakan oleh Plato boleh mempunyai maksud berikut: 1. mengulangi atau mengeluarkan semula kata-kata atau gerak tangan atau perbuatan seseorang lain, 2. membuat suatu tiruan atau sesuatu yang mempunyai persamaan dengan benda atau objek, 3. berlagak seperti orang yang lain, dan 4. mewakili aksi-aksi manusia. Dalam bukunya bertajuk Republik beliau membincangkan berkenaan bagaimana perbezaan antara pembuat atau tukang dengan pelukis yang mempunyai perbezaan dalam penghasilan karya, dan menegaskan tentang konsep peniruan dari pelukis. Sebagai contoh petikan dalam satu dialog tersebut berbunyi: Kata ku: Tidak susah pun, ada sesuatu yang tukang itu boleh buat di mana-mana pun, dan membuatnya dengan cekap pula. Kau sendiri boleh buat. Kau ambil cermin, bawa ke mana-mana maka dengan pantas dapat kau hasilkan matahari dan semua benda di
Nota Kuliah SSP2233 dan SRP2233 Teori Pendidikan Seni @ Hassan Mohd Ghazali

1

langit, di bumi, diri mu, bintang-bintang lain, alat-alat, pepohon dan semua objek-objek yang kita sebut tadi. Ya, tapi pantulan benda tersebut buat realiti dan kebenarannya. Kata ku: Bagus, Kau sudah berjaya membantu hujah di saat yang tepat. Aku kira pelukis tergolong ke dalam kelas penghasil ini betul tak? Betul Aku fikir akan kau katakan bahawa ciptaannya tidak benar dan betul. Tapi dapat ditegaskan bahawa pelukis juga menghasilkan kerusi mengikut caranya sendiri, betul tak? Katanya: Ya, dia juga boleh menghasilkan, rupa sebuah kerusi Bagaimana pula tentang pembuat almari? Bukankah kau tadi berkata bahawa dia tidak membuat idea atau bentuk yang kita kata adalah kerusi yang sebenar, kerusi itu sendiri, tapi hanyalah tiruan sebuah kerusi? Ya, demikian ku katakan tadi Jadi kalau dia tidak membuat benda yang sebenar maka dia tidaklah boleh dikatakan pembuat perwujudan yang sebenar. Tetapi dia adalah pembuat sesuatu yang menyerupai perwujudan sebenar. Tapi kalau ada orang yang berkata bahawa perwujudan itu di dalam ertinya yang sepenuh adalah tergolong ke dalam karya pembuat almari atau bahawa perwujudan itu adalah tergolong ke dalam karya tukang lain, maka dia berkata yang tidak benar. Dia berkata: Demikianlah pendapat orang-orang yang mahir di dalam alasan begitu. Kita janganlah terperanjat bahawa ini juga adalah merupakan satu bayang-bayang samar jika dibandingkan dengan realiti. Betul, Kita mesti jangan terperanjat Jadi bolehkah kita gunakan contoh-contoh ini sendiri dalam usaha mencari sifat asli peniru itu? Katanya: Silakan Kita ambil tiga buat kerusi, Yang pertama ialah yang ada di alam nyata yang dibuat oleh Tuhan. Atau kalau tidak siapa lagi? Kemudian yang kedua, kerusi yang dibuat oleh tukang kayu Katanya: Ya, Dan ketiga ialah kerusi yang dilukis oleh pelukis. Bukankah begitu? Ya, Pelukis, tukang kerusi dan Tuhan. Ketiga-tiganya membuat tiga jenis kerusi.
Nota Kuliah SSP2233 dan SRP2233 Teori Pendidikan Seni @ Hassan Mohd Ghazali

2

Ya tiga Tuhan membuat dan mencipta hanya sebuah kerusi, kerusi yang sebenar. Mungkin inilah yang diinginkannya atau mungkin inilah hasil dari desakan yang dikenakan ke atasnya supaya jangan membuat lebih dari satu kerusi di alam nyata. Dua, atau lebih kerusi tak pernah dicipta oleh Tuhan. Oleh sebab itu tak akan wujud. Dia bertanya: Kenapa pula? Kata ku: Kalau Tuhan mencipta hanya dua kerusi, akan muncullah kembali satu kerusi tersebut yang memiliki idea dan bentuk, dan kerusi inilah yang benar dan sejati, sedangkan yang kedua-dua lain itu tidak. Katanya: Betul Maka Tuhan tahu akan hal ini, dan dia ingin menjadikan pencipta sebenar kerusi yang satu-satunya itu, dan bukan kerusi-kerusi yang lain. Katanya: Itulah yang cukup betul, sebab melalui dan di alam semula jadilah Tuhan membuat kerusi tersebut, dan membuat segala-galanya. Dan bagaimana pula tentang tukang kayu? Bolehkah kita panggil dia pencipta kerusi? Boleh. Juga bolehkah kita kata bahawa pelukis adalah pencipta dan pembuat benda-benda macam itu juga? Sama sekali tidak boleh. Apakah mengikut pandangan kamu pelukis ini bersabit dengan kerusi? Katanya: Bahawa pelukis adalah peniru benda yang dihasilkan oleh orang lain adalah nama yang cukup berpadanan dengannya. Kata ku: Bagus sekali, penghasil sebuah yang ketiga kali terpisah dari alam semula jadi kau namakan peniru? Ya. Berdasarkan dialog di atas Plato telah menjelaskan bahawa pelukis adalah peniru kepada benda yang dihasilkan oleh tukang. Tukang mendapat idea dari Tuhan. Oleh yang demikian hasilan karya oleh pelukis itu bukanlah bentuk yang sebenar ia adalah peniru atau dipanggil mimesis. Dalam kenyataan dialog di atas Tukang kayu adalah pencipta kerusi yang mendapat idea dari Tuhan. Kerusi tersebut adalah dalam bentuk yang sebenar atau 3 dimensi yang boleh diduduki. Sementara pelukis meniru kerusi untuk dijadikan gambar (lukisan), maka peniruan itu bukanlah Nota Kuliah SSP2233 dan SRP2233 Teori Pendidikan Seni 3
@ Hassan Mohd Ghazali

sebenarnya kerusi. Maka, Plato mengatakan bahawa ada tiga buah kerusi dari tiga sumber iaitu bentuk atau idea kerusi oleh Tuhan, perabot kerusi oleh tukang kayu dan lukisan kerusi oleh pelukis. Bagi Plato lukisan kerusi yang dihasilkan oleh pelukis adalah bukan kerusi sebenar itu adalah cerminan sahaja. Oleh yang demikian ia tidak boleh diterima dan satu yang tidak betul atau tidak benar. Plato tidak menerima realiti yang dilukis oleh pelukis dan beliau menganggap karya seni tidak boleh dipertanggungjawabkan dalam apa-apa hal. Plato juga berpendapat bahawa puisi-puisi yang dipuja oleh orang Yunani pada zamannya sebagai yang baik. Bagi nya penyair-penyair ini adalah berpura-pura arif, akan tetapi kesemuanya adalah palsu, yang melekakan dan boleh melalaikan. Penyair mencipta puisi adalah atas landasan pengaruh emosi semata-mata tidak bersandarkan kepada pendalilan logik. Beliau suka kepada penulis-penulis yang menghasilkan tulis tentang strategi peperangan, baginya itu adalah suatu yang mulia dan memberi keberkatan kepada rakyat dalam peperangan. Mimesis adalah peniruan, bukan sahaja merujuk kepada pelukis malah kepada pemuisi, dan pelakon. Plato menegas akan bahasa ke banyakkan penyair atau pelakon akan cuba meniru kelaluan dan kata-kata dewa Yunani. Tetapi masalahnya ialah mereka memberi suatu gambaran yang tidak tepat terhadap kelakuan aksi dan kata-kata dewa. Dengan tegasnya Plato mengatakan bahawa seniman-seniman yang dimaksudkan patut dibuang dari republik. Alasannya antara lain ialah: 1. Seorang seniman (seperti seorang pelukis atau ahli catan) hanya menghasilkan tiruan daripada objek yang terdapat di dalam dunia fizikal. Jadi ia bukan sumber untuk pengetahuan. Jika kita ingin mengetahui ciri-ciri sebuah kerusi, adalah lebih sesuai dan baik jika kita mengkaji kerusi itu daripada mengkaji catan atau lukisan kerusi itu. Dalam teori bentuk-bentuk (Idea-idea) yang disampaikan oleh Plato, beliau telah menegaskan bahawa objek dunia fizikal hanya menyerupai bentuk-bentuk dalam dunia bentuk-bentuk. Oleh itu kita hanya mendapat ilmu atau pengalaman sebenar daripada bentuk-bentuk dan bukan dari objek fizikal. Oleh sebab seseorang seniman hanya meniru objek fizikal, maka hasilnya adalah dua kali terpisah dari pengetahuan yang sebenar, dan pengetahuan yang sebenar hanya boleh didapati melalui penaakulan dan fikiran. Karya seni boleh menipu kita. Seorang kanak-kanak atau seorang dewasa yang boleh akan mempercayai bahawa dia sedang berhadapan dengan sebuah kerusi semasa dia 4

2.

3.

Nota Kuliah SSP2233 dan SRP2233 Teori Pendidikan Seni @ Hassan Mohd Ghazali

melihat catan sebuah kerusi. Keadaan yang sama timbul dengan puisi atau drama. (Lok , 1997)

Nota Kuliah SSP2233 dan SRP2233 Teori Pendidikan Seni @ Hassan Mohd Ghazali

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful