UNIVERZITET ,,UNION’’ U BEOGRADU FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT KRUŠEVAC

Predmet: Industrijska logistika Tema: Distribucija proizvoda i finalnih proizvoda

Student: Radovanović Miloš 39/06

Mentor Prof. dr Tugomir Đorđević

mogu na optimalan način da budu rešeni primenom transportne metode. pa zatim njegovim poboljšavanjem. nije neophodan polazak od početnog rešenja.dijagonalni kriterijum ili ’’levi gornji ugao’’ .najmanji (najveći) jedinični koeficijent . Kod nekih od njih je neophodno najpre formirati početno rešenje. doći do optimalnog. a zatim izbor onog koji je najpovoljniji. iteravnim putem. Optimalno rešenje je pronađeno onog momenta kada više ne postoji ni jedan jedini predlog koji može poboljšati rešenje. ali je pronađen jednostavniji način za utvrđivanje predloga koji poboljšavaju posmatrano rešenje. Praktični primeri sadržni u ovom odeljku biće rešavani primenom samodva algoritma: ’’Stepping stone’’ i modifikovana metoda. u kojima se radi o prevozu gotovih proizvoda i sirovina.Distribucija sirovina i finalnih proizvoda Mnogi problemi. . U proceduralnom rešavanju problema primenom ove metode postoji više algoritama. Oba zahtevaju start sa početnim rešenjem. Izvodi iz teorije Početno rešenje problema pri primeni ’’Stepping stone’’ algoritma ili modifikovane metode moguće je pronaći na tri načina: . Do optimalnog rešenja po modifikovanoj metodi dolazi se na isti način kao i pri primeni ’’Stepping stone’’ algoritma. Kod drugih. uvođenjem dualnih promenljivih.najveća razlika između dva najmanja (najveća) koeficijenta Primena ’’Steppina stone’’ algoritma zahteva utvrđivanje svih mogućih predloga radi promene početnog (kao i potonjih) rešenja.

b) Koliko košta prevoz robe od proizvođača P3 pri rešenju utvrđenom pod a). c) Koji potrošački centar ne podmiruje svoje potrebe i za koliko. domaći proizvođači mogu proizvesti samo 100 transportnih jedinica ove robe i to: P 1 – 30 jedinica. tabeli: Proizvođač P1 P2 P3 Potrošački centar C1 C2 C3 4 6 10 6 3 7 6 5 9 Tabela 3. Transportni troškovi po jedinici proizvoda dati su u sl. Jedna transportna jedinica sadrži 1000 komada robe R. d) Da li postoji još neko rešenje izuzev rešenja utvrđenog pod a). Međutim. Izračunati te troškove. P2 – 20 jedinica i P3 – 50 jedinica.Zadatak: primer 3.. C2 – 50 jedinica.5 Potrošačkim centrima jednog okruga je potrebno: C1 – 40 transportnih jedinica robe R.3 a) Izvršiti raspodelu raspoloživih količina ali tako da ukupni transportni troškovi budu minimalni.. čija se fiktivna proizvodnja utvrđuje na sledeći način: a4 = Σ b j − Σ ai = b1 + b2 + b3 − a1 − a2 − a3 j =1 i =1 a4 = 40 + 50 + 30 − (30 + 20 + 50) = 20 . ako postoji pronađi ga Rešenje: a) S obzirom da potrebe potrošačkih centara ne mogu da budu u potpunosti zadovoljene jer je Σ a ≠ Σb i =1 1 j =1 3 3 3 3 j to je neophodno uvođenje fiktivnog proizvođača P4 . C3 – 30 jedinica.

19 Proizvođači P1 P2 P3 P4 Potrebna količina 40 Potrošački centri C2 4 10 6 6 0 50 10 40 6 3 5 0 20 30 10 Raspoloživa količina 10 7 9 0 30 20 50 20 120 C1 30 C3 Tabela 3.20) 4 0 2 4 -5 40 10 30 4 6 20 6 0 50 30 5 0 10 20 30 9 0 1 6 3 5 10 7 30 20 50 20 120 .19 za dalji rad (tabela 3.19 Za pronalaženje optimalnog rešenja koristiće se modifikovana metoda. što obezbeđuje prilagođavanje tabele 3.Utvrđenje početnog rešenja uz primenu dijagonalnog kriterijuma dovodi do tabele 3. pa je neophodno utvrđivanje vrednosti dualnih promrnljivih.

21 d12 = c12 − (r1 + k 2 ) = 6 − (0 + 3) = 3 d13 = c13 − (r1 + k3 ) = 10 − (0 + 7) = 3 d 21 = c21 − (r2 + k1 ) = 6 − (0 + 4) = 2 d 23 = c23 − (r2 + k3 ) = 7 − (0 + 7) = 0 d 41 = c41 − (r4 + k1 ) = 0 − (− 7 + 4) = 3 d 42 = C 42 − (r4 + k 2 ) = 0 − (− 7 + 3) = 4 Optimalno rešenje je pronađeno jer ne postoji d ij 0 . ali nije optimalno jer je d 31 = −2 0 Promenljiva X31 dobija pozitivnu vrednost u narednoj interaciji.d12 = c12 − (r1 + k 2 ) = 6 − (0 + 1) = 5 d13 = c13 − (r1 + k3 ) = 10 − (0 + 5) = 5 d 23 = c23 − (r2 + k3 ) = 7 − (2 + 5) = 0 d 31 = c31 − (r3 + k1 ) = 6 − (4 + 4) = − 2 ← d 41 = c41 − (r4 + k1 ) = 0 − (− 5 + 4) = 1 d 42 = c42 − (r4 + k 2 ) = 0 − (− 5 + 1) = 4 Rešenje je moguće. 4 0 0 2 -7 40 10 30 4 6 20 6 0 50 30 5 0 10 20 30 9 0 3 6 3 7 10 7 30 20 50 20 120 Tabela 3.21. način: . Primenom poznate procedure dolazi se do rešenja prema tabeli 3. Da bi ukupni transportni troškovi bili minimalni raspodela raspoloživih količina robe R mora biti sprovedena na sl.

Potrošačkom centru C3. treba isporučiti ukupno 50000 jedinica robe R: a) Proizvođač P2 isporučuje 20000 jedinica b) Proizvođač P3 isporučuje 30000 jedinica .Potrošačkom centru C2. j.22. j. treba isporučiti ukupno 10000 jedinica robe R: a) Proizvođač P3 isporučuje svih 10000 jedinica. c) Potrošački centar C3 ne podmiruje svoje potrebe za 20000 jedinica robe R. 4 0 0 2 -7 40 10 30 4 6 3 6 3 10 6 0 50 40 5 0 7 10 7 10 9 0 30 20 50 20 120 20 30 . Tmin = c11 ⋅ x11 + c22 ⋅ x22 + c31 ⋅ x31 + c32 ⋅ x32 + c33 ⋅ x33 + c43 ⋅ x43 Tmin = 4 ⋅ 30000 + 3 ⋅ 20000 + 6 ⋅ 10000 + 5 ⋅ 30000 + 9 ⋅ 10000 + 0 ⋅ 20000 Tmin = 480000n. T p 3 = c31 ⋅ x31 + c32 ⋅ x32 + c33 ⋅ x33 = 6 ⋅10000 + 5 ⋅ 30000 + 9 ⋅ 10000 b) T p 3 = 300000n. treba isporučiti ukupno 40000 jedinica robe R: a) Proizvođač P1 isporučuje 30000 jedinica b) Proizvođač P2 isporučuje 10000 jedinica . pa je primoran na uvoz. d) Pošto je razlika d23 = 0 postoji još jedno optimalno rešenje.. Novo rešenje prikazano je u tabeli 3. Do drugog optimalnog rešenja se dolazi na vrlo jednostavan način: potrebno je samo dati pozitivnu vrednost promenljivoj X23 i kao posledicu toga izvršiti novo usklađivanje zahtevanih i potrebnih količina.Potrošačkom centru C1.

22 .Tabela 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful