LAMPIRAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ SERA MAHARAJA LELA

36800 KAMPONG GAJAH, PERAK, DARUL RIDZUAN

AEE: 8703 TEL: 05-6311250

KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG Ruj. Kami: Dlm SMKDSML. Bil(04)09 Tarikh : 19 MAC 2009

KEPADA YANG BERKENAAN Tuan/Puan, Pengenalan Diri Murid Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Pembawa surat ini …………………………………………………… bernombor kad pengenalan …………………………………… ialah seorang murid tingkatan ………… di Sek.Men.Keb, Dato Seri Maharaja Lela 36800 Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan. Pelajar ini sedang membuat Kerja Kursus Geografi untuk memenuhi syarat Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) seperti mana yang diwajibkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. 2. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

……………………………..... (PUAN HAAJAH NI SHAFIAH BT ABDUL MOIN) Pengetua, Sek.Men.Keb, Dato Seri Maharaja Lela 36800 Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan.

LAMPIRAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ SERA MAHARAJA LELA
36800 KAMPONG GAJAH, PERAK, DARUL RIDZUAN

AEE: 8703 TEL: 05-6311250

KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG Ruj. Kami: Dlm SMKDSML. Bil(04)09 Tarikh : 19 MAC 2009 Kepada Yang Berkenaan ………………………… ………………………… ………………………… Tarikh: Tuan/Puan, Kebenaran Melawat Dan Mendapatkan Maklumat Bagi Tujuan Kajian Geografi Tempatan (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa murid-murid sekolah ini sedang menjalankan Kerja Kursus Geografi sebagai sebahagian syarat menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). 3. Kerja Kursus Geografi ini juga merupakan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. Kajian ini melibatkan murid-murid sekolah mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang beberapa aspek geografi tempatan. 4. Kerjasama dan bantuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA: Saya yang menurut perintah, ……………………………. (PUAN HAAJAH NI SHAFIAH BT ABDUL MOIN) Pengetua, Sek.Men.Keb, Dato Seri Maharaja Lela 36800 Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan.

LAMPIRAN 3 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ SERA MAHARAJA LELA
36800 KAMPONG GAJAH, PERAK, DARUL RIDZUAN

AEE: 8703 TEL: 05-6311250

KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG Ruj. Kami: Dlm SMKDSML. Bil(04)09 Tarikh : 19 MAC 2009

Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato’/Datin Makluman Kepada Ibu Bapa Atau Penjaga Mengenai Kewajipan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Merujuk perkara di atas, semua calon Penilaian Menengah Rendah bagi sesi 2009 yang bakal menduduki Penilaian Menengah Rendah pada hujung tahun ini DIWAJIBKAN menjalankan SATU kerja kursus bagi mata pelajaran Geografi seperti mana yang diarahkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2. Selain daripada itu, perlaksanaan kerja kursus ini juga bertujuan memenuhi Sukatan mata pelajaran Geografi tingkatan tiga. 3. Saya berharap tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan membantu anak-anak dalam melaksanakan Kerja Kursus Geografi. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Sekian, Terima Kasih. Yang benar,

………………………………. (PUAN HAAJAH NI SHAFIAH BT ABDUL MOIN) Pengetua, Sek.Men.Keb, Dato Seri Maharaja Lela 36800 Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan.

LAMPIRAN 4 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO’ SERA MAHARAJA LELA
36800 KAMPONG GAJAH, PERAK, DARUL RIDZUAN

AEE: 8703 TEL: 05-6311250

KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG Ruj. Kami: Dlm SMKDSML. Bil(04)09 Tarikh : 19 MAC 2009 Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato’/Datin Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Merujuk perkara di atas, saya ……………………………………………….. membenarkan anak saya …………………………………………… dari tingkatan……… Untuk menjalankan Kerja Kursus Geografi bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Tiga dan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi tahun 2009. 2. Saya faham bahawa semasa mejalankan kajian ini, jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak saya, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah. Sekian, Terima Kasih. Yang benar,

………………………………. ( ) Alamat: ……………………………….. ………………………………. ………………………………. ………………………………. No.Telefon:

LAMPIRAN 5

Borang Soal Selidik
Kajian tentang bentuk muka bumi dan potensinya di Kg.Makmur, Perak Darul Ridzuan Sila Tandakan ( √ ) di petak berkenaan.

1. Apakah Bentuk Muka Bumi Di kawasan Anda Bukit Tanah Pamah Pinggir Laut Saliran 2. Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( √ ) di kotak berkenaan. Nyatakan jika perlu di ruangan berkenaan. Tandakan Bilangan 1 2 3 4 5 Jenis Kegiatan Yang Dijalankan ( ⁄ ) Kelapa Sawit Padi Sawah Penoreh Getah Pembuatan / Perkilangan / Perindustrian Lain-Lain (sila nyatakan):

3. Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( √ ) di kotak berkenaan. Apakah potensi bentuk muka bumi yang sesuai dengan kawasan anda

Bilangan 1 Pertanian

Jenis Kegiatan Yang Dijalankan Tandakan ( ⁄ ) 7 Pengangkutan

2 3 4 5 6

Pelancongan Perlombongan Pembalakan Petempatan Perindustrian

8 9 10 11 12

Pelabuhan Perikanan pengairan Eko-pelancongan Lain-laian (nyatakan)................................

4. Sila nyatakan bentuk halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan mansia ...................................................................................................................................................... ....................

5. Nyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan kajian ...................................................................................................................................................... ..................... 6. Nyatakan cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan kajian. ...................................................................................................................................................... .....................

Soalan Temu Bual
1. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ? 2. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ? 3. Apakah jenis pekerjaan yang saudara ceburi dalam sektor yang disebut tadi? 4. Pada pendapat saudara, apakah bentuk muka bumi di tempat saudara ini ? 5. Pada pendapat saudara, apakah potensi bentuk muka bumi di kawasan ini? 6. Boleh saudara jelaskan halangan bentuk muka bumi terhadap aktivit penduduk di kawasan ini?

7. Apakah kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar? 8. Sila berikan cadangan bagi mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar? 9. Apakah harapan saudara melalui kajian ini?

LAMPIRAN 7

SENARAI NAMA RESPONDEN No.K/P
610511085966 530227085435 210122084324 620818086062 531014085942 520502085361 654207083157 490423083452 520312083124 630422084754

Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama
HJ TAIB BIN ABDUL AZIZ HJ MOKHTAR BIN MAT TAMAT MOHD RAJA ISMAIL BIN RAJA DAUD BUYONG BIN ABDUL MOIR MOHD TARMIZI BIN MOHD ASRI HJ SIDEK BIN HJ KAMARUL MOHD CHE MAT BIN ABDUL AZIZ MOHD KHAIRUDIN BIN ABDUL MUTALIB

IBRAHIM BIN SULAIMAN SHAMSUDIN BIN ABDUL NAIM

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

NORAINI BT ABDUL BAKAR HJ ISA BIN HJ KAMARULZAMAN

350614085623 570731035641 490418086189 501009025067 430520086534 370106095111 430828087349 560923083346 480224084679 320122085351 491015084916 540828084432 640526086449 590628086265

SALLEH BIN ABDUL MOIN KAK WA BINTI CHE NOR
UMAR AZIZ BIN HJ RAHMAN

NUR JASMIN BINTI MUHD MAHMUD
JAMILAHATUN AKMAR BIN MUHD ADI

HJ ZAKARIAH BIN HJ ZULKIFLI
MASITAH HUDA BINTI HJ MIOR

NUR JANNAH BINTI HJ MUZAMIL
MOHD AIDIL FIKRI BIN ABDUL SIRAT MOHH ASARI BIN MOHD TAHIR ABDUL AHMAD BIN ABDUL SADRIAH AHIM BIN ABDUL AHMAD HJ ALI YEOP BINT HJ BARI

56031608557

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful