You are on page 1of 19

BCN3113 ISL M3

Mencari maklumat tentang pelbagai kaedah pengumpulan data seperti


pemerhatian,dokumen, temu bual, soal selidik dan seterusnya.

()

1.

BCN3113 ISL M3

2.

3.

BCN3113 ISL M3
4.

()

BCN3113 ISL M3
()

BCN3113 ISL M3

()

BCN3113 ISL M3

()

()

BCN3113 ISL M3

()

BCN3113 ISL M3

_________________________
_________________________
________

BCN3113 ISL M3

()

ikert

1932 5 7 3 5

3-5

uttman 40

_______

_______

BCN3113 ISL M3

_______

_______

_______

_______

_______

_______

a b
c d

()

()

BCN3113 ISL M3

1.

16
2.

()

1.

2.

BCN3113 ISL M3
3.
4.

()
1905 (A.J.Binet)(T.Simon)

WISCRWAISR
CWYCSIR

1938

72 575

16PF 1985
16

BCN3113 ISL M3
1952

SCL-90

http://www.pep.com.cn/xgjy/xlyj/xlshuku/hs/yyxl/shuku14/201008/t20100828_817601
.htm

BCN3113 ISL M3

http://www.zhixing123.cn/lilun/3826.html

BCN3113 ISL M3

BCN3113 ISL M3

http://www.fyedu.cn/Article/jykyqk/kpjz/201103/Article_20110315095646_5903.html

BCN3113 ISL M3

http://www.stucool.com/show.aspx?id=440&cid=33

Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta
konsep/pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio.

1. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

1.

1.

2.

3.

BCN3113 ISL M3
2.

1.

1. 1.

2.

3.

2. 2.

3.

1. 1.

2.

2.

3.

1. 1.

2.

BCN3113 ISL M3

1. 1.

2.

3.