Retribucions del personal alt càrrec i del personal laboral d'alta direcció

Any 2013

ENTITAT

LLOC

RETRIBUCIONS ANUALS (*)

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

136.834,78 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELLER/A

103.176,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DIRECTOR/A DE L'INSTITUT D'ESTUDIS AUTONOMICS

102.907,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DIRECTOR/A DEL GABINET JURIDIC DE LA GENERALITAT

102.907,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARI/ARIA DEL GOVERN

102.907,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARI/ÀRIA GENERAL DE LA PRESIDÈNCIA

102.907,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENT/A DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

102,907,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARI/ÀRIA GENERAL

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARI/ÀRIA SECTORIAL PRESIDENT/A DEL CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DIRECTOR/A GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DIRECTOR/A GENERAL DE LA POLICIA

79.651,66 €

ENTITATS AUTÒNOMES

PRESIDENT/A DE LA JUNTA DE GOVERN DE L'ICD

79.651,66 €

ENTITATS AUTÒNOMES

DIRECTOR/A GENERAL ICASS

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

INTERVENTOR/A GENERAL

79.651,66 €

ENTITATS AUTÒNOMES

PRESIDENT/A DE L'AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DELEGAT/ADA DEL GOVERN A MADRID DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GTAT, ALS ESTATS UNITS D'AMÈRICA DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DAVANT LA UNIÓ EUROPEA DELEGAT/ADA TERRITORIAL DEL GOVERN DIRECTOR/A GENERAL I ALTS CÀRRECS ASSIMILATS RETRIBUTIVAMENT DIRECTOR/A I ALTS CÀRRECS ASSIMILATS RETRIBUTIVAMENT

79.651,66 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ENTITATS AUTÒNOMES

76.270,38 €

Retribucions del personal alt càrrec i del personal laboral d'alta direcció

Any 2013

ENTITAT

LLOC

RETRIBUCIONS ANUALS (*)

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DIRECTOR/A DE SERVEIS

76.270,38 €

ENTITATS AUTÒNOMES

DIRECTOR/A EXECUTIU/IVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 76.270,38 € SECRETARI/ARIA GENERAL DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

OFICINA DEL PRESIDENT I COORDINACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 76.270,38 € DIRECTOR/A DEL CONSELL ASSESSOR DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE OFICINA DE GOVERN OFICINA DE SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DIRECTOR/A DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA DIRECTOR/A DE L'INSTITUT PER DESENV. I PROMOCIÓ ALT PIRINEU I ARAN DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A FRANÇA

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

76.270,38 €

ENTITATS AUTÒNOMES

66.825,10 €

ENTITATS AUTÒNOMES

68.382,48 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

74.833,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AL REGNE UNIT 74.833,20 €

ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A ALEMANYA

74.833,20 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECCIO GERENCIA

102.949,08 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECCIO DE RECURSOS HUMANS

84.169,54 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECCIO D'INFRASTRUCTURES I SERVEIS TECNICS

74.531,99 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECCIÓ ECONÒMICA I D'ORGANITZACIÓ

84.169,54 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECCIÓ ADJUNTA D'AFERS ASSISTENCIALS

87.689,42 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

SECRETARIA TÈCNICA DIRECTOR ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA NORD MARESME I VALLESOS DIRECTOR ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA

74.531,99 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA CIUTAT

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

67.113,22 €

Retribucions del personal alt càrrec i del personal laboral d'alta direcció

Any 2013

ENTITAT

LLOC

RETRIBUCIONS ANUALS (*)

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA 67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI JOSEP TRUETA

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

85.532,07 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL VILADECANS

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR CENTRE HOSPITAL UNIV. BELLVITGE

89.753,04 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL 83.883,93 € DE BADALONA GERENT AMBIT ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT PIRINEU ARAN 60.265,66 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT AMBIT ATENCIÓ PRIMÀRIA COSTA DE PONENT

61.520,46 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT ÀMBIT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA CENTRE

67.113,22 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL DE BARCELONA

83.538,00 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL LLEIDA I ALT PIRINEU I ARAN

83.538,00 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL METROPOLITANA NORD

83.538,00 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL METROPOLITANA SUD

83.538,00 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL TERRES DE L'EBRE I TARRAGONA

83.538,00 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL GIRONA

83.538,00 €

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

GERENT TERRITORIAL CATALUNYA CENTRAL

60.254,35 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR/A DEL SERVEICATALÀ DE LA SALUT

100.659,46 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

SUBDIRECTOR/A

96.576,36 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA BARCELONA

96.576,36 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

ÀREA RECURSOS ECONÒMICS **

90.804,62 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

ÀREA D'ATENCIÓ SANITÀRIA

90.804,62 €

Retribucions del personal alt càrrec i del personal laboral d'alta direcció

Any 2013

ENTITAT

LLOC

RETRIBUCIONS ANUALS (*)

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

ÀREA DE PATRIMONI ,INVERSIONS I RECURSOS HUMANS **

90.804,62 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA CATALUNYA CENTRAL

76.288,16 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA LLEIDA

76.288,16 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA

76.288,16 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA CAMP DE TARRAGONA

76.288,16 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA ÀMBIT BARCELONA METROPOLITANA

76.288,16 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

DIRECTOR/A ORGAN.CATALANA TRANSPLANTAMENTS

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA DE SISTEMES D'INFORMACIO GERÈNCIA PATRIMONI, INFRAESTRUCTURES I RECURSOS HUMANS GERÈNCIA D'ENTITATS PARTICIPADES

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA D'ATENCIÓ CIUTADANA **

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA I DEL MEDICAMENT

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA SERVEIS ASSISTENCIALS

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA PLANIFICACIÓ ECONÒMICA

72.709,52 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L'EBRE

70.166,34 €

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

GERÈNCIA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN

70.166,34 €

(*) Per a l'any 2013 les quanties recollides inclouen una reducció equivalent a l'import d'una paga extraordinària. (**) Pendents d'aprovació

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful