You are on page 1of 226

LOUISE L.

HAY
LJUBITE SEBE,
ISCIJELITE SVOJ
IVOT
Radna biljenica

Utemeljeno na bestseleru ISCIJELITE SVOJ IVOT

LJUBITE SEBE,
ISCJELITE SVOJ
IVOT
Radna biljenica

LOUISE L. HAY

EDEN GROVE EDITIONS

POSVETA

Radna biljenica ima teko znaenje, a veina nas smatra da je teak


rad upravo ono to moramo initi da bismo istrijebili stare, blokirane misaone
nakupine. Ne vjerujem da stvaranje unutarnjih promjena mora biti posao.
Vjerujem da to moe biti avantura.
Stoga ovu knjigu bih eljela posvetiti avanturistima u vama. Vi ste sada
u potrazi za blagom. Svaka stara negativna nakupina koju otkrijete tek je neto
to mora biti preispitano i osloboeno. Ispod svake takve nakupine nalazi se
skladite unutarnjeg blaga.
Potraite svoje vlastito zlato. Stvarajte svoje vlastito zdravlje. Ispunite
svoj ivot sa ljubavlju. Pronaite vlastitu slobodu. Vi ste vrijedni toga. Vi to
zasluujete. Ja u vam pomoi.
Vi ste na putu do unutarnjeg prosvjetljenja. Kada oslobodite sebe, tada
pomaete iscjeljenju planeta.

I DIO

UVOD

OSNOVNE TEHNIKE
Ja se elim promijeniti

Ovo je knjiga o promjeni. Znam kako vi elite da se sve i svi promijene.


Vaa majka, otac, ef, prijatelj, sestra, partner, kuevlasnik, susjed, ministar, ili
vlada moraju se promijeniti da bi va ivot mogao postati savren. Ali to tako
ne ide. Ako elite promjenu u svom ivotu, tada ste vi ta osoba koja se mora
promijeniti. Kada se vi promijenite, tada e se svi ljudi u vaem svijetu
promijeniti u odnosu sa vama.
Da li ste voljni promijeniti se?
Ako jeste, tada zajedno moemo stvoriti ivot kakav elite. Sve to
trebate uiniti je promijeniti neke misli i osloboditi se nekog vjerovanja. Zvui
jednostavno? To jeste jednostavno. Ipak, to nije uvijek lako. Istraiti emo
neke stvari u koje moda vjerujete na razliitim podrujima vaeg ivota. Ako
posjedujete pozitivna vjerovanja, tada vam savjetujem da ih zadrite i proirite.
Ako pak pronaemo negativan vjerovanja, ja u vam pomoi da ih otpustite.
Moj ivot je dobar primjer onoga to se moe dogoditi ako promijenimo
razmiljanje. Poela sam kao zlostavljeno dijete koje je odraslo u

Str. 4.

Ljubite sebe, iscijelite


svoj ivot

siromatvu; uz malo samouvjerenja i mnogo problema, a pretvorila sam se u


poznatu enu koja je sposobna pomoi ostalima. Vie ne ivim u boli i patnji.
Za sebe sam stvorila divan ivot. Vi to takoer moete napraviti.
Ohrabrujem vas da budete paljivi prema sebi kada rjeavate vjebe u
ovoj radnoj biljenici. Promjena moe biti teka, a moe biti i lagana. Cijenite
svaki napor koji uinite. Znajte da izmeu vaeg starog i novog sistema
vjerovanja moe doi do prelaznog perioda. Moda eete se kolebati izmeu
prijanjih ponaanja i misaonih nakupina. Ne dajte se obeshrabriti. Volite sebe
kao dragog prijatelja. Ohrabrujte se dok prolazite kroz ova nova iskustva.
Najbre ete postii rezultate ako budete dosljedni sa vjebama u ovoj
knjizi. Ipak, u redu je ako radite i samo jednu vjebu mjeseno. Radite koliko
moete. Vjebe e vam pruiti nove informacije o vama samima. Moi ete
ponovo birati. Svaki va novi izbor biti e poput posaenog sjemena u vaem
novom mentalnom vrtu. Sjemenje moe trebati vie vremena da se razvije i
izraste. Zapamtite, kada posadite sjeme, nee se odmah stvoriti drvo sa
jabukama. Isto tako, neete uvijek dobijati brze rezultate radei ove vjebe.
Savjetujem vam da se ovom radnom biljenicom koristite po sekcijama.
Pokuajte raditi na jednom po jednom segmentu vaeg ivota. Pri svakoj
vjebi potpuno preispitajte svoje osjeaje. Najprije proitajte cijelu knjigu.
Dozvolite mislima i osjeajima da se pojave. Tada se vratite na poetak i
ponite sa vjebama.
Radite vjebe ak i ako nemate problema na podruju o kojem je rije.
Moda ete biti iznenaeni onim to se pojavi. Ako naiete na vjebe koje za
vas predstavljaju problem, uinite ih nekoliko puta. Stvarajte svoje vlastite
vjebe.
Ponekad je uz sebe dobro imati paketi maramica. Dozvolite si da
razotkrijete prolost i plaete ako vam je to potrebno. Suze su rijeka ivota i
djeluju veoma proiavajue.
eljela bih napraviti pregled osnovnih vjerovanja koja podravaju moju
filozofiju. Moda ih se sjeate iz knjige Iscijelite svoj ivot.

TO JA VJERUJEM
ivot je vrlo jednostavan. Koliko damo toliko dobijemo natrag. Vjerujem
da smo svi mi sami odgovorni za ono to doivljavamo u svojim ivotima, ono
najbolje i ono najgore. Svaka misao koju pomislimo kreira nau budunost.
Svatko od nas kreira svoja iskustva mislima o kojima razmilja i rijeima koje
izgovara.
Vjerovanja su ideje o misli koje prihvaamo kao istinu. Ono to mislimo
o sebi i o svijetu postaje naa istina. Ono to izaberemo vjerovati moe
proiriti i obogatiti na svijet. Svaki dan moe biti uzbudljivo, radosno,
obeavajue iskustvo, ili tuno, ogranieno i bolno iskustvo. Dvoje ljudi koji

ive u istom svijetu i sa istim okolnostima, mogu razliito doivljavti ivot. to


nas moe prenijeti iz jednog svijeta u drugi? Uvjerena sam

Osnovne
Str. 5

Tehnike

kako to mogu uiniti naa vjerovanja. Kada smo voljni promijeniti nae prvotne
sisteme vjerovanja, tada moemo doivjeti prave promjene u svojim ivotima.
Bilo to da vjerujete o sebi i o svijetu, sjetite se da su to samo misli, misli
se mogu promijeniti. Moda se neete sloiti sa nekim idejama koje u vam
sada otkriti. Neke ideje e vam biti nepoznate i zastraujue. Ne brinite. Samo
one ideje koje su za vas dobre e postati dio vas. Moda ete misliti kako su
neke od ovih tehnika prejednostavne ili glupe i kako one ne mogu djelovati u
vaem sluaju. Od vas traim samo da pokuate.
Na podsvjesni um prihvaa sve ono u to mi izaberemo vjerovati.
Univerzalna mo nikad nas ne prosuuje niti nas kritizira. Ona nas prihvaa
onakvima kakvi jesmo. Ako prihvatite ogranieno vjerovanje, tada e ono
postati vaa istina. Ako vjerujete da ste preniski, predebeli, premravi,
previsoki, prepametni, nedovoljno pametni, prebogati, presiromani, ili
nesposobni za odravanje veze, tada ta vjerovanja za vas postaju istina.
Zapamtite kako se radi o mislima, a misli mogu biti promijenjene. Mi
imamo neogranieni izbor misli o kojima moemo razmiljati, a bit moi je
uvijek u sadanjem trenutku.
O emu razmiljate u sadanjem trenutku? Da li su vae misli negativne
ili pozitivne? elite li da te misli kreiraju vau budunost?
Kada smo bili djeca, uili smo o sebi i ivotu kroz reakcije odraslih koji
su nas okruivali. Zbog toga, veina nas ima tue ideje o tome tko mi jesmo, i
mnoga pravila o tome kako treba ivjeti ivot. Ako ste ivjeli sa ljudima koji su
bili nesretni, uplaeni, krivi, ili ljutiti, tada ste nauili mnogo negativnih stvari o
sebi i svom svijetu.
Kada odrastemo, naginjemo ponovom stvaranju emocionalnog
okruenja iz svog djetinjstva. Takoer naginjemo stvaranju veza kakve smo
imali sa svojim majkama i oevima. Ako smo kao djeca bili previe kritizirani,
tada emo u svom odraslom ivotu treiti osobe koje e duplicirati takvo
ponaanje. Ako smo kao djeca bili potovani, voljeni i ohrabrivani, tada emo
traiti takav tip ponaanja.
Ne ohrabrujem vas da krivite svoje roditelje. Svi smo mi rtve rtava, a
one nas nisu mogle nauiti neemu o emu ni same nisu znale. Ako se nai
majke i oevi nisu znali voljeti, bilo je nemogue da vas naue kako da se
volite. Oni su se snalazili najbolje kako su znali sa informacijama koje su imali.
razmislite na trenutak o tome kako su oni bili odgajani. Ako elite bolje shvatiti
svoje roditelje, savjetujem vam da ih pitate o njihovom djetinjstvu.
Ne sluajte samo ono to vam govore, ve gledajte to se sa njima
dogaa dok govore. Kakav je govor njihova tijela? Mogu li uspostaviti kontakt
oima dok priaju? Gledajte im u oi i pokuajte pronai njihovo

Str. 6
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

unutarnje dijete. Moda ete ga uoiti samo na djeli sekunde, ali ono vam
moe otkriti neke vrijedne informacije.
Vjerujem kako sami biramo svoje roditelje. Vjerujem da smo se odluili
inkarnirati na ovoj planeti u odreeno vrijeme i na odreenom prostoru. Doli
smo ovdje da bismo nauili specifine lekcije koje e nas uzdii na naem
spiritualnom, evolucionom putu. Vjerujem kako mi sami biramo svoj spol, boju i
zemlju, i tada traimo poseban tip roditelja koji e nam omoguiti na duhovni
zadatak u tom ivotu.
Jedina stvar s kojom se moramo suoiti je misao, a misao se moe
promijeniti. Bez obzira na problem, vaa iskustva su vanjski efekti unutarnjih
misli. ak i samo-mrnja je misao koju imate o sebi. Ta misao stvara osjeaj, i
vi tonete u taj osjeaj. Dakle, ako nemate misli, nemate ni osjeaja. Misli se
mogu promijeniti. Promijenite misli, i osjeaj e nestati.
Prolost nema nikakvu mo nad nama. Nije vano koliko dugo smo bili u
negativnom okruenju. Ovog trenutka moemo biti osloboeni.
Vjerovali ili ne, mi biramo svoje misli. Moda iz navike mislimo istu
misao stalno i iznova tako da nam se ini da je sami biramo. No, mi jesmo
izabrali tu misao. Takoer moemo odbiti razmiljati odreene misli. Kako
esto odbijate razmiljati pozitivno o sebi? Isto tako moete odbiti razmiljati
negativno o sebi.
Najee unutarnje vjerovanje svih ljudi sa kojima sam radila uvijek je:
Ja nisam dovoljno dobar/dobra! Svi koje poznajem ili sa kojima sam radila
pate od samo-mrnje ili krivnje nekog stupnja. Ja nisam dovoljno dobar/dobra,
Ja se ne trudim dovoljno, ili Ja to ne zasluujem, uobiajene su tualjke. Ali,
za koga niste dovoljno dobri? I po kojim standardima?
Smatram da negodovanje, kriticizam, krivnja, i strah uzrokuju najvie
problema u naim ivotima. Ti osjeaji dolaze od okrivljavanja drugih i
nepreuzimanja odgovornosti za svoja iskustva. Ako smo svi mi odgovorni za
sve u svojim ivotima, tada nemamo koga kriviti. to god da se dogaa tamo
vani samo je ogledalo naeg unutarnjeg razmiljanja.
Ja ne ispriavam bijedno ponaanje drugih ljudi, ali na sistem
vjerovanja je ono to privlai takvo ponaanje. Postoji neka misao u vama koja
privlai ljude koji se loe ponaaju. Ako akljuite da vas ljudi konstantno
zlostavljaju ili podcjenjuju, problem je u vaim mislima. Kada promijenite misao
koja privlai takvo ponaanje, ono e prestati.
Moemo promijeniti svoj stav prema prolosti. To je gotovo i uinjeno, i
ne moe se promijeniti. No, moemo promijeniti nae misli o prolosti. Kako

Osnovne
Str. 7

Tehnike

je glupo od nas da se kanjavamo u sadanjem trenutku jer nas je netko


povrijedio prije mnogo vremena.
Ako izaberemo vjerovati da smo bespomone rtve i da je sve
beznadno, tada e univerzum podrati nae vjerovanje. Naa najgora
miljenja o nama samima biti e potvrena.
Ako izaberemo vjerovati da smo sami odgovorni za svoja iskustva, ona
dobra i ona takozvana loa tada imamo mogunost da prerastemo efekte
prolosti. Moemo se promijeniti. Moemo biti slobodni.
Put do slobode vodi kroz vrata opratanja. Moda ne znamo kako
oprostiti, i moda ne elimo oprostiti; ali ako smo voljni oprostiti, moemo
zapoeti s procesom iscijeljenja. Za nae vlastiti iscijeljenje jako je vano da
otpustimo prolost i oprostimo svima.
To ne znai da ja traim ispriku za loe ponaanje. elim ohrabriti
proces vaeg osloboenja. Oprost znai odustajanje, otputanje. Tako dobro
razumijemo svoju bol. Ipak, veini nas je teko shvatiti bol onoga tko nas je
lako loe tretirao. Ta osoba kojoj trebamo oprostiti takoer je patila. Ona je
samo odraavala ono to smo mi vjerovali o sebi. Ona je dala najvie koliko je
mogla znanja, razumijevanja i svijesti u tom trenutku.
Kada mi ljudi dou sa problemom nije vano koji je to problem loe
zdravlje, nedostatak novca, isprazne veze, ili potisnuta kreativnost ja radim
samo na jednoj stvari, a to je kako voljeti sebe.
Smatram da kada zaista volimo, prihvaamo, i podupiremo sebe
onakvima kakvi jesmo, sve u ivotu ide glatko. Samo-potvrivanje i samoprihvaanje ovdje i sada kljuevi su za pozitivnu promjenu na svakom podruju
naeg ivota.
Voljeti sebe, po meni, znai nikada, nikada ne kritizirati sebe radi
neega. Kritiziranje nas zaglavljuje ba na onom podruju koje elimo
promijeniti.
Pokuajte se podupirati i vidjet ete to e se dogaati. Kritizirali ste se
godinama. to vam je to koristilo.

TERMINOLOGIJA RADNE BILJENICE

Afirmacije
Koristit emo se afirmacijama kroz cijelu knjigu. Afirmacije su sve tvrdnje
ili odluke koje donesemo bilo pozitivne ili negativne. Preesto razmiljamo o
negativnim afirmacijama. Negativne afirmacije stvaraju jo vie onoga to ne

elimo. Reenica: Mrzim ovaj stari automobil nee nas nikamo odvesti.
Izjava:

Str. 8
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Blagoslivljam svoj stari automobil i otputam ga s ljubavlju. Sada prihvaam i


zasluujem predivan, novi automobil, otvoriti e kanale u naoj svijesti koji e
to kreirati.
Stvarajte pozitivne tvrdnje o tome kakav elite da bude va ivot. Vano
je pravilo: Neka vaa tvrdnja uvijek bude u SADANJEM VREMENU, npr. Ja
sam ili Ja imam. Va podsvjesni um tako je odan sluga da ako neto elite u
buduem vremenu, npr. Ja hou ili Ja u imati, tada e to uvijek ostati u
budunosti.
Dr. Bernie Siegel, autor bestselera Ljubav, Medicina i uda, kae da
afirmacije nisu negiranje sadanjosti, ve nada za budunost. Kada im
dozvolite da uu u va svijest, one postaju sve uvjerljivije dok konano na
kraju ne postanu vaa stvarnost.
Rad sa ogledalom
Rad sa ogledalom je jo jedno vrijedno oruje. Ogledala reflektiraju nae
osjeaje o nama samima. Ona nam jasno pokazuju podruja koja trebaju biti
promijenjena ako elimo radostan, ispunjen ivot.
Ljudima kaem da si pogledaju u oi i kau neto pozitivno o sebi svaki
put kada prou pored ogledala. Najmoniji nain rada afirmacija je gledanje u
ogledalo i izgovaranje afirmacije naglas. U trenu postajete svjesni otpora i bre
kroz njega prolazite.
Dok itate ovu knjigu drite pokraj sebe malo ogledalo. Za neke dublje
vjebe koristite vee ogledalo.
Vizualiziranje
Vizualiziranje je proces koritenja mate radi postizanja eljenog
rezultata. Jednostavno reeno, vidite ono to elite da se dogodi, prije no to
se zaista dogodi.
Na primjer, ako je ono to elite novi dom, zamislite kuu ili stan koji
elite, i budite to je mogue vie odreeni. Zatim zamislite kako je to ve
sada zaista va dom. Potvrdite kako to zasluujete. Zamislite svoj novi dom i
vas unutra, kako radite svakodnevni posao. Zamislite to to je jasnije mogue,
znajui pri tom da ne postoji krivi nain vizualiziranja. Vjebajte stalno
vizualiziranje, sve rezultate upuujui Univerzalnom Umu, i traei svoje
najvie dobro. Kombinirano sa pozitivnim afirmacijama, vizualiziranje je
najmonije oruje.
Zasluenost
Ponekad odbijamo uloiti napor u stvaranje dobrog ivota za sebe jer ne
vjerujemo kako mi to zasluujemo. Vjerovanje da neto ne

Osnovne
Str. 9

Tehnike

zasluujemo moda potie iz naih ranih iskustava iz djetinjstva. Moda to


vjerovanje potie iz naih prvih odlaenja na zahod. Moda nam je bilo reeno
da ne moemo dobiti to to elimo ako ne pojedemo svu hranu, pospremimo
sobu ili sklonomo igrake. Moda smo utonuli u koncept ili miljenje neke
druge osobe koja nema veze sa naom stvarnou.
Zasluge nemaju veze sa postizanjem cilja. Samo naa nespremnost da
prihvaamo nam se ispreava na putu. Dozvolite si da prihvatite dobro, bez
obzira na to da li vi mislite da to zasluujete ili ne.
VJEBA: Zasluenost
Odgovorite na slijedea pitanja to bolje moete. Ona e vam
pomoi da shvatite mo zasluge.
1.

to vi nemate, a elite?
Budite jasni i odreeni.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

Koja su bila pravila/zakoni u vaoj kui o zasluivanju?


to su vam govorili? Ti ne zasluuje Ili Zasluuje da te istuem Da
li su vai roditelji osjeali da oni zasluuju? Da li ste uvijek morali zaraivati
zaslugu? Da li je zaraivanje djelovalo? Da li su vam bile oduzimane stvari
kada biste uinili neto loe?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________

Str. 10
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

3.

Osjeate li da zasluujete?
Koja se slika javlja? Kasnije, kada zasluim? Prvo moram zaraditi. Da
li ste dovoljno dobri? Da li ete ikada biti dovoljno dobri?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
4.

Zasluujete li ivjeti?
Zato? Zato ne? Da li su vam ikada govorili, Zasluuje smrt? Ako
jesu da li je to bilo dio vaeg religioznog odgoja?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
5.

Za to vi ivite?
Koja je namjena vaeg ivota? Koje ste znaenje stvorili?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Osnovne
Str. 11

Tehnike

6.

to vi zasluujete?
Zasluujem ljubav i radost i sve najbolje. Ili u sebi osjeate da ne
zasluujete nita? Zato? Odakle dolazi ta poruka? Da li ste je voljni otpustiti?
to ete staviti na njeno mjesto? Zapamtite to su misli, a misli se mogu
promijeniti.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Uoit ete da osobna mo ovisi o nainu na koji primamo nau
zasluenost. Probajte ove tretmane. Jednostavno reeno, tretmani su
pozitivne tvrdnje u bilo kojoj danoj situaciji koje slue utvrivanju novih
misaonih cjelina, i otapanju starih.

Str. 12
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

TRETMAN ZASLUENOSTI

Ja zasluujem. Ja zasluujem sve najbolje.


Ne neto, ne malo, ve sve najbolje. Sada
odbacujem sve negativne, uznemirujue misli.
Oslobaam i otputam sva ogranienja moljih
roditelja. Volim ih, i uzdiem se iznad njih. Ja
nisam njihova negativna miljenja, niti njihova
ograniena vjerovanja. Nisam optereen-a
nikakvim strahovima ili predrasudama drutva u
kojem trenutno ivim. Ja se vie ne identificitam
sa ogranienjima bilo koje vrste.
U svom umu, imam potpunu slobodu. Sada
se kreem u novi prostor svijesti, gdje sam se
voljan-na vidjeti drugaije. Voljan-na sam kreirati
nove misli o sebi i o ivotu. Moja nova
razmiljanja postaju nova iskustva.
Ja sada znam i potvrujem da sam jedno
sa Uspjenom Moi Univerzuma. Kao takav-va,
ja sada uspijevam na mnoge naina. Ispred
mene lee sve mogunosti. Ja zasluujem ivot,
dobar ivot. Ja zasluujem ljubav, obilje ljubavi.
Ja zasluujem dobro zdravlje. Ja zasluujem
uspjean i udoban ivot. Ja zasluujem radost i
sreu. Ja zasluujem slobodu da budem sve to
mogu biti. Zasluujem i vie od toga. Ja
zasluujem svako dobro.
Univerzum je vie nego voljan manifestirati
moja nova vjerovanja. Ja prihvaam taj ivot u
obilju sa radou, zadovoljstvom, i zahvalnou.
Jer ja to zasluujem. Prihvaam to; znajui da je
to istina.

TKO SI TI?
U TO VJERUJE?
Vidim sebe oima ljubavi i siguran-na sam.

Sada bih eljela da pogledamo sebe i svoja vjerovanja. Svi mi vjerujemo


u mnogo pozitivnih stvari, i elimo pojaati ta vjerovanja. Isto tako, mnoga
naa vjerovanja se negativna i pretvaraju se u neudobna iskustva. Nemogue
je je promijeniti bilo koje ogranieno vjerovanje ako ne znamo za njega.
Pogledajte ovu listu rijei. Zapiite to vam one znae. Na primjer, vjerujete li:
MUKARCI
Mukarci su snani.
Mukarci zapovijedaju.
Mukarci su pametni.
ENE
ene su manje plaene.
ene moraju istiti kuu.
ene su njene i osjetljive.

Str. 14
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

LJUBAV
Ljubav je za ptice.
Volim biti voljen-a.
Ljubav ukljuuje gubitak i slamanje srca.
SEKS
Seks je zabavan.
Seks je samo za brak.
Seks je bolan.
POSAO
Posao je dosadan.
efovi su zli.
Drugi ljudi imaju dobra zaposlenja.
NOVAC
Nikad ga nema dovoljno.
Bojim se novca.
Novac je za troenje.
USPIJEH
Uspijeh je izvan mog dosega.
Samo su bogati uspijeni.
Ja mogu uspijeti samo u malim stvarima.
NEUSPIJEH
Kada uinim greku, neuspjean-na sam.
Neuspijeh znai pogreno neto uiniti.
Neuspijeh je neto iz ega moemo uiti.
BOG
Bog me voli.
Ja sam jedno sa bogom.
Ja se bojim boga.
Sada je red na vas. Razmislite to za vas predstavljaju ove rijei.
Nainite listu dugu koliko elite.

Tko
Str. 15

si

ti?

to

vjeruje?

MUKARCI
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

ENE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

LJUBAV

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
_________________________________________________

Str. 16
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

SEKS

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

POSAO

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

NOVAC

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
_________________________________________________

Tko
Str. 17

si

ti?

to

vjeruje?

USPIJEH

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

NEUSPIJEH

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

BOG

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
_________________________________________________

Str. 18
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Sada obratite panju na podruja koja vam stvaraju tekoe. Imate li


suprotna vjerovanja? Koliko je vaih odgovora negativno? Stavite zvjezdicu
pokraj tih odgovora. Da li zaista elite nastaviti graditi va ivot na tim
uvjerenjima? Budite svijesni da vas je netko nauio tim idejama. Sada kada
ste ih uvidjeli, moete izabrati da ih otpustite.

VJEBA: Vaa pria

Sada bi moglo biti vrijeme da napiete kratku priu o vaem ivotu.


Zaponite sa vaim djetinjstvom. Ako je potrebno, iskoristite vie papira.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Tko
Str. 19

si

ti?

to

vjeruje?

Koja jo negativna uvjerenja ste mogli ukopati u svoj podsvjesni


um? Dozvolite im da izbiju na povrinu. Moda e vas iznenaditi ono na
to naiete. Koliko negativnih poruka ste primijetili u svojoj prii? Svaka
negativna misao koja se pojavi za vas je blago. Aha! Pronaao-la sam
te. Ti si ta koja mi je uzrokovala sve ove nevolje. Sada te mogu
eliminirati.
Druga negativna vjerovanja:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Sada bi bilo pravo vrijeme da uzmete svoje ogledalce i pogledate se u


oi potvrujui svoju voljnost da oslobodite sve svoje stare negativne poruke
i vjerovanja. Duboko diite dok ovo radite i ako moete govorite naglas.
Voljan-na sam osloboditi sve stare negativne koncepte i vjerovanja koja me
vie ne podravaju. Ponovite to vie puta.

Unutarnje dijete
Mnogi od nas imaju u sebi unutarnje dijete koje je izgubljeno i usamljeno
i osjea se odbaeno. Vjerojatno je jedini kontakt koji smo imali sa svojim
unutarnjim djetetom ve dulje vrijeme taj kada smo ga grdili i kritizirali. I onda
se pitamo zbog ega smo nesretni. Ne moemo odbaciti dio sebe a biti u
harmoniji sa svojim biem. Dio iscjeljenja je sakupljanje svih djelova naeg
bia tako da postanemo cijeli i potpuni. Sada emo uiniti neto da se
poveemo sa tim odbaenim unutarnjim djelovima sebe.
Pronaite fotografiju
Pronaite fotografiju sebe kao djeteta. Ako nemate nijednu, pitajte
roditelje da vam je poalju. Dobro prouite sliku. to vidite? To moe biti
radost, bol, tuga, ljutnja ili strah. Volite li to dijete? Moete li se povezati
s njim? Uzela sam malu fotku sebe kao petogodinjakinje i morala sam je
dati poveati da bih zaista mogla vidjeti svoju malu djevojicu.
Napiite nekoliko rijei o svom unutarnjem dijetetu.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________

Str. 20
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Nacrtajte sliku
Uzmite nekoliko kreda, flomastera, ili olovaka u boji. Moete
iskoristiti papir u ovoj radnoj biljenici ili uzmite neki vei komad papira.
Sluite se nedominantnom rukom (onom sa kojom ne piete), i nacrtajte
sliku sebe kao djeteta.

Tko
Str. 21

si

ti?

to

vjeruje?

to vam govori ta slika? Koje boje ste koristili? to dijete radi?


Opiite sliku.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Razgovarajte sa svojim unutarnjim djetetom
Odvojite malo vremena da razgovarate sa svojim unutarnjim
djetetom. Otkrijte vie o tom djetetu. Postavljajte pitanja.

1.
to voli?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________
2.
to ne voli?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.
to te plai?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________

Str.
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

4.
Kako se osjea?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

5.
to ti je potrebno?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

6.
Kako ti mogu pomoi da se osjea sigurno?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

7.
Kako te mogu usreiti?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Dobro porazgovarajte sa svojim unutarnjim djetetom. Budite ondje za to
dijete. Hrabrite ga i volite ga, i uinite sve to moete da se pobrinete za
njegove potrebe. Dajte mu do znanja da to god da se desi, vi ete uvijek biti

tu. Moete zapoeti stvarati sretno djetinjstvo. Ove vjebe najbolje e djelovati
ako su vam oi zatvorene.

Tko
Str. 23

si

ti?

to

vjeruje?

TOKE MOI
Vjerujem u svoju mo da se mijenjam.

Ova mala sekcija moda je najvaniji dio ove knjige. Kako budete
otkrivali razna podruja svog ivota, stalno se vraajte na nju. Nainite
nekoliko lista pomou ovih sedam toaka. Ove liste postavite negdje gdje
ih moete vidjeti. esto ih itajte. Upamtite ih. Kada ovi koncepti postanu
dio vaeg sistema vjerovanja, ivot ete gledati iz druge perspektive.
1. Svatko od nas je odgovoran za svoja iskustva.
2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupine gorine, kritiziranja,
krivnje, i samo-mrnje
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpustiti prolost i oprostiti svima.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada, kljuni su za
pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.
Kako radite vjebe u ovoj radnoj biljenici, nastavite se vraati na ovih
sedam toaka. Nemojte se zaglaviti u nekim odreenim problemima. Kada
odista prihvatite ove ideje i uinite ih dijelom svog sistema vjerovanja,
postajete moni, i problemi se rjeavaju sami od sebe. Vano je da
promijenite ono to vjerujete o sebi i svijetu u kojem ivite.
Va problem ne stvaraju ljudi, mjesta, i stvari; ve nain na koji vi
primate i reagirate na ivotna iskustva. Preuzmite odgovornost za vlastiti
ivot. Nemojte zanemarivati svoju mo. Nauite shvaati svoje unutarnje,
duhovno bie, i djelujte uz pomo moi koja za vas kreira samo dobro.
Dajem sebi doputenje da uim.

II DIO

PROCES

ZDRAVLJE
uvam i odravam svoje tijelo savreno zdravim
Provjera zdravlja
Svake godine tri puta se prehladim.
Moj energetski nivo je nizak.
Sporo zacijeljujem.
Konstantno imam alergije.
U mojoj obitelji postoje srane bolesti.
Oboljevam uzastopno.
Lea me konstantno bole.
Glavobolje nikad ne nestaju.
Uvijek imam tvrdu stolicu.
Imam bolna stopala.
Uvijek ozlijeujem svoje tijelo.
Koliko ovih izjava vam pripadaju? Pogledajmo naa vjerovanja o
zdravlju.
Vjerujem da sami pridonosimo svakoj bolesti u naem tijelu. Tijelo je,
poput svega u ivotu, samo ogledalo naih unutarnjih misli i vjerovanja. Tijelo
uvijek govori sa nama, samo moramo posluati. Svaka stanica naeg tijela
odgovara na svaku misao koju pomislimo.

Str. 28
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Kada otkrijemo koji se mentalni obrazac nalazi iza bolesti, imamo ansu
da ga promijenimo kao i bolest. Veina ljudi ne eli svjesno biti bolesna, ali
svaka bolest koju imamo ui nas neemu. Bolest je nain na koji nam tijelo
govori kao u naoj svijesti postoji kriva ideja. Neto to vjerujemo, govorimo,
radimo ili mislimo nije za nae najvie dobro. Uvijek zamiljam tijelo kako nas
povlai i govori, Molim te obrati pozornost!
Ponekad ljudi ele biti bolesni. U naem drutvu smo od bolesti napravili
legalan nain za izbjegavanje odgovornosti ili neugodnih situacija. Ako ne
moemo rei ne tada izmislimo bolest koja e rei ne umjesto nas.
Prije nekoliko godina sam proitala zanimljiv lanak. Pisalo je o tome
kako samo 30 posto pacijenata slijede instrukcije lijenika. Prema Dr. John
Harrison-u, autoru fascinantne knjige Volite svoju bolest, mnogi ljudi idu
lijeniku samo da bi oivjeli svoje akutne simptome, tako da mogu tolerirati
svoju bolest. To je nepisani, podsvjesni sporazum koji postoji izmeu lijenika i
i pacijenta: lijenik se slae da da nee izlijeiti pacijenta ako se pacijent bude
pretvarao da ini neto za svoje stanje. Po tom sporazumu, jedna osoba
plaa, a druga postaje autoritet i tako su obje strane zadovoljne.
Istinsko iscjeljenje ukljuuje tijelo, um i duh. Vjerujem da ako izlijeimo
svoju bolest, a ne otpustimo emocionalne i duhovne djelove koji okruuju tu
bolest, ona e se ponovo manifestirati.

VJEBA: Oslobaanje zdavstvenih problema


Da li ste voljni osloboditi potrebu koja je doprinijela vaem zdravstvenom
problemu? Kada imamo stanje koje elimo promijeniti, najprije moramo to
izgovoriti. Recite: Voljan-na sam osloboditi potrebu u meni koja je stvorila ovo
stanje. Recite to ponovo. Recite to gledajui se u ogledalu. Recite to svaki put
kada razmiljate o svom stanju. To je prvi korak u stvaranju promjene.

1.

Nabrojite sve bolesti vae mame.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Zdravlje
Str. 29

2.

Nabrojite sve bolesti vaeg oca.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

Nabrojite sve svoje bolesti.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4.

Vidite li vezu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
VJEBA: Zdravlje i bolest
Preispitajmo neka vaa vjerovanja o zdravlju i bolesti. Odgovorite na
idua pitanja. Budite to je mogue vie otvoreni i iskreni.
1.

ega se sjeate o bolestima iz vaeg djetinjstva?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________

Str. 30
svoj ivot

2.

Ljubite sebe, iscijelite

to ste od svojih roditelja nauili o bolesti?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

U emu ste uivali kada ste bili bolesni kao dijete (ako ste u
neemu uivali)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4.
Imate li neko vjerovanje o bolesti iz djetinjstva kojega se jo uvijek
drite?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

5.

Kako doprinosite stanju svojeg zdravlja?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________

Zdravlje
Str. 31

6.

Da li biste eljeli da se vae stanje promijeni?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
VJEBA: Vaa vjerovanja o bolesti
Slijedea pitanja iskreno odgovorite.

1.

Nain na koji se uinim bolesnim-nom je

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

Razbolim se kada elim izbijei

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

Kada se razbolim uvijek elim

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 32
svoj ivot

4.

Ljubite sebe, iscijelite

Kada sam kao dijete bio-la bolestan-na moja majka je uvijek

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

5.

Kada sam bolestan-na moj najvei strah je

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
VJEBA: Mo afirmacije
Otkrijmo mo ispisanih afirmacija! Pisanje afirmacija moe pojaati
njihovu mo. Ispod napiite pozitivnu afirmaciju o vaem zdravlju 25
puta. Moete staviti svoju vlastitu ili iskoristiti jednu od ovih:
1. Moje iscjeljenje je ve zapoelo.
2. S ljubavlju sluam poruke svog tijela.
3. Moje zdravlje je isijavajue, vibrirajue i dinamino upravo sada.
4. Zahvalan-na sam za svoje savreno zdravlje.
5. Ja zasluujem dobro zdravlje.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zdravlje
Str. 33

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

VJEBA: Samo-vrijednost
Preipitajmo pitanje samo-vrijednosti. Odgovorite na slijedea pitanja, i
nakon svakog stvarajte pozitivne afirmacije.
1.

Da li zasluujem dobro zdravlje?


Primjer:
Ne. Bolest krui mojom obitelji.

Str. 34
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VA PRIMJER:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______
Primjer afirmacije:
Ja sada prihvaam i zasluujem savreno zdravlje.

VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______

2.

ega se najvie bojim u vezi svog zdravlja?


Primjer:
Bojim se da u oboljeti.

VA PRIMJER:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______

Zdravlje
Str. 35

Primjer afirmacije:
Sada je sigurno biti zdrav-a. Uvijek sam voljen-a.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______

3.

to dobijam od ovog vjeovanja?


Primjer:
Ne moram biti odgovoran-na.

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______

Primjer afirmacije:
Ja sam samouvjeren-na i siguran-na. ivot je za mene lak.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______

Str. 36
svoj ivot

4.

Ljubite sebe, iscijelite

ega se bojim da e se dogoditi ako otpustim ovo vjerovanje?


Primjer:
Morati u odrasti.

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______
______________________________________________________________
_______
______________________________________________________________
_______
Primjer afirmacije:
Sigurno je biti odrasla osoba.

VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
_______

______________________________________________________________
_______
______________________________________________________________
_______

Ponovno pogledajte listu vjerovanja sa strane 27, a zatim prouite


afirmacije koje odgovaraju svakom od vjerovanja. Neka ove afirmacije postanu
dio vaeg svakodnevnog ivota. Izgovarajte ih dok ste u automobilu, na poslu,
pred ogledalom, ili bilo kada kada osjeate da vaa negativna vjerovanja
izbijaju.

Zdravlje
Str. 37

Ako vjerujete:

Vaa afirmacije je:

Svake godine tri puta se prehladim. Ja sam siguran-na i zatien-a


u svako doba. Ljubav me
okruuje i titi.
Moj energetski nivo je nizak.

Ispunjen-a sam energijom i


entuzijazmom.

Sporo zacijeljujem.

Moje tijelo brzo zacijeljuje.

Konstantno imam alergije.


siguran-na.

Svijet je siguran. Ja sam


Ja sam u miru sa ivotom.

U mojoj obitelji postoje srane bolesti.

Ja sam zdrav-a i potpun-a.

Oboljevam uzastopno.

Dobro zdravlje je sada moje.


Otputam prolost.

Lea me konstantno bole.

ivot me voli i podupire.


Ja sam siguran-na.

Glavobolje nikad ne nestaju.

Moj um je miran i sve je u redu.

Uvijek imam tvrdu stolicu.

Doputam ivotu da struji

kroz
mene.
Imam bolna stopala.
naprijed

Voljan sam se kretati


s lakoom.

Uvijek ozlijeujem svoje tijelo.

Nean-na sam prema svom tijelu.


Volim sebe.

Str. 38
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

DOBAR OSJEAJ
Moje je boansko pravo da mi bude ugodno

Provjera osjeaja
Stalno sam nervozan-na.
Bojim se ljudi.
Moja samoa je intenzivna.
Imam potekoa sa iskazivanjem
osjeaja.
Ne mogu kontrolirati svoju narav.
Ne mogu se fokusirati na nita.
Svi su protiv mene.
Ne mogu se braniti.
Osjeam se poput gubitnika.
elim se sakriti pod pokriva.

Moete li se identificirati s nekim od ovih osjeaja? Moda trebate


poraditi na svom emocionalnom zdravlju.
Emocionalni problemi su meu najbolnijima od svih problema.
Povremeno se moemo osjeati ljutito, tuno, usamljeno, krivo, nervozno, ili
uplaeno. Kada nas ti osjeaji obuzmu i postanu predominantni, na ivot
moe postati bojite.

Str. 40
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Jako je vano to inimo sa osjeajima. Da li emo ih pokazati? Da li


emo kazniti druge ili im nametnuti svoju volju? Da li emo na neki nain
ozlijediti sebe?
Vjerovanje da nismo dovoljno dobri esto je korijenje ovakvih problema.
Dobro mentalno zdravlje zapoinje s ljubavlju prema sebi. Kada volimo i
podupiremo sebe u potpunosti, sve dobro i takozvano loe, moemo se poeti
mijenjati.
Dio samoprihvaanja je otputanje tuih miljenja. Mnogo stvari u koje
smo izabrali vjerovati o sebi nemaju nikakve osnove u istini.
Na primjer, mladi po imenu Eric bio je moj klijent prije nekoliko godina
dok sam ljude primala privatno. Bio je oaravajue zgodan i dobro je zaraivao
kao model. Rekao mi je da je kako je prolazio kroz teko razdoblje
gimnasticiranja jer se osjeao runim.
Kako smo zajedno radili, otkrili smo kako ga je neki mangup u djetinjstvu
zvao rugoba. Ta osoba bi ga takoer tukla i stalno mu je prijetila. Da bi ga
ostavio na miru i da bi bio siguran, Eric se poeo skrivati, povjerovao je u to da
nije dovoljno dobar. U njegovom umu on je bio ruan.
Kroz rad sa ogledalom, ljubav prema sebi, i pozitivne afirmacije, Eric se
nevjerojatno popravio. Negovi osjeaji nervoze dolaze i odlaze, ali on sada
ima oruje s kojim radi.
Zapamtite, osjeaji manje vrijednosti zapoinju sa negativnim mislima
koje imamo o sebi. Ipak, te misli nemaju mo nad nama osima ako se ne
poinjemo ponaati u skladu s njima. Misli su samo rijei koje se dre zajedno.
One nemaju svoje znaenje. Samo MI im dajemo znaenje. Dajemo im
znaenje tako da se fokusiramo stalno i iznova na negativnu poruku u svom
umu. Mi o sebi vjerujemo najgore stvari. Mi izabiremo kakvo znaenje emo
dati tim vjerovanjima.
U kakvoj god da smo boli, izaberimo misli koje e nas njegovati i
podupirati.

RAD S OGLEDALOM
Vjerujete li da zasluujete mir i blagostanje u svom emocionalnom
ivotu? Ako ne, neete si ni dozvoliti da to imate. Pogledajte opet u svoje
ogledalo i recite, Ja zasluujem unutarnji mir, i sada ga prihvaam. Recite to
nekoliko puta.

Dobar
Str. 41

1.

osjeaj

Kakvi vam se osjeaji javljaju?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

Kako vam se osjea tijelo?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

Osjea li se istinski, ili se jo uvijek osjeate nevrijedno?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Ako u tijelu imate bilo kakve negativne osjeaje, recite: Oslobaam dio
moje svijesti koji kreira otpor prema mojoj dobrobiti. Ja zasluujem da se
osjeam dobro.
Ponavljajte to dok ne osjetite primanje. inite to nekoliko dana redom.
Moda ete osjeati blesavo dok radite neke od ovih vjebi. Moda ete se
pitati kako vas one uope mogu promijeniti. Vidjela sam kako su djelovale
mnogim ljudima. Radite korak po korak i odgovorit ete si na pitanja.
VJEBA: Zabavite se sa svojim Unutarnjim djetetom

Kada se nalazite u stanju nervoze ili straha koje sprjeava vae


funkcioniranje, tada ste moda odbacili svoje unutarnje dijete. to
moete uiniti za zabavi? to moete uiniti SAMO ZA SEBE?

Str. 42
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Nabrojite 15 naina na koje biste se mogli zabaviti sa svojim unutarnjim


djetetom. Moda ete uivati itajui dobre knjige, ili otii u kino, vrtlariti, voditi
dnevnik ili se okupati. to kaete na neke djeije aktivnosti? Razmislite malo.
Moete trati po plai, otii na igralite i ljuljati se na ljuljaki, moete crtati
kredom, ili se penjati na drvo. Kada napravite listu, pokuajte napraviti barem
jednu aktivnost svakog dana. Neka iscjeljenje zapone!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pogledajte to ste svo otkrili! Nastavite dalje moete se dobro zabaviti
i vi, i vae dijete! Osjetite kako veza izmeu vas zacijeljuje.
VJEBA: Vaa lista zahvala
Na emu ste zahvani? Kako zapoinjete svoj dan? Koju stvar prvo
kaete ujutro? Da li je ona pozitivna ili negativna? Ja deset minuta provedem u
zahvalnosti za sve dobro u svom ivotu. Nabrojite barem 10 stvari u svom
ivotu za koje ste zahvalni. Moda e vam trebati mjesec dana da sastavite
ovu listu.

Dobar
Str. 43

osjeaj

Ne brinite neme ogranienja vremena. Uvijek moete dodati neto na


listu. Zatvorite oi prije nego to ponete pisati.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VJEBA : Pozitivni osjeaji


Preispitajmo vae osjeaje. Ispod nabrojite 50 pozitivnih stvari o
sebi. Obratite pozornost na svoje osjeaje, dok radite ovu vjebu. Postoji
li otpor? Da li vam je teko vidjeti sebe u pozitivnom svijetlu? Nastavite!
Sjetite se koliko ste moni!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Str. 44
svoj ivot

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ljubite sebe, iscijelite

Dobar
Str. 45

osjeaj

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Prijeite na listu na slijedeoj strani koja je preuzeta sa strane 39.


Pronaite afirmacije koje odgovaraju svakom vjerovanju. Neka ove afirmacije
postanu dio vae svakodnevnice.

Str. 46
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ako vjerujete:
Stalno sam nervozan-na.

Vae afirmacije su:


Ja sam u miru.

Bojim se ljudi.

Lako je voljeti druge kad


volim i prihvaam sebe

Moja samoa je intenzivna.

Siguran-na sam, to je samo


promjena.

Imam potekoa sa iskazivanjem


osjeaje.
osjeaja.

Sigurno je iskazivati

Ne mogu kontrolirati svoju narav.

Ja sam u miru sa sobom i


ivotom.

Ne mogu se fokusirati na nita.

Moja unutarnja vizija je jasna


i nezamagljena.

Svi su protiv mene.

Ja volim i svi vole mene.

Ne mogu se braniti.

Volim ono to jesam i mudro


branim svoju mo.

Osjeam se poput gubitnika.

Moj ivot je uspjean.

elim se sakriti pod pokriva.

Sada se izdiem iznad svojih


starih strahova i ogranienja.

Dajem si doputenje da se opustim.

Dobar osjeaj
Str. 47

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

STRAHOVI I FOBIJE
Strahovi su samo misli a misli se mogu otpustiti.

Provjera strahova i fobija


Bojim se napustiti kuu.
Ovo nee djelovati na mene.
Bojim se starenja.
Bojim se letenja.
Ljudi me plae.
to ako postanem beskunik?
Vonja automobilom stvara mi klaustofobiju.
to ako moja smrt bude bolna?
Bojim se bit sam-a.
Nikada se neu moi suiti sa starou.

Koliko ovih izjava slii vama? Provjerimo svoj mehanizam iza straha.
U bilo kojoj situaciji, vjerujem da imamo izbor izmeu ljubavi i straha.
Doivljavamo strah od promjene, strah od ustaljenosti, strah od budunosti, i
strah od iskoritavanja anse. Bojimo se intimnosti, i bojimo se samoe.
Bojimo se pokazati ljudima to nam je potrebno i tko mi jesmo, i bojimo se
otputanja prolosti.

Str. 50
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Na drugom kraju imamo ljubav. Ljubav je udo za kojim svi tragamo.


Ljubav prema nama samima djeluje udesno na nae ivote. Ne govorimo o
tatini ili aroganciji, jer to nije ljubav. To je strah. Govorim o potovanju prema
sebi i zahvalnosti za uda naeg tijela i uma.
Kada ste uplaeni, podsjetite se da ne volite i ne vjerujete sebi. Ako se
ne osjeate dovoljno dobrima to ima veze sa procesom donoenja odluke.
Kako moete donijeti dobru odluku kada niste sigurni u sebe?
Susan Jeffers, u svojoj predivnoj knjizi, Osjeajte strah ali svejedno
uinite to, tvrdi da ako svi osjeaju strah kada se suoavaju s neim potpuno
novim u ivotu, a ipak mnogi drugi ve to rade unato strahu, tada moramo
zakljuiti kako strah nije problem. Ona nastavlja tvrdei kako pravi problem
nije strah, ve nain na koji podnosimo strah. Moemo se suoiti sa strahom iz
pozicije monika ili beznadnika. injenica da se bojimo postaje irelevantna.
Mi vidimo ono to mi mislimo da je problem, a tada saznamo to je
uistinu problem. To to se ne osjeamo dovoljno dobrima i nedostatak
samoljublja pravi je problem.
Mi smo uvijek savreni, uvijek lijepi, i uvijek se mijenjamo. Mi inimo
najbolje to moemo sa razumijevanjem, znanjem, i svijesti koje imamo. Kako
rastemo i sve vie se mijenjamo, nae najbolje e postajati sve bolje i bolje.

VJEBA: Otputanje
Dok itate ovu vjebu, duboko udahnite i, kod izdaha, dopustite da
se vae tjeme i elo i lice opuste. Vaa glava ne mora biti ukoena da
biste itali. Pustite da vam se jezik i grlo i ramena opuste. Uvijek moete
drati oputena ramena i ruke. Uinite to sada. Opustite lea, abdomen i
pelvis. Neka vae disanje bude mirno dok oputate svoje noge i stopala.
Osjeate li zamjetnu promjenu u svom tijelu otkad ste poeli itati
predhodni paragraf? Primijetite kako drite svoje tijelo. Ako tijelo drite
dobro, i um ete dobro drati.
U ovoj oputenoj, udobnoj poziciji, recite sebi, Voljan-na sam
otputati. Ja oslobaam. Ja otputam. Ja oslobaam sve tenzije.
Oslobaam strah. Oslobaam svu ljutnju. Oslobaam svu krivnju.
Oslobaam svu tugu. Otputam stara ogranienja. Otputam i u miru
sam. U miru sam sa sobom. Ja sam u miru sa procesom ivota. Ja sam
siguran-na.
Preite ovu vjebu dva ili tri puta. Osjetite lakou otputanja.
Ponovite je svaki put kad se jave teke misli. Potrebno vam je malo
vjebe da bi ovo postalo vaa svakodnevnica i dio vas. Kada se jednom
upoznate sa ovom vjebom, moete je izvoditi bilo gdje i bilo kad. Moi
ete se potpuno opustiti u svakoj situaciji.

Strahovi
Str. 51

fobije

VJEBA: Strahovi i afirmacije


Nakon svake dolje ispisane kategorije, zapiite svoj najvei strah. Zatim,
smislite pozitivnu afirmaciju koja e odgovarati tom strahu.
1.

Karijera
Primjer:
Bojim se da nitko nee vidjeti moju vrijednost.

VA STRAH
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Svi na poslu me cijene.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
2.

ivotna situacija
Primjer:
Nikada neu imati svoj dom.

VA STRAH:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 52
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Primjer afirmacije:
Postoji savren dom za mene i ja ga sada prihvaam.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
3.

Obiteljeske veze
Primjer:
Moji roditelji me ne prihvaaju onakvog/onakvu kakav-va jesam.

VA STRAH:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Prihvaam svoje roditelje i oni zauzvrat mene prihvaaju i vole me.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
4.

Novac

Primjer:
Bojim se siromatva.

Strahovi
Str. 53

fobije

VA STRAH
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Vjerujem da e sve moje potrebe biti zadovoljene.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
5.

Fiziki izgled
Primjer:
Mislim da sam gojazan-zna i neprivlaan-na.

VA STRAH:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Ja otputam potrebu da kritiziram svoje tijelo.
VAA AFIRMACIJA:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 54
svoj ivot

6.

Ljubite sebe, iscijelite

Seks
Primjer:
Bojim se da u morati glumiti.

VA STRAH
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Oputen-a sam i strujim sa ivotom lako i bez napora.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
7.

Zdravlje
Primjer:
Bojim se da u biti bolestan-na i nesposoban-na brinuti se za sebe.

VA STRAH:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Primjer afirmacije:
Uvijek u privlaiti svu pomo koja mi je potrebna.

Strahovi
Str. 55

fobije

VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
8.

Veze
Primjer:
Mislim da me nitko nikada nee voljeti.

VA STRAH
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Ljubav i prihvaanje su moji. Ja volim sebe.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
9.

Starost
Primjer:
Bojim se starenja.

Str. 56
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VA STRAH:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Svako ivotno doba ima svoje beskrajne mogunosti.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
10.

Smrt i Umiranje
Primjer:
to ako ne postoji ivot nakon smrti?

VA STRAH
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Vjerujem procesu ivota. Ja sam na beskonanom putovanju kroz
vjenost.
VAA AFIRMACIJA:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Strahovi
Str.

fobije

VJEBA: Pozitivne afirmacije


Izaberite podruje straha iz predhodne vjebe koja vas najvie tangira.
Koristei se vizualizacijom, zamislite kako prolazite kroz strah, sa pozitivnim
zavretkom. Vidite sebe osloboene i u miru. Zapiite pozitivnu afirmaciju 25 puta.
Sjetite se moi koju u njih ulaete!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Str. 58
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

22.
23.
24.
25.
Pogledajte listu vjerovanja sa strane 49, a zatim prouite afirmacije koje
odgovaraju na svako vjerovanje. Neka te afirmacije postanu dio vae
svakodnevne rutine. esto ih izgovarajte u automobilu, na poslu, pred
ogledalom, ili svaki put kada osjetite da se javljaju negativna vjerovanja.

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Bojim se napustiti kuu.

Uvijek sam siguran-na i zatien-

Ovo nee djelovati na mene.

Moje odluke su uvijek savrene


za mene.

na.

Bojim se starenja.
uivam

Moje godine su savrene i ja


u svakom novom trenutku.

Bojim se letenja.

Ja se centriram u sigurnosti i
prihvaam savrenost svog ivote.

Ljudi me plae.

Ja sam voljen-na i siguran-na gdje


god da poem.

to ako postanem beskunik?

Ja sam kod kue u univerzumu.

Vonja automobilom stvara mi


radou,
klaustofobiju.
to ako moja smrt bude bolna?

Bojim se bit sam-a.


privlaim

Ja se oputam i kreem se sa
lakoom i udobnou.
Umrijet u mirno i ugodno u pravo
vrijeme.
Ja iskazujem ljubav i uvijek
ljubav gdje god da poem.

Dajem si doputenje da budem u miru.

Strahovi
Str. 59

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

fobije

LJUTNJA

S ljubavlju prihvaam sve svoje emocije.!

Provjera osjeaja ljutnje

Bojim se ljutnje.
Ako se naljutim, izgubit u kontrolu.
Nemam pravo biti ljut-a.
Loe je ljutiti se.
Kada se netko naljuti, ja se uplaim.
Nije sigurno biti ljut.
Moji roditelji mi nee dozvoliti da
iskaem svoju ljutnju.
Ako se naljutim, nitko me nee voljeti.
Moram skriti svoju ljutnju.
Potiskivanje bijesa vodi me u bolest.
Nikada nisam bio-la ljut-a.
Ako se naljutim, nekoga u povrijediti.

Prepoznajete li neke od ovih osjeaja? Ljutnja je jedna od vaih velikih


prepreka.
Ljutnja je prirodna i normalna emocija. Bebe se naljute, izraze svoju
ljutnju i gotovo. Mnogi od nas su nauili kako nije lijepo, ili pristojno, ili

Str. 62
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

prihvatljivo do nas da budemo ljuti. Nauili smo gutati svoje osjeaje bijesa.
Oni se gomilaju u naim tijelima, zglobovima i miiima. Tada se akumuliraju i
prelaze u zlovolju. Naslaga nad naslagom zatomljene ljutnje pretvorene u
zlovolju moe uzrokovati bolest poput artritisa, razne bolove, pa ak i tumor.
Moramo cijeniti sve svoje osjeaje, ukljuujui i ljutnju, i pronai
pozitivan nain da iskaemo te osjeaje. Ne moramo udarati ljude ili skakati po
njima, moemo samo rei, Ovo me ljuti. Ili Ljuti me to to si uinio-la. Ako
se ne prilii da to kaemo, jo uvijek imamo mnogo opcija: moemo vritati u
jastuk. Istui krevet. Udarati jastuke. Trati. Vikati u autu zatvorenih prozora.
Igrati tenis. Sve su to zdrava rjeenja.

1.

Kako se iskazivala ljutnja u vaoj obitelji?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

to je va otac radio sa svojom ljutnjom?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

to je vaa majka radila sa svojom ljutnjom?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________

Lutnja
Str. 63

4.

to su vai braa ili sestre radili sa svojom ljutnjom?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

5.

Da li postoji obiteljski patnik za tue grijehe?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

6.

to ste vi radili sa svojom ljutnjom?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 64
svoj ivot

8.

Ljubite sebe, iscijelite

Koje metode ste koristili da bise potisnuli ljutnju?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

9.

Dali ste bili:


prodrljivi? .

Da

uvijek bolesni? ...

Da

skloni nezgodama? .

Da

skloni svaama? .

Da

lo uenik? .

Da

stalno plaljivi? ..

Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
10.

Kako sada izlazite na kraj sa bjesovima?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

11.

Vidite li obiteljske crte u tome?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______

Lutnja
Str. 65

12.

Kojem lanu obitelji sliite u iskazivanju svog bijesa?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

13.

Imate li pravo biti ljuti?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

14.

Zato ne? Tko vam je to rekao?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

15.

Moete li si dozvoliti da iskaete sve svoje osjeaje na pravi nain?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Brza i jednostavna stvar koju moete uiniti kada ste ispunjeni


osjeajima je da skaete gore-dolje nekoliko puta naglas viknete, Da! Ne!
Skini mi se s lea! Da! Ne! Skini mi se s lea! Probajte. Dobro djeluje za brzo
oputanje.

Str. 66
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ako u sebi imate mnogo potisnutog bijesa, moda ste vi osoba koja ete
uokolo neprekidno ljutita. Ljutnja se skriva odmah ispod povrine. Najmanja
stvar e je osloboditi. Vi moda ne izraavate tu ljutnju, ali zato gunate utiho i
imate mnogo runih, prosuujuih misli. Vi ste moda osoba koja kritizira sve
oko sebe. Ako jeste, onda sigurno kritizirate i sami sebe takoer. Upitajte se:

1.

to dobijam od toga to sam stalno ljut-a?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________

2.

to e se dogoditi ako otpustim svoju ljutnju?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________

3.

Da li sam voljan-na oprostiti i biti slobodan-na?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________
___________________________________________________________________
__

Lutnja
Str. 67

VJEBA: Napiite pismo


Sjetite se nekoga na koga ste jo uvijek ljuti. To moe biti neki stari
bijes. Napiite pismo toj osobi. Recite joj sve to joj zamjerate i kako se
osjeate. Nemojte nita skrivati. Upotrijebite jo papira ako vam je potrebno.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________

Kada zavrite pismo, proitajte ga jednom. Zatim ga presavijte i na


poleini napiite: Ono to doista elim je tvoja ljubav i prihvaanje. Zatim
spalite pismo i otpustite ga.

RAD SA OGLEDALOM
Uzmite za primjer istu, ili neku drugu osobu, na koju ste ljuti. Sjednite
nasuprot ogledala. Budite sigurni da pored sebe imate maramice. Pogledajte u
svoje oi i zamislite drugu osobu. Recite joj zbog ega ste tako ljuti.
Kada zavrite, recite joj Ono to doista elim je tvoja ljubav i
prihvaanje. Svi mi traimo ljubav i prihvaanje. To elimo od svakoga, i to je
to svi ele od nas. Ljubav i prihvaanje unose harmoniju u nae ivote.
Da bismo bili slobodni, moramo otpustiti stare niti koje nas veu. Jo
jednom pogledajte u ogledalo i potvrdite sebi, Voljan-na sam otpustiti potrebu
da budem ljutita osoba. Zapazite da li zaista elite otpustiti ili se jo uvijek
elite drati prolosti.

Str. 68
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Pogledajte ovu listu vjerovanja, uzetu sa strane 61. Uz njh su


odgovarajue afirmacije. Vjebajte ih u automobilu, dok perete zube, pred
ogledalom, ili svaki put kada osjetite da vam se javljaju negativne misli.

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Bojim se ljutnje.
mene

Ja cijenim sve svoje osjeaje. Za


je sigurno prepoznati svoj bijes.

Ako se naljutim, izgubit u kontrolu. Svoju ljutnju izraavam u pravo


vrijeme i na pravi nain.
Nemam pravo biti ljut-a.

Sve moje emocije su prihvatljive.

Loe je ljutiti se.

Ljutiti se je normalno i prirodno.

Kada se netko naljuti, ja se uplaim. Ja ugaam svom


djetetu i
mi smo sigurni.

unutarnjem

Nije sigurno biti ljut.

Ja sam siguran-na sa svim mojim


emocijama.

Moji roditelji mi nee dozvoliti da


mojih
iskaem svoju ljutnju.

Ja se izdiem iznad ogranienja


roditelja.

Ako se naljutim, nitko me nee voljeti.


voljeniji-ja.

to sam iskreniji-ja to sam

Moram skriti svoju ljutnju.


prave

Svoju ljutnju izraavam na


naine.

Potiskivanje bijesa vodi me u bolest. Sebi dozvoljavam slobodu sa svim


svojim emocijama, ukljuujui i
bijes.
Nikada nisam bio-la ljut-a.
odrava me

Zdravo
zdravim-om.

iskazivanje

bijesa

Ako se naljutim, nekoga u povrijediti.


Kada
iskazujem
emocije svi oko
mene su sigurni.

Dozvoljavma sebi da cijenim svoje osjeaje.

svoje

Lutnja
Str. 69

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

KRITIZIRANJE I PROSUIVANJE

Lista provjere kritiziranja i prosuivanja

Zbog ega postoji toliko mnogo loih vozaa?


Ljudi su tako glupi.
Ja sam takva budala.
Napravio-la bih to da nisam tako debeo-la.
Ovo je najrunija odjea koju sam ikada vidjeo-la.
Oni nikada nee moi zavriti taj posao.
Ja sam takav baksuz.
Ljudi oko mene su takvi snobovi.
Moji susjedi su prebuni.
Nitko me ne pita za miljenje.
Ne mogu vjerovati kakvu staru krntiju ona vozi.
Mrzim njegov smijeh.

Da li va unutarnji dijalog zvui ovako? Da li va unutarnji glas


konstantno kvoca, kvoca, kvoca? Gledate li svijet kroz oi kritiara?
Prosuujete li sve oko sebe? Da li ste vi uvijek u pravu?

Str. 72
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Veina nas ima snane navike prosuivanja i kritiziranja koje ne


moemo lako slomiti. Vano je da na tom problemu odmah ponemo raditi.
Nikada neemo zaista moi voljeti sebe ako se ne izdignemo iznad potreba
da ivot iskrivljavamo.
Kao male bebe bili ste tako otvoreni prema ivotu. Gledali ste svijet
oima punim znatielje. Prihvaali ste ivot onakvim kakav jest, osim ako vas
netko nije uplaio ili ozlijedio. Kasnije, kada ste odrasli, poeli ste prihvaati
tue stavove i initi ih svojima. nauili ste kritizirati.

1.

to je vaa obitelj najvie kritizirala?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________

2.

to ste nauili o kriticizmu od svoje majke?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________

3.

Koje stvari je ona kritizirala?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________

Kritiziranje
Str. 73

4.

prosuivanje

Da li je ona kritizirala i vas?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

5.

Zbog ega?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

6.

Kada je va otac prosuivao?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

7.

Da li je prosuivao sebe?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 74
svoj ivot

8.

Ljubite sebe, iscijelite

Na koji nain vas je otac prosuivao?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

9.

Da li je u obitelji postojao obiaj da se meusobno kritizirate?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

10.

Kako i kada ste to radili?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

11.

Sjeate li se prvog puta kada ste bili kritizirani, kada je to bilo?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______

Kritiziranje
Str. 75

12.

prosuivanje

Kako je vaa obitelj prosuivala susjede?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

13. Da li ste u koli imali nastavnike koji su vas voljeli i


podravali? Ili su vam uvijek govorili to vam nedostaje?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

14.

Poinjete li uviati gdje ste pokupili ove probleme? Koja osoba iz


vaeg djetinjstva je najvie kritizirala?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

Moda su vas naveli da vjerujete kako morate kritizirati sebe da biste


odrasli i promijenili se. Ja se uope ne slaem s tim!

Str. 76
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Vjerujem kako kriticizam slabi na duh. Kriticizam samo jaa vjerovanje kako
nismo dovoljno dobri. Sigurno je da u nama ne budi ono najbolje.

VJEBA: Zamijenite svoja trabam


Kao to sam ve rekla mnogo puta, vjerujem da je trbati jedna od
najgorih rijei u naem jeziku. Svaki put kada je koristimo mi u stvari govorimo
krivo. Da li smo u krivu, ili smo bili u krivu, ili emo biti u krivu. eljela bih
bije trebam zauvijek odstraniti iz rijenika, i zamijeniti je rijeju mogu.
Mogu na daje izbr i nikada nismo u krivu. Sjetite se pet stvari koje trebate
uiniti.
JA TREBAM:
1.
___________________________________________________________________
__
2.
___________________________________________________________________
__
3.
___________________________________________________________________
__
4.
___________________________________________________________________
__
5.
___________________________________________________________________
__
Zamijenite TRABAM sa MOGU.
JA MOGU:
1.
___________________________________________________________________
__
2.
___________________________________________________________________
__
3.
___________________________________________________________________
__
4.
___________________________________________________________________
__
5.
___________________________________________________________________
__

Sada se zapitajte, Zato to ne uinim? Moda ete shvatiti kako ste se


godinama optereivali neim to uope ne elite uiniti, ili zbog neega to uope
nije bila vaa ideja. Koliko trebam moete izbaciti sa liste?

Kritiziranje
Str. 77

prosuivanje

VJEBA: Vaa lista kritiziranja


Nainite listu od pet stvari za koje sebe kritizirate:
1.
___________________________________________________________________
__
2.
___________________________________________________________________
__
3.
___________________________________________________________________
__
4.
___________________________________________________________________
__
5.
___________________________________________________________________
__
Sada se vratite na tu listu i uz svaku stvar stavite datum datum kada ste taj
problem dodali svojoj listi pogrenih stvari.
Zar nije udno koliko dugo ste se grizli radi iste stvari? Ta navika nije proizvela
nikakve pozitivne promjene, zar ne? Tono. Kritiziranje ne djeluje! Samo vas tjera da
se osjeate loe. Dakle prestanite si to raditi.
Da bi dijete raslo i sazrijevalo, potrebna mu je ljubav, prihvaanje i potovanje.
Moemo uiti i na bolje naine od toga da nam se govori kada neto krivo
uradimo. Dijete u vama jo uvijek treba tu ljubav i prihvaanje.
Volim te i znam da se trudi najbolje to moe.
Savren-na si upravo takav-va kakav-va jesi.
Svakog dana si sve bolji-a.
Prihvaam te i cijenim.
Da vidimo moemo li pronai bolji nain da ovo uinimo.
Rasti i mijenjati se je zabavno i mi to moemo initi zajedno.
Ove rijei djeca ele uti. One im pomau da se osjeaju dobro. Kada se
osjeaju dobro, tada daju sve od sebe. Tada su predivni.
Ako je vae dijete, ili vae unutarnje dijete, naviklo da konstantno bude u
krivu, moda e trebati neko vrijeme da prihvate nove, pozitivne rijei. Ako
definitivno odluite otpustiti kriticizam, i ako ste uporni, moete uiniti uda.
Dajte sebi jedan mjesec da razgovarate sa svojim unutarnjim djetetom na
pozitivan nain. Koristite gore navedene afirmacije. Nainite svoju listu afirmacija.
Nosite tu listu sa sobom. Kada primijetite kako poinjete prosuivati, izvadite listu i
proitajte je dva-tri puta. Jo bolje, uinite to naglas pred ogledalom.

Str. 78
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VJEBA: Tko vam ide na ivce?


Koga jo omalovaavate? Nabrojite imena pet osoba i to vas kod njih
najvie ivcira.

Primjer:
George. On se nikada ne smije.
Sally. Ona se grozno minka.
1.
___________________________________________________________________
__
2.
___________________________________________________________________
__
3.
___________________________________________________________________
__
4.
___________________________________________________________________
__
5.
___________________________________________________________________
__
Sad uzmite iste te ljude i napravite drugu listu. Ovog puta o njima
napiite neto pozitivno neto to cijenite kod njih. Pronaite neto. ak i
mala stvar je u redu.
1.
___________________________________________________________________
__
2.
___________________________________________________________________
__
3.
___________________________________________________________________
__
4.
___________________________________________________________________
__
5.
___________________________________________________________________
__
Od sada pa nadalje, svaki put kada pomislite na te ljude, sjetite se ove
pozitivne reenice kojom ete ih cijeniti. Neka va um bude ispunjen pozitivnim
mislima. Neka vam ue u naviku da iz vaih usta izlaze samo pozitivni komentari.
Ako elite promijeniti svoj ivot, morate kontrolirati svoja usta.
VJEBA: Sluajte sebe

Ova vjeba zahtjeva diktafon. Snimajte svoje telefonske razgovore tjedan


dana samo va glas. Kada se traka ispuni sa obje strane, sjednite i
presluajte je. Sluajte ne samo ono to govorite, ve i nain na koji govorite.
Koja su vaa vjerovanja? to i koga kritizirate. Poput kojeg roditelja zvuite,
ako ijednoga?

Kritiziranje
Str. 79

prosuivanje

Kada se oslobodite potrebe da se cijelo vrijeme podbadate, primijetit ete da


vie ne kritizirate ni ostale.
Kada budete zadovoljni sami sa sobom, automatski ete dozvoliti drugima da
budu tko jesu. Njihove male navike nee vam vie toliko smetati. Vi otputate potrebu
da ih promijenite kako vi elite. Kada prestanete prosuivati druge, oni otputaju
potrebu da prosuuju vas. Svi postaju slobodni.
Pogledajte ovu listu, uzetu sa strane 71, a zatim prouite afirmacije koje
odgovaraju svakom vjerovanju. Neka te afirmacije postanu dio vae svakodnevne
rutine. Izgovarajte ih esto u vozilu, pred ogledalom, na poslu, ili bilo kada ako
osjeate da vam na povrinu izbijaju negativna vjerovanja.
Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Zbog ega postoji toliko


mnogo loih vozaa?

Ja se s ljubavlju okruujem odlinim


vozaima.

Ljudi su tako glupi.

Svi od sebe daju najbolje to mogu


ukljuujui i mene.

Ja sam takva budala.

Ja volim i prihvaam sebe.

Napravio-la bih to da nisam


tako debeo-la.

Potujem zahtjeve svog tijela.

Ovo je najrunija odjea koju


sam ikada vidjeo-la.

Svia mi se jedinstvenost koju ljudi


izraavaju svojom odjeom.

Oni nikada nee moi zavriti Oslobaam se potrebe da kritiziram


taj posao.
druge.
Ja sam takav baksuz.

Svakog dana postajem sve uspjeniji-ja.

Ljudi oko mene su takvi snobovi.


Ja istim prostorije svoga uma i to
se
odraava na svima oko mene.
Moji susjedi su prebuni.

Ja oslobaam potrebu da me se
uznemirava.

Nitko me ne pita za miljenje. Moji stavovi se cijene.


Ne mogu vjerovati kakvu staru Ja s ljubavlju prihvaam njen izbor
krntiju ona vozi.
prijevoza.
Mrzim njegov smijeh.

Ja uivam u smijehu kad god ga ujem.

Str. 80
Ljubite sebe, iscijelite svoj ivot

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

OVISNOSTI
Ni jedna osoba, mjesto ili stvar nema
mo nada mnom. Ja sam slobodan-na.

Lista provjere ovisnosti

Sada se elim osjeati bolje.


Puenje cigareta umanjuje stres.
Mnogo seksa pomae mi da pobjegnem.
Ne mogu prestati jesti.
To to pijem ini me popularnim-nom.
Potrebna mi je savrenost.
Previe kockam.
Potrebne su mi tablete za smirenje.
Ne mogu prestati kupovati.
Ne mogu izbijei veze u kojima me zlostavljaju.
Koliko ovih izjava slii vama? Pogledajmo izbliza ovakvo ponaanje.
Ovisniko ponaanje je drugi nain da se kae, Ja nisam dovoljno
dobar-ra. Kada smo zaglavljeni u ovakvom tipu ponaanja, tada pokuavamo
pobjei

Str. 82
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

od sebe. Ne moemo doi u dodir sa svojim osjeajima. Neto u to


vjerujemo, govorimo, radimo je prebolno za nas, pa se onda prejedamo,
pijemo, iskazujemo kompulzivno seksualno ponaanje, uzimamo tablete,
troimo novac koji nemamo, i ulazimo u nasilne ljubavne veze.
Postoje programi od dvanaest stupnjeva koji se bave veinom od tih
ovisnosti, i dobro djeluju na tisue ljudi. U ovom poglavlju neemo duplicirati
ono to ti programi ine za ljude sa ovisnikim ponaanjem. Vjerujem da
najprije moramo shvatiti da u nama postoji potreba za kompulzivnim
ponaanjem. Ta potreba mora biti osloboena prije nego to ponaanje moe
biti promijenjeno.
Kada se suoavamo sa ovisnikim ponaanjem, jako je vano da volimo
i prihvaamo sebe, vjerujemo procesu ivota i osjeamo se sigurno jer
poznajemo mo vlastitog uma. Moja iskustva sa ovisnim osobama su mi
pokazala da veina njih dijeli mrnju prema sebi. Oni su veoma neumoljivi
prema sebi. Zato? Zato jer su kao djeca povjerovali u ideju da nisu dovoljno
dobri; bili su zloesti i potrebna im je kazna. Rana iskustva iz djetinjstva koja
ukljuuju fiziko, emocionalno i seksualno zlostavljanje pridonose samo-mrnji.
Iskrenost, opratanje i ljubav prema sebi i voljnost da ivimo u istini mogu
iscijeliti te stare rane i odvii ovisne osobe od njihova ponaanje. Takoer smo
zakljuili da su ovisnici uplaene osobe. U njima postoji veliki strah od
otputanja i vjerovanju procesu ivota. Dok god vjerujemo da je svijet
nesigurno mjesto u kojem ljudi i situacije vrebaju da nas zaskoe ta
vjerovanja e biti naa realnost.
Da li ste voljni otpustiti ideje i vjerovanja koja vas ne podravaju i ne
njeguju? Tada ste spremni za nastavak ovog putovanja.

VJEBA: Otpustite svoje ovisnosti


Ovdje nastupa promjena upravo ovdje i sada u naim vlastitim
umovima! Nekoliko puta doboko udahnite, zatvorite oi, i mislite na
osobu, mjesto, ili stvar o kojoj ste ovisni. Mislite na ludost koja se krije
iza ovisnosti. Pokuavate popraviti ono to mislite da je loe u vama tako
da se oslanjate na neto to je izvan vas. Vrh moi je u sadanjem
trenutku, a moete danas uiniti pomak.
Jo jednom, budite voljni da otpustite potrebu. Recite:
Voljan-na sam osloboditi potrebu za _____________________ u
mom ivotu. Sada je otputam i vjerujem da e proces ivota zadovoljiti
moje potrebe.
Svaki dan to izgovarajte u svojim meditacijama i molitvama. Uinili
ste jo jedan korak do slobode.

Ovisnosti
Str. 83

VJEBA: Vaa tajna ovisnost


Nabrojite 10 istina koje nikada niste podijelili ni sa kim o vaoj ovisnosti.
Ako se prejedate, moda ste pojeli neto iz kante za smee. Ako ste
alkoholiar, moda ste skrivali alkohol u automobilu tako da moete piti dok
vozite. Ako ste kompulzivni kockar, moda ste ugrozili svoju obitelj posudivi
novac tako da moete nastaviti sa svojom ovisnou.
1.
______________________________________________________________
_______
2.
______________________________________________________________
_______
3.
______________________________________________________________
_______
4.
______________________________________________________________
_______
5.
______________________________________________________________
_______
6.
______________________________________________________________
_______
7.
______________________________________________________________
_______
8.
______________________________________________________________
_______
9.
______________________________________________________________
_______
10.
______________________________________________________________
_______
Kako se sada osjeate? Pogledajte u svoje najgore tajne. Vizualizirajte
sebe u tom periodu ivota i volite tu osobu. Recite joj koliko je volite i opratate
joj. Pogledajte u ogledalo i recite: Opratam ti i volim te ba takvim-vom
kakav-va jesi. Diite.
VJEBA: Pitaje svoju obitelj

Na trenutak se vratimo u svoje djetinjstvo i zapitajmo nekoliko pitanja.


1.

Majka me uvijek tjerala da

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 84
svoj ivot

2.

Ljubite sebe, iscijelite

Ono to sam u stvari eljeo.la da mi kae je

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

Ono to moja majka zaista nije znala bilo je

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4.

Moj otac mi je rekao da ne smijem

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

5.

Kada bi moj otac samo znao

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Ovisnosti
Str. 85

6.

Kada bih barem mogao-la ocu rei

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

7.

Majko, opratam ti za

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

8.

Oe, opratam ti za

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

9.
to biste jo eljeli rei svojim roditeljima o sebi? Koji
nezavreni problem jo niste razrijeili?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________
Mnogi ljudi mi govore da ne mogu uivati u sadanjosti zbog neeg to
se dogodilo u prolosti. Prijanjanje za prolost SAMO E NAS POVRIJEDITI.
Mi odbojamo ivjeti u trenutku. Prolost je gotova i ne moe se promijeniti.
Ovo je jedini trenutak koji moemo proivjeti.

Str. 86
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VJEBA: Oslobaanje prolosti


Hajde da sada oistimo prolost u svom umu. Oslobodite
emocionalna vezivanja za prolost. Dozvolite sjeanjima da budu samo
sjeanja.
Ako se sjeate to ste oblaili u desetoj godini, obino nema
vezivanja. To je samo sjeanje.
Tako moe biti za sve dogaaje iz prolosti u vaem ivotu. kada ih
otpustimo, postajemo slobodni da iskoritavamo svu svoju mentalnu
mo za uivanje u ovom trenutku i kreiranje svjetlije budunosti.
Ne moramo se vie kanjavati radi prolosti.

1.

Nabrojite sve stvari koje ste voljni otpustiti.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

Koliko ste voljni da otpustite? Zamjetite svoje reakcije i zapiite ih.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.
to morate uiniti da biste otpustili ove stvari? Koliko ste voljni to
uiniti?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________

Ovisnosti
Str. 87

VJEBA: Samo-odobravanje
Obzirom da samo-mrnja igra vanu ulogu u ovisnikom
ponaanju, sada emo prijei na jednu od meni najdraih i najee
primjenjivanih vjebi. Ovu vjebu sam dala tisuama ljudi, i njeni rezultati
su fenomenalni.
Svaki put kada razmiljate o svojoj ovisnosti tijekom idueg
mjeseca, ponavljajte u sebi, JA ODOBRAVAM SEBI.
Radite to tri ili etiri stotine puta dnevno. Ne, to nije previe. Kada
ste zabrinuti, razmiljat ete o svom problemu barem jednako toliko puta
u danu. Neka JA ODOBRAVAM SEBI postane vaa hodajua mantra,
neto to sebi stalno ponavljate, gotovo non-stop.
Ja odobravam sebi garantirano e u vaoj svijesti iznijeti na povrinu
sve to je suprotno. Kada se pojavi negativna misao poput, Kako moe sebi
odobravati potroio-la si sav novac ili Upravo si pojeo-la dva komada torte
ili Nikada nee nita utedjeti ili bilo kakvo negativno mrmljanje, tada je
vrijeme da preuzmete mentalnu kontrolu. Ne dajte im nikakvu vanost. Sjetite
se to su ta mrmljanja u stvari samo drugi anina da vas se zadri
zaglavljene u prolosti. Njeno recite ovoj misli, Hvala ti to si to podijelila sa
mnom. sada te otputam i odobravam sebi. Te misli otpora nee imati mo
nad vama osim ako im ne izaberete vjerovati.
Prouite listu na iduoj stranici, uzetu sa strane 81. Pronaite afirmaciju
koja odgovara na svako vjerovanje. Neka te afirmacije postanu dio vae
svakodnevnice. Izgovarajte ih na poslu, u automobilu, ili dok ujutro perete
zube.

Str. 88
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Sada se elim osjeati bolje.

Ja sam u miru.

Puenje cigareta umanjuje stres.

Ja s lakoom otputam svoj

stres.
Mnogo seksa pomae mi da

Ja imam mo, snagu i znanje da

pobjegnem.

nosim sa svime u mom ivotu.

Ne mogu prestati jesti.

Ljubav me okruuje, titi i njeguje.

To to pijem ini me
sam popularnim-nom.

Ja zraim prihvaanje i voljen-na


od drugih.

Potrebna mi je savrenost.

Ja doputam promjenu sa
zadovoljstvom.

Previe kockam.

Ja sam otvoren.na na unutarnju


mudrost.

se

Potrebne su mi tablete za smirenje. Oputam se u struji ivota i


dozvolja-vam da mi ivot s
lakoom i ugodom
omoguava sve to mi je
potrebno.
Ne mogu prestati kupovati.

Ne mogu izbijei veze u kojima


na. Volim
me zlostavljaju.

Voljan-na sam stvarati nove misli o


sebi i svom ivotu.
Ja sam moan-na i sigurani potujem cijelo svoje bie.

Dozvoljavam sebi da se promijenim.

Ovisnosti
Str. 89

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

OPRATANJE

Ja opratam i slobodan-na sam.

Lista provjere opratanja

Nikada im neu oprostiti.


To to su uinili je neoprostivo.
Upropastili su mi ivot.
Uinili su to namjerno.
Bio-la sam tako malen-a, a
oni su me tako povrijedili.
Najprije se moraju ispriati.
Moj oaj me odrava sigurnim-nom.
Samo slabii oprataju.
Ja sam u pravu a oni su u krivu.
Sve su krivi moji roditelji.
Ne moram nikome oprostiti.

Da li su neke od ovih tvrdnji i vae? Opratanje je teko podruje za


veinu nas.

Svi mi moramo raditi na opratanju. Svatko tko ima problema sa


samoljubljem ima problema i sa opratanjem. Opratanje otvara nae srce za
ljubav prema sebi.

Str. 92
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Mnogi od nas godinam u seb nose mrnju. Osjeamo se kao samo-pravednici


zbog neega to su nam oni uinili. To znai da smo zaglavljeni u zatvoru
samo-pravednikog nezadovoljstva. Uspjeli smo biti u pravu. No, ne
uspijevamo biti sretni.
ujem kako govorite, Ali ti ne zna to su mi oni uinili, to je
neoprostivo. Najgore to sebi moemo uiniti je da ne elimo oprostiti.
Ogorenost je poput svakodnevnog gutanja liice otrova. Akumulira se i teti
nam. Nemogue je biti zdrav i slobodan a istovremeno se drati prolosti.
Incident je odavno zavrio. Da, oni se nisu lijepo ponijeli. Svejedno, to je
gotovo. Ponekad mislimo da ako im oprostimo to e znaiti da je ono to su
nam uinili u redu.
Jedna od najvanijih duhovnih lekcija je shvaanje kako svi rade
najbolje to mogu u svakom datom trenutku. Ljudi mogu uiniti onoliko dobra
koliko imaju svijesti, razumijevanja i znanja. Sigurno je da je onaj tko nekog
zlostavlja i sam bio zlostavljan kao dijete. to je vie nasilja, to je i vie njihove
unutarnje boli. To ne opravdava loe ponaanje. Ipak, radi naeg vlastitiog
duhovnog rasta, moramo biti svjesni njihove boli.
Incident je zavren. Moda ve odavno zavren. Otpustite ga. Dozvolite
si da budete slobodni. Iziite iz zatvora i stanite na svjetlo ivota. Ako se
incident jo nije zavrio, tada se zapitajte zbog ega o sebi mislite tako loe da
i dalje to podnosite. Zato ostajete u takvoj situaciji? Namjera ove knjige je da
vam pomogne u podizanju samouvjerenosti do u svom ivotu dozvoljavate
sam lijepa iskustva. Ne troite vrijeme pokuavajui se osvetiti. To vam nee
pomoi. Ono to dajemo drugima uvijek nam se vrati. Zbog toga odbacimo
prolost i radimo na tome zavolimo sebe u sadanjosti. Tada emo imati divnu
budunost.
Osoba kojoj ete najtee oprostiti e vas nauiti najveu lekciju. Kada
volite sebe dovoljno da se izdignete iznad stare situacije, tada e
razumijevanje i oprost biti laki. I vi ete biti slobodni. Da li vas sloboda plai?
Osjeate li se sigurnije zaglavljeni u starom nezadovoljstvu i gorini?

RAD SA OGLEDALOM
Vrijeme je da se vratimo naem prijatelju, ogledalu. Pogledajte si u oi i
recite sa osjeajem, Ja sam voljan-na oprostiti! Ponovite to nekoliko puta.
Kako se osjeate? Osjeate le se ukoeno i zaglavljeno? Ili, da li se
osjeate otvoreni i voljeni?
Zamijetite svoje osjeaje. Nemojte ih prosuivati. Udahnite duboko
nekoliko puta i ponovite vjebu. Osjeate li se drukije?

Opratanje
Str. 93

VJEBA: Obiteljski stavovi

1.

Da li vaa majka lako oprate?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

Da li va otac lako oprata?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

Da li je ogorenost bila obiteljski nain savladavanja boli?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4.

kako se vaa majka osveivala?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________

Str. 94
svoj ivot

5.

Ljubite sebe, iscijelite

Kako se va otac osveivao?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

6.

Kako se vi osveujete?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

7.

Osjeate li se dobro kada se nekome osvetite?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

8.

Zato?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Interesantan fenomen je kada radimo na vlastitom opratnju, drugi ljudi


reagiraju na to. Nije nuno otii ka umijeanoj osobi i rei joj da joj opratamo.
Ponekad to elite uiniti. No, ne morate. Bit opratanja odvija se u vaem srcu.

Opratanje
Str. 95

Oprost je malokada za njih. On je za nas. Osoba kojoj trebate oprostiti


moda je ve mrtva.
Od mnogih sam ljudi ula da su, kada su istinski oprostili nekome,
nakon par mjeseci primili telefonski poziv ili pismo od te osobe koja je traila
oprost. To se najee dogaa kod opratanja pred ogledalom. Dok radite ovu
vjebu, primijetite koliko su duboki vai osjeaji.

RAD SA OGLEDALOM
Rad sa ogledalom je esto neugodan i neto od ega elimo pobijei.
Ako stojite u kupaonici dok radite vjebe pred ogledalom, biti e vam lako
pobijei kroz vrata. Vjerujem da ete najvie koristi imati ako sjedite pred
ogledalom. Ja se obino sluim velikim ogledalom na vratima spavaonice.
Smjestim se pred njim sa paketiem maramica. Moj pas esto sjedi pored
mene da mi bude ugodnije dok radim vjebe.
Dajte si vremena da napravite vjebu kako treba, ili je moete stalno
ponavljati. Svi mi moramo oprostiti mnogim ljudima. Sjednite pred ogledalo
zatvorite oi i udahnite duboko nekoliko puta. Mislite na mnoge ljude koji su
vas povrijedili u vaem ivotu. Pustite da vam prou kroz misli. Sada otvorite
oi i ponite govoriti jednom od njih.
Recite neto poput Duboko si me povrijedio-la. Ipak, ja neu vie ostati
zaglavljen-a u prolosti. Voljan-na sam ti oprostiti. Opet udahnite i recite
Opratam ti i oslobaam te. Opet udahnite i recite Ti si slobodan-na i ja sam
slobodan-na.
Zamijetite kako se osjeate. Moda osjeate otpor, ili osjeate bistrinu.
Ako osjeate otpor, udahnite i recite, Voljan-na sam otpustiti sav otpor.
Ovo je moda dan kada moete oprostiti nekolicini ljudi. Moda je dan
kada moete oprostiti samo jednoj osobi. Nije vano. Kako god radite ovu
vjebu, taj nain je savren za vas. Opratanje moe biti poput guljenja luka.
Ako je previe suza, odloite luk taj dan. Uvijek se moete vratiti i oguliti jo
jedan sloj. Cijenite sebe zbog toga to ste voljni makar zapoeti ovu vjebu.
Kako nastavljate raditi ovu vjebu, danas ili neki drugi dan, irite svoju
listu onih kojima opratate. Sjetite se:
Obitelji
Nastavnika
Djece iz kole
Ljubavnika
Prijatelja

Kolega sa posla
Vladinih agencija ili lica

Str. 96
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Crkvenog osoblja
Bolnikog osoblja
Drugih autoriteta
Boga
Sebe
Najvanije je da oprostite sebi. prestanite biti strogi prema sebi. Samokanjavanje nije potrebno. Davali ste sve od sebe.
Jo jednom sjednite pred ogledalo sa vaom listom. Svakoj osobi sa
vae
liste
recite,
Opratam
ti
za
_________________________________________. Udahnite. Opratam ti i
oslobaam te.
Nastavite birati sa liste, a kada se osjetite osloboeni ljutnje na neku
osobu, prekriite njeno ime. Ako niste osloboeni od ljutnje na nju, kasnije se
vratite na njih.
Kako nastavljate raditi ovu vjebu, osjetit ete kako se teret otapa sa
vaih ramena. Moda ete biti iznenaeni kada otkrijete koliko tereta ste nali.
Budite njeni prema sebi dok prolazite kroz proces ienja.

NAINITE LISTU
Pustite neku laganu muziku neto to e vam pomoi da se smirite i
opustite. Sada uzmite papir i olovku, i pustite da vam misli lete. Vratite se u
prolost, i sjetite se svih stvari zbog kojih ste ljuti na sebe. Zapiite ih. Sve ih
zapiite. Moda otkrijete kako nikada niste oprostili sebei jer ste pomokrili
gaice i osramotili se u prvom razredu. Koliko dugo nosite taj teret.
Ponekad je lake oprostiti drugima nego oprostiti sebi. esto smo strogi
prema sebi, i zahtijevamo savrenost. Svaka pogreka koju uinimo stroga je
kanjavana. Vrijeme je da prevaziemo taj stari stav.
Greke nam pomau da uimo. Da smo bili savreni, ne bismo imali iz
ega uiti. Ne bismo ni trebali biti na ovom planetu. Savrenost vam nee
donijeti roditeljsku ljubav i prihvaanje samo e uiniti da se osjeate krivi i
nedovoljno dobri. Olakajte se i prestanite na taj nain prijetiti sebi.
Oprostite sebi. Otpustite. Dajte si prostora da budete spontani i
slobodni. Nema potrebe za sramom i krivicom.
Sjetite se kako je bilo lijepo trati slobodno kada ste bili dijeca. Nemojte
samo trkarati. Trite divlje i slobodno napravite salto skaite i smijte se
dok to radite. Povedite svoje unutarnje dijete sa sobom i zabavite se. Pa ta
ako vas netko i vidi? To je za vau slobodu.

Opratanje
Str. 97

Pogledajte ovu listu, uzetu sa 91. strane. Pronaite odgovarajue


afirmacije za svako negativno vjerovanje.
Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Nikada im neu oprostiti.

Ovo je novi trenutak. Ja sam


slobodan-na otpustiti.

Oni ne zasluuju da im se oprosti.


oni

Ja opratam bez obzira da li


zasluuju ili ne.

To to su uinili je neoprostivo.

Ja sam voljan-na izdii se iznad


vlastitih granica.

Upropastili su mi ivot.

Ja preuzimam odgovornost za svoj


ivot. Ja sam slobodan-na.

Uinili su to namjerno.

Uinili su najbolje to su mogli sa


znanjem, razumijevanjem i svijesti
koju su tada imali.

Bio-la sam tako malen-a, a


ljubavlju
oni su me tako povrijedili.
unutarnje dijete.
Najprije se moraju ispriati.
drugima.

Sada sam odrasla osoba i s


se brinem za svoje

Moj duhovni rast ne ovisi o

Moj oaj me odrava sigurnim-nom. Oslobaam se iz zatvora. Ja sam


slobodan-na i siguran-na.
Samo slabii oprataju.

Ja sam u pravu a oni su u krivu.


se izdiem

Prava snaga je u opratanju i


otputanju.
Ne postoji pravo i krivo. Ja
iznad svog suda.

Sve su krivi moji roditelji.

Roditelji su me tretirali na nain na


koji su i sami bili tretirani.
Opratam

im, a i njhovim roditeljima takoer.


Ne moram nikome oprostiti.

Odbijam se ograniavati. Ja sam


uvijek voljan-na poduzeti slijedei
korak.

Dozvoljavam sebi da otpustim.

Str. 98
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

10

ZAPOSLENJE
Radostan-na sam jer izraavam svoju kreativnost

i zbog toga sam cijenjen-a.

Lista provjere zaposlenja


Mrzim svoj posao.
Moj posao je isuvie stresan.
Na poslu me nitko ne cijeni.
Uvijek me dopadne posao bez kraja.
Moj ef je nasilan.
Svi od mene previe oekuju.
Moji suradnici me izluuju.
Moj posao ne nudi nikakvu kreativnost.
Nikada neu biti uspjean-na.
Nemam ansu za napredovanje.
Moj rad nije dobro plaen.
Koliko ovih izjava zvui poput vas? Sada emo istraiti vae miljenje o
podruju zaposlenja.
Nae zaposlenje i ono to radimo odraz su nae vlastite smo-vrijednosti
i pridonoenja svijetu. Na jednom stupnju, posao je razmjena vremena i usluga
za novac. Dok god obavljamo poteno svakodnevni posao, nae
smopouzdanje e biti u redu.

Str. 100
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ipak, vana je vrsta posla kojeg obavljamo jer mi smo jedinstvene


individue. elimo osjeati da doprinosimo svijetu. Moramo se koristiti vlastitim
talentom, inteligencijom, i kreativnou.
Zbog toga se mogu javiti problemi na radnom mjestu. Moda se neete
slagati sa svojim efom ili suradnicima. Moda se neete osjeati cijenjeni ili
prepoznati radi posla koji obavljate. Moda e vam izmicati mogunost
unaprrijeenja ili specifini poslovi.
Zapamtite da u bilo kojoj situaciji da se zateknete vae miljenje vas
je ondje dovelo. Ljudi oko vas samo reflektiraju ono to vi vjerujete da
zasluujete.
Misli mogu biti promijenjene. Situacije se takoer mogu promijeniti. ef
kojeg smatramo netolerantnim moe postati na ampion. Slijepa pozicija bez
nade za unapreenjem moe postati nova karijera prepuna mogunosti.
Suradnik koji vas nervira moe ispasti, ako ne prijatelj, u najmanju ruku netko
s kim lako izlazite na kraj. Nedovoljna plaa moe se povisiti dok trepnete
okom. Moemo pronai divan novi posao.
Postoji neogranieni broj kanala ako elimo promijeniti nae
razmiljanje. Otvorimo se novim razmiljanjima. U svojoj svijesti moramo
prihvatiti da obolje i sipunjenje moe stici od bilo gdje. Promjena je u poetku
moda mala, poput dodatnog zadatka od vaeg efa u kojem moete
demonstrirati svoju inteligenciju i kreativnost. Moda suradnika prestanete
tretirati poput neprijatelja i kao rezultat doivite primjetnu promjenu u
ponaanju. Kakva god da je promjena, prihvatite je i uivajte u njoj. Vi niste
sami. Vi jeste promjena. Mo koja vas je stvorila dala vam je mo da sami
stvarate svoja iskustava.

VJEBA: Centriranje
Hajde da sada na trenutak centriramo sebe. Poloite desnu ruku na haru
(ispod pupka). Mislite na to podruje kao na centar svog bia. Diite. Pogledajte u
ogledalo i recite, Voljan-na sam otpustiti potrebu da budem tako nesretan-na na
poslu. Recite to jo dva puta. Svaki put to recite na drugi nain. Morate poveati
svoju elju za promijenom.

Zaposlenje
Str. 101

VJEBA: Opiite ljude u svom ivotu


Upotrijebite 10 pridjeva da opiete:

ef

Suradnici

Posao

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VJEBA: Razmislite o vaem ivotnom pozivu

1.

Ako biste mogli postati neto, to bi to bilo?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

Kada biste mogli imati bilo koji posao koji elite, koji biste izabrali?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 102
svoj ivot

3.

Ljubite sebe, iscijelite

to biste eljeli promijeniti u svom sadanjem zaposlenju?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4.

Kako biste promijenili vaeg poslodavca?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

5.

Radite li u ugodnom okruenju?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

6.

Kome najvie morate oprostiti na poslu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
RAD SA OGLEDALOM
Sjednite pred ogledalo. Duboko diite. Centrirajte se. Sada se obratite
osobi sa posla na koju ste najvie ljuti. Recite joj zato ste ljuti.

Zaposlenje
Str. 103

Recite joj koliko vas je povrijedila ili vam je prijetila, ili je naruila vaa naela i
prostor. Recite joj sve nita ne zadravajte! Recite joj kako elite da se
ponaa u budunosti. Recite joj da joj opratate jer nije bila ono to ste vi
eljeli da bude.
Udahnite. Zamolite je za potovanje i ponudite joj potovanje. Potvrdite
da s njom moete imati ugodan radni odnos.

Blagoslov s ljubavlju
Blagoslov s ljubavlju je moan alat koji moete koristiti u bilo kakvom
radnom okruenju. Poaljite ga svima prije nego to stignete. Blagoslovite
svaku osobu, mjesto, ili stvar ondje. Ako imate problem sa suradnikom, efom,
podreenim, ili ak sa temperaturom, blagoslovite ih sa ljubavlju. Potvrdite da
ste vi i ta osoba ili situacija u savrenoj harmoniji.
Ja sa u savrenoj harmoniji sa svojim poslom i svim zaposlenicima.
Ja uvijek radim u ugodnom okruenju.
Ja cijenim i potujem svaku osobu, i oni, zauzvrat, cijene i potuju
mene.
Blagoslivljam ovu situaciju sa ljubavlju, i znam da e se ona razrijeiti
na najbolji nain za svih.
Blagoslivljam te s ljubavlju i otputam te za tvoje najvee dobro.
Blagoslivljam ovaj posao i preputam ga nekome tko e ga voljeti, i
slobodan-na sam prihvatiti divne nove mogunosti.
Izaberite neku od ovih afirmacija koja pristaje situaciji na vaem radnom
mjestu, i stalno je ponavljajte. Svaki put kada vam ta osoba ili situacija padne
na pamet, ponovite ovu afirmaciju. Eliminirajte negativnu energiju u vezi ove
situacije iz vaeg uma. Vi moete, samo razmiljanjem, promijeniti iskustvo.
VJEBA: Samo-vrijednost na poslu
Preispitajmo nae osjeaje samo-vrijednosti na podruju zaposlenja. Nakon
to odgovorite na slijedea pitanja, zapiite afirmacije (u sadanjem vremenu).

1.

Osjeam li se vrijednim-nom dobrog zaposlenja?


Primjer:
Ponekad se osjeam vrijednim-nom. Ali samo kad mi nije do skrivanja.

Str. 104
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Ja sam potpuno adekvatan-na za sve situacije.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

ega se najvie bojim na tom podruju?


Primjer:
Najvie se bojim da e moj pretpostavljeni saznati kako ja ne valjam,
otpustiti me, i da neu pronai novi posao.

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Centriram se u sigurnosti i prihvaam savrenost svog ivota. Sve je u
redu.

Zaposlenje
Str. 105

VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

3.

to dobijam od tog vjerovanja?


Primjer:
Na poslu moljakam, i svog pretpostavljenog pretvaram u roditelja.

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:

Moj um stvara moja iskustva. Ja sam neogranien-a u svojoj


sposobnosti da u svom ivotu stvaram dobro.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4.

ega se bojim da e se dogoditi ako otpustim ovo vjerovanje?


Primjer:
Morati u odrasti.
Morati u biti odgovoran-na.

Str. 106
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
Primjer afirmacije:
Ja znam da mnogo vrijedim. Za mene je uspjeh siguran. ivot me voli.
VAA AFIRMACIJA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

VIZUALIZIRANJE
Kakav bi bio savran posao? Zamislite sebe na tom poslu. Zamislite
sebe u okruenj, zamislite svoje suradnike, i osjetite kako bi to izgledalo raditi
posao koji vas ispunjava, i za koji istovremeno dobijate odlinu plau. Zadrite
u sebi tu viziju i budite sigurni da se ona upotpunila u svijesti.
Prijeite na iduu listu, uzetu sa strane 99. Pronaite afirmacije koje
odgovaraju svakom vjerovanju. Neka te afirmacije postanu dio vae
svakodnevnice. Izgovarajte ih na poslu, u vozilu, ili dok ujutro perete zube.

Zaposlenje
Str. 107

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Moj posao je isuvie stresan.

Ja sam uvijek oputen-a na poslu.

Na poslu me nitko ne cijeni.

Svi prepoznaju moj rad.

Uvijek me dopadne posao bez kraja. Svako iskustvo pretvaram u


mogunost.
Moj ef je nasilan.
ostali.

Ja potujem sebe pa tako i svi

Svi od mene previe oekuju.


uvijek

Ja sam na savrenom mjestu, i


sam siguran-na.

Moji suradnici me izluuju.


pomaem

Ja u svima vidim najbolje i


im da iskau svoje najbolje

kvalitete.
Moj posao ne nudi nikakvu
kreativnost.

Moje misli su kreativne.

Nikada neu biti uspjean-na.

Sve to dotaknem pretvara se u


uspijeh.

Nemam ansu za napredovanje.


vrata.

Stalno mi se otvaraju nova

Moj rad nije dobro plaen.


na

Ja sam otvoren-a i spremanprimiti nove naine zarade.

Dozvoljavam si da budem kreativno ispunjen-na.

Str. 108
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

TOKE MOI

1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.


2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

11

NOVAC I BLAGOSTANJE

"Ja dijelim beskonano


blagostanje; Ja sam
blagoslovljen-a"
Lista provjere Novca i Blagostanja
Ne mogu utedjeti novac.
Ne zaraujem dovoljno.
Moje kreditne rate su loe.
Novac mi izmie kroz prste.
Sve je tako skupo.
Zato svi ostali imaju novca?
Ne mogu platiti svoje raune.
eka me bankrot
Ne mogu utedjeti za mirovinu.
Ne mogu se rastati od svog novca.

Koliko ovih izjava zvui poput vas? Predloite tri ili vie, poradite na
problemu novca.
to vi vjerujete o novcu? Vjerujete li da ga ima dovoljno? Povezujete li
ga sa svojom samo-vrijednou? Vjerujete li da e novac ostvariti elje vaeg
srca? Da li je novac va prijatelj i neprijatelj? Imati jo vie novca nije dovoljno.
Moramo nauiti kako zasluiti i uivati u novcu koji imamo.

Str. 110
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Velika koliinu novca ne garantiraju blagostanje. Ljudi koji imaju mnogo


novca mogu biti zabrinuti u snazi svijesti. Oni se mogu bojati siromatva vie
od nekoga tko ivi na ulici. Sposobnost uivanja u novcu i ivljenja u svijetu
obilja, moe ih zaobii. Sokrat, veliki filozof, jednom je rekao: "zadovoljsto je
prirodno dobro, luksuz je uvjetna mo".
Kao to sam rekla ve mnogo puta, vaa bogata svijest ne ovisi o
novcu; va dotok novca ovisi o vaoj bogatoj svijesti.
Posjedovanje novca mora pridonijeti kvaliteti naeg ivota. Ako to ne
ini, ako mrzimo svoj nain zaraivanja, tada je novac beskoristan.
Blagostanje ukljujuje kvalitetu naeg ivota kao i novac koji posjedujemo.

Blagostanje ne ini samo novac, ine ga vrijeme, ljubav, uspijeh,


radost, udobnost, ljepota i mudrost. Na primjer, moete biti siromani i
potovati vrijeme. Ako ste u urbi i prozaposleni tada je vae vrijeme
pregazila mo. Ako osjeate da imate dovoljno vremena da zavrite bilo
to ime se bavite, i uvjereni ste da moete zavriti svaki zadatak, tada
ste u blagostanju s vremenom.
A to je s uspjehom? Osjeate li da je uspjeh izvan vaeg dosega i
potpuno nedodirljiv. Ili osjeate da je vae pravo da budete uspjeni? Ako
jeste, tada ste bogati i zasluujete uspjeh.
Znajte da vaa vjerovanja, kakva god da jesu, mogu biti promijenjena
ovog trenutka. Mo koja vas je stvorila dala vam je mo da kreirate svoja
vlastita iskustva. Moete se promijeniti!

RAD SA OGLEDALOM
Ustanite rairenih ruku i recite, "Ja sam otvorna-a na svako dobro! Kako
se osijeate?
Sada pogledajte u ogledalo i to ponovite s jo vie osjeaja. Kakvi
osjeaji se javljaju? Osjeate li slobodu i radost? Ili biste se najradije sakrili?
Duboko udahnite i ponovite - "Ja sam otvoren-a na
______________________ ________________ (sami ispunite prazninu). Ovu
vjebu radite svako jutro. To je predivna simbolika gesta koj e proiriti vae
bogatstvo i svijesti i u vaem ivotu unijeti vie dobra.

Novac i blagostanje
Str. 111

VJEBA: Vai osjeaji o novcu


Preispitajmo vae osjeaje samo-vrijednosti na ovom podruju.
Odgovorite na slijedea pitanja najbolje to moete.
1.

Vratite se ogledalu. Pogledajte si u oi i recite: "Moj najvei strah u


vezi novca je _________________________________. "Zapiite svoj
odgovor.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

2.

to ste kao dijete nauili o novcu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
3.

Dali su vai roditelji odrasli u siromatvu? Kakvo je bilo njihovo


miljenje o novcu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

4. Kako se vaa obitelj nosila sa financijama?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 112
svoj ivot

5.

Ljubite sebe, iscijelite

Kako sada stojite sa novcem?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

6.

to biste eljeli promijeniti u svojoj svijesti o novcu?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

VJEBA: Vaa savijest o novcu


Preispitajmo osjeaje samo-vrijednosti na podruju novca. Odgovorite
na slijedea pitanja najbolje kako moete. Nakon svakog negativnog
vjerovanja, sastavite pozitivnu afirmaciju u sadanjem vremenu koja e ga
zamijeniti.
1.

Osijeam li se vrijednim-om posjedovanja i uivanja u novcu?


Primjer:
Ne ba. Otarasim se novca im ga dobijem.

VA PRIMJER:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Primjer afirmacije:
Blagoslivljam novac koji imam. Sigurno je uvati novac i pustiti da moj
novac radi za mene.

Novac i blagostanje
Str. 113
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Koji je moj najvei strah u vezi novca?


Primjer:
Bojim se da u uvijek biti bez novca.

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
Primjer afirmacije:

Sada prihvaam neogranieno obilje neogranienog svemira.


VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

to dobivam od tog vjerovanja?


Primjer:
Ostajem siromaan-na i drugi se brinu o meni.

Str. 114
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Koristim se svojom moi i s ljubavlju kreiram svoju stvarnost. Vjerujem
procesu ivota.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____

4.
ega se bojim da e mi se dogoditi ako ootpusstim ovo
vjerovanje?
Primjer:
Nitko me nee viljeti niti se brinuti za mene.
VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Ja sam siguran-na u univerzumu, i ivot me voli i podrava.

Novac
Str. 115

blagostanje

VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

VJEBA: Koritenje novca


Zapiite tri naina na koje na koje kritizirate sebe zbog troenja
novca. Moda ste stalno u manjku, ne moete utediti novac, ili ne
moete uivati u novcu.
Sjetite se po jedne situacije za svaki i nain kada niste ispoljili
neeljeno ponaanje.
Primjeri:
Ja kritiziram sebe za: Kompulzivno troenje novca i za to to sam
konstantno u minusu.
ini se da ne mogu obuzdati troenje.
Cijenim sebe zbog: plaanja stanarine na vrijeme danas. Prvi je u
mjesecu, a ja sam platio-la stanarinu.
Ja kritiziram sebe zbog: tednje svakog novia koji zaradim. Ne
mogu se odvojiti od novca.
Cijenim sebe jer: kupio-la sam majicu koja nije bila za prodaju.
Dopistio-la sam sebi da dobijem ono to sam stvarno elio-eljela.
1. Krititziram sebe zbog
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________

Str. 116
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Cjenim sebe zbog:


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________
2. Kritiziram sebe zbog?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Cijenim sebe zbog:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3. Kritiziram sebe zbog:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Novac
Str. 117

blagostanje

Cijenim sebe zbog:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

VIZUALIZIRANJE - 1

Poloite ruku na srce, nekoliko puta duboko udahnite, i opustite se.


Zamislite sebe kako proivljavate svoj najgori scenarij sa novcem. Moda ste
posudili novac koji ne moete vratiti, kupili ste neto to ne moete priutiti, ili
objavili bankrot. Vidite sebe kako ispoljavate takvo ponaanje - volite tu osobu.
Znajte da ste uinili najbolje to ste mogli sa znanjem, razumjevanjem, i
mogunostima koje ste imali. Volite tu osobu. Vidite sebe kako ispoljavate
ponaanje koje e vas danas moda posramiti i volite tu osobu.

VIZUALIZIRANJE - 2
Kako bi to lijepo bilo imati sve stvari koje ste oduvijek eljeli? Kako bi
one izgledale? Gdje biste otili? to biste radili? Osjetite to. Uivajte u tome.
Budite kreativni i ZABAVITE SE.
Prijeite na slijedeu listu, uzetu sa strane 109. Pronaite afirmacije koje
odgovaraju na svako vjerovanje. Neka ove afirmacije postanu dio vae
svakodnevnice. Izgovarajte ih na poslu, u vozilu, pred ogledalom, ili dok perete
zube svakog jutra.

Str. 118
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ako vjerujete:
Ne mogu utedjeti novac.

Vaa afirmacija je:


Uvijek imam tedni raun.

Ne zaraujem dovoljno.

Moja zarada konstantno raste.

Moje kreditne rate su loe.

Moje kreditne rate su sve

bolje
i bolje.
Novac mi izmie kroz prste.

Ja mudro troim novac.

Sve je tako skupo.

Ja uvijek imam dovoljno novca.

Zato svi ostali imaju novca?

Imam toliko novaca koliko mogu


prihvati

Ne mogu platiti svoje raune?

Blagoslivljam sve svoje raune.


Plaam ih na vrijeme.

eka me bankrot.

Ja sam financijski stabilan-na.

Ne mogu utediti za mirovinu.

Ja osiguravam svoju imovinu.

Ne mogu se rastati od novaca.

Uivam u svakom potroenom


noviu.

"Dozvoljavam sebi da budem u blagostanju."

Novac
Str. 119

blagostanje

TOKE MOI
1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.
2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavanje nakupine
oaja, kritiziranja, krivnje, i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti
promijenjene.
5. Moramo otpustiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujui i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje
sada kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

12

PRIJATELJ

"Ja sam svoj prijatelj"


Lista provjere prijateljstva
Moji prijatelji me ne podravanju.
Svi samo prosuuju
Nitko se ne slae sa mnom.
Moje granice se ne potuju.
Ne mogu dugo odrati prijateljstvo.
Ne mogu dozvoliti prijateljima da me zaista
upoznaju.
Dajem svojim prijateljima dobronamjerne
savjete.
Ne znam biti prijatelj.
Ne znam zatraiti pomo od svoji prijatelja.
Ne znam prijetelju rei "ne".
Koliko ovih izjava zrai poput vas? Hajde da vidimo moemo li poboljati
kvalitetu vaih prijateljstava.
Prijateljstva su moda najtrajnije i najvanije veze. Moemo ivjeti bez
ljubavnika i suprunika. Moemo ivjeti bez prave obitelji, ali veina nas ne
moe sretno ivjeti bez prijatelja. Vjerujem kako mi sami biramo

Str. 122
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

svoje roditelje prije no to se rodimo na ovom planetu, ali prijatelje biramo sa


veeg stupnja svjesnosti.
Ralph Waldo Emerson, veliki ameriki filozof i pisac, napisao je esej o
prijateljstvu, nazvan "Nektar Bogova". On objanjava kako u romantinim
vezama jedna osoba uvijek pokuava promijeniti drugu, dok prijatelji jedno
drugo prihvaaju i potuju onakvima kakvi jesu.
Prijatelji mogu biti proirenje ili zamjena bioloke obitelji. U veini nas
postoji velika potreba da svoja iskustva podijelimo s drugima. Kada uemo u
prijateljstvo, ne samo da nauimo vie o drugima, ve nauimo vie i o sebi.
Te veze su odrazi nae samo-vrijednosti i pouzdanja. One nam pruaju
savrene mogunosti da sagledamo sebe, i podruje na kojem bismo morali
poraditi i rasti.
Kada veza izmeu prijatelja postane napeta, moemo uvidjeti negativne
poruke iz djetinjstva. To je moda vrijeme za mentalno ienje. ienje
mentalne kue nakon ivotnog vijeka negativnih poruka je poput prelaenja
na program dobre prehrane nakon to smo dugo vremena jeli lou hranu.
Kada promijeniti dijetu, tijelo poinje odbacivati otrove, i moda e te se dandva osjeati gore.
Tako je to kada odluite promijeniti mentalne sklopke. Stanje e se
moda privremeno pogorati. No, zapamtite - moda ete morati kopati kroz
mnogo osuenog korova da biste doli do plodne zemlje. Vi to moete! Znam
da moete!

VJEBA: Vaa prijateljstva


U praznom prostoru zapiite slijedeu afirmaciju tri puta:
"Voljen-a sam otpustiti dio u meni koji stvara neprilina
prijateljstva".
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

1.

Kakva su bila vaa prva prijateljstva u djetinjstvu?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Prijatelji
Str. 123

2.

Da li su vaa dananja prijateljstva slina ovima u djetinjstvu?


Primjer:
Uvijek si dozvoljavam da mi moji prijatelji nareuju. Jo uvijek traim
prijatelja manipulatore.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

to ste od svojih roditelja nauili o prijateljstvu?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

4.

Kakve su prijatelje imali vai roditelji?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

5.

Kakve biste prijatelje eljeli imati u budunosti? Budite odreeni.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 124
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Preispitajmo svoju samo-vrijednost na podruju prijateljstva. Odgovorite


na slijedea pitanja. Nakon svakog odgovora zapiite pozitivno afirmaciju (u
sadanjem vremenu) koja e zamijeniti staro vjerovanje.

1.

Osjeam li se vrijednim-om prijatelja?


Primjer:
Ne. Zato bih netko uope htio biti sa mnom?

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije;
Volim i prihvaam sebe, i magnet sam za prijatelje.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

ega se najvie bojim to se tie prijateljstva?


Primjer:
Bojim se izdaje. Ne mogu nikome vjerovati.

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Prijatelji
Str. 125

Primjer afirmacije:
Vjerujem sebi, vjerujem ivotu, i vjerujem svojim prijateljima.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

to "dobijam" od ovog vjerovanja?


Primjer:
Prosuujem. ekam da moji prijatelji pogrijee tako da ih mogu okriviti.

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Sva moja prijateljstva su uspjena. Ja sam briljiv prijatelj, pun ljubavi.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

4.

ega se bojim da e se dogoditi ako otpustim ovo vjerovanje?


Primjer:
Izgubit u kontrolu. Morat u dozvoliti ljudima da me zaista upoznaju.

Str. 126
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Lako je voljeti druge kada volim i prihvaam sebe.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Ako smo svi sami odgovorni za dogaaje u svom ivotu, tada nemamo
koga kriviti. to god da se "ondje" dogaa samo je odraz naeg unutarnjeg
razmiljanja.

VJEBA: Mislite na svoje prijatelje.


Sjetite se triju dogaaja iz svog ivota kada ste se osjeali
izdanima ili iskoritenima od vaih prijatelja. Moda je neki prijatelj izdao
vae povjerenje, ili vas je napustio kada ste ga trebali. Moda je imao
aferu sa vaim branim drugom ili partnerom.
U svakom sluaju, navedite taj dogaaj i zapiite neku misli
VAEGA UMA koje su pratile svaki dogaaj.
Primjer:
Kada mi je bilo 16 godina, moja najbolja prijateljica Susie okrenula se protiv
mene i poela iriti zlobne glasine. Kada sam joj se pokuala suprostaviti,
lagala mi je. Dugo nakon toga nisam imala prijatelje.
Moje najdublje misli su bile: Nisam zasluila prijatelje. Moja prijateljica Susie
me privukla jer je bila hladna i stalno je prosuivala. Bila sam naviknuta na to
da me prosuuju i kritiziraju.

Prijatelji
Str. 127

1.

Dogaaj:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Moje najdublje misli su bile:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Dogaaj:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Moje najdublje misli su bile:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 128
svoj ivot

3.

Ljubite sebe, iscijelite

Dogaaj:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Moje najdublje misli su bile:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

VJEBA: Potpora vaih prijatelja:


Sjetite se triju dogaaja iz vaeg ivota kada su vas prijatelji
podravali. Moda vas je neki dobar prijatelj branio, ili vam je dao novac
kada ste ga trebali. Moda vam je netko pomogao da rijeite teku
situaciju.
U svakom sluaju, navedite taj dogaaj i zapiite neku misli "vaeg
uma" koje su pratile svaki dogaaj.
Primjer:
Uvijek u se sjeati Helen. Kada su mi se ljudi na mom prvom poslu rugali jer
sam na sastanku rekla neto glupo, Helen me branila. Pomogla mi je u mojoj
sramoti i spasila moje radno mjesto.
Moje najdublje misli su bile: ak i ako pogrijeim, neko e mi uvijek pomoi
da to savladam. Ja zasluujem potporu. ene me podupiru.

1.

Dogaaj:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Prijatelji
Str. 129

Moje najdublje misli su bile:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Dogaaj:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Moje najdublje misli su bile:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

Dogaaj:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 130
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Moje najdublje misli su bile:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

POTOVANJE I ZAHVALNOST
Kojim prijateljima moram zahvaliti?
Dajte si vremena da ih vizualizirate. Pogledajte osobi u oi i recite:
"Zahvaljujem ti blagoslivljam te s ljubavlju jer si bio-la tu kada sam te
trebao-la. Neka tvoj ivot bude ispunjen radou".

VIZUALIZIRAJTE OTPUTANJE BIJESA


Kojim prijateljima morate oprostiti?
Vizualizirajte ih. Pogledajte osobi u oi i recite, "Opratam ti jer se nisi
ponaao-la kako sam ja elio-eljela. Opratam ti i oslobaam te".
Proitajte ovu listu negativnih vjerovanja, uzetu sa str. 121. Pronaite
odgovarajue afirmacije za svako vjerovanje. Neka te afirmacije postanu dio
vae svakodnevne molitve. Izgovarajte ih u vozilu, na poslu, ili pred ogledalom
kupaonice svakog jutra.

Prijatelji
Str. 131

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Moji prijatelji me ne podravaju:

Moji prijatelji me vole i podravaju.

Svi samo prosuuju.

Ja sam siguran-na u svijetu, i ivot

me
voli i podrava.
Nitko se ne slae sa mnom.

Otvoren-a sam i prijemljiv-a za sve

toke
gledita.
Moje granice se ne potuju.
mene.
Ne mogu dugo odrati
prijateljstvo.

Ja potujem druge i oni potuju

Moja ljubav i prihvaanje drugih stvar


trajna prijateljstva.

Ne mogu dozvoliti prijateljima Za mene je sigurno biti otvoren.


da me zaista upoznaju.
Dajem svojim prijateljima
dobronamjerne savjete.

Moji prijatelji i ja imamo potpuno slobodu


da budemo ono to jesmo.

Ne znam biti prijatelj.

Vjerujem da e me voditi moja unutarnja


mudrost.

Ne znam zatraiti pomo od


svojih prijatelja.

Sigurno je zatraiti ono to elim.

Ne znam prijatelju rei "ne".

Izdiem se iznad ogranienja i slobodno

se
izraavam.

"Dozvoljavam sebi da budem prijatelj"

Str. 132
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

TOKE MOI
1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.
2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7. Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

13

SEKSUALNOST

"Ja sam u miru sa vlastitom seksualnou".

Lista provjere seksualnosti


Bojim se seksa.
Seks je prljav.
Genitalije me plae.
Nikad ne dobijem ono to elim.
Ja sam krivog oblika ili veliine.
Sramim se svoje seksualnosti.
Ne mogu traiti ono to elim.
Bog ne eli da budem seksualna.
Mom partneru nee se svidjeti moje tijelo.
Bojim se bolesti.
Nisam dovoljno dobar-ra.
Seks je bolan.

Koliko ovih izjava zvui poput vas? Ako ste predloili dvije ili vie,
koncentrirajte se na ovo podruje.
Seks je teko podruje za mnogo ljudi. Mnogi se ale da dobijaju
previe ili premalo. Seks im prijeti, motivira ih, izluije ih i nudi bijeg. Moe biti
njean, radostan, bolan, eksplozivan, ispunjavajui, poniavajui ili pun ljubavi.

Str. 134
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ljudi esto izjednaavaju seks sa ljubavlju, ili moraju biti zaljubljeni da bi


dolo do seksa. Mnogi od nas su odrasli vjerujui kako je seks grijeh ako
nismo u braku, ili kako seks slui za stvaranje djece a ne za zadovoljstvo. Neki
ljudi su se borili protiv takvog stava i osjeaju da seks nema veze s ljubavlju.
Veina naih vjerovanja o seksu zaeta je u djetinjstvu i naim idejama
o Bogu i religiji. Veina nas je odgajana sa idejom koju ja zovem "Mamin Bog",
a to je ono to vas je majka nauila o Bogu kada ste bili mali. To je obino
slika Boga kao starca sa bradom. Taj stari ovjek sjedi na oblaku i bulji u
ljudske genitalije, ekajui da nekoga uhvati u grijehu.
Pomislite za tenutak na prazninu svemira. Kako je savrena. Pomislite
na stupanj ineteligencije koji je stvorio svemir. Teko mi je povjerovati da ta
ista boanska inteligencija moe biti starac koji gleda i prosuuje moje
genitalije.
Dok smo bebe, znamo kako su naa tijela savrena i volimo svoju
seksulanost. Bebe se nikada ne srame same sebe. Nijedna beba nikada ne
mjeri svoje spolovilo da otkrilo koliko vrijedi.

Moramo otpustiti slike i vjerovanja koja nas ne njeguju i ne


podravaju. Vjerujem da je seksualna revolucija, koja se pojavila u
kasnim 60-tim donijela mnogo dobrih stvari. Bili smo osloboeni od
viktorijanskih ideja i licemjerstva. Naravno, kada su ljudi osloboeni
ugnjetavanja, privremeno podivljaju. S vremenom, njihalo se smiruje dok
ne ostvari balans - ne previe divlje niti potlaeno. Vjerujem da seks
treba biti in prve ljubavi i zadovoljstva, i dok su god naa srca otvorena i
volimo sebe, neemo nauditi ni sebi ni drugima. Ipak seks moe biti drugi
oblik zlostavljanja izraavanja pomanjkanja samo-vrijednosti. Ako nam je
stalno potreban novi partner da bismo se osjeali vrijednima, ili
dozvolimo nezasitnost da bude na nain ivota, moramo preispitati
svoje razmiljanje.

VIZUALIZIRANJE
Prije no to odgovorite na slijedea pitanja, legnite ili sjednite u udobnu
poziciju. Zatvorite oi i obje ruke poloite na srce. Zamislite kako vam zrake
briljantno bijele svjetlosti ulaze u srce. Fokusirajte se na viziju svjetla i naglas
recite: Voljen-na sam pustiti ljubav unutra. Osjetite energiju kako vam ulazi u
srce. Nakon nekoliko minuta, ponovite to nekoliko puta, otvorite oi i recite:
Sve je u redu.

Seksualnost
Str. 135

Odgovorite na slijedea pitanja najbolje kako moete.

1.

to ste o seksu nauili kao dijete?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

to su vas vai roditelji nauili o ljudskom tijlu? Jesu li vas nauili


da je tijelo lijepo, ili da je to neto ega se trebate sramiti.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

to su vai uitelji ili crkva govorili o seksu? Da li je to bio grijeh


koji treba kazniti?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

4.

Kako su nazivali vae genitalije? Ili je to bilo neto "tamo dolje".

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 136
svoj ivot

5.

Ljubite sebe, iscijelite

Mislite li da su vai roditelji imali ispunjeni seksualni ivot?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

6.

Koliko su sline vae ideje o seksu sa idejama vaih roditelja?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

7.

Koliko su razliite (na koji nain)?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

8.

to je Bog "mislio" o seksu kada ste bili mali?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Seksualnost
Str. 137

9.

Da li izjednjaujete seks i ljubav?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

10.

Kako se osjeate tijekom samog seksualnog ina? Osjeate li se


njeno i voljeno? Osjeate li se mono? Osjeate li se krivi?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

11.

Da li ste ikada seksualno zlostavljali sebe ili druge?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

12.

Da li ste ikada bili seksualno zlostavljani?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 138
svoj ivot

13.

Ljubite sebe, iscijelite

Kada biste mogli promijeniti neto u vezi seksa u svom ivotu, to


bi to bilo?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

RAD SA OGLEDALOM
Sada pogledajte u ogledalo, u svoje oi i recite: "Voljen-na sam voljeti
svoje tijelo i svoju seksualnost". Recite to tri puta, svaki put s vie
znaenja i osjeaja. Zatim odgovorite na ova pitanja.

1.

Koje su vae najnegativnije misli o vaem tijelu?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Otkuda dolaze te misli?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

Da li ste ih voljni otpustiti?

DA

NE

A sada preispitajmo problem samo-vrijdnosti. Odgovorite na pitanja na


iduoj strani, i nakon svakog odgovora kreirajte odgovarajuu
afirmaciju.

Seksualnost
Str. 139

1. Da li ja zasluujem da uivam u svojoj seksualnossti?


Primjer:
Ne. Mrzim oblik svog tijela. elim pouriti i to prije zavriti sa seksom.
Osjeam se ruan-na:
VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Ja volim i cijenim svoje predivno tijelo. Ono je za mene savrene
veliine i oblika. Ja uivam u svojoj seksualnosti.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

ega se najvie bojim u vezi moje seksualnosti?


Primjer:
Bojim se ismijavanja. Bojim se da u neto uiniti krivo, ili neu znati to
da uinim. Bojim se da u se osjeati prljavo.

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Moja je seksualnost prekrasan dar. Volim biti kreativan-na. Ja sam
siguran.na.

Str. 140
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VAA AFIRMACIJA.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3. to ja dobijam od tog vremena?


Primjer:
Dobijam zatitu. Osjeam se sigurno. Ne elim da itko dolazi blizu mene
sa svojim genitalijama. Genitalije me plae.
VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Sigurno je biti ono to jesam. Ja volim svoje tijelo. Vjerujem da e me
proces ivota odrati u sigurnosti.
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

4.

ega se bojim da e se dogoditi ako otpustimo ovo vjerovanje?

Primjer:
Bojim se da u izgubiti kontrolu. Bojim se da u ih izgubiti. Vie nee biti
mog "ja".

Seksualnost
Str. 141

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:

Za mene je sigurno biti u svim


situacijama
VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Prijeite na listu vjerovanja na iduoj strani, uzetu sa strane 133, a onda


prouite afirmacije koje odgovaraju svakom vjerovanju. Neka one afirmacije
postanu dio vae svakodnevne rutine. Izgovarajte ih u vozilu, na poslu, ili bilo
kada ako osjetite da vam naviru negativna vjerovanja.

Str. 142
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Bojim se seksa

Za mene je sigurno da istraujem


svoju seksualnost.

Seks je prljav.

Seks je njean, ugodan i pun ljubavi.

Genitalije me plae.

Genitalije su normalne i prirodne i


predivne. Uvijek dobijem to elim
Uvijek sam seksualno ispunjen-a i
zadovoljan-na.

Ja sam krivog oblika ili


veliine.

Moje genitalije su savrene.

Sramim se svoje seksualnosti. Izdiem se iznad ogranienih


vjerovanja i potpuno se prihvaam.
Ne mogu traiti ono to elim. Slobodno i sa radou izraavam
svoje elje.
Bog ne eli da budem
seksualan-na.

Bog je stvorio i odobrava moju


seksualnost.

Mom partneru nee se svidjeti Moj partner reflektira ljubav koju ja


moje tijelo.
osjeam prema svom tijelu.
Bojim se bolesti.

Boanstvo me vodi i titi.

Nisam dovoljno dobar-ra.

Ja volim sebe i svoju seksualnost.


Ja sam u miru.

Seks je bolan.

Paljiv-a sam prema svom tijelu pa


tako i moj partner.

"Dozvoljavam sebi da uivam u svom tijelu."

Seksualnost
Str. 143

TOKE MOI
1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.
2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7.Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

14

LJUBAV I INTIMNOST

"Ljubav me okruuje. Ja volim i voljen-a sam".

Lista provjere ljubavi i intimnosti


Bojim se odbijanja.
Ljubav nikad ne potraje kod mene.
Osjeam se zarobljeno.
Ljubav me plai.
Sve moram uiniti na njihov nain.
Ako se brinem za sebe, oni e me
ostaviti.
Ljubomoran-na sam.
Ne mogu biti ono to jesam.
Nisam dovoljno dobar-ra.
Ne elim brak poput onog kakav su
imali moji roditelji.
Ne znam kako voljeti.
Ne mogu rei ne nekome koga volim.
Svi me ostavljaju.
Koliko ovih izjava zvui poput vas? Moda morate ukloniti strah od
ljubavi i intimnosti.
Kako ste doivljavali ljubav kao dijete? Da li je u vaoj obitelji ljubav bila
iskazivana

Str. 146
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

kroz galamu, plakanje, udaranje, lupanje vratima, manipulacije, kontroliranje,


tiinu, ili osvetu? Ako jest, tada ete traiti slina iskustva i kao odrasla osoba.
Pronai ete ljude koji e duplicirati takve ideje. Ako ste kao dijete, traili ljubav
a pronali bol, tada ete kao odrasli pronalaziti bol umjesto ljubavi sve dok ne
otpusite stare obiteljske probleme.

1.

Koliko je trajala vaa posljednja veza?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Kako je zavrila veza prije te?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Moda su sve vae veze zavrile tako da su vas partneri ostavljali. Vaa
potreba da budete ostavljeni moda proizlazi iz obiteljskog razvoda,
roditeljskog udaljavanja od vas jer niste ono to su oni eljeli da budete, ili iz
obiteljske smrti.
Da biste to promijenili, morate oprostiti svojim roditeljima i shvatiti da ne
morate ponavljati to staro ponaanje. Oslobodite njih i sebe.
Za svaku naviku ili problem koji stalno ponavljamo, U NAMA postoji
POTREBA za takvim ponavljanjem. Ta potreba odgovara nekim vjerovanjima
koja imamo. Kada ne bi postojala potreba, ne bismo to morali imati, initi, ili
biti. Samo-kritika ne rjeava taj problem: otputanje potrebe to ini.

RAD SA OGLEDALOM

Koristei se ogledalom, pogledajte si u oi, diite i recite: "Voljan-na sam


otpustiti potrebu za vezama koje me ne njeguju i ne podravaju".
Recite to pet puta pred ogledalom, i svaki put kad to kaete, pridajte
reenici vee znaenje. Pri tome mislite na neke od vaih veza.

Ljubav
Str. 147

intimnost

VJEBA: Vae veze


Odgovorite najbolje to moete na slijedea pitanja.

1.

to ste, kao dijete, nauili o ljubavi?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Da li ste ikada imali efa koji je bio potpuno isti kao jedan od
vaih roditelja? Kako?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.
Da li je va partner/suprunik/ slian jednom od vaih roditelja?
Kako?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

4.

Kakvi su bili vai roditelji?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 148
svoj ivot

5.

Ljubite sebe, iscijelite

to biste trebali oprostiti da biste promijenili ove probleme?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

6.

Po vaem novom shvaanju, kakva biste eljeli da bude vaa veza?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Vae stare misli i vjerovanja nastavljaju oblikovati vaa iskustva dok ih


ne otpustite. Vae budue misli jo nisu oblikovane, i vi ne znate kakve e one
biti.Vaa trenutna misao, ona o kojoj upravo sada razmiljate, potpuno je pod
vaom kontrolom,
Jedino mi sami biramo svoje misli. Moemo iz navike misliti stalno i
iznova istu misao tako da se ne ini da sami biramo misao. No, mi jesmo sami
izabrali. Moemo odbiti razmiljati o odreenoj misli. Kako esto ste odbili
pozitivno razmiljati o sebi? Takoer moete odbiti razmiljati negativne misli o
sebi. Za to treba vjebati.

VJEBA: Ljubav i intimnost


Preispitajmo ova vjerovanja. Odgovorite na slijedea pitanja.
Nakon svakog odgovora zapiite pozitivnu afirmaciju (u sadanjem
vremenu) koja e zamijeniti staro vjerovanje.
1.

Osjeam li se vrijednim-om intimne veze.


Primjer:

Ne. Draga osoba bi pobjegla kada bi me stvarno upoznala.

Ljubav
Str. 149

intimnost

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Vrijedi me upoznati i lako me je voljeti.

VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Da li se ja bojim voljeti?
Primjer:
Da - bojim se da mi nee biti vjerni.

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Uvijek sam siguran-na u ljubav.

Str.
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

VAA AFIRMACIJA.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

3.

to dobijam od ovog vjerovanja?


Primjer:
Ne dozvoljavam romansu u svom ivotu.

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Sigurno je otvoriti srce i pustiti ljubav unutra.

VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

4.

ega se bojim da e se dogoditi ako otpustim ovo vjerovanje?

Primjer:
Biti u iskoriten-a i povrijeen-a.

Ljubav
Str. 151

intimnost

VA PRIMJER:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Primjer afirmacije:
Sigurno je podijeliti svoje unutarnje bie sa drugima.

VAA AFIRMACIJA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

VJEBA: Vae kritizirajue bie


Kritiziram slama unutarnji duh, a nikad nita ne mjenja. Pohvala
uvruje duh i moe donijeti pozitivne promjene. Zapiite dva naina na
koje kritizirate sebe na podruju ljubavi i intimnosti. Moda ne moete
rei ljudima ono to osjeate, ili to vam je potrebno. Moda se bojite
veze ili privlaite partnere koji vas zlostavljaju.
Zatim, sjetite se primjera u kojima ne ispoljavate takvo ponaanje
Primjeri:
Kritiziram sebe jer: biram ljude koji mi ne mogu dati ono to trebam.
Cijenim sebe jer: rekao-la sam nekome da mi se svia. To me uplailo,
ali ipak sam to uinio-la.

1.

Kritiziram sebe jer:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Str. 152
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Cijenim sebe, jer:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

2.

Kritiziram sebe jer:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

Cijenim sebe jer:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

estitam! Upravo ste poeli slamati jo jednu staru naviku! Uite cijeniti
sebe - u ovom trenutku. A vrh moi je uvijek u sadanjem trenutku.
Prijeite na listu negativnih vjerovanja na slijedeoj strani, uzetu sa
strane 145, i pronaite odgovarajue afirmacije za svako vjerovanje. Neka te
afirmacije postanu dio vae svakodnevnice. Izgovarajte ih u vozilu, na poslu,
ili bilo kada ako vam se jave negativna vjerovanja.

Ljubav i intimnost
Str. 153

Ako vjerujete:

Vaa afirmacija je:

Bojim se odbijanja

Volim i prihvaam sebe i siguran-

na
sam.
Ljubav nikad ne potraje kod mene.

Ljubav je vjena.

Osjeam se zarobljeno.

Ljubav me ini slobodnim-om.

Ljubav me plai.

Sigurno je biti zaljubljen.

Sve moram uiniti na


njihov nain.

Uvijek smo jednaki partneri.

Ako se brinem za sebe, oni

Svatko od nas se brine za

sebe.
e me ostaviti.
Ne mogu biti ono to jesam.

Ljudi me vole kada sam ono to


jesam.

Nisam dovoljno dobar-ra.

Vrijedan-na sam ljubavi.

Ne elim brak poput onog


ogranienja
kakav su imali moji roditelji.

Izdiem se iznad
mojih roditelja.

Ne znam kako voljeti.

Voljeti sebe i druge svakog dana


postaje sve lake.

Biti u povrijeena-a.

to vie volim, to sam sigurniji-a.

Ne mogu rei nekome koga


volim.

Moj partner potuje moje


odluke, i ja potujem njegove.

Svi me ostavljaju.

Sada stvaram dugotrajne veze,


pune ljubavi.

"Dozvoljavam sebi da iskusim intimnu ljubav".

Str. 154
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

TOKE MOI
1. Svi smo odgovorni za vlastita iskustva.
2. Svaka misao koju pomislimo kreira nau
budunost.
3. Svatko u sebi nosi unitavajue nakupnine
oaja, kriticizma, krivnje i samo-mrnje.
4. To su samo misli, a misli mogu biti promijenjene.
5. Moramo otpusiti prolost i oprostiti svima,
ukljuujii i sebe.
6. Samo-potvrivanje i samo-prihvaanje sada
kljuevi su za pozitivne promjene.
7 .Vrh moi uvijek je u sadanjem trenutku.

III DIO

VA NOVI IVOT

15

VAA NOVA SLIKA


"Vidim sebe u novom svijetlu"

Svojom nedominantnom rukom (rukom koju obino ne koristite)


nacrtajte novu sliku sebe. Koristite kredu ili olovku. Sjednite u tiini. Zatvorite
oi. Diite. Centrirajte se.
Tko ste vi?
Zbog ega ste ovdje?
to ste doli nauiti ovdje?
to ste doli pouiti?
to se promijenilo?

Str. 158

Ljubite sebe, iscijelite


svoj ivot

OVDJE NACRTAJTE SEBE

Vaa nova slika


Str. 159

TO ME USREUJE?
"Prepoznajem sebe kao izvor svoje sree".
Istraili smo mnogo podruja naih ivota. Otkrili smo negativne
nakupine i vjerovanja. Otarasili smo se stare prtljage. Osjeamo se slobodniji i
laki. Otvoreni smo primamo svako dobro. Slijedee pitanje je: to vas moe
usreiti? Sada neemo govoriti o onome to ne elite. Sada emo biti vrlo jasni
u onome to elimo u svom ivotu. Nabrojite sve ega se moete sjetiti.
Pokrijte sva podruja svog ivota. Nabrojite barem 50 stvari.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Str. 160
svoj ivot

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ljubite sebe, iscijelite

Vaa

nova

slika

Str. 161

45.
46.
47.
48.
49.
50.
Sada osmislite pozitivnu afirmaciju za svaku elju. Budite svijesni da svatko
tko je napravio toliko posla kao vi s namjerom da se promijeni, zasluuje divan novi
svijet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Str. 162
svoj ivot

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Ljubite sebe, iscijelite

Vaa
Str. 163

nova

slika

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Uzbudljivo je u novom ivotu imati divne ljude, mjesta, i stvari. Ipak,


mora nam biti jasno kako nas te stvari ne usreuju. Samo mi sami se moemo
usreiti. Samo mi moemo misliti misli koje stvaraju mir i radost. Nikada ne
pridajte mo vanjskim izvorima ili osobama. Uinite sebe sretnima, i svako
dobro e vam samo doi

RAD SA OGLEDALOM
Pogledajte u ogledalo. Diite. Smijeite se. Recire, "Zasluujem lijep
ivot". Ponovno udahnite. "Zasluujem sve sa svoje liste". Udahnite.
"Zasluujem i prihvaam svako dobro u svom ivotu". Udahnite. "Ja sam
divna, voljena osoba, i volim sebe. "Udahnite. "Sve u mom svijetu je u redu".

VAA NOVA PRIA


"Vidim se u novom svjetlu".
Sada kada imate listu svih stvari koje elite imati u svom ivotu - ljude,
mjesta i stvari koje mogu pridonijeti vaoj srei, stavimo ih u priu. Piite
koliko god elite.

Str. 164
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Ja, _________________________________, sada imam divan ivot.


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
______________________________________________________________
_______

Vaa
Str. 165

nova

slika

VIZUALIZIRANJE
Sada kada ste napisali svoju novu priu, vizualizirajte sebe kako ivite u
njoj. Kakav je va novi ivot? Kako ete izgledati kada ostarite? Zamislite
svoje veze u harmoniji. Udiite svoju novo-pronaenu slobodu i sreu.

OPUTANJE I MEDITACIJA
Oputanje je jako bitno u procesu iscjeljenja. Teko je dopustiti
iscjeliteljskim energijana da protiu kroz nas ako smo ukoeni i preplaeni. Dr.
Bernie Siegel je rekao, Dokazani su fiziki doprinosi meditacije. Ona sniava
ili normalizira krvni tlak, otkucaje srca, i stupanj stresnih hormona u krvi.
Doprinosi meditacije udvostruuju se kada je kombiniramo sa regularnim
vjebama. Ukratko umanjuje umor i tugu u tijelu i umu, pomaui ljudima da
ive dulje i bolje.
Potrebno nam je samo trenutak ili dva, nekoliko puta dnevno, da
dozvolite tijelu da se opusti i otputa. U bilo kojem trenutku, moete zatvoriti
oi i dva tri puta duboko udahnuti i otpustiti bilo kakvu tenziju koju nosite. Ako
imate vie vremena, sjednite ili legnite u tiini, igovorite svom tijelu do
potpunog oputanja. Tiho recite sebi, Moji prsti se oputaju, moja stopala se
oputaju, moji glenjevi se otputaju," itd., prolazei tako cijelim tijelom, a
moete zapoeti i od glave prema dolje.
Na kraju ove jednostavne vjebe, biti ete smireni neko vrijeme. esto
ponavljajte ove vjebe stvorite mirno stanje u vama, koje e trajati veinu
vremena. Ovo je vrlo pozitivna, fizika meditacija koju moete raditi bilo gdje.
Kao drutvo, meditaciju smo uinili neim misteriounim i teki, za postii.
Meditacija je jedan od najstarijih i najjednostavnijih procesa koji moemo
uiniti. Da, moemo je zakomplicirati uz specijalna disanja i ritualne mantre.
Takve meditacije su dobre za napredne uenike. Ipak, svako moe sada
meditirati, to je vrlo lako.
Sve to moramo uiniti je sjesti ili lei u tiini, zatvoriti oi, i nekoliko puta
duboko izdahnuti. Tijelo e se automatski opustiti, ne moramo uiniti nita da
ga prisilimo na to. Moemo ponavljati rije "iscjeljenje" ili "mir" ili "ljubav" ili bilo
to, to nam neto znai. Moemo ak rei "Volim sebe". Moemo tiho upitati,
"to ja moram znati?". Ili "Voljan-na sam nauiti." I tada samo budite ondje u
tiini.
Odgovori se mogu javiti odmah ili za dan-dva. Ne urite se. Dozvolite da
se stvari dogode. Zapamtite da je priroda uma da misli, nikada se neete
potpuno rijeiti misli. Dozvolite im da slobodno protiu. Moda primjetite, "O,
sada imam strane misli ili ljute misli
, ili katastrofalne misli. Nemojte tim mislima pridodati vanosti, samo ih pustite
da prou poput oblaka na ljetnom nebu.

Str. 166
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Neki kau da e sjedenje ravne kraljenice i otvorenih nogu i ruku


poboljati kvalitetu meditacije. Moda hoe. inite tako ako moete. Vano je
meditirati u regularnim terminima. Tehnika meditacije kulminira i to je ee
radite, a to vae tijelo i ovo vie odgovaraju doprinosima oputanja, i bre e
te dobiti odgovore.
Druga laka metoda meditacije je jednostvno brojenje udaha dok sjedite
mirno, zatvornih oiju. Brojite jedan kod udaha, dva kod izdaha, tri kod udaha,
etiri kod izdaha, i tako dalje, brojei dahove od jedan do deset. Kada
izdahnete na deset, ponite iz poetka. Ako vam um odluta i zateknete se
kako ste doli do osamnaest ili trideset, mirno se vratite na jedan. Ako va um
pone razmiljati o vaem doktoru ili poslu ili o listi za kupovinu, vratite se na
jedan.
Ne moete nepravilno meditirati. Bilo kakav poetak je savren za vas.
Moete pronai knjige koje e vas nauiti nekim metodama. Moete otii na
teaj koji e vam pruiti iskustvo meditiranja sa drugima. Zaponite bilo gdje.
Neka vam to postane navika.
Ako ste poetnik u meditiranju, predloila bih vam da zaponete sa
petminutrom meditacijom. Ljudima koji odmah ponu sa dvadeset ili trideset
minuta moe dosaditi i tada e zauvijek odustati. Pet minuta jednom ili dva
puta dnevno dobar je poetak. Ako moete meditirati jednom dnevno u isto
vrijeme, tijelo se unaprije poinje radovati. Meditacija vam daje male periode
odmora koji su od velike koristi iscjeljuje vaih emocija i tijela.
Svi mi imamo u sebi ogromnu mudrost. U vama lee svi odgovori na sva
pitanja koja emo ikada postaviti. Nemate pojma koliko ste mudri. Moete se
brinuti za sebe. Vi imate odgovore koji su vam potrebni. Poveite se. Osjeat
ete se sigurnije i monije.

Znaj da je moja podrka uvijek s tobom. Volim te.

Vaa
Str. 167

nova

ZAKLJUNI TRETMAN

Prolost je gotova i svrena. Otila je


natrag u nitavnost iz koje je i potekla.
Ja sam slobodan-na. Imam novi osjeaj
ponosa i samo-vrijednosti. Uvjeren-a
sam u svoje sposobnosti da volim i
podravam sebe. Nauio-la sam da sam
sposoban-a za pozitivan rast i promjene.
Ja sam snaan-na. Ja sam jedno sa
itavim ivotom. Ja sam jedno sa
univerzalnom moi i inteligencijom.
Boanska mudrost me vodi i prati na
svakom koraku puta. Ja sam siguran-na
i zatien-a dok idem naprijed do svojeg
najveeg dobra. To inim sa lakoom i
radou. Ja sam nova osoba, koja ivi u
svijetu koji sama izabere. Duboko sam
zahvalan-na na svemu to imam i na
svemu to jesam. Blagoslovljen-a sam i
imuan-a u svakom pogledu. Sve u
mom svijetu je u najboljem redu.

slika

Preporueno tivo

Bach, Richard, Iluzije (I"lluirions", New York: Dell Publishing,


1977).
Bailes, Fredrich, Iscijeljivanjem umom ("Your Mind Can Heal
You", Marina Del Rey, CA: De Vorss & Co., 1941).
Bartholomew, - Dolazim kao brat ("I come as a Brother, Taos,
NM: High Mesa Press, 1986).
Beattie, Melody, - Nikad vie Ovisni ("Codependent No More",
San Francisko, CA: Harper and Row, 1987).
Coit, Lee, - Sluanje ("Listening", Wildomar, CA: Las Brisas
Retreat Center, 1985.).
Cousins, Norman, - Anatomija bolesti ("Anatomy of An Illness",
New York: Bantam Books, 1981).
Fox, Emmet, - Mo konstruktirvnog razmiljanja ("Power Trought
Constructive Thinking", San Francisko: Harper &Row. 1968).
Gawain
Shakti,
Kreativna
Vizualizacija
("Creative
Visualization", Mill Valley, CA:: Whatewer Publishing, 1978).
______________, - ivot u Svjetlu ("Living in the Light", Mill
Valley, CA: Whatener Publishing,, 1986).
Gordon, Richard, - Iscijeliteljske ruke ("Your Healing Hands",
Berkeley, CA: Wingbow Press, 1978).
Haririson, John, M.D., - Volite svoju bolest ("Love Your Disease",
Santa Monica, CA: Hay House, Inc. 1989).

Str. 170
svoj ivot

Ljubite sebe, iscijelite

Hay, Louise L., - Iscijelite svoj ivot ("You Can Heal Your Life",
Santa Monica, CA: Hay House, Inc., 1984).
____________, - Ljubite svoje tijelo ("Love Your Body", Santa
Monica, CA: Hay House, Inc., 1987).
____________, - Iscijelite svoje tijelo ("Heal Your Body", Santa
Monica, CA: Hay House, Inc., 1982).
Holmes, Ernest, i Willis H. Kinnear, - Novi dizajn ivljenja ("A
New Design For Living", New York: Prentice Hall, 1987).
Jampolsky, Gerald, - Ljubav je oslobaanje od straha ("Love is
Letting ho of Fear, Millbrae, CA: Celestial Arts, 1979).
Jeffers, Susan, Ph. D., -Osjeajte strah ali svejedno uinite to
("Feel the Fear and Do it Anyway", New York: Ballantine Bodis,
1987).
Johnson, Elizabeth A., - Kada netko umire ("As someone Dies,
Santa Monica, CA: Hay House, Inc.,1987).
Levine, Stephen, - Tko umire? Istraivanje Svjesnog ivljenja i
umiranja. (Who Dies? Investigation of Conscious Living and
Dying", New York: Doubleday & Co. 1982).
Maclaine, Shirley, - Na rubu (Out Ona a Limb", New York:
Bantam Books, 1983).
Moody, Reymond A., M.D., - ivot nakon ivota ("Life After Life",
New York: Bantam Books, 1975).
Murphy, Joseph, - Mo vaeg podsvjesnog uma ("The Power of
your Subconscions Mind", New York: Bantam Books, 1982).
Norwood, Robin, - ena koja previe voli ("Women Who Love
Too Much", New York: Pocket Books, 1985).
Pollard, John K., - Samo-zbrinjavanje ("Self Parenting", Malibu,
CA: Generic Human Studise Publishing, 1987).
Rodegast, Pat i Judith Stanton, - Emanuelova knjiga ("Emanuel's
Bode, New York: Bantam Books, 1985).
Scheid, Robert, - Iznad Ljubavne Igre ("Beyond the Love Game",
Berkely, CA: Cekstial Arts, 1980).
Seigel, Bernie, M.D., - Ljubav, Medicina i uda ("Love, Medicine
and Miracles, New York: Harper & Row, 1986).
Serinos, Jason, ed., - Psihoimonitet i Proces iscjeljenja.
("Psychoimmonity and the Healing Process, Berkeley CA:
Celestial Arts, 1986).
Shin, Florence Scovel, - Igra ivota i kako je igrati ("The game of
Life and How to Play It," Maina Del Rey, CA De Vorss & Co.
1940).
Simonton, Carl M.D. Ponovno se osjeati dobro ("Getting Well
Again", New York, Bantam Books, 1980).
Wilde, Stvart - uda ("Miracles". Taos, NM: White Dove
International, Inc. 1983).

Zdravlje /Osobni rast/ Samo - pomo

"Svojim jedinstvenim stilom, Louise nas jo jednom vodi iscjeliteljskim putem


samo-otkrivanja i ui nas kako da budemo njeni roditelji sami sebi. Visoko
preporuam ovo djelo!"
- Susan Jeffers, Ph. D. autorica knjige "Osjeate strah ali svejedno to uinite".

Ove vjebe e vam pruiti nove informacije o vama svima. Moi ete ponovno
izabrati. Ako elite, moemo zajedno stvoriti novi ivot kakav vi izaberete."
- Louise L. Hay.

"U koli ivota, nema njenijeg, paljivijeg i sposobnijeg uitelja od Louise


Hay".
- Marilyn Diamond, autorica knjige "Sposobni za ivot"

Louise L.Hay vodi nas na iscjeliteljsko putovanje kroz specifina podruja


naeg ivota u ovoj knjizi koja se bazira na bestseler "Iscijelite svoj ivot".

Knjiga LJUBITE SEBE, ISCIJELITE SVOJ IVOT direktno ukljuuje tehnike


Louise Hay za pozitivno miljenje i ljubav prrema sebi kao i druge teme koje
nas svakodnevno pogaaju:

Zdravlje
Samopouzdanje
Ovisnost

Strahovi i Fobije
Novac i Blagostanje
Zaposlenje

Seks
Prijateljstvo
Intimnost

U svojim radionicama VOLITE SEBE, ISCCIJELITE SVOJ IVOT ona je tisue


ljudi nauila ovim tehnikama. Te radionice, koje sada odravaju uitelji pod
Louise-nim vodstvom, nastavljaju pomagati ljudima na cijelom svijetu.

(Edem Grove Editions)