Procedura civila Curs 2 Hotararea judecatoreasca: -actul prin care se finalizeaza procesul -ratiunea de a fi a procesului civil -comandament -izvoreste

din « imperium » - acea parte a puterii statale a carui detinator este judecatorul -rationament obtinut printr-o dezbatere -motivata pt a fi inteleasa si acceptata de parti si verificata de catre instantele superioare Materia procesului -conflictul exista intre 2 adversari : reclamant si parat -legea stabileste un raport juridic intre parti cum ar fi creditor –debitor, parinte –copil, sot-sotie, patron-salariat -daca acest raport devine conflictual se recurge la proces care este expresia pura a litigiului ; ca exceptii exista si situatii in care recurgerea la justitie este obligatorie chiar daca nu exista un conflict. CProcCiv reglementeaza procedura necontencioasa ex eliberarea unei cautiuni. Metoda procesului - de a stabili cum se ajunge la adevarul judiciar -procesul civil – hotarare, care indata ce a devenit irevocabila se prezuma ca ea exprima adevarul – acest adevar este adevar judiciar -art 130 al 2 CProcCiv judecatorii sunt datori sa staruie prin toate mijloacele legale pt descoperirea adevarului -art 129 CProcCiv- rolul activ al judecatorului in procesul civil -metoda de obtinere a adevarului este o metoda deductiva in sensul ca avocatul este cel care propune un model juridic care este rezultatul constructiei cazului respectiv ; avocatul este cel care formuleaza cererea de chemare in judecata iar la randul sau paratul construieste un alt model juridic ; judecatorul este cel care urmareste stabilirea situatiei de fapt pe baza probelor putand exista 3 solutii : 1. judecatorul isi insuseste modelul juridic al reclamantului 2.judecatorul isi insuseste modelul juridic la paratului 3.stabileste /creaza un model juridic propriu
1

Procesul civil : acea activitate desfasurata de instanta, parti, organe de executare si alte persoane sau organe care participa la infaptuirea justitiei de catre instantele judecatoresti in pricinile civile in vederea realizarii /stabilirii drepturilor si intereselor civile deduse judecatii si executarii silite a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.

Actiunea civila : Notiunea si natura juridica Dreptul subiectiv civil -acea posibilitate recunoscuta de normele dreptului civil ale subiectului activ in virtutea caruia acesta poate acea o anumita conduita in limitele dreptului obiectiv sau poate pretinde subiectului pasiv sa aiba o conduita corespunzatoare respectiv sa dea, sa faca, sa nu faca, ceva putand apela in caz de nevoie la forta coercitiva a statului, rezulta dreptul la actiune -Dr material la actiune –se stinge prin prescriptie – cererea este respinsa -imprescriptibil extinctiv –se accepta orice cerere -Drept procesual : Posibilitatea de a recurge la forta de constrangere a statului (la activitatea de jurisprudenta) este recunoscuta titularilor dreptului subiectiv civil. In concluzie dr subiectiv incalcat nu-si gaseste protectia in normele dreptului procesual. Mijlocul practic il reprezinta actiunea civila. In doctrina actiunea civila este definita fie in sens obiectiv ca un mijloc de aparare a dreptului subiectiv civil fie in sens subiectiv ca un drept drept subiectiv procesural. Indiferent de modul in care este definit exista mai multe aspecte comune : 1) Actiunea nu poate fi conceputa decat in legatura cu protectia drepturilor subiectului civil de asemenea actiunea civila este utilizata si in cazul unor interese protejate de lege exemplu materia divortului, filiatiei. 2) Actiunea civila cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale prevazute de lege cum ar : cererea de chemare in judecata, administrarea probelor, mijloacele de aparare, masurile asiguratorii.
2

3) Actiunea civila este uniforma, una si aceeasi cuprinzand aceleasi mijloace procesuale indiferent de dreptul care se valorifica 4) In momentul in care titularul drepturilor subiective civile sau personal careia legea ii recunoaste legimitatea procesuala activa, apeleaza la actiunea aceasta se individualizeaza, devine proces. Definitie : Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care in cadrul procesului civil se asigura protectia dreptului subiectiv civil prin recunoasterea sau realizarea lui, in cazul in care este incalcat sau contestat ori a unor situatii juridice ocrotite de lege. Trebuie sa facem distinctie intre actiunea civila si cererea de chemare in judecata. Aceasta din urma nu este decat o manifestare a actiunii civile si anume actul prin care se declanseaza procesul civil. In ceea ce priveste legatura dintre dreptul subiectiv si actiunea civila, aceasta legatura se realizeaza prin dreptul la actiune. Dreptul la actiune cuprinde o serie de drepturi cum ar fi : dr de a sesiza instanta, dr de a propune probe, dr de a obtine condamnarea paratului, dr de a exercita caile de atac, dr de a cere executarea silita. Dr la actiune poate fi privit sub aspect material, sens in care este prescriptibil extinctiv sau sub aspect procesual, situatie in care este imprescriptibil extinctiv. Elementele actiunii civile -partile -obiectul -cauza Partile : Avand in vedere relatia dintre actiune si dreptul subiect activ presupune existenta titularului dreptului subiectiv, deci subiectul activ al raportului juridic dedus judecatii. Exista o nesocotire a dreptului subiectiv, actiunea presupune si un subiect pasiv al raportului juridic dedus judecatii. Exista o nesocotire a dreptului subiectiv actiunea presupune si un subiect pasiv al raportului juridic dedus judecatii. In consecinta actiunea civila presupune existenta a doua persoane. In masura in care aceste doua persoane indeplinesc conditiile necesare pentru exercitiul actiunilor civile (afirmarea unui drept, existenta unui interes, capacitate procesuala si calitate procesuala) aceste persoane devin parti in procesul civil. Aceste parti
3

dobandesc denumiri specifice in functie de faza in care se afla procesul : fond : reclamant-parat ; apelant-intimat ; petent-organ constatator. Observatie : Prin parti nu intelegem reprezentantii persoanelor intre care exista raportul juridic dedus judecatii. De asemenea, au calitate de parte in procesul civil si persoanele si organele carora legea le recunoaste in mod expres posibilitatea de a exercita actiuni civile (ex procurorul), art 45 al 1 CPCiv. Pot interveni in proces si alte persoane –terti- interventie care se rezolva fie din initiativa partilor, fie din initiativa proprie a tertilor. Obiectul : Reprezinta ceea ce partile inteleg sa supuna judecatii. Se concretizeaza in raport de mijlocul procesual folosit astfel : pt cererea de chemare in judecata obiectul il constituie pretentiile reclamantului, pentru exceptiile procesuale obiectul il constituie incalcarea normelor de organizare, competenta s.a.m.d., pentru masurile asigurarii obiectului acestora il constituie indisponibilizarea unor bunuri. Conditiile actiunii civile : sa fie licit, determinat, posibil. Cauza : Scopul catre care se indreapta vointa celui care reclama sau se apara, scopul care exprima si caracterizeaza vointa juridica a acestuia de a afirma pretentia in justitie, scop explicat prin motivele care au determinat partea sa actioneze. Se mai numeste si « cauza petendi », ea se deosebeste de «cauza debendi », adica cazua raportului dedus judecatii. Ex, actiunea in revendicare -cauza petendi : scopul reclamantului de a intra in posesia bunului -cauza debendi : izvorul dreptului de proprietate al reclamantului (ex un contract, succesiune, s.a). Cauza debendi este cea care intereseaza puterea de lucru judecat si litis pendenta. Conditii de valabilitate ale cauzei : -sa existe in sensul ca reclamantul trebuie sa justifice un scop, in lipsa acestuia putandu-se ridica problema lipsei de interes in actiunii civile - sa fie reala, in sensul ca pornirea actiunii civile trebuie sa fie determinata de scopul pe care titularul dreptului urmareste sa-l obtina prin obtinerea
4

hotararii judecatoresti. (ex. daca actiunea este formulata pentru a sustrage un bun de la urmarirea creditorilor, cauza este falsa) - sa fie licita si morala

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful