vrijdag, 30 augustus 2013

 
 

Dit was augustus in woord en beeld
   

De hoofdpunten uit het financiële nieuws van de afgelopen maand, voor u kort en overzichtelijk samengevat, in een bondige tekst en een grafiek.
 

Fed laat niet in haar kaarten kijken

Eind vorige maand en begin deze maand waren alle ogen gericht op de  centrale bankiers met zowel de beleidsvergadering van de Amerikaanse  centrale bank (Fed) als ECB op de agenda. De Federal Reserve besliste  om het beleid onveranderd te houden en gaf weinig prijs over het  toekomstige beleid. In de loop van de maand suggereerden enkele  gouverneurs dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort zal starten  met het terugdringen van het uiterst soepele monetaire beleid terwijl  er ook vragen werden gesteld bij de effectieviteit van het  aankoopprogramma van activa. We verwachten dan ook dat de Fed bij  haar volgende vergadering in september zal starten met de afbouw van  deze bijkomende stimuleringsmaatregelen, al blijft de vraag hoe  voorzichtig/aggressief ze hierbij tewerk zal gaan. Gezien de recent  eerder gemengde economische data vanuit de Verenigde Staten zal de  Fed waarschijnlijk een voorzichtige aanpak verkiezen. De tweede  kwartaal BBP‐cijfers waren immers lichtjes ontgoochelend, terwijl ook  het laatste payrolls rapport een gemengd beeld toonde.   

                               

 

  10‐jaarsswaprente in Europa: steeg eventjes boven de  hoogtepunten van eerder dit jaar 

Relatieve rust op de wisselmarkten
In augustus heerste er een relatieve rust in de grote muntcombinaties.  Een aantal munten uit opkomende landen kregen zowel om interne als  globale redenen wel heel wat tegenwind.  

 

Sterke EMU data ondersteunen rentes

De ECB vergadering begin deze maand bracht weinig animo. De ECB  werd iets positiever over de economie, maar benadrukte dat de rente  nog lang uiterst laag zal blijven. Gedurende de maand kwamen er  bijkomende indicaties dat het economische herstel in de euro zone is  ingezet. In het tweede kwartaal kwam een einde aan de recessie in de  euro zone. Niet alleen kregen we verrassend sterke groeicijfers vanuit  Duitsland en Frankrijk, maar ook in Spanje en Italië was de inkrimping  van de economie een stuk beperkter dan verwacht. Meer positief  nieuws kregen we deze maand van de PMI bedrijfsvertrouwens‐  indicatoren. Zij zetten hun indrukwekkende opmars voort, wat  suggereert dat het herstel zich doorzet. De groei in Duitsland en  Frankrijk zal gematigder zijn dan het voorbije kwartaal, maar we  verwachten dat dit gecompenseerd zal worden door Italië en Spanje die  binnenkort ook uit recessie zullen klimmen. Het positieve nieuws  vanuit Europa, en in het bijzonder vanuit de periferie, liet de markten  deze maand niet onberoerd. Na windstilte aan het begin van de maand  gingen de Duitse rentes fors hoger in het tweede gedeelte van augustus  en wonnen op maanbasis zelfs meer dan hun Amerikaanse  tegenhanger. De 10‐jaarsswaprente in Europa steeg boven de  hoogtepunten van eerder dit jaar (rond 2.20%). Op het einde van de  maand zorgde de politieke onrust in Syrië voor spanningen op de  financiële markten, wat de rentes opnieuw lager duwde. Ook de  spreads op Italiaanse en Spaanse overheidsobligaties profiteerden van  de sterke economische data, en gingen lager, aangezien de data  suggereerden dat beide landen sneller dan verwacht uit recessie zullen  geraken. Maar ook de spreads ondervonden aan het einde van de  maand hinder van de onrust veroorzaakt door de crisis in Syrië en  gingen opnieuw uit. Hoewel ook de Griekse economie tekenen van  beterschap vertoont lijkt een derde reddingspakket waarschijnlijker.  Voor de markten is het thema van de eurocrisis echter steeds meer  naar de achtergrond verbannen, mede dankzij het positievere  economische nieuws vanuit de periferie. 

  EUR/USD houdt goed stand.  

  Sinds midden juli was EUR/USD aan een herstelbeweging bezig. De  stijging van de dollar was gestopt nadat de Fed meermaals aangaf dat  de rente nog lang zeer laag zou blijven en dat een afbouw van de  aankoop van obligaties zeer geleidelijk zou verlopen.  De dollar verloor  het perspectief op bijkomende rentesteun op korte termijn en  investeerders bouwden hun dollarposities af. Dit proces ging begin  augustus nog even verder. De data uit de VS waren verdeeld. Onder  meer een zwakker payrollsrapport deed de dollar verder afbrokkelen.  Aan de andere kant van de EUR/USD vergelijking liet Europa in het  tweede kwartaal de recessie achter zich. Ook de forse verbetering van  vooroplopende indicatoren zoals het PMI bedrijfsvertrouwen gaven de  euro een duwtje in de rug. EUR/USD zette een korte‐termijn top in de  buurt van 1.3450. De voorbije dagen hield EUR/USD aanvankelijk ook  vrij goed stand in nerveuze markten omwille van de  dreigende  escalatie van de crisis in Syrië. Anderzijds blijft de weerstandszone op  1.3400/50 een hoge horde voor de eenheidsmunt.  

 

P. 1 

vrijdag, 30 augustus 2013  

  Conclusie: EUR/USD hield zich kranig in een maand met rustige  vakantiehandel.  De data volgende week in de VS, de Fed‐vergadering  midden september en eventueel de Duitse verkiezingen kunnen het  kader creëren voor een duidelijker directioneel handelspatroon.    

EUR/GBP: pond hoger ondanks Carney

  EUR/GBP: pond sterker ondanks ‘forward guidance’  

De beweging in augustus in het pond was op zich niet spectaculair,  maar wel interessant. De wisselmarkt kreeg voor het eerst de kans om  haar mening te geven over het nieuwe beleid van de Bank of England  onder leiding van voorzitter Carney die begin juli het roer overnam van  zijn voorganger King. Ook een voorzitter van een centrale bank heeft  maar één kans om een eerste indruk te maken op de markten. Carney  heeft aan zijn eerste contact met die markten als BoE‐voorzitter  waarschijnlijk een ambigu gevoel overgehouden.     In de aanloop naar de aankondiging van het nieuwe beleid stond het  pond onder druk. Het stond in de sterren geschreven dat Carney de weg  zou opgaan van één of andere vorm van ‘forward guidance’ waarbij de  BoE zich engageert om de rente voor lange tijd uiterst laag te houden.  Dat engagement kwam er ook. De BoE wil de rente zeer laag houden,  minstens tot de werkloosheid beneden de 7% daalt. De bank stelt  hierbij eind 2016 voorop. Meer nog dan bij andere acties van een  centrale bank valt of staat de effectiviteit van ‘forward guidance’ met  de geloofwaardigheid. Zo gelooft de markt duidelijk niet dat de BoE de  rente onveranderd zal houden tot eind 2016. Carney had ook het  ‘ongeluk’ dat zijn belofte over een soepel beleid samenviel met een  nieuwe reeks sterke cijfers uit het VK. Resultaat van het verhaal:  EUR/GBP noteerde in de buurt van 0.8750 aan het begin van de maand  en viel terug tot lage 0.85 niveaus na aankondiging van het nieuwe  beleid. Ook de obligatierente in het VK is deze maand aanzienlijk  gestegen. De algemene marktontwikkeling speelde hier een grote rol,  maar de  hogere rente en het sterkere pond waren zeker niet de  intentie van het nieuwe beleid. Praten alleen werkt blijkbaar niet  wanneer de economische data manifest in een andere richting wijzen.  Ondertussen is de stijging van de Britse munt wel gestopt, onder meer  door winstnemingen in ponden naar aanleiding van de Syrië‐crisis. De  context is echter niet veranderd. In een speech deze week probeerde  Carney zijn punt over een soepel beleid nog eens te maken, maar de  marktreactie was zeer vergelijkbaar met eerder deze maand: het pond  verstevigde na de speech.     

constructief sentiment op de meeste beurzen stuurden USD/JPY  opnieuw wat hoger, al was er geen sprake van een duidelijke trend. De  Syrië‐crisis zorgde voor een logische (tijdelijke?) versterking van de yen,  maar ook die is ondertussen al voor een groot gedeelte teniet gedaan.  Syrië blijft ook voor de yen‐combinaties een “wildcard”, maar voor een  nieuwe duidelijke trend is het waarschijnlijk nog steeds wachten op een  duidelijk signaal van de Fed.     In het segment van de ‘kleinere’ munten viel de forse terugval op van  een aantal munten uit opkomende landen. Het perspectief van hogere  rentes en minder overvloedige liquiditeit in de ontwikkelde landen  leidde tot een omkeer van de kapitaalstromen weg van de opkomende  landen. Munten van landen met een extern tekort zoals de Indische en  de Indonesische roepie, de Braziliaanse real maar ook de Turkse lira  kwamen hierdoor onder (soms forse) druk.                                    USD/INR: Indische roepie exponent van een moeilijke maand voor  de munten van vele opkomende landen   

Europese beurzen nemen het voortouw

 

USD/JPY: op zoek naar een nieuw thema
Ook USD/JPY was een oord van relatieve rust in augustus. De directe  invloed van Abenomics op de yen is uitgedoofd. De minder sterke cijfers  en de rente‐ontspanning in de VS na de softe commentaren van de Fed  hielden USD/JPY aanvankelijk onder druk. Een nieuwe geleidelijke  stijging van de rente later in de maand in de kernmarkten en een 

Ondersteund door sterke economische data uit Europa presteerden  de Europese beurzen beter dan hun Amerikaanse tegenhanger. Onder  andere de Bel20 steeg deze maand tot pre‐crisis niveaus, maar moest  later gedurende de maand een gedeelte van deze winsten prijsgeven.  Aanvankelijk bleven de verliezen eerder beperkt, maar de crisis in Syrië  duwde de laatste dagen van de maand de beurzen fors lager. In de  Verenigde Staten hadden de aandelenmarkten het deze maand  moeilijker. Het vooruitzicht op een minder soepel monetair beleid van  de Fed zorgt voor enige terughoudendheid, terwijl ook de economische  data uit de VS minder rooskleurig waren. Tenslotte trokken deze maand  ook de aandelenmarkten van een aantal opkomende landen de  aandacht. In onder andere de Philipijnen, Indonesië en Thailand  moesten de beurzen stevige verliezen slikken aangezien investeerders  hun geld terugtrekken uit deze regio’s. De stijgende rentes in de  kernlanden zorgen ervoor dat investeren in opkomen landen relatief  minder aantrekkelijk wordt.                              Bel 20: steeg in augustus tot pre‐crisis niveaus     

P. 2 

vrijdag, 30 augustus 2013  

Grondstoffenmarkten profiteren
Ook op de grondstoffenmarkten vonden er de voorbije maand  opmerkelijke bewegingen plaats. Vorige maand ging de olieprijs al fors  hoger mede dankzij politieke onrust in Egypte. Deze maand werd er nog  een schepje bovenop gedaan. Aanvankelijk won de olieprijs verder  terrein dankzij positieve economische data uit Europa, terwijl ook de  Chinese PMI’s tekenen van beterschap toonden. Later op de maand  kreeg de olieprijs extra steun door de escalatie van het conflict in Syrië,  wat mogelijk op het aanbod van olie kan wegen. De olieprijs steeg zelfs  tot het hoogste niveau sinds 2008, rond $117/vat. Indien de  onzekerheid rond een militair ingrijpen aanhoudt kan de olieprijs onder  opwaartse druk blijven. Ook goud zette deze maand zijn herstel voort  en kreeg ook een extra duwtje in de rug door de escalatie van het  conflict in Syrië. Globaal gezien was het een sterke maand voor zo goed  als alle grondstoffen. Niet alleen het positieve economische nieuws in  Europa ondersteunde de grondstoffenmarkten, maar ook vanuit China  kregen we deze maand positiever economisch nieuws. De CRB 
td EU R / U SD U SD / JP Y EU R / JP Y G B P/ U SD EU R / G B P EU R / C HF w eer st and 2 w eer st and 1 st eun 1 st eun 2 Eur i b o r - 1 Eur i b o r - 3 Eur i b o r - 6
 

gondstoffenindex steeg terug tot zijn hoogste niveau sinds begin april  en nadert de 300‐grens.                              Olieprijs:   ging   fors   hoger   mede   door   de   onrust   in   Syrië.        
- 1d -4d 10 - year US DE BE UK JP A A N D ELEN D J eur o - 50 B EL- 2 0 DAX D OW N I KKE I GOU D O LI E td - 1d -4d

- 1d

-4d

FRA 1X 4 3X6 6X9 9 X 12 IR S 3y 5y 10 y 2 - year US DE BE UK JP Eo ni a

td

1.3 2 4 7 9 8 .11 12 9 .9 3 1.5 4 9 5 0 .8 5 4 3 1.2 3 11
EU R / U SD

-0.001 5 -0.1 200 -0.31 00 -0.001 2 -0.0008 0.0007
U S D / JPY

-0.01 24 -0.3800 -1 .7700 -0.0086 -0.0038 -0.0033
EU R / G B P

0 .2 9 0 .3 3 0 .4 0 0 .4 7
EU R

0.0000 0.0000 -0.0060 -0.0200
U SD

-0.01 00 -0.0200 -0.0400 -0.0550
GB P

2 .7 7 0 8 1.8 4 0 0 2 .7 3 5 0 2 .7 6 3 0 0 .7 2 8 0
td

-0.0220 -0.0360 -0.01 50 -0.0390 0.01 30 -1 6.09 -31 .07 -58.1 2 1 6.44 -70.85 -1 1 .69 -0.71

-0.0548 -0.0770 -0.0540 0.031 0 -0.0420 -73.42 -80.03 -263.1 4 -1 69.56 -247.42 1 .1 9 3.97

1 .3452 1 .3336 1 .31 66 1 .2994
td

1 01 .53 99.1 5 96.82 95.81 0.001 0 -0.001 0 -0.0020

0.8770 0.8652 0.8505 0.8470 0.0020 -0.001 0 -0.0020

0.8400 1 .3550 2.1 570
td

0.9330 1 .7430 2.9390 -0.0079 -0.01 70 -0.0050 -0.0350 -0.0020 -0.0020

1 .0909 1 .7070 2.6850 0.01 45 -0.0530 -0.0350 0.0070 -0.001 0 -0.001 0

0 .12 9 0 0 .2 2 4 0 0 .3 4 3 0

0 .3 9 4 7 0 .2 3 0 0 0 .3 6 0 0 0 .3 9 5 0 0 .113 0 0 .0 7 6 0

2 7 3 5 .9 4 2 6 8 4 .0 6 8 13 4 .4 6 14 8 4 0 .9 5 13 3 8 8 .8 6
td

13 9 6 .6 114 .8 7

 

VOOR MEER INFORMATIE BEL JE KBC‐CONTACTPERSOON OF SURF NAAR WWW.KBCCORPORATES.COM/RESEARCH 
Deze niet‐exhaustieve informatie is gebaseerd op korte termijn vooruitzichten met betrekking tot verwachte ontwikkelingen op de financiële markten. KBC Bank kan op geen enkel moment  garanderen dat deze ontwikkelingen zich daadwerkelijk zullen voordoen noch kan KBC aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen ten gevolge van het gebruik van dit document of de  inhoud ervan. Dit document bevat geen persoonlijk beleggingsadvies of aanbeveling tot het kopen, verkopen of houden van financiële instrumenten. Hoewel de informatie verkregen is van  en gebaseerd op volgens KBC betrouwbare bronnen, kan KBC niet garanderen dat de verstrekte informatie accuraat is; de informatie kan onvolledig zijn of ingekort. Alle standpunten en  verwachtingen reflecteren de interpretaties van KBC op het moment waarop dit document werd uitgegeven en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. 

 

P. 3 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful