Justiţie şi Lege

Înfăptuirea justiţiei înseamnă încercarea de a face dreptate prin aplicarea legii. Legea este o normă cu caracter obligatoriu, care este elaborată, impusă şi apărată de autorităţile statului. Funcţiile legii:  protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamenale.  pedepsirea faptelor ilicite.  eliminarea arbitrariului şi a abuzurilor. Împotrivirea nonviolentă faţă de o lege nedreaptă se numeşte nesupunere civică. Principii caracteristice justiţiei în România:  liberul acces la justiţie;  independenţa justiţiei;  imparţialitatea. Judecătorii sunt independenţi şi inamovibili. Principiile fundamentale ale justiţiei în România sunt:  caracterul oral şi public al şedinţelor de judecată;  prezumţia de nevinovăţie;  dreptul la apărare;  egalitatea părţilor;  obligaţia motivării hotărârilor judecătoreşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful