.

.

.

.

anupa't sa wikang Filipino din makakaahon ang bayan” .“Kung sa wikang Filipino nakamit ang kasarinlan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful