You are on page 1of 4

FATHER ABRAHAM Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and

so are you so let us praise the Lord Right arm, Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord Right arm, left arm Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord Right arm, left arm,right foot Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord Right arm, left arm,right foot, left foot Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord Right arm, left arm,right foot, left foot,chin up Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord Right arm, left arm,right foot, left foot,chin up, turn around Father Abraham has many sons, many sons has Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord Right arm, left arm,right foot, left foot,chin up, turn around, sit down.

I HAVE SPIRIT I have spirit on my head and its keeping me alive, its keeping me alive, its keeping me alive. I have spirit in my head and its keeping me alive Jesus is keeping me alive I have spirit on my shoulder and its keeping me alive, its keeping me alive, its keeping me alive. I have spirit in my shoulder and its keeping me alive Jesus is keeping me alive. I have spirit on my hips and its keeping me alive, its keeping me alive, its keeping me alive. I have spirit in my hips and its keeping me alive Jesus is keeping me alive. I have spirit on my knees and its keeping me alive, its keeping me alive, its keeping me alive. I have spirit in my knees and its keeping me alive Jesus is keeping me alive. I have spirit

on my feet and its keeping me alive, its keeping me alive, its keeping me alive. I have spirit in my foot and its keeping me alive Jesus is keeping me alive I have spirit on my body and its keeping me alive, its keeping me alive, its keeping me alive. I have spirit in my body and its keeping me alive Jesus is keeping me alive

Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Ito'y bigay ng may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Ito'y bigay ng may kapal. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw.ako ay may bewang na aking ginagalaw. Itoy bigay ng may kapal.Ako ay may tuhod na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw.ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Itoy bigay ng may kapal.Ako ay may paa na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw.ako ay may paa na aking ginagalaw. Itoy bigay ng may kapal.Ako ay may katawan na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw.ako ay may katawan na aking ginagalaw. Itoy bigay ng may kapal.

I'm gonna snap,snap, snap. im gonna clap,clap,clap. Im gonna snap,im gonna clap and praise the lord when the gate is open wide im gonna sit by Jesus side im gonna snap im gonna clap and praise the lord.Im gonna zoom, zoom,zoom around the room, room,room.im gonna zoom around the room and praise the lord. when the gate is open wide im gonna sit by Jesus side im gonna zoom around the room and praise the lord.Im gonna fly fly fly up in the sky sky sky.im gonna fly up in the sky and praise the lord. when the gate is open wide im gonna sit by Jesus side im gonna fly up in the sky and praise the lord.Im gonna walk walk walk.im gonna jump jump jump. Im gonna walk,im gonna jump and praise the lord when the gate is open wide im gonna sit by Jesus side im gonna walk im gonna jump and praise the lord. Im gonna snap snap snap, im gonna clap clap clap, im gonna zoom zoom zoom around the room room room, im gonna fly fly fly up in the sky sky sky, im gonna walk walk walk, im gonna jump jump jump and praise

the lord. .when the gate is open wide im gonna sit by Jesus side im gonna snap im gonna clap im gonna zoom around the room im gonna fly up in the sky , im gonna walk im gonna jump and praise the lord. ` With Christ on my vessel

With Christ on my vessel i can smile at the storm smile at the storm smile at the storm with Christ on my vessel i can smile at the storm until he leads me home.sailing im sailing home sailing im sailing home with Christ on my vessel i can smile at the storm until he leads me home. Read your bible and pray everyday pray everyday, pray everyday. And you grow, grow,grow Don't Read your bible and don't pray everyday don't pray everyday, don't pray everyday. And you sin, sin, sin Jesus love's the little children Jesus loves the little children all the children of the world red yellow black and white they are precious in his eyes Jesus loves the little children of the world. Mavelous The love of Jesus sweet and marvelous the love of Jesus sweet and marvelous the love of Jesus sweet and marvelous ow ow wonderful love. .higher than the mountain deeper than the ocean wider than the universe ow ow wonderful love. Bata man Bata man upang tanggaping kawal o managabayo man bida sa barilan beng beng beng at sa eroplano ay sumakay akoy kawal din ng dios yes sir. Kamusta ka halinat magsaya ipalakpak ang kamay ituro ang paa. .padyak sa kanan padyak sa kaliwa. .umikot ng umikot at humanap ng iba. Ang dios ay nag utos kay noe na gumawa ng malaking bangka. Nang matapos ang malaking bangka si noe ay tumawag sa dios.ulan bagsak baha ay tumaas (3x) Si noe ay naligtas

Ako ang sandigang hndi magigiba, hndi magigiba, hndi magagiba kasingng tatag ng kabundukan hindi magigiba.ikaw ang sandigang hindi magigiba, hindi magigiba, hindi magagiba kasing tatag ng kabundukan hindi magigiba.tayo ang sandigang hindi magigiba, hndi magigiba, hndi magagiba kasing tatag ng kabundukan hindi magigiba.pag ibig ang sandigang hindi magigiba, hindi magigiba, hindi magagiba kasingng tatag ng kabundukan hindi magigiba.si jesus ang sandigang hindi magigiba, hindi magigiba, hindi magagiba kasing tatag ng kabundukan hindi magigiba. Si jesus ang daan sa kalangitan sa kalangitan sa kalangitan si jesus ay kasiyahan.wala ng kurutan sa kalangitan sa kalangitan sa kalangitan si jesus ay kasiyahan.wala ng sipaan sa kalangitan sa kalangitan sa kalangitan si jesus ay kasiyahan. Wala ng iyakan sa kalangitan sa kalangitan sa kalangitan si jesus ay kasiyahan. Wala ng awayan sa kalangitan sa kalangitan sa kalangitan si jesus ay kasiyahan.