Refleksi edu 3105

Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Huang Chwei Ing selaku pensyarah bagi mata pelajaran Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran kelas saya. Beliau banyak membantu saya dan ahli-ahli kumpulan saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Beliau tidak jemu-jemu untuk memberi penerangan, bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami agar kami dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan lebih baik dan mudah. Selain itu, sekalung penghargaan juga kepada rakan-rakan saya yang turut berkongsi maklumat dan sama-sama berbincang bagi menyelesaikan masalah sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini. Begitu banyak kelebihan dan manfaat yang saya dapat perolehi setelah menyiapkan kerja kursus ini. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap aplikasi teori psikologi, teori pembelajaran, teori dan prinsip grafik, teori media pengajaran, teknik penyoalan, kemahiran berfikir dan sebagainya dalam penyediaan pakej TPP. Sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tidak mencukupi bagi saya untuk memahami sukatan pelajaran pada semester ini. Oleh itu, tugasan ini telah banyak membantu saya menerokai segala perkara atau topik yang dipelajari dalam sepanjang semester ini.. Malah, saya berpeluang untuk mengaplikasi beberapa teknik fotografi, video, perisian persembahan elektronik dan sebagainya. Hal ini adalah penting kerana sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menarik dan berkesan di samping mencapai objektif dan hasil pembelajaran. Guru juga dapat menarik perhatian dan minat murid terhadap pembelajaran melalui kecanggihan teknologi alat bantu mengajar yang disediakan. Di samping itu, nilai-nilai kerjasama dan saling bantu-membantu juga dipraktikkan semasa menghasilkan tugasan ini secara berkumpulan, kami telah bekerjasama berbincang dan mencari maklumat bagi topik yang berkaitan jika

Oleh itu. . banyak manfaat yang saya perolehi daripada kerja kursus pendek ini. saya berjaya meningkatkan pemahaman saya dalam topik ini dengan bantuan Puan Huang Chwei Ing dan rakan-rakan saya. Jadi. saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Puan Huang Chwei Ing kerana menyediakan soalan kerja kursus yang sedemikian rupa kerana ia banyak menolong meningkatkan kemahiran dan pemahaman saya dalam topik yang dipelajari. walaupun masa yang diberi singkat. Saya berasa bersyukur dan berpuas hati kerana dapat menyiapkan tugasan ini mengikut masa yang ditetapkan. Sekian terima kasih. Melalui pencarian maklumat dan pengolahan kerja kursus ini. Hal ini kerana digital kami dan kurang teknik berpengalaman dalam menggunakan perakam video menggambar yang sesuai. perisian komputer dan sebagainya supaya dapat menghasilkan hasil kerja yang memuaskan. Jika saya diberi peluang untuk memperbaiki lagi mutu kerja kursus ini pada masa hadapan. penggambaran. Akhir kata. Namun. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak langsung. Selain itu. nota dan bimbingan daripada Puan Huang Chwei Ing amat saya hargai kerana telah berjaya membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan memahirkan diri saya dengan teknik fotografi. saya juga akan cuba untuk menggunakan reka bentuk dan grafik yang lebih menarik yang dapat menarik perhatian muridmurid. Oleh itu.menghadapi masalah atau kekangan. Antara masalah yang saya hadapi ialah kesukaran untuk menghasilkan video klip yang menarik dan berkualiti. tetapi tugasan yang dihasilkan benar-benar memuaskan hati saya. saya akan menghasilkan video klip yang lebih menarik dan berkualiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful