You are on page 1of 30

Latihan Bina Ayat (1

)
ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

Latihan Bina Ayat (2)
ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

Latihan Bina Ayat (3)
ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

Latihan Bina Ayat (4) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4. 5. 1. 3. . 2.

3.Latihan Bina Ayat (5) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 5. 2. . 4. 1.

3. 1. 4. 2. .Latihan Bina Ayat (6) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 5.

3. 4. 1. .Latihan Bina Ayat (7) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 5. 2.

4. 2. 3. 1.Latihan Bina Ayat (8) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. . 5.

Latihan Bina Ayat (9) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4. . 5. 1. 2. 3.

2. 4. 1.Latihan Bina Ayat (10) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 3. . 5.

2.Latihan Bina Ayat (11) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 3. 4. . 1. 5.

Latihan Bina Ayat (12) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2. 4. 3. . 1. 5.

3. 2. 4. 1.Latihan Bina Ayat (13) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. . 5.

Latihan Bina Ayat (14) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2. . 4. 5. 1. 3.

5. .Latihan Bina Ayat (15) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4. 2. 1. 3.

. 3. 1.Latihan Bina Ayat (16) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2. 4. 5.

Latihan Bina Ayat (17) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 3. 4. 1. 2. 5. .

Latihan Bina Ayat (18) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2. . 4. 1. 5. 3.

2.Latihan Bina Ayat (19) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4. 1. . 3. 5.

5. 3. .Latihan Bina Ayat (20) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 2. 1. 4.

1. 4. 2. .Latihan Bina Ayat (21) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 3. 5.

Latihan Bina Ayat (22) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1. 2. . 4. 3. 5.

5. 1. . 2. 3.Latihan Bina Ayat (23) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4.

2. 4. 5. 3. .Latihan Bina Ayat (24) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1.

1. 2. 5. .Latihan Bina Ayat (25) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 4. 3.

4. 2. 1. 3. 5.Latihan Bina Ayat (26) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. .

5. 2. 4.Latihan Bina Ayat (27) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1. 3. .

Latihan Bina Ayat (28) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. 1. 3. . 2. 4. 5.

4. 1. 5. 3. 2. .Latihan Bina Ayat (29) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

3. 4.Latihan Bina Ayat (30) ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. . 2. 1. 5.