You are on page 1of 70

Tarih bize, tarihten hibir ey renemediimizi retmitir

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

bozulma

saadet tue tezer


istanbulun mekansal dinamikleri, planlama ve kentsel tasarm konular

2013 istanbul

Konu stanbulda bozulan nedir?

nerme stanbulda bozulan; sayg, sayg yitiminin bozulmasna sebebiyet verdii ok kltrl yapdr. alma kapsamnda stanbulda sayg ve ok kltrl yapnn yitirilmesi konular, Beyolu-Galata blgesi ve 6-7 Eyll olaylar rnei zerinden ele alnacaktr.

bozulma
bozulmak

Bozulmak ii

Bozma iine konu olmak

boz + ( ul ) + ma

boz + ( ul ) + ma k

Bir eyi kendisinden beklenilen ii yapamayacak duruma getirmek.

Bir yerin, bir eyin dzenini kartrmak. Dokunmak, zarar vermek.


Geersiz bir duruma getirmek.

Bozguna uratmak, yenmek, malup etmek.


Biimini ve kullanln deitirmek.

Kt duruma getirmek.
TDK Gncel Trke Szlk, 2011

stanbul = yer stanbul = ey

stanbula

Bir eyi kendisinden beklenilen ii yapamayacak duruma getirmek .

Bir yerin, bir eyin dzenini kartrmak.

Dokunmak, zarar vermek.


Geersiz bir duruma getirmek.

Bozguna uratmak, yenmek, malup etmek.


Biimini ve kullanln deitirmek.

Kt duruma getirmek. stanbulu stanbulu

soru

stanbulda bozulan nedir?

soru

stanbulda bozul(ma)yan nedir?

Deeri, stnl, yall, yararll, kutsall dolaysyla

sayg

bir kimseye, bir eye kar


dikkatli, zenli, ll davranmaya sebep olan

sevgi duygusu, hrmet, ihtiram.


TDK Gncel Trke Szlk, 2011

sayg

> > bozulma > >

sayg + sz + lk

Saygsz olma durumu veya saygszca


davran, hrmetsizlik, mnasebetsizlik.

TDK Gncel Trke Szlk, 2011

sayg
sayg
eitim ahlak eitim

had

kimlik

ykseklik

silet

hogr

arkeoloji tarih

kltr

orman yeil
ok kltrllk

deniz ky

inan

boaz

gvenlik

sokak

biraradalk

insan

sayg

kimlik

hogr

kltr

inan

ok kltrllk
biraradalk

6-7 eyll olaylar istanbulda (saygyla ilintili) bir bozulmaya m, yoksa bir deiime mi sebebiyet vermitir?

soru

6-7 eyll olaylar

nce

esiz kltrel mozaik Beyolu-Galata-Pera

Trkten ok ekalliyet vard evremize: Yahudiler, Ermeniler, Rumlar. Pek Trk yoktu.ok iyi komuluklar yaadk. En iyi gnmzde de onlar vard, en kt gnmzde de. O zaman Beyolu ok gzeldi. Kitaplarmz Parmakkapdaki Ermeni madamdan alrdk. Btn dmelerimizi Aynal Pasajdan alrdk. Dmecilerin ou Ermeni, eyizci amarc, nak, hepsi Rumdu. Ben stanbulun o ehresini ok aryorum Ayten ahinolu, 2002
Asmalmescitte muhallebici Bulgard, bakkal Teologos Rumdu, tam kede arap deposu Rumundu. Sonra el deitirdi, Kutmana satld Stella Kocapnar, 2002 Bizim dini bayramlarmzda tebrik etmeye gelirler, bizimkiler de onlara giderdi. Paskalyada rek, renkli yumurta yollarlard. Milli bayramlarmzda da Trk bayra asmay ihmal etmezlerdi Hasan rfan, 2002

Rumlarn Kurtuluta karnavallar olurdu. Karnaval zaman, Ayaspaadan ailecek giyinip maskelerle falan Taksimden tramvaya binip Kurtulua gidiyorduk... Petro enol, 2002

balca (grnr) rahatszlk

Kbrs sorunu

Kbrs meselesi diye bir mesele yoktur... ngiltere hkmeti Kbrs adasn baka bir devlete terk etmeyecektir. Bu byle olunca genlerimiz beyhude yere heyecana kaplyorlar. Lzumsuz yere yoruluyorlar.
Dileri Bakan Necmettin Sadak, 1949 Yunanistann 1954te Kbrsa self determinasyon hakknn tannmas iin BMye bavurmas zerine Trkiye tutum deitirmeye balamtr. Trk temsilcileri, Adann corafi adan Anadolunun bir uzants olduunu ve Kbrsl Rumlarn ounluu oluturmalarnn Adann statsn deitirmek iin yeterli olamayacan savunmutur. Grcan, 2006

Bu mesele tamamyla kapand iin artk mttefikimiz Yunanistan ile aramzdaki dostluun hatta glgelenmemesine dikkat ve itina gsterme zaman gelmi bulunuyor
Babakan Adnan Menderes, 18 Aralk 1954

Kbrs meselesini yok sayan, bir sorun olarak kabul etmeyen hkmet davran

Trk hkmetinin sre iinde duyarsz kald Kbrs konusunda, Rumlarn Kbrsta yapt terr eylemleri zerine Trkiye Milli Talebe Federasyonu 24 Austos 1954 tarihinde bir kongre toplam ve bu kongrede yeni oluumlar ortaya kmtr. En nemlileri; Kbrs Trktr Komitesidir. Daha sonra Trkiyenin pek ok kesiminde ve ngilterede ayn isimle oalan komitenin eylemlerinin en nemli sonucu, Trk hkmetinde Kbrs Sorununun varlnn kabul edilmesi olmutur.
Kbrs'ta Trk aznla kar 28 Austos tarihinde bir katliam olaca haberi Trk kamuoyunu iyice heyecanlandrmtr. Adeta barut fs olan toplum artk onu patlatacak kk bir kvlcm bekler duruma gelmitir. Grcan, 2006

Hrriyet gazetesinde kan haberlerde "Bu kendini bilmezlere bu derece msamahal davranmakta devam edersek, gnn birinde Zito Enosis bal ile karlamak hi de uzak deildir." eklinde yorumlar yaplmtr. (Megalao Idea vurgusu*)
stanbul, Trkiye ve Kbrsta gnden gne daha fazla gerilen sosyal yaam, ar milliyeti komiteler..

Kbrs Trktr Cemiyeti Bakan Hikmet Bil, 28 Austosun katliam gn olarak ilan edilmi olmasna dair bir soruya olduka ilgin bir yant vermitir: Bu harekete verilecek cevabn ok ksa olmas lazm! stanbulda ok Rum var...
F. Benlisoy, 6-7 Eyll Olaylar ncesinde Basnda Rumlar Grcan, 2006

6-7 Eyll olaylarnn ilk sinyalleri

''Trkler yalnz lzmir'de, Bursa'da buazlanmad, Trkler belki asrlardan beri ekalliyet ylanlarnn dileri arasnda boazland!... Trkiyenin serveti 'ekalliyetin sarraflar' elinde hapsoluyor, Trkiyenin midesi 'ekalliyetin ispirtosile' eritiliyor, Trkiyenin saadeti 'ekalliyetin nefsaniyetiyle' bzlyordu!''
smail Hakk Baltacolu
Babakan kr Saracolu'nun iktidar srecinde Trkiye Varlk Vergisi uygulamasn yaamtr.Devletin sava koullar iinde baz gerekeleri gstererek yapm olduu bu uygulama bir anlamda Gayrimslimleri ekonomik adan baz olumsuz koullarn iine srklemi ve baz iddialara gre de ticareti Trkletirme amacna hizmet etmitir. Vergisini demeyenler Akaleye srgn gnderilerek uygulama gayet ciddi srdrlm ve bu uygulama aznlklar zerinde derin iz brakmtr.

Aktar, A., Trkletirme Politikalar, Tarih ve Toplum Dergisi, 1996 Varlk Vergisi ile balayan ve 6-7 Eyll olaylar ile had safhaya kan Gayrimslim vatandalarn srgn, g..

1946 ylnda kurulan ve 1950 ylnda iktidar ele alan Demokrat Parti, Devletilik uygulamalarnda uygulad farkl yaklam ve Amerikan yardmlarnn da katksyla ekonomik hayata canllk getirmitir ve bu ortamda 1950 ylnda itibaren oluan deiim rzgarndan stanbulda yaayan Rumlar ve dier aznlklar etkilenmitir. II. Dnya Sava yllarnda CHP ynetiminin koyduu Varlk Vergisi ile ekonomik ve sosyal ynden baz olumsuzluklar yaayan bu topluluk yeni oluan dzenden yararlanmtr.
Grcan, 2006

olumlu hava zellikle 1952 ylndaki Yunan Kral ve Kraliesinin yapm olduu ziyarette Trk ve Rum bayraklaryla yaplan sevgi gsterilerinde dorua ulamtr. O gnlerde ilikiler o kadar iyi boyutlara ulamtr ki 6-7 Eyll 1955 tarihinde meydana gelen olaylarn yaanmasna ihtimal dahi verilmesi imkanszdr.
Trker, Yunan Kral ve Kraliesi Trkiyede; Grcan, 2006
Gayrimslimlerin DP hkmetinin farkl yaklamlar ile Varlk Vergisi sonrasnda yeniden toparlanma sreci, lml sosyal yaam

asl sebep
Rum aznln stanbuldaki ticari faaliyetleri Varlk Vergisinin ardndan DP hkmetinin lml politikas ile girdikleri yeni kalknma sreci Trk nfusta yaygnlaan kaynaklarn aznlklar tarafndan kullanldna dair -kkrtlma yoluyla ykselmeye msait-inan

1 gn nce

6 Eyll'e sadece bir gn kala gelimelere en duyarl ve enerjik yaklaan genlik, Taksim'deki kitlesel bir eylemle gvde gsterisi yapm, eylemlerde zerinde Kbrs Trktr yazl bir levha Patrikhane'ye braklm, bayraa ve byklere dil uzatt iddia edilen Stavro adndaki bir Rum topluluk tarafndan dvlm ve Taksim'de toplanan bir grup gen ise Trk tezi aleyhine yayn yapan Rum gazetelerini yakmtr.
Akar, R., ki Yllk Gecikme: 6-7 Eyll 1955, Toplumsal Tarih Dergisi, 2003

6-7 Eyll olaylarnn nc hareketleri

utan gnleri
6 7 eyll 1955

Atatrkn Selnikteki evi nnde her gn kran secdelerine kapanmas lzm gelen nankrler onu bombalamlar. Kahramanlk zentisinin u bedava ve kepaze ekline baknz. Bir tek Trk erinin mdafaa etmedii bombo bir evi, bir kale imi gibi ykmaa ve havaya uurmaa almaktaki aczin, kahbeliin ve ahmakln bu derecesine Trk ve Yunan szlklerinde kelime yoktur
Peyami Safa, 7 Eyll 1955, Milliyet Gazetesi Selanikte Atatrkn evinin bahesinde patlayan bombay daha sonra Nevehir Valiliine kadar ykselecek bir devlet grevlisinin koyduu ortaya kt. Olaylar tetikleyen ise, sahibi DP milletvekili Mithat perin olan stanbul Ekspres gazetesiydi. yle bir gazete ki 1955 ylnn teknik koullarnda bomba olaynn duyulmasndan sonraki 3 saat iinde 290.000 adet baslp ikinci bask ibaresiyle sata srlebilmiti (Eksen, ., 2002) Toplumun rgtl bir biimde galeyana getirilii, yanl anlalmalar, yanl aktarmlar

ve tutanaklara yansyan iddialara gre 5 Eyll akam bir gn sonras (6 Eyll) iin iki ayr gazete hazrlanmt. nce Selanikteki bombalama haberi bulunmayan ilk gazete piyasaya verilmi, Selanikten haber gelince de ikinci gazete sata sunulmutu. Gazetenin Yaz ileri Mdr Sipahiolu 1995te btn olaylar u szlerle aklyordu: 6 Eyll MT tertip etti. Ya siz, ya gazeteniz (Mehmet G, 2000, Yeni Binyl)

HKMETE GRE KTLELER KOMNSTLER YNLENDRMT, OLAY BU KADAR BASTT.


Eksen, .,2002

Saldrnn rgtl bir biimde dzenlenmi olduu anlalyordu. Yalnz aznlklarn dkkanlar, maazalar deil, solcu bilinen kiilerin iyerleri, dkkanlar da saldrya uramt (Hfz Topuz, 2000, Toplumsal Tarih)

DNEMN POPLER SYLEM:

KIBRIS TRKTR, TRK KALACAKTIR!


(aktaran: Eksen, .,2002)

Saldrlacak dkkan ve evler nceden belirlenmiti. Beyolu ve Karakyde kepenkler demir ubuklarla sklyor, camlar krlyor, sonra da meskenlere, mabetlere ve mezarlklara yneliniyordu. Aralanm buzdolaplar, radyolar, bisikletler yollara salmt. Sada solda devrilmi , yaklm otomobiller, grlyor, Taksim ve Galatasaraydaki kiliselerden dumanlar ttyordu. stiklaldeki dkkanlarn 2/3 tahrip edilmiti (Zafer Toprak, stanbul Ansiklopedisi)

Fndklda yanmzda mehur sinemac Yorgo ve lya lyadis kardeler oturuyordu. 6 Eyll akam Burada Rumlar oturuyor! diye geldiler, aradlar. Babam kt, Yok evladm, burda Rum falan yok, buras Trk mahallesi deyince zar zor gittiler (Necla Barn, 2002)

Olaylar balaynca Ermeni komularmzn ou bize gelip sakland. Babamn dkkannn yannda Ahliya diye bir pastac vard.. Babam gstericilere Dokunmayn, Rumdurlar ama ok iyi insanlardr, ben ortaym demi, byle kurtarmBu arada Trk maazalar da gitmi, Necmi Rzann falan (Ayten ahinolu, 2002) O zaman ihanede oturuyorduk. Kalktk eve gittik, neyse bir ey olmam. Eyoluna ktk ki, orasn mahfetmiler. Benim kapcm da oralarn soymu. Bizim kapclar, hepsi, Beyoluna kp ne kadar altn varsa hepsini toplamlar. Bunlar dardan gelmeydi. Hibirisi yakalanmad vallahi! Sonra baktk ki ilide apartman kat almlar (Zmbl Hazan, 2002)

nce, Beyolu

nce, Beyolu 7 eyll sabah

sonra

Yamaclara ne oldu derseniz, Skynetim o zamanki deyiiyle rfi dare sokakta rastladn toplayp yaka paa Selimiye Klasna gtryor. Bir sre sonra tutuklanan 6000 kiiden 3000I serbest braklyor. Kalanlarn Selimiyede zorunlu misafirlikleri ise 4 ay sryor ve sonunda hepsi serbest kalyor Eksen, .,2002

Aradan 5 yl getikten sonra ilahi adalet gerekleti ve komuoyu olayn iyzn rendi: 27 Mays 1960 htilalinden sonra kurulan Yassada Mahkemelerinde Yksek Adalet Divan, 6-7 Eyll olaylarnn Anayasay ihlal suu kapsamna girdii ve tertip olduu kanaatine vard Eksen, .,2002

Olaylar sonunda stanbulda resmi rakamlara gre 5538 dkkan ve ev (3584 Rumlara ait), 1 fabrika, 2 manastr, 73 kilise yamaland ve yakld, mezarlklar tahrip edildi, 3 kii ld (gnmzde bu rakamn 16 olduu fikri byk lde kabul grmektedir), 330 kii yaraland. Devletin tm bunlarn karlnda dedii tazminat ise 68 milyon lira. Eksen, ., 2002

Asl rakamlarn kayt altna alnanlarn ok zerinde olduu, farkl kaynaklarda deinilen ve kabul edilen bir gerektir.

Maddi olmayan zararlar

Kayt d zararlar
zgrlk Mahrem

Geri dn olmayan zararlar


Birikim Aidiyet

Gvenlik hissi

Saygnlk
zsayg

Eitlik

Komuluk

Kltr

6-7 Eyll 1955 toplumsal olaylar, Kbrsta Rum ve Trk toplumlar arasndaki olumsuz gelimelerin Trkiyedeki Rum aznla yansmas olarak yaanmtr. Ancak olaylarda galeyan halindeki toplumun hedefi sadece Rum aznlk olmam, ayn zamanda gayri mslim dier aznlklarda yaananlardan pay almtr. Gelimeler, olaylarda aznlklara bak asnn byk bir olumsuzluk tadnn bir gstergesidir. Grcan, 2006

Galatasaray Lisesine doru yol alrken mehur Lion Maazas yama ve talan edildi. Maazann nnde Krkkale yaps tabancam ektim ve talanclara engel olmak istedim. O ara birileri beni omzumdan sarst. Adnan Menderesin yakn koruma polisi Bmin Yamanolu ve Emniyet Amiri Ssl hsan Bey beni iterek arabann iine attlar ve sen ne yapyorsun dediler. Onlar amirimiz olduu iin bana neden engel olduklarn soramadm O dnem stanbulun ve dnyann sayl kuyumcularndan olan Franguli yamalanp parampara edilmiti. Kuyumcu Franguli, talandan sonra Babakan Menderese Trk milleti sa olsun demiti. 6-7 Eyll olaylarna ahit olan Polis memuru Sleyman Tanyel, 2010

6-7 Eyll olaylar zel Harp iiydi ve muhteem bir rgtlenmeydi. Amacna da ulat

zel Harp Dairesi Eski Bakan Orgeneral Sabri Yirmibeolu, 2000

(Aktaran; Fatih Gllapolu, Tanksz Topsuz Harekat; Eksen, ., 2002)

Yama
Hrszlk Tecavz iddet Sayg Aalama ldrme Yaralama

Hakaret Korku

sayg
kimlik kltr hogr Bozulan ok kltrllk inan biraradalk

Beyolu stanbul

Yaplan ve yaplacak hi bir aklama ile makul veya mantkl olarak nitelenmesi, mmkn olmayan, bilakis Trkiye asndan byk yaptrmlara sebep olacak bir saygnlk probleminin nemli temellerinden birini oluturan 6-7 Eyll olaylarnn Trkiyeye getirileri olan saygnlk, yurtta yitimi, nitelik ve maddi kayplarn yansra stanbulun bu srete ne kaybettii de son derece nemlidir. Roma, Bizans ve Osmanl dnemlerinin katmanlarn belli bir lde muhafaza ederek Trkiye Cumhuriyetinin en nemli merkezlerinden birinin altln oluturan stanbulun gnmzde iinde bulunduu zmszlk yuma, phesiz ki yanl politikalarla dorudan ilgilidir.

Pera-Galata-Beyolu blgesine zgn kimliini veren kozmopolit yaps; Ermeni ve Rum sakinlerinin kente kazandrd hizmet kalitesi, farkl yaam biimleri, farkl inanlar, kltrel zenginlik; Trk ve Ermeni, Trk ve Rum kent sakinleri arasnda -bugn hayalini dahi kuramadmz- komuluk ilikileri; Beyolunun kimlii; ok kltrl gven ve huzur ortam sunumda anlatlan 6-7 Eyll olaylar ile byk bir darbe alm; olaylar takip eden yllar, Gayrimslim vatandalarmzn yurtdna gleri ve stanbula Anadoludan ynelen karkonul(a)maz bir g sreci izlemitir. .1955-2011. Geriye dnp bakldnda ne yazk ki, geen sre iinde kaybettiklerimizin yerine yenilerini koymak yle dursun, gnden gne daha fazla kayp verdiimiz gnleri yaamakta olduumuz sylenebilir.
1942 ylnda Varlk Vergisi, ardndan 1955 ylnda 6-7 Eyll olaylar sonrasnda tmyle bozulan huzur ortam Beyolunda, nitelikli, zgn ve nezih ticari yaplarn; ticaret kltr ve deneyimi bulunmayan ve olaylar srasnda yamaladklar ile ticaret hayatna atlan kiilerin faaliyetleri ile yeniden yaplanan bir merkez vcud bulmutur. Olaylara ramen vatannda kalmay tercih eden tektk Ermeni ve Rum dkkanlar da bir sre varln devam ettirse de, eski parlak gnlerine ne yazk ki tekrar dnememitir

6-7 Eyll olaylarnda yaanan bozulmann kavramlar ve rneklemeler ile irdelenmesi

yelie sayg yelie Mahremiyete Haneye sayg


ll davran Hogr

Sayg

Kltre sayg nsani muamele nanca Sayg Yaama hakkna sayg Salkl yaama hakkna sayg

zsayg Gvenlik hissi zgven


Tahamml

Yama
Hrszlk Tecavz iddet Sayg Aalama ldrme Yaralama

Hakaret Korku

yelie sayg Emee sayg lye sayg

Yama
Hrszlk Tahrip ihtiyac

Tahrip edlilen mezarlar

yelie sayg Mahremiyete sayg Haneye sayg

Tecavz Snnet

200 Rum kadna tecavz edildiini belirten kaynaklar olmakla beraber ok sayda kadnn bu durumu gizlemi ve hastanede tedavi olmaktan kanm olabilecei de dnlrse, tecavz kurbanlarnn saysnn gerekte daha yksek olduu sylenebilir.

ll davran Hogr

iddet

Kltre sayg nsani muamele nanca sayg

Aalama

Kilise ve Sinagoglar yaklm, mezarlklar tahrip edilmi, papazlar ikence grmtr. Resmi rakamlara gre 80 ibadet yeri tahrip edilmitir.

Yaama hakkna sayg

ldrme

Resmi rakamlara gre Olaylarda 3 kii lm ve 500 kii yaralanmtr. (sulular dahil) Yaral ve l saysnn genel ykma gre dk seviyede olmas bedensel saldrlardan kanlmas ynnde bir talimatn var olmasna dayandrlabilir.

Salkl yaama hakkna sayg

Yaralama

Resmi rakamlara gre Olaylarda 5000 dkkan, 2600 ev, 60 okul tahrip edilmitir.

zsayg Aidiyet

Hakaret

Gvenlik hissi zgven

Korku

Olaylar seyreden polisler, Bize henz olaylar durdurun emri gelmedi diyen askerler, gece boyunca yanan (1000e yakn) evleri sndrmek iin gelen tek bir itfaiye arac.

Tahamml

Tahammlszlk

yelie sayg Emee sayg yelie sayg Mahremiyete sayg Haneye sayg
ll davran Hogr

Yama Hrszlk Tecavz iddet


Aalama ldrme Yaralama Hakaret

Kltre sayg nsani muamele nanca sayg


Yaama hakkna sayg Salkl yaama hakkna sayg zsayg Gvenlik hissi zgven Tahamml

Korku
Tahammlszlk

Ne oldu?

Ne oldu?
-kalanlaraTrkler
stanbula ynelen g hareketleri ivmelenerek devam etmi, yamalayarak edindikleri eyalar ile kentte yeni hayatlar kurmulardr.

-gidenlere-

-stanbula-

Gayrimslimler
stanbulda kalmay seen Gayrimslim vatandalarmz, korku ve gvensizlik, aidiyet sorununu kuaktan kuaa aktarmtr. Ekonomik durumlarn dzeltmeleri iin uzun yllar gemesi gerekmitir.

Gelecek kuaklar
Dnya leinde bir eitlilie sahip kltrel zenginlikten yoksun bir ekilde bym; stanbullu olma bilincine tam anlamyla eriememi ve Bat lkelerinin nyarglarna maruz kalmtr.

Olayn sorumlular
Birou yakalanmam, yakalananlar serbest kalmtr. Utan verici olaydan, ekonomik adan kalknarak kmlardr. Gerek sorumlularn kim olduu hala tartlmaktadr.

Ne oldu?
-kalanlaraGayrimslimler
Gitmeye karar veren Gayrimslimler; canlarn, ailelerini , z sayglarn korumak iin vatanlarn terk etmek zorunda kalm; sahip olduklar mallar, evlerini, gemilerini geride brakmtr. Youn olarak gittikleri Yunanistanda bekledikleri gibi karlanmam; aidiyet hissinden mahrum bir hayata devam etmilerdir.

-gidenlere-

-stanbula-

Trkler seni Yunanl diye uurlar, Yunanllar ise Trk diye karlar."

Ne oldu?
-kalanlara-

-gidenlere-

-stanbula-

Kimlii
stanbulun asrlara dayanan ok kltrl, ok inanl, zgn nfus kompozisyonunun kazandrd kimlik, byk lde yitirilmitir; hogr yerini krgnla, korku ve gvensizlie brakmtr.

Ticaret Alanlar
Gayrimslim vatandalarn hakim olduu ticaret hayatnn hakimiyeti el deitirmi; ounluu Anadoludan gen, ticaret ve hizmet kltr ve gemii olmayan nfus gruplar ticareti kontrol etmeye balamtr. Ticaret kltr , ahlak ve hizmet kalitesi bozulmutur.

Konut alanlar, Sokak ve meydanlar


Gayrimslimlerin sahip olduu konutlar tahrip edilmi, sokak ve meydanlardaki huzur, gven ortam uzun bir sreliine sekteye uramtr.

nan yaplar
Gayrimslimlere ait inan yaplar tahrip edilmi, stanbul halk ve Trk insannn Bat dnyasndaki imaj bir daha dzelemeyecek biimde hasar grmtr.

Bozulan

sayg huzur kimlik gvenlik kltr aidiyet hogr komuluk ok kltrllk zsayg inanca sayg zgven biraradalk birikim eitlik Beyolu stanbul

Nfus kompozisyonu Sosyokltrel eitlilik Ticaret ahlak Ekonomik yap


Aidiyet hissi Kentli kltr

6-7 eyll olaylar istanbulda saygszln barolde olduu ve geri dn olmayan bir bozulma srecine sebebiyet vermitir.

cevap

Kaynaka 1. Akn, O., 2011, Antik Dnemden Cumhuriyete, Cumhuriyetten Gnmze stanbul konulu dersi, ders notlar 2. Amicis, E.D., stanbul, 2010, YKY Yaynlar, stanbul 3. Dethier, P.A., Boazii ve stanbul, Eren Yaynclk, stanbul, 1993 4. Eksen, ., Dnk stanbul: ok dinli, ok dilli mozaiin dal, Sel Yaynclk, stanbul, 2002 5. Grcan, G., 6-7 Eyll 1955 Olaylar balkl yksek lisans tezi, Ankara niversitesi Trk nklap Tarihi Enstits, 2006, Ankara 6. Grbz, Y., Mbadiller , Elips Kitap, Ankara, 2008 7. Hirschon, R. Mbadele ocuklar, Tarih Vakf Yaynlar, stanbul, 2000, (2. Basm) 8. Mintzuri, H., stanbul Anlar, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, stanbul, 2002 (4. Basm) 9. Sakaolu, N., 2011, stanbulun mekansal dnmleri, Planlama ve Kentsel Tasarm zellikleri konulu dersi, ders notlar 10. Yakar, H., 2010, Kentsel mekan organizasyonunda biim dersi, Ders notlar 11. nternet kaynaklar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://www.editorler.org/?p=240 http://www.turksolu.org/223/celik223.htm http://www.guncelmeydan.com/pano/banu-avar http://www.derindusunce.org/2009/10/05/ http://www.suryaniler.com/konuk-yazarlar.asp?id=305 http://www.turnusol.biz/public/haber http://acikradyogunlugu.blogspot.com http://www.tarihhaber.com/tarih-ozel/dusunduren-sorular/692-yassi-ada-gercegi.html mer Madra, 6-7 Eyll Fotoraf Albm

Dikkatiniz iin teekkr ederim

Saadet Tue Tezer