You are on page 1of 24

1

23/1

23 /Geografi Ogos 2013 1 1/4 jam

SMK KAMPUNG GELAM , MELAKA

GEOGRAFI

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH TAHUN 2013 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 2 3 Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4 Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru. Kertas Soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta di bawah

23/1

[Lihat sebelah

23/1

23/1

[Lihat sebelah

23/1

Berapakah selang kontur dalam peta? A B 10 meter 15 meter C D 20 meter 25 meter

Apakah ciri fizikal yang bertanda Y? A B Tetambak Tasik ladam C D Tombolo Tetanjung

Berapakah bearing sukuan Pulau Upih ( RG 336445 ) dari Bt. Batu ( RG 383489 )? A B U 40 T U 40 B C D S 45 T S 45 B

Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi di Bt. Timur ? I II A B Habitat akuatik Mencegah hakisan I dan II I dan IV III IV C D Kawasan tadahan Sumber pertanian II dan III III dan IV

Berapakah panjang Sg. Udang dari jambatan ( RG 372452 ) ke muara sungai ( RG 346445 )? A B 5.5 km 8.0 km C D 9.5 km 11.0 km

Ciri fizikal yang terdapat dalam segi empat grid berikut boleh dimajukan sebagai 45

44 33 A B 34 C D Pusat pentadbiran Kawasan perlombongan

Kawasan petempatan Pusat pelancongan

23/1

[Lihat sebelah

23/1

Di manakah lokasi kawasan yang berkaitaan pernyataan di bawah ? A B Dataran Johor Dataran Pahang Tanih aluvium Dataran mendap C D Dataran Kelantan Dataran Terengganu

Peta 1 menunjukkan banjaran di Semenanjung Malaysia.

Peta 1 : SEMENANJUNG MALAYSIA 8 Apakah ciri-ciri banjaran tersebut ? A B 9 Mempunyai punca yang tinggi Tidak stabil C D Masih mengalami gempa bumi Terbentuk kira-kira 250 juta tahun

Apakah tujuan pernyataan di bawah? A B Tanaman tutup bumi Bukit diteres C D Menyuburkan semula tanih Meningkatkan hasil tanaman

Mengurangkan kerosakan tanaman Mengawal hakisan tanah

23/1

[Lihat sebelah

23/1

10 Kawasan bertanda manakah di Peta 2 merujuk kepada pernyataan di bawah? Dataran beralun Tanaman getah dan kelapa sawit

Peta 2: MALAYSIA 11 Tasik semula jadi terdapat di kawasan peta 3 bertanda?

Peta 3: SEMENANJUNG MALAYSIA

23/1

[Lihat sebelah

23/1

12 Apakah potensi bentuk muka bumi berikut ?

Gua Niah Gua Mulu

A B

Petempatan Tempat ibadat

C D

Perlombongan Pelancongan

13 Maklumat berikut merujuk kepada kawasan dalam peta 4 yang bertanda Pelancongan Tanaman hawa sederhana

Peta 4: MALAYSIA

23/1

[Lihat sebelah

23/1

14

Rajah 1 menunjukkan profil panjang sungai

Rajah 1 Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat 1? I II A B Jeram Air terjun I dan II I dan IV III IV C D Tasik ladam Lurah bentuk U II dan III III dan IV

15 Apakah bentuk muka bumi X dalam rajah 2?

Geo

Gerbang laut Rajah 2

Batu Tunggul

A B

Delta Tanjung

C Tebing tinggi D Tunggul sisa

16 Apakah kejadian yang berlaku berdasarkan pernyataan di bawah? 22 Disember Matahari tegak di Garisan Jadi

A B

Solstis musim sejuk Solstis musim panas

C D

Ekuinoks musim luruh Ekuinoks musim bunga

23/1

[Lihat sebelah

23/1

17

Jadual di bawah menunjukkan julat suhu harian di dua lokasi. Lokasi Kota Bahru Temerloh Julat Suhu Harian 7.8 C 9.4 C

Apakah faktor yang membezakan julat suhu harian di kedua-dua lokasi tersebut? A B Ketinggian Jarak dari laut C D Angin monsun Kedudukan garisan lintang

18 Rajah 3 menunjukkan kedudukan bumi semasa mengelilingi matahari. Pada kedudukan bumi yang manakah hemisfera utara mengalami musim panas?

Rajah 3 19 Apakah kesan putaran bumi pada paksinya? A B Solstis Ekuinoks C D Gerhana matahari Pasang surut air laut

23/1

[Lihat sebelah

23/1

20 Apakah faktor yang mempengaruhi jumlah hujan di kawasan berikut?

Jelebu Kuala Pilah

A B 21

Kawasan lindungan hujan Kawasan tanah tinggi

C D

Pengaruh angin monsun Jarak dari laut

Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam Peta 5 ?

Peta 5 : DUNIA A B Hujan jenis relief C Hujan tahunan kurang 250 mm D Min suhu tahunan 26C Julat suhu tahunan 2 C

22 Apakah punca kejadian hujan asid? A B C D Perluasan kawasan hijau Pelepasan gas klorofluorokarbon Penggunaan baja kimia Pembakaran bahan api fosil

23/1

[Lihat sebelah

10

23/1

Penggunaan pendingin hawa Penggunaan baja nitrogen 23 Apakah kesan kegiatan berikut terhadap alam sekitar?

A B

Jerebu Hujan asid

C D

Pulau haba Penipisan lapisan ozon

24 Di manakah terdapat tumbuhan semula jadi berikut? Gelam Nipah

A B 25

Hutan Pantai Hutan Gunung

C D

Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Air Tawar

Apakah tumbuhan semula jadi dalam rajah 4 di bawah ?

Rajah 4 A B Hutan Gunung Hutan Paya Air Tawar C D Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika

23/1

[Lihat sebelah

11

23/1

26 Rajah 5 menunjukkan suatu aktiviti yang dijalankan di sebuah kawasan tumbuhan semula jadi.

Rajah 5 Apakah kesan aktiviti tersebut? A B Aras laut meningkat Pinggir pantai terhakis C D Keasidan tanih meningkat Kawasan tadahan terjejas

27 Apakah kegiatan ekonomi berkaitan maklumat berikut?

Hujan tahunan kurang 250mm Julat suhu harian tinggi

A B

Penternakan Pembalakan

C D

Perindustrian Pertanian

23/1

[Lihat sebelah

12

23/1

28 Apakah tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam Peta 6 ?

Peta 6: MALAYSIA A B Lumut Gelam C D Meranti Bakau

29 Kombinasi manakah benar tentang jenis tanih dan tumbuhan semula jadi ? Tumbuhan Semula Jadi I II III IV Hutan paya air tawar Hutan payar air masin Hutan pantai Hutan gunung Tanih Laterit Lumpur Pasir Aluvium

A B

I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

23/1

[Lihat sebelah

13

23/1

30

Apakah kegunaan tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan Y dan Z dalam Peta 7?

Peta 7 : A B 31 Perabot Kraftangan

SEMENANJUNG MALAYSIA C D Cerucuk Varnis

Apakah kesan kegiatan pembalakan terhadap alam sekitar? I II A B Penipisan lapisan ozon Kejadian hujan asid I dan II I dan IV III IV C D Habitat fauna terjejas Peningkatan suhu setempat II dan III III dan IV

32

Berikut ialah tumbuhan semula jadi. Apakah jenis hutan tersebut? A B Hutan Taiga Hutan Monsun Tropika C D Hutan Hujan Tropika Hutan Gunung Pokok jati Penaga Buluh

23/1

[Lihat sebelah

14

23/1

33 Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam rajah 6 ?

Rajah 6 A B C D Kawasan tadahan hujan Mencegah banjir besar Membuat arang kayu Sumber protein

34 Apakah nama tumbuhan yang terdapat di kawasan berlorek pada peta 8?

Peta 8: MALAYSIA A B Cengal Api-api C D Tapak kuda Periuk kera

23/1

[Lihat sebelah

15

23/1

35 Rajah 7 menunjukkan pembinaan sebuah empangan.

Rajah 7 Apakah kesan kegiatan tersebut terhadap alam sekitar ? A B Peningkatan suhu Kejadian hujan asid C D Paras air laut meningkat Kepupusan flora dan fauna

Akta Perhutanan Negara Akta PERHILITAN

36 Apakah aktiviti yang dikawal melalui penguatkuasaan undang-undang di atas? I II A B Pembalakan haram Pemburuan tanpa lesen I dan II I dan IV III IV C D Penghutanan semula Penyelidikan baka berterusan II dan III III dan IV

37 Apakah faktor yang menyebabkan kawasan berikut menjadi tumpuan penduduk? I II A B 23/1 Pusat pelancongan Sistem pengangkutan I dan II I dan IV Kundasang , Sabah Tanah Rata , Pahang III IV C D Kegiatan pembalakan Pertanian hawa sederhana II dan III III dan IV [Lihat sebelah

16

23/1

38 Kombinasi taburan penduduk manakah benar berdasarkan kawasan ? Kawasan Shah Alam Kerteh Taiping Tasik Chini Taburan Penduduk Sederhana Jarang Sederhana Jarang

A B C D

39 Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran di Malaysia ? I II A B Taraf pendidikan Perkahwinan lewat I dan II I dan IV III IV C D Peluang pekerjaan Transmigrasi II dan III III dan IV

40 Apakah tujuan kerajaan menggalakkan pembukaan kawasan berikut? A B

KETENGAH KEJORA DARA C D Memajukan sektor perlombongan Mengurangkan bilangan penduduk bandar

Menggalakan pertanian pindah Meningkatkan taraf hidup rakyat

41 Mengapakah sumber semula jadi di negara berikut tidak dapat diteroka sepenuhnya? Australia Brazil

A B

Dasar kerajaan Teknologi terhad

C D

Halangan bentuk muka bumi Kekurangan tenaga buruh

23/1

[Lihat sebelah

17

23/1

42 Kawasan manakah dalam peta 9 mempunyai pernyataan berikut?

Kadar kelahiran rendah Kadar celik huruf tinggi

Peta 9 : DUNIA 43 Antara berikut, lokasi yang manakah dipilih sebagai tapak petempatan awal dunia? A B Hutan belukar Pinggir pantai C D Tanah tinggi Lembangan sungai

44 Apakah pola petempatan di sepanjang pinggir pantai ? A B Berjajar Berkelompok C D Berselerak Berpusat

23/1

[Lihat sebelah

18

23/1

45 Peta10 menunjukkan beberapa lokasi petempatan awal di dunia

Peta 10 : DUNIA Kombinasi manakah benar berdasarkan kawasan yang berlorek? Kawasan I II III IV Tamadun Hwang He Mesir Purba Indus Mesopotamia

A B C D 46

Antara berikut, yang manakah merupakan alat perhubungan awal di Malaysia ? I II A B Jong Beduk I dan II I dan IV III IV C D Ketuk ketuk Burung merpati II dan III III dan IV

47 Apakah faktor yang menyebabkan jaringan pengangkutan di pantai barat Semenanjung Malaysia lebih padat? I II A B Kegiatan ekonomi Tanah pamah luas I dan II II dan III III IV C D Migrasi penduduk Bebas daripada angin monsun II dan III III dan IV

23/1

[Lihat sebelah

19

23/1

48 Rajah 8 menunjukkan siaran langsung perlawanan bola sepak.

Rajah 8 Di manakah stesyen satelit bumi tersebut ? I II A B Melaka Seremban I dan II I dan IV III IV C D Kota Kinabalu Pulau Langkawi II dan III III dan IV

49 Peta 11 menunjukkan lokasi pelabuhan kontena di Malaysia .

Peta 11 : MALAYSIA Antara berikut,yang manakah pelabuhan kontena ? A B I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

23/1

[Lihat sebelah

20

23/1

50 Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? A B Air Tanih C D Hutan Mineral

51 Kawasan berlorek dalam peta 12 menunjukkan lokasi sumber mineral.

Peta 12 : SABAH DAN SARAWAK Apakah mineral tersebut? A B Emas Kuprum C D Batu kapur Arang batu

52 Berikut ialah kegunaan sejenis sumber mineral di Malaysia. Menyadur tin Membuat piuter Membuat bateri

Di manakah lokasi sumber tersebut? A B Bukit Arang Merit Pila C D Lembah Kinta Teluk Ramunia

23/1

[Lihat sebelah

21

23/1

53

Peta 13 menunjukkan lokasi sumber tenaga di negara lain

Peta 13 : DUNIA Antara berikut, kombinasi manakah benar ? Kawasan P Q R S Sumber tenaga Geoterma Angin Suria Ombak

A B C D

54 Apakah faedah yang diperoleh daripada penggunaan bahan tersebut? I II III IV A B


Najis haiwan Sisa tanaman Baja Organik

Teknologi tinggi Meningkatkan kesuburan tanih Mesra alam Keasidan tanih meningkat I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

23/1

[Lihat sebelah

22

23/1

55 Langkah pengurusan sumber berikut melibatkan


Akta Hutan Negara Akta Kualiti Alam Sekitar

A B

pendidikan kempen kesedaran

C D

penguatkuasaan undang undang pemeliharaan dan pemuliharaan sumber

56 Apakah usaha yang dijalankan untuk memenuhi permintaan berikut?

Bekalan air

Permintaan meningkat

Tenaga elektrik

A B

Membina empangan Mengawal pembalakan

C D

Meneroka sumber baru Memajukan sumber perindustrian

57 Apakah jenis aktiviti pelancongan yang terdapat di kawasan berikut ? Taman Negara, Kinabalu Gua Niah, Sarawak

A B

Pelancongan tema Pelancongan sukan

C D

Pelancongan ekologi Pelancongan pendidikan

58 Apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor tertier ? A B Perlombongan Perdagangan C D Pembalakan Perikanan

23/1

[Lihat sebelah

23

23/1

59 Antara berikut, negara manakah menjalankan program tersebut? A B Jerman Taiwan Program Cukai Hijau Waste 21 C D Denmark Singapura

60 Apakah kepentingan kerjasama berikut? Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)

A B

Menggalakkan pelaburan asing Kestabilan nilai mata wang

C D

Peningkatan import bahan mentah Peningkatan pemilikan saham

KERTAS SOALAN TAMAT

23/1

[Lihat sebelah

24

23/1

No. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan B B D C D B C D B C C D A A D A A B D A

No. Soalan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Jawapan B D D D C B A A C C D B A B D A B D A B

No. Soalan 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Jawapan D A D A C C A B A D D C A C C A C B C A

23/1

[Lihat sebelah