Institutul European din România

Proiect SPOS 2007 – Studii de strategie şi politici

Studiul nr. 6 MULTILINGVISM ŞI DIALOG INTERCULTURAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. O VIZIUNE ROMÂNEASCĂ

Autori:
Radu CARP1 – coordonator studiu Manuela NEVACI2 Mariana NICOLAE3 Camelia RUNCEANU4 Nicolae SARAMANDU5

Nu este destinată circulaţiei cu excepţia grupului de interes. Nici o parte din opiniile sau concluziile exprimate în acest material nu poate fi făcută publică.

Bucureşti Decembrie 2007
1
2

Conf. univ.dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei

Române
3 4
5

Conf. univ.dr., Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti Drd., Universitatea din Bucureşti/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris Prof.univ.dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti ; Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan –

Alexandru Rosetti” al Academiei Române

CUPRINS

1.

EFECTELE

EXTINDERII

UE

ASUPRA

DIVERSITĂŢII

LINGVISTICE ŞI CULTURALE A. Peisajul lingvistic european – prezentare B. Protecţia locală, regională şi naţională a limbilor în context european. Protecţia limbilor regionale şi minoritare C. Limbile oficiale ale statelor membre UE. Instituţiile UE şi provocarea multilingvismului – cazul Parlamentului European D. Definirea normativă şi non-normativă a valorilor comune europene. Interpretarea termenilor care desemnează valorile comune europene în funcţie de contextul lingvistic E. Probleme generate de echivalenţa lingvistică a termenilor folosiţi în documentele de bază ale UE în limbile oficiale

2. MULTILINGVISMUL ÎN CONTEXT EUROPEAN A. Definiţia multilingvismului B. Forme de diseminare a multilingvismului: educaţie, sectorul audiovizual C. Învăţarea limbilor la diferite nivele de educaţie (universitar, preuniversitar) şi de formare/recalificare profesională D. Raportul public – privat în învăţarea limbilor

2

E. Rolul certificatelor de competenţă lingvistică pe piaţa muncii europeană F. Promovarea limbii române ca limbă de studiu în statele membre UE G. Problema delocalizărilor în context multilingvistic

3. PROMOVAREA INSTITUŢIONALĂ A MULTILINGVISMULUI A. Metode de promovare a multilingvismului pe plan european B. Modalităţi de promovare a multilingvismului în întreprinderile care operează pe teritoriul UE C. Metode de promovare a multilingvismului în universităţi D. Metode de promovare a multilingvismului în instituţiile UE D. Grupurile de experţi în domeniul multilingvismului înfiinţate de Comisia Europeană

4. DREPTURILE CETĂŢEANULUI EUROPEAN ŞI INFLUENŢA MULTILINGVISMULUI A. Exercitarea drepturilor cetăţeanului european în context

multilingvistic : dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile locale şi pentru Parlamentul European, dreptul de a se adresa instituţiilor UE şi de a primi răspuns în limba proprie B. Discriminarea lingvistică folosită pentru restricţionarea accesului pe piaţa muncii într-un stat membru UE – excepţie de la principiul tratamentului egal ?
3

5. PROMOVAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ A. Definiţia dialogului intercultural B. Programele UE destinate promovării dialogului intercultural C. Relaţia între dialogul intercultural şi cel inter-religios. Metode de promovare a dialogului inter-religios pe plan european

6. ÎN DIRECŢIA UNEI POLITICI EUROPENE A CULTURII ? A. Politici culturale şi dreptul la cultură în context naţional şi european. Programele UE în domeniul culturii B. Moştenirea culturală europeană şi patrimoniul cultural european C. Un Institut European al Culturii – eşecul unei idei originale

7. RECOMANDĂRI 8. CONCLUZII

4

vorbite în Africa si Oceania mai ales ca limbi secundare. dintre care unele reunesc limbi dispărute: italică (reprezentată în principal prin latină. Turcia. ş.a. Ca suprafaţă. din punctul de vedere al înrudirii dintre ele.d. Moştenirea lingvistică europeană reprezintă o resursă care trebuie preţuită. dintre care Federaţia Rusă şi Turcia au o mare parte a teritoriului în Asia. Partea europeană a Federaţiei Ruse reprezintă un sfert din suprafaţa ei. ilirică. vorbite în partea de vest şi de nord a 5 . letona şi lituaniana şi patru limbi din ramura celtică: bretona. gaelica din Scoţia/scoţiană. Cel mai mare rol în definitivarea situaţiei lingvistice actuale în Europa l-au avut. majoritatea statelor de pe continentul european sunt ţări mijlocii şi mici. grupate în ramuri. din care provin limbile romanice). Vorbită şi în Asia prin limbi autohtone. 23 de limbi oficiale şi 60 de limbi minoritare. cele mai mari fiind. Ea cuprinde aproximativ 150 de limbi. Franţa si Spania. Aceasta deosebeşte Europa în sens restrâns de celelalte continente (cu excepţia Australiei). unei singure familii lingvistice: marea familie indoeuropeană.m. precum şi limbile vorbite de comunităţile de imigranţi. singura răspândită în epoca modernă pe toate continentele. Printre limbile indo-europene actuale vorbite în Europa se numără două limbi din ramura baltică. care însumează peste 95% din locuitorii Europei geografice. în marea lor majoritate. diversitatea lingvistică este o realitate a vieţii cotidiene – 27 de state membre. Limbile din ramura germanică. cele germanice şi slave. traco-dacă.numai 3%. Limbile din Europa în sens strict aparţin. iar cea a Turciei .1. galeza şi irlandeza. în ordine. în care există un mare număr de familii de limbi. o mare varietate de limbi regionale şi minoritare. este reprezentată în celelalte continente prin limbi „de import”. Federaţia Rusă. dintre popoarele migratoare care au contribuit la căderea Imperiului Roman. Peisajul lingvistic european – prezentare În Europa. Ucraina. Familia indo-europeană este cea mai importantă din lume. EFECTELE EXTINDERII UE ASUPRA DIVERSITĂŢII LINGVISTICE ŞI CULTURALE A.

ladina dolomitică. Ramura samoedă a familiei este reprezentată prin limbile neneţ şi selkup.cuprinzând. romanşa).cu o geneză şi trăsături aparte . soraba). samoedă. suedeza) şi occidental (engleza. occitana . 6 . în afară de un număr relativ restrâns de limbi „mari”. maghiara. macedoneana. feroeza. mansi.care s-a extins şi în Asia . Cele 20-30 de limbi din această familie. monegasca. mari.a. meridional (bulgara. ingriana.continentului (la est de Rin şi la nord de Dunăre. liuda. de cultură. precum şi în insulele britanice şi în Scandinavia). vorbite preponderent în sudul şi vestul Europei. răspândite mai ales în nordul Europei şi în nord-vestul Asiei. inclusiv dialectele ei sud-dunărene . eventual şi laponă (sau subordonată celei dintâi). karela. finlandeza. ceha. Limbile neindo-europene din Europa formează enclave printre cele indoeuropene.şi ea cu o situaţie specială). iberoro-manic (portugheza şi spaniola cu dialectele lor. croata. vorbită în cea mai mare parte în Asia şi în mică măsură în Europa. sarda). grupate în două ramuri principale: occidentală sau turcică şi orientală . norvegiana. mordvina. eventual şi lapona..inclusiv gascona -. sunt reunite în grupurile scandinav/septentrional (daneza. „insulă” de latinitate într-o „mare” preponderent slavă -. sârba. vorbite preponderent în estul si sud-estul Europei. ud-murta. Familia altaică. meglenoromân şi istroromân). galoromanic (franceza şi dialectele d'oîl. sunt împărţite în 3 grupuri: oriental (belarusa. vepsa s. komi(-permiak). ostiaka. komi(-ziriana). la rândul ei. graiurile francoprovensale). sunt grupate în două sau trei ramuri: finougrică. polona. galega. italo-romanic (corsicana.luxemburgheza şi neerlandeza/olandeza.aromân. cu varianta flamandă). numită astfel după zona Munţilor Urali. slovena) şi occidental (caşuba. majoritatea sunt vorbite în Federaţia Rusă (în special în partea ei asiatică) de un număr mic de locuitori. iudeospaniola . cu rol de limbi de stat. italiana.inclusiv varietăţile ei -. catalana fiind o „limbă-punte” între ultimele două grupuri. islandeza. livona. idiş . unele fiind pe cale de dispariţie. sunt reunite în grupurile oriental (cuprinzând numai româna . cuprinde câteva zeci de limbi. germana.singura limbă romanică din Europa de Est. frizona . slovaca. Cele mai multe fac parte din familia uralică. retoroman (friulana. Din ramura finougrică fac parte estona.şi ucraineana). Limbile romanice. grupurile mongol şi tungus şi unele limbi izolate. rusyn şi ruteana. vota este aproape sigur dispărută. la care se adaugă pomak. unde a fost probabil vorbită limba comună din care provin. rusa . Limbile din ramura slavă.

la limita geografică dintre Europa şi Asia). cunoscând. turcă. zan). Limbile caucaziene se vorbesc în Azerbaidjan. nogai.Din această familie se vorbesc în state incluse în Europa limbile turcice altai. boliq. Limbile paleosiberiene formează eventual un phylutn sau reprezintă numai un termen generic. hvarşină. sunt grupate în trei sau patru familii de limbi distincte: de sud/kartveliană (limbile georgiană. reunind. Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. ţez.sau plurilingvi. avar. Basca este o limbă neindo-europeană de origine incertă. ceamalină. karakalpak. Bucureşti. karaceai. karaimă. Unele nu au formă scrisă sau au început să fie scrise relativ de curând (cu excepţia limbii georgiene. kazahă. ţahur. hinalug. cecenă şi inguşă) şi de nord-est/daghestaneză (aproximativ 26 de limbi: agul. nu au existat decât încercări sporadice de a scrie aceste limbi înainte de sec. 2001. svan. vorbite în nordul Asiei (în Federaţia Rusă . familiile caucaziană de centru-nord/(vei)nakh (limbile băţ. 11 limbi caucaziene au primit statutul de limbă literară. mai puţin de a fi folosite în învăţământ. iar din grupul tungus limbile even. înglobând mai multe familii şi limbi izolate. bag-valină. după unele păreri. Cele aproximativ 40 de limbi caucaziene. krâţ. buduh. udină). andi. În perioada sovietică. găgăuză. lak. 7 . dreptul de a avea publicaţii cu o scriere proprie şi emisiuni de radio. Editura Univers Enciclopedic. din grupul mongol numai buriata şi kalmâka. ahvah. bejitină. abhază. rutul. de nord-vest (limbile abazină. mingreliana. Georgia (inclusiv în teritoriul încă în dispută al Abhaziei) şi în Federaţia Rusă. Toţi caucazienii din fosta Uniune Sovietică sunt bi. soră. 19). tofalar. cerkesă şi ubâh . printre care şi de cele caucaziene).al cărei ultim vorbitor a murit în 1992) şi nakh-daghestaneză. lezghină. tătară. vorbite pe cei doi versanţi ai Munţilor Caucaz (situaţi între Marea Neagră şi Marea Caspică. în Kamceatka şi în insula Sahalin) de descendenţi ai vechilor locuitori ai 6 Marius SALA. iakută. Limbile Europei. ciuvaşă. pe lângă una sau mai multe limbi locale. hunzib. arci. tu vină şi uz-bekă. tătară din Crimeea. laz. hakasă. şi rusa.pe Lenisei. în peninsula Ciukotka. başkiră. tabasaran. tindină. kumâkă. darghină. balkară. hinug. azeră. evenki şi nanai6. mai curând geografic decât genealogic. neîncadrată în nici o familie lingvistică (deşi a fost apropiată de diverse alte limbi.

Familia austrotai. a cărei variantă din Groenlanda este numită groenlandeză. anterior numită malaio-polineziană. dintre care nici una nu are statut oficial. din familia eschimoaleută. ca limbă imigrantă. Există diferenţe fonetice şi lexicale între graiul bărbaţilor şi cel al femeilor. Cele mai multe (180-300) sunt vorbite în Oceania. dintre care cele mai importante sunt cea indoneziana (contestată actualmente) şi cea oceanică. unde totalizează însă un număr relativ mic de vorbitori.Siberiei (de unde şi numele familiei). este reprezentată în Europa exclusiv prin limbi imigrante: cele două limbi mai importante din ramura mon-khmer . Dintre limbile amerindiene în Europa se vorbeşte eschimosa. prin una din cele două limbi mai importante ale ei.şi siriacă.limbi de cult . Acum câteva secole aveau mai mulţi vorbitori şi ocupau o arie mai mare. printre cele mai 8 . după unii autori. Clasificarea ei internă este în continuare controversată: este împărţită în mod tradiţional în două-trei ramuri. cu un număr mic de vorbitori (mulţi bilingvi. Familia austro-asiatică. numai aceasta ar putea aparţine marii familii eurasiatice. după unele păreri. ghiliak. ebraica si arameică . din care face parte somaleza. laoţiana. Familia austroneziană.ca limbă imigrantă). Dintre cele trei mari familii de limbi amerindiene.khmer şi vietnameza. însumând un număr foarte mare de vorbitori. câteva limbi din familie au dispărut. aproximativ 10% din limbile lumii. ket şi koriak. arabă (cea mai importantă limbă din ramură . reprezentată în Europa prin malteză. Prin limbi imigrante sunt reprezentate şi ramurile libico-berberă. deşi au fost puse în legătură cu familiile altaică şi sino-tibetană. Această familie este reprezentată în Asia de Sud-Est de 120-200 de limbi. Ramura indoneziana (occidentală) are 200-250 de limbi. devenind mici enclave. Cuprinde limbi pe cale de dispariţie. putând fi înrudită cu unele limbi paleosiberiene. araba cipriotă. ar include familia eschimo-aleută (cuprinzând limbi considerate amerindiene în sens larg). Familia austroneziană prezintă cea mai mare extensiune geografică actuală de pe glob după familia indo-europeană. vorbită exclusiv în Asia de Sud-Est şi cuprinzând 100-150 de limbi reunite în două-şase ramuri. are o diversitate considerabilă. cuprinzând. nu par înrudite cu alte familii de limbi. dar au fost separate unele de altele de limbile tunguse şi turcice. dintre care menţionăm limbile ciukotă. căreia îi aparţine berbera. ramura kam-tai este reprezentată în Europa. precum şi deosebiri între vorbirea nomazilor şi aceea a locuitorilor sedentari. şi cuşitică. Limbile paleosiberiene. unii şi-au abandonat limba în favoarea rusei).

de exemplu germana . este cea mai importantă familie din acest continent si a doua din lume ca număr de vorbitori după cea indo-europeană.) decât limbile clasice (latina. etc. Din cele de mai sus rezultă că în Europa sunt reprezentate actualmente. cuprinde. dyula. care au fost împinse spre sud de limbile indoeuropene din India. desigur în măsuri diferite.sunt mai analitice (exprimă valorile gramaticale mai ales cu ajutorul prepoziţiilor. Familia sino-tibetană.exprimă fiecare valoare gramaticală printr-un afix.d. care se ataşează la radicalul cuvintelor. aproape toate familiile de limbi de pe glob. majoritatea limbilor Europei aparţin celor două tipuri principale din clasificarea morfologică clasică a limbilor. vorbită prin limbi autohtone exclusiv în Asia (în centru şi sud-est). Din cele l050-1350 de limbi numite generic negroafricane sunt vorbite în Europa. bambara.m. dintre care multe sunt puţin cunoscute. Astfel. vorbită în Europa ca limbă imigrantă. auxiliarelor etc. 260-300 de limbi. aparţinând în special familiei nigerokordofaniene şi anume grupării nigero-congoleze: din grupul Atlantic Occidental. Un număr de limbi sunt aglutinante .importante numărându-se javaneza şi mai cu seamă malaeza (inclusiv varianta indoneziana). Din punct de vedere tipologic. greaca). Cea mai importantă limbă din familie.scheletul cuvântului este o rădăcină formată cel mai frecvent din trei consoane (singurele notate în scris). exclusiv ca limbi imigrante. vorbită şi în Europa ca lirnbă imigrantă. soninke. Trăsătura lor principală este aşa-numita triteralitate . cărora le-au servit probabil drept substrat. rusa. vorbite şi în Europa numai ca limbi imigrante. 9 . Familia dravidiană este răspândită exclusiv în Asia (în sud) şi cuprinde peste 20 de limbi preindo-europene aglutinante. ş. maninka. dintre acestea. Limbile afro-asiatice sunt limbi flexionare. după diverse estimări.în comparaţie cu engleza -. Printre cele mai importante se numără (amil.a. este chineza. în timp ce altele şi-au păstrat mai bine caracterul sintetic (exprimă valorile gramaticale mai cu seamă cu ajutorul unor morfeme care fuzionează). unele limbi moderne . cu excepţia familiilor australiană. valorile gramaticale se exprimă prin flexiune internă (alternanţe vocalice). mai ales câteva. papua şi khoisană. soso din grupul mande.de exemplu cele romanice . sunt în general (predominant) flexionare limbile din familia indo-europeană. ca şi cele indo-europene.

Limbă. De aceea. având în vedere în primul rând funcţiile sociale îndeplinite de idiomul în cauză.a. ci numai orientativ şi relativ. fie sub aspect teritorial. ci şi mai multe limbi naţionale. ş. în Olanda. în Belgia se vorbeşte de fapt de limbi oficiale la nivelul regiunilor. regională şi naţională a limbilor în context european. dar care nu sunt oficiale.fie ele idiomuri înrudite sau varietăţi subordonate limbii în cauză din punctul de vedere al dialecto-logului. ci limba oricărei naţionalităţi al cărei uz este recunoscut legal în statul în care trăiesc membrii săi. în acest sens. De asemenea.prin care. se desemnează nu limba întregii naţiuni care trăieşte într-un anumit stat. De altfel.B. după neerlandeză. spre deosebire de uzul curent. nu al ansamblului statului. în Elveţia.m. chiar un dialect sau un grai (de exemplu groenlandeza). Protecţia locală. în unele cazuri. frizona este considerată a doua limbă oficială. în Luxemburg. Astfel. data de la care un anumit idiom a dobândit statutul de limbă oficială într-un stat sau altul nu este totdeauna precizată şi 10 . însuşi cuvântul „limbă” are în această terminologie o accepţie întrucâtva diferită de cea strict lingvistică. uneori. poate fi un idiom pe care lingviştii îl consideră numai o variantă a unei limbi (de exemplu bosniaca) sau. romanşa are un statut în parte diferit de al celorlalte limbi oficiale. în terminologia socio-lingvistică şi în cea juridică actuale. Unele limbi pot fi protejate numai pe plan local/regional. fie la nivelul funcţiilor îndeplinite. calificarea drept limbă oficială de stat nu acoperă în toate ţările exact aceeaşi realitate. un stat poate avea nu numai una singură. calificarea limbilor drept oficiale la nivel de stat sau pe plan local/regional nu trebuie înţeleasă în mod absolut. diversele limbi sunt în mare măsură specializate pentru anumite funcţii şi domenii.d. mai ales în cazul unor state care au mai mult de o limbă oficială: limbile co-oficiale ale aceluiaşi stat pot fi situate în principiu pe acelaşi plan din punctul de vedere al drepturilor care le sunt acordate sau pot fi supuse unei anumite ierarhii şi avea un rol întrucâtva diferit. şi mai puţin poziţionarea sa de către lingvişti în raport cu alte varietăţi apropiate . Protecţia limbilor regionale şi minoritare Limba oficială de stat nu se identifică cu limba naţională . permise în dezbaterile parlamentare sau în justiţie sau pot fi „limbi naţionale” pentru a căror protecţie s-au adoptat prevederi speciale. În această accepţie.

Liechtenstein). 12 dintre limbile oficiale europene au acest statut în mai multe state independente din Europa: germana în cinci (Austria. au optat pentru o limbă oficială exogenă. America. San Marino. Monaco) şi italiana (Elveţia. de cele mai multe ori limba fostei sau fostelor puteri coloniale. Vatican). o constituie faptul că limba oficială este în acelaşi timp şi limba majorităţii populaţiei autohtone (în ciuda efectelor. armeana. Italia. Malta. la care se adaugă un teritoriu neautonom. ale unor strămutări deliberate de populaţii tocmai în scopul slăbirii elementului naţional autohton). Marea Britanic. neerlandeza/olandeza (Belgia .sunt în general state cu vechi tradiţii. O caracteristică a ţărilor europene. belarusa. Pomeraniana face parte în subgrupul limbilor slave de vest cunoscut sub denumirea „limbile lehitice”. Rude mai apropiate ale ei sunt dialecte polabe şi poloneze. 30 de limbi sunt oficiale în câte un singur stat independent din Europa: albaneza. Aceasta deosebeşte statele europene de majoritatea statelor din Africa. care . Rusia). catalana (în Andorra.unde este numită actualmente „naţională” -. bulgara. unde este numită şi andorrană). România). daneza (în Danemarca. greaca (Cipru. româna (Republica Moldova . Limbile minoritare sau regionale din Europa sunt : Limba pomeraniană (pòmòrsczi jãzëk) este un grup al dialectelor lehitice. la care se adaugă Insulele Feroe şi Groenlanda). Serbia). Belgia. bosniaca. În Europa sunt 42 de limbi oficiale sau co-oficiale (considerând bosniaca. Grecia). Germania.în varianta flamandă -. în câte patru state franceza (Belgia. turca (Cipru. Croaţia). suedeza (Finlanda . iar în câte două state croata (Bosnia Herţegovina. care a fost vorbit în timpul Evului Mediu în teritoriul Pomeraniei între fluviile Vistula şi Odra. sârba (Bosnia . croata şi sârba limbi oficiale distincte). Franţa. Suedia). croata. Turcia). Olanda).în pofida frecventelor mutaţii istorice sau a faptului că o seamă dintre ele şi-au (re)dobândit (relativ) recent autonomia . din diverse considerente. ceha. Insulele Normande).unde este numită şi moldovenească -. printre altele şi deoarece noţiunea de limbă oficială a variat în timp.are uneori un caracter relativ. estona. rusa (Belarus. Limbile 11 . Australia şi Oceania . vizibile în fostele republici sovietice. Elveţia.foste colonii care şi-au dobândit relativ recent independenţa şi care. engleza în trei (Irlanda. Elveţia.Herţegovina. azera.

este considerată de mulţi ca fiind un dialect al limbii spaniole. Mogadouro. există alte câteva limbi regionale vorbite în UE care nu au o recunoaştere oficială la nivelul UE (deşi în unele cazuri beneficiază de recunoaştere oficială în statele membre). Cei mai mulţi vorbitori cunosc şi portugheza sau chiar şi spaniola Limba sardă (în sardă: limba sarda) este principala limbă vorbită în Sardinia. de către 15 000 de persoane (deşi pentru unii încă mai este limba primară) în satele municipalităţii Miranda do Douro şi în trei sate din municipalitatea Vimioso.caşubiană (vorbită în voievodatul Pomerania din Polonia) şi slovinciană (dispărută la începutul secolului XX) sunt de fapt dialectele ei. Este un dialect foarte bine păstrat al vechii limbi leoneze din Iberia de nord. mai puţin folosite. 12 . Pe lângă limbile din Irlanda. pe o suprafaţă de 484 km². friziana se înrudeşte îndeaproape cu limba engleză. limba sorabă de jos şi limba sorabă de sus. considerate de către unii lingvişti limbi separate. limba cehă. la rândul său. cu ramificaţii în alte sate din municipalităţile Vimioso. Limba frizonă (Frysk sau Frasch) este o limbă germanică vorbită de un grup mic etnic în partea de nord-vest a Europei. care astăzi se înrudeşte cu limba asturiană. De asemenea. dar gradul de inteligibilitate reciprocă între cele două este redus. Friziana este apropiată de limbile neerlandeză şi daneză. Macedo de Cavaleiros şi Bragança. alte limbi slave au legături cu limba poloneză şi sunt inteligibile într-o oarecare măsură. De asemenea. Mirandeza are un corp gramatical distinct (fonetică. Majoritatea vorbitorilor acesteia trăiesc în provincia Frizia (Olanda) şi în landul Schleswig-Holstein (Germania). Există trei dialecte: „mirandeza normală”. Limbile poloneză şi polabă de asemenea au multe trăsături comune. mai mult ca a doua limbă. Astăzi mirandeza este folosită. care. Rădăcinile sale se găsesc în latina vorbită din nordul Peninsulei Iberice (portugheza provine din nord-vest). Spania şi Marea Britanie. Rude mai îndepărtate sunt alte limbi slavice de vest: limba slovacă. fonologie. Friziana conţine mai multe dialecte. Unele din acestea au mai mulţi vorbitori decât unele limbi oficiale. Italia şi este considerată a fi cea mai conservatoare limbă romanică. „mirandeza de graniţă” şi „mirandeza Sendinês”. morfologie şi sintaxă independente) datând din perioada formării Portugaliei (secolul XII).

000 de vorbitori nativi. alături de friuliană şi ladină. începând cu 20 februarie 1938. care sunt prezente în toate celelalte limbi romanice. întrucât ladina şi friuliana sunt puternic înrudite. puter şi vallader. Friuliana este adeseori denumită şi Ladina estică. ceea ce face ca adesea vorbitorii diferitelor dialecte să se adreseze unul altuia în limba germană. limba sardă are şi multe cuvinte care sunt mai apropiate de cele din limba română decât de latină sau italiană. friuliana s-a îndepărtat de „matca” iniţială. Friuliana sau limba friuliană (furlan sau denumită cu afecţiune marilenghe în friuliană.000 de persoane în cantonul Graubünden şi care reuneşte mai multe dialecte cu deosebiri mari între ele: sursilvan. surmiran. datează de la începutul anilor 1300.Datorită istoriei acestei insule care a fost izolată de continent pentru mii de ani şi doar în vremurile recente a fost mai uşor de comunicat cu continentul. vorbită de mult mai puţini vorbitori (circa 30. situată în nord-estul Italiei. De asemenea. Limba astfel standardizată are însă un nivel de acceptare relativ scăzut. Este o limbă romanică vorbită de aproximativ 35. italiana. O formă unificată a limbii. Friuliana numără aproximativ 600. friulano în italiană) este o limbă romanică aparţinând familiei limbilor rheţiene. dar care a fost foarte conservativă. Spre deosebire de ladină. vorbită în regiunea Friuli-Venezia Giulia. atât poezie cât şi proză. Limba retoromană este una dintre cele patru limbi oficiale ale Elveţiei. iar literatura în friuliană. a căror vastă majoritate vorbesc şi italiana. deşi influenţa acestor două limbi exercitată asupra sarzilor a durat sute de ani. a fost posibil să se menţină anumite caracteristici ale limbii latine vulgare arhaice dispărute în alte zone. Limba retoromană face parte din subgrupa limbilor romanice reţiene. sutsilvan. standardizată de lingvistul Heinrich Schmid în 1982. veneţiana şi slovena. Documente scrise în friuliană sunt atestate încă din secolul al XI-lea. Lia Rumantscha (Liga Romanşă) este organizaţia-umbrelă pentru toate asociaţile literare retoromane. Una din caracteristicile acestei limbi este lipsa cuvintelor de origine grecească.000). suferind influenţe multiple din partea limbilor care au înconjurat-o: germana. În 13 . accelerând astfel declinul dialectelor retoromane. poartă numele de „Rumantsch grischun”.

„Cazét”. Astfel. Potrivit lui Markus Varasin. între regiunile Trentino-Alto Adige şi Veneto. acordând o atenţie specială limbilor minoritare şi regionale. Slovenia şi Slovacia. Biroul European pentru Limbi mai puţin Utilizate (The European Bureau for Lesser-Used Languages . EBLUL apără drepturile celor 46 milioane de vorbitori ai limbilor minoritare şi regionale din Europa. 14 . în germană) este o limbă rheţiană vorbită în Munţii Dolomiţi din Italia. ci şi de comunităţile lingvistice ale căror drepturi nu sunt respectate. Ladinisch. mai sunt şi alte comunităţi. Limba ladină (Ladin. În cadrul limbilor indo-euopene. Varasin a mai spus: „o comunitate foarte importantă este cea a ungurilor din România. care continuă şi azi. iar în Brach este „aga”. cu care formează ramura celto-italică. EBLUL are birouri în toate cele 15 state membre UE înainte de extinderile din 2004 şi 2007 şi în multe dintre statele care au aderat recent. Ladino. EBLUL intenţionează ca în viitorul apropiat să aibă birouri în toate cele 27 de state membre UE7. limbile celtice sunt cele mai apropiate cu limbile italice. în Cazét.EBLUL) este o organizaţie non-guvernamentală trans-naţională care cooperează îndeaproape cu UE şi care are ca scop promovarea diversităţii lingvistice în Europa. Limba ladină este recunoscută oficial ca limbă minoritară având unele drepturi oficiale în regiunea Trentino-Tirolul de Sud.secolul XX a existat un interes renăscut crescând pentru această limbă rheţiană. nume nativ în limba ladină. Cât priveşte alte limbi minoritare. Pe de altă parte. Fiind o limbă rheţiană este foarte apropiată de retoromana elveţiană şi de friuliana. în italiană Val di Fassa) este la rândul său împărţită în alte două subdiviziuni. vorbite de milioane de oameni. precum cea a sorbilor. Val de Fascia. „EBLUL se va ocupa nu numai de vorbitorii unor limbi pe cale de dispariţie. în regiunea Bretania (franceză: Bretagner). dar nu are statut oficial în provincia Belluno. Sunt mai multe limbi de acest gen.eblul. comunităţi 7 http://www. secretarul general al acestei organizaţii. Ladina vorbită în Valea Fassa (în ladină. Limba bretonă (bretonă: Brezhoneg) este o limba celtică vorbită în nordul Franţei. vorbită în jumătatea de nord a văii şi „Brach” care este vorbită în jumătatea sa sudică. în italiană. cum ar fi ruşii din Letonia”.org. apă este „ega”.

în justiţie şi în mass-media. poziţia EBLUL este că situaţia în Europa de Est nu este mai proastă decât cea din Europa Occidentală atunci când vine vorba despre limbile minorităţilor.ro. Carta a fost semnată în 1992 şi a intrat în vigoare în 1998. Astfel. Dezvoltarea celor dintâi nu trebuie să impieteze asupra cunoaşterii şi promovării celor din urmă. Olanda. prin Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare9. Strasbourg.divers. Spania. Slovenia. Prin expresia „limbi non-teritoriale” se înţelege în sensul Cartei „limbile folosite de cetăţenii 8 9 http://www. Scopul Cartei este să îmbunătăţească folosirea (atât în context privat. Finlanda. Cipru. Relaţia între limbile oficiale sau co-oficiale şi cele regionale sau minoritare nu este concepută în termeni de antagonism. cât şi în viaţa publică) limbilor regionale sau minoritare în cadrul sistemelor de educaţie. ETS no. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare.12. Ungaria) au ratificat până în prezent această Cartă. să permită şi să încurajeze folosirea acestor limbi în context administrativ şi economic. Carta nu stabileşte o listă de limbi vorbite în Europa care să corespundă conceptului de limbi regionale sau minoritare.1992. Republica Cehă. În general însă. România. Slovacia. sau cea a italienilor din Slovenia”8. Dat fiind faptul că 15 state membre UE (Austria.1). 5. precum şi în viaţa socială. Protecţia limbilor regionale şi/sau minoritare este realizată în cadrul Consiliului Europei. Prin această expresie nu se înţeleg „dialectele limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului” şi nici „limbile migranţilor”. Sunt definiţi însă termenii folosiţi (art. prin expresia „limbi regionale sau minoritare” se înţeleg limbile „folosite în mod tradiţional într-o anumită zonă a unui stat de către cetăţenii acelui stat care constituie un grup numeric inferior restului populaţiei statului” sau limbile „diferite de limba (-ile) oficială (-ale) a (ale) acelui stat”.foarte mici. Danemarca. 194. Germania. Luxemburg. pentru activităţi culturale şi în schimburile transfrontaliere. Marea Britanie. prezentarea conţinutului acesteia este importantă din perspectiva protecţiei în cadrul UE a acestor limbi. Suedia. 15 . Carta este bazată pe respectarea deplină a suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale. Prin expresia „zonă în cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folosită” se înţelege în sensul Cartei „aria geografică în care această limbă reprezintă modul de exprimare al unui număr de persoane justificând adoptarea diferite măsuri de protecţie şi de promovare” – cele prevăzute de Cartă.

promovarea schimburilor transfrontaliere în vederea promovării acestor limbi. dar care. nr. selecţionate conform regulilor stabilite de către acesta. maghiară. facilitarea şi încurajarea folosirii acestor limbi. sârbă. romani şi idiş. Obiectivele Cartei sunt următoarele: recunoaşterea limbilor regionale sau minoritare ca o expresie a bogăţiei culturale a Europei. în viaţa publică sau privată. Instituţiile UE şi provocarea multilingvismului – cazul Parlamentului European 10 M. 282/200710 Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. cehă. Limbile oficiale ale statelor membre UE.11. În luna noiembrie 2007 România a ratificat prin Legea nr. învăţarea acestor limbi la cât mai multe nivele de educaţie.Of.unui stat care sunt diferite de limba (-ile) folosită (-ite) de restul populaţiei statului. 16 . meänkieli. fiecare stat are obligaţia să specifice în legea de ratificare fiecare limbă regională sau minoritară la care se aplică anumite paragrafe din Cartă. slovacă. C. acestea sunt: bulgară. germană. sami. interzicerea oricăror forme nejustificate de distincţie. deşi folosite în mod tradiţional pe teritoriul statului. Conform Cartei. nu pot fi asociate cu o anumită arie geografică a acestuia”. promovarea acestor limbi prin acţiuni directe. În cazul României. ucraineană. în formă scrisă şi orală. În Suedia există cinci limbi care sunt recunoscute drept limbi minoritare finlandeza. turcă. restrângere sau preferinţă legate de folosirea acestor limbi care pot dezcuraja sau chiar pune în pericol menţinerea şi dezvoltarea lor. rusă. respectarea limbilor regionale sau minoritare în aria geografică în care acestea sunt vorbite. 752/6.2007. croată. excludere.

Luxemburg şi Olanda11.10. după ultimele extinderi ale UE şi creşterea numărului de combinaţii 11 Regulation no. aceasta din urmă doar ca „limbă a tratatelor”. malteza.000 vorbitori. 6. p.1/1958 determining the languages to be used by the European Economic Community. în 1986. Belgia. Începând cu 1 ianuarie 2007. italiana şi olandeza – limbile ţărilor fondatoare: Germania. Ca regulă generală. Germania l. Cu 23 de limbi oficiale sunt posibile peste 506 combinaţii lingvistice. irlandeza a devenit limbă oficială. prin adăugarea românei şi bulgarei. lituaniana. daneza şi irlandeza.Există limbi oficiale (inclusiv de facto. polona. Uniunea Europeană numără 23 de limbi oficiale. Franţa. au fost integrate limbile noilor state membre. De asemenea. Cifrele oferite de unele surse cu privire la numărul de vorbitori în alte state decât cele de origine sunt uneori nediferenţiate pe limbi. spaniola şi portugheza. 17 . ceha. OJ P 17. chiar dacă nu sunt numite ca atare în Constituţiile statelor respective) unice şi co-oficiale.000) sau la sârbo-croată. Primul Regulament adoptat de Comunitatea Europeană în 1958 stabilea ca limbi oficiale ale instituţiilor sale germana. după aderarea României şi a Bulgariei. referindu-se la un întreg grup. Odată cu fiecare extindere a Comunităţilor Europene. traducătorii traduc în limba lor maternă texte dintr-o versiune originală. Însă. traducere şi verificare a textelor juridice. Italia. în 1995.1958. ceea ce înseamnă că au fost traduse doar Tratatul de Aderare al Irlandei şi textele fundamentale referitoare la această ţară. de exemplu la limbile slave meridionale (Danemarca 39. au fost elaborate norme stricte pentru garantarea eficacităţii acestor servicii şi pentru menţinerea unor costuri bugetare rezonabile. finlandeza şi suedeza. estona. Parlamentul European dispune de servicii complexe de interpretare. slovaca şi slovena. Tot de la acest moment. deoarece fiecare limbă poate fi tradusă în alte 22 de limbi. franceza.000. maghiara. 385. letona. în 1981. Următoarele limbi care au căpătat statutul de limbi oficiale au fost greaca.190. în 2004. în categoria limbi oficiale sunt avute în vedere şi limbile care au acest statut în teritorii neautonome dependente de state europene. Pentru a face faţă acestei provocări. În 1973 au fost adăugate engleza. Suedia 116.

avize. printre care: . .lingvistice posibile. precum adunările parlamentare mixte alcătuite din membri ai Parlamentului European şi aleşi la nivel naţional sau din statele terţe. în special atunci când este vorba de limbile cel mai puţin răspândire la nivelul Uniunii Europene.. a discursurilor rostite de deputaţi. Parlamentul European dispune de: a) servicii de traducere. Parlamentul European a creat. Dacă sarcina traducătorilor este aceea de a produce diferitele versiuni lingvistice ale documentelor scrise. franceză sau germană). italiana şi polona) ar putea deveni limbi pivot. în special pentru: 18 . la care face adesea apel pentru a-şi satisface nevoile. a căror sarcină este traducerea în toate limbile oficiale a mai multor categorii de documente.comunicări cu cetăţenii şi statele membre.documente ale altor organe politice. procese-verbale şi stenograme. Serviciul de Interpretare al Parlamentului European angajează în jur de 350 de interpreţi funcţionari şi poate recurge la o rezervă de aproximativ 2500 de interpreţi externi (interpreţi de conferinţă auxiliari). şi alte limbi comunitare (spaniola. a devenit uneori dificil de găsit persoana care să stăpânească o anumită combinaţie de limbi. rolul interpreţilor este de a face ca reuniunile să se desfăşoare ca şi cum toţi ar vorbi aceeaşi limbă. rapoarte adoptate. prin urmare. . Colegiul chestorilor). Pentru traducerea textelor redactate în aceste limbi. Se face apel la serviciile de interpretare. etc.decizii ale organelor interne ale Parlamentului European (Biroul.documente de şedinţă din perioada de sesiune şi ale comisiilor parlamentare. . care presupune traducerea textelor mai întâi în limbile cele mai utilizate (engleză. acestea numără aproximativ 700 de traducători. proiecte de raport. Sunt prevăzute servicii de interpretare pentru toate reuniunile multilingve organizate de către organele oficiale ale instituţiei. informări adresate deputaţilor. amendamente. rezoluţii. . b) servicii de interpretare: principala sarcină a interpreţilor din Parlamentul European este transmiterea cu fidelitate. un sistem de limbi „pivot”.decizii ale Ombudsmanului European. interpelări scrise şi orale. Conferinţa preşedinţilor. ordini de zi. în toate limbile oficiale şi în timp real. În timp.

informarea şi asistarea deputaţilor în toate aspectele teoretice şi practice legate de proceduri. Parlamentul European dispune de o echipă de aproximativ 170 de jurişti-lingvişti care au sarcina de a asigura conformitatea textelor în toate limbile comunitare. fiecare interpret lucrează din limba sursă spre limba sa maternă. sunt mobilizaţi între 800 şi 1000 de interpreţi. .pregătirea listelor de vot pentru şedinţa plenară.reuniunile grupurilor politice.verificarea calităţii lingvistice şi a conformităţii juridice a textelor supuse la vot în cadrul comisiilor parlamentare şi.        19 . . trecând printr-o a treia. Pentru celelalte reuniuni.verificarea şi înregistrarea amendamentelor depuse. .şedinţele plenare.). ale delegaţiilor parlamentare şi ale adunărilor parlamentare paritare. în: . . Activitatea lor constă. . c) servicii pentru verificarea textelor juridice.  . În principiu. în funcţie de nevoi. Verificarea calităţii lingvistice şi juridice a textelor ţine de responsabilitatea juriştilor-lingvişti din Parlament. ulterior. în special. de la prima redactare a textelor şi până la adoptarea lor în şedinţă plenară. legislaţia trebuie să fie identică şi lipsită de orice ambiguitate în toate limbile. limba pivot.reuniunile comisiilor parlamentare. preşedinţilor etc.conferinţele de presă. în care interpretarea simultană se realizează în şi din toate limbile oficiale ale Uniunii. . interpretarea este asigurată. reuniunile organelor interne de decizie ale Parlamentului (Biroul. în şedinţa plenară. se recurge la un sistem de tip releu care constă în interpretarea dintr-o limbă în alta. având în vedere cele 506 combinaţii lingvistice posibile. În acest caz. în general. Legislaţia adoptată de către Parlamentul European se adresează unui număr de aproximativ 500 de milioane de cetăţeni. Conferinţa În timpul şedinţelor plenare. Însă. nu este întotdeauna uşor de găsit o persoană capabilă să interpreteze folosind o anumită combinaţie de limbi.

definirea unui set comun de valori a căror asumare permite conturarea unei identităţi europene. culturilor şi a religiiilor. Voinţa politică de a avea definită o asemenea identitate este evidentă. care face ca orice poziţie radicală să rămână marginală. Acelaşi articol aduce o precizare suplimentară : „aceste 20 . Însă tocmai această pluralitate reduce şansele de a ajunge la un compromis: dialogul intercultural şi interconfesional a dus. În lipsa unei identităţi europene. Un prim pas ar fi. nu se poate ajunge la o formă care să ia în calcul identităţile naţionale. orice proiect politic ce doreşte adecvarea instituţiilor Uniunii Europene la realităţile trans-naţionale nu are şanse de a fi pus în aplicare. Definirea normativă şi non-normativă a valorilor comune europene. de multe ori. constituie fără îndoială baza de plecare pentru definirea unei identităţi europene. 2) o referire la valorile comune europene. fără a oferi o listă a acestora. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a inclus (art. Este imposibilă definirea unei identităţi europene la acest moment deoarece respectul alterităţii este chiar esenţa proiectului european. asumate de fiecare actor al spaţiului comunitar. în condiţiile în care Tratatul Uniunii Europene (TUE) face referire doar la „valorile comune” ale UE. ulterior. a statului de drept. Noua abordare nu priveşte atât chestiuni instituţionale sau care ţin de eficientizarea comunicării politicilor europene. din cadrul Conferinţei Interguvernamentale din 2004 au fost întrun fel diferite de cele care au avut loc de fiecare dată când s-a încercat redefinirea compromisului ce face posibilă construcţia europeană. religioase şi lingvistice care constituie astăzi parte a unicităţii unui continent. regionale. Diferenţa specifică se referă la valorile în jurul cărora se construieşte identitatea europeană. a egalităţii. a democraţiei. aflate în permanent dialog. Acestea sunt : respectarea demnităţii umane. Oricum am încerca să definim identitatea europeană. după cum am amintit. a libertăţii. la situaţii conflictuale. Pluralitatea limbilor. precum şi respectarea drepturilor omului. Această încercare de a enumera valorile a avut loc: potrivit compromisului la care s-a ajuns în cadrul Conferinţei Interguvernamentale în 2004. Interpretarea termenilor care desemnează valorile comune europene în funcţie de contextul lingvistic Dezbaterile din cadrul Convenţiei Europene pentru Viitorul Europei din perioada 2002 – 2003 şi.D.

11177/07. Rolul valorilor culturale în fondarea unei comunităţi politice europene. Este interesant de amintit în acest context că în primăvara anului 2002 Preşedintele Comisiei Europene din acea perioadă. Romano Prodi a înfiinţat un Grup de Reflecţie pe lângă Comisie cu scopul de a emite recomandări pe marginea dimensiunii culturale şi spirituale a Europei. Proiectul politic european – de la valori la acţiune comună . 105-107. 2005. în Radu CARP (ed. Brussels European Council 21/22 June 2007 . Bucureşti. 21 . La Consiliul European din iunie 2007 s-a decis adoptarea unui Tratat de Reformă care să includă amendamente la TUE şi la Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene (TEC).Presidency Conclusions . Vienna/Brussels. ulterior deci ajungerii la un compromis pe marginea textului Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa. pp.valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism. Editura Fundaţiei Anastasia. 56. Raportul acestui Grup14 a fost dat publicităţii în octombrie 2004. CONCL 2. Mai mult.) Un suflet pentru Europa. Potrivit Concluziilor acestui Consiliu European. traducerea în limba română a acestui Raport : Ce ţine Europa la un loc ? Dilema Veche. vezi Radu CARP. Concluding Remarks on the Brussels. Bucureşti. compromisul din 2004 în privinţa definirii valorilor comune europene va fi păstrat în viitoarea formă a TUE (art. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic. 2 TUE va face ca aceste valori să fie asumate de cetăţenii europeni. Editura Universităţii din Bucureşti. revizuită prin Tratatul de Reformă după ce acesta va fi ratificat de statele membre UE. 3 TUE să prevadă că UE respectă „diversitatea culturală şi lingvistică”. 2 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. October 2004 . cu experienţe culturale şi religioase extrem de diverse. Kurt BIDENKOPF. Normativizarea unei liste de valori comune europene nu este suficientă pentru a concluziona că viitoarea formă a art. vezi Cornelia GUŞĂ. nr. 2006. la acelaşi Consiliu European s-a decis ca viitoarea formă a art. Acest Grup a fost coordonat de Krysztof Michalski de la Institut für die Wissenschaften von Menschen din Viena şi a reunit personalităţi culturale din majoritatea statelor membre UE. Pentru un comentariu al acestui Raport. Bronislaw GEREMEK. acesta din urmă urmând a fi denumit Tratat asupra funcţionării Uniunii13. 86-100. 13 Council of the European Union. justiţie şi nediscriminare”12. pp. 14 Spiritual and Cultural Dimension of Europe. Acest Raport atrăgea atenţia asupra faptului că definirea unei liste de valori comune europene nu este suficientă pentru a întări unitatea europeană şi că 12 Pentru un comentariu al art.2). Krysztof MICHALSKI. 11 – 17 februarie 2005. toleranţă.

Acest termen avea o semnificaţie restrânsă la toleranţa faţă de alte confesiuni religioase. Concluziile Raportului nu au putut fi luate în considerare în procesul de redactare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa. este necesar să fie făcute unele precizări. Pe de altă parte. cu condiţia ca această afirmaţie să aibă loc în cuprinsul unui text neutru din punct de vedere normativ. al căror câmp de manifestare este cel naţional. pe de altă parte. În legătură cu conceptul de toleranţă şi cu posibilele interpretări asociate acestui concept în funcţie de un context lingvistic sau altul. Revenind la viitoarea formă a art. într-o perioadă a războaielor religioase. etc. în momentul în care s-a repus în discuţie la Consiliul European din iunie întreaga construcţie normativă asupra căreia se ajunsese la un compromis în 2004. Una dintre concluziile acestui Raport a fost că „nu există o listă fixă de valori europene”. dacă ţinem cont că avem de-a face cu un corpus de norme cu valoare politico – juridică. avem pe de-o parte valori universale care traduc la nivel european fundamentele democratice ale statelor membre şi. Cel puţin unele dintre cuvintele incluse în a doua parte a viitoarei forme a articolului 2 TUE au o componentă religioasă: pluralismul. etnice. răspunsul trebuie nuanţat. Însă. Potrivit lui Jürgen Habermas.încercarea de a codifica o asemenea listă se confruntă inevitabil cu o varietate mare de semnificaţii – naţionale. Potrivit logicii viitorului text al TUE care va face parte din Tratatul de Reformă. termenul german Toleranz a fost împrumutat din latină şi franceză abia în secolul XVI. în care amintitele valori fac posibilă funcţionarea instituţiilor şi solidaritatea cetăţenilor ? Această ambiguitate este. regionale. toleranţa şi solidaritatea. ci un proces. pluralismul. sectare şi sociale. toleranţa. deoarece cultura europeană nu este un fapt. Au acestea din urmă acelaşi statut de „valori” ? Răspunsul nu poate fi decât pozitiv. 2 TUE. Nu înţelegem însă de ce nu s-a mai ţinut cont de aceste concluzii în 2007.. Raportul afirma că „nu există nici o îndoială asupra existenţei unui spaţiu cultural european” dar acest spaţiu nu poate fi definit şi delimitat cu certitudine. păstrată deloc întâmplător. să înţelegem oare că societatea despre care se face referire este cea europeană? Sau este vorba doar despre un model ideal de organizare socială. după părerea noastră. Abia 22 . Raportul nu nega demersul codificării valorilor comune europene dar atrăgea atenţia limitelor unui asemenea demers.

toleranţa sau solidaritatea că intră în categoria valorilor comune europene care fac posibilă crearea unei identităţi europene ar fi însemnat un mare risc: acela de a recunoaşte originea religioasă. 2003.1. A nu le enunţa ca atare ar fi însemnat deasemenea un risc. este dificil de stabilit o listă de valori comune europene printr-un text normativ acceptat de toate statele membre UE. iar aceste diferenţe sunt determinate. no. îndeosebi creştină a unor concepte definitorii pentru acţiunea politică. Cités. potrivit lui Habermas. Originea religioasă a termenului explică. 2 al viitoarei forme a TUE pentru a permite punerea în aplicare a acestor valori în ceea ce priveşte definirea unor politici comune europene bazate pe aceste valori ? Pentru a răspunde la această întrebare. Este însă acest compromis. vol. 23 . trebuie mai întâi să remarcăm faptul că nu s-a simţit nevoia definirii valorilor comune menţionate. chiar în lipsa unei definiţii normative a valorilor comune europene. pp. cum ar trebui interpretat art. trebuie interpretaţi prin raportare la context – ansamblul acquis-ului comunitar. 147-170). 13. toleranţa capătă o conotaţie juridică şi mai puţin religioasă. de a nemulţumi reprezentanţii unor state care recunosc religiei un rol însemnat în spaţiul public. reflectat într-o formulă ce se pretează la multiple interpretări. Intolerance and Discrimination. în unele cazuri şi de diversitatea lingvistică. ca şi în cazul Preambulului viitoarei forme a TUE. 2003. A afirma despre concepte precum pluralismul. I.ulterior. Aceasta nu înseamnă însă că termenii folosiţi de tratat cu privire la valorile comune europene pot fi interpretaţi în accepţiunea lor obişnuită. s-a mers pe varianta unui compromis. În concluzie. 2-12 (varianta în limba franceză : De la tolérance religieuse aux droits culturels. Paris. în secolele XVII şi XVIII. 1. Aceşti termeni. deoarece în cazul unui text cu valoare juridică sensul 15 Jürgen HABERMAS. cea mai adecvată cale pentru a ajunge la o identitate europeană ? Nu ne putem deocamdată lansa decât în avansarea unor ipoteze hazardate.CON. Limbajul unui act normativ combină în general limbajul curent cu cel de specialitate juridică. de ce limba engleză face distincţia între tolerance (ca formă de comportament) şi toleration (cu semnificaţie juridică)15. pp. Lipsa unor definiţii nu face însă ca aceste valori să nu poată fi interpretate. Având în vedere aceste limitări. În cele din urmă. PUF. deoarece există diferenţe de interpretare a naturii acestor valori de la un context naţional la altul.

106 şi urm.) Drăgan STOIANOVICI. Interpretarea prin raportare la contextul normativ se face prin utilizarea a două metode specifice : noscitur a sociis (sensul unui termen este revelat prin asocierea altor termeni cu care este asociat într-un context normativ dat) şi respectiv ejusdem generis (o aplicaţie particulară a metodei precedente .cuvintelor este dat de contextul normativ16. vezi Pierre .11. 1990. potrivit acestei metode de interpretare. p. Logica şi Pentru detalii privind aceste două metode de interpretare. Într-o Comunicare a Comisiei din 200618 care reia o Decizie a Parlamentului European şi Consiliului în privinţa Anului European al Limbilor 200119 se precizează că „respectul pentru diversitatea lingvistică este o valoare fundamentală a Uniunii Europene”. sensul termenului formulat general care completează o enumerare este limitat la termeni de aceeaşi natură cu cei care fac parte din enumerare)17. în (ed. COM (2005) 596 final. cu o singură excepţie. 2ème edition. 16 Mark VAN HOECKE. 14. the European Economic dreptul. Diversitatea lingvistică nu face parte prin urmare din valorile comune europene. 17 lois. Bucureşti. Montréal. 293-314. Yvon Blais. 22.2005 19 Decision no. Paideia. 18 and Social Committee and the Committee of the Regions – A new framework strategy for multilingualism. Nu există în documentele oficiale UE o referire la alte valori comune europene decât cele prezentate mai sus. the European Parliament. 2006. Definiţiile legale şi interpretarea legii. pp. Această excepţie este doar aparentă. O altă problemă care se pune în legătură cu încercarea de normativizare a valorilor comune europene şi care este legată de interpretarea acestor valori într-un context normativ mai larg este dacă enumerarea folosită de viitoarea formă a art. 2 TUE este limitativă. 24 . 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001 OJ L 232. 2 al viitoarei forme TUE.9. Interprétation des Communication from the Commission to the Council. întrucât o Comunicare a Comisiei nu face parte din contextul normativ la care trebuie raportată prevederea art. Brussels.André CÔTÉ . din punct de vedere strict normativ. Acest lucru nu înseamnă însă că respectul datorat diversităţii lingvistice nu ar trebui să fie garantat prin măsuri având o intensitate egală cu cele prin care trebuie garantate acele valori care sunt considerate a fi valori comune europene.2000.

diferă de la stat la stat. dar şi la izvoarele de drept sau la conceptul de stat. Europe . traducătorul legislaţiei europene având nevoie nu doar de abilităţi lingvistice pentru o redare corectă a conceptului. dar cu accente diferite. Pe lângă polisemantismul cuvintelor în diversele limbi. Probleme generate de echivalenţa lingvistică a termenilor folosiţi în documentele de bază ale UE în limbile oficiale Efortul de traducere şi adaptare lingvistică a legislaţiei europene în limbile statelor membre cunoaşte. folosit în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Astfel. evoluţie care este stocată în sensurile conotative ale termenilor în discuţie. este un concept politic exprimat lingvistic în mod diferit în statele membre UE. ceea ce face ca traducătorul să aplice uneori proceduri complexe de referinţe încrucişate. Routledge. 2nd edition. traducătorul are de a face şi cu o evoluţie istorică diferită. evident. 25 . stato di diritto.E. 2006. XXIX. Dificultăţile de traducere şi.A Cultural History. pentru a avea siguranţa redării sensului corect avut în vedere de textul original. Conceptul de stat de drept este redat în mod diferit în diverse limbi: état de droit. London. de drept european. de la grup la grup”20. pe lângă costurile financiare şi de gestionare ale procedurilor complexe. dar ca rule-of-law în engleză. sunt legate şi de faptul că ceea ce s-a numit construcţia europeană reprezintă un set de concepte care evoluează continuu: „Europa continuă să se schimbe în timp. referitor la politicile de apărare. în italiană „missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq”. o dificultate de ordin practic imediat. Rechtsstaatlichkeit. p. de interpretare ale valorilor comune europene. variante relativ similare din punct de vedere lingvistic. prin urmare. pentru ca varianta în engleză să fie foarte scurtă: 20 Peter RIETBERGEN. ideea europeană fiind diferită de la individ la individ. ceea ce în limba română este „misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak” devine în franceză „mission intégrée «État de droit» de l'Union européenne pour l'Iraq”. Chiar termenul de „Constituţie”. de drept penal. dar şi de cunoştinţe juridice şi istorice pentru integrarea lui în contextul juridic în care este utilizat şi care. triangulaţie a definiţiilor în diverse surse. în funcţie de evoluţia istorică a societăţilor respective. contextul poate fi unul juridic general. în germană „integrierte Mission der Europäischen Union zur Stützung der Rechtsstaatlichkeit im Irak”. neratificat cu siguranţă şi din motive de percepţie culturală. Astfel.

publice. DGT a înfiinţat o Unitate de Redactare care are menirea să corecteze şi să editeze limbajul textelor sursă prin negocierea directă cu autorii textului original.21 Diferenţele sunt datorate dezvoltării istorice particulare ale conceptului în lumea anglo-saxonă şi în cea europeană. verificare şi supraveghere şi. există în continuare probleme de redare a termenilor folosiţi de instituţiile UE în limbile oficiale.europa. probleme 21 IATE ID: 836800. reprezintă produsul unor experţi care lucrează în altă limbă decât cea maternă. Documentele elaborate de orice autoritate publică ar trebui să fie caracterizate prin claritate şi conciziune precum şi prin folosirea unui limbaj exact şi. dominat de gândirea juridică germană şi franceză. Astfel. al mecanismului comunitar multilingv de comunicare. colaboratorii externi sunt monitorizaţi îndeaproape pentru asigurarea calităţii şi primesc o evaluare asupra calităţii produsului oferit. Cu alte cuvinte „domnia legii”. în special. la nivel general „rule of law” (domnia legii) înseamnă că nimeni. printr-un mecanism continuu de formare şi informare a traducătorilor. Dar calitatea traducerilor este în directă legătură cu aspectele de redactare corectă ale textului sursă care. Dificultăţile de traducere ale textelor documentelor instituţiilor UE sunt o realitate acceptată şi recunoscută de toţi purtătorii de interese în acest domeniu vital. indiferent că este reprezentant al guvernului. 26 . dar care nu au o pregătire în lingvistică sau în comunicare. S-au dezvoltat proceduri care garantează calitatea traducerilor prin revizie. Consecvenţa şi unitatea folosirii terminologiei este garantată de utilizarea unei tehnologii avansate care conţine memoria traducerilor efectuate în întregul sistem instituţional comunitar precum şi baze de date conţinând nucleul terminologic al UE. se opune „domniei oamenilor”. În abordarea europeană continentală principiul „domniei legii” a fost frecvent asociat cu principiul statului de drept. principiul aşteptării legitime şi egalitatea tuturor în faţa legii. nu poate invoca privilegii speciale.„integrated rule-of-law mission for Iraq”. clar reglementată în documente scrise. ca atare.eu/iatediff/SearchByQueryResult. pentru a evita dificultăţile de redactare ale experţilor în diverse domenii de activitate. dar foarte sensibil. pe când abordarea modernă anglo-americană presupune separarea puterilor. http://iate. cetăţean particular sau reprezentant al vreunui grup de interese. Cu toate aceste măsuri de asigurare a calităţii traducerilor. arbitrară şi capricioasă. siguranţa legală. nu este mai presus de lege şi. Deşi Directoratul General pentru Traduceri (DGT) foloseşte pe scară largă şi servicii externe de traducere.do. de cele mai multe ori.

DGT a creat un mecanism de verificare a calităţii traducerilor prin aşa-numitul test de „localizare” a mesajului22 prin care traducătorii din Birourile Locale ale DGT menţin contactul cu limba vie. O altă problemă conexă celor menţionate mai sus este utilizarea conceptului de „limbă străină” în discursul european. http://ec. în evoluţie.pdf/20060921_ciceb-translation_practices_en. Ibidem. prin urmare termenul folosit este „languages”. locală. conform portalului Languages and Europe23 (franceză Les langues et l’Europe) care este tradus în limba română Multilingvismul şi Europa24.cauzate în mod firesc de specificitatea fiecărei limbi. se continuă folosirea sintagmei foreign language ca 22 Karl Johan LÖNNROTH.eu/languages/en/home. ceea ce până recent se denumea. dar rupte de realitatea firească. când se fac referiri la persoane.europa. dinamica excesivă a vieţii în condiţiile globalizării. UE încearcă să-şi standardizeze modul de numire a limbilor ne-materne ale cetăţenilor statelor membre. Evident că în interiorul UE nu se poate vorbi despre „limbi străine” la nivel comunitar pentru că toate cele 23 de limbi oficiale au acelaşi statut. transparenţei şi credibilităţii proiectului european pentru cetăţenii europeni. Acest test reprezintă măsura în care mesajele elaborate de instituţii europene sunt înţelese de publicul local din statele membre. 27 .pdf. testul devenind astfel o măsură a legitimităţii. Language learning şi Language teaching (franceză Apprentissage des langues şi Enseignement des langues) se echivalează pe versiunea românescă a portalului cu Învăţarea limbilor străine şi Predarea limbilor străine. iar valoarea sa neutră apare când este folosit în sintagma limbi străine. Dacă la nivel comunitar termenul languages este folosit aproape constant. Pentru a evita traduceri corecte lingvistic. cetăţeni europeni individuali sau la mobilităţi. colaborează cu universităţi şi alte instituţii de formare pentru a face faţă dezvoltărilor rapide din limbile vii.eu/translation/reading/articles. Translation practices in the Commission. cotidiană a limbilor oficiale. fără conotaţii negative. de evoluţiile diferite ale societăţilor existând în fiecare stat membru precum şi de profilul cultural al multitudinii de grupuri care alcătuiesc populaţia UE. 21 September 2006. Termenul limbi folosit singur are în română conotaţii relativ peiorative. „limbi”. care reflectă în modalităţi proprii. CICEB conference – Commitee of the Regions. 23 24 http://europa. limbi străine.

pdf. aşa cum se constată şi din versiunea românească a Raportului Grupului la nivel înalt în materie de multilingvism în care avem ambele variante de utilizare. http://ec. O posibilă explicaţie este faptul că grupul de traducători de limbă română din cadrul DGT este de abia la începutul adaptării la cerinţele formale ale redactării textelor. OJ L 394. în limba română faţă de alte limbi europene.12. Din exemplul de mai jos26 se poate vedea cum acelaşi text are nuanţe diferite în variantele prezentate în limbi diferite. indispensabil” faţǎ de “the crucial element” schimbând uşor accentul de la “creşterea motivaţiei” în textul original la “motivaţia” simplǎ in textul românesc. deşi mai aproape de varianta în limba franceză.europa. Pentru cei care redactează documente se organizează constant sesiuni de instruire în modalităţi de redactare şi editare de text. 18. ceea ce duce la producerea unui text iniţial mai clar.2006.eu/education/policies/lang/doc/multishort_fr. “elementul decisiv. 28 . ca atare.în descrierea competenţelor cheie pentru25 învăţarea permanentă în care se face distincţia între comunicarea în limba maternă şi comunicarea în limbi străine (communication in mother tongue şi communication in foreign languages).eu/education/policies/lang/doc/multireport_en. p. respectiv de redactare ale documentelor de lucru şi. mai coerent şi. neutre. for lifelong learning. Este interesant de remarcat că doar versiunea în limba română păstrează sintagma limbi străine.eu/education/policies/lang/doc/multishort_ro.pdf.11. mai uşor de tradus într-o altă limbă. varianta în română fiind mai puţin precisă27 din punct de vedere stilistic.pdf . 26 http://ec.europa.europa. p. http://ec. Considerăm că avem de a face cu un decalaj în utilizarea termenului „limbi” în suficiente contexte oficiale. fără stagii de formare similare cu echipele de traducători din limbile tradiţionale. 27 Imprecizia variantei româneşti vine din nevoia de a se folosi atribute acolo unde textul original nu face acest lucru: “cheia principalǎ” faţǎ de “the key”. specialiştii lucrând în limbile respective participă constant la sesiuni de instruire în modalităţi de redactare şi editare de text. p. 3. în condiţiile în care limba de redactare a documentului a fost limba engleză. celelalte versiuni lingvistice preferând forma fără calificativul „străin” resimţit de unii ca nefiresc în interiorul unei comunităţi de state membre cu limbi oficiale egale ca statut. 25 Recommendation no. dar uzajul frecvent îl va face acceptat. prin urmare. între care engleza şi franceza sunt şi limbi de lucru.3. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences Cf.

în sens larg. element the celor learner motivation is the motivation de l'apprenant in est l'élément crucial pour desired réaliser la percée désirée l'apprentissage des care învăţă o limbă străină crucial elementul decisiv. pentru o bună successful stăpânire străine. Termenul de multilingvism include bilingvismul şi. care au în vedere criterii variate. Există tipologii diverse ale multilingvismului. de asemenea. Definiţia multilingvismului Multilingvismul este definit în sens restrâns ca folosire alternativă a mai multor limbi. Sunt frecvente următoarele distincţii: 29 . d'un principală. Motivaţia language bon Enhancing langues. (32 cuvinte) învăţării limbilor în spaţiul european. if not the key. psihologică şi lingvistică.Motivaţia este o Motivation is a La motivation est apprentissage Renforcer des la cheie. to une clef. (38 cuvinte) 2. dialecte ale aceleiaşi limbi sau chiar varietăţi ale aceluiaşi idiom. de natură sociologică. MULTILINGVISMUL ÎN CONTEXT EUROPEAN A. Multilingvismul este o consecinţă a contactului lingvistic. indiferent de statutul acestora: limbi distincte. trilingvismul. langues en Europe. este a limbilor learning. folosire alternativă a mai multor sisteme lingvistice. achieving indispensabil realizarea dorite în pentru breakthrough in language de contextul (29 cuvinte) performanţelor learning across Europe. voire la clef. dacă nu chiar cheia key.

unităţile lor aflându-se într-o relaţie de corespondenţă (cazul limbilor învăţate la şcoală). Copiii care achiziţonează două limbi de la naştere sunt numiţi bilingvi simultani. asociate unui comportament social diferit. multilingvism tehnic . Vorbitorii utilizează pentru fiecare limbă o intonaţie şi o pronunţare diferită. Chiar şi în cazul bilinvismului simultan. multilingvismul poate fi: natural . şcoală etc. b) în funcţie de geneză: multilingvism succesiv (secvenţial) . c) în funcţie de relaţia dintre limbi reflectată de uz: multilingvism compus . aşa numita prima limbă. Vorbitorii sunt. cealaltă . multilingvism scris . multilingvism asimetric . de obicei. dar ai cărui cetăţeni sunt plurilingvi. d) în funcţie de gradul de cunoaştere: multilingvism simetric – toate limbile sunt cunoscute în egală măsură (situaţie rar întâlnită). în acest caz. voluntar (de promovare) - 30 . e. una dintre limbi domină.una dintre limbi este înţeleasă. dar care permite identificarea unor subtipuri în funcţie de vârsta la care este învăţată limba a doua. considerându-se că unităţile lor exprimă semnificaţii parţial sau total distincte (o limbă este folosită în situaţii oficiale: administraţie. de obicei.caracteristic pentru un stat al cărui sistem de guvernare este monolingv. fluenţi în două sau trei sisteme lingvistice.în familie.g. dar nu este vorbită.limbile sunt separate funcţional.caracteristic sistemului de guvernare dintr-un stat ai cărui cetăţeni sunt monolingvi (cazul Belgiei). Acest tip de bilingvism apare în mod obişnuit la copiii crescuţi de părinţi bilingvi într-un mediu predominant monolingv sau la copiii crescuţi de părinţi monolingvi în ţări în care se vorbesc limbi diferite. a treia etc. multilingvism personal .una dintre limbi este cunoscută numai atât cât o cer necesităţi strict profesionale. dar nu şi la audiţie. multilingvism individual.al unei întregi comunităţi. dobândită fără o educaţie formală.limbile sunt privite ca similare funcţional.limba a doua este învăţată după fixarea primei limbi (după 3-4 ani) sau multilingvism tardiv .rezultat al unor căsătorii mixte. între prieteni etc. multilingvism de grup.distincţie similară cu precedenta.. multilingvism coordonat . cazul aromânilor din Grecia)..există diferenţe de cunoaştere. al traiului într-o zonă de frontieră sau într-un mediu aloglot. Vorbitorul multilingv a achiziţonat cel puţin o limbă în timpul copilăriei. e) în funcţie de situaţia politică dintr-un stat sau o comunitate supra-statală: multilingvism impersonal .a) în funcţie de gradul de cuprindere socială al fenomenului: multilingvism social (colectiv) .una dintre limbi este înţeleasă la lectură. multilingvism receptor (pasiv) .

în termenii folosiţi de Carol Myers-Scotton.fondat pe autoritatea de stat. decretat (de concesie) . multilingvismul compus este asociat cu permeabilitatea la interferenţe. de obicei. în aceeaşi conversaţie. ca urmare a unei anumite evoluţii istorico-politice a unei comunităţi. înainte de primul război mondial). dar contravenind dorinţei cetăţenilor (cazul minorităţilor nemaghiare din Ungaria. În mod obişnuit la multilingvi apare schimbarea de cod (code switching). în cursul aceleiaşi conversaţii28. declanşând procese de reorganizare a tiparelor structurale. Schimbarea (shift) corespunde asumării unei identităţi sau a alteia. sectorul audiovizual 28 Carol MYERS – SCOTTON. sau. Deşi. Forme de diseminare a multilingvismului: educaţie. Duelling languages: Grammatical structures in codeswitching. selectarea de către bilingvi a unor forme din embedded language (EL). Studiul multilingvismului permite identificarea şi descrierea mecanismului şi a consecinţelor structurale ale contactului dintre limbi. 1993. B. fie sincronic. Multilingvismul determină apariţia unor fenomene de interferenţă la toate nivelurile structurii idiomurilor în contact. Oxford. interferenţele se produc în ambele cazuri. în procesul de constituire a diverselor limbi. şi este considerată ca reprezentând un fenomen „stabil” pentru comunităţile multilingve. Se presupune că vorbitorul bilingv/multilingv poate să identifice intuitiv limbi matrice. pe când cel coordonat este considerat etanş. în funcţie de diverşi factori exteriori. de la un dialect sau un stil la altele în cursul interacţiunii verbale. Oxford University Press. fie diacronic.determinat de dorinţa individului de a promova într-o societate transnaţională multilingvă (cazul Uniunii Europene). 31 . motivată situaţional. multilingvismul şi fenomenele de interferenţă determinate de acesta au avut un rol important. în enunţul matrix language (ML). Conceptul de code switching desemnează capacitatea individului de a trece de la o limbă la alta. ca aceea care permite amestecul unor elemente aparţinând alteia (EL) dar în acelaşi timp există permanent posibilitatea schimbării între ML şi EL.

încă din 1989 a fost lansat primul program cuprinzător de promovare a predării şi învăţării limbilor. 30 http://ec. Anul 2001 a fost declarat Anul european al limbilor.9.eu/education/policies/lang/policy/expert_en. de a extinde numărul altor limbi predate şi de a promova şcoli cu orientări lingvistice. 31 Commission working document. sunt necesare acţiuni suplimentare în vederea sporirii conştientizării importanţei de a învăţa mai multe limbi. În ceea ce priveşte învăţarea.2007. for lifelong learning.Interesul constant al UE pentru diseminarea multilingvismului iese cel mai clar în evidenţă în politicile europene adoptate şi implementate de-a lungul timpului în acest sens.html. spre formarea profesională continuă şi învăţarea informală a limbilor prin intermediul mijloacelor media şi al activităţilor culturale31. şi în acelaşi timp. Mai recent. Lingua. 29 Recommendation no. op. Dacă majoritatea măsurilor recomandate de „Planul de acţiune privind promovarea învăţării limbilor şi a diversităţii lingvistice” au vizat iniţial învăţământul primar şi formarea profesorilor care să asigure dezvoltarea competenţelor lingvistice în alte limbi. Astfel. prin mijloace care reduc presiunea asupra programelor de învăţare formală. comunicarea în alte limbi este inclusă printre cele opt competenţe principale ale învăţării continue29. Report on the implementattion of the Action Plan “Promoting langauge learning and linguistic diversity”. 25. reunind oficialităţi responsabile pentru politicile din domeniul limbilor în statele membre. în prezent accentul se deplasează spre învăţarea limbilor în rândul adulţilor. împreună cu iniţiativele de motivare a studenţilor şi a adulţilor de a-şi însuşi limbile şi prin intermediul învăţării informale. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences În cadrul programului Education and Training 2010. spre extinderea sferei de părţi interesate în vederea includerii sectorului de afaceri. iar la încheierea lui Comisia Europeană era invitată de Parlamentul European şi de Consiliu să întreprindă acţiuni ulterioare în vederea promovării limbilor. Încă din 2002 s-a înfiinţat un Grup de lucru pentru limbi30. 32 . oferă modalităţi alternative eficiente de achiziţie lingvistică. COM(2007) 554 final. grup care se întâlneşte regulat pentru a schimba informaţii şi defini bune practici. Brussels. cit.europa. Comisia va continua să sprijine statele membre în eforturile acestora de a îmbunătăţi calitatea în predarea limbilor.

portugheză şi rusă) 24 de ore. Cf. şapte zile pe săptămână. poate furniza sprijinul necesar în învăţarea limbilor prin intermediul site-urilor web dotate cu materiale pedagogice. dar a devenit oficial canalul Comunităţii Europene în februarie 2005. să cunoască alte culturi. unul din cele mai puternice şi eficiente modalităţi de motivare poate şi pentru că oamenii simt nevoia de abordări de învăţare non-formale. Atât programul MEDIA cât şi EuroNews fac parte dintr-o strategie indirectă.youtube. în care controlul strict şi inhibativ al şcolii. care continuă alte patru programe MEDIA (MEDIA I. http://ec. II. Este o deschidere importantă spre ceea ce se numeşte în engleză edutainment.eu/information_society/media/docs/overview/media-en. entertainment).europa. se pare.europa.com/eutube. Cf. de promovare a multilingvismului prin aşa-numitele metode informale de învăţare ale limbilor şi cunoaştere a moştenirii culturale europene.eu/avservices/about/euronews_en. Plus şi Training). educaţia prin divertisment este. EuroNews a fost creat în 1993. sub sloganul Să ne bucurăm de imaginile şi sunetele Europei (Sharing the sights and sounds of Europe). dar pe de altă parte oferă căi de acces de tipul YouTube adaptate pentru promovarea acţiunilor UE34. să fie ocolit. având ca obiective: consolidarea sectorului audiovizual al UE reflectând patrimoniul şi identitatea culturală europene. adică realizarea educaţiei prin divertisment (en. să pornească în descoperirea propriei identităţi prin cunoaşterea identităţii culturale ale altora. cărţi de instruire sau portaluri educaţionale. franceză. creşterea circulaţiei produselor audio-video în interiorul şi dincolo de graniţele UE şi transformarea sectorului audiovizual european într-unul competitiv prin acces mai uşor la finanţare şi utilizarea tehnologiilor digitale. dar nu mai puţin eficientă. germană.În domeniul audiovizualului. EuroNews ajunge în peste 150 milioane de gospodării din 78 de ţări. care este el însuşi un motor de dezvoltare a multilingvismului.cfm. emiţînd simultan în 7 limbi (engleză. UE are un program specializat – MEDIA 200732. pe de o parte. depăşind astfel audienţa CNN şi BBC şi transformându-se în canalul de referinţă pentru a urmări ştirile referitoare la UE. http://www. Pe lângă turism.pdf. Probabil însă că imaginea emblematică a UE în domeniul audiovizualului şi pentru diseminarea multilingvismului în Europa şi în lume este canalul de televiziune EuroNews33. 33 . 32 33 34 http://ec. activităţi de învăţare asistate pe Internet. spaniolă. o modalitate din ce în ce mai utilizată pentru a motiva oamenii să înveţe limbi. fiind urmărit de 8 milioane de persoane zilnic. Din acelaşi tip de strategii face parte şi utilizarea Internetului care.

toate limbile neoficiale ale UE. din raţiuni în primul rând practice. Statele membre pot finanţa în anumite limite prestarea unor servicii de traducere si interpretare în aceste limbi în cadrul instituţiilor europene. Astfel. cel mai adesea prin traduceri oferite chiar de el. În contextul societăţii europene multilingve este greu de făcut recomandări care să acopere toate situaţiile concrete existente. Un alt aspect sensibil al modului de abordare a diversităţii lingvistice este măsura în care cunoaşterea sau necunoaşterea limbii oficiale devine o barieră pentru rezidentul a cărui limbă maternă nu este vorbită în statele membre ale UE. ca o competenţă de a vorbi o limbă oficială iar nevoia. inclusiv cele aproape 40 de limbi regionale.sau multilingve într-un stat membru a cărui limbă oficială diferă de limba lor maternă. că limba maternă nu este întotdeauna o limbă oficială a unui stat membru şi că abilitatea de a comunica într-o limbă oficială este o pre-condiţie pentru asigurarea participării depline a individului în societate.Apare astfel în dezbatere un aspect interesant şi totodată sensibil al diversităţii lingvistice europene: unde se opreşte interesul pentru promovarea acestei diversităţi şi ce rol ar trebui să aibă instituţiile comunitare în oferta de servicii lingvistice către cetăţenii statelor nemembre rezidenţi în UE. Pentru aceste grupuri competenţa de a comunica întro limbă trebuie înţeleasă. Aceeaşi discuţie este valabilă şi pentru învăţarea altor limbi pentru persoane care trăiesc în familii şi comunităţi bi. 34 . este adevărat doar într-o notă de subsol. dar costurile de comunicare sunt acoperite de guvernul spaniol. Acest lucru este reţinut şi subliniat chiar în Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului pentru competenţele principale ale învăţării continue35 care aminteşte. sunt tratate la acelaşi nivel ca limbile din afara UE. bască şi galiţiană au un statut intermediar prin care cetăţenii au dreptul să comunice cu instituţiile UE în limbile respective. cit. Există câteva excepţii prin care limbi regionale precum limbile catalană. motivaţia şi raţiunile sociale şi/sau economice pentru dezvoltarea acestei competenţe în vederea integrării vor fi diferite de cele de a învăţa o altă limbă pentru a 35 Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. mai degrabă. op. şi a căror limbă maternă nu este limbă a Uniunii? Cât de diferit ar trebui să fie acest tratament faţă de limbile neoficiale ale UE? Consiliul Uniunii Europene recunoaşte limbile oficiale care coexistă în anumite ţări (limbile regionale) din cadrul UE.

nu s-a reuşit încă realizarea unei structurări eficiente a acţiunilor concrete. 35 . Măsurile prin care se rezolvă astfel de situaţii sunt lăsate la latitudinea statului membru care va decide. Învăţământul formal. în ciuda fondurilor semnificative alocate şi a iniţiativelor concrete. La nivelul educaţiei pentru adulţi. destul de previzibil. Studiul relevă că. în funcţie de nevoile şi circumstanţele sale specifice. Un Raport 36 al Comisiei Europene sintetizează situaţia din statele membre ale UE prezentând situaţia aplicării politicilor în domeniul predării limbilor ca urmare a planului de acţiune Promoting language learning and linguistic diversity 2004-2006 (Promovarea învăţării limbilor şi diversitatea lingvistică 2004-2006). engleza ocupând. cit. nu are incluse programe coerente de educaţie multilingvă a adulţilor. la engleză ca fiind limba care oferă cele mai mari şanse de mobilitate sau reconversie profesională. care este segmentul cel mai dezvoltat al educaţiei multilingve. acesta nu reprezintă perioada în care studenţii să-şi dezvolte şi să-şi extindă semnificativ abilităţile multilingve în nici unul din statele membre cuprinse în studiu. preuniversitar) şi de formare/recalificare profesională Abordarea limbilor în cadrul sistemelor de educaţie a statelor membre ale UE a fost considerată întotdeauna importantă. C. modalităţile de abordare individuale. cu unele excepţii. deşi învăţarea limbilor este obligatorie în aproape toate ţările participante de la vârste din ce în ce mai timpurii. rezumându-se de cele mai multe ori. În privinţa învăţământului superior. varietatea limbilor oferite pentru studiu este. studiul unei limbi atunci când se face. restrânsă. 36 Commission working document.face turism sau a obţine un loc de muncă. dar în mod firesc au existat modalităţi proprii pentru prezenţa în curricula instituţiilor de învăţământ a studiului acestora. Progresul cel mai evident înregistrat a fost la nivelul învăţământului secundar. Învăţarea limbilor la diferite nivele de educaţie (universitar. op. fără însă ca obiectivul de a se oferi două limbi în oferta şcolară să fie atins peste tot. mai ales cel la nivel terţiar. locul întâi. Report on the implementation of the Action Plan „Promoting language learning and linguistic diversity”.

a reprezentat un element de prestigiu social.În România studiul limbilor a fost întotdeauna încurajat oficial. 41. elevii şi părinţii putând alege între engleză. UK. germană. vol. portugheză şi norvegiană38. În învăţământul preuniversitar din România. Oricum. Training and development in transition: A Romanian Perspective. Cu toate acestea. el reprezintă. la nivele de performanţă avansată. sistemul românesc de învăţământ primar şi secundar a introdus încă din 1965 o ofertă variată de studiu a limbilor de la vârsta de 8 ani (clasa a doua primară) pentru prima limbă şi de la vârsta de 12 ani pentru cea de a doua (clasa a şasea primară). ceea ce a dus la îmbunătăţirea reprezentării acestor limbi în zone în care anterior erau de abia tolerate. italiană. mai ales în ultima perioadă. o strategie de promovare a limbilor regionale din Europa. Multilingvismul înseamnă nu doar utilizarea sau diseminarea limbilor de lucru ale UE. Whitstable. fie ca limbă secundă: engleză. franceză. ca reacţie la percepţia cetăţeanului european comun de pierdere a identităţii culturale proprii.pdf . rusă. Engleza a fost una din limbile cele mai populare. germană. aşa cum am arătat.ro/cms/files/pdf/ro/cap8. putem cita exemplul comunităţilor de români din Spania care au solicitat şi au primit o ofertă de învăţare în limba maternă. respectiv Spania şi România. ratificată de 15 state membre UE. http://www. pentru diferitele segmente de populaţie şcolară. franceză. 36 . iar calitatea predării în şcolile de stat a fost de cea mai bună calitate. primele generaţii de migranţi economici în noua ţară gazdă nu doresc întotdeauna să solicite învăţământ în limba lor maternă. ofertă sprijinită de autorităţile ambelor state. lucru explicabil în primul rând prin caracterul relativ zonal al utilizării limbii române. spaniolă şi rusă cu menţiunea că oferta era mai variată în mediul urban şi. mai ales. În ciuda faptului că nu există suficiente date în acest sens. greacă. 1998. p. capitolul TDTR 3. dar şi al elevilor şi părinţilor pentru studiul limbilor. japoneză. cu variaţiile fireşti de la şcoală la şcoală 37. Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare este în prezent. ceea ce subliniază încă o dată interesul atât al oficialităţilor. IATEFL Pentru date statistice ce depǎşesc cadrul prezentei discuţii a se vedea Anuarul Statistic 2005. s-au oferit în perioada 1996 – 2005 următoarele limbi fie ca primă limbă de studiu. spaniolă. 37 Mariana NICOLAE. iar în particular cunoaşterea cât mai multor limbi. 38 Educaţie.insse. în oraşele mari. iar încurajarea multilingvismului în interiorul familiilor nu este întotdeauna suficient de puternică.

respectiv cel cu un profesor particular. aspect of the European Union.ro/Informatii_utile_Lista_de_licee_particulare_autorizate__187. 37 . Standards of Quality in Private Language Teaching – The Romanian Situation. 1997 şi conferinţa internationalǎ Private Language Education in Europe. una din metodele preferate de învăţare sau consolidare a cunoştinţelor de limbi pe piaţa românească rămâne sistemul 1 x 1. organizaţii.htm). în învăţământul şcolar de stat.html. Salonic. „o lipsă acută de profesori se înregistrează la limbile străine.D. O privire generală asupra ofertei instituţionale de învăţare a limbilor în România evidenţiază următoarele forme: în învăţământul pre-şcolar (grădiniţe) particular şi de stat (unde cursurile de limbi se plătesc însă de părinţi).calificativ. lăsând un gol destul de mare de personal calificat. Raportul public – privat în învăţarea limbilor Cererea mare de cunoscători de limbi pe piaţa muncii din România ca şi mobilitatea crescută a forţei de muncă după 1989 a produs mutaţii semnificative în calitatea ofertei de limbi pe piaţa educaţională românească. 39 „continuă criza de cadre didactice specializate la disciplina limbi străine. http://www. ci la nivelul întregii ţări (declaraţie Marian Banu. 2 în Bucureşti în 1997 la aproximativ 13 în Bucureşti şi peste 50 în ţară40). În plus. şcoli particulare înfiinţate de companii. Numărul acestora este total al Inspectoratului Şcolar Bucureşti. în învăţământul liceal particular (numărul liceelor particulare a crescut în mod semnificativ în ultimii ani (de la 8 în România. Cu privire la numărul acestor şcoli este foarte greu de format o imagine din cauza lipsei unui studiu pe acest domeniu. dar ţinând cont de ofertele de cursuri care apar frecvent pe diversele canale de reclamă şi publicitate se poate presupune că numărul lor este foarte mare. şcoli particulare de limbi. http://www. Its contribution to the multilingual and multicultural http://www. ambasade şi institute culturale străine. din mediul de afaceri. Grecia. 40 Mariana NICOLAE.html).ro/2007/03/08/societate- insuficient.ro/arhiva/2007/iulie/25iul/index_files/actualitatea. în învăţământul şcolar de stat cu profil bilingv. nu numai la nivelul Capitalei. Subfinanţarea cronică a învăţământului românesc a dus la o migraţie importantă a profesorilor de limbi dinspre învăţământ către alţi angajatori. de învăţare intensivă a limbilor. gol resimţit mai ales în zonele rurale sau cele urbane mai puţin dezvoltate39. de obicei.gazetanordvest.gardianul. purtătorul de cuvânt c12/limba_straina_impusa_de_directorii_scolilor-s91162. inspector şcolar general adjunct.” (declaraţie Ladislau Konya.

prin contribuţia la programele europene şi colaborarea dintre diverşii furnizori la nivel european. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture efectuat de National Foundation for Educational Research din Marea Britanie.europa. 38 .eu/education/policies/lang/doc/inventory. Certificatele au fost inventariate şi descrise în 2006 într-un studiu intitulat Inventory of Language Certification in Europe.Lipsa de date asupra furnizorilor de servicii lingvistice în România. de obicei pe tip de limbă sau furnizor. În prezent în Europa există aproximativ 300 de certificate. Şi atunci când există ele sunt fragmentate. pe de alta. împiedicând formarea unei imagini coerente. de ansamblu. Inventory of Language Certification in Europe. pentru 27 de limbi41. Directorate General for Education and Culture. dar şi delicat la nivel instituţional şi chiar naţional. face tot mai acută necesitatea transparenţei şi transferabilităţii calificărilor şi competenţelor profesionale. Certificarea competenţelor lingvistice este un aspect de mare importanţă la nivel individual. Catherine KIRKUP. E. este evidentă. 2006. Comisia Europeană a fost invitată să dezvolte un indicator european al competenţei lingvistice (the European Indicator of Language Competence) care să utilizeze teste ale căror scoruri să fie bazate pe scala Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (Common European Framework of Reference for Languages - 41 Jenny BRADSHAW. the http://ec. cu privire la diversitatea ofertelor de pe piaţă. ar contribui la inserarea României în peisajul european. exceptându-le pe cele din cadrul sistemelor naţionale de învăţământ. A Report to European Commission. dar şi dincolo de ea. Este necesară iniţierea unui studiu care ar contribui pe de o parte la cunoaşterea situaţiei româneşti în vederea adoptării de strategii de dezvoltare la nivel naţional şi.pdf . Rolul certificatelor de competenţă lingvistică pe piaţa muncii europeană Mobilitatea forţei de muncă pe piaţa europeană. activitatea de certificare fiind o sursă importantă de venituri pentru instituţia furnizoare. nu doar de cursuri de limbă.

incluzând şi ţări care nu sunt state membre. Catherine KIRKUP. cit. Cele şase niveluri de referinţă sunt larg acceptate în statele membre drept standard pentru evaluarea competenţei lingvistice a persoanei.The Association of Language Testers in Europe (Asociaţia examinatorilor competenţei lingvistice în Europa) este o asociaţie alcǎtuitǎ din 31 de membri instituţionali. principalul său obiectiv fiind acela de a oferi un cadru pentru metode de evaluare care să fie aplicabil tuturor limbilor din Europa. Acest Cadru. reprezentând 26 de limbi europene. Este probabil ca România să cunoască în următorii ani o creştere a numărului de străini care vor dori să 42 ALTE . Considerăm că este nevoie de un program de dezvoltare a unei proceduri de evaluare a competenţei lingvistice a străinilor care vorbesc sau doresc să înveţe limba română şi elaborarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română ca limbă străină. reprezintă o orientare utilizată pentru a descrie progresele celor care studiază limbi. 10. 39 . Studiul privind certificatele de competenţă lingvistică în Europa a cuprins 31 de ţări.. CEFRL constă dintr-o scară cu şase niveluri pentru diferite abilităţi lingvistice. echipa de cercetători nu a putut găsi nici un fel de informaţii cu privire la limba română ca limbă străină43. dar şi din punct de vedere pragmatic.CEFRL). ca o modalitate de a genera venituri. p. op. Deşi România a făcut parte dintre ţările care au reprezentat obiectul studiului. ca parte a procesului de integrare a României nu doar în UE. dezvoltat împreună cu ALTE42. Acest lucru este de dorit atât din punct de vedere ideal. dar şi din perspectiva bunelor practici internaţionale care prevăd – în condiţiile pieţei globale a capitalului şi forţei de muncă – existenţa unor instrumente moderne de evaluare şi de predare a unei limbi. împărţite în trei categorii mari: utilizatorul de bază (A1-A2). Este vorba de certificate care se eliberează pe bază de evaluare tinerilor şi adulţilor din orice ţară şi nu de cele care se dau cetăţenilor ca diplome naţionale. dar au participat în programele Socrates şi Leonardo. 43 Jenny BRADSHAW. şi nu cele pentru examenele în limbi altele decât cea oficială care sunt învăţate ca parte a sistemului de învăţământ din ţara respectivă. utilizatorul independent (B1-B2) şi utilizatorul foarte bun (C1-C2). punând în evidenţă 37 de limbi naţionale sau regionale care au potenţialul de a avea certificate de competenţă lingvistică. s-au avut în vedere certificatele dezvoltate pentru evaluarea competenţei lingvistice a străinilor care intră într-o ţară. Prin urmare.

România ca stat membru al UE trebuie să fie aliniată la bunele practici din domeniul multilingvismului şi existenţa descrierii competenţelor lingvistice pentru limba română ca limbă străină este o condiţie importantă în acest sens. Promovarea limbii române ca limbă de studiu în statele membre UE Extinderile succesive ale Uniunii Europene. Ambele situaţii sunt deficitare încă pe piaţa românească. http://www.000 muncitori străini dar (http://www. limba fiind cea mai directă 44 Se estimeazǎ că. culturi şi credinţe în Europa.000 de persoane cu permise de muncǎ. descriere şi elaborare de teste pentru limba română de la universităţi. Pentru a face faţă provocărilor generate de noile realităţi. deşi cursurile de limbă română au început să fie elaborate şi publicate în număr mai mare mai ales de edituri străine sau şcoli particulare de limbi.hotnews. la diverse nivele de competenţǎ lingvisticǎ. precum şi procesul de globalizare au contribuit la apariţia unor noi valuri de imigraţie şi au sporit gradul de permutabilitate între limbi. zona cea mai afectatǎ de lipsa de personal.romanialibera. mobilitatea ridicată a cetăţenilor. caută soluţii pentru rezolvarea acestei situaţii. lucrează în România aproximativ 12. Aceştia vor avea nevoie de cursuri moderne. F. deşi există mulţi actori care ar putea să iniţieze un program de studiere. eventual. în prezent. sǎ fie calificaţi prin şcoala de meserii. Patronatul şi sindicatele din construcţii.htm). sindicatele înfiinţând chiar un comitet sectorial pentru muncitorii migranţi pentru ca eventualii lucrători din construcţii sǎ aibǎ forme legale de lucru şi.ro/Arhiva_noiembrie_2007/articol_1086894/-. deficitul pieţei de muncǎ este apreciat la aproape 200. institute de cercetare la entităţi private.ro/a101826/val-de-muncitori-straini-in-romania. Acest lucru presupune în mod clar deschiderea unei pieţe importante pentru servicii lingvistice calificate şi certificate având ca obiect limba românǎ ca limbǎ străinǎ.studieze sau să lucreze44 în organizaţii aflate pe teritoriul său în cadrul cărora limba de lucru este româna.html. Certificarea însă rămâne încă un deziderat. este necesară dezvoltarea dialogului intercultural care are o importantă componentă lingvistică. interactive de învăţare a limbii române dar şi de teste de evaluare a competenţei de comunicare în limba română. 40 .

perspectivele colaborării între cele două ţări stimulând. de cursuri de limbă.ro. cunoaşterea limbilor . Miniştrii educaţiei din România şi Italia au decis prin semnarea unei Declaraţii comune de intenţie46 să pună în valoare rolul strategic al colaborării dintre aceste state în domeniul educaţiei.este esenţială. a declarat purtătorul de cuvânt a Comisiei Europene. a unei Uniuni Europene bazate pe o cunoaştere reciprocă între popoarele sale. s-a hotărât introducerea graduală. în plus faţă de limba maternă.php?idpresa=197. într-un cadru bilateral. statelor membre li se recunoaşte competenţa exclusivă în domeniul educaţiei. Pia Ahrenkilde Hansen45. Pentru dialogul intercultural. a încă două limbi”. Limbile se află în centrul iniţiativelor UE de încurajare a educaţiei. cei doi miniştri au considerat că „este oportun să se dezvolte ulterior.ro/presa/integrare/afis-doc. în învăţământul multilingvistic. în mod deosebit.expresie a fiecărei culturi. în unităţile şcolare de toate nivelurile din Italia şi Spania.care se obţine în primul rând prin educaţie . a celui privind promovarea în sistemele educaţionale respective a obiectivului ce vizează cunoaşterea reciprocă tot mai aprofundată. În acest sens. care să se regăsească. Prin această Declaraţie. în care sunt prezenţi elevi de origine română. angajarea directă a şcolilor şi elevilor pentru orice formă posibilă de contacte şi schimb de experienţe”. ca instrument al unei educaţii către democraţie şi cetăţenie activă.guv. Această 45 46 http://www. adoptată în noiembrie 2005. dar acestea sunt invitate să se supună aşa-numitei reguli a UE „unu plus doi”.edu. Cu referire la cadrul Uniunii Europene. http://www. cultură şi civilizaţie românească. Comunicarea instituţiilor UE cu cetăţenii pe care îi servesc este o competenţă exclusiv supranaţională. îndeosebi. deoarece ele reflectă diferitele culturi europene şi. Promovarea limbilor în sistemele educaţionale europene reprezintă un aspect important al acestui portofoliu. în plus. este considerată oportună materializarea oricărei sinergii utile în scopul realizării obiectivelor Strategiei Lisabona şi. pe mai departe. începând cu anul şcolar 2007-2008. în acelaşi timp. iar „conform Comunicării Comisiei Europene. 41 . Acesta capătă o importanţă strategică datorită necesităţii construirii. ne oferă cheia pentru înţelegerea lor. prin care UE recomandă statelor membre studierea.

cursurile de limbă. Prin Anexa la Ordinul MECT nr. Azunquena de Henares (6 ore/săptămână). localităţi în care populaţia românească este numeroasă. cursurile de limbă. Ministerul Educaţiei si Ştiinţei din Spania şi Ministerul Instrucţiei Publice din Italia au stabilit unităţile şcolare în care se vor desfăşura aceste cursuri. cultură şi civilizaţie românească se vor ţine în unităţi şcolare din Madrid (24 ore/săptămână). Padova (8 ore/săptămână). cultură şi civilizaţie românească se vor ţine în unităţi şcolare din Roma (12 ore/săptămână). Torino (18 ore/săptămână). Autorităţile spaniole şi cele italiene pun la dispoziţie săli de clasă şi calculatoare în unităţile şcolare respective şi asigură cursuri de formare pentru cadrele didactice selectate de MECT şi ILR. a unei integrări tot mai depline şi cu autentic caracter intercultural a elevilor. cursurile urmează a fi organizate în 31 de localităţi spaniole şi 3 italiene. indiferent de originea lor. 1303 din 13 iunie 200747 s-a aprobat programa de curs opţional. Mollerussa (8 ore/săptămână). Guadalajara (16 ore/săptămână). Selecţia profesorilor care urmează să predea aceste cursuri s-a făcut prin concurs organizat de Ministerul Educaţiei. În Spania. Norma didactică a unui profesor angrenat în acest program este de 18 ore pe săptămână. În Italia. Alcanar (8 ore/săptămână). Manualele vor fi asigurate de MECT si vor fi unele speciale. MECT finanţează 32 de norme didactice întregi. urmând a fi evaluaţi periodic în timpul anului şcolar de o Comisie de Monitorizare. Limbă. Profesorii selectaţi la acest concurs au încheiat un contract de colaborare cu MECT şi ILR. Pentru anul şcolar 2007 – 2008.iniţiativă coincide pe deplin cu orientarea de promovare. destinată exclusiv elevilor care studiază în străinătate. cercetării şi tineretului a declarat că din 2008 vor fi elaborate manuale noi care sa cuprindă noţiuni de bază de limba română. istoria românilor şi geografia României. Cercetării şi Tineretului (MECT) şi Institutul Limbii Române (ILR) în august 2007. programa fiind una nouă. în sistemul şcolar italian şi spaniol. cultură şi civilizaţie românească. Leida (24 ore/săptămână). pentru elevii români care studiază în şcoli din afara graniţelor României. Programa este structurată pe trei niveluri 47 Ibidem. Ministrul român al educaţiei. Orele de limba română vor fi deschise şi copiilor italieni sau spanioli care doresc să înveţe româna. 42 . ceea ce înseamnă 2196 euro salariu brut. potrivit unei Metodologii elaborate de MECT.

abordată atât din perspectiva informaţiei istorice. ţara lor de origine. cultura şi civilizaţia românească. Programa propune. astfel. În domeniul limbii române. Totodată. prin realizarea unor proiecte ce se vor derula pe tot parcursul şcolarităţii. Obiectivele programei sunt: 43 . la încheierea învăţământului preuniversitar. pe care vor fi ghidaţi să-l descopere din mai multe perspective. Programa propune. cât şi din cea a mitologiei populare (mituri şi legende populare sau culte). în scopul exersării şi îmbunătăţirii comunicării în limba maternă. această programă doreşte să motiveze elevii români în conştientizarea identităţii naţionale proprii. precum şi pentru integrarea culturală în spaţiul european. de asemenea. Prin această programă se doreşte sprijinirea păstrării legăturilor afective ale acestor elevi cu România. Utilizarea programei poate fi extinsă şi la alte ţări din Europa în care există comunităţi cu elevi români care doresc să urmeze acest opţional.de studiu. de asemenea. a interiorizării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti şi a dezvoltării identităţii proprii în contextul valorilor europene. gimnazial – clasele V-VIII. a cunoaşterii unor momente importante ale istoriei româneşti. încât. liceal – clasele IX-XII. Perspectiva îmbinării unor elemente ce ţin de valorile tradiţionale sau de patrimoniul naţional cu aspecte ale României contemporane va fi de altfel urmărită în toate programele opţionalului de cultură şi civilizaţie românească. Tema principală priveşte formarea poporului român. programa propune abordarea pronunţării şi scrierii corecte (cu o privire spre asemănări şi diferenţe în această privinţă dintre limba româna şi limba italiană. fiecare absolvent să aibă un orizont cultural deschis în care să găsească puncte de sprijin pentru consolidarea capacităţii de comunicare orală şi în scris în limba română. Programa îşi propune să favorizeze elevilor contactul cu limba. urmând modelul învăţământului preuniversitar: primar – clasele I-IV. Interesul pentru originea poporului român este combinat cu interesul pentru locul de origine din care provin elevii sau părinţii acestora. o serie de teme care sunt de actualitate şi de interes cultural. formarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi atitudini comunicative care să-i ajute pe elevi să comunice eficient în limba româna şi să fie deschişi pentru dialogul cu ceilalţi. în vederea accesului nemijlocit la informaţii de cultură şi civilizaţie românească. respectiv spaniolă).

cultură şi civilizaţie românească prin H. nr. dar şi-au adus contribuţia şi programele de înfrăţire între localităţi. complementar fondurilor structurale. . Guvernul României a aprobat proiectul MECT privind predarea cursurilor de limbă română. .Of.2007. . urmând ca.G.înţelegerea valorilor fundamentale specifice spaţiului cultural românesc. . . mai precis Fondului Social European. etc. să se ia decizia continuării sau nu a acestui proiect.. nr. O altă modalitate de promovare a limbii şi culturii române se realizează prin programele Socrates şi Leonardo. în vederea accesului direct la informaţii despre ţara de origine. de tineret.cunoaşterea momentelor esenţiale ale istoriei naţionale şi integrarea acestora între evenimentele importante la nivel european. ca limbă de comunicare în spaţiul românesc şi european şi ca făcând parte din trunchiul limbilor romanice.asigurarea păstrării particularităţilor fonetice specifice limbii române în comunicarea orală şi eliminarea posibilelor contaminări cu limba ţării de adopţie. în funcţie de rezultatele obţinute. de cultură. 857/200748.cunoaşterea de către elevi a specificului naţional românesc şi asigurarea conexiunilor cu elemente definitorii ale culturii ţării de adopţie. .integrarea corectă a valorilor româneşti în universul valorilor general-umane şi europene. 527/3. Prin acest act normativ a fost scos în evidenţă faptul că acest proiect este pilot pentru anul şcolar 2007 – 2008.asigurarea unei comunicări în scris corecte şi expresive în limba română. Iniţiativa creării acestui Fond a fost explicitată iniţial pe larg într-un material al lui 48 M. Acestea au fost principalele programe implicate. de învăţământ on-line. 44 . Problema delocalizărilor în context multilingvistic Comisia Europeană a propus în octombrie 2005 în cadrul unei Comunicări intitulate „Valorile europene într-o lume globalizată” înfiinţarea Fondului de Adaptare la Globalizare49. G. Ulterior.cultivarea limbii române.08.

Sumele alocate acestui Fond ar putea fi direcţionate pentru a sprijini în primul rând educaţia permanentă şi formarea profesională. Brussels. precum şi asupra surselor sale de finanţare. „Cultura este totodată un factor economic şi un factor de integrare socială” 51. consilier special al Preşedintelui Comisiei Europene. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Chiar dacă în prezent nu dispunem de studii şi analize care să ne arate diversele consecinţe ale fenomenului delocalizărilor.pdf. Franţa este singurul stat membru UE care a aplicat la acest Fond. delocalizările nu pot fi privite doar ca un efect 49 Communication from the Commission to the European Parliament. ţara care se teme cel mai mult de efectele delocalizărilor.2005. p. Slabele performanţe de până acum pun sub semnul întrebării intensitatea efectelor globalizării în UE.000 de persoane).uk/files/kfile/Loukas-final.gov. COM (2005) 525 final.000 şi 50. OJ L 63. 50 Loukas TSOUKALIS.03. Iniţiativa înfiinţării acestui Fond aparţine Franţei. putându-se astfel forma la nivelul instituţiilor UE o legătură directă şi funcţională între problema multilingvismului şi cea a delocalizărilor. ambele fiind dependente de gradul de cunoaştere al limbilor. European values in the globalised world – Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government . the Council. Acestui Fond i-au fost alocate 500 milioane euro în scopul de a compensa efectele negative ale delocalizărilor asupra persoanelor angajate în muncă în fiecare an (între 35. http://www.Loukas Tsoukalis. 1. Se pare că pericolul delocalizărilor locurilor de muncă în afara UE a fost exagerat. Ar fi fost de aşteptat ca la acest Fond să aplice mai multe state. Why we need a Globalization Adjustment Fund. 10. 20. 51 45 . astfel că într-un context multilingvistic. publicat în octombrie 200550 şi apoi a fost oficializată în decembrie 2005 în cadrul summit-ului Consiliului European. Fondul a devenit operaţional începând cu 1 ianuarie 2007. solicitând 4 milioane euro pentru formarea profesională a 1000 de muncitori concediaţi de la firmele Renault şi Peugeot.2000. considerăm drept măsură a solidarităţii sociale la nivel european participarea tuturor statelor membre la susţinerea acestui Fond până ce vor fi stabilite acţiuni clare pentru a sprijini ideea multilingvsimului ca mod de existenţă european.10. Se impune astfel o nouă abordare asupra mecanismelor de funcţionare ale acestui Fond.

tratament egal pentru popoarele şi persoanele individuale ale Europei precum şi dreptul cetăţenilor şi diverselor entităţi să interacţioneze cu instituţiile UE în oricare din limbile ei oficiale. Astfel. Multilingvismul este difuz în întreaga filozofie a construcţiei europene şi este statuat. 2. atât pe piaţa muncii în Europa. Într-un context multilingvsitic precum cel european în care promovarea diversităţii culturale şi lingvistice constituie unul dintre obiectivele principale ale acţiunilor comune în domeniul culturii. încă din 195453. limba engleză. Rezoluţia nr. multilingvismul ar urma să accentueze efectele negative ale globalizării. ele par să aibă numai efecte pozitive acolo unde limba oficială nu se situează printre limbile de largă circulaţie. cât şi contactul cu o altă cultură a muncii. 3. Revolta salariaţilor. cât şi în cadrul spaţiului public european52. Modern languages in 46 .12. negative la nivelul statelor în care au avut loc concedieri masive. chiar dacă nu şi denumit astfel. 19. art. în Convenţia Culturală Europeană a 52 Vezi Bernard CASSEN. delocalizările nu sunt una dintre formele cele mai frecvente de cunoaştere reciprocă între culturile şi stilurile de viaţă din statele membre UE. august 2007. 814/1977. 53 Modern-Language Teaching Programme for Europe. Aceste stagii care implică deseori atât învăţarea unei limbi sau ameliorarea cunoştinţelor în limba respectivă. Le Monde Convenţia Culturală Europeană. An intensified diplomatique varianta în limba română. 18. considerăm că pe termen mediu şi lung ele nu pot persista şi chiar în prezent. Împotriva monopolului limbii engleze. Dacă există un risc legat de fenomenul delocalizărilor. 2/69.1954. Chiar dacă la o primă vedere. PROMOVAREA INSTITUŢIONALĂ A MULTILINGVISMULUI A. ETS no. el este unul care priveşte monopolul limbii unice. trebuie avute în vedere stagiile efectuate într-o altă ţară decât cea în care s-au format de lucrătorii din cadrul filialelor societăţilor din ţările dezvoltate ale UE. Metode de promovare a multilingvismului pe plan european Multilingvismul este unul din conceptele cele mai dinamice ale discursului actual al Uniunii Europene care garantează diversitate culturală şi lingvistică.strict al globalizării. Recomandarea nr. Paris.

sublinia unul din paradoxurile încercării de a oferi şanse egale tuturor limbilor oficiale. de altfel. op. documente şi limbajul uzual. din punct de vedere pragmatic. şi necesitatea de abordare pragmatică a regimului lingvistic în cadrul activităţilor preparatorii. Karl-Johan Lönnroth. în accepţiunea sa restrânsă. prin care se stipulează că toţi cetăţenii trebuie să înveţe cel puţin două limbi pe lângă cea maternă. pe de o parte. recurgând la multilingvism total doar în relaţiile cu alte instituţii UE. respectiv engleză.Consiliului Europei. Communication from the Commission to the Council. termenul multilingvism. de rutină. de rutină. deşi este de datoria acestor autorităţi să pună în aplicare iniţiativa Comisiei. susţinută de Consiliu. Al doilea nivel de utilizare presupune dreptul cetăţenilor şi purtătorilor de interese din UE să comunice cu instituţiile europene pentru a-şi cunoaşte drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile. cit. directorul general al Directoratului General pentru Traduceri (DGT). 47 . De aceea marea majoritate a textelor traduse în cadrul DGT se fac înspre şi dinspre cele trei limbi procedurale engleza. franceză şi germană. Pe primul palier de utilizare. promovarea reală a multilingvismului. fiind în centrul unei dezbateri publice destul de emoţionale ca. the European Parliament. franceza şi germana. La o primă vedere. împiedicând. în limbile procedurale. în care se redactează documentele în cadrul activităţilor permanente ale Comisiei şi doar legislaţia adoptată este tradusă în Europe. în fapt. În sfârşit. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A new framework strategy for multilingualism. pe de alta: cu cât se folosesc mai multe limbi în activităţile cotidiene. multilingvismul este abilitatea cetăţenilor UE de a comunica între ei. trei niveluri de utilizare. majoritatea subiectelor referitoare la limbă şi identitate culturală dar el are. pare foarte clar. dată de contextul Uniunii Europene. cu atât întregul proces devine mai greoi şi mare consumator de timp. al treilea nivel este cel intra-instituţional şi se referă la interacţiunea din interiorul instituţiilor UE. având o utilizare largă în presă. cu statele membre şi cu publicul general. În vederea limitării costurilor de traducere Comisia îşi desfăşoară activităţile interne. Responsabilitatea pentru predarea şi învăţarea limbilor se află la nivelul autorităţilor educaţionale a statelor membre fiind o politică educaţională în care Comisia nu are efectiv competenţe reale. pentru ca astăzi să existe un comisariat care gestionează complexităţile comunicării la nivel instituţional şi individual într-o entitate cu 23 de limbi oficiale.

dar care nu se pot derula decât presupunând o cunoaştere a mai multor limbi. 72% a textelor originale au fost redactate în engleză. având în vedere importanţa multilingvismului pentru educaţie iniţială.7% în germană. la legătura dintre cunoaşterea limbilor şi economie. În UE multilingvismul este promovat în mod direct.541.toate limbile oficiale ale UE. după 54 European Commission. Ulterior. excepţie făcând din nou engleza (aproximativ 185. franceza (în jur de 160. formare. Pentru promovarea directă a multilingvismului Comisia Europeană a aprobat un cadru strategic global privind multilingvismul care se referă la învăţarea limbilor. cultură şi tineret55 al Comisiei Europene.htm. justiţie. procentul textelor redactate în fiecare din limbile oficiale este relativ egal distribuit pentru limbile ne-procedurale (aproximativ 50. Cf. promovarea directă a multilingvismului se face prin elaborarea şi implementarea unei strategii coerente.europa. 14% în franceză şi 2. independent. libertate şi securitate.eu/dgs/translation/bookshelf/brochure_en. în 2006 DGT a tradus 1. precum şi la utilizarea limbilor de către cetăţeni şi în cadrul instituţiilor europene. Promovarea directă a multilingvismului are loc prin decizie politică materializată prin deschiderea la 1 ianuarie 2007 a portofoliului pentru multilingvism ca portofoliu separat. Translating for a Multilingual Community. cu deosebire cele care se află în centrul Strategiei Lisabona. http://ec. dar şi în mod indirect prin politici şi programe al căror scop primar este altul. explicit. 6-7. a noului domeniu care a fost decupat din portofoliul pentru Educaţie. http://ec. de lucru în interiorul Comisiei54.pdf. ceea ce explică diferenţele semnificative între numărul paginilor traduse în şi/sau din cele două tipuri de limbi. Instituţiile UE cele mai mult implicate în utilizarea şi promovarea directă a multilingvismului sunt Directoratul General pentru Traduceri (DGT) şi Direcţia Generală Interpretare (DG Interpretare – cunoscută anterior ca SCIC). ocupare a forţei de muncă.000 pagini). 55 48 . Se subliniază astfel natura orizontală a conceptului de multilingvism prin relevanţa sa faţă de o bandă largă de arii politice.000 pagini per limbă ţintă). pp.000 pagini) şi germana (cu aproape 145.europa. Dacă se ia în considerare limba ţintă. Astfel. Directoratul General pentru Traduceri (DGT) este cel mai mare serviciu lingvistic public din lume cuprinzând.000 pagini) ca limbi procedurale. pe termen lung.518 pagini din care. învăţare continuă.eu/commission_barroso/figel/index_ro. în funcţie de limba sursă. menit să reflecte dimensiunea politică a conceptului în cadrul UE.

eu/dgs/translation/external_relations/field_offices/maillist_en. a sloganurilor. realităţile lingvistice ale noilor state membre a dus la înfiinţarea acestor birouri locale. printr-un efort complex de colaborare şi armonizare. traducerea unor texte scurte. maşini de traducere. este unul din motoarele cele mai puternice de promovare ale multilingvismului deoarece reprezintă un efort de traducere şi adaptare a legislaţiei europene la nivelul statelor membre pentru care se recrutează specialişti în traducere atât la nivel comunitar cât şi la nivel local. cu o producţie de traduceri „clasice”. Costurile unei activităţi de acest tip sunt foarte mari şi reprezintă aproximativ 1% din bugetul anual general al UE (conform cifrelor din 2005). rezumate scrise sau orale. sunt aşteptaţi să ofere un produs având calitatea şi stilul originalului şi. O altă modalitate de promovare a dialogului multilingvistic pe plan european o reprezintă înfiinţarea birourilor locale pentru traduceri ale DGT56.500 de persoane din care aproape jumătate funcţionează la sediul Directoratului din Luxemburg. redactarea de documente. Traducerea legislaţiei europene în toate limbile oficiale ale UE este doar aparent o strategie de încurajare a utilizării limbilor statelor membre. http://ec. consultanţă lingvistică. în acelaşi timp. DGT oferă. pe de alta. şi de profesionalizare şi specializare a celor care oferă acest serviciu. dar şi nevoia de a 56 Cf. unitate terminologică în limba română. revizori. terminologi şi jurişti care.europa. pe lângă traducerea tradiţională a documentelor. pe de o parte. naţional. necesitatea de a cunoaşte situaţiile locale. În România traducerea acquis-ului comunitar se face sub coordonarea Institutului European Român cu participarea unui număr mare de traducători. cealaltă jumătate la Bruxelles şi aproximativ 50 de persoane în reprezentanţele locale ale DGT.htm#bucharest. de aproximativ 15 milioane de pagini. Efectul concret al acestei politici a fost o creştere semnificativă a numărului de vobitori multilingvi. Complexitatea activităţilor de traducere. De fapt.extinderea din ianuarie 2007 aproximativ 2. De asemenea redactarea documentelor în cadrul Comisiei s-a schimbat foarte mult: de la redactări în proporţie de 50% în franceză şi 1/3 în engleză în urmă cu 15 ani la utilizarea ca limbă de redactare a limbii engleze în proporţie de 70% şi a mai puţin de 20% a limbii franceze. tipărite. şi servicii bazate pe dezvoltările tehnologice cele mai recente ca traducere-web. 49 . Natura activităţii de traducere şi interpretariat s-a schimbat radical în ultimul deceniu fiind aproape în totalitate computerizată.

O altă modalitate directă de promovare a multilingvismului este prin derularea de proiecte finanţate având ca scop cercetarea şi identificarea anumitor aspecte considerate esenţiale pentru predarea şi învăţarea limbilor ca modalitate de cunoaştere a culturilor 57 58 59 Cf. activităţile. dar şi pentru a crea o sinergie a fondului de cunoştinţe şi bune practici care există în diversele zone europene în domeniul traducerilor şi interpretariatului. Probabil că una din modalităţile cele mai vizibile de promovare a multilingvismului este portalul „Europa şi multilingvismul” prin care se anunţă că „alegerea UE de a adopta multilingvismul în mod oficial drept instrument de guvernare este unică în lume. legitimitatea şi eficienţa ei”58.2. 2006. COM (2006) 35 final. Învăţarea limbilor.pdf. nesofisticat al UE. publicaţiile. serviciile şi noutăţile oferite de diversele instituţii europene în domeniu. Commission of the European Communities. Interpretare.recruta resurse umane de o calitatea deosebită atât pentru statele membre cât şi pentru DGT. Cf. mai ales. utilizarea limbilor cetăţenilor ei este unul dintre factorii care contribuie la transparenţa.eu/dgs/translation/external_relations/universities/master_curriculum_en. Pentru UE. acest portal reprezintă şi o modalitate simplă şi clară de comunicare cu cetăţeanul obişnuit. Începând din 2008.eu/languages/ro/home. Portalul oferă informaţii esenţiale şi detaliate asupra modalităţilor de promovare ale limbilor europene. http://europa. cel care se simte înstrăinat de problematicile europene şi neavând nici un cuvânt de spus în procesele decizionale comunitare59.europa. Predarea limbilor. Lipsa relativă de personal suficient de bine calificat pentru a face faţă cantităţii dar. Comisia Europeană va înfiinţa un masterat european de traducători pentru a oferi un cadru cât mai adecvat pentru dezvoltarea unor competenţe cât mai diverse. calităţii fluxului de traduceri cerute de multilingvismul instituţiilor europene a condus la explorarea ideii de înfiinţare a unui program de master pentru traducători57. 1. White Paper on a European Communication Policy. http://ec. având o structură clară pe arii tematice: Diversitate lingvistică. Pe de altă parte. UE este un angajator important de traducători şi un jucător major pe piaţa europeană a traducerilor ceea ce justifică interesul său faţă de procesul de formare al traducătorilor şi faţă de investiţia în acest proces. Tehnologii lingvistice pe fiecare din ariile respective putându-se urmări politicile. Brussels. 50 . Traducere.

etc.dbfrysk. Consiliul European.41 milioane euro. promovarea diversităţii lingvistice şi tehnologii noi pentru învăţarea limbilor. de preferinţă în limba engleză. Proiectul se continuă la un alt nivel prin crearea unui cadru european pentru o bibliotecă digitală având ca scop descrierea şi inventarierea limbilor minoritare cu accent însă pe documente şi date elaborate în limbi europene majore. Comisia Europeană. rezultatul colaborării dintre Parlamentul European.org/en. strategii inovative pentru învăţarea limbilor. de acceptare a diversităţii nu doar programatic şi politic ci.Biblioteca digitală a limbilor europene minoritare (Digital Library on European Minority Languages)61 având ca scop stocarea şi accesarea informaţiilor referitoare la limbile minoritare din Europa. regiuni multilingve de succes. Pentru mai multe informaţii.eu. dezvoltarea de standarde europene. Terminologie Interactivă pentru Europa. Costurile generale de dezvoltare a 62 IATE între 1999 şi 2003 au fost de 1.000 euro. Un vector de forţă în promovarea directă a multilingvismului este proiectul de mare anvergură şi vizibilitate IATE62. Curtea de Conturi. vezi: http://www. individuale. Conferinţa internaţională organizată la Ljouwert/Leeuwarden (Fryslân.emill. Curtea Europeană de Justiţie. Olanda) de Centrul de cercetare Mercator pe tema „The Future of European Policy towards Multilingualism and Language Learning” cu data de desfăşurare între 21 . la nivel de practici curente. Aceste proiecte capătă vizibilitate prin conferinţe şi/sau adrese de Internet la care se pot accesa rezultate. fiind acoperite din bugetele tuturor instituţiilor şi organismelor participante ale UE. IATE: http://iate.europa.europene şi de înţelegere şi. Biblioteca europeană conţine mai degrabă informaţii despre limbile respective. compararea de modele educaţionale. rolul Cadrului comun de referinţă european. dezvoltarea durabilă a multilingvismului. 60 61 Cf.org/en. ulterior. în mod deosebit. iar costurile anuale de întreţinere aferente anului 2007 sunt de 627. 51 .23 noiembrie 2007 a utilizat o gamă largă de abordări: politici multilingve de învăţare a limbilor.: http://www. O iniţiativă care face parte din acelalaşi cadru de acţiuni menite să sprijine promovarea directă a multilingvismului este proiectul EMILL (European Minority Languages Library)60 prin care s-a construit Digibyb . dezbateri. decât informaţii în limbile respective pentru a depăşi cercul vicios al limbilor minoritare care trebuie să supravieţuiască în ciuda unui număr mic de vorbitori şi dificultăţilor de promovare datorită costurilor ridicate.

pe de alta. Comitetul Regiunilor. în acelaşi timp. sunt percepute ca importante.7 milioane de termeni. de exemplu. 500 000 de abrevieri şi 100 000 expresii. In UE gradul de conectare şi utilizare a tehnologiei informaţiei (TI) este încă redus faţă de SUA. 64 [European University Association . în principal. cât şi a comunicării eficiente cu cetăţenii Uniunii. Banca Centrală Europeană şi Centrul de Traduceri care au dezvoltat o bază de date unică pentru toată terminologia referitoare la UE în cele 23 de limbi oficiale. IATE permite utilizatorului să caute un termen specific într-o limbă sursă şi să găsească termenii corespunzători într-una sau mai multe limbi ţintă. reprezintă un progres substanţial în asigurarea unor standarde de calitate pentru comunicările scrise din cadrul instituţiilor şi organismelor UE şi. pe de o parte.EUA] a se vedea seminarul tematic Strengthening Higher Education 52 . administratorii IATE îşi propun de a atinge aceeaşi valoare a conţinutului pentru toate limbile oficiale. Existenţa IATE.com/europa. Modalităţile indirecte de promovare a multilingvismului sunt cele prin care sunt propuse politici şi acţiuni pentru dezvoltarea unor zone în care diferenţele dintre UE şi competitorii ei.458. în funcţie.htm. În calitatea sa de bază de date multilingvă.2 % la un numǎr de utilizatori de 267. Internetul este unul din motoarele principale de dezvoltare ale multilingvismului la nivel global prin vizibilitatea pe care o dă limbilor şi culturilor minoritare. dar utilizată de către serviciile de traducere ale instituţiilor europene încă din 2005. în primul rând SUA. cf. dar şi de întărire a statutului englezei ca lingua franca a perioadei contemporane. http://www. Această bază de date cuprinde Terminologia Interactivă pentru Europa şi îmbină bazele de date terminologice ale instituţiilor şi organismelor individuale ale UE într-o bază de date unică conţinând 8. Banca Europeană de Investiţii.Comitetul Economic şi Social.327 în septembrie Pentru mai multe date asupra concluziilor şi recomandǎrilor Asociaţiei Universitǎţilor din Eropa 2007. în prezent cu acces liber şi facil. pe termen lung. în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii. stabilită ca prioritate a 63 Gradul de penetrare pentru TI este de 54.63 Crearea ariei europene a învăţământului superior (European Higher Education Area – EHEA)64 până în 2010. cu diferenţe regionale acute. Volumul conţinutului pentru fiecare limbă variază. de lungimea intervalului de timp în care fiecare limbă a constituit o limbă oficială a Uniunii dar.internetworldstats. asigură coerenţa şi fiabilitatea terminologică indispensabile pentru producerea textelor clare şi lipsite de ambiguitate necesare pentru garantarea atât a validităţii şi transparenţei procesului legislativ.

procesului Bologna pentru a crea o sinergie a tradiţiilor de cercetare şi predare a universităţilor europene. 65 66 Cf.europa. pentru capacitatea ei de supravieţuire. în acelaşi timp.be/fileadmin/user_upload/files/EUA1_documents/SEE_Statement_Vienna_030306_Final. B.pdf. Programul Cadru 766 sunt alţi vectori de promovare indirectă.eua. Metode de promovare a multilingvismului în întreprinderile care operează pe teritoriul UE Fără îndoială că unul din vectorii esenţiali ai diseminării multilingvismului a fost şi continuă să fie domeniul economic. Internaţionalizarea pieţelor reprezintă o provocare din ce în ce mai evidentă nu doar pentru marii actori economici care oricum dispun de resursele materiale şi umane pentru a face faţă acestora. 53 . De asemenea societatea cunoaşterii65. and Research in South East Europe: Priorities for Regional and European Cooperation. prin urmare. http://cordis. Cf.htm. http://www. şi nu o uniformizare a sistemelor de învăţământ superior. Adaptarea produselor la cerinţele pieţelor locale şi la profilul consumatorilor din zone specifice poate reprezenta uneori piatra de încercare pentru capacitatea de adaptare şi flexibilitate a firmei respective şi.eu/employment_social/knowledge_society/index_en. este unul din vectorii esenţiali de promovare şi diseminare a multilingvismului. dar mai ales pentru cei mici şi mijlocii care îşi propun tot mai mult să livreze mărfuri şi servicii în întreaga lume. în special sfera comercială. dar foarte eficientă.html. o afacere bună deoarece permite dezvoltarea unor nişe de piaţă extrem de profitabile. prin urmare.europa. a multilingvismului în Uniunea Europeană. Instrumentul principal de lucru în acest scenariu este limba deoarece comunicarea în limba locală este considerată de majoritatea firmelor internaţionalizate un aspect esenţial al succesului. este considerat. http://ec. 1141985288957. Multilingvismul este considerat.eu/fp7/home_en. esenţial pentru garantarea succesului în strategiile de internaţionalizare şi.

respectiv aproximativ 75 de milioane de posturi. 11% au declarat că au pierdut cel puţin o oportunitate de afaceri ca urmare a existenţei unor bariere de comunicare identificate. Iată cum multilingvismul cunoaşte o evoluţie semnificativă. chiar şi o îmbunătăţire minimă a performanţei lor în ceea ce priveşte exporturile ar avea un impact enorm asupra creşterii economice şi locurilor de muncă. ci pentru contextul social european mai larg. Acest lucru este semnificativ nu doar pentru cifra de afaceri a respectivelor firme. ţinând cont de faptul că întreprinderile mici şi mijlocii din Europa asigură 67% din numărul total al locurilor de muncă din sectorul privat. Pierderea medie pe companie în decursul unei perioade de trei ani a fost de 325 000 de euro. utilizarea vorbitorilor nativi. Dintr-un eşantion de aproximativ 2. cu un sector important al serviciilor şi deschidere spre piaţa globală. iar în 2004. Un sfert dintre întreprinderile româneşti care au făcut obiectul acestui studiu au estimat că au pierdut afaceri din cauza lipsei de competenţe lingvistice. evidenţiindu-se patru elemente ale gestionării competenţelor lingvistice care au efect asupra succesului în exporturi: existenţa unei strategii lingvistice în firmă. Aceste strategii 67 Studiul ELAN (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise) comandat de UE şi efectuat de CILT (Centrul Naţional pentru Limbi al Regatului Unit) în colaborare cu InterAct International şi o echipǎ internaţionalǎ de cercetǎtori. În mod clar. de la concept cu valoare general educaţională la vector al dezvoltării economice într-o economie sofisticată. mai ales din punctul de vedere al creşterii economice şi al locurilor de muncă. recrutarea de personal cu abilităţi lingvistice şi folosirea translatorilor şi interpreţilor. oferǎ o analizǎ practicǎ asupra modului de utilizare a limbilor în IMM-urile din UE precum şi asupra efectelor acestei utilizǎri asupra performanţei în afaceri.000 de companii exportatoare care au participat la studiu.pdf. IMM-urile deţineau aproape 58% din cifra de afaceri totală a întreprinderilor la nivelul UE-25. http://ec. 54 .europa.eu/education/policies/lang/doc/elan-final-report_en. Analiza rezultatelor cercetării a subliniat existenţa unei corelări directe între competenţele lingvistice şi succesul în export.Concluziile unui studiu67 iniţiat de UE pentru cercetarea modului în care companiile mici din Europa şi-ar putea spori exporturile utilizând o strategie mai proactivă cu privire la comunicarea multilingvă sugerează că există un potenţial substanţial de dezvoltare internaţională pentru companiile mici din Europa dacă acestea ar investi mai mult în învăţarea limbilor străine şi ar elabora strategii lingvistice mai competitive.

http://ec. 42. iar limbile spaniolă şi rusă ocupă un loc important în cadrul priorităţilor. relaţii care nu se pot realiza fără o bună cunoaştere culturală 68 Existǎ la nivelul cetǎţeanului obişnuit din statele membre occidentale ale UE percepţia cǎ în România. Reapariţia limbii ruse ca limbă în continuă dezvoltare din punctul de vedere al cererii pe piaţa lingvistică euroepană este un fenomen firesc. ca de exemplu rusa în multe părţi din Europa de est. rusa este actualmente o limbǎ relativ rarǎ în România din punctul de vedere al ofertei de traducǎtori/interpreţi profesionişti şi acest lucru este evident în special în domeniul economic. datorita faptului ca acestea încearcă sa pătrundă pe pieţele noneuropene. cauzat de evoluţia relaţiilor economice cu Federaţia Rusă. Acelaşi studiu a arătat ca. de asemenea. deşi limba engleza este pe primul loc ca 'lingua franca' pentru comerţul internaţional. cum ar fi limba chineza.. exista o cerere din ce în ce mai mare pentru alte limbi. Numeroase întreprinderi . prin urmare.în special cele mari . Se poate aştepta. În realitate. p. 69 Cf. în cazul aplicării lor. Training and development in transition: A Romanian Perspective. la rezultate semnificative în întreaga economie europeană. pe interesul lor pentru limbile noneuropene. franceza în anumite zone ale Africii şi spaniola în America Latină68. Multilingvismul constituie o industrie în sine şi crează un mare număr de locuri de muncă.eu/commission_barroso/president/focus/eu_russia_102007/index_en.htm. o proporţie similară şi-a exprimat nevoia de a-şi extinde cunoştinţele spre limba germană sau franceză. op.europa.Federaţia Rusă din octombrie 200769. 55 . că nevoia de personal specializat în rusa de afaceri să fie în continuă creştere în toate statele membre UE. Importanţa relaţiei cu această ţară. araba si urdu. cit.sunt recomandate de cercetători ca putând duce. ca fostǎ ţarǎ comunistǎ. Pentru considerente istorice asupra predǎrii/învǎţǎrii limbilor strǎine în România a se vedea Mariana NICOLAE. se vorbeşte rusa ca principalǎ limbǎ strǎinǎ. este subliniată de întâlnirea la nivel înalt UE . inclusiv România în viitorii ani şi furnizorii tradiţionali de specialişti în domeniu ar trebui să includă acest aspect în planul lor de dezvoltare strategică. Studiul a subliniat o constatare intuitivă pe care cele mai multe companii de succes au utilizat-o în strategiile lor de intrare pe pieţele internaţionale: faptul că parteneriatele pe termen lung în afaceri depind de stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de încredere între cei implicaţi. În timp ce o pătrime din societăţile intervievate şi-au exprimat nevoia de a-şi ameliora cunoştinţele de limba engleză.au pus accentul. Există zone în care funcţia de lingua franca este preluată de alte limbi. al treilea partener comercial al UE.

acest fapt este. o veste proastă pentru vorbitorii monolingvi de limba engleză. Cu acest prilej a fost lansat un „Forum de afaceri privind multilingvismul”. Într-un discurs ţinut la Bucureşti pe data de 22 iunie 2007 cu ocazia unei conferinţe organizate de Institutul European din România şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România Leonard Orban. Leonard ORBAN. precum şi ocuparea forţei de muncă. Contrar convingerii comune.pdf. numărul de persoane din lumea întreagă care învaţă limba engleză va atinge aproximativ 2 miliarde în următorii 10-15 ani. deoarece. Pornind de la această constatare. dar şi căutarea de noi pieţe de desfacere pentru economiile asiatice.europa. care va examina modalitatea în care se poate folosi operaţional multilingvismul pentru a da valoare maximă rezultatelor întreprinderilor. în combinaţie cu competenţele interculturale. http://ec. pot furniza un avantaj competitiv. aceste companii caută să se extindă pe pieţe din afara Europei iar. pe de altă parte.şi lingvistică a zonei ţintă70. altele decât cele europene. migraţia forţei de muncă. cum ar fi chineza. preşedinte al Consiliului Brussels Airlines. în realitate. Multingvismul – valoare fundamentală a Uniunii Europene. http://www. 56 . pe de o parte. araba şi urdu. multe companii mari au subliniat necesitatea operării şi cu limbi. competenţele lingvistice suplimentare. Forumul de afaceri va reuni directori ai întreprinderilor care acţionează în UE.eu/dgs/education_culture/businesslangues/index_en.eu/education/policies/lang/doc/elansum_en. El reprezintă un instrument fundamental pentru coeziunea socială şi dialogul intercultural. ca parte a eforturilor acestora de a da o valoare maximă performanţei lor economice. Aceştia vor identifica modul în care societăţile pot să utilizeze operaţional gestionarea limbilor.ier. Comisar european pentru multilingvism afirma. Acest Forum va fi prezidat de Etienne Davignon.ro. Cu ocazia conferinţei „Business languages and intercultural skills”72 desfăşurată la Bruxelles pe 21 septembrie 2007 s-a arătat că. Un studiu anterior realizat de CILT asupra impactului competenţelor lingvistice asupra economiei Marii Britanii a arătat că 70 71 72 Cf.html. În conformitate cu un studiu realizat în Marea Britanie. deşi limba engleză îşi va menţine rolul de lingua franca în mediul comercial mondial.europa. http://ec. referindu-se la promovare a multilingvismului în întreprinderi: „Multilingvismul poate favoriza competitivitatea noastră. modifică peisajul lingvistic european cu limbi considerate până nu demult exotice. precum şi pentru asigurarea unui spaţiu pentru dialogul politic la nivel european”71.

Cf. cu o populaţie de 5 milioane de locuitori. http://ec. Din anul 2007 ERASMUS a devenit parte integrantă a programului de învăţare continuă76.europa. Aria de cuprindere a programului ERASMUS este impresionantă dacă avem în vedere că.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/europe_en. 73 Programul Marie Curie pentru mobilitatea tinerilor cercetǎtori. au beneficiat de bursele de mobilităţi oferite prin program 1. mai ales prin programele de mobilităţi SOCRATES-ERASMUS pentru studenţi. cu o populaţie de 390 de milioane de locuitori. Cf. Fiind un program centrat pe activităţi de mobilităţi internaţionale atât la nivelul studenţilor. în special.html. cât şi la cel al cadrelor didactice ERASMUS este unul din vectorii principali de promovare a multilingvismului în universităţi. http://ec.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en. ERASMUS75 este programul UE în domeniul învăţământului superior prin care se încurajează cooperarea transnaţională între universităţi în vederea creşterii calităţii şi a sublinierii dimensiunii europene a învăţământului terţiar prin mai multe mobilităţi. ca şi către America Centrală şi de Sud. programele de mobilităţi pentru diversele categorii de cadre didactice universitare73.pdf.europa. 74 75 76 57 . programele de cercetare din cadrul ariei europene a cercetării cunoscute.html. http://cordis.2 milioane de studenţi. C.societăţile britanice înregistrează acelaşi volum de exporturi către Danemarca. http://cordis. prin programele cadru acum operaţional fiind PC774.europa. de la lansarea lui în 1987. iar în prezent sunt cuprinse în el 2199 de instituţii de învăţământ superior din 31 de ţări.europa. prin creşterea transparenţei şi recunoaşterii academice depline a studiilor şi calificărilor programelor de licenţă şi master pe întreg cuprinsul UE.eu/fp7/people/home_en. Metode de promovare a multilingvismului în universităţi Formarea ariei europene a învăţământului superior a fost şi este un vector esenţial de diseminare a multilingvismului în UE.eu/era/. Cf.

acţionând în strânsă legătură cu alte politici sau direcţii de acţiune ale Uniunii Europene. DGI este serviciul de interpretare şi organizare de conferinţe al Comisiei Europene.cec. iar beneficiile vizibile în mod imediat mai ales la nivel individual. libertatea şi securitatea etc. comunicarea. prin intermediul unui program de chat. DGI dispune de modalităţi tehnice de realizare a misiunii sale deosebit de performante care includ tehnologii informatice multilingve cum ar fi chat-urile multilingve. educaţia. Aceste strategii de creştere a transparenţei activităţilor Comisiei sunt menite să ofere acces cetăţeanului european obişnuit la dezbaterile politice care-l privesc.D. contribuţia sa la elaborarea şi conturarea politicilor UE fiind profundă. cum ar fi cultura..eu. pe de altă parte sunt modalităţi de comunicare 77 http://scic. Promovarea multilingvismului în instituţiile UE se realizează. fiind astfel cel mai mare serviciu de interpretare din lume. justiţia.int/europa/jcms/j_8/pagin-de-pornire. 58 . în mod direct şi. politica socială. care cuprind şi asigurarea asistenţei tehnice şi gestionarea proiectării infrastructurilor moderne pentru conferinţe şi participarea la punerea în practică a noii strategii a Comisiei privind multilingvismul77. în principal. ocuparea forţei de muncă. Dar şi la nivel instituţional beneficiile multilingvismului sunt evidente într-o construcţie complexă cum este Uniunea Europeană. asigurarea unor servicii eficiente de organizare de conferinţe. Prin urmare. webcasting cu ajutorul căruia conferinţa poate fi urmărită de la distanţă în oricare dintre limbile pentru care se asigură interpretare simultană în sala de conferinţă. Chat-urile multilingve sunt organizate de Comisia Europeană pentru ca personalităţile politice să interacţioneze cu cetăţenii europeni pe Internet. în ultimă instanţă. asigurând interpreţi pentru aproximativ 11.000 de reuniuni pe an. element central al procesului decizional comunitar. misiunea DGI este a face posibilă comunicarea multilingvă. prin cele două direcţii generale: Direcţia Generală Traduceri (DGT) şi Direcţia Generală Interpretare (DGI). prin asigurarea unor servicii de interpretare de calitate. Modalităţi de promovare a multilingvismului în instituţiile UE Portofoliul multilingvismului are o dimensiune orizontală semnificativă. respectiv serviciul poate cel mai direct implicat în activităţile curente ale UE.

Rita Franceschini (Rector. Ineta Savickiene (Universitatea Vytautas Magnus. cit. Înfiinţarea sa a fost anunţată pentru prima dată încǎ din 2005 în Comunicarea A new framework strategy for multilingualism (op. Grupul la nivel înalt în materie de multilingvism78. Abram De Swaan (Universitatea din Amsterdam). Branislav Hochel (Universitatea Comenius. Wolfgang Mackiewicz (Universitatea Liberă. Comisia Europeană a înfiinţat. Înfiinţarea unor astfel de grupuri ad hoc pentru a oferi consultanţă Comisiei este o practică des întâlnită (vezi cazul BEPA. http://ec. Final Report. Universitatea Liberă din Bozen . Printre recomandările acestui Grup se numără următoarele: Învăţarea limbilor are o valoare interculturală. 79 High Level Group on Multilingualism. regional şi al statelor membre UE pentru a scoate în evidenţă rolul învăţării limbilor. 59 . Berlin) Isabella Moore (Director .Bolzano). 78 High Level Group on Multilingualism. această activitate generează beneficii pentru individ dar şi pentru societate în ansamblu. Acest Grup a fost compus din 11 experţi: Barbara Cassin (Centre National de la Recherche Scientifique. pentru promovarea constantǎ şi coerentǎ a multilingvismului.europa.). Bratislava). Lituania). prin Decizia din 20 septembrie 2006. analizat mai jos şi cel al Grupului de Reflecţie asupra Dimensiunii Culturale şi Spirituale a Europei la care ne-am referit pe larg). Grupurile de experţi în domeniul multilingvismului înfiinţate de Comisia Europeană Pentru o mai bună înţelegere a rolului multilingvismului în UE. CILT). Este necesar să se lanseze campanii de informare la nivel local. Rezultatul activităţii acestui Grup a fost un Raport publicat în 200779. Finlanda). Barbara MoserMercer (Universitatea din Geneva) Josep Palomero (Vice – preşedinte al Academia Valenciana de la Llengua). Jaana Sormunen (YLE. Acest lucru subliniazǎ importanţa realǎ a conceptului pentru construcţia europeanǎ precum şi preocuparea Comisiei Europene. E. Paris). Hanna Komorowska (Universitatea din Varşovia).intrainstituţională prin care se caută eficientizarea comunicării la nivel instituţional european.The National Centre for Languages.pdf.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en.

Comisia trebuie să încurajeze crearea de reţele locale şi regionale de învăţare a limbilor în statele membre UE. de preferinţă în colaborare cu Parlamentul European şi Consiliul. Renaşterea interesului pentru limbile regionale în Europa arată că limbile pot fi învăţate în cazul în care există o motivaţie puternică. - - UE trebuie să stabilească un premiu care să fie oferit celor mai bune traduceri de texte literare sau non-literare. - Programele de televiziune care utilizează subtitrarea pot fi instrumente foarte eficiente pentru învăţarea limbilor. experienţa finlandeză poate fi utilă şi pentru alte state membre UE. ar trebui să acorde un certificat european întreprinderilor mici şi mijlocii care au înregistrat rezultate de succes la export prin folosirea mai multor limbi şi prin politici de management intercultural. 60 . inclusiv prin promovarea multilingvismului la nivelul angajaţilor. - Comisia ar trebui să încurajeze şi să sprijine dezvoltarea de programe europene/internaţionale care să ofere calificări în domeniul traducerii 6i al interpretării. Sunt necesare eforturi pentru a atrage adulţii în procesul de învăţare a limbilor.- Învăţarea limbilor trebuie să facă parte din activităţile de recreere. Comisia. Comisia trebuie să investigheze posibilitatea de a utiliza Fondul Social European şi Fondurile Structurale şi de Coeziune pentru a sprijini învăţarea limbilor. Emigranţii trebuie să fie încurajaţi să înveţe limba statului UE pe teritoriul căruia se află pentru a deveni mediatori între diferite culturi. Mass-media poate motiva învăţarea limbilor pe scară largă prin metode care depăşesc metodele formale de educaţie (edutainment). la fel ca şi sportul. Faptul că s-a decis ca traducerea operelor literare europene să fie finanţată de Comisia prin programul Cultura 2007 va avea un efect benefic pentru promovarea multilingvismului.

Tahar Ben Jelloun (scriitor şi poet. Liban). Germania). Grupul va trebui să ofere consiliere privind contribuţia la viitorul An european al dialogului intercultural 2008. Identificarea modalităţilor de sprijinire a dialogului intercultural în Europa. contribuţia grupului va consta în: Discutarea modului în care limbile pot facilita accesul la alte culturi şi pot contribui la crearea unei societăţi europene bazate pe integrare. Danemarca). care va avea loc în cursul anului 2008.Dată fiind complexitatea problemelor aflate în dezbatere. preşedinte (scriitor. Sandra Pralong (expert pe probleme de comunicare. a simţit nevoia să înfiinţeze un alt grup de experţi în multilingvism. Republica Cehă). Tullio de Mauro (lingvist. Belgia). Jorge Semprun (scriitor. România). Jacques de Decker (scriitor. S-a stabilit că acest Grup se va reuni de trei ori în cursul anului 2007. Referitor la această categorie. Din analiza mandatului acestui Grup. Maroc) şi Eduardo Lourenço (scriitor. Marea Britanie). se poate observa că perspectiva Comisiei este aceea că există două categorii de probleme care se află în discuţie şi în legătură cu care acest Grup va trebui să ofere soluţii. Acest Grup urmează să elaboreze propuneri şi recomandări privind modul în care limbile pot sprijini dialogul intercultural. Spania). jurnalist. Propunerea de strategii de comunicare a potenţialului de dezvoltare pe care îl prezintă învăţarea limbilor şi reunirea limbilor şi a culturilor. Portugalia). filosof. Grupul este alcătuit din 11 personalităţi: Amin Maalouf. Prima reuniune a acestui al doilea Grup a avut loc pe data de 29 iunie 2007 şi a fost prezidată de Comisarul Leonard Orban. Jens Christian Grondahl (scriitor. ulterior publicării acestui Raport. David Green (fost director al Consiliului Britanic. secretar permanent al Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Jan Sokol (filosof. Concluziile elaborate în urma acestor reuniuni vor fi comunicate în cadrul unui eveniment public. în perspectiva viitorului An european al dialogului intercultural 2008. luând în considerare dimensiunea etică a unei societăţi multiculturale. Jutta Limbach (preşedintă a Institutului Goethe. Italia). Prima categorie se referă la necesitatea unei mai bune înţelegeri a rolului pe care multilingvismul îl poate avea în integrarea europeană. Conform mandatului care i-a fost atribuit. Comisia Europeană. terminologia utilizată poate genera confuzii: se vorbeşte de 61 .

no. Entretien avec Michael Walzer. 55-57. 3. ci o „naţiune de naţionalităţi”. Astfel că termenul de „diversitate” este considerat mai apropriat tipului 80 Multiculturalismul face referire la o diversitate identitară. În lumina consideraţiilor cu privire la utilizarea termenului de „societate multiculturală” – „înţeles mai degrabă ca descriere a unei realităţi sociale. A se vedea (réalisé par) Riva KASTORYANO.pdf. 81 A se vedea Pierre BOURDIEU.. Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. „diferite concepte au diferite conotaţii în diferite culturi şi limbi”84. utilizat apoi în cartea Culture and democracy in the United States: Studies in the Groups Psychology of the American People. Christophe JAFFRELOT. deoarece multiculturalismul80 nu este echivalent cu dialogul intercultural şi nici cu multilingvismul. într-o „ţară de imigraţie” constituind nu un „stat-naţiune”. în contextul american. no. 84 CSC/CCME response to the Council of Europe White Paper consultation on Intercultural Dialogue. p. mai ales pp. la o politică bazată pe identitate (identity politics). Anro Press.org/pdf/CSC-CCMEResponseCoEIntercultural. Ibidem. pentru termeni precum societate „transculturală” sau societate „interculturală”85. Comisia Bisericilor pentru Migranţi în Europa . 83 a fost creată în 1964 cu scopul de a asigura asistenţă emigranţilor prin intermediul bisericilor de pe continentul european. 2.cec-kek. iar potrivit documentului82 propus de Comisia „Biserică şi societate” a KEK şi Comisia Bisericilor pentru Migranţi în Europa (CCME) 83. 5.Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) de la recherche en sciences sociales. putând merge până la un fel de separaţie culturală”. Laurent BOUVET. 145/2002. op. 82 http://www. se constată preferinţa pentru o viziune alternativă asupra societăţii în context european. apărută în 1924 (reprinted 1970. şi desemnând „un pluralism mai puternic. Termenul are la bază conceptul de „pluralism cultural”. Critique internationale. ca un fenomen social” – şi a „problemelor asociate termenului […] care în multe cazuri a implicat un program politic”. Cu atât mai mult această clarificare se impune cu cât conceptele „circulă fără contextul lor”81.„dialog intercultural” dar şi de „societate multiculturală”. O mai mare precizie terminologică se impune. elaborat de Horace Kallen (prima dată în articolul Democracy versus the Melting-Pot. apărut în 1915 în The Nation. printemps 1999. redactat ca reacţie la propunerile Consiliului Europei care a organizat pe tot parcursul anului 2007 o serie de consultări publice în vederea adoptării unei Carte Albe pe tema dialogului intercultural. Actes CSC/CCME response to the Council of Europe White Paper consultation on Intercultural Dialogue. cit. redefinit în anii 1980. 85 62 . p. Le multiculturalisme au coeur. New York) şi John Dewey.

cit. „Dialogul”. Ceea ce distinge dialogul de orice altă formă de interacţiune este posibilitatea dată fiecăruia dintre participanţii la dialog de a se cunoaşte reciproc creând premisele auto-reflexivităţii („poate de asemenea să schimbe percepţia şi părerea despre celelălalt. 90 „toleranţă”. Gisèle SAPIRO (ss. Paris. iar „intercultural” o viziune care doreşte să demonstreze că indivizii şi culturile se află într-un proces dinamic în care schimbările se produc prin întâlnirile care se produc între aceştia86.. Cf.. Immanuel WALLERSTEIN. op. spiritual. 2007. implicând recunoaşterea celuilalt. 6 şi nota 11.) este definit ca un proces în care indivizi şi culturi.). p. avec le concours du Ministère de la recherche. 91 63 . este vorba de a facilita şi promova dialogul într-o societate care doreşte să creeze oportunităţi egale pentru o participare activă cât mai largă în sfera publică. În „dialogul intercultural” centrul interesului îl constituie „cultura celuilalt ca şi propria sa cultură”. Centre de Sociologie Européenne (CNRSEHESS). limbi etc. La Traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux. 89 CSC/CCME response to the Council of Europe White Paper consultation on Intercultural Dialogue. pp. pe baza respectului90 reciproc. la fel de bine ca şi percepţia despre sine”)91. etc. De remarcat preferinţa pentru noţiunea de „respect”. p. „diversitatea este recunoscută ca o provocare” şi este prezentată întocmai sub formula „unitate în diversitate”89. la dir. în locul celei de Ibidem. În prezent putem vorbi despre un proces de diminuare treptată a diversităţii la nivel global. Circulation des livres de littérature et de sciences sociales et évolution de la place de la France sur le marché mondial de l’édition (1980-2002). Mai mult decât a gestiona diversitatea. Înţelegem doar că este vorba 86 87 88 Ibidem. Sistemul mondial modern. ci sunt rezultatul schimburilor şi interacţiunilor la diferite niveluri. 4 şi 7. Bucureşti. se întâlnesc pentru a descoperi atât similarităţile cât şi diferenţele. în condiţiile adoptării unor forme dominante (tradiţii. existente cu mult înainte de apariţia fenomenului globalizării şi de sfârşitul Războiului Rece87. Se confirmă în acest fel punctul de vedere al lui Immanuel Wallerstein potrivit căruia identităţile. sub diversele sale forme şi în diverse contexte (simbolic. chiar dacă diversitatea este mai vizibilă la anumite niveluri88. Rapport de recherche. academic. Meridiane. 5. nu sunt omogene. cu precizarea că orice dialog poate fi considerat „intercultural”. În acelaşi document se propun explicaţii pentru termenii înglobaţi în conceptul de „diversitate culturală” şi în cel de „dialog intercultural”. 1992. culturale şi religioase.). Ibidem.de societate bazat pe egalitate.

modul de lucru etc. dar depăşeşte în bună măsură dialogul strict intelectual. Cea de-a doua categorie în legătură cu care acest Grup va trebui să ofere soluţii se referă la apariţia unei strategii de comunicare care să vizeze acţiunile concrete ale Comisiei referitoare la multilingvism. aşa cum vom arăta. 64 .a cărui importanţă este recunoscută de Comisia Europeană . antropologi sau în cadrul „studiile culturale”. Disproporţia între prima şi cea de-a doua categorie de persoane este evidentă şi va face ca strategia de comunicare să devină un obiectiv secundar al activităţii acestui Grup.de o definiţie largă a culturii. 3rd European Ecumenical Assembly. Grupul a fost constituit la iniţiativa Comisarului european pentru multilingvism Leonard Orban. însă pe de altă parte Comisarul Ján Figel a declarat că iniţiativa Anului european al dialogului intercultural îi aparţine şi va contribui la realizarea ei92. Pentru fiecare categorie de probleme pe viitor ar trebui înfiinţate grupuri consultative distincte.în condiţiile în care. Sibiu. Din definirea acestui mandat lipsesc referiri la concluziile la care a ajuns primul Grup de experţi. 6 September 2007. Developing a culture of cooperation in Europe: the role of the Churches . rămâne de văzut dacă acesta va funcţiona şi după încheierea Anului european al dialogului intercultural. care include.org. bazată pe legătura între dialogul intercultural şi cel inter-religios. considerat „un concept dinamic” care include aspecte precum stilul de viaţă. în absenţa unor referiri contrare explicite. Din componenţa actuală a Grupului se observă că au fost cooptate persoane cu competenţe referitoare la multilingvism dar şi cu competenţe în comunicare. pornindu-se de la premisa că Anul european al dialogului intercultural trebuie să aibă ca element central multilingvismul. În legătură cu mandatul Grupului. Consiliul Europei are în vedere o strategie proprie pentru Anul european al dialogului intercultural. Grupul care funcţionează în prezent va fi legat de aceste concluzii sau va putea să le infirme ? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ. http://www. 92 Ján FIGEL.eea. Dialogul intercultural este considerat în forma sa „cea mai universală”. Se precizează faptul că definirea conceptului de „cultură” impune luarea în considerare a diferitelor abordări privilegiate de sociologi. Printre obiectivele acestui Grup nu este menţionată problema dialogului interreligios .

se poate deduce că este vorba de societatea multiculturală europeană şi nu de o anumită societate multiculturală din statele membre UE. ambele documente urmând a avea aceeaşi valoare juridică. 39 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE. 8b). Ele sunt menţionate şi în art. a căror lipsă să determine imposibilitatea atingerii acestui obiectiv ? Pornind de la premisa că este dificil de stabilit standarde etice pentru o societate. Din modul de formulare al acestui obiectiv. proclamată solemn la Consiliul European de la Nisa din 2000. misiunea Grupului va fi foarte dificilă în privinţa atingerii acestui obiectiv din mandat. DREPTURILE CETĂŢEANULUI EUROPEAN ŞI INFLUENŢA MULTILINGVISMULUI A. dreptul de a se adresa instituţiilor UE şi de a primi răspuns în limba proprie Orice cetăţean al UE are dreptul de a vota şi de a candida la alegerile pentru Parlamentul European şi la alegerile locale în statul membru UE în care îşi are reşedinţa în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat. Ce se înţelege însă prin „dimensiunea etică” ? Este avută în vedere identificarea anumitor standarde care să permită funcţionarea unei asemenea societăţi. 65 . Aceste drepturi au fost incluse în conceptul de cetăţenie europeană introdus pentru prima oară în Tratatul de la Maastricht din 1992 (art. drepturile menţionate vor fi incluse atât în Tratat.În mandatul Grupului se menţionează „dimensiunea etică a unei societăţi multiculturale”. cât şi în Carta Drepturilor Fundamentale. integrată ca parte a doua în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. 4. Exercitarea drepturilor cetăţeanului european în context multilingvistic : dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile locale şi pentru Parlamentul European. De la data intrării în vigoare a Tratatului de Reformă.

Luxemburg aplică 93 94 OJ L 329. 18. cetăţenii UE care doresc să-şi exercite dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European în statul de rezidenţă trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi de care se bucură şi cetăţenii UE din statul de rezidenţă şi implicit pentru a participa pe deplin la viaţa politică a statului de rezidenţă. Aceste drepturi nu sunt însă garantate la acelaşi nivel în toate statele membre. 66 . statele membre trebuie să schimbe informaţii asupra cetăţenilor care doresc să-şi exercite dreptul de a vota pentru Parlamentul European în alt stat membru decât cel de origine. cetăţenii UE îşi pot exercita drepturile în statul membru de origine sau în statul membru de rezidenţă. Directiva solicită statelor membre UE să informeze „în timp util şi întrun mod potrivit” asupra felului cum îşi pot exercita drepturile pe care le au. Brussels. În acest scop. inclusiv dreptul de a se afilia unui partid din statul de rezidenţă sau de a crea un partid în statul respectiv94. 14 al Directivei 93/109/CE permite derogări de la principiul tratamentului egal datorită problemelor specifice ale unui stat membru. Potrivit acestei Directive. Singurul stat membru UE căruia i s-a acordat o astfel de derogare este Luxemburg care a restricţionat dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European cetăţenilor dintr-un alt stat de origine rezidenţi pe teritoriul său pentru cei care rezidat în Luxemburg 5 din ultimii 6 ani care au precedat înregistrarea în listele electorale. COM (2000) 843 final. Art.12.1993. Pe baza principiului tratamentului egal.Condiţiile exercitării dreptului de a vota şi de a candida la Parlamentul European pentru cetăţenii UE care îşi au reşedinţa în alt stat membru sunt stabilite de Directiva 93/109/CE93. se pierde posibilitatea exercitării aceluiaşi drept în alt stat. acel stat poate impune cerinţe legate de un termen minim de şedere de la acordarea dreptului de rezidenţă. Communication from the Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 elections to the European Parliament – Right of Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals to vote and stand in elections to the European Parliament . 95 Ibidem. în cazul în care cetăţenii altor state membre rezidenţi într-un stat membru depăşesc 20 % din totalul populaţiei.2000. Prin opţiunea asupra locului de exercitare a acestor drepturi într-un stat. Un stat membru nu îşi îndeplineşte această obligaţie acordând rezidenţilor aceleaşi informaţii ca şi cele pe care le oferă pentru proprii săi cetăţeni95. 30.12. Astfel.

PHILIPPE POIRIER. 27. COM (2003) 31 final. în Luxemburg proporţia cetăţenilor UE dintr-un alt stat membru de origine care îndeplinesc condiţiile pentru a fi înscrişi în listele electorale la alegerile pentru Parlamentul European este de 32. În cazul alegerilor pentru Parlamentul European din 2004. Luxemburg aplică în mod adecvat Directiva 93/109/CE. Brussels.această derogare încă de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European din 197996.01. iar în cazul rezidenţilor din statele membre UE presupune un acord de voinţă din partea acestora. 67 . 97 Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on granting a derogation pursuant to Article 19 (2) of the EC Treaty. Parlement puissant. ca urmare a Directivei 93/109/CE. 2005. Sistemul practicat în Luxemburg poate constitui un exemplu pentru felul în care rezidenţii comunitari într-un stat membru UE îşi pot exercita într-un context multilingvistic drepturile conferite prin cetăţenia europeană. guvernul luxemburghez a desfăşurat o amplă campanie de informare a rezidenţilor comunitari asupra drepturilor lor electorale. la alegerile din iunie 1999 pentru Parlamentul European 96 Legea din 25 februarie 1979 asupra alegerii directe a reprezentanţilor Marelui Ducat de Luxemburg în Parlamentul European . oferind informaţii despre alegerile pentru Parlamentul European în limbile franceză. presented under Article 14 (3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament . ceea ce reprezintă o creştere de 19 % faţă de precedentele alegeri din 199998. électeurs absents? Les élections européennes de juin 2004. În Luxemburg înscrierea pe listele electorale folosite în cazul alegerilor pentru Parlamentul European este automată pentru cetăţenii luxemburghezi. Este de presupus că în viitorul apropiat şi alte state membre UE se vor confrunta cu probleme similare celor existente în Luxemburg şi vor trebui să iniţieze campanii de informare în limbile vorbite de aceşti rezidenţi. ca şi în cazul alegerilor comunale din 2005. germană. Bruxelles.2003 98 Philippe POIRIER. Această presupunere se bazează pe tendinţele înregistrate de la un scrutin european la altul. În momentul de faţă. portugheză şi italiană. 93 % din numărul total al cetăţenilor UE care îşi au reşedinţa în Luxemburg. această lege a fost modificată în Legea din 28 ianuarie 1994. Editions de l’Université de Bruxelles. Rezultatul acestei campanii a fost că la alegerile pentru Parlamentul European din 2004 au fost înscrişi pe listele electorale 11680 de rezidenţi comunitari. Les élections européennes au Luxembourg în Pascal DELWIT. p. Astfel. potrivit ultimului recensământ din 200197. 132 şi urm.

deoarece în prezent această sferă publică în care are loc viaţa politică în Europa are o dimensiune în mare parte naţională şi mai puţin europeană.participarea cetăţenilor care îşi au reşedinţa în alt stat membru decât cel de origine a fost. Comisia considera înainte de aceste alegeri că este necesar un „efort considerabil de informare” din partea statelor membre în legătură cu posibilităţile de exercitare a dreptului de a vota pentru alegerea Parlamentului European100.4. 68 . la aproximativ 1 milion. COM (2003) 174 final. numărul celor care îşi au reşedinţa pe teritoriul acestor state a crescut99. în creştere faţă de alegerile din 1994 la care participarea s-a cifrat la 4. 101 Commission of the European Communities. Scopul declarat al Comisiei este acela de a se crea o sferă publică europeană. în principal datorită aderării la UE a 10 noi state membre. În Cartea Albă asupra Politicii de Comunicare Europeană din 2006101 Comisia Europeană porneşte de la constatarea că există un deficit de comunicare între UE şi cetăţeni. Comisia a propus prin această Carte Albă o nouă abordare : comunicarea centrată pe cetăţean şi descentralizarea canalelor de comunicare între cetăţean şi instituţiile UE. Comisia considera în plus faţă de propriile sale aprecieri din 2000 că statele membre trebuie să utilizeze un „sistem de scrisori direct adresate” cetăţenilor rezidenţi cu drept de vot. Brussels. La alegerile din 2004 pentru Parlamentul European numărul cetăţenilor UE cu rezidenţa în alt stat membru decât cel de origine a crescut. Aceste state trebuie să faciliteze înregistrarea rezidenţilor pe listele electorale doar prin trimiterea unui formular care să fie trimis prin poştă şi completat. 99 Communication from the Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on measures taken elections to the European Parliament.cit. în medie pentru cele 15 state membre. cu excepţia Germaniei (care nu a aplicat integral Directiva 93/109/CE). cit. nu s-a acordat atenţie punctelor de vedere exprimate de cetăţeni. Mai mult. Potrivit acestui document. În toate statele membre. de 9 %. op. Comisia considera deasemenea că aceste state trebuie să ofere informaţii despre alegerile pentru Parlamentul European de fiecare dată când rezidenţii se află în contact cu autorităţile locale sau naţionale. White Paper on a European Communication Policy. 100 by Member States to ensure participation of all citizens of the Union to the 2004 elections to the European Parliament in an enlarged Union. 8.2003. op. comunicarea este axată pe a transmite cetăţenilor ce este UE .9 %.

45.. issue 4/June 2006. pp. aşa cum demonstrează exemplul luxemburghez. Demokratie in der transnationale politik. Potrivit unul alt punct de vedere104. Suhrkamp. Mass-media este în mare parte naţională. Opladen. Un alt autor afirmă dimpotrivă că există o sferă publică la nivelul UE dar aceasta este formată dintr-o multitudine de sfere publice naţionale103. Potrivit Cartei Albe a Comisiei din 2006.Faptul că nu există încă o sferă publică europeană. Politik in der Marianne VAN DE STEEG. 103 content of the debate on the Haider case. s-a afirmat că „lipseşte o infrastructură politică europeană […] nu există o discuţie publică la nivel european privind eventuale politici europene alternative”102. apariţia unei sfere publice europene este restricţionată de preeminenţa caracterului naţional şi nu european al mass-media şi de varietatea identităţilor lingvistice şi politice existente în Europa. cit. 40-41. este evident că nivelul redus de participare al acestei categorii de cetăţeni europeni se explică şi prin existenţa unor bariere lingvistice. în Ulrich BECK (ed. Does a public sphere exist in the European Union? An analysis of the Globalisierung. problema exercitării dreptului de vot al cetăţenilor unui alt stat membru în statul lor de rezidenţă nu este menţionată. Cercetările empirice care pornesc de la premisa că varietatea lingvistică împiedică apariţia unei sfere publice europene105 au demonstrat veridicitatea acestei perspective. 1998. Leske & Budrich. op. cetăţenii UE pot învăţa chestiuni legate de politică prin intermediul sistemelor educaţionale naţionale şi prin mijloace de comunicare naţionale. iar acest fapt se datorează. European Journal of Political Research. printre altele. Frankfurt am Main. Öffentlichkeit und Demokratie in Europa. informarea asupra drepturilor pe care le au în limba practicată în statul lor 102 Fritz SCHARPF. regionale sau locale. vol. 104 Hans Jürgen ABROMEIT. Astfel. 610. p. Această Carte Albă identifică unele soluţii pentru crearea premiselor favorabile care să facă posibilă apariţia unei sfere publice europene . în Ansgar KLEIN et al (eds. 105 Marianne VAN DE STEEG. Cetăţenii europeni au la dispoziţie puţine locuri în care pot discuta chestiuni de interes comun. 2003. p.). diversităţii lingvistice a fost remarcat în literatura de specialitate înainte ca acest punct de vedere să fie recunoscut oficial de către Comisia Europeană. pp. 232. din cauza barierelor de limbă.) Bürgerschaft. 609-634. Möglichkeiten und Ausgestaltung einer europäischen Demokratie. iar modalitatea cea mai eficientă pentru ridicarea nivelului de participare al acestei categorii de cetăţeni europeni este. 69 . Cu toate acestea.

The General Principles of EEC Law and the Individual. dar numai sub forma enunţării obiectivului eliminării inegalităţilor între sexe (art. în ciuda recomandărilor Comisiei ca procedura de înscriere să fie simplificată. Constitutional Law of the European Union. Leicester University Press. 70 . 1991. Leicester. Piet VAN NUFFEL. Pe lângă măsurile de informare în limbile cunoscute de rezidenţi. încurajarea apariţiei şi diversificării unor mijloace de informare referitoare la alegerile pentru Parlamentul European în mai multe limbi prin subvenţii acordate în acest scop de Comisia Europeană şi/sau de Parlamentul European. este nevoie şi de alte măsuri specifice care să privească eliminarea barierelor lingvistice. puţini rezidenţi îşi exercită dreptul de vot. alin. persoanele aflate în aceaşi situaţie trebuie să fie tratate în mod similar. deoarece campania electorală se desfăşoară în limba statului respectiv . mulţi dintre cetăţenii rezidenţi în alte state membre decât statul de origine nu sunt înscrişi în listele electorale. 3-41 . 1990. Koen LENAERTS.de origine. pp.2 TEC) şi sub forma interzicerii discriminării pe bază de naţionalitate (art. Koen LENAERTS. 2005. ceea ce explică interesul redus al rezidenţilor în ceea ce priveşte participarea la alegerile pentru Parlamentul European. B. 123 şi urm. 2nd edition. 3. Potrivit acestui principiu. Forma cea mai elaborată a acestui principiu este integrată în Carta Drepturilor Fundamentale a UE. La ora actuală. Discriminarea lingvistică folosită pentru restricţionarea accesului pe piaţa muncii într-un stat membru UE – excepţie de la principiul tratamentului egal ? Principiul tratamentului egal este unul dintre principiile de bază ale dreptului comunitar106. 12 TEC). Sweet & Maxwell. Cahiers de droit européen. Acest principiu se regăseşte la nivelul tratatelor. etc. partidele politice. p. preferă să îşi construiască o campanie electorală bazată pe probleme naţionale şi mai puţin europene. cum ar fi imprimarea buletinelor de vot în aceste limbi. chiar şi în ţările în care numărul rezidenţilor este mare raportat la totalul populaţiei. Dintre cei înscrişi în listele electorale. L’égalité de traitment en droit communuautaire: un principe unique aux appearances multiples. 106 Vezi Anthony ARNULL. London.

Astfel. îşi va face apariţia o contradicţie între prevederile Cartei care interzic orice discriminare lingvistică şi prevederile Directivei 2005/36/CE care permit statelor membre să condiţioneze accesul la un loc de muncă pe motivul necunoaşterii limbii statului membru în care se doreşte angajarea. potrivit Cartei. afirmând că „interzicerea discriminării […] este o afirmare specifică a principiului general al egalităţii are este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului comunitar şi potrivit căruia situaţiile similare nu pot fi tratate diferit. para. în afară de cazul în care diferenţierea este în mod obiectiv justificată”107. din momentul intrării în vigoare a Tratatului de Reformă. orice cetăţean are dreptul de a desfăşura o activitate lucrativă în alt stat membru în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat.7.9.R.2005. Datorită ierarhiei 107 Cazurile 117/76 şi 16/77 Ruckdeschel. Acest principiu se aplică şi în ceea ce priveşte accesul la un loc de muncă pe teritoriul statelor membre UE. 22: „Uniunea respectă diversitatea culturală. Astfel. religioasă şi lingvistică”. 53 al Directivei 2005/36/CE asupra recunoaşterii calificărilor profesionale108 : „persoanele care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale trebuie să aibă o cunoaştere a limbilor necesare pentru practicarea profesiei în statul membru gazdă” (pe teritoriul căruia doresc să se angajeze). OJ L 255. 21). „Se interzice orice discriminare bazată în special pe motive de […] limbă” (art. Nu sunt menţionate posibile excepţii de la acest principiu. 108 71 . 30. Accesul pe piaţa forţei de muncă într-un stat membru UE nu poate fi restricţionat prin cote sau prin impunerea de condiţii discriminatorii. Există o neconcordanţă între această prevedere şi Carta Drepturilor Fundamentale a UE.C. Această excepţie de la principiul non – discriminării este admisă potrivit art. iar potrivit art. Este pentru prima oară când într-un text cu valoare de document oficial este interzisă în mod expres discriminarea pe baze lingvistice între cetăţenii UE. E.Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a extins formele de discriminare interzise în dreptul comunitar chiar în lipsa unei prevederi exprese a tratatelor. Carta va căpăta aceeaşi valoare juridică ca şi tratatele institutive UE. 1753. O singură discriminare este permisă potrivit acquis-ului comunitar: cunoaşterea limbii statului în care se doreşte obţinerea locului de muncă. aceasta fiind o formă concretă a interzicerii discriminării bazată pe naţionalitate. Dat fiind faptul că.

Pentru AIU. sunt din ce în ce mai des exercitate într-un context multingvistic. Aceste diferenţe există nu doar în interiorul fiecărei culturi. ci şi în relaţiile între culturi. nu folosesc în documentele lor oficiale o definiţie a dialogului intercultural. organizaţii care. singura alternativă este de a recurge la definiţiile date dialogului intercultural de către organizaţii care sunt considerate parteneri ai Consiliului Europei sau UNESCO. spre deosebire de cele de mai sus. O primă astfel de definiţie este dată de Asociaţia Internaţională a Universităţilor AIU. Aceste drepturi. datorită diversităţii lingvistice din Uniunea Europeană. Drepturile de a alege şi de a fi ales la alegerile locale şi la alegerile pentru Parlamentul European sunt drepturi care fac parte din conceptul de cetăţenie europeană.4).actelor normative din UE. PROMOVAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ A. 41. la rândul lor. 21) prin Tratatul de la Amsterdam şi preluat în Carta Drepturilor Fundamentale a UE (art. prevederile Cartei vor prevala în faţa celor incluse în Directiva 2005/36/CE. Pentru a vedea care este semnificaţia acestei expresii în contextul UE. Există şi un alt drept subsumat cetăţeniei europene care. Acest drept a fost inclus în TEC (art. este o formă directă a respectării diversităţii lingvistice în UE : cel de a se adresa instituţiilor UE în toate limbile oficiale UE şi de a primi un răspuns în limba în care a fost redactată solicitarea. alin. ceea ce a impus definirea unor soluţii specifice de către instituţiile UE. AIU consideră că ideea de dialog intercultural porneşte de la „premisa recunoaşterii diferenţelor şi multiplicităţii lumii în care trăim”. dialogul 72 . 5. Definiţia dialogului intercultural Nu există o definiţie oficială a dialogului intercultural agreată la nivelul Uniunii Europene şi totuşi UE foloseşte în documentele sale această expresie. fondată în 1950 care grupează universităţi din 150 de ţări şi care este partener UNESCO.

net/web/intercultural-dialogue. Este vorba de o iniţiativă a Consiliului Europei şi a ERICarts (European Institute for Comparative Cultural Research – Institutul European pentru Cercetare Culturală Comparată). redactat ca reacţie la propunerile Consiliului Europei care a organizat pe tot parcursul anului 2007 o serie de consultări publice în vederea adoptării unei Carte Albe pe tema dialogului intercultural. între indivizi şi grupuri cu origini culturale diferite”. În viziunea Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. o reţea de schimb de informaţii în materie de măsuri şi instrumente în domeniul politicilor culturale şi de tendinţe în cultură. Măsurile care pot fi luate pentru atingerea acestui scop sunt în această viziune „instrumente strategice care promovează diversitatea culturală care rezultă din interacţiune socială”. dialogul intercultural este 109 110 111 http://www.. Definiţia dialogului intercultural o regăsim şi într-un document citat mai sus111. 73 .php. dialogul intercultural este „un proces care implică un schimb de puncte de vedere. cu scopul ca aceştia să devină parte a unui proces de comunicare multi-direcţional”110. op. http://www. 6-7. aceasta fiind o instituţie non-profit care sprijină centrele de cercetare din Europa. CSC/CCME response to the Council of Europe White Paper consultation on Intercultural Dialogue. Dialogul intercultural poate fi promovat prin materiile predate. Această definiţie este dată de AIU pentru a sublinia că perspectiva dialogului intercultural poate fi îmbogăţită prin acordarea unui rol mai important universităţilor. cit. pp. creşterea participării . întărirea abilităţilor creative. propus de Comisia „Biserică şi societate” a KEK şi Comisia Bisericilor pentru Migranţi în Europa (CCME). O altă definiţie este dată de Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. Scopurile dialogului intercultural sunt : dezvoltarea unei înţelegeri a punctelor de vedere şi practicilor diferite . Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe consideră că dialogul intercultural la nivel naţional trebuie „să implice iniţiative culturale publice şi private care să aducă laolaltă indivizi şi grupuri care aparţin comunităţilor de imigranţi şi populaţiei majoritare.unesco. asigurarea egalităţii .html. deschis şi în spiritul respectului reciproc.culturalpolicies.org/iau/id/index. Potrivit KEK şi CCME.intercultural este „un proces care încurajează identificarea limitelor care îi definesc pe indivizi şi care îi face pe indivizi să interacţioneze prin depăşirea acestor limite şi chiar să le pună în discuţie”. metodele de predare şi prin punerea în valoare a abilităţilor studenţilor109.

„o formă de dialog a cărui miză şi subiect este cultura proprie şi cultura celorlaţi”. a se vedea Maria GĂINAR. ea nu mai este concepută doar „ca o activitate subsidiară. mise en place d’une politique culturelle. p. 74 . este important dialogul intercultural între participanţi care împărtăşesc aceleaşi valori. ale căror obiective acesta le include112. curiozitate culturală şi capacitate de schimbare”. egalitate. ci ca o forţă motrice pentru societate. în anii 1980. Un dialog intercultural de succes este caracterizat prin „respect. această ultimă formă de dialog fiind esenţială pentru rezolvarea conflictelor. constituindu-se într-o primă tentativă de „raţionalizare” a acţiunilor comunitare în domeniul culturii şi de „integrare explicită a culturii în actele şi politicile comunitare”113. un factor de creativitate. Dar exigenţa coerenţei şi a raţionalizării presupune definirea conceptului de cultură pe baza căruia o politică culturală s-ar putea defini. Cultura nu mai înseamnă doar „cultura cultă” sau „înalta cultură”. dar şi despre fundamentele acestui program. de vitalitate. vol. no. 75-83. Gradul de succes al dialogului intercultural depinde de asemenea de relaţiile existente între participanţi şi de atmosfera dialogului care trebuie să fie una de încredere reciprocă. Factorii care fac posibilă această formă de dialog sunt „deschiderea către celălalt şi dorinţa de a asculta şi a împărtăşi idei”. În viziunea KEK şi CCME. 2/2007. Ariane şi Raphaël. despre statutul culturii la nivelul european înaintea adoptării Programului „Cultura 2000”. unei concepţii mult mai largi asupra culturii care presupune 112 Despre dimensiunea cultură a construcţiei europene. 5. Tocmai extinderea semnificaţiei conceptului de cultură contribuie la inovaţia pe care o aduce acest program în raport cu acţiunile culturale precedente. În continuarea schimbărilor intervenite la nivel naţional în definirea politicilor culturale şi al adoptării. dar şi între cei care nu împărtăşesc valori comune. Programele UE destinate promovării dialogului intercultural Primul Program Cadru al Comunităţii Europene în domeniul culturii succede programelor Kaléidoscope. pp. 7. de dialog şi de coeziune”. încredere. ‘Culture 2000’. Romanian Journal of European Affairs. B. 113 COM (1998) 266 final.

2006. 3. 92. op. competenţa Comunităţii se instituie acolo unde obiectivele acţiunii avute în vedere OJ L 63.3. 2. Ceea ce nu trebuie însă ignorat este îndeosebi faptul că principiul subsidiarităţii „implică însă şi o formă de parteneriat public-privat” care nu aparţin însă „în mod exclusiv sferei private” 120 . în vederea aplicării programului „Cultura 2000” dar şi a „altor programe şi acţiuni comunitare” ce privesc domeniul cultural.. Cu toate acestea.2000. 2. paragraful 4.2000. OJ L 63.3. conform articolului 151. 508/2000/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 februarie 2000 ce stabileşte Programul „Cultura 2000”.3. competenţa revine Comisiei Europene. 115 OJ L 63. p. Démocratie culturelle et droit à la différence. Belin. 1982 in Vincent DUBOIS. 116 117 118 pot fi realizate cu o mai mare eficacitate la nivel comunitar. 10. Proiectul politic european .1.3. cultura nu se constituie încă drept categorie a acţiunii comunitare. A se vedea OJ C 321. p. 29. paragraf 10. 10. 46.de la valori la acţiune comună. Cipru. Radu CARP. din Tratat [TEC]”117 cu mijloacele puse la dispoziţie de politicile interne ale ţărilor şi „în conformitate cu principiile de subsidiaritate şi de proporţionalitate enunţate în articolul 5 al Tratatului”118. 1999. cit. 280. Paris. 119 120 75 . 10.2000. 114 Henri GIORDAN. orientală. La politique culturelle. dar şi alte ţări care ar semnat acorduri de asociere sau cooperare în domeniul culturii. p. 5 TUE. p. dar „în cooperare cu statele membre”119. acesta din urmă reprezintă o primă etapă către instituirea unei politici europene în domeniul culturii116. p. Astfel. cu posibilitatea includerii unor „proiecte complementare finanţate prin alte programe comunitare”. p. Aşa cum se precizează în Decizia nr. Conform art.recunoaşterea diversităţii culturale şi a necesităţii comunicării şi schimbului între grupuri sociale114. 10. Documentation française. „Cultura 2000” este primul program ce vizează aprofundarea dimensiunii culturale a construcţiei europene prin crearea „unui instrument unic de orientare şi de finanţare pentru cooperarea culturală”115 la nivel european. ci doar ca una dintre dimensiunile construcţiei europene.2000. Paris.12. La acea vreme şi la acea vreme şi ţările asociate din Europa centrală şi OJ L 63. p. Genèse d’une catégorie d’intervention publique. Ideile ce stau la baza instituirii unui program cadru în domeniul culturii la nivel european au drept scop ultim să contribuie la „integrarea dimensiunii culturale în politicile Comunităţii.

accesul publicului larg la diversele forme culturale121. OJ L 63. 121 122 123 OJ L 63. lectura şi traducerea. formarea. un alt domeniu cultural priveşte de această dată cartea. arhitectura. p. Anexa II. 8. 1. deschis şi divers” este o consecinţă directă a cadrului legislativ european în care se desfăşoară acţiunile culturale întrucât reuşita unei acţiuni comune în domeniul culturii depinde de realizarea unor modalităţi noi de acţiune a cooperării culturale conform unei abordări verticale în care cele trei sectoare culturale beneficiază de acţiuni distincte conforme cu specificul activităţii. p. inclusiv patrimoniul intelectual şi non-intelectual”.2000. 8. dar şi a unei abordări orizontale care îşi propune fie să iniţieze acţiuni ce privesc diverse sectoare culturale. „politica dialogului” şi schimburile cu alte culturi ale lumii.3. Cele trei domenii culturale menţionate de Programul „Cultura 2000” contribuie la înţelegerea terenului de aplicabilitate a unei politici culturale la nivel european: un prim sector cultural se referă la artele spectacolului şi artele vizuale. 76 . În pofida recunoaşterii unor domenii diferenţiate în materie de cultură în funcţie de mijloacele de expresie adoptate. perfecţionarea şi mobilitatea acelora care îşi desfăşoară activitatea într-un domeniu cultural. OJ L 63.3. dar şi de actorii culturali implicaţi în fiecare dintre aceste sectoare în strânsă legătură cu gradul lor de instituţionalizare. 2 şi p.Înţelegem că importanţa centrală acordată dezvoltării unui „spaţiu cultural comun popoarelor Europei. 10. fie să susţină acţiuni culturale în care alte programe sau politici comunitare şi-ar putea aduce aportul.2000. 10. dar şi cultura destinată copiilor sau artele în spaţii neconvenţionale.2000. În ceea ce priveşte acţiunile culturale ce privesc domeniul cărţii şi al traducerii. se poate remarca o anume convergenţă a modurilor de promovare a celor trei sectoare culturale: cooperarea dintre diverşii actori culturali (indivizi sau instituţii). un al treilea domeniu are în vedre patrimoniul cultural „de importanţă europeană. p.3. încurajarea creaţiei în sens larg ca modalitate de integrare socială. în special în limbile europene de circulaţie restrânsă sau aparţinând unor culturi minoritare în Europa123. se încurajează cunoaşterea mutuală a creaţiei literare (culturale) şi a istoriei popoarelor Europei122 prin sprijinul acordat activităţilor de traducere a operelor literare şi operelor de referinţă. 10.

sunt contextul necesar şi condiţie pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia. a cărei existenţă este recunoscută încă din 1992124: „valorizarea spaţiului cultural comun europenilor prin intermediul evidenţierii caracteristicilor culturale comune. precum: „promovarea dialogului cultural şi cunoaşterea mutuală a culturii şi a istoriei popoarelor Europei”. la nivel european. „recunoaşterea explicită a culturii ca factor economic şi factor de integrare socială şi de cetăţenie”. „împărtăşirea şi valorizarea. cât şi a operelor. dezvoltarea spaţiului cultural comun.3. p.2000. OJ L 63. 11. p. 75. pp. 10. creatorilor […]. Prin valorizarea spaţiului cultural european comun se înţelege că obiectivele programului „Cultura 2000” privesc „favorizarea cooperării între creaţii. a moştenirii culturale comune de importanţă europeană […] conservarea şi salvgardarea acestei moşteniri culturale”. 2-3.. cit. difuzării transnaţionale a culturii şi a mobilităţii artiştilor. persoanele dezavantajate din punct de vedere social şi pe diversitatea culturală”. Prin obiectivele pe care şi le stabileşte şi prin acţiunile preconizate.Deloc întâmplător faptul că accentul cade îndeosebi pe dezvoltarea şi valorizarea unui „spaţiu cultural comun”. Programul „Cultura 2000” conciliază „democratizarea culturală” (accesul unui public cât mai larg la instituţii şi la 124 125 126 Vezi Maria GĂINAR. dar şi prin includerea acelor grupuri sociale mai puţin vizibile în cadrul spaţiului cultural. promotori privaţi şi publici. „îmbunătăţirea accesului şi participarea a unui număr cât mai mare posibil a cetăţenilor Uniunii Europene la cultură”126. „valorizarea diversităţii culturale şi dezvoltarea unor noi forme de expresie culturală”. COM (1998) 266 final. respectul şi promovarea diversităţii culturale. acţiuni alte reţelelor culturale şi alţi parteneri ca şi între instituţii culturale ale statelor membre şi ale altor state”. „promovarea unui dialog intercultural şi a unui schimb mutual între culturile europene şi non europene”. „promovarea creaţiei. Vocaţia socială a proiectului cultural se traduce în acţiuni menite să ducă la extinderea publicului şi favorizarea accesului la cultură (şi la instituţii culturale). 77 . punându-se accent pe tineri. Afirmarea rolului social al culturii se află în strânsă legătură cu valorizarea diversităţii culturale. ca scop principal al programului. „luarea în considerare a rolului culturii în dezvoltarea socioeconomică”. art. creativitatea ca sursă de dezvoltare durabilă în cadrul spaţiului cultural comun” 125. Astfel. actori culturali.

pp. dintre care una poate fi folosită de-o manieră pasivă. Cooperarea multianuală între operatori culturali din diferite state membre este forma cea mai adecvată pentru valorizarea diversităţii culturale şi a multilingvismului cât şi pentru difuzarea şi circulaţia ideilor în spaţiul european. Programul preconizează trei tipuri de acţiuni culturale: acţiunile „specifice. no. acele reţele transnaţionale sau relaţii interculturale cel puţin la fel de importante ca şi colaborările dintre instituţiile culturale naţionale sau cadrul oferit de cooperările dintre Comunitatea Europeană şi alte instituţii supranaţionale precum Consiliul Europei sau UNESCO129. L’Harmattan. mars 1994 in Pamela acceadă la cultură şi să-şi exprime creativitatea”. structurate şi multianuale” în care actori culturali din cel puţin cinci state stabilesc o cooperare durabilă. 10. operatori culturali din diferite state membre. pp. Pentru atingerea obiectivelor stabilite. 128 129 STICHT. Europe Horizon Culture. în virtutea susţinerii pe care o au din partea Comunităţii Europene. la ceea ce numim „înalta cultură”) şi „democraţia culturală”127 (recunoaşterea şi promovarea diversităţii culturale). acţiuni în cadrul „acordurilor de cooperare culturală transnaţională.opere. Culture européenne ou Europe des cultures ? Les enjeux actuels de la politique culturelle en Europe. novatoare sau/şi experimentale”. 2000. Paris. diferite de instituţiile culturale naţionale. Jacques RIGAUD. pot crea. Astfel. În evaluarea dar şi susţinerea acestor proiecte ce se desfăşoară între parteneri culturali din mai multe 127 În COM (1998) 266 final. p. 5-6. evenimente culturale cu „o dimensiune europeană sau internaţională” având drept scop valorizarea diversităţii culturale şi pentru a contribui la aprofundarea dialogului intercultural şi internaţional128. ce privesc acele evenimente sau proiecte constituite „în parteneriat sau sub forma unor reţele” şi care reunesc reprezentanţi ai mai multor state membre (cel puţin trei). pentru dezvoltarea dialogului intercultural. 60-61. Proiectele care se desfăşoară pe o perioadă suficient de îndelungată şi care reunesc profesionişti ai culturii din mai multe state membre pot promova multilingvismul şi prin folosirea a cel puţin două limbi europene. Noutatea pe care o aduce Programul „Cultura 2000” constă în adecvarea unor acţiuni la specificul activităţilor culturale cărora li se aplică şi la inserarea altor forme de expresie culturală decât cele tradiţionale. 78 . 5 se precizează că “fiecare cetăţean din Europa trebuie să aibă dreptul să OJ L 63. Revue du Marché commun. 376.2000.3.

COM (1998) 266 final. Relaţia între dialogul intercultural şi cel inter-religios. deoarece diversitatea lingvistică este strâns legată de cea a culturilor. cit. C.state membre ar trebui poate favorizată o astfel de măsură care ar consta în folosirea a cât mai multor limbi europene fie ea pasivă. în felul acesta acele texte care sunt concepute într-o limbă naţională. Metode de promovare a dialogului inter-religios pe plan european În Europa problema multilingvismului nu poate fi separată de cea a dialogului intercultural. idealurile şi aspiraţiile comune130. p. Dacă prin dezvoltarea unui spaţiu public european se poate întrevede riscul unei omogenizări lingvistice în Europa. op. astfel dialogul intercultural ar avea drept obiect nu doar un schimb de idei. Ibidem. el se constituie însă de-o manieră dinamică în baza unui dialog intercultural permanent între popoarele Europei în cadrul cooperării dintre „organisme şi operatori culturali şi instituţii culturale ale statelor membre”132. minoritară sau regională ar avea şanse mai mari de a fi cunoscută şi eventual recunoscută în afara spaţiului căruia i se adresează în primă instanţă. estomparea sau dispariţia unor tradiţii lingvistice poate fi contracarată sau măcar atenuată tocmai prin crearea unor reţele între parteneri culturali din diferite ţări europene sau printr-o politică editorială care să favorizeze publicaţii sau ediţii bilingve. dar şi de programele ce privesc cooperarea dintre diverse state membre. 11. p. ar putea atenua dominaţia acelor texte redactate în limba engleză în sfera publicaţiilor cu circulaţie europeană. respectul şi promovarea diversităţii culturale. „caracteristici culturale comune. creativitate”131. Bronislaw GEREMEK. Krysztof MICHALSKI. ci şi un schimb între diverse tradiţii lingvistice. ea 130 131 132 Kurt BIDENKOPF. 79 . Am putea spera ca o astfel de politică editorială susţinută de programele comunitare în domeniul culturii. Înţelegem că spaţiul cultural european comun are la baza tradiţiile. 5.

2nd edition. pornind de la premisa că bogăţia moştenirii religioase europene a influenţat pozitiv formarea culturilor europene. 2005. Controverse teologico-politice în cadrul Uniunii cit. diversitatea culturală a Europei se află într-o legătură puternică cu cea religioasă. Bucureşti. 6-7. există o incontestabilă dimensiune religioasă a dialogului intercultural. State and Church in the European Union. Teologie şi politică..putând fi considerată una dintre modalităţile de producere/formare a diversităţii culturale133. Nomos. 134 CSC/CCME response to the Council of Europe White Paper consultation on Intercultural Dialogue. 586. iar religia este şi astăzi o parte importantă a acestor culturi. cu sprijinul Comisiei Europene. parte a Tratatului de Reformă135.htm. o referinţă doar la moştenirea culturală ar fi fost insuficientă. Există o legătură strânsă între religie şi cultură : religia este parte a culturii.). un grup ad hoc care furnizează expertiză Preşedintelui Comisiei şi 133 Cf.eu/dgs/policy_advisers/index_en. Pentru comentarii ale art. p. I-52. vezi: Radu CARP. Având în vedere că este vorba de o normă care nu este încă în vigoare. Preambulul viitoarei forme a TUE confirmă această legătură între religie şi cultură prin faptul că include o referinţă la moştenirea culturală şi religioasă a Europei. Cele două tipuri de moşteniri nu pot fi separate . noiembrie 2007. I-52 că dialogul între UE şi religii trebuie să fie „deschis. 298. Berlin. prevedere care va fi preluată şi în viitoarea formă a TUE. se pune întrebarea dacă acest dialog există deja şi care sunt formele sale concrete de manifestare. 135 Europene în (volum coordonat de) Miruna TĂTARU – CAZABAN. transparent şi constant”. Gerhard ROBBERS (ed.europa. iar cultura influenţează modalităţile de exprimare ale religiei134. Din acest motiv. Dialogul între religiile prezente în spaţiul european are o îndelungată tradiţie. Din acest motiv. 136 Date despre BEPA pot fi găsite la adresa http://ec. Baden – Baden. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a prevăzut în art. 80 . Uniunea Europeană nu ar fi avut cum să ignore acest dialog şi să nu trateze cultele religioase ca şi parteneri a căror consultare este necesară în vederea oricărei acţiuni a instituţiilor europene. De la Sfinţii Părinţi la Europa unită. 2004. La rândul ei. p. Anastasia. pp. organizat de Reţeaua europeană ESSE (Pour un espace des sciences sociales européen) şi Centrul Marc Bloch. op. Gisèle Sapiro în cadrul colocviului internaţional Pour un esapce européen de la production et de la circulation des produits culturels et scientifiques. La nivelul Comisiei Europene există un Birou al Consilierilor de Politică Europeană (BEPA)136.

Brussels. Prima dată când într-un document oficial al UE religiile au fost tratate ca partener de dialog al instituţiilor UE este dată de apariţia Cartei Albe a Guvernanţei Europene.2001.diferitelor servicii ale Comisiei. există şi organizaţii religioase la nivel european care sunt implicate în diverse forme de dialog cu 137 Commission of the European Communities. I-52. Actualul Preşedinte al Comisiei Europene a integrat fostul Grup al Consultanţilor de Politici (GOPA) în BEPA. conceptul de guvernanţă europeană se referă mai ales la crearea şi garantarea unui cadru general de consultare a instituţiilor UE cu organizaţiile societăţii civile. În afară de cultele religioase recunoscute în fiecare stat membru UE. Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – 428 final. Bisericile şi comunităţile religioase aduc o contribuţie specifică”. 81 . Una dintre activităţile GOPA era de a furniza expertiză pe domeniul implicaţiilor dialogului dintre religii şi UE. Comisia a elaborat o Comunicare prin care enunţa principiile relaţiilor dintre Comisie şi partenerii săi de dialog şi consultare 138. Ulterior apariţiei acestei Carte Albe. în acest document sunt date câteva exemple de astfel de organizaţii. Considerăm că în cadrul BEPA ar trebui să existe un grup de experţi distinct care să se ocupe de problematica religiei în Europa. Originea sa nu se regăseşte însă doar în cadrul dezbaterilor din timpul Convenţiei Europene pentru Viitorul Europei din 2002 – 2003 sau al Conferinţei Interguvernamentale din 2004. pornind de la rezultatele pozitive ale fostului GOPA în domeniul religiei şi de la necesitatea de a da o formă concretă tipului de dialog formalizat în art. COM (2002) 704 final. Potrivit acestei Carte.7. lansată de Comisia Europeană în 2001137. A White Paper. Chiar dacă este recunoscut faptul că nu există la nivel european o definiţie a expresiei „organizaţii ale societăţii civile”. printre care se numără şi „comunităţile religioase”.12. Brussels.2002. European Governance. 138 General Principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission . Acest articol reprezintă cea mai nouă şi mai cuprinzătoare referire a dialogului între UE şi religii. Această direcţie de acţiune nu mai este considerată a fi prioritară pentru actualul BEPA. 11. (2001) Communication from the Commission. printre care se numără şi religiile. 25. potrivit acestei Carte : „societatea joacă un rol important permiţând cetăţenilor să îşi exprime preocupările şi furnizându-le serviciile care corespund nevoilor populaţiei. Astfel.

ci şi organizaţii care reprezintă religiile iudaică sau musulmană şi au o prezenţă concretă la Bruxelles : Centrul Evreiesc de Informare. a Bisericii Ortodoxe a României (din 2006) şi un Birou permanent al Patriarhiei Ecumenice (din 1995). Limes. COMECE – Conferinţa Episcopatelor din Comunitatea Europeană care grupează episcopatele romano-catolice de pe teritoriul UE. Reflecţii privind Constituţia Europeană şi Charta Ecumenică. 82 . protestante. 305 şi urm. III. ortodoxe. Radu CARP. Consiliul European al Comunităţilor Evreieşti.). Religie şi drepturile omului în România. În 2001 KEK şi CCEE au adoptat la Strasbourg documentul „Charta Oecumenica – Principii de Acţiune pentru Cooperarea Întărită dintre Biserici în Europa”140. 140 Textul Charta Oecumenica poate fi consultat pe pagina de web a KEK (http://www. Ioan I. 2004. vol. există o Reprezentanţă a Bisericii Evanghelice din Germania. la cea desfăşurată la Sibiu au participat Preşedintele 139 Toate aceste organizaţii religioase sunt analizate pe larg în Teodor BACONSKY. 2007. Graz. în Sandu FRUNZĂ (coord.cec-kek.instituţiile UE. Biserica RomanoCatolică acţionează în dialogul cu instituţiile UE şi prin intermediul organizaţiei Caritas Europa care are un birou la Bruxelles. Humanitas. Sibiu. 1989. seria Boltzmann. p. Centrul Rabinic European. Pe lângă COMECE. Bogdan TĂTARU – CAZABAN. Pentru un comentariu al Charta Oecumenica în limba română.în afară de cea romano-catolică) . Pentru un creştinism al noii Europe.139 KEK. p. Cele mai importante dintre acestea sunt : Conferinţa Bisericilor Europene (KEK) care grupează mai multe Biserici creştine (anglicană. Unele Biserici. Paşi spre integrare. Comisia Europeană ia din ce în ce mai mult în considerare importanţa Adunărilor Ecumenice Europene.. Cluj – Napoca. motiv pentru care au propriile lor reprezentanţe la Bruxelles pe lângă aceste instituţii. Bucureşti. Elena ŞTEFOI. 2007. în afară de apartenenţa la KEK sau COMECE. Astfel. 1997. 107 şi urm. Reprezentanţe ale Bisericii Ortodoxe a Greciei (din 1998). ICĂ jr. vezi Ioan – Vasile LEB. Anca MANOLESCU.org). Astfel. etc. Nu numai Bisericile creştine se află în dialog cu instituţiile UE. împreună cu Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE) care reuneşte Conferinţele Episcopale Romano-Catolice din statele europene (nu numai cele care fac parte din UE) au organizat până în prezent trei Adunări Ecumenice Europene: Basel. Liga de Întrajutorare a Asociaţiilor Musulmane din Europa. Forumul Tineretului şi al Studenţilor Musulmani Europeni. unele confesiuni catolice . au considerat că este necesar să aibă o formă intensificată de dialog cu instituţiile UE.

Religiile acceptă implicarea Consiliului Europei în dialogul inter-religios mai mult decât pe cea a UE şi datorită motivului că intervenţia Consiliului Europei se rezumă la instrumente de soft law şi nu se acţionează prin stabilirea de norme imperative sau politici publice în domeniu. este dificil de trasat în practică o linie de demarcaţie clară între dialogul UE cu religiile şi dialogul inter-religios. Această legătură strânsă între religie şi dialogul intercultural poate fi mai bine pusă în valoare în viitor. Pregătire. pentru a vedea care sunt limitele de intervenţie ale UE141. Felul în care Consiliul Europei priveşte relaţia între dialogul intercultural şi cel inter-religios poate fi o sursă de inspiraţie. Consiliul Europei a organizat pe tot parcursul anului 2007 o serie de consultări publice pe tema dialogului intercultural. aceea ca acţiunile UE şi cele ale Consiliului Europei să nu se suprapună. În orice caz. Considerăm că. iar în cadrul acestor consultări s-au implicat şi organizaţii religioase cu vocaţie europeană.Comisiei Europene. în vederea Anului European al Dialogului Intercultural 2008. Uniunea Europeană promovează dialogul cu religiile prezente pe continentul european. neavând însă competenţe în vederea promovării dialogului inter-religios. Alte organizaţii pan-europene au realizat deja importanţa acestui deziderat. 141 Punct de vedere prezentat în discuţiile cu Radu Carp de Michael Weninger (ex-consilier al Preşedintelui Comisiei Europene şi fost director al GOPA) şi Dieter Heidtmann (KEK) în cadrul conferinţei internaţionale Die Kirchen und die politische Kultur Europas. 83 . linia de demarcaţie este mai uşor de stabilit în cazul UE decât în cel al Consiliului Europei. organizată de Institut für Sozialethik. 23-24 noiembrie 2007. aşa cum am arătat. Ökumenische Perspektiven. ci să se adâncească relaţia de complementaritate existentă în prezent. în vederea adoptării unei Carte Albe pe această temă. Cu toate acestea. Cultură şi Tineret (Ján Figel) şi pentru Multilingvism (Leonard Orban) care au subliniat în discursurile lor rolul religiei în promovarea dialogului intercultural pe plan european. Acesta din urmă este promovat de organizaţiile religioase cu care UE menţine un dialog. Universität Wien. Construcţia în viitor a acestei relaţii este afectată de o singură constrângere. Astfel. precum şi comisarii europeni pentru Educaţie. Comisia Europeană trebuie să aibă o relaţie mai strânsă cu organizaţiile religioase care sunt recunoscute ca parteneri de dialog ai instituţiilor UE. José Manuel Barroso.

Vincent DUBOIS. rolul tot mai mare acordat televiziunii (imaginii şi sunetului) care implică o uniformizare. La crise de la culture. 1972. Întrucât politica culturală elaborată în Franţa este una dintre referinţele cele mai importante în domeniu. ar putea fi contracarat prin promovarea diversităţii culturale şi a unui dialog intercultural cu acces la alte forme şi manifestări culturale decât acelea caracteristice televiziunii. noi valori proprii societăţii de masă 142 au determinat redefinirea conceptului de cultură. Ori obiectul însuşi al intervenţiei este unul problematic şi variază în funcţie de istoria naţională şi de sistemul administrativ şi politic al fiecărui stat: Kulturpolitik germană desemnează „un ansamblu de activităţi artistice. unul dintre puţinele studii având ca obiect de analiză tocmai condiţiile în care cultura devine categorie de intervenţie publică poate constitui o bază pentru înţelegerea ideii unui proiect cultural comun european. 84 . dar şi una dintre politicile culturale care a suscitat cele mai multe critici în condiţiile în care intervenţia statului este una importantă. Paris. ÎN DIRECŢIA UNEI POLITICI EUROPENE A CULTURII ? A. Apariţia şi dezvoltarea unei societăţi informaţionale (telecomunicaţii şi mass-media). p.6. politica culturală franceză cu o dimensiunea sa profund socială şi susţinând ecumenismul cultural public. Programele UE în domeniul culturii Dezvoltarea capitalismului a determinat o schimbare a raportului faţă de obiectul şi practicile culturale. politica culturală italiană a „bunurilor publice” care vizează conservarea patrimoniului cultural şi în care cultura nu constituie un domeniu unificat al acţiunii 142 143 Vezi Hannah ARENDT. 227. Gallimard. op.. Înainte de a putea defini un anume tip sau tipuri de acţiune în domeniul culturii şi pentru a se ajunge la definirea unei „politici culturale”. Se poate afirma că întârzierea cu care s-au dezbătut şi elaborat tipuri de acţiune la nivel european în domeniul culturii poate fi înţeleasă dacă luăm în considerare modul în care acest tip de intervenţie publică a apărut la nivel naţional. considerată a fi una dintre primele politici culturale elaborate în Europa. cit. Politici culturale şi dreptul la cultură în context naţional şi european. sportive şi de divertisment”. educative. se impune necesitatea definirii conceptului de „cultură”143.

Paris. cultural policy britanic împreună cu alte „industrii culturale”. Le Droit de la culture et le droit à la culture. nu toate constituţiile statelor membre UE îl recunosc ca atare.publice. face ca ideea constituirii unei politici culturale să fie susţinută conform idealului său original. etc. Iar dreptul la cultură este considerat ca venind în prelungirea drepturilor civice145. p. Dreptul la cultură apare în cadrul mai larg al formării statului-naţiune în ţările occidentale şi mişcării de democratizare din acest spaţiu. cultura nu este domeniu de competenţă al statului. p. 144 145 146 Ibidem. De asemenea. De asemenea. Această situaţie apare îndeosebi atunci când este vorba de o structură a statului de tip federal (aşa cum este cazul Germaniei. respectul opiniilor şi al credinţelor. 231. iar modificările ulterioare nu au ţinut cont de apariţia şi dezvoltarea acestui drept. politica culturală belgiană structurată în jurul preocupărilor de natură lingvistică144. Chiar dacă dreptul la cultură este garantat la nivel internaţional. Am putea vorbi de o tendinţă existentă în acest sens şi în ţările est-europene în anii 1990. fiind reglementată la nivel regional sau local sau pur şi simplu revine se consideră că există în legătură cu cultura doar responsabilităţi ale domeniului privat şi nu ale autorităţilor statale. împotriva oricărei forme de autoritate. 1993. dar şi libertatea cuvântului şi a presei. În cadrul Declaraţiei Drepturilor Omului şi Cetăţeanului se afirmă principii precum. Ibidem. chiar dacă conceptul de cultură este încă în mare măsură eterogen. Motivul este acela că multe constituţii au fost redactate într-o perioadă în care existenţa acestui drept nu era recunoscută. unde asociaţiile culturale din anii 1960 şi 1970 şi-au dovedit eficienţa. Dreptul la cultură este proclamat şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) ca „drept la viaţa culturală”146. egalitatea politică şi socială a tuturor cetăţenilor. dar şi în cazul belgian unde singurul domeniu ce revine competenţei statului este acela cu privire la dreptul de autor). în unele ţări. 31. 8. 85 . p. acela de a contribui la dezvoltarea valorilor umane prin încurajarea creaţiei şi de a face din cultură un instrument de înţelegere reciprocă şi de apropiere între diverse grupuri sociale. Alain RIOU. ESF. împotriva oricărei tutele. dar cu o dezvoltare mai accentuată în anii 2000. modul în care spaţiul social dedicat culturii (rolul şi misiunea creaţiei) s-a structurat.

34). Constituţia Greciei include o prevedere similară („protecţia mediului cultural constituie o obligaţie a statului – art. Nu întotdeauna însă aceste referinţe privesc dreptul la cultură în forma sa cea mai concretă. ci şi organizaţiile non – guvernamentale („asociaţiile şi fundaţiile culturale. aceea de acces la cultură. Dată fiind această particularitate. 24). 86 . Constituţia Slovaciei garantează tot în condiţiile legii „accesul la bogăţia culturală” (art. este de presupus că în viitor mai multe constituţii europene vor include dreptul de acces la cultură în categoria drepturilor fundamentale. statul nu este singurul care are obligaţia de a garanta acest drept. 23). Dreptul la cultură este garantat în această formă doar în 5 constituţii: Constituţia Republicii Cehe garantează „dreptul de acces la bogăţiile culturale”. Alte constituţii ale statelor membre UE nu se referă la acest drept dar au referinţe la cultură. Observăm că garantarea acestui drept este de dată recentă. organizaţiile cetăţenilor şi alţi agenţi ai culturii”) cu care statul trebuie să colaboreze (art. Constituţia Poloniei garantează „libertatea de a se bucura de produsele culturale” (art. colectivităţile culturale. 73). printr-o modificare operată în 2003 (art. 43). cea mai veche referinţă fiind cea din Constituţia Portugaliei. Constituţia Portugaliei prevede că „fiecare are dreptul la cultură”. 73). 17). în condiţiile legii (art. norma citată mai sus datând din 1976. în general la protecţia patrimoniului cultural care este văzută ca fiind o obligaţie exclusivă a statului. Astfel. iar potrivit Constituţiei Lituaniei statul susţine „obiectele de patrimoniu cultural” dar şi „cultura” (art.Din constituţiile celor 27 de state membre găsim referinţe la cultură doar în 12 constituţii. Într-un singur caz garantarea la nivel constituţional a culturii este văzută în corelaţie cu păstrarea identităţii culturale a naţiunilor care compun un stat: potrivit Constituţiei Finlandei „autorităţile publice asigură nevoile culturale ale populaţiilor vorbitoare de suedeză şi finlandeză pe baze egale” (art. Este dealtfel singura constituţie a statelor membre UE care consideră că statul nu este singurul responsabil pentru asigurarea dreptului de acces la cultură. 33). asociaţiile de apărare a patrimoniului cultural. Constituţia Bulgariei prevede că „statul sigură conservarea tuturor monumentelor naţionale istorice şi culturale” (art. Constituţia României garantează deasemenea în mod expres „accesul la cultură”. 42).

sprijinirea culturii naţionale. se prevede că „libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită”. precum regimul fiscal al fundaţiilor culturale sau dreptul de autor.Constituţia Letoniei priveşte cultura într-un mod oarecum asemănător cu cazul Portugaliei. În decursul anilor 1980. drepturile audio-vizualului şi modul de impozitare al obiectelor de 87 . Cu toate acestea. promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume”. Cele mai multe obligaţii care revin statului din punct de vedere constituţional în materia culturii le regăsim în Constituţia României. pentru armonizarea pieţei interne. Se remarcă faptul că este singura constituţie care se referă la conceptul de „cultură naţională”. 13). art. Considerăm că promovarea dialogului intercultural în Europa poate fi făcută şi din perspectiva generalizării dreptului de acces la cultură în constituţiile statelor membre UE. Constituţia Suediei este singura constituţie a statelor membre UE care priveşte dreptul la cultură ca parte a libertăţii de informare. Dialogul între culturi cărora li se acordă garanţii constituţionale ferme la nivel naţional se poate dezvolta mult mai uşor decât în situaţia în care diferitele culturi ale Europei nu se bucură de atenţia cuvenită din partea legiuitorului constituant. dezvoltarea creativităţii contemporane. 8). fără a menţiona care ar fi acestea („statul promovează dezvoltarea culturii” – art. stimularea artelor. „statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale. La nivel european. protejarea şi conservarea moştenirii culturale. 43) şi nu a accesului la cultură. celelalte constituţii ale statelor membre UE referindu-se doar la cultură în general. fiind bazată pe ideea că nu doar statul. De asemenea. se iau un număr de decizii în ceea ce priveşte preţul cărţii. Potrivit aceleiaşi prevederi citate. abia odată cu Tratatul de la Maastricht este prevăzută intervenţia Comunităţii Europene în domeniul culturii. garantată constituţional (art. 36 prevede dreptul la cultură rezervat însă strict domeniului patrimonial. diferenţa fiind aceea că aceste responsabilităţi comune sunt necesare pentru a asigura protecţia „mediului cultural” (art. Constituţia Maltei se rezumă la a face o referinţă extrem de generală din care rezultă anumite obligaţii pentru stat în materia culturii. ci şi cetăţenii şi societatea în ansamblul ei au responsabilităţi constituţionale. chiar şi în Tratatul de la Roma existau mijloace pentru acţiuni în sectoare precise ale sferei culturale.

În continuarea prevederilor articolului 128. creaţia artistică. conservarea şi salvarea patrimoniul cultural. Cu toate acestea. De remarcat afirmarea acestui angajament care confirmă faptul că dimensiunea culturală nu beneficia încă la acea dată de un cadru normativ special. Înţelegem astfel că aspecte ale culturii apar în cadrul altor domenii de intervenţie ale UE fără însă a se afirma necesitatea ca domeniul culturii trebuie protejat (sau măcar efectele posibile pe care le poate suferi) de logici economice care pot avea un impact negativ asupra funcţionării mecanismelor proprii. cu posibilitatea acordată Uniunii de a interveni în sectoare ale culturii precum: cunoaştere şi difuzarea culturii şi a istoriei europene. în cadrul cooperării UE cu statele membre. reuniţi la nivelul Consiliului. ca de asemenea şi Comitetul Regiunilor. Cooperarea culturală inter-statală este prezentată drept dimensiunea cea mai importantă a Comunităţilor Europene. Potrivit Tratatului de la Maastricht. schimburilor culturale ne-comerciale. pot fi verificate efectele pe care alte decizii din alte domenii ale politicii comunitare le pot avea asupra culturii.antichitate. literară şi audio-vizuală. în conformitate cu aplicarea principiului subsidiarităţii şi de a contribui la conştientizarea din partea statelor membre a importanţei acestui principiu în scopul valorizării dimensiunii culturii în construcţia europeană pentru a evita orice blocaj la nivelul deciziei. care participă la luarea deciziilor prin procedura de codecizie. În articolul 128 se afirmă angajamentul Uniunii Europene în ceea ce priveşte salvarea şi valorizarea patrimoniului cultural. s-a afirmat de asemenea intenţia de a crea structuri proprii Uniunii. într-o Declaraţie a Comisiei 88 . Tratatul de la Maastricht inovează prin aplicarea principiului subsidiarităţii şi a codeciziei în domeniul culturii. Comisia Europeană are de asemenea dreptul să propună recomandări care trebuie votate în unanimitate de către Parlament şi de către Comitetul Regiunilor. în articolul 128 consacrat culturii este specificat faptul că noul sistem oferă posibilitatea miniştrilor culturii din statele membre. Un alt obiectiv al UE îl constituie favorizarea cooperării cu state terţe şi cu organizaţii internaţionale competente în domeniul culturii. Principiul subsidiarităţii aplicat domeniului culturii a fost deseori considerat ca fiind o piedică în elaborarea unei politici culturale comune. în special în Actul Unic Europen (1987). să adopte măsuri de încurajare după ce în prealabil a prezentat proiectele sale Parlamentului European. cu accent pe diversitatea culturilor naţionale şi regionale. Astfel.

. cu scopul intensificării schimburilor culturale între statele membre dar şi cu alte state nemembre. das Europäische Parlament und den Wirtschafts und Sozialausschuß. 1992 in Pamela STICHT. Au fost adoptate câteva programe începând cu 1993 pe o durată de trei ani. 54. la iniţiativa Consiliului prin adoptarea unei decizii cu privire la viitorul acţiunilor în domeniul culturii. p. ameliorarea dialogului intercultural la nivel naţional. crearea de noi reţele interculturale. Comisiei i se 147 „Das neue Kulturkonzept der Gemeinschaft”. precum şi bugetele alocate în conformitate cu obiectivele ce urmau a fi îndeplinite. 89 . care prevedeau criteriile şi modalităţile de selecţie a proiectelor culturale. Brüssel. restructurate ulterior între 1995 şi 1996. fiecare program având o aplicabilitate într-unul din sectoare activităţilor culturale. Este vorba de o primă axă. Programul Raphaël este destinat domeniului salvării şi valorizării patrimoniului cultural. încurajarea traducerii pentru a facilita.Europene din 1992147 priorităţile în domeniul culturii sunt stabilite în conformitate cu instituirea a două axe. Toate cele trei programe vor fi regrupate începând cu 1 ianuarie 2000 într-un singur program cadru. regional şi local totodată cu accent pe diversitatea culturală. Programul Kaléidoscope se aplică domeniului creaţiei şi promovării ea cunoaşterii şi difuzării culturii şi a vieţii culturale a popoarelor europene cu accent pe cooperarea inter-statală: pentru proiectele artistice şi culturale derulate în parteneriat sau sub formă de reţele fiind vorba de parteneri din cel puţin două state membre şi din cel puţin un stat nemembru. Cea de-a doua axă priveşte acţiunile specifice şi cele prioritate din domeniul culturii: întocmirea unui document sau a unui program care să regrupeze toate măsurile ce trebuie luate în vederea conservării şi salvării patrimoniului cultural. Mitteilung der Kommission an den Rat. întreţine şi crea noi schimburi culturale. Programul Ariane se aplică domeniului de carte şi de lectură. „orizontală”. încurajarea creaţiei artistice şi a dialogului între artişti. dar şi în politicile statelor membre. care implică cooperarea cu experţi şi specialişti în domeniu. dar şi celui consacrat traducerii. Odată stabilite obiectivele. op. cit. Comisia Europeană a adoptat programe destinate unor sectoare culturale precise. „Cultura 2000” (iniţial pe o perioadă de patru ani şi ulterior prelungit până la finele lui 2006). Începând cu 1998. la nivel naţional sau regional pentru a favoriza integrarea dimensiunii europene a culturii în politicile UE. elaborarea unui program în domeniul cărţii şi al lecturii. pentru proiectele de mare anvergură este nevoie de parteneri din cel un stat nemembru şi din cel puţin trei state membre.

p. 1.1997. Moştenirea culturală europeană şi patrimoniul cultural european Din primul paragraf al articolului 151 TUE. ai Comisiei.. dar şi dintre ideile cu privire la gradul de intervenţie recomandabil în domeniul culturii. 78. dar şi organizaţii funcţionând în sectorul cultural149 -. „Cultura 2000” se înscrie în această problematică ca fundament al unei politici culturale la nivel european: diversitate culturală naţională şi regională. dar şi „moştenirea culturală comună”: „Comunitatea contribuie la răspândirea culturii statelor membre în respectul diversităţii lor naţionale şi regionale. demonstrează diferenţele dintre politicile culturale naţionale. 6 prevederea potrivit căreia cultura intră în categoria „acţiunilor de sprijinire. paragraful 6. Acestea din urmă sunt considerate deseori ca fiind baza pentru posibilitatea 148 149 150 OJ C 305. p. cit. 72. 10. OJ L 63. Obiectivul primului Program Cadru elaborat în domeniul culturii. 7. prin punerea în evidenţă a moştenirii culturale comune”.Comisia Europeană organizează astfel la începutul lui 1998 Forumul Cultural al Uniunii Europene care reuneşte reprezentanţi ai Parlamentului European. ai statelor membre. dedicat culturii. globale şi transparente pentru acţiunea culturală în cadrul Comunităţii” şi să prezinte propuneri care să ducă la „instituirea unui instrument unic de programare şi de finanţare”148. Consultările iniţiate cu privire la crearea unui Program Cadru în domeniul culturii . dar şi moştenire culturală comună150.2000. înţelegem că acţiunile comunitare în domeniul culturii au ca obiect „culturile statelor membre” şi „diversitatea (culturală) naţională şi regională”. Tratatul asupra funcţionării Uniunii. Maria GĂINAR.. Maria GĂINAR.3. 1. art. rezultat din modificarea TEC prin Tratatul de Reformă va include la art. Autoarea consideră că „marea provocare a programului „Cultura 2000” pare să fie astfel punerea în aplicare a acestei idei fundamentale şi 90 .10. p. coordonare sau complementare acţiunii statelor membre”.cere să studieze „posibilităţile elaborării unei abordări directe. art. p. cit. B. dezbaterile cu privire la intervenţia Comunităţii în materie de cultură.

aşa cum rezultă din Raportul Grupului de Reflecţie asupra Dimensiunii Culturale şi Spirituale a Europei: „Cultura europeană. au niveau européen. p. a priori paradoxale” (traducerea noastră). la diffusion du savoir-faire et la promotion des bonnes pratiques en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde de cet héritage culturel”. p.definirii unei identităţii europene. 10. cit. ea trebuie să fie una de „importanţă europeană”153. atunci când se pune problema conservării şi salvării acesteia. Bronislaw GEREMEK. 151 Kurt BIDENKOPF. Krysztof MICHALSKI. acela al globalizării. art. Dar nici diversitatea culturală europeană şi nici moştenirea culturală comună nu pot fi puse pe deplin în valoare şi conservate în absenţa unei politici culturale la nivel european. putem afirma că „moştenirea culturală comună”. ca trăsătură specifică a Europei.. 91 .3. ca şi de asemenea „diversitatea lingvistică”. în sensul său larg. Această unitate solicită o dimensiune politică şi deciziile care decurg din ea. 151 TUE. rămâne nedefinit în dreptul comunitar. constituie una dintre resursele cele mai importante ale Europei. Termenul de „moştenire culturală” din art. Dar diversitatea culturală. Autoarea afirmă că expresia “patrimoniu cultural de importanţă europeană” este folosită în ideea creării unui sentiment de apartenenţă la acelaşi trecut. 79. nu se situează nicidecum în contradicţie cu o moştenire culturală comună la nivel european. Ea trebuie tratată ca o bogăţie în contextul actual. 3 : „le partage et la mise en valeur. Dar cultura comună europeană e ceea ce dă politicii posibilitatea de a transforma Europa într-o entitate politică unitară” 151 . op. spaţiul deschis mereu supus redefinirii. termenul de „moştenire culturală comună” apare pentru prima dată însoţit de o precizare. În cadrul programului „Cultura 2000”. l’héritage culturel commun d’importance européenne. nu formează nici ea de la sine unitatea europeană. Aici „cultura”. 152 OJ L 63. 153 Maria GĂINAR. fără definirea termenilor ce stau la baza unei identităţi culturale europene şi fără o instituţionalizare a schimburilor culturale europene în contextul globalizării. dar şi a unor tradiţii regionale. reluat ca unul dintre obiectivele programului „Cultura 2000”152.2000. Prin urmare. Ceea ce se poate spune cu siguranţă este că această diversitate culturală care traduce o pluralitate a tradiţiilor naţionale. cit. este considerată „temelia necesară fundamentării construcţiei politice” şi definită ca fiind acea „societatea civilă europeană” aflată „în centrul identităţii politice”.

tind a fi considerate valori comune europene154, chiar dacă nu sunt menţionate ca atare în viitoarea formă a TUE, parte a Tratatului de Reformă. Considerăm necesară definirea termenului de „moştenire culturală comună” în dreptul comunitar, ca o măsură de clarificare a termenilor ce stau la baza unei viitoare politici culturale europene. Unul dintre neajunsurile programului „Cultura 2000” este tocmai sensul neclar al acestei „moşteniri culturale comune”, cu atât mai mult cu cât sensul termenului de „cultură” folosit în cadrul programului este mult mai larg 155. Identitatea culturală europeană bazată pe o „moştenire culturală comună”156 în sensul larg al împărtăşirii unui trecut comun, dar şi a pe diversităţii culturale şi lingvistice, nu poate rămâne decât o utopie, un deziderat în lipsa definirii acestor termeni şi a constituirii lor în valori comune europene. Identitatea europeană se defineşte în prezent doar pe baza valorilor politice europene şi nu pe cele culturale: drepturile omului, valorile democratice, valoarea vieţii umane, solidaritatea socială. Noţiunea de „identitate europeană” apare în Tratatele de la Maastricht, Amsterdam şi Nisa în cadrul dispoziţiilor consacrate libertăţii, securităţii şi dreptului, ca şi în cadrul dispoziţiilor ce privesc politica externă şi de securitate: identitatea europeană se defineşte în opoziţie cu state terţe şi accentul cade pe „identitatea naţională” a statelor membre. Dimensiunea culturală nu participă la definirea identităţii europene; în Declaraţia solemnă asupra Uniunii Europene adoptată la Stuttgart în 1983157 în domeniul culturii se insistă pe cooperarea

154

Dominique POULOT, Le patrimoine culturel, une valeur commune de l’Europe, Relations

internationales, „Division et unité de l’Europe”, printemps 1993, no. 73, Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève, pp. 43-62 in Maria GĂINAR, art. cit., p. 79. Patrimoniul cultural este aici definit „ca ceea ce revendicăm ca fiind al nostru” şi, în virtutea concepţiei „perenităţii unui corpus de tradiţii, de idei, de amintiri etc. legat de situri naturale şi de artefacte umane în sânul unei comunităţi”, presupune o intervenţie atunci când este vorba de „a asigura conservarea şi inteligibilitatea” acestei moşteniri.
155

Remarcăm asocierea unor teme actuale precum mediul natural sau urban în manifestări ce au ca

preocupare principală discuţiile despre patrimoniul cultural. Vezi http://www.patrimoineculturel.com despre Salonul Patrimoniului Cultural ce are loc la Paris între 8 şi 11 noiembrie 2007.
156

Ca şi identitatea naţională, care presupune împărtăşirea, printre altele, a unui trecut comun. Cf. Annehttp://www.franceurope.org/pdf/declaration_solennelle.pdf.

Marie THIESSE, La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Seuil, Paris, 1999.
157

92

inter-statală în scopul afirmării şi valorizării „moştenirii culturale”158. În 1973, este adoptată prima declaraţie cu privire la identitatea europeană comună culturilor naţionale (nouă state membre la acea vreme), Declaraţia asupra identităţii europene; identitatea europeană comună se construieşte pe baza „valorilor şi principiilor comune”, „concepţii de viaţă” asemănătoare statelor membre, iar „orice naţiune europeană care împărtăşeşte aceleaşi idealuri” este invitată „să participe la construcţia europeană”159. Dezvoltarea unui „spaţiu cultural comun popoarelor Europei” prin evidenţierea valorilor culturale drept „element cheie al identităţii lor şi al apartenenţei lor la o societate fundamentată pe libertate, democraţie, toleranţă şi solidaritate” ar permite participarea activă a cetăţenilor europeni. Dacă identitatea europeană se construieşte în strânsă legătură cu principiile şi drepturile fundamentale menţionate în tratate şi în Carta Drepturilor Fundamentale a UE, totuşi valorile culturale rămân slab definite şi, cu toată importanţa acordată diversităţii şi exprimată în art. 22 al acestui ultim document – „Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă şi lingvistică” –, Carta are totuşi o valoare simbolică câtă vreme nu se face o referire la acest text în cadrul tratatelor existente160. Situaţia va fi însă diferită după intrarea în vigoare a Tratatului de Reformă. Viitoarea formă a Tratatului asupra funcţionării Uniunii, rezultat al revizuirii TEC prin Tratatul de Reformă, va include printre alte modificări şi prevederea potrivit căreia „Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile stabilite în Carta Drepturilor Fundamentale care va avea aceeaşi valoare ca şi Tratatele”. Aceasta înseamnă că, de la data intrării în vigoare a Tratatului de Reformă, respectul datorat diversităţii culturale, lingvistice şi religioase va avea aceeaşi valoare normativă ca şi celelalte prevederi ale acestui Tratat. Moştenirea culturală europeană sau cultura comună europeană îşi are fundamentul în valorile şi principiile comune tuturor culturilor naţionale aparţinând Uniunii Europene. Identitatea culturală europeană rămâne imposibil de definit şi doar simbolic afirmată. Ea este totuşi considerată ca aflându-se la baza identităţii politice europene. Se evită totuşi
158 159 160

Maria GĂINAR, art. cit., p. 82. Parlement Européen, Bulletin 1973/74, no. 46/73, pp. 8-9 in Pamela STICHT, op. cit., p. 46. Cf. Dominique REYNIÉ, Bruno CAUTRÈS (dir.), L’Opinion européenne, Presses de la Fondation

Nationale des Sciences Politiques, Paris, 2001; de asemenea Radu CARP, Proiectul politic european – de la valori la acţiune comună, op. cit., p. 10 şi pp. 66-68.

93

utilizarea termenului de „identitate” tocmai datorită specificului construcţiei europene, existenţa trăsăturilor culturale comune aparţinând unei istorii comune, ca şi existenţa diversităţii culturale. A se recurge şi a aplica termenul de „patrimoniu cultural” definit de UNESCO nu îşi mai găseşte justificarea atunci când este vorba de a contribui la identificarea unui spaţiu cultural european. Sintagma „patrimoniu cultural european” circulă deja în documentele oficiale161, necesitând în continuare un cadru normativ în dreptul comunitar. Patrimoniul cultural european ar trebui însă să includă şi diversitatea lingvistică ca bogăţie a Europei, astfel el ar putea avea ca punct de plecare definiţiile şi dispoziţiile stabilite de UNESCO cu privire la patrimoniul cultural şi natural, dar şi cele care privesc patrimoniul cultural imaterial162, ţinând cont de faptul că activitatea de cooperare cu instituţii supranaţionale, precum UNESCO şi Consiliul Europei, a contribuit la armonizarea politicilor naţionale în domeniul culturii. În programul „Cultura 2000”, accentul este pus tocmai pe „valorizarea diversităţii culturale”, cu precizarea expresă că se acordă „o atenţie deosebită salvgardării poziţiei culturilor minoritare şi a limbilor cu circulaţie restrânsă în Europa”, fiind precizată şi colaborarea şi coordonarea acţiunilor comunitare în domeniul culturii cu acţiunile organizaţiilor internaţionale cu competenţă în domeniul culturii163. Dacă programul „Cultura 2000” formează cadrul coordonării acţiunilor comune ale statelor membre în domeniul culturii la nivel european pentru a contribui la „dezvoltarea unui spaţiu cultural comun” european şi la „integrarea dimensiunii culturale în politicile Comunităţii”164 în concordanţă cu „respectarea şi promovarea diversităţii

161

„Grecia şi Franţa sunt la originea unei iniţiative care are drept scop să propună o nouă viziune asupra

patrimoniului cultural european contribuind la constituirea unui Catalog al Monumentelor Patrimoniului cultural european” (traducerea ne aparţine). Vezi http://www.canalacademie.com/Le-patrimoine-europeenrevisite.html.
162

Vezi http://portal.unesco.org pentru definiţia „patrimoniului cultural mondial” şi pentru cea a

„patrimoniul cultural imaterial sau viu”. Mai precis, interesează din această perspectivă Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural (Paris, 16 noiembrie 1972), Convenţia pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 17 octombrie 2003), dar şi Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale (Paris, 20 octombrie 2005).
163

OJ L 63, art. 7, p. 3

94

culturilor sale”165, el nu exclude dialogul cultural cu alte culturi din statele nemembre ale UE166. Pentru a evita orice formă de autarhie, politica culturală europeană trebuie să aibă în vedere nu doar dezvoltarea dialogului intercultural european, dar şi favorizarea schimburilor culturale cu alte ţări din afara UE.

C. Un Institut European al Culturii – eşecul unei idei originale
În 1995 a existat iniţiativa creării unui institut care să regrupeze toate institutele naţionale de la Bruxelles urmând a fi semnată „Declaraţia de intenţie în vederea creării unei case europene a culturii” de către toţi directorii institutelor naţionale în care se acordă prioritate parteneriatului cu o consecinţă directă asupra autonomiei acestor institute167. Iniţiativa regrupării în aceeaşi clădire (Place Plagey, Bruxelles) a institutelor culturale naţionale a aparţinut preşedintelui Fundaţiei pentru Arte de la Bruxelles. Instituţia creată a fost denumită Maison européenne de la Culture (Casa Europeană a Culturii). În pofida rezervelor exprimate de directorii institutelor naţionale, cooperarea în domeniul culturii şi-a demonstrat eficienţa, astfel că a apărut propunerea semnării unei Carte de către toţi directorii în acord cu guvernele de provenienţă. Dar ceea ce urma să se numească Déclaration d’intention en vue de la création d’une maison européenne de la Culture nu a fost niciodată semnată. Eşecul oficializării unei asemenea iniţiative promiţătoare nu a împiedicat continuarea şi aprofundarea cooperării dintre institutele
164

Decision no. 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2000 Articolul 151, paragraful 4 TUE. OJ L 63, art. 7 : „Pays tiers et organisations internationales”, p. 3 şi p. 8 : „encourager la coopération

programme OJ L 63, 10.3.2000, paragraful 7, p. 1.
165 166

internationale en vue du développement de nouvelles technologies et de l’innovation dans les différents domaines relevant du patrimoine culturel”; „encourager la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes”.
167

Pamela STICHT, op. cit., pp. 109-111. Autoarea menţionează realizarea unui interviu cu directorul

Institutului Goethe din Bruxelles care i-a permis obţinerea unor informaţii în vederea evaluării posibilităţilor de realizare ale unui asemenea proiect precum crearea Institutului European al Culturii.

95

171 172 OJ C 287/2. iar deciziile cu privire la acţiunile şi manifestările fiind luate de reprezentanţii insitutelor culturale naţionale în cadrul unor şedinţe comune.11. 29. Un progres în realizarea unui Institut European al Culturii îl constituie stabilirea „unei mai cooperări între instituţiile culturale ale statelor membre ale UE stabilite în ţări terţe. un spaţiu comun cultural european există. Berlin. creând astfel premisele pentru dezvoltarea unui spaţiu cultural european170. Încă o dată. p.2007. În Comunicarea Comisiei intitulată „O agendă europeană pentru cultură într-o lume 168 169 Ibidem.culturale pe anumite proiecte. 110. cultura este considerată din perspectiva relaţiilor externe ale UE. „actori culturali” sau „interlocutori reprezentativi în domeniu” din statele membre UE. conform principiului aplicat la nivelul Consiliului European. Paris. noiembrie 2007. Iniţiativa constituirii unei instituţii europene destinate culturii şi continuarea cooperării strânse dintre anumite institute culturale naţionale (uneori chiar coabitarea acestora)169 poate constitui baza pentru crearea viitorului Institut Cultural European care ar trebui să reprezinte de asemenea cultura europeană în exterior având drept obiective principale prezervarea diversităţii culturale şi lingvistice europene ca bogăţie a culturii europene şi dialogul intercultural. Trebuie menţionat însă că domeniile limbii şi al informaţiei rămâneau însă în atribuţiile stricte ale institutelor culturale naţionale168. organizat de Reţeaua europeană ESSE (Pour un espace des sciences sociales européen) şi Centrul Marc Bloch. câtă vreme o astfel de structură ar determina stabilirea unor obiective şi acţiuni comune ar avea drept scop „promovarea Europei”172. conducerea urmând a fi asigurată prin rotaţie de unul dintre directorii institutelor naţionale. dar şi a altor organisme. 170 Conform concluziei Raportului Grupului de Reflecţie asupra dimensiunii spirituale şi culturale a Europei (analizat mai sus). Discuţie avută de Camelia Runceanu cu Vincent Dubois cu ocazia colocviului internaţional Pour un espace européen de la production et de la circulation des produits culturels et scientifiques . 96 . 1998. şi uneori în colaborare cu alţi parteneriat decât instituţiile naţionale. inclusiv institute culturale şi echivalentele sale în aceste ţări” drept obiectiv în promovarea culturii171. La Crise des institutions nationals d’échanges culturels en Europe. cu sprijinul Comisiei Europene. Federarea institutelor culturale naţionale implica gestionarea unui fond comun. François ROCHE. L’Harmattan. deci cu atât mai probabilă punerea în comun a unor iniţiative culturale ale institutelor culturale ale statelor membre.

10. the Council.sens-public. 173 Communication from the Commission to the European Parliament. a rolului statuluinaţiune în domeniul culturii.2007. ar trebui avută în vedere nu doar ca „element indispensabil în relaţiile internaţionale”. La diplomatie culturelle dans les relations bilatérales. proiecte pilot. Iar „favorizarea dialogului intercultural şi interacţiunea între societăţile civile ale statelor membre”. Pentru a înţelege posibilitatea creării unei astfel de instituţii care ar coordona activităţile culturale la nivel european. mars 2006. dar şi un set de obiective culturale comune sau „partajate”176 la nivelul UE care să demonstreze existenţa. on a European agenda for culture in a globalized world. toate acestea formează conţinutul unei viitoare politici culturale care însă nu poate exista fără o coordonare eficientă a proiectelor comune în domeniul cultural care să creeze efecte pe termen lung. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. identitatea sa şi experienţa sa cu privire la crearea unor modalităţi de comunicare între diferite culturi”. 97 . Fără instituţii nu putem vorbi de o politică. fie ea şi în domeniul culturii. p.org/article. p.php3? id_article=235 175 176 COM (2007) 242 final. a unor interese comune în strictă legătură cu evoluţiile sociale şi politice în contextului globalizării. COM (2007) 242 final. COM (2007) 242 final. trebuie să existe în prealabil un cadru normativ care să prevadă definirea clară a valorilor culturale comune.5. comunicării şi al audio-vizualului. 6. văzută ca o contribuţie a UE la cultură175. se precizează că iniţiativele recente ale Comisiei au în vedere „o cooperare cu şi între instituţiile culturale ale statelor membre în scopul difuzării unor mesaje importante despre Europa. 174 De remarcat apariţia termenului de „diplomaţie culturală”. regionale sau locale.globalizată”173 în cadrul secţiunii dedicate relaţiilor externe ale UE. în funcţie de organismele care asigură politica culturala. http://www. 7. deseori criticat ca fiind posibil de aplicat doar în anumite condiţii. incluse). înscrisă între obiectivele specifice ale agendei europene a culturii. acţiuni comune în domeniul culturii (sectorul informaţiei. ceea ce este presupune o diplomaţie culturală174. ci şi în perspectiva coordonării acţiunilor naţionale în domeniul culturii în interiorul UE şi stabilirii bazelor pentru o politică culturală la nivel european. Vezi François ROCHE. dincolo de interesele naţionale. proiecte simbolice şi specifice. Programe comunitare. Toate acestea ar duce la o reevaluare a obiectivelor politicilor culturale naţionale şi mai departe.

Capitolul unu propune mai multe concluzii: (a) definirea conceptului de identitate europeană este practic imposibilă în acest moment. 98 . CONCLUZII Primul capitol prezintă extensiv peisajul lingvistic contemporan. (b) din punct de vedere strict normativ. esenţa proiectului european fiind chiar respectul alterităţii. dar respectul acordat diversităţii lingvistice trebuie subliniat prin măsuri având o intensitate egală cu cele prin care sunt garantate acele valori care sunt considerate a fi valori comune europene. dar care nu se pot derula decât printr-o cunoaştere a mai multor limbi. dar şi în mod indirect prin politici şi programe al căror scop primar este altul. explicit. provocarea pe care multilingvismul o adresează instituţiilor UE. (b) în UE multilingvismul este promovat în mod direct.7. Concluziile sunt următoarele: (a) importanţa comunicǎrii în alte limbi pentru UE este dată de includerea ei printre cele opt competenţe principale ale învăţării continue. trece în revistă aspecte legate de învăţarea limbilor în învǎţǎmântul universitar şi preuniversitar. prin portalul „Europa şi multilingvismul”. definirea normativă şi non-normativă a valorilor comune europene şi problemele generate de echivalenţa lingvistică a termenilor folosiţi în documentele de bază ale UE în limbile oficiale. Capitolul doi prezintă forme de diseminare a multilingvismului în domeniile educaţiei şi în sectorul audiovizual. face referiri la raportul public – privat în învăţarea limbilor şi prezintă rolul certificatelor de competenţă lingvistică pe piaţa muncii europeană. verificare şi supraveghere rolul semnificativ în acest sens revenind mecanismului continuu de formare şi informare a traducătorilor. diversitatea lingvistică nu face parte din valorile comune europene. modalităţi de protecţie a limbilor. (c) deşi mecanismul comunitar multilingv de comunicare instituţionalǎ este complex. s-au dezvoltat proceduri care garantează calitatea traducerilor prin revizie.

(d) România.(c) există o reală şi evidentă lipsă de date asupra furnizorilor de servicii lingvistice în România ceea ce impune iniţierea unui studiu pentru cunoaşterea situaţiei româneşti. Promovarea dialogului intercultural în Uniunea Europeană. Capitolul cinci. (b) modalităţile practice de promovare a multilingvismului în UE s-au dezvoltat în timp pe cele trei paliere de utilizare ale termenului de multilingvism – la nivelul cetǎţenilor. concluzionează că: (a) multilingvismul este difuz în întreaga filozofie a construcţiei europene fiind statuat ca pricipiu încă din 1954 în Convenţia Culturală Europeană a Consiliului Europei. ca stat membru al UE. (b) inexistenţa unei sfere publice europene duce la necunoaşterea şi dezinteresul faţă de drepturile cetăţenilor europeni. Promovarea instituţională a multilingvismului. Este prezentată propunerea Comisiei pentru o comunicarea centrată pe cetăţean şi descentralizarea canalelor de comunicare între cetăţean şi instituţiile UE. Acest studiu va contribui la adoptarea de strategii de dezvoltare la nivel naţional şi la inserarea României în peisajul european. Concluziile propuse sunt: (a) spaţiul cultural european comun se constituie într-o manieră dinamică în baza unui dialog intercultural permanent între popoarele Europei. la nivel instituţional şi la nivel intra-instituţional. prin contribuţia la programele europene şi facilitarea colaborǎrii dintre diverşii furnizori la nivel european. trebuie să fie aliniată la bunele practici din domeniul multilingvismului prin generarea unui program pentru descrierea competenţelor lingvistice pentru limba română ca limbă străină şi dezvoltarea/adoptarea unui certificat recunoscut internaţional de competenţǎ lingvisticǎ. 99 . Capitolul trei. Capitolul patru abordeazǎ Drepturile cetăţeanului european şi influenţa multilingvismului propunând două concluzii: (a) discriminarea lingvistică folosită pentru restricţionarea accesului pe piaţa muncii într-un stat membru UE poate reprezenta o excepţie de la principiul tratamentului egal. oferǎ o sumarǎ trecere în revistǎ a dificultăţilor legate de definirea dialogului intercultural. prezintǎ programele UE destinate promovării dialogului intercultural şi analizeazǎ metode de promovare a dialogului inter-religios pe plan european. cu accent pe relaţia între dialogul inter-religios şi cel intercultural.

(c) în prezent valorile culturale rămân slab definite. dar şi a unor tradiţii regionale. (d) religiile acceptă implicarea Consiliului Europei în dialogul inter-religios mai mult decât pe cea a UE. dar fără instituţii nu se poate vorbi de o politică nici măcar în domeniul culturii. datorită faptului că intervenţia Consiliului Europei se rezumă la instrumente de soft law. În direcţia unei politici europene a culturii ?. neavând însă competenţe în vederea promovării dialogului inter-religios. cu valoare simbolicǎ. (c) Uniunea Europeană promovează dialogul cu religiile prezente pe continentul european. Capitolul propune următoarele concluzii: (a) diversitatea culturală europeanǎ reprezintǎ o pluralitate a tradiţiilor naţionale. autorii subliniazǎ modificǎrile apǎrute în lume prin dezvoltarea unei societăţi informaţionale.(b) dezvoltarea spaţiului public european are loc nu printr-o omogenizare lingvisticǎ. dar de la data intrării în vigoare a Tratatului de Reformă respectul datorat diversităţii culturale. constituind una dintre resursele cele mai importante ale Europei. (d) deşi identitatea culturală europeană se află la baza identităţii politice europene. lingvistice şi religioase va avea aceeaşi valoare normativă ca şi celelalte prevederi ale acestui Tratat. În capitolul şase. a unor politici editoriale menite să favorizeze publicaţii sau ediţii bilingve care să atenueze astfel dominaţia textelor redactate în limba engleză. prin estomparea sau dispariţia unor tradiţii lingvistice în Europa. „moştenire culturală” şi a modalitǎţilor de abordare ale politicilor de garantare ale dreptului la culturǎ în ţările membre. ea rămâne imposibil de definit şi doar simbolic afirmată. 100 . (b) este necesară definirea conceptului de „moştenire culturală comună” în dreptul comunitar ca o măsură de clarificare a termenilor ce stau la baza unei viitoare politici culturale europene. Se propune o discuţie asupra definirii conceptelor de culturǎ. (e) încercarea de constituire a unui Institut European al Culturii a fost un eşec. care se cere tratată ca o bogăţie în contextul actual al globalizării. ci prin crearea unor reţele între parteneri culturali din diferite ţări europene. şi nu se acţionează prin stabilirea de norme imperative sau politici publice în domeniu. de influenţare.

O modalitate concretă de colaborare între EBLUL şi instituţiile UE este realizarea unui dicţionar al limbilor regionale şi/sau minoritare vorbite în statele membre UE. 2. Comisarului european pentru multilingvism i s-a reproşat faptul că ar fi trebuit să combată recunoaşterea acestei limbi care este în realitate 101 . însă Uniunea Europeană va trebui să se implice mai mult în protecţia acestor limbi. precum şi instituţionalizarea acestui tip de colaborare.a generat reacţii diverse în România dar şi la nivelul Parlamentului European cu ocazia discutării acestora. Semnarea pe data de 10 octombrie 2007 a două acorduri între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană . ca urmare a menţiunii că sunt încheiate şi în „limba moldovenească”.The European Bureau for Lesser-Used Languages).Acordul privind facilitarea regimului de vize şi Acordul privind readmisia persoanelor aflate în situaţia de şedere ilegală . RECOMANDĂRI 1. Pentru a promova mai bine diversitatea lingvistică în cadrul Uniunii Europene. 8. Limbile minoritare şi/sau regionale se află în atenţia Consiliului Europei.(f) este necesar un cadru normativ care să prevadă definirea clară a valorilor culturale comune şi elaborarea unui set de obiective culturale la nivelul UE care să demonstreze existenţa unor interese comune în strictă legătură cu evoluţiile sociale şi politice în contextul globalizării. păstrând relaţia de complementaritate între cele două instituţii. este necesară întărirea colaborării între instituţiile UE şi Biroul European pentru Limbi mai puţin Utilizate (EBLUL .

cât şi din perspectiva 102 . 3. MCC). Comisia Europeană ar trebui să reflecteze mai aprofundat asupra raportului între limbile sale oficiale şi limbile statelor extracomunitare cu care are încheiate diferite tipuri de parteneriate şi mai ales asupra formelor în care se concretizează acest raport. Este deasemenea necesară definirea elementelor care să fie subsumate unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română. Lipsa unei asemenea reacţii este generată de faptul că nu este foarte clar în prezent din punct de vedere normativ dacă în realitate competenţa UE se rezumă la limbile oficiale ale statelor membre sau se extinde şi la limbile statelor extra-comunitare. să cunoască o dinamică a numărului de străini care vor dori să studieze sau să lucreze în organizaţii publice sau private aflate pe teritoriul său în cadrul cărora limba de lucru este româna. comandat de Comisia Europeană. cât şi centrele universitare care ar trebui să dedice mai multe eforturi în direcţia cercetării impactului diversităţii lingvistice asupra pieţei muncii. Aceste persoane vor avea nevoie de cursuri moderne. mai ales că multe dintre aceste limbi ale statelor extra-comunitare sunt recunoscute drept limbi minoritare şi/sau regionale de multe din statele membre UE. în aşa fel încât menţiunea că respectivele acorduri sunt semnate în limba română să fie suficientă. Acest deziderat este necesar atât din perspectiva alinierii României la soluţiile de succes practicate în alte state membre UE. MECT. Recomandăm redactarea unui studiu care să privească exclusiv această temă.inexistentă. Considerăm că este nevoie de dezvoltarea unei proceduri de evaluare a competenţei lingvistice a străinilor care vorbesc sau doresc să înveţe limba română. precum şi de teste de evaluare a competenţei de comunicare în limba română. MIRA. la fel ca şi alte state membre UE. interactive de învăţare a limbii române. Pentru definirea acestei proceduri este necesar un efort inter-instituţional care să implice atât ministerele interesate (MJ. în măsura în care există acorduri bilaterale cu aceste state în legătură cu care există obligaţia de a preciza ce fel de versiuni lingvistice pot produce efecte juridice. iar pe baza acestui studiu să se definească ulterior o poziţie oficială a UE în această problemă. Ambele opţiuni se află încă într-o etapă incipientă. Este de aşteptat ca în următorii ani România.

ci exclusiv bilaterale (acorduri între ministerele de resort). instituţiile UE vor trebui să găsească o formă prin care să faciliteze predarea unor cursuri de limbă maternă.alinierii la bunele practici existente pe plan internaţional care prevăd . în măsura în care instrumentele de predare se vor dovedi cele adecvate. odată cu amplificarea fenomenului circulaţiei forţei de muncă pe teritoriul UE. Studierea limbii române la acest nivel nu va duce la separarea pe motive lingvistice a comunităţilor de români de mediul lingvistic în care aceştia se află. profilul consumatorului şi. protecţia limbii române nu mai poate fi făcută prin mijloace exclusiv naţionale. cât şi extra-comunitari. Soluţia studierii unei limbi oficiale UE care nu este de circulaţie internaţională (cazul limbii române dar nu numai) într-un alt stat membru UE este deocamdată într-o etapă incipientă. Intervenţia UE în acest domeniu va trebui să fie subsidiară acţiunii acestor state membre. accesibil. în paralel cu eforturile făcute de statele ai căror cetăţeni doresc acest lucru. potenţialul pieţei pentru aceste servicii. Considerăm că. asupra situaţiei reale din domeniu.existenţa unor instrumente moderne de evaluare şi predare a unei limbi. În condiţiile unei mobilităţi ridicate a cetăţenilor români în interiorul UE. ci va întări dialogul intercultural. Această constatare este valabilă dealtfel şi pentru alte state membre UE. 5. Această recomandare este valabilă şi pentru alte state membre UE care se află în căutarea unor soluţii pentru evaluarea competenţei lingvistice a străinilor – atât resortisanţi comunitari. 4. nu există până în prezent un studiu ştiinţific integrat. Deşi învăţarea limbilor este în România o activitate cu rezultate pozitive. mai ales. Ţinând cont că Grupul la nivel înalt în materie de multilingvism recomandă Comisiei Europene în 103 . nefiind definite mecanisme de intervenţie ale UE. însă pentru punerea în aplicare a principiului subisidiarităţii în acest caz este necesar un efort de reflecţie aprofundată. Prezenţa unor numeroase comunităţi de cetăţeni români în state membre UE precum Spania sau Italia a dus la identificarea unor soluţii prin care limba română să fie studiată şi în aceste ţări ca parte a curriculei şcolare.în condiţiile pieţei globale a capitalului şi a liberei circulaţii a forţei de muncă . cu identificarea clară a furnizorilor de servicii lingvistice.

la o dificultate reală de promovare a multilingvismului. activitatea de traducere şi de interpretare angrenând un număr impresionant de funcţionari care activează în cadrul instituţiilor UE. în cele din urmă. 6. În prezent.Raportul final să încurajeze crearea reţelelor locale/regionale pentru învăţarea limbilor în statele membre. Este însă imperativ necesar să se traseze o asemenea linie de demarcaţie. Acest studiu disponibil pe Internet şi în alte limbi ar oferi date despre România potenţialilor parteneri furnizori de servicii lingvistice doritori a atrage România în proiecte de parteneriat. ca parte a unei evaluări mai ample a situaţiei existente pe plan european. Dintre aceste proiecte ar trebui să aibă prioritate la finanţare din partea UE mai ales cele care pun accent pe metode de educaţie de tip edutainment. Cea mai concretă formă. Linia de demarcaţie între eficienţă şi respectarea diversităţii lingvistice în cadrul UE este dificil de trasat în acest moment. germana). recomandăm o primă măsură care constă în demararea unui proces de monitorizare iniţiat de Comisia Europeană care să stabilească situaţiile în care 104 . ca în cazul altor organizaţii supranaţionale. compuse dintr-o varietate de furnizori şi să sprijine colaborarea acestora la nivel european. Pentru a face faţă acestei provocări. prin care UE promovează multilingvismul ca valoare comună europeană este dată de recunoaşterea a 23 de limbi oficiale. de lucru. nu s-a adoptat varianta definirii şi impunerii unor limbi procedurale. Oficiali ai UE au subliniat paradoxul multingvismului la ora actuală : cu cât se folosesc mai multe limbi în raporturile dintre instituţiile UE şi în relaţia acestor instituţii cu cetăţenii. gestionarea multilingvismului a devenit din ce în ce mai dificilă şi mai costisitoare. vizibilă pentru cetăţeanul european. de lucru (engleza. încă de la începutul construcţiei europene. cu atât întregul proces devine mai dificil de gestionat şi mai consumator de timp. franceza. Multilingvismul a stat la baza creării Comunităţilor Europene prin faptul că. Promovarea acestui atribut trebuie să stea şi în continuare la baza oricărei acţiuni comune pe plan european care urmăreşte respectarea diversităţii lingvistice. Pentru a ajunge la acest rezultat. ceea ce duce. recomandăm elaborarea unui astfel de studiu la nivel naţional pentru identificarea furnizorilor din România. în multe situaţii este preferată utilizarea limbilor procedurale.

Bogăţia moştenirii religioase europene a influenţat pozitiv formarea culturilor naţionale europene. Problema multingvismului în Uniunea Europeană nu poate fi separată de cea a dialogului intercultural. ci este necesar să se adâncească relaţia de complementarite existentă în prezent. Promovarea în spaţiul comunitar şi extra-comunitar a culturilor naţionale din statele membre UE. etc. Preambulul Tratatului Uniunii Europene. precum şi crearea unui spaţiu comun cultural european. Nu există o formă instituţională de promovare a tuturor limbilor oficiale UE prin 105 . Institutul Francez. dimpotrivă. se impune o mai strictă respectare în practică a principiului egalităţii tuturor celor 23 de limbi oficiale ale UE. lingvistice şi religioase în Europa. Institutul Cervantes. deoarece diversitatea lingvistică este strâns legată de cea a culturilor. confirmă aceste legături prin referinţa deopotrivă la moştenirea culturală şi la cea religioasă a Europei. diversitatea culturală din cadrul UE se află într-o puternică corelaţie cu cea religioasă. Acţiunile UE şi cele ale Consiliului Europei nu trebuie să se suprapună. Anul European al Dialogului Intercultural nu trebuie să fie promovat prin acţiuni formale care să pună în prim plan actori instituţionali cărora le lipseşte în fapt dispoziţia de a intra într-un dialog real. interreligios şi multilingvism să sporească în vizibilitate. în condiţiile în care alte organizaţii pan-europene. precum şi a limbilor oficiale folosite în aceste state se face în prezent prin intermediul institutelor culturale naţionale (British Council.recursul la limbile procedurale. 7.). La rândul ei. Recomandăm ca relaţia între multilingvism. au realizat importanţa promovării la parametri compatibili a celor două tipuri de dialog. ci trebuie să constituie o ocazie pentru a avea o reflecţie aprofundată asupra originilor şi viitorului diversităţii culturale. 8. cum ar fi Consiliul Europei. Faptul că prin Tratatul de Reformă dialogul între religiile prezente pe continentul european şi UE va fi instituţionalizat trebuie să genereze acţiuni concrete prin care legătura între dialogul intercultural. Institutul Cultural Român. de lucru este imperios necesar şi cazurile în care. dialog intercultural şi dialog inter-religios să fie pusă în valoare cu ocazia acţiunilor care vor marca anul 2008 drept An European al Dialogului Intercultural. în forma în care este integrat în Tratatul de Reformă. Institutul Goethe.

În condiţiile în care UE consideră cultura drept domeniu de intervenţie. la nivelul institutelor culturale naţionale. Pe viitor. urmând ca de abia ulterior să se treacă la următoarea etapă (în funcţie de succesul eventual al celei dintâi) : crearea instrumentelor pentru promovarea în interiorul şi în exteriorul UE a acelor trăsături comune. Eşecul iniţiativei creării unui Institut European al Culturii nu înseamnă că acest proiect nu trebuie să fie în continuare în atenţia celor care gestionează culturile naţionale şi a responsabililor culturii din cadrul Comisiei Europene. considerăm că se impune definirea unei strategii comune europene pentru a defini posibile atribuţii ale institutelor culturale naţionale care să fie promovate în comun. există suficiente mijloace de acţiune la nivelul UE (cum ar fi de exemplu programul Cultura 2000). a diversităţii lingvistice şi implicit a multilingvismului. europene ale culturilor naţionale. pornindu-se de la necesitatea promovării în comun. iniţiative de genul Institutului European al Culturii ar trebui să fie puse pe alte baze ca până acum.intermediul institutelor culturale. Pentru ca acest spaţiu să aibă o conotaţie concretă pentru cetăţeanul european. în acelaşi timp. 106 . ceea ce înseamnă că statele membre UE au dreptul de a-şi stabili propriile direcţii de promovare a culturii naţionale dar. orice iniţiativă trebuie să pornească de la concluzia exprimată în Raportul Grupului de Reflecţie asupra dimensiunii spirituale şi culturale a Europei care consideră că există un spaţiu comun cultural european.

Leicester University Press. Suhrkamp. Bucureşti. La crise de la culture. Editura Fundaţiei Anastasia. Pentru un creştinism al noii Europe. 1990 107 . Interprétation des lois. Humanitas. 2006 Radu CARP (ed. Frankfurt am Main. Politik in der Globalisierung. CĂRŢI ŞI ARTICOLE Hannah ARENDT.André CÔTÉ. vol. Paris. Bogdan TĂTARU – CAZABAN. 2ème edition. Yvon Blais.) Un suflet pentru Europa. Anca MANOLESCU. 1998 Pierre BOURDIEU. 1972 Anthony ARNULL. Radu CARP. Actes de la recherche en sciences sociales. 1990 Teodor BACONSKY. ICĂ jr. 2007 Ulrich BECK (ed.BIBLIOGRAFIE 1. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic.. Elena ŞTEFOI. Editura Universităţii din Bucureşti. Gallimard. no. Bucureşti. 145/2002 Radu CARP. Proiectul politic european – de la valori la acţiune comună. The General Principles of EEC Law and the Individual. Bucureşti. III. 2005 Pierre .). Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. Ioan I. Leicester. seria Boltzmann. Montréal.

2005 Karl Johan LÖNNROTH. Translation practices in the Commission. http://ec.1/2003 (varianta în limba franceză : De la tolérance religieuse aux droits culturels. 1991 Koen LENAERTS. 3/1999 Ansgar KLEIN et al (eds. Parlement puissant. Laurent BOUVET. Christophe JAFFRELOT.pdf 108 . Constitutional Law of the European Union. Futures. Paşi spre integrare.) Bürgerschaft. ‘Culture 2000’. vol. Critique internationale. Religie şi drepturile omului în România. 7. http://ec. Editions de l’Université de Bruxelles. L’égalité de traitment en droit communuautaire: un principe unique aux appearances multiples. PHILIPPE POIRIER. From global to local: multilingualism in action. Sweet & Maxwell. Cahiers de droit européen. 2005 Vincent DUBOIS. Paris. Intolerance and Discrimination.2/March 2006 (réalisé par) Riva KASTORYANO. PUF. vol. 1. Paris. Le multiculturalisme au coeur. Over the rainbow: Languages and law in the future of the European Union. Leske & Budrich. 2004 Maria GĂINAR. vol. Opladen.eu/translation/reading/articles/pdf/20060919_commission_head_of_repre sentations_en. 13. Öffentlichkeit und Demokratie in Europa. Limes. La politique culturelle. Belin. Romanian Journal of European Affairs. Cités. no. Bruxelles. électeurs absents? Les élections européennes de juin 2004. London.eu/translation/reading/articles. 21 September 2006. no.pdf/20060921_cicebtranslation_practices_en. Karl Johan LÖNNROTH. Entretien avec Michael Walzer. 38.Pascal DELWIT. mise en place d’une politique culturelle. 1999 Sandu FRUNZĂ (coord. 2003 Koen LENAERTS. 2003) Margot HORSPOOL. Piet VAN NUFFEL.europa. I.CON. no.). no. Genèse d’une catégorie d’intervention publique. 2nd edition.pdf. 2/2007 Jürgen HABERMAS.europa. CICEB conference – Committee of the Regions. Cluj – Napoca.

45. State and Church in the European Union. Le droit de la culture et le droit à la culture. Circulation des livres de littérature et de sciences sociales et évolution de la place de la France sur le marché mondial de l’édition (1980-2002) . Training and development in transition: A Romanian Perspective.A Cultural History. 1993 Gerhard ROBBERS (ed. Europe . Duelling languages: Grammatical structures in codeswitching. 1999 Loukas TSOUKALIS. 2006 (volum coordonat de) Miruna TĂTARU – CAZABAN. Paris. avec le concours du Ministère de la recherche. Routledge. Oxford.). 2004 Anne-Marie THIESSE. London. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. IATEFL TDTR 3. Nomos. Culture européenne ou Europe des cultures ? Les enjeux actuels de la politique culturelle en Europe. L’Harmattan. vol. Seuil. vol. Paris. Rapport de recherche. issue 4/June 2006 109 . Centre de Sociologie Européenne (CNRS-EHESS). Does a public sphere exist in the European Union? An analysis of the content of the debate on the Haider case.) Drăgan STOIANOVICI. 1998 Dominique REYNIÉ. 1998 Marius SALA. Logica şi dreptul. la dir. Baden – Baden. Paris. 2000 (ed. Oxford University Press. 2007 Pamela STICHT. La Crise des institutions nationals d’échanges culturels en Europe. La création des identités nationales. Ioana VINTILĂ RĂDULESCU.gov. 2nd edition. ESF. http://www. L’Harmattan. 2nd edition.). Teologie şi politică. 2005 François ROCHE. Paris.uk/files/kfile/Loukas-final. Editura Univers Enciclopedic. Europe XVIIIe-XXe siècle. Bucureşti.Carol MYERS – SCOTTON. Whitstable. Bucureşti. European Journal of Political Research. Bucureşti. De la Sfinţii Părinţi la Europa unită. Anastasia. L’opinion européenne. 2001 Gisèle SAPIRO (ss. Bruno CAUTRÈS (dir. 1993 Mariana NICOLAE. Limbile Europei. Paris. Why we need a Globalization Adjustment Fund.). 2001 Peter RIETBERGEN. 2006 Alain RIOU. Paideia.pdf Marianne VAN DE STEEG. Paris. La Traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux.

pdf CILT (The National Centre for Languages)/InterAct International. http://ec. A Report to the European Commission. Reviving Multilingual Education for Europe.10. Meridiane.pdf 3. 6. 56. http://ec. Bronislaw GEREMEK. 11 – 17 februarie 2005) Jenny BRADSHAW. 1992 2. ELAN . Concluding Remarks on the Spiritual and Cultural Dimension of Europe. Bucureşti.europa.1958 110 .europa. October 2004 (traducerea în limba română: Ce ţine Europa la un loc ? Dilema Veche.pdf High Level Group on Multilingualism. Directorate General for Education and Culture. DOCUMENTE OFICIALE ALE INSTITUŢIILOR UE Regulation no. Vienna/Brussels. Final Report.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en. Inventory of Language Certification in Europe.Immanuel WALLERSTEIN. nr. OJ P 17.europa. Catherine KIRKUP. 2006. Sistemul mondial modern.pdf Jean-Claude BEACCO.Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise) http://ec. http://ec.eu/education/policies/lang/doc/inventory.europa. Krysztof MICHALSKI.1/1958 determining the languages to be used by the European Economic Community. RAPOARTE COMANDATE DE INSTITUŢIILE UE Kurt BIDENKOPF.eu/education/policies/lang/doc/elan-final-report_en.eu/education/policies/lang/policy/report/beacosum_en.

pdf European Commission. 14. Report on the implementation of the Action Plan „Promoting language learning and linguistic diversity”. 25.01.2007 Commission of the European Communities.Decision no.2000 Communication from the Commission.2003 Commission working document. 1.12. 25. COM (2000) 843 final.2000 Recommendation no. http://ec.2002 111 .2001 Commission of the European Communities. Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General Principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission. 18. 10. 2006 European Commission. A Field Guide to the Main Languages of Europe. Brussels.12. European Governance. (2001) 428 final.2006 Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on granting a derogation pursuant to Article 19 (2) of the EC Treaty.9. 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001 OJ L 232.2000 Decision no. Brussels.7.9. presented under Article 14 (3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament.12. Brussels. COM (2002) 704 final. 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2000 programme OJ L 63. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. COM (2003) 31 final.3. White Paper on a European Communication Policy. Brussels. http://ec. 18. Brussels.eu/dgs/translation/bookshelf/brochure_en. COM (2007) 554 final.europa.2. Brussels.eu/dgs/translation/bookshelf/2007_field_guide_en. OJ L 394. 27.pdf Communication from the Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 elections to the European Parliament – Right of Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals to vote and stand in elections to the European Parliament. Translating for a Multilingual Community. COM (2006) 35 final. A White Paper. 11.europa.

5.5. Brussels. 10.1992. COM (2005) 525 final. An intensified Modern-Language Teaching Programme for Europe Recomandarea nr.1954. COM (2005) 596 final. 22.12.12. 19. The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.11. Brussels. 194 Rezoluţia nr. European values in the globalised world – Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government. Modern languages in Europe CONVENŢII UNESCO Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial. 814/1977. Paris. 18 Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. cultural şi natural. 8. 11177/07 DOCUMENTE OFICIALE ALE CONSILIULUI EUROPEI Convenţia Culturală Europeană. 16 noiembrie 1972 Convenţia pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.2005 Communication from the Commission to the European Parliament. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A new framework strategy for multilingualism.2005 Communication from the Commission to the Council. Paris. the Council. the Council.2003 Communication from the Commission to the European Parliament. on a European agenda for culture in a globalized world. Brussels. Paris. COM (2007) 242 final. 17 octombrie 2003 112 . The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. ETS no. the European Parliament. Brussels European Council 21/22 June 2007 Presidency Conclusions. Brussels. 2/69. COM (2003) 174 final. ETS no.10.Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on measures taken by Member States to ensure participation of all citizens of the Union to the 2004 elections to the European Parliament in an enlarged Union. 20.2007 Council of the European Union. Strasbourg.4.

study coordinator Manuela NEVACI178 Mariana NICOLAE179 177 178 Associate professor. Faculty of Political Sciences. Ph.D. Ph. A ROMANIAN PERSPECTIVE Authors: Radu CARP177 . the Bucharest Academy of Economic Studies 113 . SJD. University of Bucharest Junior researcher.Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale. 6 MULTILINGUALISM AND INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE EUROPEAN UNION.. 20 octombrie 2005 The European Institute of Romania Project SPOS 2007 – Studies for strategies and policies Study no.D. Paris.. The Linguistic Institute „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” of the Romanian Academy 179 Associate professor. Faculty of International Business and Economics.

The European linguistic landscape – a presentation B. Faculty of Arts. Bucharest December 2007 CONTENTS 1. Protection of regional and minority languages. regional and national protection of languages in the European context.. candidate. C. Issues generated by the linguistic equivalence of terms used in official languages in the basic EU documents 180 181 Ph. No part of the opinions expressed in this material may be made public. University of Bucharest. Paris Professor. The official languages in the EU Member States. EU institutions and the challenge of multilingualism – the case of the European Parliament D. Interpretation of terms that designate common European values depending on the linguistic context E. The Linguistic Institute „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” of the Romanian Academy 114 . Local. THE EFFECTS OF EU ENLARGEMENT ON LINGUISTIC AND CULTURAL DIVERSITY A.Camelia RUNCEANU180 Nicolae SARAMANDU181 Not to be circulated except within the group of interest.D. Ph. Standard and non-standard definition of common European values.D. University of Bucharest / Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Methods of promoting multilingualism in EU institutions E. Methods of promoting multilingualism at European level B. The role of linguistic competence certificates on the European labour market F. Means of promoting multilingualism in companies operating on the European territory C. the right to address the European institutions and to receive an answer in own language 115 . MULTILINGUALISM IN EUROPEAN CONTEXT A. Learning languages in various education cycles (university. Promoting the Romanian language as study language in the EU Member States G. pre-university) and professional formation/reconversion D. Public – private relationship for language learning E. EUROPEAN CITIZENS’ RIGHTS AND THE INFLUENCE OF MULTILINGUALISM A. INSTITUTIONAL PROMOTION OF MULTILINGUALISM A.2. Multilingualism in education and the audio-visual sector C. Exercising European citizens’ rights in multilingual context: the right to elect and run for office in local elections and for the European Parliament. Outsourcing in multilingual contexts 3. Expert groups in the field of multilingualism created by the European Commission 4. Methods of promoting multilingualism in universities D. Definition of multilingualism B.

Cultural policies and the right to culture in national and European context B. RECOMMENDATIONS 8. PROMOTING INTER-CULTURAL DIALOGUE IN THE EUROPEAN UNION A. The relation between inter-cultural and inter-religious dialogue. TOWARDS A EUROPEAN POLICY OF CULTURE? A. Linguistic discrimination used for restricting access to the labour market in a EU Member State – exception to the principle of equal treatment? 5. Definition of inter-cultural dialogue B. CONCLUSIONS 116 . EU programmes dedicated to the promotion of inter-cultural dialogue C. A European Institute of Culture – the failure of an original idea 7. Methods of promoting inter-religious dialogue at European level 6. European cultural heritage and European cultural patrimony C.B.

117 . which account for 95% of the population of the geographic Europe. this is what distinguishes Europe from the other continents (with the exception of Australia). France and Spain. most states on the European continent are medium and small size countries. Strictly speaking. to a single linguistic family: the large Indo-European family. Ukraine. from the point of view of their relatedness. THE EFFECTS OF EU ENLARGEMENT ON LINGUISTIC AND CULTURAL DIVERSITY A.1. In terms of area. as well as the languages spoken by immigrant communities. a great variety of regional and minority languages. The European linguistic heritage is a resource that should be valued. in this order. 23 official languages and 60 minority languages. Turkey. The European linguistic landscape – a presentation Linguistic diversity in Europe is a reality of everyday life – 27 Member States. In a restrained sense. The European part of the Russian Federation accounts for one quarter of its area and that of Turkey – only 3%. where there is a great number of language families. the greatest majority of European languages belong. the Russian Federation. of which the Russian Federation and Turkey have a great share of their territory in Asia. the largest being.

including its varieties – German. the only Romanic language in Eastern Europe. The languages of the Germanic branch. the Gaelic and the Irish. 118 . as well as in the British isles and in Scandinavia) are reunited in the following groups: Scandinavian/Septentrional (the Danish. the Retoroman (the Friuline. spoken mainly in the South and West of Europe. the Galo-Romanic group (the French and its dialects Oil. grouped in branches. the Iudeo-Spanish – with a special situation). Feroise. the Gaelic in Scotland.The greatest role in the final linguistic situation in Europe is incumbent on the migration of peoples that contributed to the fall of the Roman Empire. the only one that spread on all continents in the modern era. It comprises about 150 languages. Among the Indo-European languages currently spoken in Europe there are two languages of the Baltic branch – the Latvian and the Lithuanian – and four of the Celtic branch: the Breton. the Scottish. Dolomitic-ladine. the Southern one (the Bulgarian. with its dialects South to the Danube – Aromanian. Slovac. It is also spoken in Asia through indigenous languages. Polish. Romansh). Swedish) and Occidental (the English. The Romanic languages. The languages of the Slav branch. are divided into three groups: the oriental one (the Byelorussian. Frisone . the Ibero-Romanic group (the Portuguese and Spanish with their dialects. the Iliric. Russian – which spread out to Asia too and the Ukrainian). at the origins of the Romanic languages). Occitan – including the Gascoigne – and the Franco-provence speaks). the Italo-Romanic group (the Corsican. Monegasque. the Gaelgue. Serbian. Islandic. the Catalane being a bridgelanguage between the last two groups. as an “island” of Latinity in a mainly “Slav” sea. namely the Germanic and Slav ones. Macedonian. Italian. Yiddish – with a particular genesis and characteristics – Luxemburguese and Neerlandese/Dutch. of which some contain extinct languages: the Italic language (represented mainly by Latin. Megleno-Romanian and IstroRomanian). it is represented on other continents through “imported” languages. as the Flemish variant). Sard). spoken in the Western and Northern parts of the continent (to the East of the Rhine and to the North of the Danube. Czech. the Traco-Dacian and so on. Sorabe) and the Pomak. Norwegian. The Indo-European family is the most important in the world. it is spoken in Africa and Oceania especially as secondary languages. are reunited in the oriental group (including only the Romanian. Slovenian) and the Western one (the Cashube. spoken mainly in Southern and South-eastern Europe. Croatian. Rusyn and Ruthene.

Bashkir. Azeri. includes some tens of languages. Ostiak. the Ingrian. The Altaic family. some of them almost extinct.The non-Indo-European languages of Europe are enclaves within the IndoEuropean ones. grouping according to some sources the Centre-North/(Vei) Nakh Caucasian (the Bats. Laz. named after the Ural Mountains. Karachai. Gagaouse. Editura Univers Enciclopedic. Svan and Zan languages). where probably a common language of origin had been spoken. Mordvine. Kumar. In the fino-ugric branch are the Estonian. Mingrelian. Balkar. Sora. Vesp etc. Karaim. Hakash. Abkhaz. being statelanguages. 2001. Uzbek. the Karelian the Komi(-permiak). beside a small number of “great” languages of culture. at the geographic limit between Europe and Asia) are grouped in three or four families of separate languages: Souther/Kartvelian (the Georgian. 182 Marius SALA. Tatare of Crimea. Evenki and Nanai languages182. as well as some isolated languages.. the Vota being almost certainly extinct. Chiuvash. Nougai. 119 . the Liuda. and of the Tungus group the Even. North-Western (the Abazine. spoken on the two slopes of the Caucasus Mountains (situated between the Black Sea and the Caspian Sea. Tofalar. possibly lap (or sub-ordinated to the former one). spoken mainly in Asia and to a small extent in Europe. Livonian. Kazakh. Yakutian. samoede. of the Mongolian group only the Buriat and the Kalmuk. The Samoed branch of the family is represented by the Nenets and Selkup languages. Kara kalpak. spread out mainly in Northern Europe and the North-western part of Asia are grouped in two or three sub-branches: fino-ugric. The approximately 40 Caucasian languages. most of them are spoken in the Russian Federation (especially in its Asian part) by a small number of inhabitants. The 20-30 languages in this family. Limbile Europei [The languages of Europe]. Tu-vine. Chechen and Ingush languages) and the North-Eastern/Daguestanese families (about 26 languages: Agoul. Ud-murt. possibly the Laponian too. Most of these languages are part of the Uralic family. Bucureşti. grouped in two main branches: the Western or Turkish one and the Oriental one – the latter including the Mongolian and Tungus groups. Mari. Mansi. Hungarian. Languages of this family are spoken in States included in Europe such as Turkish-Altaic. Cerkese and Ubah languages – the last speaker of the latter died in 1992) and Nakh-Dageuestanese. Tatare. Ioana VINTILĂ RĂDULESCU. the Komim(-zirian). Turkish. the Finnish.

several languages of the family are already extinct. though they have been related to the Altaic and Sino-Tibetan families. The Bask is a non-Indo-European language of uncertain origin that are not included in any linguistic family (though being close to other various languages. Udine). Chinalug. beside one or more languages knowing also Russian. the right to issue publications in own writing and to have radio broadcasting. Bag-valine. Hinug. . in Kamcheatka and on Sakhalin Island) by the descendants of the ancient inhabitants of Siberia (hence the name of the family). Lezghine. There are phonetic and lexical differences between the male and female speak and distinction between the language of the nomads and that of the sedentary inhabitants. Chvarshine.Achvach. The Caucasian languages are spoken in Azerbaijan.ore geographic than genealogic. some have abandoned their language for the Russian). none of them having official status. Some centuries ago they used to be spoken by many people and occupied a larger area but they had been separated from each other by the Tungus and Turkic languages. according to certain opinions. Lak. spoken by very few people (many of them bilingual. among which the Caucasian ones). It contains languages endangered by extinction. on the Tchiukotka Peninsula. Of the Amer-Indian languages. 11 Caucasian languages were granted the status of literary languages. Of the three big Amerindian 120 . Tsahur. Darghine. Boliq. Tin dine. of which we mention the Tchukot. they would include the eschimo-aleuth family (which includes languages considered Amerindian in a broad sense). Georgia (including the disputed territory of Abkhazia) and in the Russian Federation. Arci. becoming small enclaves. the Eskimo of the eskimo-aleuth family is spoken in Europe. Buduch. Ghiliak. The Paleosiberian languages may form a possible phylunt or represent only a generic term. Andi. Ket and Koriak. Bejitine. Some don’t have written form or relatively recently started being written (with the exception of the Georgian language. All Caucasians in the former USSR are bilingual or multi-lingual. In the Soviet era. but not to be used in education. Avar. there had been only sporadic attempts to write in these languages before the 19th century). Chamaline. Krats. Tab saran. The Paleosiberian languages. including several families and isolated languages spoken in Northern Asia (in the Russian Federation – on the Yenissey. Rutul. Tsez. its Greenland variant being called Greenlandese. Hunzib. don’t seem to be connected to other language families.

language families. As immigrant languages are represented also the Lybic-Berber branches. Its internal classification is still controversial: it is being traditionally divided into two or three branches. the most important of which being the Javanese and Malayan (also the Indonesian variant). is represented in Europe as an immigrant language through one of the two of its important languages the Laotian. The Austronesian family shows currently the largest geographic extension in the world after the Indo-European family. The Sino-Tibetan family spoken through autochthonous languages exclusively in Asia (in the Centre and the Southeast) is the most important family of that continent and the world’s second after the Indo-European one in terms of speakers. the Hebrew and the Aramaic – languages of cult – and the Syriac. The Dravidian family is spread exclusively in Asia (in the South) and contains over 20 Preindo-European agglutinated languages that were pushed southwards by the IndoEuropean languages of India which they used as substratum. is represented in Europe exclusively through immigrant languages: two of the more important of the Mon-Khmer – the Khmer and the Vietnamese. to which belong the Berber and Cushitic. it contains 260-300 languages of which many are little known. the Cypriote Arabic (the most important language of the branch as an immigrant language). including also the Somalese. the Kam-tai branch. The Austronesian family. Most of them (180-300) are spoken in Oceania where there are very speakers. related to certain Paleosiberian languages and represented in Europe by the Maltese. of which the most important are the Indonesian (currently contested) and the Oceanic one. with a large number of speakers. formerly known as Malayo-Polynesian. Among the most important is the Amil spoken also in Europe as immigrant language. has a considerable diversity. spoken exclusively in South-East Asia and containing 100-150 languages. The Austrorai family. The AustroAsian family. only this one could belong to the big Euro-Asian family. The most important language of the family spoken in Europe as immigrant language is the Chinese. 121 . This family is represented in Southeast Asia by 1220-200 languages. and includes according to certain authors approximately 10% of the world languages. also spoken in Europe but only as immigrant languages. The Indonesian (Western) branch has 200-250 languages.

the Bambara.Of the 1050-1350 languages generically known as Negro-African are spoken in Europe only as immigrant languages. Soso of the Mande group and so on. Their main feature is the so-called tri-laterality – the skeleton of the word being a root consisting in most cases of three consonants (the only ones written down). whereas other languages kept their synthetic character (expressing grammar values mainly with fusioning morphemes). Local. Papua and Khoisan families. The Afro-Asian languages are flexionary. regional and national protection of languages in European context. the Russian etc. especially certain ones belonging to the NigerianKordofanian family namely to the Nigerian-Congolese group: of the Atlantic Occidental group. Dyula. certainly to various extents.) than the classic ones (the Latin. Soninke. most of the European languages belong to the two main types of the morphological classification of languages. Consequently. Protection of regional and minority languages The official language of a State is not identical with the national language – by which in the current socio-linguistic and judicial terminology is designated. auxiliaries etc. such as the German – as compared to the English. B. Maninka. the flexionary languages of the Indo-European family prevail. with the exception of the Australian. of these. Greek). It results from the above that almost all of the world’s language families are currently represented in Europe. as opposed to the current use. as well as the Indo-European ones. not the language of the whole nation living within a State but the language of any nationality that is being legally recognized in the State in which its 122 . the grammar values are expressed by internal flexion (vocal alternances). From the typology point of view. A number of languages are agglutinated – each grammar value being expressed by an affix that is attached to the root of words. certain modern languages – for instance the Romanic ones – are more analytical (expressing grammar values mostly with prepositions.

in Luxemburg. or territorial coverage. despite the frequent historic changes or their recently (re)gained autonomy. not officially adopted. Therefore. Some languages may be protected only at local/regional level. in this terminology the word “language” has a meaning somewhat different of the linguistic one. only in an orienting and relative way. the Croat and the Serb as different official languages). may be an idiom that the linguists consider just a variant of a language (e. the Bosnian) or sometimes even a dialect or a speak (e. in Switzerland. There are 42 official or co-official languages in Europe (considering the Bosnian. the qualification of languages as official languages at State level or at local/regional level should not be understood in an absolutistic way. the date when a certain idiom was granted the status of official language in a certain state is not always specified and sometimes it has a relative character. As a matter of fact. having somewhat different roles. A characteristic feature of the European countries is that. either in terms of functions. the protection of which is stipulated by special provisions. they are on the whole states of long-time tradition and the official language is in the same time the language of the majority of the native population 123 . In this meaning. a state may have not only one but several national languages. due inter alia to the fact that the notion of official language has varied in time. Further more. not at country level as a whole. the Frizone is considered the second official language after the Neerlandese etc. we have to deal with official languages at regional level. in this sense. the Greenlandese). in certain cases the quality of official state language does not cover the same reality in all countries. The language. the various languages are to a great extent specialized for certain functions and domains.members live. the Romansh has a somewhat different status of the other official languages. especially in the case of states that have more than one official language: the co-official languages of the same State may be in principle on equal footing in terms of rights bestowed upon them or may be hierarchised. in The Netherlands. due mainly to the social functions the respective idiom is endowed with and less to the position the linguists give to it in relation to other close varieties – be these related idioms or varieties subordinated to the respective language from the dialectologue’s point of view. permitted in parliamentary debates or in court or may be “national languages”. In Belgium for instance.g.g.

each in an independent country: the Albanese. Czech. the Romanian (the Republic of Moldova . Australia and Oceania which have opted. mainly the language or the former colonial powers. Russia). Croatia). Belarus. A number of 12 of the official European languages have this status in several independent States of Europe: the German in five States (Austria. Romania). France. and also in the Faeroe Islands and in Greenland). Distant relatives are other Western Slav languages: the Slovac.where it is also called Moldavian -. This makes the difference between the European States and most states in Africa. Serbia). for an exogenous official language. The Polish and Polab languages have also many common features. the French in four States (Belgium. Its close relatives are the Polab and Polish dialects. Germany. the English in three (Ireland. other Slav languages are related to the Polish language and can be understood to a certain extent. there are some other regional languages spoken in the EU that are not officially recognized at EU level 124 . the Netherlands). The Pomeranian is part sub-group of the Western Slav languages known as “lehitic languages”. Bulgarian. Switzerland. where it is currently “national”. Greek (Cyprus. The cashubian (spoken in the Pomerania Voivodship of Poland) and the Slovintchian (which disappeared in the early 20th century) languages are in fact its dialects. Bosnian. Inferior and Superior Sorab languages.(despite the forcible displacement of people with the aim to weaken the national native element. America. Swedish (Finland. Belgium. the Neerlandese/Dutch (Belgium in its Flemish variant. Catalane (in Andorra. Turkish (Cyprus. The minority and regional languages of Europe are: The Pomeranian (pòmòrsczi jãsëk) is a group of the lehitic dialects that were spoken in the Middle Ages on the territory of Pomerania between the Vistula and the Oder rivers. Liechtenstein). Great Britain and the un-autonomous territory the Normand Isles) and the Croat in two states (Bosnia-Herzegovina. the consequences of which being visible in the former Soviet republics). Greece). Estonian languages. Beside the languages of Ireland. Czech. Spain and Great Britain. Monaco). Switzerland. Sweden). Turkey). Malta. Croat. out of various considerations. Russian (Byelorussia. Armenian. Meanwhile. There are 30 official languages in Europe. Serb (Bosnia-Herzegovina. where it is also called Andorran). Azeri. Danish (in Denmark.

Due to the history of this island. Macedo de Cavaleiros and Bragança municipalities. The Frisian is close to the Neerlandese and Danish languages. there are many words in the Sard language that are closer to the Romanian language than to the Latin or Italian. Some of them have more speakers than the less used official languages. the “Frontier Mirandese” and the “Sendinês Mirandese”. but the reciprocal degree of intelligibility between the two is small. The Frisone language (Frysk or Frasch) is a Germanic language spoken by a small ethnic group in the Northwestern part of Europe. though those two languages exerted their influence on the Sards for hundreds of years. 125 . for thousands of years isolated from the continent and only in recent years establishing better communication with it. morphology and syntaxes) dating back to the period of the creation of Portugal (the 12th century). the Mirandese is being used more as a second language by some 15 000 individuals (though for some it still is a primary language) in the villages of the Miranda de Douro municipality and in three villages of the Vimioso municipality.(though in some cases they have official recognition in the Member States). certain characteristics of the archaic vulgar Latin had been preserved. Most speakers know Portuguese and even Spanish. There are three dialects: the “Normal Mirandese”. The Mirandese has a distinct grammatical corpus (independent phonetics. Currently. Italy and is considered to be the most conservative Romanic language. The Sard language (In Sard: limba sarda) is the main language spoken in Sardinia. which some linguists consider separate languages. while in other areas they disappeared. The Frisian contains several dialects. One of the characteristics of this language is the lack of words of Greek origin that are present in all other Romanic languages. Moreover. Mogadouro. related today to the Asturian language. It is also closely related to the English language. which in turn is considered by many as a dialect of the Spanish language. in an area of 484 km2 with ramifications in other villages of the Vimioso. It is a well preserved dialect of the ancient Leonese language of Northern Iberia. Its roots can be found in the Latin spoken in the North of the Iberian Peninsula (the Portuguese originated in the North-West). phonology. Most of its speakers live in the Frisia province (The Netherlands) and in the Schleswig-Holstein land (Germany).

in Italian. Documents written in Friulian in the 11th century and the Friulian literature. The 20th century witnessed an increasing interest for this Rhetsian language which still continues. Lia Rumantscha (The Romansh Ligue) is an umbrella organization for all the Retoroman literary associations. Surmiran. The Ladine language (Ladine native name in Ladine language. In Cazét water is “ega” and in Brach is “aga”. The Ladine spoken in the Fassa Valley (in Ladine Val de Fascia. the Friulian departed from its initial source and was subject to multiple influences from the surrounding languages: German. The Retoroman language is part of the Retsian Romanic languages together with the Friulian and the Ladin. 126 . Ladino. spoken in the Region of Friuli-Venezia-Giulia in North-eastern Italy. Unlike the Ladine. which accelerates the decline of the Retoroman dialects. as a consequence. It is a Romanic language spoken by about 35.000 individuals in the Graubünden canton and contains several very different dialects: Sursilvan. date back to the early 1300. both poetry and prose.000) but very conservative. A unified form of the language as standardized by the linguist Heinrich Schmied in 1982 is called the “Rumantsch grischun”. Sutsilvan. Puter and Vallader.The Retoroman language is one of the four official languages of Switzerland as of 20 February 1938. the speakers of its various dialects address each other in German. between the regions of Trentino-Alto Adige and Veneto. The Friulian is frequently called the Eastern Ladine. The Friulian has approximately 600. spoken by fewer people (about 30. Ladinisch in German) is a Rhetsian language spoken in the Dolomite Mountains in Italy. Venetian and Slovene. as the Ladine and the Friulian are closely related. The Friuline or the Friulian language (furlan or affectionately called marilenghe in Friulian. As a Rhetsian language it is very close to the Swiss Retoroman and the Friulian. friuliano in Italian) is a Romanic language belonging to the family of Rhetsian languages. “Cazét” spoken in the Northern half of the valley and “Brach” in its Southern part. Italian. in Italian Val di Fassa) is further divided in two subdivisions. But the standardized language enjoys a rather low level of acceptance and.000 native speakers most of them speaking also Italian.

194. Cyprus. The European Bureau for Lesser-Used Languages – EBLUL – is a nongovernment transnational organization cooperating closely with the EU. aiming at the promotion of linguistic diversity in Europe with special attention given to the regional and minority languages. Slovakia. Among the Indo-European languages. On the other hand. “EBLUL will take care not only of the speakers of endangered languages but also of the linguistic communities whose rights are not respected. but does not have official status in the Belluno province. On the whole.1992.ro. The Netherlands. Slovenia.12. 5. very small communities or that of the Italians in Slovenia”184. Sweden. Finland. Since 15 Member States have already ratified this Charter (Austria. such as that of the Sorbs. Varasin added: “a very important community is that of the Hungarians in Romania. 127 . there are also other communities. As concerns other minority languages. Spain. having certain official rights in the Trentino-South Tirol region. Hungary).org. Czech Republic. spoken by millions of people. According to Markus Varasin. The European Charter of Regional or Minority Languages. There are several languages of this kind. Germany. EBLUL holds the view that where minority languages are concerned the situation in Eastern Europe is not worse than that in Western Europe. the Celtic languages are the most related to the Italic languages. EBLUL protects the rights of the 46 million minority and regional language speakers in Europe.eblul. EBLUL has offices in all 15 EU Member States prior to the 2004 and 2007 enlargements and in many States that joined recently. ETS No. Luxemburg. Within the Council of Europe the protection of regional and/or minority languages is carried out through the European Charter of Regional or Minority Languages185. presenting its 183 184 185 http://www. Denmark. In the near future EBLUL intends to open offices in all 27 EU Member States 183. Romania. Secretary General of the organization. Slovenia and Slovakia. The Breton language (in Britany: Brezhoneg) is a Celtic language spoken in the North of France in the Britany Region (in French: Bretagner). http://www. Great Britain. such as the Russians in Letonia”.The Ladine language is officially recognized as a minority language. forming the Celto-Italic branch.divers. Strasbourg.

as well as in social life. constituting a group numerically smaller than the rest of the state’s population” or languages “different from the official language(s) of that state”. The Charter is based on the full respect of national sovereignty and of territorial integrity. By the expression “non-territorial languages” the Charter means “ languages used by the citizens of a state which are different from the language(s) used by the rest of the state’s population that despite being used on the state’s territory cannot be associated with a specific geographic area of its territory”. to promote these languages through direct actions. The expression “regional or minority languages” means languages “traditionally used in a certain area of a state by the citizens of that state. “the geographic area in which this language is the mode of expression of a number of individuals that justifies the adoption of various measures of protection or promotion” . The objectives of the Charter are the following: to recognize regional and minority languages as the expression of the cultural wealth of Europe. to respect regional and minority languages in the geographic area they are spoken. The aim of the Charter is to improve the use (both in private and public life) of regional and minority languages in the education systems. 128 . This expression does not mean “dialects of the official language(s) of the state”. the used terms are defined (Article 1). according to the Charter. The development of the former should not impede on the knowledge and promotion of the latter. The Charter was signed in 1992 and came into force in 1998. The Charter does not establish a list of languages spoken in Europe that would match the concept of regional or minority languages. The expression “area in which a regional or minority language is used” means. However. to allow for and to encourage the use of these languages in administrative and economic contexts.contents is important in the perspective of the protection of those languages by the EU. in court and in the media. The relationship between the official or co-official languages and the regional or minority ones is not seen as being antagonistic.those stipulated by the Charter. in cultural activities and in cross-border exchanges.

The official languages in the EU Member States. EU institutions and the challenge of multilingualism – the case of the European Parliament There are single official languages and co-official languages (including de facto ones. German.Of. Figures available from certain sources for the number of speakers in other states than the states of origin are sometimes non-differentiated by languages. In the case of Romania these are the Bulgarian. C. Czech. Ucrainean languages. to ban all unjustified forms of distinction. According to the Charter each State has the obligation to specify in the law on ratification each regional and minority language to which certain paragraphs of the Charter are applicable.- to facilitate and encourage the use of these languages in written and oral form. exclusion. In November 2007 Romania ratified the European Charter of Regional and Minority languages by Law no. 129 . restraining and preference linked to the use of these languages that may thwart or even endanger their maintenance and development. Meänkieli. referring to a 186 M. Hungarian. Russian. nr. 752/6. 282/2007186. even if they are not specified as such in the Constitutions of the respective States). to promote cross-border exchanges with a view to promoting these languages. in the category of official languages are also included the languages that hold this status in non-autonomous territories dependent on European states. Turk. in public and private life. as selected in accordance with the rules established by it.2007. to learn these languages at as many levels of education as possible.11. Sami. Croate. Serb. Romani and Yiddish languages. Slovak. In Sweden there are five languages recognized as minority languages: the Finnish.

Sweden 116 000) or to the Serb-Croat.10. Polish. Italian and Dutch as official languages of its institutions – the languages of the founding states: Germany. Danish and Irish were added. Therefore. As a rule. OJP 17. French. Slovak. Luxemburg and the Netherlands187. In addition.1968. meaning that only the Treaty of Ireland’s Adhesion and the fundamental texts referring to this State have been translated. the latter only as “language of the treaties”. 1/1958 determining the languages to be used by the European Economic Community. strict standards were adopted in order to guarantee the efficiency of these services and to maintain the budget costs within reasonable limits. the Estonian. The first Regulation adopted by the European Community in 1958 established the German. the EU has 23 official languages by adding Romanian and Bulgarian. p. In 1973 the English. Belgium. With each enlargement of the European Community the languages of the new Member States were integrated. 130 .whole group. 385. meaning the texts are firstly translated into the most used 187 Regulation no. the translators translate texts of an original version in their mother tongue. to translate the texts drafted in those languages the European Parliament created a “spindle” system. the European Parliament has at its disposal complex services for interpretation. Slovene languages in 2004. Italy. for instance to the Southern Slav languages (Denmark 39 000 speakers. as each language may be translated in another 22. The next languages gaining the status of official languages had been the Greek in 1981. Czech. France. To cope with this challenge. 6. On the same date Irish became official language. the Spanish and Portuguese in 1986. sometimes it became difficult to find the person mastering a certain combination of languages. especially when it comes to languages less spread out at EU level. translation and checking of the judicial texts. However. the Finnish and Swedish in 1995. after the joining of Romania and Bulgaria. after the last enlargements and the increase of the possible linguistic combinations. Maltese. Latvian. Hungarian. As of 1st January 2007. Lithuanian. Germany 1 190 000 speakers. The 23 official languages allow for 506 linguistic combinations.

minutes and shorthand reports. written and oral interpellations.500 external interpreters (auxiliary conference interpreters). the role of the interpreters is to smoothen the proceedings of the meetings so as if all were speaking the same language. While the task of translators is to produce the various linguistic versions of written documents. b) interpreting services: the main task of the interpreters of the European Parliament is to transmit with fidelity in all official languages and in real time the speeches delivered by the deputies. the meetings of the parliamentary commissions. agendas. draft reports. communications to citizens and the Member States. adopted reports. The interpreting services are called upon especially for: the plenary sessions. meetings of the political groups. such as the mixed parliamentary sessions joined by nationally elected individuals and from third countries. 131 .languages (English. briefings to the deputies etc. The Interpreters Service of the European Parliament employs about 350 interpreting officers and may resort to a reserve pool of about 2. they comprise about 700 translators whose task is to translate in all official languages several categories of documents.. amendments. the Conference of Presidents. In the future other community languages (Spanish. decisions of the European Ombudsman. of the parliamentary delegates and of the parity parliamentary meetings. among which: documents of the meetings during the sessions and of the parliamentary commissions. press conferences. There are interpreting services for all multilingual meetings organized by the official bodies of the institution. opinions. French or German). who they resort to when in need. The European Parliament has at its disposal: a) translation services. documents of other political bodies. decisions of the European Parliament’s internal bodies (the Bureau. the College of quaestors). resolutions. Italian and Polish) might become pivot languages.

Their activity consists mainly of: checking the linguistic quality and the judicial conformity of the texts to be adopted by the parliamentary commissions and subsequently in the plenary sessions. each interpreter works from the source language towards his/her mother tongue. However. the Conference of Presidents etc. Standard and non-standard definition of common European values. c) legal text checking services. The European Parliament has at its disposal about 170 jurist-linguists having the task to ensure the conformity of texts in all community languages. interpretation is assured as a rule according to need. Checking the linguistic and legal quality of texts is within the competence of the legal experts-linguists of the Parliament. During the plenary sessions when simultaneous interpretation is done into and from all the official languages of the EU a number of 800 – 1000 interpreters are being mobilized. In principle. it is not always easy to find a person capable to interpret by using a certain combination of languages. For other meetings. informing on and assisting in all theoretical and practical issues related to procedures.the pivot language. a relay system is used. D. The legislation adopted by the European Parliament addresses a number of about 500 million citizens.- meetings of the internal decision making bodies of the parliament (the Bureau. In this case. the legislation should be identical and without any ambiguity in all languages. preparing the election lists for the plenary session. from the first draft of the texts to their adoption in plenary sessions. as there are 506 possible linguistic combinations. Interpretation of terms that designate common European values depending on the linguistic context 132 . namely interpreting from one language into another passing through a third one .). checking and registering the presented amendments.

and the respect of human rights. 133 . 2006. the Treaty establishing a Constitution for Europe included (in Article 2) a reference to the common European values. This attempt to list the values has already taken place: according to the compromise reached during the Intergovernmental Conference of 2004. 188 For comments of the Article 2 of the Treaty establishing a Constitution for Europe. the state of law. democracy. The new approach is mainly related not to institutional matters or issues pertaining to the efficiency of communicating European policies. 105-107. The plurality of languages. in a continuous dialogue excluding any radical position. pp. These are: respect of human dignity. Currently it is impossible to define a European identity since the respect of the difference is the very essence of the European project. justice and nondiscrimination”188. as we mentioned. while the Treaty of the European Union (TEU) includes only references to the “common values” of the EU without providing the list of those. regional. Obviously there is a political will to define such an identity. are obviously the founding ground of the definition of a European identity. Bucureşti. However. Editura Universităţii din Bucureşti. religious and linguistic identities that represent the unique character of a continent. Proiectul politic european – de la valori la acţiune comună [The European political project – from values to common action] . any political project aiming at harmonizing the institutions of the European Union with the transnational realities is doomed to failure. The specific difference is related to the values around which the European identity is being built. see Radu CARP. tolerance. equality. this plurality is the factor that reduces the chances to reach a compromise: the inter-cultural and interreligious dialogue has often leads to conflicting situations. A first step would be.The debates in the European Convention for the Future of Europe in 2002-2003 and later in the Intergovernmental Conference of 2004 were somewhat different from those that took place each time when attempts were made to re-define the compromise which enables the European construction. cultures and religions. the definition of a common set of endorsed values to outline a European identity. freedom. Without a European identity endorsed by each of the actors in the community space. Any attempt to define European identity cannot provide a form that would take into account the national. The same provision contains an additional specification: “these values are common to the Member States in a society characterized by pluralism.

11177/07. the compromise of 2004 for the definition of common European values will be maintained in the new form of the TEU (Article 2). Dilema veche nr. the latter to be called the Treaty on the functioning of the Union189. Brussels European Council 21/22 June 2007 – Presidency Conclusions. Romano Prodi. The Report of this Group190 was published in October 2004. For comments on this Report. CONCL 2.The European Council of June 2007 decided to adopt a Reform Treaty that would include amendments to the TEU and to the Treaty establishing the European Community (TEC). Vienna/Brussels. Editura Fundaţiei Anastasia. sectarian and social. see Cornelia GUŞĂ. Krysztof MICHALSKI. Dimensiunea religioasă a unui proiect politic [A soul for Europe. in Radu CARP (ed. translation into Romanian of this Report: Ce ţine Europa la un loc? [What keeps Europe alltogether?] . pp. Bucureşti. 2005. as revised by the Reform Treaty after its ratification by the EU Member States. Standardization of a list of common European values is not sufficient to conclude that the new form of Article 2 TEU would lead to its endorsement by European citizens. at the same European Council it was decided that the new form of Article 3 TEU should stipulate that the EU respects “cultural and linguistic diversity”. 86-100. regional. 56. Rolul valorilor culturale în fondarea unei comunităţi politice europene [The role of the cultural values in the establishment of a European political community]. One of the conclusions of the Report was that “there is no fixed list of European values”. In this context it is worth mentioning that in spring 2002 the President of the European Commission at that time. Concluding Remarks on the Brussels. Moreover. The religious dimension of a political project]. Kurt BIDENKOPF.) Un suflet pentru Europa. The Report 189 Council of the European Union. The Report pointed to the fact that the definition of a list of common European values is not sufficient for strengthening the European unity and the attempt to codify such a list is inevitably conflicting with the great variety of significances – national. after a compromise reached on the text of the Treaty establishing a Constitution for Europe. The Group was coordinated by Krysztof Michalski of the Institut für die Wissenschaften von Menschen in Vienna and included cultural personalities from most EU Member States having the most varied cultural and religious experiences. October 2004. ethnic. 11-17 februarie 2005. According to the Conclusions of this European Council. 190 Spiritual and Cultural Dimension of Europe. created a Reflection Group by the Commission with the aim to formulate recommendations related to the cultural and spiritual dimension of Europe. Bronislav GEREMEK. 134 .

As concerns the concept of tolerance and the possible interpretations associated to it depending on one or another of the linguistic contexts. should we understand that the society in discussion is the European one? Or it is just an ideal model of social organisation. the Report asserted that “there is no doubt that a European cultural space does exist” but this space cannot be positively defined and delimited.did not deny the attempts to codify common European values but drew attention to the limitations of such an approach. On the other hand. on one hand we have universal values that translate at European level the democratic foundations of the Member States and on the other hand. if we take into account that we deal with a corpus of norms of political-judicial value. some remarks should be made. The conclusions of the Report could not be taken into account while the Treaty establishing a Constitution for Europe was drafted. The religious origin of the term explains. However.. At least some of the words included in the second part of the future form of Article 2 TEU have a religious component: pluralism. tolerance and solidarity. according to Habermas. provided that this assertion be placed within a neutral text from a normative point of view. the answer should be refined. According to the logic of the future of the TEU that will be part of the Reform Treaty. Coming back to the future form of Article 2 TEU. it is not by chance that this ambiguity has been maintained. when at the European Council the entire standardized construction resulted from the compromise of 2004 was again brought to the fore. where the values in question enable the functioning of the institutions and the solidarity of citizens? In our opinion. This term had a meaning restrained to the tolerance towards other religious confessions. According to Jürgen Habermas. However. because European culture is not a fact but a process. why the English 135 . we cannot understand why they were not taken into consideration in June 2007. pluralism. acting at national level. Only later in the 17th and 18th centuries tolerance gained a judicial connotation and less a religious one. tolerance etc. Do the latter have the same status of „values”? The answer can be but affirmative. the German term of Toleranz was borrowed from the Latin and French in the 16th century in the period of religious wars.

It does not mean that the terms used in the treaty concerning the common European values might be interpreted by their common meaning. origin of certain concepts that define political action. PUF. tolerance or solidarity are part of the category of common European values that enable the creation of a European identity would have been a great risk: the risk to recognise the religious. Logica şi dreptul [The logic and the law] . because when it comes to a text of judicial value the meaning of words is given by the legal context192. The lack of definitions does not impede on their interpretation. pp. Paideia. particularly. In conclusion. CON. a compromise was chosen. that of dissatisfying certain States which bestow on religion a significant role in public life. Christian. Taking into account these limitations. Not to state them as such would also have been a risk. As a rule the language of a legal act is a combination of everyday language and the specialized legal language. because there are differences in interpreting the nature of these values in one or another of the national contexts. 2003. But is this compromise. Definiţiile legale şi interpretarea legii [Legal definitions and the interpretation language version: De la tolérance religieuse aux droits culturels. no. the most suitable way to reach a European identity? For the time being we can only formulate hazardous hypotheses. Paris. pp. Even in the absence of a legal definition of common European values. and in some cases these differences are also determined by linguistic diversity. in (ed) Dragan STOIANOVICI. 106 and seq. 2-12 (French Mark VAN HOECKE. Cités. 147-170). I. 2006. Finally. we should notice in the first place that no need was felt to define the mentioned common values. these terms should be interpreted in relation with the context – the whole acquis communautaire. how should Article 2 of the future form of TEU be interpreted so as to allow for the implementation of these values when defining common European policies based on these values? To answer this question. reflected in a formula subject to multiple interpretations. as was the case with the Preamble of the future form of TEU. 13.language makes a distinction between tolerance (as a form of behaviour) and toleration (with judicial meaning)191. 1. p. Intolerance and discrimination. vol. 136 . Interpreting in relation to the legal context may be done by two specific methods: noscitur a sociis (the meaning of a term is revealed through its 191 Jürgen HABERMAS. it is difficult to establish a list of common European values in a legal text accepted by all EU Member States. Bucureşti. 1. To assert that concepts such as pluralism. 2003. 192 of law] .

It does not mean that the respect due to linguistic diversity should not be guaranteed by measures of equal intensity as those which would guarantee the values considered to be common European values. beside the costs of financing and managing complex 193 For details on these two methos of interpretation see Pierre . 22. There are no other official EU documents referring to other common European values that those presented above. 194 and Social Committee and the Committee of the Regions – A new framework strategy for multilingualism.2005. Issues generated by the linguistic equivalence of terms used in official languages in the basic EU documents The effort of linguistic translation and adaptation of the European legislation into the languages of Member States. the generally formulated meaning of the term which completes an enumeration is limited to terms of the same kind as those which are part of the enumeration)193. Brussels. Another issue arising in relation with the attempts to standardise the common European values and which is linked to the interpretation of these values in a broader legal context is whether the enumeration used by the future form of Article 2 TEU is a limiting one. as a Communication from the Commission is not part of the legal context to which the provisions of Article 2 should be related in the future form of TEU. E. 1990. Montréal. 1934/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on the European Year of Languages 2001 OJ L 232.9. 2ème Communication from the Commission to the Council. linguistic diversity is not part of the common European values. COM (2005) 596 final. 195 Decision no. pp.association with other terms in a given legal context) and respectively ejusdem generis (a particular application of the previous method.11.André CÔTÉ. In a Communication from the Commission in 2006194. Yvon Blais. Interprétation des lois. the European Parliament. the European Economic edition. 293-314. in strict legal sense. 14. Consequently. with a single exception. which reiterates a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the European Year of Languages 2001195 it is specified that “the respect for linguistic diversity is a fundamental value of the European Union”.2000. This exception is only apparent. 137 . according to this method of interpretation.

from one group to the other”196. a triangulation of the definitions in various sources. 2006. IATE ID: 836800. The differences are due to the particular historic development of the concept in the anglo-saxon world and in Europe. Beyond the poli-semantism of words in various languages. For instance what in Romanian is “misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak” in French becomes “mission integrée “Etat de droit” de l’Union Européenne pour l’Iraq”. is a political concept differently expressed in the Member States. the English variant being very short: “integrated rule-of-law in Iraq”197. 196 197 Peter RIETBERGEN. London. the translator faces also the different historic evolution. irrespective of being a government representative. in German “integrierte Mission der Europäischen Union zur Stűtzung der Rechtsstaalichkeit im Iraq”. depending upon the historic evolution of the respective societies.procedures. with reference to defence policies but also to the sources of law or to the concept of state. Routledge. Even the term “Constitution” used in the Treaty establishing a Constitution for Europe that was certainly not ratified due to cultural perceptions too. 138 . of penal law. hence. The difficulties of translation and. encounters an immediate practical difficulty. The concept state of law is rendered in various ways in different languages: état de droit.eu/iatediff/SearchByQueryResult. to be sure that he/she is rendering the correct meaning intended by the original text. at general level “rule of law” means that nobody. but as rule-of-law in English.europa. http://iate. the translator of European legislation needing not only linguistic abilities but judicial and historic knowledge too. an evolution stored in the connotative senses of the respective terms. Rechtsstaatlichkeit. the European idea differing from one individual to the other.do. p. in Italian “missione integrate dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq”. XXIX. 2nd edition. of European law. Europe – A Cultural History. Thus the context may be a general legal one. stati di diritto. relatively similar variants from linguistic point of view but with different emphases. Thus. all of which requires from the translator to apply sometimes complex cross references. of interpretation of the common European values are also linked to the fact that what was called European construction represents a set of concepts in permanent evolution: “Europe keeps changing over time. so as to integrate it in the judicial context in which it is used and which obviously is different from one State to another.

there are problems of rendering into the official languages the terms used by the EU institutions. problems stemming naturally from the specificity of each language. and the cultural profile of the many groups that make up the population of the EU. which in most cases is the product of experts working in a language different from their mother tongue. While the Directorate-General for Translation (DGT) utilises also on a large scale external services for translation. checking and survey and in particular through a continuous mechanism of training and information of the translators. The documents prepared by any public authority should be characterized by clarity and concision and by the use of an exact wording. The difficulties in translating the texts of documents of the EU institutions are a reality accepted and recognized as such by all stakeholders in this vital but very sensitive domain of the multilingual community mechanism of communication. in order to avoid the drafting difficulties of experts in various fields of activity. In order to avoid translations that 139 . Procedures were developed that guarantee the quality of translation through revision. the “rule of law” clearly regulated in written public documents is opposed to the arbitrary whimsical “rule of people”. In other words. the different evolution of societies in each Member State. the principle of legitimate expectation and equality of all in front of the law. as they do not possess special linguistic or communication skills. But the quality of translations is directly linked to the issue of correct drafting of the source-text. In the European continental approach the principle of “rule of law” has been frequently associated with the principle of state of law dominated by the German and French legal thinking. Despite all these measures for assuring the quality of translations. is above the law and therefore cannot prevail himself/herself of special privileges.private citizen or representative of a group of interests. legal security. The consequence and unity in using the terminology is guaranteed by using an advanced technology that contains the memory of translations performed in the entire institutional system of the community and data bases containing the core terminology of the EU. while the modern Anglo-American approach implies separation of powers. the external collaborators are closely monitored with a view to ensuring quality and are given an evaluation on the quality of the product delivered. the DGT has created a Drafting Unit with the task to correct and edit the language of source-texts after direct negotiations with the authors of the original text.

12. the test becoming a measure of the legitimacy. the DGT created a mechanism for checking the quality of translations by the so-called “localisation” test of the message198 through which the translators of the local offices of the DGT maintain contact with the live.2006. of what until recently used to be called without negative connotation “foreign language”. reflecting in particular ways the excessive dynamics of life under globalization. 199 200 201 for lifelong learning. 140 . Ibidem. It is obvious that inside the EU at community level there could not be “foreign languages”. collaborating with universities and other institutions of training. Another issue connected to the ones mentioned above is the use of the concept “foreign language” in the European speaks. therefore the term “languages” is being used according to the portal Languages and Europe199 (in French Les Langues de l’Europe) which is translated into Romanian as Multilingvismul şi Europa200. because all the 23 official languages have the same status. individual European citizens or to mobilities. where distinction is made between communication in mother tongue and communication in foreign languages. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences the Regions. OJ L 394. Translation practices in the Commission. It is worth 198 Karl Johan LŐNNROTH.are linguistically correct but detached from the natural everyday reality of the official languages. CICEB Conference – Committee of http://europa. in order to cope with the rapid development of live languages. local language. in evolution.eu/languages/en/home. the syntagm foreign languages continues to be used when describing key competences for lifelong learning201. This test represents the extent to which the messages prepared by the European institutions are understood by the local public of the Member States. The EU is striving to standardize the way the non-mother-tongues of citizens are called in the Member States. and its neutral value appears when used in the syntagm limbi străine. Language learning and Language teaching (in French Apprentissage des langues and Enseignement des langues) have as their Romanian equivalent on the portal Invăţarea limbilor străine şi Predarea limbilor străine. Recommendation no. If at the EU level the term languages is constantly used when reference is made to persons. 21 September 2006. transparency and credibility of the European project for the European citizens. The term limbi has in se pejorative connotations. 18.

where we have both variants of use. if not the key. the specialists who work in the respective languages constantly participate in sessions where they are instructed on how to draft and edit texts. (32 words) Recommendation no. to successful language learning. pentru o bună stăpânire a limbilor străine. dacă nu chiar cheia principală. without training sessions similar to the translator teams from traditional languages.2006. 3 for lifelong learning. voire la clef. p. 203 141 . OJ L 394. but the frequent use makes it accepted as wee can also see from the Romanian version of the Report of the High Level Group in matters of multilingualism.eu/education/policies/lang/doc/multishort_ro. indispensabil pentru realizarea performanţelor dorite în contextul 202 Motivation is a key. albeit the language in which the document had been drafted was English. Motivaţia este o cheie.12. We consider that there is a gap between using in Romanian the term “languages” in many official neutral contexts and other European languages. though closer to the variant in French. (29 words) La motivation est une clef. the other linguistic versions preferring a variant without the qualifying “foreign” which is considered by certain persons as being unnatural within a community of Member States having equal status official languages. 18. It can be seen in the example below202 that the same text has different nuances in variants presented in different languages. Motivaţia celor care învăţă o limbă străină este elementul decisiv.pdf. consequently. A possible explanation is the fact that the group of translators in Romanian language from the DGT has only started to adapt themselves to the formal requirements of text drafting. among which English and French are also working languages and respectively languages for drafting the working documents and. the Romanian variant being less precise203 from a stylistic point of view. Renforcer la motivation de l'apprenant est l'élément crucial pour réaliser la percée désirée de l'apprentissage des langues en Europe. d'un bon apprentissage des langues. Instructing sessions are constantly organized for those who draft documents on ways of text drafting and editing. easier to translate in another languages. which results in the production of a clearer more coherent initial text.noting that only the Romanian version keeps the syntagm foreign languages. Enhancing learner motivation is the crucial element in achieving the desired breakthrough in language learning across Europe. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences Cf.europa. http://ec.

Children acquiring two languages at birth are called simultaneous bilingual. Definition of multilingualism Multilingualism is defined in a restrained sense as the alternative use of several languages. group multilingualism. There are various typologies of multilingualism that take into consideration various criteria – sociological.învăţării limbilor în spaţiul european. As a rule this type of bilingualism appears in children 142 . b) depending on the genesis: successive (sequential) multilingualism – the second language is learned after the fixation of the first one (after 3-4 years) or late multilingualism – a distinction similar to the previous one but which allows for the identification of sub-type by the age at which the second. psychological and linguistic. the third etc. dialects of the same language or even varieties of the same idiom. the so-called first language learned without a formal education. The multilingual speaker acquired at least one language during childhood. (38 words) 2. The term multilingualism includes bilingualism and also tri-lingualism. in a broad sense. language is learned. MULTILINGUALISM IN EUROPEAN CONTEXT A. Multilingualism is a consequence of linguistic contact. irrespective of their status: separate languages. the alternative use of several linguistic systems. The following distinctions are frequent: a) depending on the social scope of the phenomenon: social multilingualism (collective) of an entire community. Even in case of simultaneous bilingualism there is one dominating language. individual multilingualism.

personal multilingualism – characteristic in a State where governance is monolingual but its citizens are plurilingual. decreed (by concession) – based on the State authority but contrary to the citizens wishes (the case of non-Hungarian minorities in Hungary before World War One). The speakers are usually fluent in two or more linguistic systems. asymmetrical multilingualism – there are differences in knowledge. 143 . written multilingualism – one of the languages is understood in reading but not in hearing. considering that their units express partially or totally distinct significations (one of the languages is being used in official situations: administration. the case of Aromanians in Greece). receptor multilingualism (passive) – one of the languages is understood. associated with a different social behaviour. among friends etc. technical multilingualism – one of the languages is known only to the extent required by strict professional need.. d) depending on the degree of knowledge: symmetrical multilingualism – all languages are known to the same extent (a rarely encountered situation). but not spoken.raised by bilingual parents in a predominantly monolingual environment or in children raised by monolingual parents in countries where different languages are spoken. the other one in family.. c) depending on the relationship of languages as reflected in use: compounded multilingualism – languages are considered functionally similar. multilingualism may be: natural – resulting from a mixed marriage. The speakers use a different intonation and a different pronunciation. life in a frontier region or in an aloglot environment.g. coordinated multilingualism – the languages are functionally separated. school etc. in this case. voluntary (promoting) – determined by the individual’s wish to get promoted in a multilingual transnational society (the case of the European Union). their units being in a relationship of correspondence (the case of languages learned in school). e. e) depending on the political situation in a State or in a super-state community: impersonal multilingualism – characteristic to the governance in a state with monolingual citizens (the case of Belgium).

Oxford University Press. Usually. The concept of code switching designates the individual’s capacity to switch from a language to another.The study of multilingualism allows for the identification and description of the mechanism and structural consequences of the contacts between languages. depending on various external factors either synchronic. from a dialect or style to other ones in the course of a verbal dialogue or. within the process of formation of various languages multilingualism and the phenomena of interference it determines have played an important role. The shift corresponds to the endorsement of one or another of the identities motivated by various situations and is considered a “stable” phenomenon in multilingual communities. 144 . B. One can assume that the bilingual/multilingual speaker may intuitively identify matrix language as the one that allows mixing in elements belonging to another one (EL) and meantime there is always the possibility of changes from ML to EL. or diachronic. Oxford. during the same conversation. multilinguals present code switching. while the coordinated one is considered impervious. bringing about reorganizing processes of the structural patterns. 1993. Duelling languages: Grammatical structures in codeswitching. composed multilingualism is associated with permeability to interferences. Multilingualism induces the emergence of phenomena of interference at all levels of the structures of idioms that are in contact. resulting from a certain historic-political evolution of a community. as Carol Myers-Scotton formulated. Dissemination forms of multilingualism: education. the audio-visual sector The permanent interest of the EU for the dissemination of multilingualism is most clearly expressed by the European policies adopted and implemented over time. usually. Albeit. interferences take place in both cases. Thus. in the course of the same conversation the bilinguals select certain forms from the embedded language (EL) for the matrix language (ML)204. as early as 1989 the first comprehensive programme LINGUA for promoting language 204 Carol MYERS – SCOTTON.

a group having regular meetings for information exchange and definition of good practices. cit. additional actions are necessary in order to increase awareness of the importance to learn several languages. through means that reduces the pressure on formal learning and meanwhile provides efficient alternatives for linguistic acquisitions. Report on the implementation of the Action Plan “Promoting language http://ec. and at its end the European Commission was invited by the European Parliament and by the Council to undertake further actions with a view to promoting languages. for lifelong learning. In the audio-visual field the EU has a specialized programme – MEDIA 2007 208 that continues four other MEDIA programmes (MEDIA I.europa. The Commission will continue to support Member States in their efforts to enhance the quality of language teaching. 206 http://ec. to increase the number of taught languages and to promote linguistically oriented schools. 25. Plus and Training) having as its objectives: to consolidate the audiovisual sector of the EU reflecting the European 205 Recommendation no. on lifelong professional training and on the informal learning of languages through the media and cultural activities207. In 2002 a Working Group for languages was created206. including officials responsible in the Member States for policies in the domain of languages. currently emphasis is put on adult language learning. Brussels. op. learning and linguistic diversity”. communication in other languages is included among the eight main competences of lifelong learning 205.learning and teaching was launched. II.9. 207 Commission working document. COM (2007) 554 final.eu/education/policies/lang/policy/expert_en.europa. While most measures recommended by the “Action Plan for promoting language learning and linguistic diversity” initially concerned primary education and training of teachers who would ensure the development of linguistic competences in other languages. along with the initiatives of motivating students and adults to acquire languages through informal learning. Year 2001 was declared the European Year of Languages.eu/information_society/media/docs/overview/media-en. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences Within the programme Education and Training 2010. on the enlargement of its scope.2007. including stakeholders from the business environment. 208 145 .pdf. As concerns learning.html. In recent years.

maybe also because people feel the need of a non-formal learning method avoiding the strict and inhibitive control of school. However. a means more and more used to motivate people for language learning. EuroNews reaches over 150 million households in 78 countries being watched daily by 8 million people. most probably the emblematic image of the EU in the audiovisual domain and in disseminating multilingualism in Europe is the television channel EuroNews209. Both the MEDIA programme and EuroNews are part of an indirect strategy but nonetheless efficient in promoting multilingualism through the so-called informal methods of language learning and of getting aware of the European cultural heritage. on the other hand. Beside tourism. which in itself is a driving force for the development of multilingualism.europa. which on one hand may provide the necessary support for language learning through the web-sites with pedagogical materials.cfm.com/eutube. Portuguese and Russian) 24 hours daily and seven days weekly. Cf. achieving education through entertainment. for the discovery of own identity through knowing the cultural identity of others.eu/avservices/about/euronews_en. http://www. i. Spanish. provides access to YouTube adapted for the promotion of EU activities210 under the slogan Sharing the sights and sounds of Europe. it exceeds the audience of CNN and BBC and became the reference channel for news from the EU. German. French. 146 .youtube. education through entertainment seems to be one of the most powerful and efficient means of motivation. http://ec. EuroNews was created in 1993 but became the official channel of the European Community in February 2005. the instruction books or educational portals and. to increase the circulation of audio-video products within and beyond EU boundaries and to transform the European audiovisual sector in a competitive one by facilitating access to financing and by utilizing digital technologies. broadcasting simultaneously in 7 languages (English. It is an important opening towards what the English call edutainment. Thus an interesting and also sensitive issue of the European linguistic diversity enters the debate: where does the interest for the promotion of this diversity stop and what is the role of the community institutions in the provision of linguistic services to 209 210 Cf.e.patrimony and cultural identity. for knowing other cultures. The use of Internet is part of the same type of strategies. the computerized learning activities on the Internet.

147 . The measures for solving these 211 Recommendation no. 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. including almost 40 regional languages are being treated at the same level as the languages from outside the EU. There are a number of exceptions for regional languages such as the Catalane. which have an intermediate status through which citizens have the right to communicate with the EU institutions in the respective languages. cit.citizens of non-Member States residing in the EU and whose mother tongue is not one of the EU languages? How different should be the treatment of non-official EU languages? The European Council recognizes the official languages that co-exist in certain countries of the EU (the regional languages). The same discussion is valid for learning other languages by persons living in bi-lingual or multi-lingual families and communities in a Member State having an official language which is different from their mother tongue. all nonofficial languages of the EU. and the necessity. the Bask and the Galician. but the costs of communication are covered by the Spanish Government with the translations it offers. even if only in a footnote. motivation and social and/or economic reasons to develop this competence for integration would be different from those when learning another language to practice tourism or to obtain a job. which notes. This aspect is mentioned and even stressed in the Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning211. Therefore. out of practical considerations in the first place. Another sensitive issue of dealing with linguistic diversity is the extent to which the knowledge or the lack of knowledge of the official language becomes a barrier for the resident whose mother tongue is not spoken in the Member States of the EU. For these groups the competence to communicate in a language should be understood rather as a competence to speak an official language. that mother tongue is not always an official language of a Member State and that the ability to communicate in an official language is a pre-condition to ensure the individual’s full participation to society. op. The Member States may finance within certain limits the provision of translation and interpretation services into these languages within the European institutions. In the context of the multilingual European society it is difficult to make recommendations that would cover all the actual situations.

especially at tertiary level. limited. but naturally there were particular ways in which their learning had been present in the curricula of education institution. the study of a language when effected being mostly limited to the English as the language that offers the most chances for mobility and professional reconversion. cit. the English being predictably in the first place. Learning languages at various education levels (university. despite the significant funds allocated and the concrete initiatives. the variety of languages offered for study is. an efficient structuring of concrete actions has not been reached yet. op. 148 . C. Report on the implementation of the Action Plan “Promoting language learning and linguistic diversity”. according to its needs and specific circumstances. in particular knowledge of several languages at advanced performance levels. which is the most developed sector of multilingual education. The formal education. though language learning is compulsory in almost all countries from increasingly lower ages. presenting the situation of the implementation of policies for language teaching as issued from the action plan Promoting language learning and linguistic diversity 2004-2006.kinds of situations are left with the Member State which would decide on the individual approaches. At adult education level. without reaching in all institutions the objective of providing two languages. A Report of the European Commission212 makes a synthesis of the situation in the EU Member States. a fact that could be explained mainly by the relative territorial defined 212 Commission working document. this does not represent the period when the students would significantly expand their multilingual abilities in any of the countries included in the study. preuniversity) and professional formation/reconversion Tackling languages within the education systems of the EU Member States has always been considered important. The most visible progress was registered at the secondary education level. and was a factor of social prestige. does not include coherent programmes of adult multilingual education. The study reveals that. As concerns high education. In Romania the study of languages was always officially encouraged. with some exceptions.

Japanese. vol. Portuguese and Norwegian214. 149 . in particular in recent years. as early as 1965 a varied offer of language learning had been introduced in the Romanian system of primary and secondary education from age 8 (second degree) for the first language and from age 12 for the second language (sixth degree). which stresses once more the interest of both officials and students and parents for language study. French. Over the period 1996-2005. 1998. German. and families do not always encourage multilingualism strongly enough. in pre-university education in Romania the offer for the first or second study language. Whitstable. and its teaching in public schools was of the highest quality. we can mention the example of Romanian communities in Spain. 214 Statistical Yearbook 2005] . requesting and being granted an offer to learn their mother tongue. Training and development in transition: A Romanian Perspective. As we mentioned. http://www. Despite the fact that there are not sufficiently relevant data. D.ro/cms/files/pdf/ro/cap8. IATEFL For statistical data that exceed the framework of this presentation see Anuarul Statistic 2005 [The TDTR 3. Russian. chapter Education. the first generations of economic migrants in the new host-country do not always wish to request education in their mother tongue. 41. Greek. UK. Spain and respectively Romania. German.pdf. Spanish and Russian languages. an offer that was supported by the authorities in both states. Anyway. Public – private relationship for language learning 213 Mariana NICOLAE. However. p. with normal variations from one school to another213. children and parents may choose between English. Italian.character of the use of Romanian.insse. noting that the offer is larger in the urban areas and especially in big cities. included: English. a strategy of promotion of regional languages in Europe as a reaction to the European lay-people perception of loosing their own cultural identity. Multilingualism does not only mean the use and dissemination of working languages of the EU but also represent. a fact that resulted in a better representation of those languages in an area where previously they were merely tolerated. for various segments of school population. The English has been one of the most popular languages. is currently ratified by 15 EU Member States. Spanish. French. the European Charter of Regional or Minority Languages.

gazetanord-vest. spokeperson of the Bucharest School Inspectorate. 215 „The crisis of teachers specialized in foreign languages continues. The chronic underfunding of the Romanian education system triggered an important migration of language teachers from education to other employers. The number of teachers is tottaly insufficient.calificativ. As concerns the number of these schools. A general overview of the institutional offer in Romania for language teaching reveals the following forms: in public and private pre-school education (kindergarten. 150 .htm). on the Romanian market one of the preferred ways of learning and consolidating one’s language knowledge is still the 1x1 system. a gap which is being felt mostly in rural areas or in less developed urban areas215. 216 Mariana NICOLAE. Its contribution to the multilingual and multicultural http:/www. i. Greece. embassies and foreign cultural institutes. with a private teacher. leaving a rather huge gap of qualified personnel. aspect of the European Union. in state-schools with bi-lingual profile of intensive language learning. private language schools. usually in the business environment. but taking into account the offer of courses appearing in advertisement channels. two in Bucharest in 1997 to about 13 in Bucharest and over 50 at country level216). in private lyceum education (the number of private high-schools increased significantly in the recent years – from 8 in Romania. http://www. it may be assumed that their number is very high. “A profound lack of teachers is at the level of foreign languages” (statement of Ladislau Konya. where language fees are paid by the parents). http://www. not only at the level of Bucharest.gardianul. private schools created by companies. in state school education.html. Moreover.ro/Informatii/utile/Lista_de_licee_particulare_autorizate_187. Deputy General School Inspector.High demand for language speakers on the labour market in Romania and the increased mobility of the labour force after 1989 resulted in significant changes in the quality of language offers on the Romanian educational market. but also at the level of the entire country” (statement of Marian Banu.html). 1997 and International Conference Private Language Education in Europe.ro/arhiva/2007/iulie/25iul/index_files/actualitatea. Thessaloniki.ro/2007/03/08/societate-c12/limba_straina_impusa_de_directorii_scolilors91162. it is difficult to have a picture due to the lack of studies in the domain. organisations.e. Standards of Quality in Private Language Teaching – The Romanian Situation .

Even when they exist. In Europe there are currently about 300 certificates for 27 languages.Lack of data concerning providers of linguistic services in Romania. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture carried out by the National Foundation for Educational Research in Great Britain The European Commission had been invited to develop a European indicator of linguistic competence (the European Indicator of Language Competence) using tests with scores based on the scale of the Common European Framework of Reference for 217 Mariana NICOLAE. the certification activity being an important source of revenue for the providing institution. 1997 and international conference Private Language Education in Europe.ro/Informatii/utile/Lista_de_licee_particulare_autorizate_187. A study should be initiated which on one hand would contribute to knowing the situation in Romania in order to adopt development strategies at national level and. Certification of linguistic competences is an issue of great importance at individual level but also sensitive at institutional and even national levels. 151 . on the other hand. Greece.calificativ. with the exception of those within the framework of national education systems217. Its contribution to the multilingual and multicultural http:/www. The role of linguistic competence certificates on the European labour market Labour mobility on the European market and beyond requires an acute need for transparency and transferability of professional skills and competences. The certificates were inventoried and described in 2006 in a study entitled Inventory of Language Certification in Europe. E. hampering the creation of a coherent overview on the diversity of offers on the market. Salonic. usually on language and provider type. Standards of Quality in Private Language Teaching – The Romanian Situation . aspect of the European Union. they are fragmented. would contribute to Romania’s insertion in the European landscape through European programmes and collaboration with various European service providers.html. not only language courses. is obvious.

. divided in three major groups: the basic user (A1-A2). 219 220 deficit 152 . This is an ideal requirement.Languages – CEFRL. Though Romania was among the countries included in the study. This Framework. among which also non-member states that participated in the Socrates and Leonardo programmes. but the on the labour market is estimated at nearly 200. revealing 37 national or regional languages with a potential to have language competence certificates. In the years to come. the research team could not find any information on Romanian as a foreign language219. represents an orientation used to describe the progress of language learners. its main objective being to offer a framework for evaluation methods applicable to all languages in Europe. the independent user (B1-B2) and the very good user (C1-C2). these are certificates developed to evaluate the language competence of foreign individuals who enter a country and not those issued for language exams in languages others than those learned as part of the education system of the respective countries. together with ALTE218.000 persons working in Romania with working permits. Romania would presumably witness a growing number of foreign individuals who would wish to study or work220 in organisations on its territory where the working language is 218 ALTE – The Association of Language Testers in Europe is an association with 31 institutional members. p. Catherine KIRKUP. Jenny BRADSHAW. 10. These are certificates that are issued after evaluating young people and adults from any country. op. Therefore. It is estimated that currently there are 12. The six levels of reference are largely accepted in the Member States as evaluation standard of the linguistic competence of an individual. cit. We consider that we need a programme for the development of a procedure to evaluate the language competence of foreigners who speak or wish to learn the Romanian language and for the issuance of a language competence certificate for the Romanian language as a foreign language. The study on language competence certificates in Europe included 31 countries. part of the integration process of Romania in the EU and also in the perspective of international good practices which require – under the terms of the global market of capital and labour force – the existence of modern tools for evaluating and teaching a language but also from a pragmatic point of view as a means of generating income. not certificates that are issued to citizens as national diplomas. CEFRL consists of a six level scale for various linguistic abilities.000 foreign workers representing 26 European languages.

Romanian. They would need modern interactive courses of learning Romanian. There still is a deficit on the Romanian market in both situations, albeit Romanian language courses started to be prepared and published in greater number especially by foreign publishers or private language schools. However, certification is still a wish despite the great number of actors in universities, research institutes and private entities, who could initiate study programmes, describe and prepare tests for the Romanian language. Romania as a Member State of the EU should be in line with good practices in the field of multilingualism and drafting language competences for the Romanian language as a foreign language is hence an important condition.

F. Promoting Romanian language as study language in the EU Member States
The successive enlargements of the European Union, the high mobility of citizens and the globalization process have contributed to the emergence of new waves of immigrants and increased the permutability of languages, cultures and confessions in the EU. To cope with the challenges generated by the new realities it is necessary to develop an intercultural dialogue with an important linguistic component, the language being the most direct expression of every culture. Knowledge of languages is essential for the intercultural dialogue and it can be acquired mainly through education. Languages are in the focus of EU initiatives in encouraging education, because they reflect the different European cultures and, in the same time, they offer the key for understanding them. Promotion of languages in the European education systems is an
(http://www.romaniallibera.ro/a101826/val-de-muncitori-straini-in-romania.html); (http://www.hotnews.ro/Arhiva_noiembrie_2007/articol_1086894/-.htm). The entrepreneurs associations and the trade unions in building, the area most affected by lack of personnel, are looking for solutions to solving this situation; the trade unions even created a sectoral committee for migrant workers, so as the potential construction workers have legal working papers and possibly be qualified in vocational schools. This clearly requires the opening of an important market of qualified linguistic services and the creation of certificates for the Romanian language as a foreign language, at various levels of language competence.

153

important aspect of this portfolio, declared the speaker of the European Commission Pia Ahrenkilde Hansen221. Communication of EU institutions with the citizens they are serving is an exclusively supra-national competence, and “according to the Communication of the European Commission, adopted in November 2005, Member States are recognized as having exclusive competence in the field of education, but they are invited to comply with the so-called rule of the EU ‘one plus two’, by which the EU recommends to the Member States to study another two languages in addition to mother tongue”. The ministers of education in Romania and Italy decided, by signing a common Declaration of Intent,222 to valorise the strategic role of collaboration between the two States in the field of education. It is of strategic importance due to the need to further the European Union construction based on the reciprocal knowledge of its peoples. By this Declaration, the two ministers considered that “it is desirable to subsequently develop, in a bi-lateral framework, the perspectives of collaboration between the two countries, especially stimulating the direct engagement of schools and students in any possible form of contacts and exchange of experience”. With reference to the framework of the European Union, it is opportune to materialize any useful synergies towards the achievement of the Lisbon Strategy goals and, in particular, that of promoting in the education systems the objectives related to a more thorough reciprocal knowledge, this being a tool of education for democracy and active citizenship that should be also present in multilanguage learning. Therefore, it has been decided to gradually introduce, as of the academic year 2007-2008, Romanian language, culture and civilisation courses at all levels in Italy and Spain where there are students of Romanian origin. This initiative fully coincides with the orientation to promote in the Italian and Spanish school systems the full authentic intercultural integration of students, irrespective of their origin. The selection of teachers who will teach these courses has been done through competition organized by the Ministry of Education, Research and Youth (MERY) and the Institute of Romanian Language (IRL) in August 2007, in accordance with a
221 222

http://www.guv.ro/presa/integrare/afis-doc.php?idpresa=197. http:/www.edu.ro.

154

Methodology prepared by the MERY. The teachers selected at the competition signed a contract of collaboration with MERY and IRL and they would be periodically evaluated during the academic year by a Monitoring Committee. The teaching norm of a teacher included in this programme is of 18 hours per week and a gross salary of 2.196 Euros. MERY finances 32 full academic norms. Romanian language hours will be available also for Italian and Spanish children who wish to learn Romanian. The manuals will be provided by MERY; they will be special ones, having a new programme to the intention of students studying abroad. The Romanian minister of education, research and youth declared that in 2008 new manuals will be edited so as to include basic notions of Romanian language, history and geography. The Ministry of Education and Science in Spain and the Ministry of Public Instruction in Italy designated the education units into which these courses will be taught. For the academic year 2007-2008 the courses will be organized in 31 Spanish localities and in 3 Italian ones. In Italy the courses of Romanian language, culture and civilisation will be held in school units in Rome (12 hours/week), Torino (18 hours /week), Padova (8 hours/week), cities where there are numerous Romanians. In Spain, the courses of Romanian language, culture and civilisation will be held in school units in Madrid (24 hours/week), Guadalajara (16 hours/week), Alcanar (8 hours/week), Leida (24 hours/week), Azunquena de Henares (6 hours/week), Mollerusa (8 hours/week). The Spanish and Italian authorities provide classrooms and computers in the respective school units and ensure training courses for the teachers selected by MERY and IPL. As per Annex to the Order of MERY no. 1303 of June 2007 223 the programme of the optional course Romanian language, culture and civilisation for Romanian students learning in schools outside Romania’s borders was approved. The programme intends to facilitate the contact of students with the Romanian language, culture and civilisation with a view to exercising and improving communication in their mother tongue, to getting acquainted with the important episodes of Romanian history, to assimilating the values of Romanian culture and civilisation and
223

Ibidem.

155

to developing own identity in the context of European values. The major theme is related to the formation of the Romanian people, from the perspective of both historical information and popular mythology (popular or cult myths and legends). The interest for the origin of the Romanian people is combined with the interest for their place of origin or of their parents, as they would be able to discover from several perspectives through projects developed during the school year. In the domain of Romanian language, the programme intends to deal with correct pronunciation and writing (having regard also to the similitude and the differences between the Romanian and Italian, respectively Spanish languages). The programme also has in view to tackle a number of themes of current and cultural interest. The perspective of combining elements of traditional values or of the national patrimony with the contemporary aspects of Romania would be aimed at in all programmes of the optional course Romanian language, culture and civilisation. The use of the programme may be extended to other countries in Europe where there are Romanian student communities willing to attend this optional course. Through this programme it is intended to support the affective links of these students with Romania, their country of origin, so that at the end of the pre-university education each graduate has an open cultural horizon, on which to rely in consolidating his/her oral and written capacity of communication in Romanian language in order to gain direct access to information on Romanian culture and civilisation. Moreover, this programme wishes to increase the awareness of Romanian students of their own national identity and of their integration in the European cultural space. The objectives of the programme are: to cultivate the Romanian language as communication language in the Romanian and European space and as part of the body of Romanic languages; to ensure the preservation of the phonetic features specific to the Romanian language in oral communication and to eliminate possible contaminations from the language of the adoption country; to ensure a correct and expressive written communication in Romanian in order to grant direct access to information in the country of origin; to understand the fundamental values specific to the Romanian cultural space;

156

the Council. These were the main programmes involved but the programmes of localities twinning. published in October 2005226 later being made official in December 2005 at the summit of 224 225 M. to correctly integrate Romanian values in the universe of general-human and European values. G. depending on the results obtained. No. http://www. Of. The initiative to create this Fund was initially made broadly explicit in the paper of Loukas Tsoukalis special councillor of the President of the European Commission. 157 .pdf.08. European values in the globalised world – Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government. on-line learning. of culture. specifically to the European Social Fund. COM (2005) 525 final. 857/2007224. Why we need a Globalisation Adjustment Fund.10. culture and civilisation by Government Decision no.uk/files/kfile/Loukas-final. for youth etc. Subsequently.gov.2007. 527/3. Brussels. 226 Loukas TSOUKALIS. The European Economic and Social Committee and the Committee of Regions.- to get acquainted with the essential moments of the national history and to integrate them among the important events at European level. Another way to promote Romanian language and culture can be achieved through the Socrates and Leonardo programmes. to get acquainted with the Romanian national specificity and to ensure the connexion with the defining elements of the adoption country’s culture. to decide on its followup. In this legal act it is emphasised that the project is a pilot one for academic year 2007-2008 and that later. the Government of Romania approved the MERY project on teaching Romanian language. The issue of outsourcing in multilingual context The European Commission in a Communication entitled “European values in the globalised world” of October 2005 proposed the creation of a Globalisation Adjustment Fund225 complementary to the structural funds. Communication from the Commission to the European Parliament.2005. have had also a significant contribution. 20.

therefore in a multilingual context outsourcing cannot be considered as a mere outcome of globalisation with negative effects in the states where massive lay-offs took place. at the level of EU institutions a direct and functional link might be created between the issues of multilingualism and outsourcing. we consider that supporting this Fund is a measure of social solidarity. and its sources of funding. “Culture is both an economic factor and a social integration factor” 227. These terms sometimes involve learning another language or enhancing knowledge in the 227 OJ L 63. until further clear actions would be taken to support the idea of multilingualism as a European way of existence.03.000 and 50. In a multi-linguistic context as the European one where promoting cultural and linguistic diversity is one of the main objectives of common actions in the cultural field. Even if at a first glance multilingualism would enhance the negative effects of globalisation. both being dependent upon the degree of language knowledge. outsourcing is one of the most frequent forms of mutual knowledge between cultures and lifestyles in the EU Member States. 1. we consider that they would not persist in the medium and long term and even now they seem to have only positive effects in countries where the official language is not one of wide circulation. Therefore a new approach is needed for the functioning mechanisms of the Fund. One would have expected more states to apply to the Fund. France is the only Member State applying to the Fund and requesting 4 million Euros for professional training of 1. The amount allocated to the Fund might be directed to supporting lifelong learning and vocational training.000 workers fired from the Renault and Peugeot companies. The low performances so far cast doubt on the effects of globalisation on the EU. The initiative of creating this Fund belongs to France. We have in view the terms that employees of company branches of developed EU countries carry out in other countries. 158 .000 persons).the European Council. p. the country most afraid of the effects of outsourcing. 10. in the first place. It seems that the dangers of outsourcing outside the EU have been exaggerated. While we do not have studies and analyses on the various consequences of the outsourcing phenomenon.2000. The Fund became operational as of 1 January 2007. 500 million Euros were allocated to this Fund with the aim to compensate the negative effects incurred by employees delocalised each year (between 35.

INSTITUTIONAL PROMOTION OF MULTILINGUALISM A. 814/1977. Responsibility for teaching and learning languages 228 See Bernard CASSEN. 19. and to citizens and various entities the right to interact with the EU in any of its official languages. Methods of promoting multilingualism at European level Multilingualism is one of the most dynamic concepts of the current EU speech that guarantees cultural and linguistic diversity. Modern languages in Europe. the term multilingualism seems very clear in the narrower sense of the EU context. multilingualism is the ability of EU citizens to communicate among themselves. as are most issues related to language and cultural identity. Communication from the Council. op. If there is a risk involved by the outsourcing phenomenon it is the monopoly of a unique language. both on the European labour market and in the European public space228. Multilingualism is diffused throughout the entire philosophy of the European construction and had been statutory. as well as contact with another work culture. Le Monde diplomatique.1954. since the 1954 European Cultural Convention of the Council of Europe229. Article 2. Împotriva monopolului limbii engleze [The riot of employees. Romanian version. cit. Revolta salariaţilor. documents and everyday language. the English. today there is even a branch of the European Commission which manages the complex issues of communication at institutional and individual levels in an entity with 23 official languages. 3. Recommendation no. Resolution no. Paris. being the focus of rather emotional public debates. Against the monopoly of English language]. 229 European Cultural Convention. the European Parliament. ETS no. 159 . 2/69. At the first level of use. but pragmatically speaking the term has three levels of utilisation. August 2007. even so not under this wording.12. being widely used in the media. equal treatment for peoples and individuals of Europe. An intensified Modern-Language Teaching Programme for Europe. At first glance.18. the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A new framework strategy for multilingualism.respective language.

541. Taking into consideration the target language.000 pages) as procedural working languages within the Commission230. the third level is the intra-institutional one and refers to the interaction within the EU institutions.7% in German. depending on the source language.518 pages of which.000 pages) and German (almost 145.stays with the education authorities of the Member States like the education policy in which the Commission has no actual competences however it is the obligation of these authorities to implement the initiative of the Commission supported by the Council stipulating that all citizens should learn at least two languages beside their mother tongue. http://ec. resorting to total multilingualism only in its relationships with other EU institutions. on the other hand: as more languages are used in the everyday routine activities. In order to limit the costs related to translations the Commission carries out its internal. This is why most texts translated within the DGT are done to and from the three procedural languages – English. Translating for a Multilingual Community. with the exception of English (about 185. French (about 160. 14% in French and 2. routine. French and German – in which the documents are drafted during the permanent activities of the Commission and only the adopted legislation is translated in the official languages of the EU. 160 . the more lengthy and time-consuming the process. and the need for a pragmatic approach of linguistic matters within the preparatory activities. hampering actually the promotion of multilingualism. activities in the procedural languages. with a view to acknowledging their rights and fulfilling their obligations. 6-7. with the Member States and with the public at large. Director General of DGT stressed one of the paradoxes of the attempt to grant equal chances to all official languages. 72% of the original texts had been drafted in English. Finally. Thus.000 pages per target language).eu/translation/bookshelf/brochure_en. in 2006 the DGT translated 1. the percentage of texts drafted in each of the official languages is relatively equally distributed for the non-procedural languages (approximately 50. Karl-Johan Lönnroth.000 pages). English.pdf. pp. on one hand. which explains the significant difference between the number of pages translated in and/or from the two types of languages. 230 European Commission. The second level of use presumes the right of citizens and of EU stakeholders to communicate with the European institutions. French and German respectively.europa.

htm. Further. 161 . document drafting. explicitly. The Directorate General for Translations (DGT) is the largest public linguistic service in the world including. after the enlargement of January 2007. the direct promotion of multilingualism is carried out through the elaboration and implementation of a coherent long term strategy for the new domain that has been cut out of the portfolio for Education. written or oral summaries. translating machines. This way is stressed the horizontal nature of the concept multilingualism by its relevance for a large array of policies.Multilingualism within the EU is promoted directly. with regard to the importance of multilingualism in initial education.eu/commission_barroso/figel/index_ro. The direct promotion of multilingualism is performed by political decision as materialized in the opening on 1st January 2007 of the portfolio for multilingualism as a separate independent portfolio. http:// ec. lifelong learning. training. The EU institutions the most involved in the use and direct promotion of multilingualism are the Directorate-General for Translations (DGT) and the DirectorateGeneral for Interpretation (DG Interpretation – formerly known as SCIC). with a production of “classical” printed translations of about 15 million pages. but cannot be developed but on the presumption of knowing several languages. and also to the use of languages by citizens within the European institutions. Beside the traditional translation of documents. to the relationship between knowing languages and the economy. For the direct promotion of multilingualism the European Commission approved a global strategic framework on multilingualism referring to language learning. the other half in Brussels and about 50 persons in the local offices of DGT. linguistic consultancy. aiming to reflect the political dimension of the concept within the EU. the DGT also provides services based on the most recent technological developments such as web-translation. approximately 2. translation of short texts. in particular those at the core of the Lisbon Strategy. The costs of an activity of this size are very high and represent about 1% of the annual general budget of the EU (according to figures of 2005). and in an indirect way through policies and programmes that primarily have another aim. freedom and security. job creation.europa. of slogans. culture and youth231 of the European Commission.500 persons of which almost half work at the HQ of the Directorate in Luxemburg. The nature of translation and interpretation activity has 231 Cf. justice.

terminologists and jurists who in a complex effort of cooperation and harmonisation are expected to provide a product with the same quality and style as the original and. Meanwhile.eu/ dgs/translation/external_relations/universities/master_curriculum_en. The complex character of translation activities. The relative scarcity of staff sufficiently well qualified to cope with the quantity and especially the quality of translation flows as required by the multilingualism of European institutions has lead to exploring the idea of creating a master’s program for translators233. In fact. national levels. The translation of European legislation in all official languages of the EU is only apparently a strategy of encouraging the use of the languages of the Member States.eu/dgs/translation/external_relations/field_offices/maillist_en.htm#bucharest. 162 . Another means of promoting multilingual dialogue at European level is represented by the creation of field offices of the DGT for translation232 . on one hand.radically changed over the last decade being almost completely computerized. http://ec.europa. this is one of the most powerful driving forces promoting multilingualism. and to realize a synergy between the knowledge fund and good practices that already exist in various European areas in the field of 232 233 http://ec. as it represents a translation and adaptation effort of the European legislation at the level of the Member States. meanwhile. The actual result of this policy has been a significant increase of multilanguage speakers.pdf. In Romania the translation of the acquis communautaire is performed under the coordination of the Romanian European Institute with the participation of a great number of translators. for which specialist translators are recruited both at community and local. on the other hand. the need to be acquainted with the local situations of the new Member States were the reasons for creating these field offices. As of 2008 the European Commission will create a European masters degree for translators in order to provide a more adequate framework for the development of competences as diverse as possible.europa. and also the need to recruit human resources of high quality both for the Member States and for DGT. document drafting within the Commission has very much changed: from drafting 50% in French and 1/3 in English 15 years ago to the use of English with a share of 70% and less than 20% of French. and the enhanced professionalism and specialization of those offering this service. revisers. with the unitary terminology of the Romanian language.

comparing education models. publications. Linguistic technologies. the role of the Common European Reference Framework. Interpretation. debates etc. Translation. innovative strategies for language learning. developing European standards. COM (2006) 35 final. For the EU. individual practice. promoting linguistic diversity and new technologies for language learning. using the language of its citizens is one of the factors contributing to its transparency. especially.eu/languages/ro/home.2006. 163 . services and news provided by various relevant European institutions. sustainable development of multilingualism. The portal provides essential and detailed information on the ways of promoting European languages. Commission of the European Communities. feeling alienated by the European issues and not having a say in the community decision making processes235. Learning languages. On the other hand. accepting diversity not only politically and as a programme but. at the level of current. The Netherlands) by the Research Centre Mercator on “The Future of European Policy towards Multilingualism and Language Learning” between 21-23 November 2007 used a large array of approaches: multilingual language learning policies. 234 235 http://ec. this portal represents a simple and clear way to communicate with the lay unsophisticated citizen of the EU. The International Conference organized in Ljouwert/Leeuwarden (Fryslan.translation and interpretation. Most likely one of the most visible ways of promoting multilingualism is the portal “Europe and multilingualism” announcing that “the choice of the EU to officially adopt multilingualism as a governing tool is unique in the world. 1. Brussels. on each thematic field one can find policies. These projects become visible in conferences and/or web-sites where outcomes. successful multilingual regions.europa. with a clear structure on thematic fields: Linguistic diversity. Teaching languages. activities. White Paper on a European Communication Policy. legitimacy and efficiency”234. can be accessed. subsequently.2. The EU is an important employer and a major player on the European market of translations which justifies its interest for the training of translators and for investing in this process. Another direct way of promoting multilingualism is through the development of projects that aim at researching and identifying certain essential aspects for teaching and learning languages as a means of getting acquainted with and understanding European cultures and.

The overall costs for developing IATE between 1999 and 2003 were of 1.000 phrases in all 23 official languages of the Union. http://www. The project has a follow-up on another level by the development of a European framework for a digital library aiming to describe and inventory minority languages. an outcome of the collaboration between the European Parliament.An initiative of the same framework of actions aiming to support the direct promotion of multilingualism is the project EMILL (European Minority Languages Library)236 through which the Digibyb – the Digital Library of European Minority Languages was built237. Interactive Terminology for Europe.dbfrysk. the Committee of Regions.emill.europa.eu. IATE: http://iate. This data base contains the Interactive Terminology for Europe and combines the terminology data bases of individual institutions and bodies of the EU in a unique data base with 8. the Economic and Social Committee. The European library would rather contain information on the respective languages not information in the respective languages. and the annual cost of maintenance for year 2007 is of 627. the European Investment Bank.000 abbreviations and 100. all of which developed a unique data base for the entire terminology referring to the EU in all 23 official languages. in order to transcend the vicious circle of minority languages in their struggle to survive despite the small number of speakers and the difficulties linked to the high cost of promotion.41 million Euros. the Council of Europe. 500. preferably in English. the Central European Bank and the Centre for translations. having as its goal to store and provide access to information related to minority languages in Europe. with emphasis on documents and data elaborated in major European languages. A major driving force of direct promotion of multilingualism is the high scope and visibility project IATE238. For more information see: http:/www. The development of IATE presently freely and easily accessible but used by the translation services of the EU as early as 2005 represents a significant success in ensuring quality standards in the written communication of EU institutions and bodies.7 million terms. The European Commission.org/en. 164 . meanwhile guaranteeing the coherence and reliability of terminologies in producing clear and unambiguous texts. the European Court of Justice.000 Euro covered by the budgets of all institutions and bodies participating in the EU.org/en. that would ensure the validity 236 237 238 Cf.

knowledge society241 and the 7th Framework Programme242 are other very efficient vectors of indirect promotion of multilingualism. 240 – see the thematic seminar Strengthening Higher Education and Research in South East Europe: Priorities for Regional and European Cooperation.and transparency of the legislative process and of the efficient communication with EU citizens. The development of the European Higher Education Area (EHEA)240 by 2010.html. The Internet is one of the major engines in developing multilingualism at global level.htm.eu/employment_social/knowledge_society/index_e. cf. through the visibility it grants to minority languages and cultures. The indirect ways to promote multilingualism are those through which policies and actions are proposed for the development of areas where the differences between the EU and its competitors. on one hand. http://ec. As a multilingual database IATE enables the user to search a specific term in a source language and to find the corresponding terms in one or several target languages. the USA in the first place. for instance. with dramatic regional differences239. but in the long term the IATE administrators aim at reaching the same content value for all official languages. B.htm.458. For more data on the conclusions and recommendations of the European University Association – EUA http://www. Cf. 241 242 Cf.be/fileadmin/user_upload/files/EUA1_documents/SEE_Statement_Vienna_030306_Final. Methods of promoting multilingualism in companies operating on the European territory 239 The degree of IT penetration was 54. http://cordis. 165 . on the other hand. established as a priority of the Bologna process for creating the synergy of research and teaching in European universities and not the uniformity of the higher education systems. Meanwhile. are perceived as being important. http://www.europa.pdf.eua. is one of the main driving forces in promoting and disseminating multilingualism.europa. and by strengthening the status of the English language as the contemporary lingua franca. The volume of content for each language is varying.internetworldstats.327 users in September 2007.com/europa. depending mainly on the period of time in which each language became official language of the EU.eu/fp7/home_en. The degree of access and use of information technology (IT) within the EU is rather low as compared to the USA.1 141985288957.2% for 267.

but mainly for the small and medium size ones who strive to provide goods and services to the whole world.000 Euros.pdf). This finding is significant not only in terms of the companies turnover.000 exporting companies participating in the study. Multilingualism is therefore considered essential in guaranteeing success. but especially in terms of economic growth and job creation. The average loss per company over a period of three years had been of 325. being meanwhile a good business enabling the development of extremely profitable market niches. especially the domain of commerce. 166 .Undoubtedly one of the essential driving forces for disseminating multilingualism was and still is the field of economy. Internationalisation of markets is a more and more obvious challenge not only for the big economic players who anyway dispose of material and human resources to cope with it.europa. The conclusion of a study initiated by the EU243 on researching the ways in which small European companies might increase exports using a more proactive strategy for multilingual communication suggests that there is a substantial potential of international development for small companies in Europe provided they invest more in foreign language learning and they develop more competitive linguistic strategies.eu/education/policies/lang/doc/elan-finalreport_en. 11% declared that they have lost at least one business opportunity due to an identified communication barrier. as communicating in local language is being considered by most internationalized companies as a major factor for success. and in 2004 SMEs accounted for 58% of the total 243 The ELAN study – Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise – commissioned by the EU and carried out by CILT ( National Centre for Language in the United Kingdom) in collaboration with InterAct International and an international team of researchers provides a practical analysis of the way languages are being used in SMEs in the EU and of the effects of this use on business performances (http://ec. From a sample of about 2. respectively about 75 million jobs. Language is the major working tool in this scenario. Adapting the products to the demands of the local markets and to the consumers’ profile in specific areas may sometimes be the shibboleth of the adapting capacity and flexibility of the respective company and therefore for its survival capacity. having in view that in Europe small and medium size enterprises provide 67% of the total number of jobs in the private sector.

when applied. cit. There are areas where the lingua franca function is overtaken by other languages. 167 . op. Obviously. The analysis of the results of the research emphasizes the existence of a direct correlation between language competences and successful exports. as for instance the Russian in several parts of Eastern Europe. recruitment of staff with linguistic skills and use of translators and interpreters. p.turnover of enterprises at the EU-25 level. For historic considerations related to the teaching/learning of foreign languages in Romania see Mariana NICOLAE . and Spanish and Russian also hold an important pace among the priorities. These strategies are recommended by the researchers as leading. Actually. to significant results in the entire European economy. A quarter of the Romanian enterprises that were subjected to this study estimated having lost businesses due to the lack of language competences. Russian is presently a rather scarce language in Romania from the point of view of professional translators/interpreters and this situation is obvious in the economy in particular. there is a more and more wide demand for other languages. even a small improvement of their performance in terms of exports would have a tremendous impact on economic growth and number of jobs. such as Chinese. being a former communist country.. the French in certain areas of Africa and the Spanish in Latin America244. Numerous enterprises – especially the big ones – emphasized their interest for non-European languages. a similar share expressed the need to expand knowledge in German and French languages. from a concept with overall education value to a riving force of economic development in a sophisticated economy with an important service sector and an opening up to the global market. Training and development in transition: a Romanian Perspective. The emergence of the Russian language in continuous development is related to the increasing 244 At the level of lay-citizen in the Western Member States of the EU there is a perception that in Romania. revealing four factors in managing language competences with impact on successful exports: the existence of a language strategy in the company. Arab and Urdu. While one quarter of the interviewed companies have expressed the need to improve their knowledge in English language. The same study showed that even so English keeps holding the first place as “lingua franca” in international trade. Multilingualism is an industry in itself and creates a great number of jobs. 42. Russian is being spoken as the main foreign language. due to the fact that they try to enter non-European markets. use of native speakers. This is how multilingualism undergoes a significant evolution.

http://www. additional language skills 245 246 247 248 Cf. Cf. labour force migration and search for new sales markets for the Asian economies. and the traditional providers of specialists in the domain should include this consideration in their strategic development plan.html. Leonard ORBAN.ro. http://ec.pdf. Multilingualism – a fundamental value of the European Union. The study stressed an intuitive finding that most successful companies have used in their strategies to accede to international markets: the fact that long term partnerships in business depend on the establishment and the development of mutual relations between the parties involved. is stressed by the summit EU – Russian Federation of October 2007245. Arab and Urdu. though the English language will keep its role of lingua franca in the international commercial environment.eu/commission_barroso/president/focus/eu_russia_102007/index_en.europa.eu/education/policies/lang/doc/elansum_en. It represents a fundamental tool for social cohesion and inter-cultural dialogue.demand on the European linguistic market and a natural phenomenon due to the evolution of economic relations with the Russian Federation.eu/dgs/education_culture/businesslanguages/index_e. and creates an area for political dialogue at European level”247. because on one hand these companies strive to expand on markets outside Europe and. In a speech delivered in Bucharest on 22 June 2007 at a conference organized by the European Institute of Romania and the Office of the European Commission in Romania. It is therefore to be expected that the need of specialized personnel in business-Russian would constantly grow in all EU Member States in the next years.ier.europa. many big companies emphasized the need to operate in languages other than the European ones. inclusively in Romania. introduce changes in the European linguistic landscape with languages that where not long ago considered exotic. European Commissioner for multilingualism stated when referring to the promotion of multilingualism in companies: “Multilingualism may support our competitivity and job creation. At the conference “Business languages and intercultural skills”248 held in Brussels on 21 September 2007 it was shown that. Proceeding from this finding. http://ec.htm. The importance of relationships with this country. on the other hand. http://ec.europa. relations that cannot be established without a good cultural and linguistic knowledge of the target area246. the fourth commercial partner of the EU. 168 . such as Chinese. Leonard Orban.

the number of persons around the world learning English would reach approximately 2 billion in the next 10-15 years.europa. Contrary to the conventional wisdom this is actually bad news for the monolingual English speakers.combined with intercultural skills may provide a competitive advantage. A previous study carried out by CILT on the impact of linguistic skills on the economy of Great Britain showed that British companies register the same volume of exports to Denmark with a population of 5 million inhabitants as to Central and South America with a total population of 390 million inhabitants. the research programmes within the European area of research in particular through the Framework programmes. C. transparency. The business forum will include CEOs of companies operating in the EU. According to a study carried out in Great Britain. This Forum will be chaired by Etienne Davignon. http://ec. ERASMUS251 is the EU programme for higher education through which transnational cooperation between universities is encouraged with a view to enhancing the quality and to stressing the European dimension of tertiary education through increased mobility. Methods of promoting multilingualism in universities The creation of higher education area in Europe has been and is an essential driving force for the dissemination of multilingualism in Europe. currently the FP7250. chairman of the Board Brussels Airlines.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en. Cf. http://cordis. full academic recognition of studies and skills. Cf. the mobility programmes for various categories of university academics249. especially through the mobility programmes for students SOCRATES – ERASMUS.europa.eu/era/. 250 251 169 . http://cordis. of BA 249 The Marie Curie Programme for the mobility of young researchers. On this occasion a “Business forum for multilingualism” was launched that would examine the way in which multilingualism might be operationally used so as to maximize the achievements of enterprises.html. They would identify the way in which companies might use language management operationally as part of their effort to maximize economic performance.eu/home_en.europa.html.

europa. both for students and academics. its benefits becoming immediately visible in particular at individual level. acting in close relation with other policies or direction of actions of the EU. social policy.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/europe_en. The promotion of multilingualism in EU institutions is achieved mainly through two general directorates: the Directorate-General for Translations (DGT) and the Directorate-General for Interpretation (DGI). Therefore. Meanwhile the benefits of multilingualism are obvious at institutional level too.. 170 .000 meetings annually. education. having a thorough contribution to the elaboration and outlining of EU policies. providing interpreters for about 11. D. ERASMUS became an integral part of lifelong learning252. the mission of DGI is to enable multilingual communication as a core element of the community decision making process. in such a complex construction as the European Union. The DGI is the interpretation and conference organising service of the European Commission. labour. freedom and security etc. the service most directly involved in the current activities of the EU. As of 2007. The scope of the ERASMUS programme is impressive if we consider that since its launch in 1987 1. ERASMUS is one of the main driving forces for the promotion of multilingualism in universities. i.2 million students benefited of the mobility grants provided by the programme. such as culture. providing efficient services for conference organization which also include provision of technical assistance and management of modern infrastructure for conferences.pdf.199 higher education institutions of 31 countries are included in it.and Masters programmes on the whole territory of the EU. http://ec. justice. communication. and at present 2. being the biggest interpreting service of the world. as well as 252 Cf. Methods of promoting multilingualism in EU institutions The multilingualism portfolio has a significant horizontal dimension.e. by ensuring qualitative interpreting services. As a programme focused on international mobility.

Expert groups in the field of multilingualism created by the European Commission For a better understanding of the role of multilingualism in the EU. Lituania). Finnland). E. Ineta Savickiene (University Vytautas Magnus. cit. Hanna Komorowska (University of Warsaw). Branislav Hochel (University Comenius.).int/jcms/j_8/pagin-de-pornire. Barbara Moser-Mercer (University of Geneva).eu. Isabella Moore (Director – The National Centre for Languages. This Group includes 11 experts: Barbara Cassin (Centre national de Recherche Scientifique. The DGI has at its disposal the technical means for completing its mission of high performance that include multilingual information technologies. Free University of Bozen – Bolzano). Multilingual chats are organized by the European Commission in order for political personalities to interact with European citizens on the Internet through a chat programme. CILT). such as multilingual chats.participation in the implementation of the new strategy of the Commission for multilingualism253. Wolfgang Mackiewicz (Free University Berlin). on the other hand.cec. Jaana Sormunen (YLE. Rita Franceschini (Rector. It stresses the actual importance of the concept for the European construction and the European Commission’s concern to constantly and coherently promote multilingualism. High Level Group on Multilingualism. 171 . 253 254 http://scic. These strategies aiming to increase the transparency of the Commission’s activities are meant to provide access for European citizens to the political debates that are of interest for them and. are ways of inter-institutional communication for an increased efficiency of communication at European institutional level. Abraham de Swaan (University of Amsterdam). the European Commission created by its Decision of 20 September 2006 a High Level Group on Multilingualism254. Josep Palomero (Vice-president of the Academia Valenciana de la Llengua). Paris). web casting that enable to follow at distance the conference proceedings in any of the languages that are simultaneously interpreted in the conference room. Bratislava). Its creation had been announced for the first time in 2005 in Communication A new framework strategy for multilingualism (op.

The creation of such ad hoc groups to provide consultancy to the Commission is a frequent practice (see the case BEPA.europa.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en. The outcome of the Groups activity was a Report published in 2007255. The media might motivate large scale language learning through methods going beyond formal education methods (edutainment). Efforts should be deployed to attract adults in the language learning process. http://ec. regional levels and at the EU Member States level in order to stress the role of language learning. analyzed below and that of the Reflection Group on the Cultural and Spiritual Dimension of Europe we referred to extensively). The EU should create an award to be granted to the best literary or nonliterary translations. 255 High Level Group on Multilingualism. Language learning should be included in the recreation activities just as sports. Among the recommendations of the Group are the following: Learning languages has an intercultural value. Final Report. Television programmes with dubbing may be very useful tools for an efficient language learning. Emigrants should be encouraged to learn the language of the EU State on the territory of which they are in order to become mediators between various cultures.pdf. The Commission should encourage the creation of local and regional networks for language learning in the EU Member States. It is necessary to launch information campaigns at local. The revival of interest for regional languages in Europe shows that languages may be learned when there is a strong motivation. 172 . the Finnish example may be useful for other EU Member States too. The decision to finance the translation of European literary works by the Commission through the programme Culture 2007 will have a beneficial effect on promoting multilingualism. this activity generates benefits for the individual and also for the society as a whole.

Jens Christian Grondahl (writer. The group consists of 11 personalities: Amin Maalouf. after the publication of the Report the Commission deemed necessary to create another group of experts in multilingualism. president (writer. The Group is expected to elaborate proposals and recommendations on the ways languages might support intercultural dialogue. preferably in collaboration with the European Parliament and the Council. Spain). Germany). Jacques de Decker (writer. The Commission. Denmark). JUtta Limbach (chairperson of the Goethe Institute. Tullio de Mauro (linguist. Morocco) and Eduardo Lourenço (writer. Portugal). The group should provide counselling on the contribution to the coming European Year of Intercultural Dialogue 2008. standing secretary of the Académie Royale de langue et de literature françaises de Belgique. Lebanon). - The Commission should encourage and support the development of European/international programmes that would offer qualifications in translation and interpretation. Italy). Taking into account the complexity of the issues under debate. David Green (former director of the British Council. The first meeting of this second group took place on 29 June 2007 and was presided over by Commissioner Leonard Orban. Jan Sokol (philosopher. Czech Republic). the contribution of the group will consists of: Debating the way in which language may facilitate access to other cultures and might contribute to the development of a European society based on integration. Romania). 173 . also promoting multilingualism among their employees. In accordance with its mandate. should issue a European certificate to small and medium size enterprises that were successful exporters due to the use of several languages and through intercultural management policies. Belgium).- Commission should investigate the possibility to use the European Social Fund and the Structural and Cohesion Funds in supporting language learning. Jorge Semprun (writer. Sandra Pralong (communication expert. Great Britain). philosopher. Tahar Ben Jelloun (writer and poet. journalist.

developed by Horace Kallen (for the first time in his paper Democracy versus the Melting-Pot.org/pdf/CSC-CCMERResponseCoEIntercultural. New York) and John Dewey. Laurent BOUVET. printemps 1999. Actes de la CSC/CCME response to the Council of Europe White paper consultation on Intercultural Dialogue recherche en sciences sociales. in particular pp. A more precise terminology is required. which could lead to a certain cultural separation”. This clarification is all the more necessary as concepts “circulate without their context”257. See (réalisé par) Riva KASTORYANO. and according to the document258 proposed by the “The church and society” 256 Multiculturalism refers to a diversity of identities. Proposing communication strategies for the development potential of language learning and the combination of languages and cultures. published in 1915 in The Nation. because multiculturalism256 is the equivalent neither of intercultural dialogue. the terminology that is being used might create confusions: we talk about “intercultural dialogue” but also about “multicultural society”. With reference to this category. 3. The term is based on the concept of “cultural pluralism”. 55-57.cec-kek. in the perspective of the coming European Year of intercultural dialogue 2008.pdf. nor of multilingualism. Entretien avec Michel Walzer. no. redefined in the 1980s in American context.- Identifying ways to support intercultural dialogue in Europe. to an identity based policy (identity politics). in an “immigrant country” which is not a “nation-state” but a “state of nationalities” and designating “a stronger pluralism. Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. Le multiculturalisme au Coeur. published in 1924 (reprinted 1970. Analyzing the mandate of the Group. 258 http://www. 174 . The first category is related to the necessity of a better understanding of the role multilingualism may have in European integration. taking into account the ethical dimension of a multicultural society. 145/2002. It was established that the Group will meet three times during 2007. later used in the book Culture and democracy in the United States: Studies in the Groups Psychology of the American People . Christophe JAFFRELOT. no. Critique internationale. 257 See Pierre BOURDIEU. it could be noticed that the Commission holds the view that there are two categories of issues in discussion for which the Group should provide solutions. The conclusions of those meetings are going to be communicated in the framework of a public event that will take place in year 2008. Anro Press.

p. 5. for terms such as “transcultural” society or “intercultural” society261. assistance to emigrants by the churches on the European continent. the term “diversity” is considered more appropriate for the type of society based on equality. 260 cit. 175 . 1992. More than just managing diversity. 261 262 263 Bucureşti. as dominant forms are being adopted (traditions. p. as a social phenomenon” – of “the problems associated to the term […] that in many cases involved a political programme”. In the light of the considerations related to the use of the term “multicultural society” – “understood rather as a description of a social reality. we should deal with facilitating and promoting dialogue in a society that aims to creating equal opportunities for an active and large participation in the public sphere. but are the result of exchanges and interactions at various levels. drafted as a reaction to the proposals of the Council of Europe that organized during year 2007 a number of public consultations in order to adopt a White Paper on intercultural dialogue. preference is given for an alternative vision on society in European context. Sistemul mondial modern [The modern social system] . Immanuel WALLERSTEIN. 2. and “intercultural” is a vision aiming to demonstrate that individuals and cultures are in a dynamic process in which changes occur by the meeting of those262. Currently we witness a gradually diminishing process of diversity at global level. Ibidem. Meridiane. Therefore. op. “various concepts have different connotations in different cultures and languages”260. Ibidem. 259 Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) was created in 1964 with the aim to ensuring CSC/CCME response to the Council of Europe White paper consultation on Intercultural Dialogue. This confirms the point of view of Immanuel Wallerstein according to whom cultural and religious identities are not homogenous.Commission of KEK and the Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)259. pre-existent long before the emergence of globalization and of the end of the Cold War263.

spiritual etc. Paris. to discover both similarities and differences. implying acknowledgement of the other. working habits etc. 3rd European Ecumenical Assembly. 267 Jan FIGEL. September 2007. We understand that it is a broad definition of culture. la dir. 176 . 4 and 7. creating the premise for self-reflection (“he/she might also change the perception of the other. The second category the Group has to give answers to is the emergence of a communication strategy related to the concrete actions of the Commission for multilingualism. “diversity is seen as a challenge” and is presented in the phrase “unity in diversity”265. distinct consulting groups should be created. In the future. Gisèle SAPIRO (ss. http://www.) is defined as a process in which individuals and cultures meet. pp. starting from the assumption that the European Year of intercultural dialogue should have multilingualism in its focus. Intercultural dialogue is considered in its “most universal” form which includes but goes well beyond the strictly intellectual dialogue. as well as of himself/herself”)267. 2007. It is to be stressed that when defining the concept of “culture” various approaches of sociologists.). 266 „tolerance”. The preference for the notion „respect”.. with the specification that any dialogue may be considered “intercultural”. op. based on mutual respect 266. The same document offers explanations for the terms included in the concept “cultural diversity” and in that of “intercultural dialogue”. What makes dialogue different from any other form of interaction is the possibility given to each of the participants in the dialogue to get to know each other. instead of cit. Centre de Sociologie Européenne (CNRSEHESS) avec le concours du Ministère de la recherche. academic. as well as those elaborated in “cultural studies”. anthropologists have to be taken into account. La traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux. Circulation des livres de littérature et de sciences sociales et évolution de la place de la France sur le marché mondial de l’édition (1980-2002) Rapport de recherche. even if diversity would be visible at certain levels264. As the actual composition of the 264 Cf.eea.languages etc. considered a “dynamic concept” which includes aspects such as life styles.org. for each category of issues. 265 CSC/CCME response to the Council of Europe White paper consultation on Intercultural Dialogue. Developing a culture of cooperation in Europe: the role of the Churches.). Sibiu. “Dialogue” in its various forms and in various contexts (symbolic. In the “intercultural dialogue” the focus of interest is “the culture of the other as well as the own culture”.

177 . Developing a culture of cooperation in Europe: the role of the Churches. 3rd European ecumenical Assembly. The Group has been formed at the initiative of the European Commissioner for multilingualism Leonard Orban. 4. persons with competences in multilingualism but also in communication were included. the mission of the Group will be a very difficult one when endeavouring to reach this objective of its mandate. The currently acting Group would be bound by those conclusions or could refute them? The answer is but affirmative in the absence of explicit references to the contrary. EUROPEAN CITIZENS RIGHTS AND THE INFLUENCE OF MULTILINGUALISM 268 Jan FIGEL.org. What is meant by “ethical dimension”? Is it about identifying some standards that would allow the functioning of such a society. the absence of which resulting in the impossibility of reaching this objective? On the assumption that it is difficult to define ethical standards for a society. Among the objectives of this Group the issue of inter-religious dialogue is not mentioned – the importance of it being recognized by the European Commission – as the European Council intends to devise its own strategy for the European Year of intercultural dialogue. it is to be seen whether it would function after the closure of the European Year of intercultural dialogue. The definition of its mandate does not include the conclusions reached by the first Group of experts. a fact that would relegate communication strategy as a secondary objective of the Group’s activity.Group reflects. based on the links between the intercultural and inter-religious dialogue. By the way this objective is formulated one can assume that it is related to the European multicultural society and not to a certain multicultural society in the EU Member States. There is a striking discrepancy of shares between the first and the second category of persons. http://www. but on the other hand Commissioner Jan Figel has declared that the initiative of the European Year of intercultural dialogue is his and he intends to contribute to it268. Sibiu. 6 September 2007.eea. In the mandate of the Group there is a mention on “the ethical dimension of a multicultural society”. As concerns the mandate of the Group.

Member States should exchange information about citizens wishing to exercise their right to vote for the European Parliament in another State than the State of origin. The terms of exercising the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for EU citizens with residence in another member State are defined in Directive 93/109/EC269. Therefore. 178 . These rights are part of the concept of European citizenship included for the first time in the Maastricht Treaty of 1992 (Article 8b). EU citizens wishing to exercise their right to vote for the European Parliament in a State of which they are not nationals should benefit of the same rights as the citizens of that State and implicitly of full participation in the political life of the State of residence. solemnly proclaimed at the European Council of Nice in 2000. they loose the possibility to exercise the same rights in another State.1993. these rights are not guaranteed at the same level in all Member States. the right to address the EU institutions and OJ L 329. 30.A.12. including the right to join a party in the State of residence or to create a party in the State of residence270. They are also mentioned in Article 39 of the EU Charter of Fundamental Rights. The Directive requests EU Member States to inform “in due time and due course” 269 to local elections and to the European Parliament. According to the principle of equal treatment. both documents having the same judicial force. EU citizens may exercise their right in the Member State of origin or in the Member State of residence. As of the enforcement date of the Reform Treaty. the rights mentioned above will be included in the Charter of Fundamental Rights. According to this Directive. By opting for the place of exercising these rights in one State. However. integrated in the second part of the Treaty establishing a Constitution for Europe. Exercising European citizens rights in multingual context: the right to elect and to stand in to receive reply in own language Each citizen of the EU has the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament and at the local elections in the EU Member State of his residence under the same terms as all citizens of that State.

A Member State has to comply with this obligation and provide the same information for residents as for its own citizens271. 271 272 Ibidem.2000. Brussels. according to the last Census of 2001273. COM (2003) 31 final. 18. 11. COM (2000) 843 final.2003. Luxemburg applies adequately Directive 93/109/EC providing information on elections for the European Parliament in French. Portuguese and Italian. 179 . At the 2004 elections for the European Parliament and at the communal elections of 2005 the Luxemburg Government deployed a vast campaign for informing community residents on their voting rights. where the right of non-national residents to vote at the elections for the European Parliament was subject to a minimum 5 years of residence during the last 6 years preceding the registration on the voting lists. 273 Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on granting a derogation pursuant to Article 19 (2) of the EC Treaty.01. that State might require a minimum term of residence for granting the right for residents.93% out of the total EU residents in Luxemburg.680 community residents 270 Communication from the Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 elections to the European Parliament – Right of Union citizens in a Member State of which they are not nationals to stand in elections to the European Parliament. the share of EU citizens from another State of origin in compliance with the terms to be registered on the voting lists for the European Parliamentary elections is of 32. For instance. Law of 25 February 1979 on direct election of representatives of the Great Duchy of Luxemburg in the European Parliament. Brussels. the date of the first elections for the European Parliament. As a result of this campaign. 27.12. but registration of residents from EU Member States is subject to an agreement of will. Nationals in Luxemburg are automatically registered on the voting lists for the European Parliament.about the way they could exercise the rights they have. this law was amended By Law of 28 January 1994 as a result of Directive 93/109/EC. German. presented under Article 14 (3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament . At present. The only Member State being granted such an derogation was Luxemburg. Article 14 of Directive 93/109/EC allows for derogation from the principle of equal treatment in case of specific problems in a State. in case the non-national residents’ share exceeds 20% of the total population of a State. Luxemburg applies this derogation since 1979272.

It is foreseeable that in the near future other EU Member States will be confronted with problems similar to those in Luxemburg and would have to initiate information campaigns in the languages spoken by residents. at the elections of 1999 to the European Parliament the participation rate of citizens in a State in which they are not nationals had been of 9%. The system practiced in Luxemburg may be an example for the way in which community residents in an EU Member State can practice the rights they are granted by European citizenship in a multilingual context. Moreover. 274 Philippe POIRIER. These States should facilitate the registration of residents on the voting lists by simply sending out by mail forms to be filled in. reaching about 1 million. Before these elections the Commission considered that “a substantial effort of information “is needed in the Member States on the possibilities of exercising the right to vote at the European parliamentary elections276. Bruxelles. Philippe POIRIER.9% in 1994.132 and seq. Parlement puissant. cit. in Pascal DELWIT. Editions de l’Université de Bruxelles. Member States should utilize a “system of letters addressed directly to citizens with voting right”. The Commission considers also that these States should provide information on the elections to the European Parliament whenever residents come in contact with local or national authorities. op.2003.4. p. 2005. électeurs absents ? Les élections européennes de juin 2004. COM (2003) 174 final.were registered on the voting lists. This assumption is based on the tendencies registered from one election to the next. with the exception of Germany (where Directive 93/109/EC has not been applied) the number of non-national residents has increased275. 275 Communication from the Commission on the application of Directive 93/109/EC to the June 1999 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on measures taken elections to the European Parliament. mainly as a consequence of the EU enlargement with 10 new Member States. Thus. an increase from 4. 180 . Brussels. 8. 276 by the Member States to ensure participation of all citizens of the Union to the 2004 elections to the European Parliament of an enlarged Union. the Commission considers that in addition to its own estimations of 2000. In all Member States. Les élections européennes au Luxembourg. accounting for a 19% increase as compared to the previous elections in 1999274. At the 2004 elections to the European Parliament the number of non-national residents further increased.

In the White Paper on a European Communication Policy of 2006 277, the European Commission proceeds from the finding that there is a communication deficit between the EU and the citizens. According to this document, communication is focused on conveying to citizens what is the EU; no attention has been paid to the points of view expressed by the citizens. By this White Paper the Commission proposed a new approach: communication focusing on the citizen and decentralisation of communication channels between citizens and EU institutions. The declared aim is to create a European public sphere, since at present the public sphere in which political life takes place in Europe has more of a national dimension than a European one. The lack of a European public sphere, a fact due among other reasons to linguistic diversity, was noticed by the specialised literature before being officially recognized by the European Commission. It was stated that “there is no European political infrastructure […] there is no public debate at European level on possible alternative European policies”278. Another author alleges to the contrary that there is a public sphere at EU level but it is made up of a multitude of national public spheres 279. According to another point of view280 the emergence of a European public sphere is constrained by the preeminence of the national character in the media and by the great variety of linguistic and political identities that exist in Europe. Empirical research conducted on the assumption that linguistic diversity hampers the emergence of a European public sphere281 confirmed the validity of this perspective. According to the 2006 White Paper of the Commission, EU citizens might learn about issues related to politics through the national education systems and through the national, regional or local communication means. The media are mainly national due to language
277 278

Commission of the European Communities, White Paper on a European Communication Policy, op. cit. Fritz SCHARPF, Demokratie in der transnationale politik, in Ulrich BECK (ed.), Politik in der Marianne VAN DE STEEG, Does a public sphere exist in the European Union? An analysis of the

Globalisierung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998, p. 232.
279

content of the debate on the Haider case, European Journal of Political Research, vol. 45, issue 4/June 2006, p. 610.
280

Hans Jürgen ABROMEIT, Möglichkeiten und Ausgestaltung einer europäischen Demokratie, in Ansgar

KLEIN et al. (eds.) Bürgerschaft, Offentlichkeit und Demokratie in Europa, Leske & Budrich, Opladen, 2003, pp. 40-41.
281

Marianne VAN DE STEEG, op.cit. pp. 609-634.

181

barriers. European citizens have few places at their disposal where to discuss issues of common interest. The White Paper identifies certain solutions that would create favourable pre-conditions for the emergence of a European public sphere; the issue of citizens from another Member State exercising their voting right in the State of residence is not being mentioned. However, it is obvious that the low rate of participation of this category of European citizens is due to the existence of a language barrier too, and the most efficient way to increase their participation rate, as demonstrated by the example of Luxemburg, is to inform on their rights in the language of their State of origin. At present, many non-national citizens are not registered on the voting lists, despite the recommendations of the Commission to simplify the procedures. From those on the voting lists only a few exercise their right to vote, because the electoral campaign is going on in the respective State’s language; political parties build election campaigns on national issues rather than European ones, even in countries where there is a high share of resident population as compared to the total population; this explains the low interest of residents to participate in the election at the European Parliament. Beside information in languages known by the residents, other specific measures are necessary to eliminate language barriers, such as printing ballots in those languages, encouraging the development and diversification of means of information on the European Parliament in several languages by subsidies granted for this purpose by the Commission and the European Parliament, etc.

B. Linguistic discrimination used for restricting access to the labour market in a EU Member State – exception to the principle of equal treatment?

182

The principle of equal treatment is one of the basic principles of EC law282. The principle is included in the treaties, but only as exposition of the objective of eliminating inequalities between sexes (Article 3, para. 2 TEC) and of banning discrimination by nationality (Article 12 TEC). The most elaborate form of the principle is integrated in the EU Charter of Fundamental Rights. According to this principle, individuals being in the same situation should be treated similarly. The EC Court of Justice has extended the banned discrimination forms in the community law despite the lack of an explicit provision in the treaties, stipulating that “banning of discrimination […] is a specific form of the general principle of equality which is one of the fundamental principles of EEC Law and according to which similar situations cannot be treated in different ways, except when differentiation is objectively justifiable”283. This principle is also applied where access to a job on the territory of EU Member States is concerned. Therefore, any citizen has the right to deploy a profit making activity in another Member State under the same terms as the citizens of that State, this being a concrete form of banning discrimination by nationality. Access to the labour market in a Member State cannot be restricted by quotas or by imposing discriminating conditions. According to the acquis communautaire only one discrimination is permitted: knowledge of the language of the State in which a job is requested. This exception to the principle of non-discrimination is admissible in accordance with Article 53 of Directive 2005/36/EC on recognition of professional skills284: “individuals benefiting of the recognition of professional skills should possess knowledge of the languages necessary for practicing the profession in the host Member State” (on the territory of which they wish to be employed).

282

See Anthony ARNULL, The general principles of EEC Law and the Individual , Leicester University

Press, Leicester, 1990; Koen LENAERTS, L’égalité de traiment en droit communautaire: un principe unique aux apparences multiples, Cahiers de droit européen, 1991, pp. 3-41; Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL, Constitutional law of the European Union, 2nd edition, Sweet and Maxwell, London, 2005, p. 123 and seq.
283 284

Cases 117/76 and 16/77 Ruckdeschel, E.C.R. 1753, para. 7. OJ L 255, 30.09.2005.

183

However, this provision does not tally with the EU Charter of Fundamental Rights. According to the Charter “Any discrimination based on any ground such as […] language […] shall be prohibited” (Article 21), and according to Article 22: “The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity”. It is for the first time that in a text with value of official document linguistic discrimination between EU citizens is expressly banned. There is no mention of possible exceptions to this principle. Due to the fact that as of the enforcement of the Reform Treaty the Charter will have the same judicial value as the founding EU treaties, there would be contradiction between the provisions of the Charter that ban any form of linguistic discrimination and the provisions of Directive 2005/36/EC that allow Member States to subject access to a job to the knowledge of the language of the State where the job is. Due to the hierarchy of EU legal acts, the provisions of the Charter will prevail over the provisions of the Directive 2005/36/EC. The rights to vote and to stand in as a candidate at local elections and at the European Parliament are rights integrated in the concept of European citizenship. Due to the linguistic diversity of the European Union, these rights are increasingly exercised in a multilingual context, a fact that required the definition of specific solutions by the EU institutions. There exist another right subsumed to European citizenship, which unlike the ones mentioned above, is a direct form of respecting EU linguistic diversity: to address EU institutions in all official languages of the EU and to receive answer in the language in which the request was drafted. This right has been included in TEC (Article 21) by the Amsterdam Treaty and included in the EU Charter of Fundamental Rights (Article 41, para. 4).

5.

PROMOTING

INTERCULTURAL

DIALOGUE

IN

THE

EUROPEAN UNION A. Definition of intercultural dialogue

184

185 . increasing participation. Intercultural dialogue may be promoted by the teaching materials. This definition is given by the IAU in order to stress the idea that the perspective of intercultural dialogue may be enhanced by granting a more important role to universities. a network of information exchange on measures and tools in the field of cultural policies and cultural trends.html. The only way to reveal the significance of this phrase is to resort to the definitions of intercultural dialogue given by the partner organisations of the Council of Europe or the UNESCO. It is an initiative of the Council of Europe and the ERICarts (European Institute for Comparative Cultural Research) a non-profit organisation supporting research centres in Europe. in mutual respect. The measures to be taken for reaching these objectives are. According to the Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe intercultural dialogue is “a process involving an open exchange of points of view. though the EU makes use of this phrase in its documents. Another definition is given in the Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe. between individuals and groups of different cultural origins”. These differences exist not only inside each culture but also in the relations between cultures. the teaching methods and by turning to account students’ abilities285. strengthening creative abilities. The aims of the intercultural dialogue are: developing an understanding of different points of view and practices.unesco. intercultural dialogue is “a process which encourages the identification of the limits that define individuals and that makes them to interact by overcoming these limits and even by questioning them”. according to the Compendium “strategic instruments that promote cultural diversity as the outcome of social interaction”.org/iau/id/index. A first definition is given by the International Association of Universities – IAU – founded in 1950 and reuniting universities from 150 countries and a partner of UNESCO. organisations that do not use either a definition of intercultural dialogue in their official documents. IAU considers that the idea of intercultural dialogue stems from the “premise of recognising the differences and multiplicities of the world we live in”. ensuring equality. For IAU.There is no official definition of the intercultural dialogue accepted at the European Union’s level. The Compendium of Cultural Policies 285 http://www.

op.culturalpolicies. including the objectives 286 287 http://www. B. intercultural dialogue between participants sharing the same values is important but so is between those not sharing common values. According to KEK and CCME intercultural dialogue is “a form of dialogue where the stake and the subject is the own culture and the culture of others”. CSC/CCME response to the Council of Europe White Paper consultation on Intercultural Dialogue. The terms that enable this kind of dialogue are “opening up to the other and the wish to listen and share ideas”. drafted as a reaction to the proposals of the Council of Europe which organised through year 2007 a series of public consultations before the adoption of the White Paper on intercultural dialogue. 6-7. 186 . pp.net/web/intercultural-dialogue. According to KEK and CCME.and Trends in Europe considers that intercultural dialogue at national level should “involve public and private cultural initiatives which would bring together individuals and groups belonging to immigrant communities and to the majority population. the latter form of dialogue being essential in conflict solving. The main characteristics of a successful intercultural dialogue are “respect. cultural curiosity and capacity for change”. EU programmes dedicated to the promotion of intercultural dialogue The first Framework Programme of the European Community for culture is a follow-up to the programmes Kaleidoscope.php. The degree of success of the intercultural dialogue also depends on the existing relationships between the participants and the atmosphere of the dialogue. equality. We also find a definition of intercultural dialogue in a document quoted above287 as proposed by the “Church and Society” Commission of KEK and the Commission of Churches for Migrants in Europe (CCME). which should be of mutual trust. Ariane and Raphael. trust. with a view to including them in a process of multi-direction communication”286. cit.

1982 in Vincent DUBOIS.3. 187 . culture does not represent as yet a category of community action but only one of the dimensions of the European construction. La politique culturelle. 292 OJ L 63. p.3. It is the extension of the concept of culture that would contribute to the innovation brought about by this programme as compared to the previous cultural actions. Paris. and is an attempt to “rationalise” community actions in the domain of culture and to “explicitly integrate culture in the community actions and policies289. ‘Culture 2000’. 10. Documentation française. Romanian Journal of European Affairs.of those programmes288. As it is stipulated in Decision 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 14 February 2000 on the Programme “Culture 2000”. The ultimate aim of the ideas on which the development of a framework programme for culture at European level is conceived is to contribute to the “integration of the cultural 288 On the cultural dimension of the European construction. Paris. At that time in the EU countries and the candidate countries of Central and Eastern Europe. 289 290 COM (1998) 266 final.2000. of dialogue and cohesion”. 5. pp. 280. the latter represents a first stage towards the development of a European policy in culture292. 10. mise en place d’une politique culturelle. of vitality. Genèse d’une categorie d’intervention publique. “Culture 2000” is the first programme aiming to enlarge the cultural dimension of the European Construction by creating “ a unique tool of orientation and funding for cultural cooperation”291 at European level. vol. Berlin. p. Cyprus and other countries that signed association or cooperation agreements in the domain of culture. However. no. Henri GIORDAN. However. Démocratie culturelle et droit à la différence. para. As a follow-up to the changes that occurred at national level in the 1980s in defining and adopting cultural policies. p. a factor of creativity. 10. 7. see Maria GĂINAR. p. 75-83. 2. the requirement of coherence and rationalisation presupposes a definition of the concept culture that would in turn define a cultural policy. on the statute of culture at European level before the adoption of the Programme “Culture 2000” and on the groundworks of this programme. Culture is not merely the “educated culture” or “high culture”. but as a driving force for the society. 291 OJ L 63.2000. 2/2007. it is no more conceived of as a mere “subsidiary activity. 2. 1999. there is a broader view on culture involving recognition of cultural diversity and the necessity of communication and exchange between social groups290.

4 of the Treaty (TEC)”293 through means provided by the domestic policies of countries and “in accordance with the principles of subsidiarity and proportionality stated in Article 5 of the Treaty”294. It is our understanding that the crucial importance attached to the development of a “diverse and open common cultural area for Europe’s peoples” is a direct consequence of the European legislative framework in which the cultural actions take place.3.. The three cultural domains mentioned in the “Culture 2000” programme contribute to the understanding of the scope of a cultural policy at European level: a first sector is related to the performing arts and visual arts. 10. op. cit. including the intellectual and non-intellectual patrimony”. the third domain is concerned with the cultural patrimony “of European importance. 29.dimension in community policies. with the possibility to include “complementary projects financed by other community programmes”.12. competences for implementing “Culture 2000” and other culture related “programmes and community actions” stay with the European Commission but “in cooperation with Member States”295. See OJ C 321. another cultural domain is related to publishing. Despite the fact that different cultural domains are recognised according to the means they are expressed by and to the cultural actors involved in each of the sectors in close relation with their 293 294 OJ L 63. competences of the Community are being developed in areas where the objectives of the intended actions may more efficiently be achieved at community level.2006. Proiectul politic european – de la valori la acţiune comună [The European political project – from values to common action] . architecture and also to the culture for children or arts in unconventional spaces. p. 46. 92. in accordance with Article 151 para. and by a horizontal approach aiming to initiate actions that concern various cultural sectors or to support cultural actions with the contribution of other community programmes or policies. However. in which the three cultural sectors benefit of separate actions according to their specificity. 295 296 OJ L 63. 10.3.2000. p. as the success of a common action in culture depends on the implementation of new ways of actions in cultural cooperation – by a vertical approach. p. Radu CARP. Therefore. p. 188 .2000. one should not overlook the fact that the subsidiarity principle “involves also a form of public-private partnership” that “not exclusively belongs to the private sphere”296. 1. In accordance with Article 5 TEU. reading and translating.3.

p. 10. “sharing and valorising at European level the common cultural heritage of European importance […] 297 298 299 300 301 OJ L 63. By valorisation of the common European cultural area it is understood that the objectives of the programme “Culture 2000” are related to “favouring cooperation between creations. See Maria GĂINAR. 8. by support granted to translation activities of literary works and reference books. transnational dissemination of culture and mobility of artists. 2 and p. OJ L 63.3. OJ L 63. Therefore. encouraging creation in a broad sense as a means of social integration. “promoting creation. p.degree of institutionalisation. granting access for the public at large to various forms of culture 297. perfecting and facilitating the mobility of those engaged in a certain cultural domain. p. 8. creators […]. creativity as a source of sustainable development within the common cultural area” 301. mutual knowledge of literary productions (cultural) and of the history of Europe’s peoples are encouraged298. socially disadvantaged individuals and cultural diversity”. 10.2000. cultural networks and other partners. 11. As concerns cultural actions for publishing and translation. and of works.3. training.2000. 10. private and public developers. the main goal of the programme. 1. cultural actors. represents both the necessary context and the condition to achieve the objectives of the programme. in particular in European languages of a lesser circulation or belonging to the minority cultures in Europe299. p. the development of a common cultural area. It is not by chance that emphasis is being put on the development and valorisation of a “common cultural area”. p.2000.cit. 189 . a certain convergence may be noted in the way the three cultural sectors are being promoted: cooperation between the various cultural actors (individuals and institutions). “a policy of dialogue” and exchanges with other world cultures. COM (1998) 266 final. respect and promotion of cultural diversity.. Annex II. as well as between cultural institutions of the Member States and of other states”. the existence of which had been recognised as early as 1992300: “valorisation of the cultural area common to Europeans by emphasising the common cultural characteristics.3. with emphasis on young people. “valorisation of cultural diversity and development of new forms of cultural expression”. art. 75. such as: “promoting cultural dialogue and mutual knowledge of the cultures and of the history of Europe’s peoples”.

The social vocation of the cultural project is reflected in actions aiming to enlarge and facilitate access to culture (and to cultural institutions). Multi-annual cooperation between the cultural operators of the various Member States is the most suitable means for valorising cultural diversity and multilingualism. 10.2000. Stating the social role of culture is closely related to valorising cultural diversity. 10. for disseminating ideas in the European space and for the development of intercultural dialogue. to culture and to express their creativity”. and by including in the cultural area the less visible social groups. “taking into account the role of culture in socio-economic development”. innovative and/or experimental” actions. By its objectives and proposed actions the “Culture 2000” programme reconciles “democratisation of culture” (access for a large public to institutions and works. transnational networks or intercultural 302 303 OJ L 63. 5 it is stipulated that “each citizen of Europe should have the right to accede OJ L 63.3. structured actions “within transnational cultural cooperation agreements” involving cultural actors from at least five states establishing a sustainable cooperation. p. The novelty of the programme “Culture 2000” consists in matching the actions with the specificity of cultural activities they are applied to and in integrating other forms of cultural expressions than the traditional ones.3.preservation and safeguard of this cultural heritage”. “improving access to culture and participation of the greatest possible number of EU citizens to culture”302. the Programme proposes three types of cultural actions: “specific.2000. to the so-called “high culture”) and “cultural democracy”303 (recognition and promotion of cultural diversity). This way cultural operators from various Member States and different national cultural institutions may develop. 2-3. cultural events with “a European or international dimension” aiming to valorise cultural diversity and to contribute to the strengthening of intercultural and international dialogue304”. “promoting intercultural dialogue and mutual exchange between European and non-European cultures”. explicit recognition of culture as an economic factor and as a factor of social integration and citizenship”. multi-annual. pp. In order to reach these objectives. by virtue of the support given by the European Community. 304 190 . In COM (1998) 266 final. pp. related to events or projects developed “in partnership or as networks” and which include the representatives of several Member States (at least three). 5-6.

it might be countered or at least alleviated by creating networks between cultural partners in different European countries or by a publishing policy that would favour bilingual publications. We could hope that such a publishing policy supported by cultural community programmes of cooperation between different Member States might alleviate the domination of texts drafted in English within the European publications. Bronislaw GEREMEK. pp. one of which used in the passive mode. 266 final. If the development of a European public space might involve the risk of linguistic homogenisation throughout Europe. p. mars 1994 in Pamela STICHT. creativity”307. 306 307 308 Kurt BIDENKOPF. 191 . 5. ideals and aspirations306. “common cultural characteristics. Revue du Marché commun. 305 Jacques RIGAUD. 376. Krysztof MICHALSKI. Such a measure could be favoured when evaluating and supporting this kind of projects carried out by cultural partners of several Member States and using as many European languages as possible even though in a passive way. Paris.relationships at least as important as the collaboration between the national cultural institutions or the framework provided by the cooperation between the European Community and other institutions such as the Council of Europe or the UNESCO 305. Culture européenne ou Europe de cultures ? Les enjeux actuels de la politique culturelle en Europe. this way texts conceived in a national. respect and promotion of cultural diversity. Europe Horizon Culture. of diminution or disappearance of certain linguistic traditions. Projects developed over a sufficiently lengthy period of time bringing together culture professionals from several Member States may promote multilingualism by using at least two European languages. 2000. no. Our understanding is that the European cultural area is based on common traditions. cit. L’Harmattan. p. 60-61. however is takes shape in a dynamic way through a permanent intercultural dialogue between Europe’s peoples in the framework of cooperation among “cultural bodies and operators and cultural institutions in the Member States”308. op. Ibidem. COM (1998). minority or regional language would have increased chances to be recognised beyond the space they primarily address. 11. then the intercultural dialogue would focus not only on an exchange of idea but also on exchange between various linguistic traditions.

and religion today is an important part of those cultures. Gisèle Sapiro in the international colloquium Pour un espace européen de la production et de la circulation des produits culturels et scientifiques. being one of the means of producing/creating cultural diversity309. with the support of the European Commission. The Preamble of the future form of the TEU confirms the link between religion and culture by inserting a reference to the cultural and religious heritage of Europe.C. 310 311 CSC/CME response to the Council of Europe White Paper on Intercultural Dialogue. The dialogue between religions present in the European space has a lengthy tradition. on the assumption that the wealth of European religious heritage has had a positive influence on the formation of European Cultures. There is a close link between religion and culture: religion is part of the culture. 298. 309 Cf. p. 2004. Taking into account that we talk about a norm that is not yet enforced. a single reference to the cultural heritage would not have been sufficient. Methods for promoting inter-religious dialogue at European level The issue of multilingualism in Europe cannot be separated from the issue of intercultural dialogue. November 2007. a provision which will be included in the future form of the Treaty as part of the Reform Treaty311. The two heritages cannot be separated. 6-7. For this reason the Treaty establishing a Constitution for Europe stipulated in Article I-52 that the dialogue between the EU and the religions shall be “open. Anastasia. Teologie şi politică. Bucureşti. as linguistic diversity is closely related to that of cultures.. Berlin. transparent and regular”. For comments on Article I-52 see: Radu CARP. The European Union could not ignore this dialogue and not treat religious cults as partners. pp. op. organised by the European Network ESSE (Pour un espace des sciences sociales européennes ) and the Marc Bloch Centre. The relation between cultural and inter-religious dialogue. Controverse teologico-politice în cadrul Uniunii Europene [Theologico-political controversies within the European Union] in (volume coordinated by) Miruna TĂTARU – CAZABAN. cit. whose consultation is necessary in all actions of the European institutions. European cultural diversity is strongly linked to the religious one. and culture exerts its influence on religious expressions310. De la Sfinţii Părinţi la Europa unită [Theology and politics. Gerhard 192 . For this reason there is an indisputable religious dimension to the intercultural dialogue. From the founding fathers to the united Europe].

A White Paper.eu/dgs/policy_advisers/index_en. 25.htm.2001. After the publication of the White Paper. One of the activities of GOPA is that of providing expertise concerning the implications of the dialogue between religions and the EU.europa. The first official document in which religions had been treated as partners of dialogue of the EU institutions was the White Paper on European Governance. 2nd edition. 586.the question is whether this dialogue already exists and which its actual forms of manifestation are. 193 . At the level of the European Commission there exists a Bureau of European Policy Advisers (BEPA)312 an ad-hic group which provides expertise to the President of the Commission and to different services of the Commission. Nomos. We think that there should be a distinct group of experts within BEPA dealing with the issue of religion in Europe. launched by the European Commission in 2001313. Baden – Baden. the Commission published a communication in which it stated the principles underpinning the relations between the Commission and its partners of dialogue and consultation314.7. starting by the positive results related to religion of the former GOPA and the necessity to give a concrete shape to a formalised dialogue as in Article I-52. Churches and religious communities bring a specific contribution”. Its origin may be found not only in the debates of the European Convention on the Future of Europe of 2002-2003 or in the Intergovernmental Conference of 2004. The White Paper stated: “society plays an important role in enabling citizens to express their concerns and in providing the services they need. European Governance. p. The current President of the European Commission integrated the former Group of Policy Advisers (GOPA) in BEPA. Commission of the European Communities. According to the White Paper the concept of European governance makes reference mostly to the creation and guarantee of a general framework of consultation between EU institutions and the civil society. State and Church in the European Union. This provision represents the most novel and comprehensive reference to the dialogue between the EU and religions. Even if it is generally recognised that at European level there is no definition of the phrase “organisations of the ROBBERS (ed.). 312 313 Data on BEPA may be found at http://ec. Brussels (2001) 428 final. 2005. This line of action is not considered a priority for the present BEPA. among which with religions.

Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General Principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission. III. Bucureşti. Brussels. Graz 1997. In 2001 KEK and CCEE adopted in Strasburg the document 314 Communication from the Commission. certain Churches deemed necessary to have an intensified dialogue with the EU institutions. Beside their affiliation to KEK and COMECE. Pentru un creştinism al noii Europe [For a Christianity of the New Europe] . Anca MANOLESCU. among which the “religious communities”. The most important are: the Conference of European Churches (KEK) that includes several Christian Churches (Anglican. 315 All these religious organisations are analyzed in detail in Teodor BACONSKY. 194 . Radu CARP. there are at European level certain religious organisations involved in various forms of dialogue with the EU institutions. 2007. KEK together with the Council of the Bishops’ Conferences (CCEE) reuniting the Roman-Catholic Bishops’ Conferences in the European States (not only the EU Member States) have up to now organized three European Ecumenical Assemblies: Basel 1989.2002. Beside COMECE. Not only the Christian Churches have established dialogue with the EU institutions but organisations representing the Judaic and Muslim religions have also a concrete presence in Brussels: the Judaic Information Centre. there is a Mission of the Evangelical Church of Germany. certain Catholic confessions – except the Roman-Catholic). Ioan I. Elena ŞTEFOI. of the Orthodox Church of Romania (from 2006) and a Standing Bureau of the Ecumenical Patriarchy (from 1995). the document gives a number of examples of such organisations.civil society”. Boltzmann series. COM (2002) 704 final. the Rabbinic European Centre. Protestant. the Forum of European Muslim Youth and Students etc. 11. vol. the Roman-Catholic Church acts in its dialogue with the EU institutions through the organisation Caritas Europa with an office in Brussels. sending to Brussels their own representatives.. ICĂ jr. Therefore. p.315. Bogdan TĂTARU – CAZABAN. Sibiu 2007.12. Beside the religious cults recognised in each EU Member State. 305 and seq. the League for Mutual Help of the Muslim Associations of Europe. the European Council of the Jewish Communities. Orthodox. COMECE – the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community reuniting the Roman-Catholic episcopates within the EU space. Representation of the Church of Greece (as of 1998). Humanitas.

The European Union promotes dialogue with the religions present on the European continent but does not have competences in promoting inter-religious dialogue. 195 . organized by the Institut für Sozialtehnik. 107 and seq. Religion and human rights in Romania].org). in Sandu FRUNZĂ (coord. The European Commission gives more and more consideration to the importance of the European Ecumenical Assemblies. p. it is easier to establish the demarcation line in the case of the EU than in that of the Council of Europe. Limes. the reason is that the interventions of the Council of Europe are reduced to soft law tools and do not involve the establishment of imperative norms or public policies in the domain. Training. Cluj-Napoca. Religie şi drepturile omului în România [Steps towards integration. Other pan-European organisations are already aware of the importance of this desideratum. Religions are more ready to accept the involvement of the Council of Europe than of the EU in inter-religious dialogue. in practice. The President of the European Commission José Manuel Barroso. Reflecţii privind Constituţia Europeană şi Charta Ecumenică [Reflections on the European Constitution and the Charta Ecumenica] . However. and religious organisations of European vocation were also involved in the consultations. As we mentioned. 316 The text of the Charta Oecumenica may be consulted on the web site of KEK (http://www. the Council of Europe organized throughout year 2007 a series of public consultations on intercultural dialogue.cec-kek. Culture and Youth (Jan Figel) and for Multilingualism (Leonard Orban) who participated at the Assembly in Sibiu underlined in their speeches the role of religion in promoting intercultural dialogue at European level. with a view of adopting a White Paper on the issue. For comments on Charta Oecumenica in Romanian see Ioan – Vasile LEB. it is difficult to delineate the dialogue of the EU with religions from the inter-religious dialogue. Anyway. Universität Wien. 23-24 November 2007. and the European commissioners for Education. The latter is promoted by the religious organisations with which the EU sustains a dialogue.) Paşi spre integrare. The close link between religion and intercultural dialogue might better be valorised in the future. 2004.“Charta Oecumenica – principles of action for a consolidated cooperation between Churches in Europe316. in order to find out where the limits of the EU interventions are317. Őkumenische perspektiven. 317 Point of view presented by Michael Weninger (former counselor of the President of the European Commission and former director of GOPA) and Dieter Heidtmann (KEK) in discussions with Radu Carp at the international conference Die Kirchen und die politische Kultur Europas.

one of the few studies analyzing the conditions in which culture becomes a category of public intervention may be the basis for understanding the idea of a common European cultural project. new values of the mass society318 induce the redefinition of the culture concept. it 318 See Hannah ARENDT. 1972. Paris.We consider that in preparing for the European Year of Intercultural Dialogue 2008 the European Commission should establish stronger relations with religious organisations that are recognised as dialogue partners of the EU institutions. Gallimard. but also one of the cultural policies that aroused most criticisms due to the important intervention of the state. 196 . Cultural policy in France is one of the main references in the domain and one of the first cultural policies developed in Europe. the increasing role of television (of image and sound) involving uniformity. TOWARDS A EUROPEAN POLICY OF CULTURE? A. while the present relation of complementarity should become stronger. might be countered by the promotion of cultural diversity and of an intercultural dialogue with access to other cultural forms and manifestations than those characteristic for television. It may be stated that the delay with which various types of actions in culture were debated and developed at European level may be understood considering the ways in which these types of public interventions have emerged at national level. Before defining a certain type or types of actions in culture and in order to reach a definition of “cultural policy”. The emergence and development of the information society (telecommunication and media). The way the Council of Europe tackles relationship between intercultural and inter-religious dialogue may be a source of inspiration. Cultural policies and the right to culture in national and European context. 6. The future construction of this relationship is affected by a single constraint: the actions of the EU and the Council should not overlap. La crise de la culture. EU programmes for culture The development of capitalism brought about a change in the relation to culture as object and cultural practices.

197 . Belgian cultural policy structured around linguistic concerns320. 8. op. p. The reason behind it is that many constitutions had been drafted in a period when the existence of this right was not recognised. etc. British cultural policy together with other “cultural industries”. that is to contribute to the development of human values by encouraging creation and transforming culture in a tool of mutual understanding by bringing together various social groups. ESF. is reflected by the idea of developing a cultural policy in accordance with its original ideal. cit. Moreover. the way in which the social space dedicated to culture has been structured (the role and mission of creation) against any form of authority. Right to culture is considered as deriving from civic rights321. Even if right to culture is guaranteed at international level. 231. and later amendments did not take into account the mergence and development of this right. educational. Le droit de la culture et le droit à la culture. not all EU Member States recognise it as such. Italian cultural policy is that of “public goods” aiming to preserve the cultural patrimony. and freedom of speech and press. Right to culture is proclaimed also in the Universal Declaration of Human Rights (1948) as “right to cultural life”322. The Declaration of Individual’s and Citizen’s Rights states principles such as political and social equality of all citizens. in certain countries culture is not a domain of state competence. Alain RIOU. p. 31. This is mostly the case in states with federal structures (as is the case 319 320 321 322 Vincent DUBOIS. being regulated at regional or local level and competences lie with the private sector and not with the authorities. culture not being a unified domain of public action. respect for opinions and faiths. p. any patronage. Meanwhile. Ibidem. The very subject matter of the intervention is questionable and varies depending on national history and on the administrative and political system of each State: Kulturpolitik in German designates “a set of artistic. even if the concept of culture is grossly heterogeneous. 1993. Right to culture emerges in the broader framework of the formation of Statenations in Western countries and of the democratic movements in that space. 227.is necessary to define the concept of “culture”319. sports and entertainment activities”. p. French cultural policy has a strong social dimension and supports public cultural ecumenism. Paris. Ibidem..

one can assume that in the future more European Constitutions would include right of access to culture among the fundamental rights.of Germany where the cultural associations of the 1960s and 1970s proved to be efficient. stipulates that “the state ensures preservation of all national historic and cultural monuments” (Article 23). associations for the preservation of cultural patrimony. 198 . access to culture. The Constitution of Slovakia guarantees also as by law “access to cultural wealth” (Article 43). citizens organizations and other cultural agents of culture”) with which the State should cooperate (Article 73). the Constitution of Poland grants “freedom to enjoy cultural products” (Article 73). Other constitutions of EU Member States contain no references to this right but to culture. as a rule to the protection of the cultural patrimony which is seen as the exclusive obligation of the State. and also the case of Belgium where the only domain of state competence is that of copyright). We might also detect similar trends in East European countries in the 1990s with more emphasis in the 2000s.e. This is the only constitution of an EU Member State which considers that the State in not the sole responsible in ensuring right to culture. the Constitution of Greece includes a similar provision (“the protection of the cultural environment is an obligation of the State – Article 24). cultural communities. These references do not always relate to the right to culture in its most concrete form i. The Constitution of Bulgaria. We could notice that the guarantee of this right is a rather recent provision. for instance. Due to this fact. the Constitution of Portugal stipulates that “each individual has right to culture”. the earliest reference being made in the Constitution of Portugal in 1976. The Constitution of Romania guarantees also explicitly “access to culture” by an amendment introduced in 2003 (Article 33). and according to the Constitution of Lithuania the State supports “objects of the patrimony” but not “culture” (Article 42). Of the 27 constitutions of the Member States we can find references to culture only in 12. the State is not the only one obligated to guarantee this right but non-government organisations too (“cultural associations and foundations. Right to culture is guaranteed in this form only in 5 constitutions: the Constitution of the Czech Republic guarantees “right of access to cultural wealth” as by law (Article 34).

The greatest number of obligations assumed constitutionally by the State with reference to culture can be found in the Constitution of Romania. The Constitution of Sweden is the only one that regards right to culture as part of the freedom of information as guaranteed constitutionally (Article 13). even in the Treaty of Rome there were means for action in well defined sectors of culture. The dialogue between cultures that are granted firm constitutional guarantees at national level may more easily develop than in the situation in which the different cultures of Europe are not given the proper attention by the constitutional legislator. protection and conservation of cultural heritage. based on the idea that not only the State but the citizens and the society in its whole have constitutional responsibilities. We consider that promoting intercultural dialogue in Europe may also be pursued by generalising the right of access to culture in the constitutions of the EU Member States. However. The Constitution of Malta is limited to a very general reference to certain obligations of the State in culture. the intervention of the European Community had been only stipulated when the Maastricht Treaty was drafted. At European level. without naming them (the State promotes the development of culture” – Article 8). The Constitution of Latvia considers culture in a way somewhat similar to that of Portugal. the other constitutions of the EU Member States referring to culture in general. the difference is that these common responsibilities are needed to ensure the protection of the “cultural environment” (Article 43) and not access to culture. promotion of cultural and artistic values of Romania in the world”.There is one case in which guaranteeing culture at constitutional level is seen in correlation with the preservation of cultural identity of the nations that compose a state: according to the Constitution of Finland “public authorities ensure the cultural needs of Swedish speaking and Finnish speaking populations on equal basis” (Article 17). It is also stipulated that “the freedom of the individual to develop his spirituality and to have access to national and universal cultural values cannot be restricted”. It is to be noted that this is the only constitution making reference to “national culture”. development of contemporary creativity. such as the fiscal regime of 199 . According to the already quoted reference. “the State should ensure the preservation of spiritual identity.

audiovisual rights and taxation of antiquities. artistic. within the framework of the Council. Nevertheless. with a view to harmonising the internal market. to adopt measures of encouragement after presenting their projects to the European Parliament as participant in the co-decision and to the Committee of Regions. Article 128 dedicated to culture specifies that the new system provides the opportunity for the ministers of culture in the Member States. We understand. in order to raise the awareness of Member States as to the importance of this principle. During the 1980s. non-commercial cultural exchanges. The Maastricht Treaty introduced an innovation by applying the principle of subsidiarity and co-decision in the field of culture. the intention to create own structures of the Union for culture in accordance with the principle of subsidiarity has been also expressed. therefore. that aspects of culture emerge in other intervention domains of the EU without stating the necessity to protect the domain of culture (or at least the possible effects that could be incurred) from the economic logic with negative impact on its own functioning 200 . such as: knowledge and dissemination of European history. According to the Maastricht Treaty. the effects on culture of other decisions in certain domains of community policies may also be checked. a number of decisions had been adopted related to book process. Article 128 states the commitment of the European Union to safeguard and valorise the cultural patrimony. with emphasis on the diversity of national and regional cultures. granting the Union the opportunity to intervene in certain sectors of culture. literary and audio-visual creation. Inter-state cooperation is declared as the most important dimension of the European Communities. Another objective of the EU is related to facilitating cooperation with third states and with competent international cultural organisations. Applying the principle of subsidiarity to culture has been often considered as an obstacle when elaborating common cultural policies. preservation and safeguard of cultural patrimony. The European Commission has also the right to propose recommendations to be voted in unanimity by the Parliament and the Committee of Regions. Article 36 stipulates right to culture but strictly reserved to the domain of patrimony.cultural foundations or the copyright. within the cooperation of the EU with the Member States. in particular in the Unique European Act (1987). to valorise the cultural dimension of the European construction and to avoid any hindrance in decision making.

to enhance intercultural dialogue at national. to encourage translations in order to facilitate. at the initiative of the Council which adopted a decision on the future of actions in culture. The second axis is related to specific and priority actions in culture: drafting a document or of a programme including all necessary measures for the conservation and safeguard of the cultural patrimony.mechanisms. All three programmes were regrouped as of January 2000 in a single framework programme “Culture 2000” (initially for a period of four years.. As of 1998. means cooperation with experts and specialists in the domain at national or regional level aiming to facilitate integration of the European dimension of culture in EU policies and in that of the Member States. Starting in year 1993 a number of three-year programmes have been adopted. to create new intercultural networks. Mitteilung der Kommission an den Rat. 54. the 323 “Das neue Kulturkonzept der Gemeinschaft”. the “horizontal”. cit. and also translation. with emphasis on inter-states cooperation: partners from at least two Member States and one from a non-Member State are required for artistic or cultural projects developed in partnership or as networks. das Europaische Parlament und den Wirtschafts und Sozialausschuss. The Kaléidoscope programme is applied in the domain of creation. regional and local level. Brussels. p. The Ariane programme is dedicated to the domains of publishing and reading. subsequently restructured in 1995 and 1996. with emphasis on cultural diversity. maintain and create new cultural exchanges. drafting a programme for publishing and reading. later extended up to the end of year 2006). 201 . for large projects partners from at least one nonMember State and from at least three Member States. The first axis. It is noteworthy that this commitment confirms the fact that at the time the cultural dimension did not possess a special framework of norms. and allotted budgets in accordance with the objectives to be achieved. aiming to enhance cultural exchanges between Member States and with other non-Member States. A Declaration of the European Commission in 1992323 completes the provisions of Article 128 by establishing the priorities in culture according to two axes. promotion of knowledge and dissemination of culture and cultural life of European peoples. the European Commission adopted programmes dedicated to precise cultural sectors with selection and eligibility criteria of cultural projects. each programme dedicated to a specific sector of cultural activities. After establishing the objectives. op. The Raphael programme is applied to safeguard and valorise cultural patrimony. 1992 in Pamela STICHT.

cit.1997. p. coordination and complementary to the actions of Member States”. 7.Commission is requested to study the “possibilities to develop a direct. 78. The Treaty on the functioning of the Union as resulting of the amendment to TEC by the Reform Treaty will include in Article 6 the provision by which culture is part of the category “actions of support. p.3. The objective of the first Framework Programme for culture “Culture 2000” is integrated in the above framework as a basis for a cultural policy at European level: national and regional diversity and the common cultural heritage326. global and transparent approach for cultural action within the Community” and to resent proposals leading to the “institution of a single programming and financing tool” 324. 202 . The consultations initiated on the creation of a Framework Programme on culture – the European Commission organised in early 1998 a Cultural Forum of the European Union which brought together representatives of the European Parliament. “national and regional (cultural) diversity” and “common cultural heritage”: „The Community shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States. and between ideas related to the recommended degree of intervention in culture. The author considers that “the great challenge of the “Culture 2000” programme seems to be the implementation of this fundamental and a priori paradoxical idea” (our translation).2000.10. Maria GĂINAR. 1. The latter are often 324 325 326 OJ L 305.. OJ L 63. 72. paragraph 6.. Maria GĂINAR. 10. p. 1. European cultural heritage and European cultural patrimony From the first paragraph of Article 151 of TEU dedicated to culture we understand that EU actions in the field of culture deal with “cultures of the Member States”. bear witness to the differences between national cultural policies. cit. of the Member States. while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore”. art. of the Commission and also of organisations of the cultural sector325 – the debates on the intervention of the Community in cultural issues. B. p. art.

3: „Le partage de la mise en valeur au niveau européen. 203 . But cultural diversity as a specific feature of Europe is in no way opposed to the common cultural heritage at European level. cit. But common European culture is what gives policy the opportunity to transform Europe in a unitary political entity”327. the issue of its preservation and conservation should be one of “European importance”329. without defining the terms which underpin European cultural identity and without institutionalising European cultural exchanges in the context of globalisation. This unity requires a political dimension and decisions there from.considered as an opportunity to define European identity as resulting from the Report of the Reflection Group on the Cultural and Spiritual Dimension of Europe: “European culture. we may assert that “common cultural heritage’ as well as “linguistic diversity” tends to be considered as 327 Kurt BIDENKOPF. Here „culture” in a broad sense is considered „the necessary foundation to substantiate political construction” and defined as the „European civil society” which is „at the core of political identity”. Within the programme “Culture 2000” the term “common cultural heritage” is for the first time accompanied by a specification. p. The term “cultural heritage” in Article 151 TEU included in the programme “Culture 2000” as one of its objectives328 is still not defined in the community law. Therefore. art. 329 Maria GĂINAR. The author states that the phrase „cultural patrimony of European importance” is used with a view to creating a feeling of belonging to the same past. cit. What could be with certainty asserted is that cultural diversity reflecting the plurality of national traditions and of certain regional traditions is one of the most important resources of Europe. But neither European cultural diversity nor common cultural heritage could be fully valorised and preserved without a cultural policy at European level.3. l’héritage culturel commun d’importance européenne. In the present context of globalisation it should be tackled as a wealth. p. 10. op. Krysztof MICHALSKI. Bronislav GEREMEK. 328 OJ L 63. a space always prone to re-definition. la diffusion du savoir-faire et la promotion des bonnes pratiques en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde de cet héritage culturel”. does not by itself create European unity. 79.2000.

See http://www. 43-62 in Maria GĂINAR. the Solemn Declaration on the European Union adopted in Stuttgart in 1983333 on culture emphasises inter-state cooperation for asserting and valorising “cultural heritage”334. p. The cultural dimension does not participate to the definition of European identity. La création des identités nationales. Anne-Marie http://www.. 1999. ideas. „Division et unité de l’Europe”. une valeur commune de l’Europe. no. One of the shortcomings of the programme “Culture 2000” is just the unclear meaning of this “common cultural heritage”. social solidarity. memories etc. Europe XVIIIe-XXe siècle. all the more so as the meaning of the term “culture” used in the programme is broader 331. In 1973 the first declaration on the common European 330 Dominique POULOT. Maria GĂINAR. Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales. democratic values. 79. Seuil. which implies sharing. Amsterdam and Nice Treaties within the provisions dedicated to freedom. 333 334 204 . European identity is currently defined only on the basis of European political values and not on the cultural ones: individual rights. printemps 1993. a desideratum. The notion of “European identity” was included in the Maastricht.org/pdf/declaration_solennelle. implies an intervention when it comes to „ensuring the preservation and lisibility” of this heritage.cit. Le patrimoine culturel. p. 331 We note the association of current themes such as natural and urban environment in events concerned mainly with the cultural patrimony. The cultural patrimony is defined here as „what we claim as being ours” and by virtue of the conception of the „perenity of a corpus of traditions.. art. security and justice. and in the framework of provisions related to foreign policy and security policy: European identity is defined as opposed to third countries and the emphasis is put on “national identity” of the Member States. Paris. Relations internationales. a common past. if those terms are not defined and are not included in a set of common European values. value of human life.com on the Showroom of the Cultural Patrimony that took place in Paris between 8-11 November 2007. 73. as a measure for clarifying the terminology which would underpin a future European cultural policy. THIESSE.pdf. We deem necessary to define the term “common cultural heritage” in the community law. art. linked to natural sites and human artefacts within a community”. European cultural identity based on a “common cultural heritage”332 in the broad sense of sharing a common past and also on cultural and linguistic diversity can remain but a utopia.patrimoineculturel. pp. 332 Just as national identity. among other things. Cf. cit. Genève. 82.common European values330 even if they are not mentioned as such in TEU as part of the Reform Treaty.franceurope.

no. will include among other changes the provision by which “the Union recognises the rights. it is considered as one of the fundaments of European political identity. The European cultural heritage or the common European culture is grounded in the values and principles common to all national cultures within the European Union. tolerance and solidarity” would allow the active participation a European citizens. to the existence of common cultural features. p. However. cit. p.. 46/73. it can only symbolically be stated. 2001.. op. the Charter has a symbolic value. Cf. in particular due to the specificity of the European construction. impossible to define European cultural identity. also Radu CARP. The situation would be different after the Reform Treaty would come into force. The future form of the Treaty on the functioning of the Union. Bruno CAUTRES (dir. which shall have the same legal value as the Treaties”. L’Opinion européenne. Bulletin 1973/74. pp. religious and linguistic diversity”. Paris. however. the use of term “identity” is being avoided. Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. resulting from the revision of TEC by the Reform Treaty.identity of national cultures (at the time by nine Member States).). Yet. 205 . cit. was adopted. op. and “any European nation which shares these ideals” is invited “to participate in the European construction”335. 66-68. It is. freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000. of a common history and to the existence of cultural diversity. cultural values are weekly defined and despite the emphasis put on the importance of diversity and expressed in Article 22 of the latter document – “the Union respects cultural. the Declaration on European identity. democracy. similar “lifestyles” in Member States. 8-9 in Pamela STICHT. 335 336 Parlement Européen. 10 and pp. The development of a “common cultural space of Europe’s peoples” by emphasising cultural values as “key elements of their identity and their belonging to a society based on freedom. Proiectul politic european – de la valori la acţiune comună [The European political project – from values to common action]. Dominique REYNIE. Even so European identity is being built in close relation with the fundamental principles and rights mentioned in the treaties and in the EU Charter of Fundamental Rights. as long as no reference is made to this text in the existing treaties336. European common identity should be built upon “common values and principles”. 46.

It is not justifiable anymore to resort to and apply the term “cultural patrimony” defined by UNESCO when speaking about the contribution to the definition of a European cultural space. The phrase “European cultural patrimony” is already circulating in official documents337, further needing a community law framework. However, the European cultural patrimony should include also linguistic diversity as a wealth of Europe and in doing so it could start from the definitions and provisions established by UNESCO for natural and cultural patrimony and from those related to non-material cultural patrimony338, taking into account that cooperation with supra-national institutions such as UNESCO and the Council of Europe contributed to the harmonisation of national policies on culture. In the programme “Culture 2000” particular emphasis was put on “valorising cultural diversity” with the express mention that “a special attention should be given to safeguarding the position of minority cultures and languages with a limited circulation in Europe”, and to the collaboration and coordination of cultural actions with the actions of international organisations of culture339. The programme “Culture 2000” creates the framework for the coordination of the common actions of the Member States in culture at European level in order to contribute to the “development of a common European cultural space” and to the “integration of the cultural dimension into Community policies”340 in accordance with “the respect and promotion of the diversity of its cultures”341; however, it does not exclude cultural dialogue with other cultures in the non-member states of the EU342. In order to avoid any form of autarchy, European cultural policy should have in view not only to develop
337

“Greece and France are at the origin of an initiative aiming to propose a new vision on the European

cultural patrimony, contributing to the development of a Catalogue of Monuments of the European Cultural Patrimony” (our translation). See http://.canalacademie.com/Le-patrimoin-europeen-revisite.html.
338

See http://portal.unesco.org for the definition of „world cultural heritage” and for „imaterial or living

cultural heritage”. To be more precise, in this perspective, of interest are Convention on the world cultural and natural heritage (Paris, 16 November 1972), Convention on the safeguard of non-material cultural heritage (Paris, October 2003) and Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions (Paris, 20 October 2005).
339 340

OJ L 63, Article 7, p. 3. Decision no. 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2000 Article 151, paragraph 4 TEU.

programme OJ L 63, 10.3.2000, paragraph 7, p. 1.
341

206

European intercultural dialogue but also to facilitate cultural exchanges with countries outside the EU.

C. A European Institute of Culture – the failure of an original idea
In 1995 there had been an initiative aiming to bring together all national institutes in Brussels, a “Declaration of intent for the creation of a European house of culture” with the intention to be signed by all the directors of national institutes, partnership being of priority with direct consequence on the autonomy of these institutes343. The initiative to regroup in the same building (Place Plagey, Brussels) the national cultural institutions belonged to the president of the Foundation for Arts in Brussels. The institution created has been named Maison Européenne de la Culture (European House of Culture). Despite the reluctance expressed by the directors of the national institutes, cooperation in culture proved efficient; this is how the proposal to sign a Charter by all directors with the agreement of their respective Governments came to the fore. But what should have been a “Declaration of intent for the creation of a European house of culture” was never signed. The failure to formalise such a promising initiative did not thwart the continuation and strengthening of the cooperation between the cultural institutions on certain projects and occasionally in collaboration with other partners than the national institutes. The federation of the national cultural institutes would have involved managing a common budget, and a rotating leadership by one of the directors of the national institutes, similar to the principle applied by the Council of Europe, the decisions concerning actions and events being made by the representatives of the national cultural

342

OJ L 63, Article 7: „Pays tiers et organisations internationales”, p. 3 and p. 8: „encourager la coopération

internationale en vue du développement de nouvelles technologies et de l’innovation dans les différents domaines relevant du patrimoine culturel”; „encourager la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes”.
343

Pamela STICHT, op. cit., pp. 109-111. The author mentions an interview given by the director of the

Goethe Institut in Brussels, which enabled her to obtain information for evaluating the possibilities to implement a project such as the creation of a European Institute for Culture.

207

institutions in common meetings. It should be mentioned that the domains of language and information would have stayed with the national cultural institutions344. The initiative to create a European institution for culture and the continuation of close cooperation between certain national cultural institutions (sometimes even their cohabitation)345 may represent the basis for the creation of a future European Cultural Institute which would represent European culture outside Europe, having as its objectives the preservation of European cultural and linguistic diversity as wealth of the European culture and of the intercultural dialogue; it would also be the premise for the development of a European cultural space346. A progress in creating a European Institute for Culture is the development of “cooperation between the cultural institutes of the EU Member States established in third countries, including the cultural institutes and their equivalents in those countries”347. Once more, culture is viewed in the perspective of the external relations of the EU, as long as such a structure would establish common objectives and actions aiming “to promote Europe”348. In the Communication from the Commission entitled “A European agenda for culture in a globalised world”349, in the section dedicated to the external relations of the EU, it is stated that the recent initiatives of the Commission pursue “a cooperation with and between the cultural institutions of the Member States, with a view to disseminating important messages about Europe, its identity and experience in creating means of communication between different cultures”,
344 345

Ibidem, p. 110. Discussion of Camelia Runceanu with Vincent Dubois at the international colloquia Pour un éspace

européen de la production et de la circulation des produits culturels et scientifiques, organised by the European Network ESSE (Pour un espace des sciences sociales européen) and the Centre Marc Bloch with the support of the European Commission, Berlin, November 2007.
346

According to the conclusion of the Report of the Reflection Group on the spiritual and cultural

dimension of Europe (analised above), there exists a European cultural space, therefore it is all the more likely to bring together the cultural initiatives of cultural institutions in the Member States and also other bodies, „cultural actors” or „representative discussion partners in the domain” from the EU Member States.
347 348

OJ L 287/2, 29.11.2007. François ROCHE, La crise des institutions nationales d’échanges culturels en Europe, L’Harmattan, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European

Paris, 1998.
349

Economic and Social Committee and the Committee of Regions, on a European agenda for culture in a globalised world, COM (2007) final, 10.5.2007.

208

which is the pre-condition of a cultural diplomacy350 as contribution of the EU to culture351. Community programmes, pilot projects, symbolic and specific projects, common actions in culture (including information, communication and audio-visual sectors), all these are the contents of a future cultural policy; however, it cannot exist without an efficient coordination of common cultural project with long term effects. Without institutions we could not talk about policy, not even a cultural one. Therefore, “facilitating intercultural dialogue and interaction between the civil societies of Member States” – one of the specific objectives of the European agenda of culture – should be taken into consideration not only as “an indispensable element in international relations” but also in the perspective of coordinating national actions in culture within the EU and of establishing the fundament of a cultural policy at European level. In order to understand the possibility to create such an institution coordinating cultural activities at European level, a prior framework of norms should be created, including a clear definition of common cultural values and a set of common cultural objectives or “shares” at EU level, demonstrating the existence, beyond national, regional or local interests, of common interests closely related to the political and social evolution in the context of globalisation. All the above would induce the re-evaluation of national cultural policies and the role of nation-state in culture.

7. CONCLUSIONS
The first chapter presents extensively the contemporary linguistic landscape, ways of protecting languages, the challenge addressed by multilingualism to the EU institutions, normative and non-normative definition of common European values and
350

We should note the emergence of the term „cultural diplomacy” often critised because it could be used

only under certain terms, depending on the bodies dealing with cultural policy. See François ROCHE, La diplomatie culturelle dans les relations bilatérales, mars 2006, http://www.sen-public.org/article.php3? id_article=235.
351

COM (2007) 242 final, p. 7.

209

a situation requiring the initiation of a study on the Romanian situation. explicitly. Chapter two presents forms of dissemination of multilingualism in education and the audio-visual sector. linguistic diversity is not part of the common European values. it is practically impossible to define the concept of European identity. (b) within the EU. The conclusions are the following: (a) the importance for the EU of communicating in other languages is due to its inclusion among the eight main competences of lifelong learning. (b) from a strictly normative point of view. procedures were developed that guarantee the quality of translations by revision. multilingualism is promoted directly. (d) Romanian as an EU Member State should be in line with the good practices in multilingualism by generating a programme describing language competences for 210 . the very essence of the European project being the respect of difference. reviewing aspects related to language learning in pre-university and university education. but cannot be developed without knowledge of several languages. references being made to the relation public – private in language learning and stressing the role of language competence certificates on the European labour market. in European programmes and facilitate collaboration between various providers at European level. (c) despite the complexity of the multilingual institutional communication mechanism. the study would contribute to the adoption of a development strategy at national level and to the integration of Romania in the European landscape. but the respect of linguistic diversity should be stressed by measures of the same intensity as those that guarantee the values considered to be common European values. Chapter one proposes several conclusions: (a) at present. (c) in Romania there is a real and evident lack of data on linguistic service providers. the mechanism of continuous training and information of translators playing a significant role in this process.issues generated by the linguistic equivalence of terms used in official languages in basic EU documents. checking and supervising. through the portal “Europe and multilingualism” and also indirectly through policies and programmes that have other primary objectives.

Chapter four tackles the rights of the European citizen and the influence of multilingualism. Institutional promotion of multilingualism. presents EU programmes dedicated to intercultural dialogue and analyses methods to promote inter-religious dialogue at European level. Promoting intercultural dialogue in the European Union. (b) the lack of a European public sphere leads to the lack of knowledge and lack of interest for European citizens rights. reached the following conclusions: (a) multilingualism is diffused through the entire philosophy of the European construction. through publishing policies aiming to favour publications or bi-lingual editions that would alleviate the domination of texts published in English language. Chapter three. The proposal of the Commission for a citizen centred communication and decentralisation of communication channels between citizens and EU institutions is presented. Chapter five. provides a brief review of the difficulties linked to the definition of intercultural dialogue. 211 . by the blurring or extinction of linguistic traditions in Europe but through the creation of networks between cultural partners from different European states. having been stated as a principle as early as 1954 in the European Cultural Convention of the Council of Europe.Romanian as a foreign language and developing/adopting an internationally recognised language competence certificate. The proposed conclusions are: (a) the common cultural European space is developing in a dynamic way on the basis of a permanent intercultural dialogue between Europe’s peoples. with emphasis on the relationship between the intercultural dialogue and the inter-religious one. institutional level and intra-institutional level. (b) the development of a common cultural European space is unfolding not by linguistic homogenisation. proposing two conclusions: (a) linguistic discrimination used in a Member State to restrict access to the labour market may represent an exception to the principle of equal treatment. (b) practical ways to promote multilingualism in the EU were developed over the years on three levels on which the term multilingualism is being used –citizens’ level.

due to the fact that in its interventions the Council of Europe uses soft law tools of influence and does not act by establishing imperative norms or public policies in the domain. and on the ways to address the policies that guarantee right to culture in the Member States. 8. (f) it is necessary to have a normative framework that would stipulate a clear definition of common cultural values and would formulate a set of cultural objectives at the level of the EU. being one of the most important resources of Europe that has to be treated as a wealth in the present context of globalisation. and also of certain regional traditions. cultural values are loosely and rather symbolically defined but. In chapter six. RECOMMENDATIONS 212 . it is still impossible to define it and is only symbolically stated as yet. the authors stress the changes that have occurred in the world by the development of the information society. respect due to cultural.(c) the European Union promotes dialogue with the religions present on the European continent without having competences to promote inter-religious dialogue. when the Reform Treaty would come into force. (c) presently. as a means to clarify the terms that underpin a future European cultural policy. (e) the attempt to create a European Institute of Culture has been a failure. The chapter proposes the following conclusions: (a) European cultural diversity represents the plurality of national traditions. Towards a European policy of culture?. not even in culture. demonstrating the existence of common interests closely related to the social and political evolutions in the context of globalisation. but without institutions no policy can be devised. A discussion for the definition of the concepts “culture” and “cultural heritage” is proposed. (b) it is necessary to define in the community law the concept of “cultural heritage”. (d) the religions are more inclined to accept the involvement of the Council of Europe in inter-religious dialogue than that of the EU. (d) though European cultural identity underpins European political identity. linguistic and religious diversity would have the same normative value as the provisions of the Treaty.

but the European Union should get more involved in protecting these languages. We recommend the elaboration of a study exclusively dedicated to this issue. The European commissioner for multilingualism was remonstrated for not combating the recognition of this language which in fact does not exist. 213 . The European Commission should reflect on the relationship between its official languages and the languages of extra-community states with which it established various types of partnerships and on forms taken by these relations. The signing on 10 October 2007 of two agreements between the Republic of Moldova and the European Community – Agreement on facilitating visa conditions and Agreement on re-admission of individuals with illegal residence – generated diverse reactions in Romania and also at the level of the European Parliament during the debates. due to the mention that the documents were drafted in “Moldovan language”. the mention that the respective agreements were signed in Romanian would have been sufficient. Lack of such a reaction is generated by the fact that at present it is not sufficiently clear from a normative point of view whether the competences of the EU actually refer to the official languages of the Member States or reaches out to the extra-community states too. keeping the complementary relation between the two institutions. 2. Minority and/or regional languages are in the focus of the Council of Europe.1. and the institutionalisation of this collaboration. as far as there are bilateral agreements with those states with the obligation to specify which kind of linguistic versions should have judicial effects. commissioned by the European Commission. especially knowing that some of the languages of extra-community states are recognised as minority and/or regional languages by many EU Member States. a study that would underpin the subsequent definition of an official position of the EU in the matter. A concrete way of collaboration between EBLUL and European institutions would be the creation of a dictionary of regional and/or minority languages spoken in the EU Member States. For a better promotion of linguistic diversity within the European Union it is necessary to strengthen collaboration between EU institutions and the European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL).

4. It is also necessary to define the elements subsumed to a certificate of language competence for Romanian language. The existence of numerous communities of Romanian citizens in EU Member States. resulted in the identification of solutions through which Romanian language would be studied in those countries as part of the school curriculum. We consider that it is necessary to develop a procedure for the evaluation of language competence of foreign nationals who speak or want to learn Romanian. The study of Romanian language at that level would not result in linguistically separating Romanian communities from the linguistic environment in 214 . These individuals will need modern. the protection of the Romanian language cannot be pursued by exclusively national means. as many other EU Member States. This desideratum is necessary both in the perspective of assimilating the successful solutions practiced in other EU Member States. In order to define this procedure an inter-institutional effort is needed that would involve the interested ministries (Ministry of Justice. Both options are still in an early phase. such as Spain or Italy. Ministry of Education. Research and Youth. and in the perspective of being in line with good practices on international level. as well as university centres. the latter dedicating more efforts to study the impact of linguistic diversity on the labour market. and evaluation tests of their competence of communication in Romanian. Ministry of Culture and Religious Affairs).3. Ministry of Internal Affairs and Reform of the Administration. would face a growing number of foreign nationals wishing to learn or to work on its territory in public or private organisations in which Romanian is the working language. Considering the high mobility of Romanian citizens within the EU. It is to be expected that in the coming years Romania. interactive courses for learning Romanian language. which require – in terms of a global market and freedom of movement of labour force – the development of modern tools of evaluation and language teaching. This recommendation is valid for other EU Member States too in search of solutions for evaluating the language competence of foreign nationals – both within and outside the Community.

We consider that as labour force movements on the EU territory would expand. scientific. Taking into account that the High level Group for Multilingualism recommended to the European Commission in its Final Report to encourage the creation in the Member States of local/regional language learning networks consisting of a variety of providers and sustain their collaboration at European level. 5. The intervention of the EU in this issue should be subsidiary to the action of those Member States. EU intervention mechanisms not being yet defined. in particular. if the teaching tools will prove adequate. accessible study as yet on the actual situation. but for the implementation of the principle of subsidiarity in this case an effort of deep reflection is needed.which they live. Multilingualism had been at the basis of the 215 . the potential of the market for this type of services. 6. we recommend the preparation of such a study at national level. The most concrete and visible form of education for the European citizen by which the EU promotes multilingualism as a common European value is the recognition of 23 official languages. EU institutions should find a means through which to facilitate teaching courses in mother tongue. The solution to study an official EU language which is not of international use (the case of Romanian. The study made accessible on the Internet also in other languages would provide data on Romania to potential language service providers willing to attract Romania in project partnerships. but would strengthen intercultural dialogue. there is no integrated. but not only) in another EU Member State is in an early stage as yet. the profile of the consumer and. Although language learning in Romania is an activity yielding positive results. in parallel with efforts made by their States of provenance. priority to the EU financement should be given for projects that emphasise education through edutainment. This finding is also valid for other EU Member States. to identify providers in Romania as part of a broader evaluation of the existing situation at European level. clearly identifying the linguistic service providers. Among these projects. there are only bilateral agreements (between the responsible ministries).

creation of the European Communities. We recommend that the relationship between multilingualism. we recommend as a first measure. use of procedural working languages has precedence in many situations (English. confirms these links by referring both to the cultural heritage and the religious heritage of Europe. it is difficult to draw the separation line between efficiency and respect of linguistic diversity within the EU. it is imperiously necessary to draw such a line of demarcation. as was the case with other supra-national organisations. for linguistic diversity is closely linked to that of cultures. and on the creation of a common European cultural space. The preamble of the Treaty of the European Union. cultural diversity within the EU has strong correlation with the religious one. In turn. the more difficult and time consuming becomes the management of the whole process. At present. the translation and interpretation activities involving an impressive number of employees working within the EU institutions. To reach a result. The promotion of this attribute should further stay at the basis of all common actions at European level in the respect of linguistic diversity. The wealth of European religious heritage has had a positive influence on the development of European national cultures. 7. intercultural dialogue and inter-religious dialogue be valorised on the occasions that will mark year 2008 as the European 216 . German). managing multilingualism has become more and more difficult and costly. To cope with this challenge. French. that the European Commission initiate a monitoring process establishing the situations in which resorting to procedural working languages is absolutely necessary and the cases in which the strict respect in practice of the equality of all 23 official languages of the EU is mandatory. The issue of multilingualism in the European Union cannot be separated from that of intercultural dialogue. which ultimately results in the real difficulty to promote multilingualism. in the form integrated in the Reform Treaty. due to the fact that at the very beginning of the European construction the alternative of a defined and obligatory procedural working language was not adopted. Presently. EU officials stressed today’s paradox of multilingualism: the greater the number of languages used in the relations between EU institutions and in the relations of those institutions with citizens. However.

linguistic and religious diversity in Europe. To give for the European citizen a concrete connotation to this space.Year of Intercultural Dialogue. as well as of the official languages used in those States is performed at present by the national cultural institutions (the British Council. noting that other pan-European organisations such as the Council of Europe. The failure of the initiative to create a European Institute of Culture does not mean that the project should not be in the attention of those who manage national cultures and of those responsible for culture within the European Commission. initiatives such as a European 217 . which considers that there exists a common European cultural space. at EU level there are sufficient means of action (such as the programme Culture 2000). In the future all initiatives should proceed from the conclusion expressed in the Report of the Reflection Group on the spiritual and cultural dimension of Europe. We consider that it is necessary to define a common European strategy. meanwhile. 8. etc. meaning that EU Member States have the right to establish their own promotion lines for their national cultures. Promotion in the community and extra-community spaces of the national cultures of EU Member States. the French Institute. the Cervantes Institute. inter-religious dialogue and multilingualism would gain more visibility. The actions of the EU and of the Council of Europe should not overlap each other. establishing the possible competences of the national cultural institutions and promoting them in common.). are aware of the importance of promoting both types of dialogue at compatible parameters. but should be an occasion for a deeper reflection on the origins and future of cultural. The fact that by the Reform Treaty dialogue between the religions present on the European continent and the EU will be institutionalised should generate concrete actions through which the link between intercultural dialogue. the Romanian Cultural Institute. the Goethe Institute. The EU considers culture as being an intervention domain. but the existing complementarities should be strengthened. The European Year of Intercultural Dialogue should not be promoted by formal actions bringing to the fore institutional actors with no appetite to be engaged in a real dialogue. There is no institutional form to promote all official languages of the EU by cultural institutes.

only later should they proceed to the next stage (depending on the possible success of stage one): creating the tools for the promotion within and beyond the EU the common European features of national cultures. O viziune românească .rezumat - Studiul Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. respectiv ştiinţe politice. starting from the need to promote in common.Institute of Culture should be founded on grounds differing from the former ones. at the level of national cultural institutes. linguistic diversity and implicitly multilingualism. O viziune românească propune o viziune interdisciplinară asupra temei de cercetare abordate dinspre domeniile de activitate ale autorilor. lingvistică şi comunicare de afaceri. fiind unul din primele studii academice asupra multilingvismului în România ca stat membru al UE. Multilingvism şi dialog intercultural în Uniunea Europeană. Studiul abordează aspectele majore ale cercetării structurându-se în următoarele capitole: prezentarea efectelor extinderii Uniunii Europene asupra diversităţii lingvistice 218 .

în capitolul trei o prezentare sintetică a promovării instituţionale a multilingvismului în UE. dar şi în recomandările pe care autorii le fac. considerându-se că respectul alterităţii este chiar esenţa proiectului european. Primul capitol prezintă extensiv peisajul lingvistic contemporan subliniind că în Europa sunt reprezentate în prezent. regională şi naţională a limbilor este prezentat prin activităţile unei organizaţii non-guvernamentale transnaţionale. Biroul European pentru Limbi mai puţin Utilizate. aproape toate familiile de limbi de pe glob. recomandând însă ca respectul acordat diversităţii lingvistice să fie garantat prin măsuri având o intensitate egală cu cele prin care sunt garantate acele valori care sunt considerate a fi valori comune europene. în grade diferite. Autorii demonstrează că. promovarea dialogului intercultural în UE în capitolul cinci şi se încheie cu o întrebare referitoare la existenţa unei direcţii în vederea lansării unei politici europene a culturii în capitolul şase. Instituţiile UE şi provocarea multilingvismului – cazul Parlamentului European. în capitolul patru analizarea unor aspecte legate de drepturile cetăţeanului european şi influenţa multilingvismului asupra lor. întrebare care îşi găseşte parţial răspunsul în interiorul capitolului respectiv. dar complexitatea situaţiilor implicate face imposibilă definirea unei identităţi europene la acest moment. dar şi prin prevederile Consiliului Europei. diversitatea lingvistică nu face parte din valorile comune europene. precum şi problemele generate de echivalenţa lingvistică a termenilor folosiţi în documentele de bază ale UE în limbile oficiale sunt aspecte prezentate pe larg în capitolul unu al studiului. cu excepţia familiilor australiană. din punct de vedere strict normativ. papua şi khoisană. în această accepţie un stat putând avea mai multe limbi naţionale. 219 . reglementate prin Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare. Modul de protecţie locală. o discuţie asupra multilingvismului în context european în capitolul doi. De asemenea. Este încercată şi o definire a conceptului de identitate europeană. definirea normativă şi non-normativă a valorilor comune europene şi interpretarea termenilor care desemnează valorile comune europene în funcţie de contextul lingvistic. capitolul unu face distincţia între limba oficială de stat şi limba naţională prin care se desemnează limba oricărei naţionalităţi al cărei uz este recunoscut legal în statul în care trăiesc membrii săi.şi culturale în capitolul unu.

se fac referiri la raportul public – privat în învăţarea limbilor şi se prezintă rolul certificatelor de competenţă lingvistică pe piaţa muncii europeană subliniindu-se că importanţa comunicării în alte limbi este inclusă printre cele opt competenţe principale ale învăţării continue. prin urmare. După definirea multilingvismului în prima parte a capitolului doi. Tot în capitolul doi sunt analizate modalităţi de promovare a limbii române ca limbă de studiu în statele membre UE şi se concluzionează că există o reală şi evidentă lipsă de date asupra furnizorilor de servicii lingvistice în România. se trec în revistă aspecte legate de învăţarea limbilor în învăţământul universitar şi preuniversitar. se prezintă forme de diseminare a multilingvismului în domeniile educaţiei şi în sectorul audiovizual. dar şi în mod indirect prin politici şi programe al căror scop primar este altul. verificare şi supraveghere şi printr-un mecanism continuu de formare şi informare a traducătorilor. reuneşte oficialităţi responsabile pentru politicile din domeniul limbilor în statele membre şi se întâlneşte regulat pentru a schimba informaţii şi defini bune practici. explicit. iar atunci când există. România. ca stat membru al UE trebuie să fie aliniată la bunele practici din domeniul multilingvismului şi existenţa descrierii competenţelor lingvistice pentru limba română ca limbă străină şi. Printre strategiile indirecte de promovare a multilingvismului prin edutainment sunt programele MEDIA şi postul de televiziune EuroNews. înfiinţat încă din 2002 în cadrul programului Education and Training 2010. prin contribuţia la programele europene şi facilitarea colaborării dintre diverşii furnizori la nivel european. Autorii recomandă iniţierea unui studiu care ar contribui atât la cunoaşterea situaţiei româneşti în vederea adoptării de strategii de dezvoltare la nivel naţional cât şi la inserarea României în peisajul european. S-au dezvoltat proceduri care garantează calitatea traducerilor prin revizie. ele sunt fragmentate împiedicând formarea unei imagini coerente.Tot în capitolul unu autorii trec în revistă dificultăţile de traducere ale textelor documentelor instituţiilor UE şi prezintă mecanismul comunitar multilingv de comunicare instituţională. dezvoltarea/adoptarea unui certificat 220 . de ansamblu. Autorii evidenţiază faptul că în UE multilingvismul este promovat în mod direct. prin portalul „Europa şi multilingvismul”. dar care nu se pot derula decât printr-o cunoaştere a mai multor limbi. Grupul de lucru pentru limbi. cu privire la diversitatea ofertelor de pe piaţă.

la nivel instituţional şi la nivel intrainstituţional. complementar fondurilor structurale. dreptul cetăţeanului european de a se adresa instituţiilor UE şi de a primi răspuns în limba proprie. fiind semnalat faptul că discriminarea lingvistică folosită pentru restricţionarea accesului pe piaţa muncii într-un stat membru UE poate fi o excepţie de la acest principiu. autorii discută existenţa şi exercitarea acestor drepturi pe fundalul existenţei sau mai degrabă al inexistenţei unei sfere publice europene care ar trebui să faciliteze preocupări faţă de dimensiunile europene şi mai puţin îngust naţionale ale problematicilor dezbătute. modalităţi de promovare a multilingvismului în întreprinderile care operează pe teritoriul UE. metode de promovare a multilingvismului în universităţi şi în instituţiile UE precum şi aspecte legate de grupurile de experţi în domeniul multilingvismului înfiinţate de Comisia Europeană. dându-se ca exemplu sistemul practicat în Luxemburg pentru felul în care rezidenţii comunitari într-un stat membru UE îşi pot exercita într-un context multilingvistic drepturile conferite prin cetăţenia europeană şi campaniile de informare în limbile vorbite de aceşti rezidenţi iniţiate de ţara gazdă. De asemenea. se prezintă metode de promovare a dialogului multilingvistic pe plan european subliniindu-se că multilingvismul este difuz în întreaga filozofie a construcţiei europene şi este statuat ca pricipiu încă din 1954 în Convenţia Culturală Europeană a Consiliului Europei. Autorii discută şi prezintă cele trei paliere de utilizare ale termenului de multilingvism – la nivelul cetăţenilor. Autorii abordează problema delocalizărilor în context multilingvistic discutând şi analizând înfiinţarea Fondului de Adaptare la Globalizare. Este discutat un aspect interesant al principiului tratamentului egal. este o condiţie importantă în acest sens. În capitolul trei. Promovarea instituţională a multilingvismului. prin analizarea şi discutarea exercitării drepturilor de a alege şi de a fi ales la alegerile locale şi pentru Parlamentul European. 221 . mai precis Fondului Social European.recunoscut internaţional de competenţă lingvistică. Capitolul patru abordează Drepturile cetăţeanului european şi influenţa multilingvismului. Este prezentată propunerea Comisiei pentru o comunicarea centrată pe cetăţean şi descentralizarea canalelor de comunicare între cetăţean şi instituţiile UE.

respectul şi promovarea diversităţii culturale. Promovarea dialogului intercultural în Uniunea Europeană. (b) cartea. Autorii 222 . atenuând astfel dominaţia textelor redactate în limba engleză în sfera publicaţiilor cu circulaţie europeană. Concluzia care se propune este că spaţiul cultural european comun are la bază tradiţiile. reprezentând o primă etapă către instituirea unei politici europene în domeniul culturii. şi nu se acţionează prin stabilirea de norme imperative sau politici publice în domeniu. subliniind faptul că în pofida acestui instrument unic de orientare şi de finanţare pentru cooperarea culturală la nivel european. arhitectura. estomparea sau dispariţia unor tradiţii lingvistice în Europa. a unor politici editoriale care să favorizeze publicaţii sau ediţii bilingve prin care să se promoveze opere concepute într-o limbă naţională. de influenţare. prezintă programele UE destinate promovării dialogului intercultural şi analizează metode de promovare a dialogului inter-religios pe plan european.Capitolul cinci. cultura destinată copiilor sau artele în spaţii neconvenţionale. oferă o sumară trecere în revistă a dificultăţilor legate de definirea dialogului intercultural. În abordarea analizei modului de promovare a dialogului inter-religios pe plan european se subliniază că Uniunea Europeană promovează dialogul cu religiile prezente pe continentul european. inclusiv patrimoniul intelectual şi nonintelectual. explicând acest lucru prin faptul că intervenţia Consiliului Europei se rezumă la instrumente de soft law. lectura şi traducerea şi (c) patrimoniul cultural de importanţă europeană. Autorii trec în revistă programul cadru „Cultura 2000” cu cele trei domenii principale de acţiune: (a) artele spectacolului şi artele vizuale. Autorii propun o abordare care priveşte dezvoltarea spaţiului public european prin care se speră nu o omogenizare lingvistică. neavând însă competenţe în vederea promovării dialogului interreligios. Autorii remarcă faptul că religiile acceptă implicarea Consiliului Europei în dialogul inter-religios mai mult decât pe cea a UE. ci doar ca una dintre dimensiunile construcţiei europene. idealurile şi aspiraţiile comune. constituindu-se într-o manieră dinamică în baza unui dialog intercultural permanent între popoarele Europei. cu accent pe relaţia între dialogul inter-religios şi cel intercultural. minoritară sau regională care ar avea şansa de a fi cunoscute şi eventual recunoscute în afara spaţiului căruia li se adresează în primă instanţă. cultura nu se constituie încă drept categorie a acţiunii comunitare. creativitate. ci crearea unor reţele între parteneri culturali din diferite ţări europene.

Se propune o discuţie asupra definirii conceptului de cultură. dar şi a unor tradiţii regionale. După o analiză a statutului dimensiunii culturale în definirea identităţii europene. respectul datorat diversităţii culturale. însă. constituind una dintre resursele cele mai importante ale Europei. ci să se adâncească relaţia de complementaritate existentă în prezent. autorii concluzionează că valorile culturale rămân în prezent slab definite. ea rămâne imposibil de definit şi doar simbolic afirmată. „moştenire culturală” şi a modalităţilor de abordare ale politicilor de garantare ale dreptului la cultură în ţările membre. cu atenţia necesară pentru ca acţiunile UE şi cele ale Consiliului Europei să nu se suprapună. atrăgând. cu menţiunea însă că de la data intrării în vigoare a Tratatului de Reformă. atenţia asupra faptului că fără instituţii nu se poate vorbi de o politică nici măcar în domeniul culturii şi recomandând crearea unui cadru normativ care să prevadă definirea clară a valorilor culturale comune şi elaborarea unui set de obiective culturale comune sau „partajate” la nivelul UE care să demonstreze existenţa. În capitolul şase. şi subliniază rolul pozitiv al promovării diversităţii culturale şi a unui dialog intercultural cu acces la alte forme şi manifestări culturale decât acelea caracteristice acestui mediu de comunicare în masă. dar şi a decidenţilor. în vederea Anului European al Dialogului Intercultural 2008.recomandă ca. cu valoare simbolică. Concluzia capitolului este că deşi identitatea culturală europeană se află la baza identităţii politice europene. dincolo de 223 . subliniindu-se că diversitatea culturală europeană reprezintă o pluralitate a tradiţiilor naţionale. În direcţia unei politici europene a culturii ?. autorii studiului prezintă dificultăţile unei astfel de construcţii instituţionale şi eşecul acestei idei. asupra televiziunii. autorii subliniază modificările apărute în lume prin dezvoltarea unei societăţi informaţionale care poate duce la uniformizare prin concentrarea publicului. În privinţa constituirii unui Institut European al Culturii. Comisia Europeană să aibă o relaţie mai strânsă cu organizaţiile religioase care sunt recunoscute ca parteneri de dialog ai instituţiilor UE. Autorii consideră necesară definirea conceptului de „moştenire culturală comună” în dreptul comunitar ca o măsură de clarificare a termenilor ce stau la baza unei viitoare politici culturale europene. care se cere tratată ca o bogăţie în contextul actual al globalizării. lingvistice şi religioase va avea aceeaşi valoare normativă ca şi celelalte prevederi ale acestui Tratat.

pornindu-se de la promovarea multilingvismului în interiorul şi în exteriorul UE prin intermediul unor acţiuni comune ale institutelor culturale naţionale. dialog intercultural şi inter-religios care ar trebui să fie pusă în valoare cu ocazia Anului European al Dialogului Intercultural 2008. la nivel european. raportul între limbile oficiale UE şi cele extra-comunitare. 224 . a unor interese comune în strictă legătură cu evoluţiile sociale şi politice în contextului globalizării. precum şi necesitatea de a pune accent pe metode de educaţie de tip edutainment. necesitatatea elaborării unui studiu care să pună în evidenţă furnizorii de servicii lingvistice. demararea unui proces de monitorizare iniţiat de Comisia Europeană care să stabilească situaţiile în care recursul la limbile de lucru se impune cu necesitate şi cazurile în care se impune respectarea strictă a principiului egalităţii limbilor oficiale. pe baza principiului subsidiarităţii. regionale sau locale. continuarea iniţiativelor de punere în valoare a spaţiului comun cultural european de genul Institutului European al Culturii. promovarea limbii române ca limbă de studiu în statele membre UE în care trăiesc importante comunităţi româneşti (recomandare care. mai ales cele care au statut de limbi regionale şi/sau minoritare. cât şi în alte state membre UE. atât în România. relaţia dintre multilingvism. predarea limbilor materne pe teritoriul altor state membre în care se găsesc un număr important de vorbitori ai acestor limbi).interesele naţionale. definirea unor proceduri de evaluare a competenţei lingvistice a străinilor care vorbesc sau doresc să înveţe limba română (recomandare valabilă şi pentru alte state membre UE aflate în situaţii similare). se traduce prin necesitatea de a defini forme prin care instituţiile UE să faciliteze. Studiul se încheie prin formularea a 8 recomandări cu privire la: întărirea colaborării între instituţiile UE şi Biroul European pentru Limbi mai puţin Utilizate.

The study tackles the major aspects of the research structured in the following chapters: presentation of the EU enlargement on linguistic and cultural diversity in 225 . linguistic and business communication respectively. A Romanian perspective summary - The study Multilingualism and intercultural dialogue in the European Union. political science.Multilingualism and intercultural dialogue in the European Union. A Romanian perspective proposes an interdisciplinary vision of the research approached from the fields of activity of the authors. and is one of the first academic studies on multilingualism in Romania as an EU Member State.

a discussion on multilingualism in European context in chapter two. as regulated in the European Charter of Regional or Minority Languages. with the exception of the Australian. The first chapter presents extensively the contemporary linguistic landscape. almost all language families of the world. chapter one distinguishes between official state-language and national language as the language of each nationality having legal status in the State its members reside. There is also an attempt to define the concept of European identity. the normative and non-normative definition of common European values and interpretation of terms designating common European values depending on the linguistic context. promoting intercultural dialogue in chapter five and comes to an end by asking the question as to whether there is a direction towards launching a European cultural policy in chapter six. Ways of protecting local. are extensively presented in chapter one of the study. Meantime. in chapter four an analysis of certain issues related to the European citizens’ rights and the influence of multilingualism thereupon. from a strictly normative point of view. and also through the provisions of the Council of Europe. Papua and Khoisan families. the European Bureau of Lesser-Used Languages. regional and national languages is being presented by the activities of a transnational non-government organisation. in chapter three a synthetic presentation of the institutional promotion of multilingualism in the EU. EU institutions and the challenge of multilingualism – the case of the European Parliament. but the complexity of situations involved makes it impossible to define at present a European identity. stressing that at present in Europe are represented. linguistic diversity is not part of the common European values and recommend that the respect of linguistic diversity be guaranteed by measures of equal intensity as the values considered to be common European values. in this acceptation a state might have several national languages. considering that the respect of alterity is the very essence of the European project. as well as the problems generated by the equivalence of terms used in EU basic documents in the official languages. In chapter one the authors also review the difficulties linked to the translation of the documents of EU institutions and present the multilingual community mechanism of 226 . a question that finds a partial answer within the respective chapter and in the recommendations made by the authors. to various degrees.chapter one. The authors demonstrate that.

are fragmented and hamper the development of a coherent general image of the diversity of offers on the market. emphasising that the importance to communicate in other languages is included in the eight major competences of lifelong learning. Procedures have been developed that guarantee the quality of translations through revision. when they exist. The authors point out that multilingualism in the EU is directly and explicitly promoted through the portal “Europe and multilingualism”.institutional communication. After having defined multilingualism in the first part of chapter two. an important pre-condition would be the description of linguistic competences for the Romanian language as a foreign language and from there the development/adoption of an internationally recognized language competence certificate. Chapter two also contains an analysis of the ways to promote Romanian language as a study language in the EU Member States and draws the conclusion that there is an actual and obvious lack of data on linguistic service providers in Romania and. issues related to language learning in university and pre-university education are being reviewed. 227 . and also indirectly through policies and programmes with other primary aims but that can be developed only if knowing several languages. Among the indirect strategies of promoting multilingualism through edutainment are the programmes MEDIA and the Euronews TV channel. Romania as an EU Member State should be in line with good practices in multilingualism. brings together officials responsible for language policies in Member States and holds regular meetings to exchange information and define good practices. checking and supervising and through a permanent mechanism of training and informing of translators. references are made to the relation public-private in language learning and the role of language competence certificates is presented. established in 2002 within the programme Education and Training 2010. The Working Group for languages. The authors recommend the initiation of a study that would contribute both to reveal the Romanian situation with a view to adopting a development strategy at national level and to integrating Romania in the European landscape. forms of dissemination of multilingualism in education and in the audio-visual sector are presented. by its contribution to the European programmes and by facilitating collaboration between various providers at European level.

in a multilingual context. the authors discuss that the existence and practice of these rights in the framework. Institutional promotion of multilingualism. namely the fact that using linguistic discrimination to restrict access to the labour market of an EU Member State may be an exception to the principle. ways of promoting multilingualism in enterprises operating on EU territory. discussing and analysing the development of the Adjustment Fund for Globalisation.The authors tackle the issue of outsourcing in multilingual context. offers a short review of the difficulties linked to the definition of intercultural dialogue. and for decentralizing the communication channels between the citizen and EU institutions. or rather lack of a framework. in particular to the European Social Fund. In chapter three. stressing that multilingualism is diffused throughout the whole philosophy of the European construction and has been one of the statutory principles of the European Cultural Convention of the Council of Europe in 1954. The authors discuss and present the three levels of use of the term multilingualism – at citizens’ level. An interesting issue related to the principle of equal treatment is pointed out. the right of the European citizen to address EU institutions and to receive the answer in his/her own language. the system practised in Luxemburg is presented as an example of the way in which community residents in an EU Member State can exercise. with information campaigns in languages spoken by the residents initiated by the host country. Meanwhile. the rights bestowed on them by European citizenship. as well as aspects linked to the groups of experts in multilingualism created by the European Commission. Promoting intercultural dialogue in the European Union. presents 228 . of a European public sphere that should facilitate granting European dimensions. as against the narrower national ones. at institutional level and at intra-institutional level. The proposal of the Commission for a citizen centred communication is presented. to the issues under debate. Chapter four tackles European citizens rights and the influence of multilingualism by analyzing and discussing the rights to vote and to stand as a candidate at local elections and at the European Parliament. methods of promoting multilingual dialogue at European level are presented. methods of promoting multilingualism in universities and in EU institutions. complementary to the structural funds. Chapter five.

culture has not yet become a category of community action. culture for children and arts in unconventional spaces. it is emphasised that the European Union promotes dialogue with religions present on the European continent. creativity. alleviating this way the dominance of English texts in the domain of publications throughout Europe. forming in a dynamic way the basis for a permanent intercultural dialogue between Europe’s peoples. The authors recommend to the European Commission. but hopefully creation of networks of cultural partners from various European countries would be created. When analysing the way inter-religious dialogue is being promoted at European level. ideals and aspirations. blurring or extinction of certain linguistic traditions. minority or regional language would get a chance to be known or possibly recognised beyond the space they address in the first place. this is due to the fact that the intervention of the Council of Europe is limited to soft law tools of influence and does not imply the establishment of imperative norms or public policies in the domain. reading and translating and (c) cultural patrimony of European importance. stressing the fact that. despite this unique tool of guidance and financing cultural cooperation at European level. The authors propose an approach concerning the development of a European public space by which. just one of the dimensions of the European construction. The proposed conclusion is that a common European cultural space has at its foundations the common traditions. a first phase towards the institution of a European policy for culture. in view of the European Year of Intercultural Dialogue 2008. respect and promotion of cultural diversity. architecture. to strengthen its relations with the religious 229 . not linguistic homogenisation. (b) printing. without having competences to promote inter-religious dialogue.EU programmes dedicated to the promotion of intercultural dialogue and analyses methods of promoting inter-religious dialogue at European level. including intellectual and non-intellectual patrimony. The authors present a review of the programme “Culture 2000” with its three main fields of action: (a) performing arts and visual arts. publishing policies facilitating publications or bi-lingual editions to promote works conceived in a national. with emphasis on the relation between inter-religious and intercultural dialogue. The authors note that religions are more inclined to accept the involvement of the Council of Europe in inter-religious dialogue than that of the EU.

which could lead to uniformity by concentrating on television both the public and the decision makers. it cannot possibly be defined just symbolically asserted. not even in culture. A discussion is being proposed on the definition of the concept culture. “cultural heritage” and on the ways to tackle the right to culture in the Member States. the authors emphasise the changes that occurred in the world by the development of an information society. just symbolically defined as yet. The authors consider that it is necessary to define the concept “cultural heritage” in community law. respect due to cultural. After analysing the status of cultural dimension in the definition of a European identity. noting that after the enforcement of the Reform Treaty. as a measure towards the clarification of terms underpinning a future European cultural policy. As concerns the creation of a European Institute for Culture. linguistic and religious diversity would have the same normative value as the other provisions of the Treaty. being one of the most important resources of Europe and as such needing to be treated as a wealth in the present context of globalisation. The study comes to an end by formulating eight recommendations : to strengthen collaboration between EU institutions and the European Bureau for Lesser-Used 230 .organisations recognised as dialogue partners of the EU institutions. paying due attention to avoid the overlapping of EU actions and those of the Council of Europe and to further deepen the existing relations of complementarity. In chapter six. they recommend the creation of a normative framework clearly stipulating common cultural values and the development of a set of common or “shared” objectives at European level that would demonstrate common interests closely linked to social and political developments in the context of globalisation. they stress the positive role in promoting cultural diversity and intercultural dialogue through access to cultural forms and manifestations that differ from the ones characteristic for that mass-media. Towards a European policy for culture?. reaching beyond national. the authors of the study present the difficulties of such an institutional construction and the failure of the idea. meanwhile drawing attention to the fact that without institutions there is no policy. The conclusion of the chapter is that while European cultural identity stays at the foundations of European political identity. the authors conclude that cultural values are weakly. regional or local interests. stressing that European cultural diversity is made of the plurality of national traditions and also of regional traditions.

Languages. in particular those having regional and/or minority status. the teaching of mother tongues on the territory of other Member States where there is an important number of individuals speaking those languages). the necessity to have a study to identify linguistic service providers both in Romania and in other Member States. the relations between multilingualism. 231 . intercultural dialogue and inter-religious dialogue to be valorised in the European Year of Intercultural Dialogue 2008. to promote Romanian as a study language in EU Member States where significant Romanian communities live (a recommendation that at European level means defining institutional forms which would facilitate. to continue the initiatives of valorisation of the common European cultural space. starting with the promotion of multilingualism within and outside the EU through common actions of the national cultural institutes. such as the European Institute for Culture. to define evaluation procedures of language competence for foreign nationals speaking or wishing to learn Romanian (a recommendation valid for other EU Member States in similar situations). to start a monitoring process initiated by the European Commission in order to establish the situations in which resorting to the working languages is a necessity and the cases in which strict respect of the principle of equal treatment of official languages is mandatory. to establish the relation between official EU languages and the extracommunity ones. on the principle of subsidiarity. and the necessity to emphasise education methods such as edutainment.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful