Mesopotàmia és una regió del Pròxim Orient on van sorgir diferents civilitzacions a partir del 3.500 aC.

Aquests pobles es va desenvolupar entre els rius Tigris i Eufrates. Aquestes terres eren molt fèrtils i van permetre que als pobles desenvolupar l’agricultura, entre d’altres. Alguns dels pobles mesopotàmics, com els sumeris, van dedicar-se també al comerç. Com que tenien excedents en l’agricultura podien comerciar amb tot allò que els sobrava. També navegaven amb barques de vela pel riu i així podien transportar diferents mercaderies.
Els pobles mesopotamis per a construir feien servir bàsicament el maó. També empraven la volta i l’arc en les seves construccions. Tots els grans edificis es pintaven amb colors vius per dissimular la pobresa del material. El ziggurat era una torre esglonada, d’uns sis pisos d’alçada que tenia annexat un temple. Era el centre polític, econòmic i religiós.
Els sumeris van ser els inventors de l’escriptura, cap al 3.500 aC. Els sacerdots utilitzaven l’escriptura pictogràfica per a la seva comptabilitat (anotar les quantitats emmagatzemades i les entregades). Més tard s’utilitzaria una escriptura de signes abstractes gravats en teules de fang humit que després se secaven al sol; l’escriptura cuneïforme. Els escribes formaven una minoria privilegiada ja que tenien al seu càrrec l’escriptura dels documents oficials.

La música era molt important a Mesopotàmia. A través dels documents escrits hem sabut que hi havia cançons per casaments, enterraments, per ballar, música per a dirigir-se als déus i acompanyar en diferents cerimònies i també poemes èpics. També coneixem alguns instruments que empraven com ara lires, arpes, flautes, tambors...

Les civilitzacions mesopotàmiques adoraven a molts déus. Eren politeistes. Els seus déus acostumaven a representar forces de la natura; el Sol (Utu), la Lluna (Nanna), la Terra (Enki), el vent (Enlil), el cel (Anu). També hi havia divinitats protectores de cada ciutat com Ashur o Ninurta.

Primer el llenguatge escrit es feia servir per portar els comptes administratius. Amb el temps, també va emprar-se per explicar fets, llegendes, catàstrofes. Moltes vegades aquestes històries parlaven dels déus i dels reis. Com que la majoria de gent no sabia escriure, moltes històries s’explicaven de forma oral. Els sumeris van ser una civilització molt avançada pel seu temps. Coneixien la roda i feien servir els carros de rodes, estirats per mules i ases. Amb els carros podien transportar diferents mercaderies per a comerciar. També van construir canals de regadiu que els va permetre millorar el conreu, tenien coneixements de matemàtiques, d’astronomia, eren uns grans constructors i van crear l’escriptura cuneïforme.
El desenvolupament agrícola i el comerç d'excedents van permetre als sumeris crear les primeres ciutats-estat ( Ur, Uruk, lagash, o Eridu) en el IV mil·lenni aC. Estaven defensades per muralles i al seu voltant s'estenien els camps de cultiu, recorreguts per canals i dics. Una mica més tard, van crear-se els primers imperis que van dominiar successivament Mesopotàmia. Així hi havia els accadis, els babilonis, els assiris i més tard els perses.
Imperi Accad (III mil·lenni aC) Imperi Babilònic (vers el 1800 aC) Imperi Assiri (vers el 1300 aC) Imperi Persa (segle VI aC)

Els pobles mesopotàmics eren dividits en classes socials. Per sobre de tots hi havia el rei i just per sota d’ell una classe alta, molt poderosa. Hi havia un grup intermedi format pels escribes, funcionaris de palau i del temple, i els comerciants. En els grups inferiors hi havia els pagesos, que eren la majoria, pastors, artesans amb oficis molt especialitzats (terrissaires, teixidors, picapedrers, fusters, forjadors i orfebres), soldats i per sota de tots els esclaus.

El poder polític (els que manen) i el poder econòmic (els que són molt rics) requeia en la mateixa gent. El rei ho controlava tot; feia les lleis, les feia complir i era el cap de l’exèrcit. Ho organitzava tot i cobrava impostos als seus súbdits. Per a fer tot això s’ajudava d’una classe alta, molt poderosa on trobem els alts funcionaris del rei, els sacerdots i els rics mercaders.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful